liu.seSearch for publications in DiVA
1234 1 - 50 of 157
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Cardemil, Carina
  et al.
  Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden .
  Elgali, Ibrahim
  Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden.
  Xia, Wei
  Applied Materials Science, Department of Engineering Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden.
  Emanuelsson, Lena
  Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden.
  Norlindh, Birgitta
  Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden.
  Omar, Omar
  Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden.
  Thomsen, Peter
  Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Gothenburg, Sweden .
  Strontium-doped calcium phosphate and hydroxyapatite granules promote different inflammatory and bone remodelling responses in normal and ovariectomised rats2013In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, no 12, e84932Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The healing of bone defects may be hindered by systemic conditions such as osteoporosis. Calcium phosphates, with or without ion substitutions, may provide advantages for bone augmentation. However, the mechanism of bone formation with these materials is unclear. The aim of this study was to evaluate the healing process in bone defects implanted with hydroxyapatite (HA) or strontium-doped calcium phosphate (SCP) granules, in non-ovariectomised (non-OVX) and ovariectomised (OVX) rats. After 0 (baseline), six and 28d, bone samples were harvested for gene expression analysis, histology and histomorphometry. Tumour necrosis factor-α (TNF-α), at six days, was higher in the HA, in non-OVX and OVX, whereas interleukin-6 (IL-6), at six and 28d, was higher in SCP, but only in non-OVX. Both materials produced a similar expression of the receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL). Higher expression of osteoclastic markers, calcitonin receptor (CR) and cathepsin K (CatK), were detected in the HA group, irrespective of non-OVX or OVX. The overall bone formation was comparable between HA and SCP, but with topological differences. The bone area was higher in the defect centre of the HA group, mainly in the OVX, and in the defect periphery of the SCP group, in both non-OVX and OVX. It is concluded that HA and SCP granules result in comparable bone formation in trabecular bone defects. As judged by gene expression and histological analyses, the two materials induced different inflammatory and bone remodelling responses. The modulatory effects are associated with differences in the spatial distribution of the newly formed bone.

 • Lundahl, Christian
  et al.
  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Hultén, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tveit, Sverre
  Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, Norge.
  Betygssystem i internationell belysning2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skolverket har gett en projektgrupp ledd av Christian Lundahl i uppdrag att ta fram en jämförelse mellan olika länders betygssystem med särskilt fokus på kunskapskrav och deras funktion att stödja elevernas lärande. Rapporten har tagits fram inom tidsramen oktober 2015 till juli 2016, och behandlar temat betyg och kunskapskrav ur ett internationellt och komparativt perspektiv. Den första delen består av ett inledande kapitel med fokus på metod och urval (kapitel 1) och en genomgång av teoretiska perspektiv och centrala begrepp (kapitel 2). Därefter följer empiriska analyser av de fem nordiska länderna, sex övriga europeiska länder och fem länder från övriga världen (kapitel 3-18). Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion där de empiriska materialen diskuteras utifrån teori och vår analys av forskning på området (kapitel 19).

  I bilaga 2 redovisar vi en översikt om betygssystem i Europa utifrån den information som finns i Europeiska kommissionens databas Eurydice. Denna översikt har vi tidigare tagit fram på engelska (Lundahl, Hultén, Klapp och Mickwitz, 2015) men här har den översatts till svenska och innehåller en fördjupad förklaring av de många utmaningar som finns vid jämförelser av olika länders betygssystem baserad på den information som finns i Eurydice.

  Projektgruppen har förutom Christian Lundahl (projektledare) också bestått av Magnus Hultén och Sverre Tveit. Christian Lundahl är professor vid Örebro universitet. Magnus Hultén är biträdande professor vid Linköpings universitet. Han är vetenskaplig ledare för ett pågående projekt om betyg och betygssystem med finansiering från Vetenskapsrådet. Sverre Tveit är universitetslektor i pedagogik vid universitet i Agder och i slutskedet av ett komparativt avhandlingsarbete under handledning av Christian Lundahl, i vilket Sveriges och Norges betygspolitik och provsystem jämförs. Doktoranden Judit Novak vid Uppsala universitet har också varit projektet behjälplig med visst översättningsarbete.

  Ett stort tack riktas också till Tina Isaacs vid The Institute of Education i England, Ann-Catherine Henriksson vid Åbo akademi i Finland, Bettina Vogt vid Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, som har varit behjälpliga med att validera information vi har tagit fram för dessa respektive länder. I Skolverkets uppdrag till oss finns sex frågor som myndigheten önskat få kartlagda:

  1. Vad är betyg och betygens funktion i andra jämförbara länder (ex. de nordiska länderna samt ett urval av övriga PISA-länder)?
  2. Existerar kunskapskrav motsvarande de svenska i dessa jämförbara länder?
  3. Hur sätts betyg i andra länder?
  4. Från vilken ålder/årskurs får elever betyg i dessa länder?
  5. Vilken typ av betyg får eleverna?
  6. Vad säger internationell och nationell forskning om betygens betydelse för elevers kunskapsutveckling (inkl. typ av betyg, startålder etc.)?

  Samtliga frågor utom den sista frågan redovisas i denna rapport, medan den sjätte frågan har redovisats i ett annat underlag till Skolverket. För att svara på fråga ett har vi sett det som nödvändigt att utveckla en begreppsapparat som bättre skiljer mellan betygs- och bedömningsinstrumentens olika syften och funktioner. Detta är komplicerade frågeställningar om är djupt invävda i både policy- och praktikfältets vokabulär. Vi presenterar därför inledningsvis en begreppsapparat och definierar hur vi använder dessa begrepp i rapportens efterföljande kapitel. I teorikapitlet begrundas klassificeringen av begrepp för att beskriva betyg, bedömningsinstrument (så som prov) och kunskapskravs syften. Vi vill redan här uppmärksamma att vi försöker bryta upp den utbredda distinktionen mellan formativ och summativ bedömning för att bättre kunna skildra syften och funktioner i olika bedömningspolicyer. Genom att klassificera betygens syften som certifiering, styrning och stöd, blir det tydligare hur länder skiljer sig åt eller inspirerar varandras policy och praktik (’policy borrowing’) än om vi använder distinktionen formativ och summativ, som dominerar både i forskningslitteraturen och i policybeskrivningar.

  Vår förhoppning är att rapporten kan vara ett underlag i Skolverkets pågående arbete med att utreda det svenska betygssystemet och i synnerhet läroplanens kunskapskrav.

  För projektgruppen,

  Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet

 • Kodoth, Sruthi
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques.
  Jiménez Ramos, Juan Manuel
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques.
  Enhance user experience based on traffic in operator network2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Karlsson, Ulf (Editor)
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Thin Film Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Activity Report: Department of Physics, Chemistry and Biology, January – December 20162017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The department of Physics, Chemistry and Biology (IFM) hereby presents its 45th consecutive progress report since the start in 1970. The report contains a description of activities in research and education within the department and in collaborations and it is intended as a source of information for colleagues and other interested readers.

  IFM IS ORGANIZED IN FIVE SCIENTIFIC AREAS

  • Applied Physics
  • Biology
  • Chemistry
  • Material Physics
  • Theory and Modelling

  A large part of the research within these divisions are made possible by generous grants from funding agencies like The Swedish Research Council (VR), The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), The Knut and Alice Wallenberg Foundation, VINNOVA, FORMAS, and also different international and European research programs.

  During the year 2016, 31 doctorial and 8 licentiate theses were presented. More than 240 undergraduate courses were offered in programs for Masters of Science in Engineering, for Master of Science, for Bachelor of Science in Engineering, and for teacher training programs.

  I also want to take this opportunity to thank all staff, teachers, researchers and students for their dedication and hard work for the department and for the university. This report reflects their love for and dedication to the academic world.

  Ulf Karlsson

  Department chair

 • Public defence: 2017-04-25 10:15 K3, Kåkenhus, Norrköping
  Volkov, Anton
  Linköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ionic and electronic transport in electrochemical and polymer based systems2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Electrochemical systems, which rely on coupled phenomena of the chemical change and electricity, have been utilized for development an interface between biological systems and conventional electronics.  The development and detailed understanding of the operation mechanism of such interfaces have a great importance to many fields within life science and conventional electronics. Conducting polymer materials are extensively used as a building block in various applications due to their ability to transduce chemical signal to electrical one and vice versa. The mechanism of the coupling between the mass and charge transfer in electrochemical systems, and particularly in conductive polymer based system, is highly complex and depends on various physical and chemical properties of the materials composing the system of interest.

  The aims of this thesis have been to study electrochemical systems including conductive polymer based systems and provide knowledge for future development of the devices, which can operate with both chemical and electrical signals. Within the thesis, we studied the operation mechanism of ion bipolar junction transistor (IBJT), which have been previously utilized to modulate delivery of charged molecules. We analysed the different operation modes of IBJT and transition between them on the basis of detailed concentration and potential profiles provided by the model.

  We also performed investigation of capacitive charging in conductive PEDOT:PSS polymer electrode. We demonstrated that capacitive charging of PEDOT:PSS electrode at the cyclic voltammetry, can be understood within a modified Nernst-Planck-Poisson formalism for two phase system in terms of the coupled ion-electron diffusion and migration without invoking the assumption of any redox reactions.

  Further, we studied electronic structure and optical properties of a self-doped p-type conducting polymer, which can polymerize itself along the stem of the plants. We performed ab initio calculations for this system in undoped, polaron and bipolaron electronic states. Comparison with experimental data confirmed the formation of undoped or bipolaron states in polymer film depending on applied biases.

  Finally, we performed simulation of the reduction-oxidation reaction at microband array electrodes. We showed that faradaic current density at microband array electrodes increases due to non-linear mass transport on the microscale compared to the corresponding macroscale systems.  The studied microband array electrode was used for developing a laccase-based microband biosensor. The biosensor revealed improved analytical performance, and was utilized for in situ phenol detection.

