liu.seSearch for publications in DiVA
Create query
This part works in the same way as advanced search.
Create query
  • Free text AX
  • And
   Person AX
  • And
   Person, id AX
  • And
   Title AX
  • And
   Series AX
   • -
   • ACSIS publications
   • Arbetsnotat / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • Arbetsnotat / Program Energisystem
   • Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK)
   • Arbetsrapport från Tema Ä
   • Arbetsrapport från Tema K
   • Biogas Research Center (BRC) Report
   • CARER Rapport
   • Centrums för lokalhistoria rapportserie
   • Civilingenjör, EKI
   • CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • CMTO Research Papers
   • CMT Rapport
   • CSPR Briefing
   • CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)
   • CTE
   • CUL-rapporter
   • CUP:s rapportserie
   • CUP:s rapportserie
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Dissertation
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Licentiate theses
   • Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering
   • Doktorsavhandlingar inom den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete
   • Executive Master in Project Management
   • FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet
   • Filosofen : StuFF:s kårtidning
   • FOG rapport
   • FoU-rapporter vid Institutionen för omvårdnadsforskning
   • Geografiska meddelanden / Avdelningen för geografi, Linköpings universitet
   • Göta kanal – forskning från Linköpings universitet
   • Hälsouniversitetets rapportserie
   • HELIX research reports
   • HELIX working papers
   • Historia i Linköping
   • Historia i Linköping
   • IHS Rapport
   • IMIE Research Report: IMIE Research Report
   • IMIE Working Paper
   • Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
   • International Master's Programme in International and European Relations
   • International Master's Programme in Strategy and Culture
   • ITN research report
   • Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU
   • Kinda Canal Research at Linköping University
   • Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics
   • Lecture Notes in Computer Science
   • Lecture Notes in Mathematics
   • LiH-RAD-R - Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping
   • Linköping Dissertations on Health and Society
   • Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
   • Linköping Electronic Articles in Mechanical Engineering
   • Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
   • Linköping Electronic Conference Proceedings
   • Linköpings studies in education and social sciences
   • Linköping Studies in Art and Visual Communication
   • Linköping Studies in Arts and Science
   • Linköping Studies in Behavioural Science
   • Linköping Studies in Economics
   • Linköping Studies in Education and Psychology
   • Linköping Studies in Health Sciences. Thesis
   • Linköping Studies in Identity and Pluralism
   • Linköping Studies in Information Science. Dissertation
   • Linköping Studies in Management and Economics. Dissertations
   • Linköping Studies in Mathematics
   • Linköping Studies in Pedagogic Practices
   • Linköping Studies in Religion and Religious Education
   • Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations
   • Linköping Studies in Science and Technology. Thesis
   • Linköping Studies in Statistics
   • Linköping University Interdisciplinary Studies
   • Linköping University Medical Dissertations
   • LiTH-IDA-R
   • LiTH-IFM-R / Institutionen för fysik och mätteknik, Universitetet i Linköping
   • LiTH-IKP-Ex
   • LiTH-IKP-Ex-Ing
   • LITH-IKP-R
   • LITH-IKP-S
   • LiTH-ISY-Ex
   • LiTH-ISY-Ex-ET
   • LiTH-ISY-I
   • LiTH-ISY-R
   • LiTH-MAT-R
   • LIU-IEI-R
   • LiU magasin
   • LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992)
   • LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-)
   • LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1993)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap
   • MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning
   • Mimers småskriftserie
   • Nationalekonomi
   • Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping)
   • Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport
   • Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring
   • PrioriteringsCentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg
   • Profil : produktionsekonomisk forskning i Linköping
   • Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping
   • Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping
   • Rapport / PrioriteringsCentrum
   • Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog (1984-1993)
   • Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
   • Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1990-1997
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1998-
   • Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping, 1975-1989
   • Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975
   • Research Report on childhood and the study of children
   • Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality
   • SIC (Linköping)
   • Skapande, vetande / Linköpings universitet
   • Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet
   • Skrifter från NISAL
   • Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet
   • Skriftserie i logopedi
   • Socialhistoria i Linköping
   • Sociologi i Linköping
   • Statens offentliga utredningar
   • Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning
   • Studies from the Swedish Institute for Disability Research
   • Studies in Language and Culture
   • Studies in Science and Technology Education
   • Technical reports in Computer and Information Science
   • Tekniska högskolans rapporter (online)
   • Tema G rapport
   • Temagruppen integration i arbetslivet
   • Tema-T arbetsnotat
   • Tema T Rapport
   • Tema V report / Linköping University, Department of Water and Environmental Studies
   • Tema V report (online)
   • ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
   • Undervisningsrapport
   • Vuxenutbildarcentrums rapportserie. Serie R
   • Vuxenutbildarcentrums skriftserie
   • Working papers on childhood and the study of children
  • And
   Public defence date AX
   • -
   • Kommande disputationer
   • Last 7 days
   • Last 30 days
   Within the period
   -
  • And
   Last updated: AX
   • -
   • Last 7 days
   • Last 30 days
   Within the period
   -
  • And
   Project AX
  • And
   Research group AX
  • And
   Funder AX
   •  
   • A multiscale, cross‐disciplinary approach to the study of climate change effect on ecosystem services and biodiversity
   • AFA Försäkring
   • Astma- och Allergiförbundet
   • AstraZeneca
   • Australian Research Council
   • Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM)
   • Barncancerfonden
   • Barndiabetesfonden
   • Berzelii Centre EXSELENT
   • Bio4Energy
   • BioCARE - Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health Care Education and Innovation
   • Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate
   • Breast Cancer Research Foundation, BCRF
   • Bridging Research and Practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre
   • Cancer- och Allergifonden
   • Cancerfonden
   • Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning
   • Center for genomic and proteomic medicine
   • Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet - an environment for translational cancer research
   • Center for Regenerative Medicine
   • Centrum för Idrottsforskning
   • Cerbof
   • Chalmers Energy initiative
   • Chalmers Nano‐initiative
   • Chalmers Sustainable Transport Initiative
   • Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan
   • Crafoordska stiftelsen
   • Danmarks Grundforskningsfond
   • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
   • Diabetesförbundet
   • Ecosystem Approach to the Baltic Sea (Upphört/Closed 2010)
   • Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a changing climate perspective - ECOCHANGE
   • Ekhagastiftelsen
   • Eli Lilly
   • eLLIIT - The Linköping‐Lund Initiative on IT and Mobile Communications
   • Energimyndigheten
   • Epidemiology for health (EpiHealth): for Innovation and Excellence in Open-Access, Basic-Translational and Applied Epidemiological Research
   • Epidemiology: from mechanism to prevention, from surveillance to safety
   • Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
   • eSSENCE - An eScience Collaboration
   • EU, Europeiska forskningsrådet
   • EU, FP7, Sjunde ramprogrammet
   • European Science Foundation (ESF)
   • EXODIAB - Excellence of Diabetes Research in Sweden
   • Folkhälsoinstitutet
   • Forests and other plants
   • Forskningsrådet Formas
   • Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, FORSS
   • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