  List of papers
  1. Modeling of Charge Transport in Ion Bipolar Junction Transistors
  Open this publication in new window or tab >>Modeling of Charge Transport in Ion Bipolar Junction Transistors
  2014 (English)In: Langmuir, ISSN 0743-7463, E-ISSN 1520-5827, Vol. 30, no 23, 6999-7005 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Spatiotemporal control of the complex chemical microenvironment is of great importance to many fields within life science. One way to facilitate such control is to construct delivery circuits, comprising arrays of dispensing outlets, for ions and charged biomolecules based on ionic transistors. This allows for addressability of ionic signals, which opens up for spatiotemporally controlled delivery in a highly complex manner. One class of ionic transistors, the ion bipolar junction transistors (IBJTs), is especially attractive for these applications because these transistors are functional at physiological conditions and have been employed to modulate the delivery of neurotransmitters to regulate signaling in neuronal cells. Further, the first integrated complementary ionic circuits were recently developed on the basis of these ionic transistors. However, a detailed understanding of the device physics of these transistors is still lacking and hampers further development of components and circuits. Here, we report on the modeling of IBJTs using Poissons and Nernst-Planck equations and the finite element method. A two-dimensional model of the device is employed that successfully reproduces the main characteristics of the measurement data. On the basis of the detailed concentration and potential profiles provided by the model, the different modes of operation of the transistor are analyzed as well as the transitions between the different modes. The model correctly predicts the measured threshold voltage, which is explained in terms of membrane potentials. All in all, the results provide the basis for a detailed understanding of IBJT operation. This new knowledge is employed to discuss potential improvements of ion bipolar junction transistors in terms of miniaturization and device parameters.

  Place, publisher, year, edition, pages
  American Chemical Society (ACS), 2014
  National Category
  Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Physical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-109131 (URN)10.1021/la404296g (DOI)000337644200044 ()24854432 (PubMedID)
  Available from: 2014-08-13 Created: 2014-08-11 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
  2. In vivo polymerization and manufacturing of wires and supercapacitors in plants
  Open this publication in new window or tab >>In vivo polymerization and manufacturing of wires and supercapacitors in plants
  Show others...
  2017 (English)In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 114, no 11, 2807-2812 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Electronic plants, e-Plants, are an organic bioelectronic platform that allows electronic interfacing with plants. Recently we have demonstrated plants with augmented electronic functionality. Using the vascular system and organs of a plant, we manufactured organic electronic devices and circuits in vivo, leveraging the internal structure and physiology of the plant as the template, and an integral part of the devices. However, this electronic functionality was only achieved in localized regions, whereas new electronic materials that could be distributed to every part of the plant would provide versatility in device and circuit fabrication and create possibilities for new device concepts. Here we report the synthesis of such a conjugated oligomer that can be distributed and form longer oligomers and polymer in every part of the xylem vascular tissue of a Rosa floribunda cutting, forming long-range conducting wires. The plant’s structure acts as a physical template, whereas the plant’s biochemical response mechanism acts as the catalyst for polymerization. In addition, the oligomer can cross through the veins and enter the apoplastic space in the leaves. Finally, using the plant’s natural architecture we manufacture supercapacitors along the stem. Our results are preludes to autonomous energy systems integrated within plants and distribute interconnected sensor-actuator systems for plant control and optimization

  Place, publisher, year, edition, pages
  National Academy of Sciences, 2017
  National Category
  Plant Biotechnology Condensed Matter Physics Textile, Rubber and Polymeric Materials Chemical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-135492 (URN)10.1073/pnas.1616456114 (DOI)
  Available from: 2017-03-16 Created: 2017-03-16 Last updated: 2017-03-27Bibliographically approved
  3. Total phenol analysis of weakly supported water using a laccase-based microband biosensor.
  Open this publication in new window or tab >>Total phenol analysis of weakly supported water using a laccase-based microband biosensor.
  Show others...
  2016 (English)In: Analytica Chimica Acta, ISSN 0003-2670, E-ISSN 1873-4324, Vol. 907, 45-53 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The monitoring of phenolic compounds in wastewaters in a simple manner is of great importance for environmental control. Here, a novel screen printed laccase-based microband array for in situ, total phenol estimation in wastewaters and for water quality monitoring without additional sample pre-treatment is presented. Numerical simulations using the finite element method were utilized for the characterization of micro-scale graphite electrodes. Anodization followed by covalent modification was used for the electrode functionalization with laccase. The functionalization efficiency and the electrochemical performance in direct and catechol-mediated oxygen reduction were studied at the microband laccase electrodes and compared with macro-scale electrode structures. The reduction of the dimensions of the enzyme biosensor, when used under optimized conditions, led to a significant improvement in its analytical characteristics. The elaborated microsensor showed fast responses towards catechol additions to tap water – a weakly supported medium – characterized by a linear range from 0.2 to 10 μM, a sensitivity of 1.35 ± 0.4 A M−1 cm−2 and a dynamic range up to 43 μM. This enhanced laccase-based microsensor was used for water quality monitoring and its performance for total phenol analysis of wastewater samples from different stages of the cleaning process was compared to a standard method.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2016
  Keyword
  Laccase; microelectrode; microband; electrochemical modeling; total phenol analysis; wastewater
  National Category
  Analytical Chemistry
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-123677 (URN)10.1016/j.aca.2015.12.006 (DOI)000368422900005 ()
  Note

  Funding agencies: Swedish research council Formas [245-2010-1062]; research centre Security Link [VINNOVA 2009-00966]; Norrkopings fond for Forskning och Utveckling; VINNOVA

  Available from: 2016-01-07 Created: 2016-01-07 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
 • Kylin, Henrik
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lemming lamentations2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This text is a reflection on "modern" vs. traditional knowledge and their respective usefulness in surviving off the land in the Arctic.

 • Public defence: 2017-04-21 10:15 Visionen, B-huset, Linköping
  Roth, Michael
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Advanced Kalman Filtering Approaches to Bayesian State Estimation2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Bayesian state estimation is a flexible framework to address relevant problems at the heart of existing and upcoming technologies. Application examples are obstacle tracking for driverless cars and indoor navigation using smartphone sensor data. Unfortunately, the mathematical solutions of the underlying theory cannot be translated to computer code in general. Therefore, this thesis discusses algorithms and approximations that are related to the Kalman filter (KF).

  Four scientific articles and an introduction with the relevant background on Bayesian state estimation theory and algorithms are included. Two articles discuss nonlinear Kalman filters, which employ the KF measurement update in nonlinear models. The numerous variants are presented in a common framework and the employed moment approximations are analyzed. Furthermore, their application to target tracking problems is discussed. A third article analyzes the ensemble Kalman filter (EnKF), a Monte Carlo implementation of the KF that has been developed for high-dimensional geoscientific filtering problems. The EnKF is presented in a simple KF framework, including its challenges, important extensions, and relations to other filters. Whereas the aforementioned articles contribute to the understanding of existing algorithms, a fourth article devises novel filters and smoothers to address heavy-tailed noise. The development is based on Student’s t distribution and provides simple recursions in the spirit of the KF. The introduction and articles are accompanied by extensive simulation experiments.

  List of papers
  1. Nonlinear Kalman Filters Explained: A Tutorial on Moment Computations and Sigma Point Methods
  Open this publication in new window or tab >>Nonlinear Kalman Filters Explained: A Tutorial on Moment Computations and Sigma Point Methods
  2016 (English)In: Journal of Advances in Information Fusion, ISSN 1557-6418, Vol. 11, no 1, 47-70 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Nonlinear Kalman filters are algorithms that approximately solve the Bayesian filtering problem by employing the measurement update of the linear Kalman filter (KF). Numerous variants have been developed over the past decades, perhaps most importantly the popular sampling based sigma point Kalman filters.In order to make the vast literature accessible, we present nonlinear KF variants in a common framework that highlights the computation of mean values and covariance matrices as the main challenge. The way in which these moment integrals are approximated distinguishes, for example, the unscented KF from the divided difference KF.With the KF framework in mind, a moment computation problem is defined and analyzed. It is shown how structural properties can be exploited to simplify its solution. Established moment computation methods, and their basics and extensions, are discussed in an extensive survey. The focus is on the sampling based rules that are used in sigma point KF. More specifically, we present three categories of methods that use sigma-points 1) to represent a distribution (as in the UKF); 2) for numerical integration (as in Gauss-Hermite quadrature); 3) to approximate nonlinear functions (as in interpolation). Prospective benefits and downsides are listed for each of the categories and methods, including accuracy statements. Furthermore, the related KF publications are listed.The theoretical discussion is complemented with a comparative simulation study on instructive examples.

  Place, publisher, year, edition, pages
  International society of information fusion, 2016
  National Category
  Signal Processing
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-129231 (URN)
  Available from: 2016-06-14 Created: 2016-06-14 Last updated: 2017-02-27Bibliographically approved
  2. EKF/UKF Maneuvering Target Tracking using Coordinated Turn Models with Polar/Cartesian Velocity
  Open this publication in new window or tab >>EKF/UKF Maneuvering Target Tracking using Coordinated Turn Models with Polar/Cartesian Velocity
  2014 (English)In: 17th International Conference on Information Fusion (FUSION), 2014, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2014, 1-8 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Nonlinear Kalman filter adaptations such as extended Kalman filters (EKF) or unscented Kalman filters (UKF) provide approximate solutions to state estimation problems in nonlinear models. The algorithms utilize mean values and covariance matrices to represent the probability densities in the otherwise intractable Bayesian filtering equations. As a consequence, their estimation performance can show significant dependence on the choice of state coordinates. The here considered problem of tracking maneuvering targets using coordinated turn (CT) models is one practically relevant example: The velocity in the target state can either be formulated in Cartesian or polar coordinates. We extend a previous study to a broader range of CT models that allow for changes in target speed and turn rate, and investigate UKF as well as EKF variants in terms of their performance and sensitivity to noise parameters. The results advocate for the use of polar CT models.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2014
  Keyword
  Coordinated turn model; Maneuvering target tracking
  National Category
  Control Engineering Signal Processing
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-108957 (URN)000363896100153 ()978-849012355-3 (ISBN)
  Conference
  17th International Conference on Information Fusion, Salamanca, Spain, July 7-10, 2014
  Funder
  Security LinkSwedish Foundation for Strategic Research
  Available from: 2014-07-14 Created: 2014-07-14 Last updated: 2017-02-27
 • Berggren, Erik
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Engineering.
  Testverktyg för JTAG Boundary Scan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett projekt har genomförts i python för att läsa och analysera nätlistor från eCAD programmet Altium. Projektet är en prototyp till en mjukvara som färdigutvecklad ska kunna användas till att automatisera kontakttest på mönsterkort mha JTAG Boundary Scan. Projektet undersöker hur stor andel av kontaktbanorna på några godtyckligt valda mönsterkort som är tillgängliga för Boundary Scan test och finner att i snitt 39% av kontaktbanorna är observerbara.

 • Kashyap, Salil
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Mollén, Christopher
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Emil, Björnson
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Larsson, Erik G.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Performance Analysis of (TDD) Massive MIMO with Kalman Channel Prediction2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In massive MIMO systems, which rely on uplink pilots to estimate the channel, the time interval between pilot transmissions constrains the length of the downlink.  Since switching between up- and downlink takes time, longer downlink blocks increase the effective spectral efficiency.  We investigate the use of low-complexity channel models and Kalman filters for channel prediction, to allow for longer intervals between the pilots.  Specifically, we quantify how often uplink pilots have to be sent when the downlink rate is allowed to degrade by a certain percentage.  To this end, we consider a time-correlated channel aging model, whose spectrum is rectangular, and use autoregressive moving average (ARMA) processes to approximate the time-variations of such channels.  We show that ARMA-based predictors can increase the interval between pilots and the spectral efficiency in channels with high Doppler spreads.  We also show that Kalman prediction is robust to mismatches in the channel statistics.

 • Mollén, Christopher
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Choi, Junil
  POSTECH, South Korea.
  Larsson, Erik G.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Heath, Robert W.
  University of Texas at Austin, USA.
  Achievable Uplink Rates for Massive MIMO with Coarse Quantization2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The high hardware complexity of a massive MIMO base station, which requires hundreds of radio chains, makes it challenging to build commercially.  One way to reduce the hardware complexity and power consumption of the receiver is to lower the resolution of the analog-to-digital converters (ADCs).  We derive an achievable rate for a massive MIMO system with arbitrary quantization and use this rate to show that ADCs with as low as 3 bits can be used without significant performance loss at spectral efficiencies around 3.5 bpcu per user, also under interference from stronger transmitters and with some imperfections in the automatic gain control.

 • Susic, Anisa
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Relevans och autenticitet av infärgade uppgifter: En fallstudie på hantverksprogrammet - frisör2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever på yrkesprogram har svårt att se relevansen av matematiken för sitt framtida yrke. För att matematik ska anses vara relevant för eleverna måste den vara meningsfull och användbar. Eleverna måste se hur de kan använda matematiken i sitt yrke. Ett sätt att öka relevansen är att arbeta med infärgade uppgifter. Studier visar att innehållet måste knytas an till verkligheten och vara praxisnära. Denna fallstudie undersöker hur relevanta och autentiska infärgade uppgifter är. Studien genomförs på frisörprogrammet, där en infärgad uppgift analyseras utifrån kriterier för autenticitet. En matematiklärare och en frisör intervjuas och svaren analyseras. Resultaten visar att den infärgade uppgiften inte är relevant. Matematiklärare behöver samarbeta mer med yrkesverksamma för att göra uppgifter mer autentiska.

 • Wikström, Sebastian
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Information Coding.
  Gång- och rotationshastigheter för effektiv navigering i VR2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Virtual Reality (VR) have risen in popularity during the last years. Motion sickness however have been a big problem and still is an obstacle for commercial success. This thesis work aims to implement VR-support in the space planning program Configura, and evaluate navigation with a controller in a VR-environment. The focus of this study is to find suitable walking and rotational speeds for effective navigation with a controller, and the effects different speeds have on motion sickness. A user study was preformed where users tested different speeds in tests with an increasingly difficulty in navigation. The results from the study shows that people had severe symptoms of motion sickness in all speeds. There were also indications that lower speeds made people perform better.

 • Li, Huanyu
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques.
  The Design and Implementation of Optimization Approaches for Large Scale Ontology Alignment in SAMBO2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current World Wide Web provides a convenient way for people to acquire information,but it does not have the ability to manipulate semantics. In other words, peoplecan access data from web pages efficiently but computer programs cannot satisfy effectivedata reuse and sharing. Tim Berners-Lee as the inventor ofWorldWideWeb together withJames Hendler and Ora Lassila, proposed the idea of Semantic Web that is expected as anevolution to existing Web. The knowledge representation for Semantic Web witnessed thedevelopment from extensible makeup language (XML) and resource description framework(RDF) to ontologies. A large quantity of researchers utilize ontologies to expressconcepts, relations and relevant semantics in specific domains. However, different researchersmay have diverse comprehension about knowledge that brings inconsistentinformation in same or similar ontologies.

  SAMBO is an ontology alignment system that was designed and implemented by ADITof Linköping University in 2005. Shortly after implementation, SAMBO could accomplishmost tasks of ontology alignment. Nevertheless, as the scale grows rapidly, SAMBO couldnot achieve large scale ontology alignment. The primary job of this thesis is to optimizeexisting SAMBO system to fulfill alignment of large scale ontologies.

  The principal parts of this thesis are as follows. First, we achieve an analysis on currenttop ontology alignment systems, AML and LogMap which are capable of aligning largescale ontologies. This analysis aims to obtain the features in the design of high-quality systems.Then, we analyze existing SAMBO to figure out which aspects need to be optimized.We obtain the result that SAMBO should be improved in data structure, database designand parallel matching. Thus, we propose the design of optimization approaches and givethe implementation. Finally, we evaluate the new system with large scale ontologies andacquire desired results.

 • Morrone, Maria Carmela
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies.
  Subversive Care: An Intersectional Analyses of Nursing as Affective Labor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • Isacsson, Nils
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Kolbeinsson, Örn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Prediction of treatment response in Social Anxiety Disorder, what does the brain tell us that questionnaires do not?: Using brain activity related to self- and other-referential criticism to predict treatment response to Internet- delivered Cognitive Behaviour Therapy for Social Anxiety Disorder2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Predicting who will benefit from what in the treatment of psychiatric disorders is incremental to future development of psychological treatments. In the current study functional magnetic resonance imaging (fMRI) data from participants with social anxiety disorder (SAD) was used to elucidate whether neural responses to negative evaluation could predict treatment response in SAD. Nine weeks prior to Internet- delivered Cognitive Behaviour Therapy (ICBT) onset, participants viewed negative social stimuli directed either at themselves or an significant other during fMRI scanning. Regression analyses including the differential activations for other-referential criticism in contrast to self-referential criticism in the posterior mid cingulate cortex (pMCC) and the lingual gyrus (LG) predicted 34% of treatment change as measured by residual gain scores on the Liebowitz Social Anxiety Scale Self-Report (LSAS-SR) in our sample. The final regression model, combining these measures with behavioural measures, which by themselves explained 27% of the variance, resulted in a model explaining 50% of the variance regarding treatment response. This lends additional support to the notion that further elucidating the neurobiological underpinnings of core processes in SAD, as well as the neural correlates of treatment response to CBT, would be of great value in predicting treatment outcome. 

 • Olve, Nils-Göran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Petri, Carl-Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet: Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera om kostnader för olika kalkylobjekt2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här rapporten handlar om särredovisning av kostnader i sju svenska kommuner. En rad olika aktörer kan vara intresserade av en verksamhets kostnader, bland annat Konkurrensverket för att avgöra om en organisation gör sig skyldig till över- eller underprissättning. Även myndigheter som Statistiska centralbyrån (SCB), kommunpolitiker och tjänstemän samt media ställer frågor om kostnaden för specifika kalkylobjekt (till exempel processer, brukarkategorier eller produkter). Ofta gäller det något som inte följs upp rutinmässigt. Hur besvaras sådana frågor?

  Vi har undersökt detta genom en explorativ studie i sju svenska kommuner. Fokus i rapporten ligger på kostnadssammanställningar som görs i tillägg till bokföringens löpande uppföljning. Sådan särredovisning kan både göras ad hoc (för att besvara en unik fråga) och löpande.

  Studiens syfte är att beskriva hur sju svenska kommuner med stor erfarenhet av uppföljning och analys, hanterar frågor om kostnader för kalkylobjekt som inte redan är föremål för löpande särredovisning samt identifiera resurser och kompetenser som krävs för att lyckas med detta. Vi avgränsar oss alltså till ett antal ”goda exempel”, snarare än att ge en representativ bild av särredovisning i svenska kommuner. Vi fokuserar produktionen av kostnadsinformationen och analyserar inte konsekvenserna av att använda den.

  Kostnader särredovisas av olika anledningar. För att öka förståelsen av detta beskrivs tre situationer då kostnader för specifika kalkylobjekt efterfrågas: frågor internt från politiker och tjänstemän, frågor externt från myndigheter och andra granskande aktörer samt frågor från medborgare eller massmedia. Dessutom beskriver vi fem viktiga vägval som påverkar vilken precision som kan uppnås i särredovisningen. Dessa är hämtade från en tidigare rapport för Konkurrensverket (Olve och Petri, 2014), och handlar om hur kalkylobjekt definieras, hur data samlas in, vilket urval av kostnader som görs och hur samkostnader fördelas, samt hur kostnadsinformationen används.