   • Futurum - Akademin för hälsa och vård, Jönköpings län
   • GlaxoSmithKline (GSK)
   • Gunnar Nilssons cancerstiftelse
   • Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl tekniska högskolan (UU/KTH)
   • Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning (KVA)
   • Handelns utvecklingsråd
   • Havs- och vattenmyndigheten
   • Hjärnfonden
   • Hjärt-Lungfonden
   • ICT - The Next Generation
   • Ingrid Asp Psoriasis Research Center
   • International Interdisciplinary Materials Science Laboratory for Advanced Functional Materials
   • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
   • Jerringfonden
   • Karolinska Institutets Forskningsstiftelse
   • KK-stiftelsen
   • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
   • Konkurrensverket
   • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA)
   • Kungliga Vetenskapsakademien
   • Landstinget i Jönköping
   • Landstinget i Östergötland
   • Linköpings universitet
   • Linnaeus research environment CADICS
   • Magnus Bergvalls Stiftelse
   • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
   • Max Planck Gesellschaft
   • Medtronic, Sweden
   • Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
   • Modelling initiative of the Bert Bolin Centre for Climate Change
   • ModElling the Regional and Global Earth system - MERG
   • Modelling, Visualization and Information Integration, MOVIII
   • Multidisciplinary research focused on Parkinson’s disease - MultiPark
   • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
   • National initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy
   • National Supercomputer Centre (NSC), Sweden
   • Natural‐Disaster Science
   • Naturvårdsverket
   • NERC - the Natural Environment Research Council
   • NIH (National Institute of Health)
   • Nordiska ministerrådet
   • Novo Nordisk
   • Paul Scherrer Institut, PSI
   • Post- och telestyrelsen (PTS)
   • Reumatikerförbundet
   • Riksbankens Jubileumsfond
   • Rymdstyrelsen
   • Science for Life Laboratory - a national resource center for high-throughput molecular bioscience
   • Security Link
   • Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
   • Socialstyrelsen
   • StandUp
   • StandUp for Wind
   • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
   • Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
   • Stiftelsen Gamla Tjänarinnor
   • Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
   • Stiftelsen Lars Hiertas Minne
   • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
   • Stockholms läns landsting
   • Strategic Initiative - Materials Science
   • Strålsäkerhetsmyndigheten
   • Sustainable Production Initiative
   • Sustainable use of mineral resources - securing the future
   • Svenska Akademien
   • Svenska artprojektet (ArtDatabanken, SLU)
   • Svenska institutet
   • Svenska Kardiologföreningen
   • Svenska läkaresällskapet
   • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)
   • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
   • Sveriges läkarförbund
   • Swedish e‐Science Research Center
   • Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
   • Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning
   • SweGRIDS - Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage
   • The Middle East in the Contemporary World
   • The nanometer Structure Consortium at Lund University
   • The National Endowment for the Humanities (NEH)
   • The U‐Can Comprehensive Cancer Consortium
   • The Wenner-Gren Foundation
   • Toward Person‐Centered Care in Long‐Term Illness: A Research Core Center
   • Translational Program in Diabetes Research, Education and Care
   • TrenOp, Transport Research Environment with Novel Perspectives
   • Uppsala Russian Research Center
   • U‐Care: Better Psychosocial Care at Lower Cost? Evidence-based assessment and Psychosocial Care via Internet, a Swedish Example
   • Vetenskapsrådet
   • VINNOVA
   • Välfärd och livslopp
   • Vårdalstiftelsen
   • Wellcome trust
   • Wenner-Gren Stiftelserna
   • Wireless@kth
   • XPRES - Initiative for excellence in production research
   • ÅForsk (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse)
   • Åke Wibergs Stiftelse
   • Önnesjöstiftelsen
   • Östersjöstiftelsen
Limit the search
Here you can limit your search. The search result will only contain publications that match all of the criteria (combined with the advanced search from above).