  Resultaten visar att kommunerna kan göra avancerade kostnadskalkyler, men att sådana analyser är förknippade med resursanvändning bland såväl ekonomer som verksamhetspersonal. Om kostnadsinformationen inte är till nytta internt, kan det vara svårt att mobilisera intresse för att upprätta kalkylerna (i konkurrens med annan uppföljning som också efterfrågas). För kalkylobjekt som motsvarar konton i bokföringen, organisatoriska enheter eller leverantörer, kan fackekonomerna själva ta fram kostnadsinformation med hög precision. Men för mer verksamhetsnära kalkylobjekt (som produkter, processer och brukare) krävs ofta engagemang även från experter i verksamheten. Kostnadsinformationen som används internt ligger ofta till grund för styrningen och fokuserar därför ”påverkbara” kostnader snarare än full självkostnad. Utvecklingen mot större inslag av marknadslogik (så kallad New Public Management/NPM) har också påverkat uppföljningen. Gradvis har politikens och beställarnas fokus flyttats från kostnader i verksamheten, till det pris som betalas för den upphandlade verksamheten – oavsett om den levereras av en extern leverantör eller av den interna utförarorganisationen.

 • Bergman, Filip
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management.
  Olsson, Niklas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management.
  Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur: Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new law concerning sustainability reporting for companies with important functions in society means that companies need a greater focus on sustainability and thus reduce environmental impacts. To enhance sustainability and awareness of the costs and the environmental impacts from its activities, a life-cycle perspective can lead to increased knowledge and understanding.Subsurface infrastructure such as electricity, fiber, water and sewage is now a prerequisite in society. Several of the networks used today was installed in the mid-1900s, which means that they soon have reached their life expectancy. With this follows increased maintenance work and costs for the companies that manage the networks. For example, the renewal of Swedish water and sewage means an annual investment of 1.9 billion SEK, which will have to be doubled over the next 50 years. 50% of the costs to perform maintenance operations with conventional technique is due to traffic shutdown and excavation.As a result of the problems above Tekniska verken has developed an innovation for the installation of piped infrastructure, which involves systems for electrical, optical, water, sewage, waste suction and district heating, placed in a culvert. The culvert is the first of its kind and is made of plastic with concrete chambers to connect the pipes and pull out the service lines. The first place that this infra-culvert is installed in is Vallastaden in Linköping, which is exploited for Bomässan 2017.To evaluate this technology a model was developed in this thesis that can be used to calculate the life cycle costs and environmental impact of infrastructure positioned in the culvert and compare this with conventional technique. The thesis had a limited data collection that only studied the costs and the environmental impact has not been studied. The model has been developed to take into account the infrastructure stochastic nature and can calculate the average cost and standard deviations, and performing detailed sensitivity analyzes. This type of model has a number of uses for companies managing infrastructure as it gives an idea of the expected costs and can evaluate the risks associated with investments.

 • Eriksson Barajas, Katarina
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Johansson, Maritha
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Martinsson, Bengt-Göran
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Litteratursamtal2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Lindvall, Sofia
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Speech versus visual-manual interfaces in trucks: effects on driver distraction, user acceptance, and perceived efficiency2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Truck drivers often have a tight time schedule and therefore need to carry out several in-vehicle tasks while driving, such as making phone calls, writing down information and navigating to new places. Performing these tasks using a visual-manual interface can impose visual distraction which has been shown to lead to safety-critical events on the roads. Instead of using a visual-manual interface, a speech interface could be a safer alternative if designed properly. However, the cognitive load demanded by speech interfaces and the connection between cognitive load and driving behaviour is not fully understood. In this study, a speech interface and its visual-manual counterpart were evaluated and compared in terms of visual distraction, cognitive load and user efficiency and perceived acceptance. Eye tracking was used to measure visual distraction. The measurements used for cognitive load were the Tactile Detection Response task (TDRT) and the Driving Activity Load Index (DALI). Perceived acceptance and efficiency were measured using the System Usability Scale (SUS), the Subjective Assessment of Speech Systems (SASSI) and semi-structured interviews.

  The conclusions were that (1) the speech interface was less visually distracting than the visual-manual counterpart, (2) the speech interface was less cognitively demanding than the visual-manual interface, especially in the navigation task, (3) the speech interface was safer to use while driving compared to the visual-manual interface and (4) the speech interface had higher user acceptance and perceived efficiency than the visual-manual interface. Further research should investigate the connection between cognitive load and driving behaviour, such as lane keeping and brake response time, by employing a variety of speech tasks with various complexity as well as including speech interfaces entirely free from visual demand. The focus should be on the difference between baseline driving and speech interaction, as opposed to speech interaction and visual-manual interaction.

 • Arvidsson, Evelina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  "Oj, hur kunde de göra den här boken?": En studie med ett genusperspektiv på barnböcker2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ugo Abara, Precious
  et al.
  Department of Information Engineering, University of Padova, Italy.
  Ticozzi, Francesco
  Department of Information Engineering, University of Padova, Italy.
  Altafini, Claudio
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  An infinitesimal characterization of nonlinear contracting interference functions2016In: 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), IEEE Press, 2016, 5262-5262 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Contractive interference functions are a subclass of the standard interference functions used in the design and analysis of distributed power control algorithms for wireless networks. Their peculiarity is that for the resulting positive system the existence and global asymptotic stability of a unique positive equilibrium point is guaranteed. In this paper we give an infinitesimal characterization of nonlinear contractiveinterference functions in terms of the spectral radius of the Jacobian linearization at any point in the positive orthant. The condition we obtain, that the spectral radius is always less than 1, extends to the nonlinear case an equivalent property of linear interference functions, and leads to a Jacobian characterization similar to the one commonly used in contraction analysis of nonlinear systems.

 • Altafini, Claudio
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nonintegrable discrete-time driftless control systems: geometric phases beyond the area rule2016In: 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), IEEE Press, 2016, 4692-4697 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a continuous-time nonlinear driftless control system, a geometric phase is a consequence of nonintegrability of the vector fields, and it describes how cyclic trajectories in shape space induce non-periodic motion in phase space, according to an area rule. The aim of this paper is to shown that geometric phases exist also for discrete-time driftless nonlinear control systems, but that unlike their continuous-time counterpart, they need not obey any area rule, i.e., even zero-area cycles in shape space can lead to nontrivial geometric phases. When the discrete-time system is obtained through Euler discretization of a continuous-time system, it is shown that the zero-area geometric phase corresponds to the gap between the Euler discretization and an exact discretization of the continuous-time system.

 • Björk, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Carl Malmsten - furniture studies.
  Haag, Ida
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Carl Malmsten - furniture studies.
  Om föremålet självt får tala: En undersökning av icke destruktiva analysmetoders användarbarhet för bedömning av autenticitet, tidslager och sekundära ingrepp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta möbler har mer att berätta än vad som syns vid första anblicken. Genom tiderna har de förändrats och renoverats för att anpassas till rådande modeideal. Detta gör det ibland svårt att avgöra hur gammalt ett föremål egentligen är och vad som är autentiskt.

  I detta arbete berör vi begreppet autenticitet och undersöker olika metoder, som utan att ge några bestående spår på möbeln, kan ge oss en inblick vad som hänt med den sedan den tillverkades.

  Vi har undersökt fyra möbler på Hallwylska museet som alla var bekräftat eller misstänkt förändrade under årens lopp. Genom att studera det källmaterial som Hallwylska museet har i sina kataloger och arkiv, fick vi en viss överblick som var till hjälp i sökandet. Genom en okulär besiktning kan vi se indicier på förändringar som gjorts och göra en stilhistorisk bedömning av möbelns olika delar. Genom att studera fotografier på en stor skärm kan detaljer undersökas och teorier kan i bästa fall befästas. Med ett mikroskop kan vi se detaljer som inte kan uppfattas med blotta ögat. På detta sätt kan tidigare obsevationer beläggas men även nya observationer göras. Genom att belysa föremålen med ultraviolett ljus kan ytbehandlingar och lagningar undersökas.

  De analysmetoder vi prövat har visat sig vara goda verktyg i undersökningen av autencitet men också kunnat bidra med värdefulla underlag vid beslut om vidare åtgärder.

 • Public defence: 2017-04-07 10:15 Planck, Fysikhuset, Linköping
  Lundén, Hampus
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Applied Optics . Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Swedish Defence Research Agency FOI, Electrooptical Systems.
  Sol-Gel Glasses Doped with Pt-Acetylides and Gold Nanoparticles for Enhanced Optical Power Limiting2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  High power laser pulses can be a threat to sensors, including the human eye. Traditionally this threat has been alleviated by colour filters that blocks radiation in chosen wavelength ranges. Colour filters’ main drawback is that they block radiation regardless of it being useful or damaging, information is removed for wavelengths at which the filter protect. Protecting the entire wavelength range of a sensor would block or strongly attenuate the radiation needed for the operation of the sensor.

  Sol-gel glasses highly doped with Pt-Acetylide chromophores have previously shown high optical quality in combination with efficient optical power limiting through reverse saturable absorption1. These filters will transmit visible light unless the light fluence is above a certain threshold. A key design consideration of laser protection filters is linear absorption in relation to threshold level. By increasing chromophore concentration the threshold is lowered at the expense of higher linear absorption. This means that the user’s view is degraded through the filter.

  Adding small amounts of gold nanoparticles to the glasses resulted in an increase in optical power limiting performance. The optimal concentration of gold nanoparticles corresponded to a mean particle distance of several micrometers. The work in this licentiate thesis is about the characterization and explanation of this effect.

  The glasses investigated in this work were MTEOS Sol-Gel glasses doped with either only gold nanoparticles of varying shape and concentration, 50mM of PE2-CH2OH codoped with gold nanoparticles or 50mM of PE3-CH2OH codoped with gold nanoparticles. The glasses only doped with gold nanoparticles showed high optical power limiting performance at 532nm laser wavelength, but no optical power limiting at the fluences tested at 600nm. The PE2-CH2OH glasses codoped with gold nanoparticles showed an enhancement of optical power limiting at 600nm for the low gold nanoparticle concentration glasses. The enhancement was weakened or not present for higher concentrations. A similar enhancement above noise level for the PE3-CH2OH glasses was not found.

  A population model is used to give a qualitative explanation of the findings. The improvement in optical power limiting performance for the PE2-CH2OH glasses is explained by the gold nanoparticles helping to more quickly populate the highly absorbing triplet state during the rising edge of the laser pulse by enhancing two-photon absorption. The lack of any marked enhancement for the PE3-CH2OH glasses is explained by the PE3-CH2OH chromophore already being of sufficiently high performance to quickly populate the highly absorbing triplet state during the rising edge of the laser pulse. Further work is necessary to validate this model against other chromophores and improving its quantitative predictive power.

  List of papers
  1. Dispersion and self-orientation of gold nanoparticles in sol-gel hybrid silica - optical transmission properties
  Open this publication in new window or tab >>Dispersion and self-orientation of gold nanoparticles in sol-gel hybrid silica - optical transmission properties
  Show others...
  2015 (English)In: Journal of Materials Chemistry C, ISSN 2050-7526, Vol. 3, no 5, 1026-1034 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Silica-based hybrid materials doped with gold nanoparticles (AuNPs) of different shapes were prepared with an adapted sol-gel technology (using MTEOS) and polished to high optical quality. Both spherical (23 and 45 nm in diameter) and bipyramidal (36, 50 and 78 nm in length) AuNPs were prepared and used as dopants. The AuNPs were functionalized with a novel silicone polymer for compatibilization with the sol-gel medium. The glass materials showed well defined localized surface plasmon resonance (SPR) absorbance from the visible to NIR. No redshifts in the spectra, due to the increase in doping concentration, were observed in the glasses, proving that no or very small SPR coupling effects occur. Spectroscopic Muller Matrix Ellipsometry showed that the shorter bipyramidal AuNPs (36 and 50 nm in length) have a clear preferred orientation in the MTEOS matrix, i.e. a tendency to be oriented with their long axis in the plane parallel to the glass surfaces. Dispersions of AuNPs have proven to be good optical power limiters that depend on particle size and geometry. The solid-state glass materials showed good optical power limiting at 532 nm for nanosecond pulses, which did not depend on the size or geometry of the AuNPs. In contrast to the observation at 532 nm, at 600 nm no optical limiting effect was observed. In these solids, as for dispersions of AuNPs, the optical limiting response is caused by scattering.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Royal Society of Chemistry, 2015
  National Category
  Physical Chemistry
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-114589 (URN)10.1039/c4tc02353f (DOI)000348300300017 ()
  Note

  Funding Agencies|Swedish Armed Forces; EOARD [FA8655-12-12106]; AFRL [FA8655-12-12106]

  Available from: 2015-02-27 Created: 2015-02-26 Last updated: 2017-03-16
  2. Long Distance Enhancement of Nonlinear Optical Properties Using Low Concentration of Plasmonic Nanostructures in Dye Doped Monolithic Sol-Gel Materials.
  Open this publication in new window or tab >>Long Distance Enhancement of Nonlinear Optical Properties Using Low Concentration of Plasmonic Nanostructures in Dye Doped Monolithic Sol-Gel Materials.
  Show others...
  2016 (English)In: Advanced Functional Materials, ISSN 1616-301X, E-ISSN 1616-3028, Vol. 26, no 33, 10 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Monolithic sol-gel silica composites incorporating platinum-based chromophores and various types of gold nanoparticles (AuNPs) are prepared and polished to high optical quality. Their photophysical properties are investigated. The glass materials show well-defined localized surface plasmon resonance (SPR) absorbance from the visible to NIR. No redshifts of the AuNP plasmon absorption peaks due to the increase in nanoparticle doping concentration are observed in the glasses, proving that no or very small SPR coupling effects occur between the AuNPs. At 600 nm excitation, but not at 532 nm, the AuNPs improve the nonlinear absorption performance of glasses codoped with 50 × 10−3 m of a Pt-acetylide chromophore. The glasses doped with lower concentrations of AuNPs (2-5 μm average distance) and 50 × 10−3 m in chromophore, show a marked improvement in nonlinear absorption, with no or only small improvement for the more highly AuNP doped glasses. This study shows the importance of excitation wavelength and nanoparticle concentration for composite systems employing AuNPs to improve two-photon absorption of chromophores. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

  Place, publisher, year, edition, pages
  Weinheim: , 2016. 10 p.
  Keyword
  hybrid material, nonlinear absorption, nonlinear optics, plasmon, sol-gel
  National Category
  Atom and Molecular Physics and Optics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-135513 (URN)10.1002/adfm.201601646 (DOI)
  Available from: 2017-03-16 Created: 2017-03-16 Last updated: 2017-03-16Bibliographically approved
 • Maziz, Ali
  et al.
  Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biosensors and Bioelectronics.
  Concas, Alexandre
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biosensors and Bioelectronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Khaldi, Alexandre
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biosensors and Bioelectronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Stålhand, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Persson, Nils-Krister
  Swedish School of Textiles (THS), SmartTextiles, University of Borås, 50190 Borås, Sweden.
  Jager, Edwin
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biosensors and Bioelectronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Knitting and weaving artificial muscles2017In: Science Advances, ISSN 2375-2548, Vol. 3, no 1, e1600327Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A need exists for artificial muscles that are silent, soft, and compliant, with performance characteristics similar to those of skeletal muscle, enabling natural interaction of assistive devices with humans. By combining one of humankind’s oldest technologies, textile processing, with electroactive polymers, we demonstrate here the feasibility of wearable, soft artificial muscles made by weaving and knitting, with tunable force and strain. These textile actuators were produced from cellulose yarns assembled into fabrics and coated with conducting polymers using a metal-free deposition. To increase the output force, we assembled yarns in parallel by weaving. The force scaled linearly with the number of yarns in the woven fabric. To amplify the strain, we knitted a stretchable fabric, exhibiting a 53-fold increase in strain. In addition, the textile construction added mechanical stability to the actuators. Textile processing permits scalable and rational production of wearable artificial muscles, and enables novel ways to design assistive devices.

 • Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Statement by Robert Eklund2017In: Dagstuhl Reports, E-ISSN 2192-5283, Vol. 6, no 10, 173-175 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Given a background in Speech Technology (I worked on the first concatenative speech synthesizer for Swedish, the first commercial ASR system for Swedish (now Nuance) and the first open prompt human–computer support system in Scandinavia (Telia 90 200) it has, for a long time been ”natural” for me to think in terms of interaction, and concepts like agents, avatars, Theory of Mind and interface design (auditory and visual) have all been part of parcel of my work activities during the period 1994 to (roughly) 2012....

 • Evarest Sinkwembe, Emanuel
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematical Statistics . Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Berntsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Mathematics, Computational Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Singull, Martin
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematical Statistics . Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Yang, Xiangfeng
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematical Statistics . Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Weather Derivatives Pricing Using Regim Switching Models2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this study we discuss the pricing of weather derivatives whose underlying weather variable is temperature. The dynamics of temperature in this study follows a two state regime switching model with a heteroskedastic mean reverting process as the base regime and a shifted regime defined by Brownian motion with mean different from zero. We develop the mathematical formulas for pricing futures contract on heating degree days (HDDs), cooling degree days (CDDs) and cumulative average temperature (CAT) indices. We also present the mathematical expressions for pricing the corresponding options on futures contracts for the same temperature indices. The local volatility nature of the model in the base regime captures very well the dynamics of the underlying process, thus leading to a better pricing processes for temperature derivatives contracts written on various index variables. We provide the description of Montecarlo simulation method for pricing weather derivatives under this model and use it to price a few weather derivatives call option contracts.

 • Almén, Amanda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Hur elever uppfattar sina lärare: - en pilotstudie med Questionnaire of Teacher Interaction i svenska gymnasieskolor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen översätts den internationellt använda studien QTI till svenska och delas ut till svenska gymnasieungdomar. Enkäten är tänkt att undersöka hur eleverna ser på sina lärare och relationen till dem. Enkäten utvärderas i uppsatsen och förslag på förbättringar ges. En genomsnittslärare tas fram utifrån resultaten, som visar på att svenska gymnasielärare är duktiga på att skapa fungerande klassrumsrelationer med sina elever, men då enkätens teman inte korrelerar fullständigt är det resultatet något osäkert. 

 • Bylinder Westerberg, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy.
  Borén, Elin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy.
  Knä- och höftartrospatienters erfarenheter av artrosskolan: - En kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Backlund, Gunilla
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN).
  Feedback-informerad terapi på familjerådgivningen - Leder det till förbättring?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study is about feedback informed treatment in family councelling. The purpose was to measure the couples experienced change in life satisfaction, to see if treatment sessions of family councelling makes a difference and change according to the estimation instruments ORS and SRS and is consistent with the estimate of the atmosphere in the couple´s relationship/family atmosphere and if there were any gender differences. The study group included 29 couples who sought help at the Family councelling in southern Dalarna, Mora and Linköping during the period of January 2016 to May 2016. The couples filled in the instrument ORS (measuring change) at the beginning of each session and SRS (measuring alliance) at the end of each session. The family councellor used the received feedback and corrected treatment accordingly. In the first and third session the couples filled in the "Family climate" instrument. The outcome after three sessions showed a small improvement in the life satisfaction for both men and women which were consistent with the estimate of the atmosphere and the climate in the family. The vicinity improved and chaos decreased.

 • Mäkimaa, Birgit
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy.
  Inspirationsmuskelträning för personer med idiopatisk lungfibros.: En experimentell fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), dyspnoea is the predominant symptom that affects walking distance. In other patient categories, walking distance has been increased and dyspnoea has been reduced after inspiratory muscle training (IMT). Only two studies on IMT for people with IPF have been found and none of these studies have IMT as the sole study intervention.