Limit the search
  • Full text
   Only documents with full text in DiVA
  • And
   Publishing year
   FromTo
  • And
   Organisation(id)
   Browse
   Include former name in search
  • And
   Series
   • -
   • ACSIS publications
   • Arbetsnotat / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • Arbetsnotat / Program Energisystem
   • Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK)
   • Arbetsrapport från Tema Ä
   • Arbetsrapport från Tema K
   • Biogas Research Center (BRC) Report
   • CARER Rapport
   • Centrums för lokalhistoria rapportserie
   • Civilingenjör, EKI
   • CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • CMTO Research Papers
   • CMT Rapport
   • CSPR Briefing
   • CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)
   • CTE
   • CUL-rapporter
   • CUP:s rapportserie
   • CUP:s rapportserie
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Dissertation
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Licentiate theses
   • Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering
   • Doktorsavhandlingar inom den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete
   • Executive Master in Project Management
   • FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet
   • Filosofen : StuFF:s kårtidning
   • FOG rapport
   • FoU-rapporter vid Institutionen för omvårdnadsforskning
   • Geografiska meddelanden / Avdelningen för geografi, Linköpings universitet
   • Göta kanal – forskning från Linköpings universitet
   • Hälsouniversitetets rapportserie
   • HELIX research reports
   • HELIX working papers
   • Historia i Linköping
   • Historia i Linköping
   • IHS Rapport
   • IMIE Research Report: IMIE Research Report
   • IMIE Working Paper
   • Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
   • International Master's Programme in International and European Relations
   • International Master's Programme in Strategy and Culture
   • ITN research report
   • Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU
   • Kinda Canal Research at Linköping University
   • Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics
   • Lecture Notes in Computer Science
   • Lecture Notes in Mathematics
   • LiH-RAD-R - Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping
   • Linköping Dissertations on Health and Society
   • Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
   • Linköping Electronic Articles in Mechanical Engineering
   • Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
   • Linköping Electronic Conference Proceedings
   • Linköpings studies in education and social sciences
   • Linköping Studies in Art and Visual Communication
   • Linköping Studies in Arts and Science
   • Linköping Studies in Behavioural Science
   • Linköping Studies in Economics
   • Linköping Studies in Education and Psychology
   • Linköping Studies in Health Sciences. Thesis
   • Linköping Studies in Identity and Pluralism
   • Linköping Studies in Information Science. Dissertation
   • Linköping Studies in Management and Economics. Dissertations
   • Linköping Studies in Mathematics
   • Linköping Studies in Pedagogic Practices
   • Linköping Studies in Religion and Religious Education
   • Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations
   • Linköping Studies in Science and Technology. Thesis
   • Linköping Studies in Statistics
   • Linköping University Interdisciplinary Studies
   • Linköping University Medical Dissertations
   • LiTH-IDA-R
   • LiTH-IFM-R / Institutionen för fysik och mätteknik, Universitetet i Linköping
   • LiTH-IKP-Ex
   • LiTH-IKP-Ex-Ing
   • LITH-IKP-R
   • LITH-IKP-S
   • LiTH-ISY-Ex
   • LiTH-ISY-Ex-ET
   • LiTH-ISY-I
   • LiTH-ISY-R
   • LiTH-MAT-R
   • LIU-IEI-R
   • LiU magasin
   • LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992)
   • LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-)
   • LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1993)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap
   • MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning
   • Mimers småskriftserie
   • Nationalekonomi
   • Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping)
   • Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport
   • Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring
   • PrioriteringsCentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg
   • Profil : produktionsekonomisk forskning i Linköping
   • Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping
   • Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping
   • Rapport / PrioriteringsCentrum
   • Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog (1984-1993)
   • Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
   • Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1990-1997
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1998-
   • Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping, 1975-1989
   • Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975
   • Research Report on childhood and the study of children
   • Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality
   • SIC (Linköping)
   • Skapande, vetande / Linköpings universitet
   • Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet
   • Skrifter från NISAL
   • Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet
   • Skriftserie i logopedi
   • Socialhistoria i Linköping
   • Sociologi i Linköping