  Purpose: The purpose was to investigate whether IMT increases respiratory muscle strength (MIP), if walking distance and dyspnoea alter after practice, and if there is a relation between MIP and walking distance, MIP and dyspnoea and walking distance and dyspnoea.

  Method: Single-subject experimental design was used. Six people with IPF participated. IMT was carried out in eight weeks. During baseline, intervention and about six weeks after the intervention, MIP was measured with Micro RPM® and walking distance with a six-minute walk test. Dyspnoea was estimated with Borg CR 10-scale and the University of California, San Diego Shortness of Breath Questionnaire (UCSD SOBQ).

  Results: The results varied among the study participants. For four participants, the MIP increased. Five study participants had a clinically relevant increase in walking distance. Four participants had a clinically relevant reduction in dyspnoea on measuring with Borg CR 10 at rest or UCSD SOBQ. The correlation between MIP and walking distance was significant for two study participants with rs 0.88 and 0.99, respectively.

  Conclusion: IMT can increase MIP and provide clinically relevant improvements in walking distance and dyspnoea. All study participants do not benefit from exercise. Further studies are needed to determine which ones have the advantage of IMT and the amount of exercise needed to achieve improvement.

 • Selberg, Malin
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN).
  Självskadebeteende och Expressed Emotion. En uppföljning av IKB-Intensiv Kontextuell Behandling.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  To intentionally cut, burn or hurt oneself severely is associated with great suffering and often arouse strong reactions within the family context. The problem is extensive and self-harm appears to be a strong predictor of suicide attempts and completed suicides. Globally, suicide is the second leading cause of death among young people. Effective treatment models for this group is urgent. In Sweden, (Uppsala) the model IKB - Intensive Contextual Treatment was developed for adolescents with self-harm and / or suicidal behavior, and their families in order to provide support. IKB is an integrated individual and family therapeutic model. The aim of the study were to evaluate the effectiveness of IKB in relation to frequency of self-harm and levels of Expressed emotion. A total of 34 families participated in the study and they all received treatment in the context of the IKB-model. The families completed the self-assessment forms for data collection before treatment, after treatment and follow-up. Results showed efficiency to reduce self-harm among adolescents and to decrease levels of Expressed emotion. The outcome of the study are discussed based on previous research and methodological issues.

 • Nordlander, Monica
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN).
  Åhlander, Camilla
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN).
  Effekter av föräldrautbildningen STRATEGI på föräldrars syn på familjens funktion2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study, a multicenter study, conducted at the child psychiatric clinics in central Sweden, with a quantitative approach and consecutively selection aimed to explore whether a participation in the parental training programme STRATEGI for caregivers to children with ADHD affects the perception of family function. It meant also to examine whether self-rating scale SCORE-15 can distinguish a clinical population in Sweden and be validated using the instrument Familjeklimat. Data collection was done through repeated measurements using standardized protocols in connection as the caregivers participated in the programme. The results showed that participation in the parental education programme STRATEGI could have an effect on the perception of family function for the caregivers who reported having the largest impact of problems. The results of the study correlates well with measurements from previous studies of clinical populations (O'Hanrahan (2016). The validity of the SCORE-15 appear to be high. SCORE-15 seems adapted to a Swedish population and is expected to distinguish a clinical population. SCORE-15 is therefore a useful clinical instrument.

 • Zhang, Hong
  et al.
  School of Medicine, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Zhu, Zhen-Long
  Department of Pathology, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China.
  Wang, Da-Wei
  Department of Stomatology, The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China.
  Yang, Yan-Hong
  Department of Pathology, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China.
  Wang, Hao
  Department of Stomatology, The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China.
  Sun, Xiao-Feng
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Center for Surgery, Orthopaedics and Cancer Treatment, Department of Oncology.
  Upregulation of nucleoporin 88 is associated with nodal metastasis and poor differentiation in oral squamous cell carcinoma2016In: International Journal of Clinical and Experimental Medicine, ISSN 1940-5901, E-ISSN 1940-5901, Vol. 9, no 5, 8399-8404 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nucleoporin 88 (Nup 88) is a component of the nuclear pore complexes (NPCs) that mediates nucle-ocytoplasmic trafficking of macromolecules, Nup 88 has been reported to be up-regulated in a wide variety of malignancies. Studies show that overexpression of this antigen is associated with the development, agressiveness, differentiation and prognosis in some tumours. Since no study has been carried out in the relationship between the Nup 88 expression and clinicopathological features in the patients with oral squamous cell carcinoma (OSCC), this study aimed to determine Nup 88 expression in OSCC and its clinicopathological significance. Nup 88 expression was examined by immunohistochemistry in 20 normal oral mucosa specimens and 83 OSCC tissues. The frequency of positive Nup 88 expression was gradually increased from normal oral mucosa (10%) to primary OSCC (40%, P=0.012). The Nup 88 positive rate in OSCC patient with nodal metastasis was significantly higher than those with-out nodal metastasis(64% vs. 21%, P=0.000085). The frequency of positive Nup 88 expression was significantly different between worse and better differentiation (80 vs. 27%, P=0.000024). Nup 88 expression was not related to the patients’ gender, age, location and tumour size (P>0.05). In conclusion, Nup 88 may play an important role in tumorigenesis in oral squamous cell carcinoma. Upregulation of Nup 88 is associated with nodal metastasis and poor differentiation in oral squamous cell carcinoma.

 • Karlstrand, Lisbet
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN).
  Sonesson, Katharina
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN).
  Barnets röst på nätverksmöten. Hur framförs den?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  SCORE-15 is a self-report questionnaire, purposed at measuring the family's interaction based on three themes: strengths, problems and communication. It was developed in England, where it is currently used in family therapy research and clinical work. Our study validates the SCORE-15 instrument’s applicability in Sweden by investigating 70 non-clinical families. We compared SCORE-15 results from non-clinical families with results from 159 clinical families in Sweden. A comparison was also made with previous research from England and Ireland. In order to get a statistical spread, non-clinical families in Stockholm, Östergötland and Kronobergs län were asked to fill in the SCORE 15 test. Twenty-two persons filled in a retest after 1-2 weeks. The study shows that it is possible to distinguish non-clinical families from clinical families.

 • Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En kvantefysiker går til kamp mod verdens undergang: Anmeldelse af Peter Høeg, Effekten af Susan2014In: Kritik, ISSN 0454-5354, no 211, 197-183 p.Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Åh, Instagram: Anmeldelse af Mads Eslund imnothererepresentinghardbodies2016In: Dagbladet InformationArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den kulturelle skam overvundet med humor2015In: Dagbladet InformationArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Daugaard, Solveig
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brontë gjorde kvindeligt navlepilleri muligt2015In: Dagbladet InformationArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Chen, Zheng
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Pappas, Nikolaos
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Kountouris, Marios
  Huawei Technologies, France.
  Energy Harvesting in Delay-Aware Cognitive Shared Access Networks2017In: IEEE Workshop on Emerging Energy Harvesting Solutions for 5G Networks (5G-NRG), IEEE, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this work, we study the effect of energy harvesting in a cognitive shared access network with delay constraints on the primary user. We model the distribution of secondary nodes by a homogeneous Poisson point process (PPP), while the primary user is located at fixed location. The secondary users are assumed to have always packets to transmit whilst the primary transmitter has bursty traffic. We assume an energy harvesting zone around the primary transmitter and a guard zone around the primary receiver. The secondary users are transmitting in a random access manner, however, transmissions of secondary nodes are restricted by their battery status and location. Targeting at achieving the maximum secondary throughput under primary delay constraints, we analyze the impact of various parameters on the performance of the considered network. Our results provide insights into the optimization of access protocol parameters for the energy harvesting-based cognitive shared access network with delay constraints. 

 • Public defence: 2017-04-07 10:15 TEMCAS, T building, Linköping
  Upadhyaya, Prabhat
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, CSPR.
  National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. Drawing upon the variations in the engagements with nationally appropriate mitigation actions, made visible by use of the policy cycle as a heuristic device, the thesis informs the implementation of another nascent, yet prevalent, international climate policy framework – Nationally Determined Contributions. The thesis identifies how engagements with nationally appropriate mitigation actions varied in India, Brazil, and South Africa in agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation, and evaluation. In cases where international support is considered crucial for taking mitigation actions, external factors such as lack of clarity on definitional aspects and availability of international support can hamper the prospects of such frameworks at the agenda-setting and policy formulation stages. Efforts to engage with these frameworks under this uncertainty are held back by non-decisions, overriding national climate policy, as well as by uneven inter-ministerial coordination. The thesis argues that successful implementation of upcoming Nationally Determined  Contributions will be influenced by a country’s ability to align them with its national climate policy, localization of the transnational norms, and the extent to which efforts to enhance institutional capacity for  coordinating the implementation of national climate policy are made. In sum, the effective implementation of International Climate Policy Frameworks will be dependent on the willingness of the state to  provide oversight and coordination, and clarity on the availability of international support.