   • Statens offentliga utredningar
   • Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning
   • Studies from the Swedish Institute for Disability Research
   • Studies in Language and Culture
   • Studies in Science and Technology Education
   • Technical reports in Computer and Information Science
   • Tekniska högskolans rapporter (online)
   • Tema G rapport
   • Temagruppen integration i arbetslivet
   • Tema-T arbetsnotat
   • Tema T Rapport
   • Tema V report / Linköping University, Department of Water and Environmental Studies
   • Tema V report (online)
   • ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
   • Undervisningsrapport
   • Vuxenutbildarcentrums rapportserie. Serie R
   • Vuxenutbildarcentrums skriftserie
   • Working papers on childhood and the study of children
  • And
   Research subject
   • -
  • And
   Subject / course
   • -
   • Aesthetical Subjects
   • Air Traffic and Logistics
   • Applied biology
   • Applied Mathematics
   • Applied Optics
   • Applied Physics
   • Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics
   • Art History and Virtual Communication
   • Arts Orientation
   • Assembly Technology
   • Automatic Control
   • Automatic Control and Communication
   • Bachelor's Programme in Craft and Design
   • Bachelor Degree in Cabinetmaking
   • Bachelor Degree in Furniture Conservation
   • Bachelor Degree in Furniture Design
   • Bachelor Degree in Furniture Upholstery
   • Bachelor Degree of Science in Social Work
   • Bachelor of Science and Nursing
   • Bachelor of Science in Civil Engineering
   • Bachelor of Science in Computer and Electrical Engineering
   • Bachelor of Science in Media and Communication Engineering
   • Bachelor of Science Thesis, Environmental Science Programme
   • Bachelor of Science Thesis (Kandidatuppsats från Affärsjuridiska programmet)
   • Bachelor of Sciende in Media Technolgy and Engineering
   • Bachelor Thesis in Business Administration (Kandidatuppsats från Ekonomprogrammet)
   • Bachelor Thesis in Business Administration (Kandidatuppsats från Internationalla ekonomprogrammet)
   • Bachelor Thesis in Business Administration (Kandidatuppsats i Företagsekonomi)
   • Bachelor Thesis in Economics
   • Bachelor Thesis in Education
   • Bachelor Thesis in Human Resource Management and Work Sciences Programme
   • Bachelor Thesis in Political Science
   • Bachelor thesis in Speech and Language Pathology
   • Basic Skills
   • Biochemistry
   • Bioinformatics
   • Biology
   • Biology, Other
   • Biology, Teacher Education
   • Biomaterials
   • Biomedical Instrumentation
   • Biomedical Laboratory Science
   • Biomedical Modelling and Simulation, 20 p.
   • Biomedicin
   • Biomedicin and Cellbiology
   • Biomolecular and Organic Electronics
   • Biotechnology
   • Carl Malmsten - furniture studies
   • Chemical Analysis Engineering
   • Chemical Biology
   • Chemical Engineering
   • Chemical Physics
   • Chemistry
   • Civic Logistics
   • Civil Engineering
   • Civilingenjör – Byggnadsteknik
   • Cognitive science programme
   • Communcation
   • Communication Systems
   • Comparative Literature
   • Computational Physics
   • Computer and information science at the Faculty of Arts and Sciences
   • Computer and information science at the Institute of Technology
   • Computer Engineering
   • Computer Engineering
   • Computer Programming
   • Computer science (10-credit final thesis, C level)
   • Computer science (10-credit final thesis, D level)
   • Computer science (20-credit final thesis, D level)
   • Computer systems (10-credit final thesis, C level)
   • Computer systems (10-credit final thesis, D level)
   • Computer systems (20-credit final thesis, D level)
   • Computer Vision Laboratory
   • Computer Vision Laboratory
   • Computional Biology
   • Conservation Biology
   • Culture, Society and Media Production, B-level
   • Culture, Society and Media Production, C-level
   • Culture, Society and Media Production, D-level
   • Data Transmission
   • Degree Project in Nursing
   • Degree Project in Nursing
   • Degree Project in Occupational Therapy
   • Degree Project in Physiotherapy
   • Drama Communication 3
   • Dynamics of Health and Welfare Phoenix EM
   • Ecology
   • Economic Information Systems
   • Electrical Engineering
   • Electronic Devices
   • Electronics Systems
   • Emergency Care Specialist Nursing/Anesthetic Nursing
   • Energy Systems
   • Engineering Biology, Environmental Science
   • Engineering Materials
   • Engineering Mechanics
   • English
   • Environmental Technology and Management
   • Erasmus, project work, advanced level, IDA
   • Erasmus (International Exchange Student Program)
   • Ethology
   • Executive Master in Project Management
   • Extended School
   • Final Thesis in Master's Programme in Education Design - Learning and ICT
   • Fluid and Mechanical Engineering Systems
   • French
   • Genders Studies 3
   • Gender Studies - Intersectionality and Change, One Year
   • Gender Studies - Intersectionality and Change, Two Year
   • Geographical Information Systems
   • Geography
   • German
   • Graduation Thesis in the Compulsory School Teacher Programme, Linköping (IUV)
   • Graduation Thesis in the Teacher Programme, Linköping
   • Graphic Design and Communication
   • Graphics Design and Communication
   • Guitar Making - Carl Malmsten Centre for Wood Technology & Design, 120 p.