  List of papers
  1. Developments in national climate change mitigation legislation and strategy
  Open this publication in new window or tab >>Developments in national climate change mitigation legislation and strategy
  2013 (English)In: Climate Policy, ISSN 1469-3062, E-ISSN 1752-7457, Vol. 13, no 6, 649-664 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The results are presented from a survey of national legislation and strategies to mitigate climate change covering almost all United Nations member states between 2007 and 2012. This data set is distinguished from the existing literature in its breadth of coverage, its focus on national policies (rather than international pledges), and on the use of objective metrics rather than normative criteria. The focus of the data is limited to national climate legislation and strategies and does not cover subnational or sectoral measures. Climate legislation and strategies are important because they can: enhance incentives for climate mitigation; provide mechanisms for mainstreaming; and provide a focal point for actors. Three broad findings emerge. First, there has been a substantial increase in climate legislation and strategies between 2007 and 2012: 67% of global GHG emissions are now under national climate legislation or strategy compared to 45% in 2007. Second, there are substantial regional effects to the patterns, with most increases in non-Annex I countries, particularly in Asia and Latin America. Third, many more countries have adopted climate strategies than have adopted climate legislation between 2007 and 2012. The article concludes with recommendations for future research.Policy relevance The increase in climate legislation and strategy is significant. This spread suggests that, at the national level, there is some movement in reshaping climate governance despite the relatively slow pace of global negotiations, although the exact implications of this spread require further research on stringency of actions and their implementation. Asia and Latin America represent the biggest improvements, while OECD countries, which start from a high base, remain relatively stagnant. Implications of regional patterns are further refined by an analysis by emissions, which shows that some areas of low levels of legislation and strategy are also areas of relatively low emissions. A broad trend toward an emphasis on strategies rather than legislation, with the significant exception of China, calls for enhanced research into the practical impact of national non-binding climate strategies versus binding legislation on countries' actual emissions over time.

  Place, publisher, year, edition, pages
  London: Taylor & Francis, 2013
  Keyword
  Climate change, domestic policy instruments, national policies, policy measures, public policy
  National Category
  Climate Research
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-99869 (URN)10.1080/14693062.2013.845409 (DOI)000325845100001 ()
  Projects
  GoVNAMAs - Phase I
  Funder
  Swedish Energy Agency
  Available from: 2013-10-22 Created: 2013-10-22 Last updated: 2017-03-14Bibliographically approved
  2. Aligning Climate Policy with National Interest: Disengagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in South Africa
  Open this publication in new window or tab >>Aligning Climate Policy with National Interest: Disengagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in South Africa
  2016 (English)In: Journal of Environmental Policy and Planning, ISSN 1523-908X, E-ISSN 1522-7200, Vol. 18, no 4, 463-481 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) were proposed as a policy framework that could provide middle ground for meeting both the development and mitigation objectives in developing countries. While South Africa engaged actively with the NAMA terminology in the United Nations Framework Convention on Climate Change negotiations, its engagement at the domestic level has been rather lacklus- tre. This presents an interesting paradox. The paper studies the interplay of international norms embodied in NAMAs with South Africa’s domestic policy process. Disengagement and contestation around NAMAs in South Africa is played out at three stages: decision- making stage where the symptoms surrounding this contestation first emerge; policy for- mulation stage where NAMAs have to not only align with the National Development Plan but also compete with a predilection for domestically familiar terminology of flagships under the national climate policy; and finally the broader agenda-setting stage of policy process, where NAMAs have to prove useful in not only pursuing the developmental state agenda but also in tackling the underlying material factors that represent country’s economic dependency on fossil fuels. NAMAs faced combined resistance from ideas and interests in various degrees at all these stages resulting in their disengagement.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Taylor & Francis Group, 2016
  Keyword
  Climate Policy, South Africa, Domestic Politics, International Relations, Policy process, NAMA
  National Category
  Climate Research Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-124580 (URN)10.1080/1523908X.2016.1138402 (DOI)000381299800005 ()
  Projects
  GoverningNAMAs: Phase 2 -- Enhancing design and support for low-carbon trajectories
  Funder
  Swedish Energy Agency, P35462-2
  Note

  Funding agencies: Swedish Energy Agency (Energimyndigheten) [P35462-2]

  Available from: 2016-02-04 Created: 2016-02-04 Last updated: 2017-03-14Bibliographically approved
 • Public defence: 2017-03-29 10:15 Visionen, Hus B, Linköping
  Zhao, Yuxin
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Position Estimation in Uncertain Radio Environments and Trajectory Learning2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  To infer the hidden states from the noisy observations and make predictions based on a set of input states and output observations are two challenging problems in many research areas. Examples of applications many include position estimation from various measurable radio signals in indoor environments, self-navigation for autonomous cars, modeling and predicting of the traffic flows, and flow pattern analysis for crowds of people. In this thesis, we mainly use the Bayesian inference framework for position estimation in an indoor environment, where the radio propagation is uncertain. In Bayesian inference framework, it is usually hard to get analytical solutions. In such cases, we resort to Monte Carlo methods to solve the problem numerically. In addition, we apply Bayesian nonparametric modeling for trajectory learning in sport analytics.

  The main contribution of this thesis is to propose sequential Monte Carlo methods, namely particle filtering and smoothing, for a novel indoor positioning framework based on proximity reports. The experiment results have been further compared with theoretical bounds derived for this proximity based positioning system. To improve the performance, Bayesian non-parametric modeling, namely Gaussian process, has been applied to better indicate the radio propagation conditions. Then, the position estimates obtained sequentially using filtering and smoothing are further compared with a static solution, which is known as fingerprinting.

  Moreover, we propose a trajectory learning framework for flow estimation in sport analytics based on Gaussian processes. To mitigate the computation deficiency of Gaussian process, a grid-based on-line algorithm has been adopted for real-time applications. The resulting trajectory modeling for individual athlete can be used for many purposes, such as performance prediction and analysis, health condition monitoring, etc. Furthermore, we aim at modeling the flow of groups of athletes, which could be potentially used for flow pattern recognition, strategy planning, etc.

  List of papers
  1. Received-Signal-Strength Threshold Optimization Using Gaussian Processes
  Open this publication in new window or tab >>Received-Signal-Strength Threshold Optimization Using Gaussian Processes
  2017 (English)In: IEEE Transactions on Signal Processing, ISSN 1053-587X, E-ISSN 1941-0476, Vol. 65, no 8, 2164-2177 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  There is a big trend nowadays to use event-triggered proximity report for indoor positioning. This paper presents a generic received-signal-strength (RSS) threshold optimization framework for generating informative proximity reports. The proposed framework contains five main building blocks, namely the deployment information, RSS model, positioning metric selection, optimization process and management. Among others, we focus on Gaussian process regression (GPR)-based RSS models and positioning metric computation. The optimal RSS threshold is found through minimizing the best achievable localization root-mean-square-error formulated with the aid of fundamental lower bound analysis. Computational complexity is compared for different RSS models and different fundamental lower bounds. The resulting optimal RSS threshold enables enhanced performance of new fashioned low-cost and low-complex proximity report-based positioning algorithms. The proposed framework is validated with real measurements collected in an office area where bluetooth-low-energy (BLE) beacons are deployed.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017
  National Category
  Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-135065 (URN)10.1109/TSP.2017.2655480 (DOI)000395828700018 ()
  Projects
  TRAX
  Note

  Funding agencies: European Union FP7 Marie Curie training programme on Tracking in Complex Sensor Systems [607400]

  Available from: 2017-03-08 Created: 2017-03-08 Last updated: 2017-03-27Bibliographically approved
  2. Gaussian Process for Propagation modeling and Proximity Reports Based Indoor Positioning
  Open this publication in new window or tab >>Gaussian Process for Propagation modeling and Proximity Reports Based Indoor Positioning
  Show others...
  2016 (English)In: 2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), IEEE , 2016, 1-5 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The commercial interest in proximity services is increasing. Application examples include location-based information and advertisements, logistics, social networking, file sharing, etc. In this paper, we consider network-based positioning based on times series of proximity reports from a mobile device, either only a proximity indicator, or a vector of RSS from observed nodes. Such positioning corresponds to a latent and nonlinear observation model. To address these problems, we combine two powerful tools, namely particle filtering and Gaussian process regression (GPR) for radio signal propagation modeling. The latter also provides some insights into the spatial correlation of the radio propagation in the considered area. Radio propagation modeling and positioning performance are evaluated in a typical office area with Bluetooth-Low-Energy (BLE) beacons deployed for proximity detection and reports. Results show that the positioning accuracy can be improved by using GPR.

  Place, publisher, year, edition, pages
  IEEE, 2016
  National Category
  Communication Systems
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-128255 (URN)10.1109/VTCSpring.2016.7504255 (DOI)000386528400206 ()9781509016983 (ISBN)
  Conference
  2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference: VTC2016-Spring, 15–18 May 2016, Nanjing, China
  Available from: 2016-05-24 Created: 2016-05-24 Last updated: 2017-03-14Bibliographically approved
  3. Gaussian Processes for Flow Modeling and Prediction of Positioned Trajectories Evaluated with Sports Data
  Open this publication in new window or tab >>Gaussian Processes for Flow Modeling and Prediction of Positioned Trajectories Evaluated with Sports Data
  Show others...
  2016 (English)In: 19th International Conference on  Information Fusion (FUSION), 2016, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016, 1461-1468 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Kernel-based machine learning methods are gaining increasing interest in flow modeling and prediction in recent years. Gaussian process (GP) is one example of such kernelbased methods, which can provide very good performance for nonlinear problems. In this work, we apply GP regression to flow modeling and prediction of athletes in ski races, but the proposed framework can be generally applied to other use cases with device trajectories of positioned data. Some specific aspects can be addressed when the data is periodic, like in sports where the event is split up over multiple laps along a specific track. Flow models of both the individual skier and a cluster of skiers are derived and analyzed. Performance has been evaluated using data from the Falun Nordic World Ski Championships 2015, in particular the Men’s cross country 4 × 10 km relay. The results show that the flow models vary spatially for different skiers and clusters. We further demonstrate that GP regression provides powerful and accurate models for flow prediction.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016
  National Category
  Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Probability Theory and Statistics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-129758 (URN)9780996452748 (ISBN)9781509020126 (ISBN)
  Conference
  19th International Conference on Information Fusion, 5-8 July 2016, Heidelberg, Germany
  Available from: 2016-06-27 Created: 2016-06-27 Last updated: 2017-03-14Bibliographically approved
 • Nordfors, Per
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Statistics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Prediction of Code Lifetime2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are several previous studies in which machine learning algorithms are used to predict how fault-prone a piece of code is. This thesis takes on a slightly different approach by attempting to predict how long a piece of code will remain unmodified after being written (its “lifetime”). This is based on the hypothesis that frequently modified code is more likely to contain weaknesses, which may make lifetime predictions useful for code evaluation purposes. In this thesis, the predictions are made with machine learning algorithms which are trained on open source code examples from GitHub. Two different machine learning algorithms are used: the multilayer perceptron and the support vector machine. A piece of code is described by three groups of features: code contents, code properties obtained from static code analysis, and metadata from the version control system Git. In a series of experiments it is shown that the support vector machine is the best performing algorithm and that all three feature groups are useful for predicting lifetime. Both the multilayer perceptron and the support vector machine outperform a baseline prediction which always outputs the mean lifetime of the training set. This indicates that lifetime to some extent can be predicted based on information extracted from the code. However, lifetime prediction performance is shown to be highly dataset dependent with large error magnitudes.