   • History
   • Human Beings and Nature
   • Image Coding
   • Industrial Ergonomics
   • Industrial Management
   • Industrial Marketing
   • Informatics/Geoinformatics (10-credit final thesis)
   • Informatics/Geoinformatics (20-credit final thesis)
   • Informatics/Information and media science (C-level thesis)
   • Informatics/Information and media science (D-level thesis)
   • Informatics/Information systems
   • Information Coding
   • Information Networks
   • Information Technology
   • Information Theory
   • Intercontinental Master´s Programme in Adult Learning and Global Change
   • Learning and Information and Communication Technology
   • Logistics Management
   • Machine Design
   • Management in International Organizations
   • Management of Health and Welfare Organizations, C-level
   • Management of Health and Welfare Organizations, D-level
   • Master´s in Science for Sustainable Development
   • Master´s Programme in Science for Sustainable Development, 120 ects
   • Master's Program Biomedical Engineering
   • Master's Program in Cognition and Disability
   • Master's Program in Management of Innovation and Product Development
   • Master's Program in Manufacturing Management
   • Master's Programme in Advanced Computer Graphics, 120 ECTS
   • Master's Programme in Business Administration – Strategic
   • Master's Programme in Child Studies (120 ECTS credits)
   • Master's programme in Computer Science
   • Master's programme in environmental science
   • Master's programme in Human Resource Management & Development
   • Master's Programme in Intelligent Transport Systems, 120 ECTS
   • Master's Programme in International and European Relations
   • Master's Programme in Language and Culture in Europe
   • Master's programme in occupational therapy/public health science/speech and language pathology/Medical Education/Nursing/Physiotherapy
   • Master's Programme in Organic Electronics, 120 ECTS
   • Master's Programme in Strategy and Culture
   • Master's Programme in Water and Livelihood Security
   • Master's Programme in Wireless Networks and Electronics, 120 ECTS
   • Master (one year) in Social Work
   • Master (one year thesis)/Medical Education
   • Master (one year thesis)/Occupational Therapy
   • Master (one year thesis)/Physiotherapy
   • Master (one year thesis)/Public Health Sciences
   • Master (one year thesis)/Science of Nursing
   • Master (one year thesis)/Speech and Language Pathology
   • Master (two year) in Social Work
   • Master (two years thesis)/Medical Education
   • Master (two years thesis)/Occupational Therapy
   • Master (two years thesis)/Physiotherapy
   • Master (two years thesis)/Public Health Sciences
   • Master (two years thesis)/Science of Nursing
   • Master (two years thesis)/Speech and Language Pathology
   • Master in Applied Ethics
   • Master in Environmental History
   • Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life
   • Master in Social and Welfare Studies (one year)
   • Master in Social and Welfare Studies (two year)
   • Master of Arts and Science in Health and Society
   • Master of Science
   • Master of Science in Communication and Transport Engineering
   • Master of Science in Electronics Design Engineering
   • Master of Science in Media Technology and Engineering
   • Master of Science Thesis, Environmental Science Programme
   • Master of Science Thesis (Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet)
   • Master program in Pedagogical Practices/Education with emphasis in Outdoor Didactics/Special Education
   • Master Programme in Education with Focus on Teachers´ Teaching and Students´ Learning
   • Masters degree in Ergonomics/HTO
   • Masters programme in Medical Biosciences, Degree Project
   • Master Thesis in Business Administration
   • Master Thesis in Business Administration (Magisteruppsats från Ekonomprogrammet)
   • Master Thesis in Business Administration (Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet)
   • Master Thesis in Business Administration (Magisteruppsats i Företagsekonomi)
   • Master Thesis in Business and Economics Programme (Business Administration/Economics)
   • Master Thesis in Business and Economics Programme (Business Administration)
   • Master Thesis in Business and Economics Programme (Economics)
   • Master Thesis in Commercial and Business Law
   • Master Thesis in Economics
   • Master Thesis in Economics
   • Master Thesis in International Business and Economics Programme (Business Administration/Economics)
   • Master Thesis in International Business and Economics Programme (Business Administration)
   • Master Thesis in International Business and Economics Programme (Economics)
   • Master Thesis in Political Science
   • Master Thesis in Political Science
   • Master Thesis in Psychologist Programme
   • Master’s of Science in Business Administration - Product-Market Management
   • Master’s Program in Energy and Environmental Engineering
   • Matematics, elementary school
   • Material Physics
   • Mathematical Statistics
   • Mathematics
   • Mathematics/Subject matter didactics
   • Mechanical Engineering
   • Media and Communication Studies 3
   • Media Technology
   • Medical Informatics
   • Medical Programme, Scientific Project
   • Medical programme in Medical Biosciences, Scientific Project
   • Medical Technology
   • Microbiology and Molecular Genetics
   • Midwifery Programme
   • Miljövård
   • Molecular Biotechnology
   • Numerical Analysis
   • Nurse Surgical Care Programme
   • Occupational therapy Degree project C-level
   • Occupational therapy Degree project D-level
   • Optimization
   • Organic Analytical Chemistry
   • Organic Chemistry
   • Pedagogical Science
   • Philosophy
   • Physical Chemistry
   • Physics
   • Physics, Other
   • Physiological Measurements
   • Plasma & Coatings Physics
   • Postgraduate education in systemic family therapy
   • Postgraduate programme/MA in psychotherapy
   • Practical Philosophy
   • Primary Health Care Specialist Nursing
   • Production Economics
   • Production Engineering
   • Program in Statistics and Data Analysis
   • Programme for Education for Compulsory School, thesis
   • Programme for Education for Compulsory School, thesis C-level
   • Programme in User-Oriented Systems Development (ASP), Bachelor Thesis
   • Programme in User-Oriented Systems Development (ASP), Paper
   • Project, 15 ECTS credits, MAI
   • Project, 30 ECTS credits, MAI
   • Project, Innovation and Entrepreneurship
   • Project in Applied Forensics
   • Psychology
   • Quality Technology
   • Radiological Sciences
   • Religious Studies
   • Report in Communication and Transport Engineering
   • Report in Electronics Design Engineering
   • Report in Media Technology and Engineering
   • Science in Social Work
   • Scientific Computing
   • Single-subject course
   • Social and Cultural Analysis (B-level)
   • Social and Cultural Analysis (D-level)
   • Social and Cultural Analysis (Report)
   • Social and Cultural Analysis (Samhälls- och kulturanalys (C-uppsats))
   • Social Anthopology
   • Social Sciences Theme
   • Social Studies
   • Society and Culture
   • Sociology
   • Sociology, A-nivå
   • Solid Mechanics
   • Spanish
   • Special Education Needs Programme
   • Special Education Programme
   • Specialisation Textile Craft
   • Specialisation Wood and Craft
   • Specialist Nursing Programme in Intensive Care
   • Specialist Nursing Programme in Medical Care
   • Specialization Philosophy, Thesis in Philosophy - Practical Philosophy
   • Specialization Philosophy, Thesis in Philosophy - Theoretical Philosophy
   • Surface Physics and Chemistry
   • Swedish as a second language
   • Swedish Language
   • Swedish Master in Health and Society
   • Technical Physics
   • Technique Design Communication
   • Technology
   • Textile Craft
   • Textile Craft - advanced course
   • Thematic Natural Science
   • Theoretical Biology
   • Theoretical Ecology
   • Theoretical Philosophy
   • Theoretical Philosophy, D-level thesis
   • Theoretical Physics
   • Theses in the General Field. Advanced level
   • Thesis, C, Programme for Teacher Education, Norrköping
   • Thesis, D, Progarmme for Teacher Education, Norrköping
   • Thesis in Social Science
   • Thesis in Textile Craft
   • Thesis in Wood and Metal Craft
   • The Speach and Language Pathology program
   • Thin Film Physics
   • Tourism Programme
   • Transportation Systems Engineering
   • University Diploma in Applied Technology - Heating and Power Systems, 80 credit points
   • University Diploma in Applied Technology - Heating and Power Systems (120 hp)
   • University Diploma in Applied Technology - Industrial Electrotechnology and Electronics, 80 credit points
   • University Diploma in Applied Technology - Music Producer Programme 120 credit points
   • University Diploma in Applied Technology - Music Producer Programme 80 credit points
   • Vehicular Systems
   • Wood and metal Craft
   • Wood Science and Technology
   • Zoology and Zoophysiology
  • And
   Educational program
   • -
   • Programme for Teacher Education, Linköping
   • Special Education Needs Programme
   • Special Education Programme
   • Teacher Education
  • And
   Category(id)
   Browse
  • And
   Language
   •  
   • Arabic
   • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
   • Bulgarian
   • Catalan; Valencian
   • Chinese
   • Croatian
   • Czech
   • Danish
   • Dutch; Flemish
   • English
   • Esperanto
   • Estonian
   • Faroese
   • Finnish
   • French
   • German
   • Greek, Modern (1453-)
   • Hebrew
   • Hindi
   • Hungarian
   • Icelandic
   • Indonesian
   • Irish
   • Italian
   • Japanese
   • Kalaallisut; Greenlandic
   • Korean
   • Kurdish
   • Latin
   • Latvian
   • Lithuanian
   • Macedonian
   • Madurese
   • Mongolian
   • Norwegian
   • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
   • Persian
   • Polish
   • Portuguese
   • Romanian
   • Russian
   • Sami languages (Other)
   • Sanskrit
   • Serbian
   • Slovak
   • Slovenian
   • Spanish
   • Swedish
   • Turkish
   • Ukrainian
   • Undetermined
   • Urdu
   • Vietnamese
  • And
   Publication type
  • And
   Status
   • -
   • Accepted
   • Epub ahead of print
   • In press
   • Published
   • Submitted
  • And
   Content type
Choose subject
Show departments that are closed down
Choose subject
Choose format and sort order
 • Format
  • Atom
  • APA
  • BibTex
  • CSV 1
  • CSV 2
  • CSV 3
  • CSV 4
  • CSV 5
  • CSV all metadata
  • CSV all metadata version 2
  • OAIDC
  • HTML-div
  • Endnote
  • ETDMS
  • GMD
  • MARC-XML
  • Mods
  • RIS
  • RSS
  • Swedish standard (SS038207)
  • HTML-table
  • Vancouver
 • Number of rows
 • Sort
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Oldest first
  • Newest first
Paste link