 • Pettersson, Simon
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elevers begreppsbilder av komplexa tal: En litteraturstudie av matematikdidaktisk forskning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kartläggning av empiriskt visade begreppsbilder av komplexa tal, genom en systematisk litteraturstudie av matematikdidaktisk forskningslitteratur. Litteraturen togs fram genom både ett strategiskt urval och ett snöbollsurval. Det konstaterades tidigt att det förekom en stor brist av matematikdidaktisk forskning inom området komplexa tal. Totalt hittades fyra texter: två forskningsartiklar, en doktorsuppsats och ett konferensbidrag. Texterna baserades på bland annat intervjuer, observationer och enkätundersökningar. Åtta begreppsbilder hittades i kartläggningen: komplexa tal är ett matematiskt trick, ett tvådimensionellt tal, ett symboliskt uttryck, ett obegripligt mysterium, egentligen inget tal, har en storleksordning, komplexa rötters natur ifrågasätts och imaginära enheten uppfattas som en enhetsvektor. Det diskuteras i arbetet huruvida det går att avgöra om en begreppsbild är "nära" en formell begreppsdefinition, och det söks eventuella förklaringar och lösningar till vissa missförstånd kring komplexa tal. Bland annat bör lärare eventuellt utveckla elevers talförståelse, förmåga att visualisera komplexa tal, samt erbjuda tydligare användningsområden för komplexa tal. Lärare kan med detta arbete identifiera elevers eventuella begreppsbilder och missuppfattningar som stöd för bedömning av elevers begreppsförmåga. Kartläggningen gör inget anspråk på att vara heltäckande, och vidare studier kring begreppsbilder av komplexa tal efterfrågas. Även fler studier om komplexa tal i allmänhet behövs.

 • Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Boström, Johan
  Linnaeus University, Department of Physics and Electrical Engineering, Växjö, Sweden.
  Preschoolers’ Conceptions of Technological Artefacts and Gender in Picture Books2016In: PATT-32 Proceedings Technology Education for 21st Century Skills / [ed] J. de Vries, Arien Bekker-Holtland and Gerald van Dijk, ITEEA , 2016, 57-64 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Picture books are a frequent element of daily preschool activities (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013; Simonsson, 2004; SOU 2006:75). They are important pedagogical tools that can help children acquire an understanding of the everyday technology they come in contact with, as well as the human application of technology (Axell, 2015; Axell & Boström, 2015). These are skills that are emphasised in the Swedish preschool curriculum. In the curriculum it is also stated that the preschool should counteract traditional gender patterns and gender roles (Skolverket, 2010). However, an investigation of a selection of picture books aimed at preschool children shows that the books content is somewhat problematic. Many of the picture books provide a focus on the function of separate artefacts without any sort of context or explanation of their implications in a societal context. There also tends to be an emphasis on traditional masculine-coded technology in the books. Building and making and working with machines is depicted as a male activity. The male stereotype is essentially connected with different kinds of vehicles like cars, airplanes, motorbikes, tractors etc. (Axell & Boström, 2015; See also Holbrok, 2008). Based on these previous findings, the aim of this pilot study was to obtain an initial concept about how children’s literature may influence preschool children’s view on technological artefacts. The study was conducted through semi-structured interviews with four five-year-olds, two girls and two boys. Through a thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) three overarching themes were identified: The relationship between design and function, anthropomorphic animals as users of artefacts, and gender and artefacts. Some of the key findings were that the 5-year-olds did not know what “technology” is, but had good knowledge about tools. Additionally, they did not genderise any of the artefacts included in the study.

 • Storr, Tim
  et al.
  Department of Chemistry, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia V5A 1S6, Canada.
  Dyrager, Christine
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Chemistry. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Department of Chemistry, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia V5A 1S6, Canada.
  Pinto Vieira, Rafael
  Department of Chemistry, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia V5A 1S6, Canada(1);Departamento de Bioquímica e Imunologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 31270-901 Belo Horizonte, MG, Brazil(3);CAPES Foundation, Ministry of Education of Brazil, 70040-020 Brasília, DF, Brazil.
  Nyström, Sofie
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Chemistry. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nilsson, Peter
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Chemistry. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Synthesis and evaluation of benzothiazole-triazole and benzothiadiazole-triazole scaffolds as potential molecular probes for amyloid-β aggregation.2017In: New Journal of Chemistry, ISSN 1144-0546, E-ISSN 1369-9261, Vol. 41, no 4, 8 p.1566-1573 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Small-molecule ligands that bind to misfolded protein aggregates are essential tools for the study and detection of pathological hallmarks in neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's disease (AD). In the present study, three compounds (one benzothiazole-triazole, L1, and two benzothiadiazole-triazoles, L2 and L3) were synthesized via a modular approach (azide–alkyne cycloaddition) and evaluated as potential ligands for amyloid-β (Aβ) aggregates. The binding to amyloid-like fibrils, generated from recombinant Aβ1–42, were studied and the binding specificity to amyloid deposits was evaluated in brain sections from transgenic mice with AD pathology. All three derivatives showed significant reduced emission in the presence of recombinant Aβ1–42 amyloid fibrils. In addition, the observed binding to Aβ deposits in tissue sections suggests that the benzothiazole-triazole and benzothiadiazole-triazole structures are promising molecular scaffolds that can be modified for binding to specific protein aggregates. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

 • Halldin, Axel
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control.
  Control of a Multivariable Lighting System2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master’s thesis examines how a small MIMO lighting system can be identified and controlled. Two approaches are examined and compared; the first approach is a dynamic model using state space representation, where the system identification technique is Recursive Least Square, RLS, and the controller is an LQG controller; the second approach is a static model derived from the physical properties of light and a feedback feed-forward controller consisting of a PI controller coupled with a Control Allocation, CA, technique. For the studied system, the CA-PI approach significantly outperforms the LQG-RLS approach, which leads to the conclusion that the system’s static properties are predominant compared to the dynamic properties.

 • Hytter, Rasmus
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Effects of geometry on electronstates in semiconductor quantumpoint contacts2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recent preliminary experiments appear to show that using the electron-electron interaction as a way to filter electrons through a quantum point contact (QPC) according to spin might be possible. The same experiments also show that the geometry of the constriction has an effect on the filtering. If true this might be an important element for realizing spintronic devices.

  This project models and simulates a QPC made by using electrostatics on a layered AlGaAs/GaAs heterostructure, where different geometries of the split gates are tested. The modeling is done by using the Hartree-Fock equations with Dirac interaction as an idealized screened Coulomb potential. It is found that in the case where the conduction region is two semi-infinite wires, it is possible to completely spin-polarize the electrons in the constriction that forms the QPC. This project shows little difference in spin-polarization for tested split gate geometries.

 • Public defence: 2017-04-21 09:15 TP1, Täppan, Norrköping
  Žitinski Elías, Paula
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Improving image quality in multi-channel printing - multilevel halftoning, color separation and graininess characterization2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Color printing is traditionally achieved by separating an input image into four channels (CMYK) and binarizing them using halftoning algorithms, in order to designate the locations of ink droplet placement. Multi-channel printing means a reproduction that employs additional inks other than these four in order to augment the color gamut (scope of reproducible colors) and reduce undesirable ink droplet visibility, so-called graininess.

  One aim of this dissertation has been to characterize a print setup in which both the primary inks CMYK and their light versions are used. The presented approach groups the inks, forming subsets, each representing a channel that is reproduced with multiple inks. To halftone the separated channels in the present methodology, a specific multilevel halftoning algorithm is employed, halftoning each channel to multiple levels. This algorithm performs the binarization from the ink subsets to each separate colorant. Consequently, the print characterization complexity remains unaltered when employing the light inks, avoiding the normal increase in computational complexity, the one-to-many mapping problem and the increase in the number of training samples. The results show that the reproduction is visually improved in terms of graininess and detail enhancement.

  The secondary color inks RGB are added in multi-channel printing to increase the color gamut. Utilizing them, however, potentially increases the perceived graininess. Moreover, employing the primary, secondary and light inks means a color separation from a three-channel CIELAB space into a multi-channel colorant space, resulting in colorimetric redundancy in which multiple ink combinations can reproduce the same target color. To address this, a proposed cost function is incorporated in the color separation approach, weighting selected factors that influence the reproduced image quality, i.e. graininess and color accuracy, in order to select the optimal ink combination. The perceived graininess is modeled by employing S-CIELAB, a spatial low-pass filtering mimicking the human visual system. By applying the filtering to a large dataset, a generalized prediction that quantifies the perceived graininess is carried out and incorporated as a criterion in the color separation.

  Consequently, the presented research increases the understanding of color reproduction and image quality in multi-channel printing, provides concrete solutions to challenges in the practical implementation, and rises the possibilities to fully utilize the potential in multi-channel printing for superior image quality.

 • Stenekvist, Andrea
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Terrorismens uppkomst: En studie av terroruppkomsten i Israel/Palestinakonflikten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to develop an analytical framework for the study of terrorism, and secondly to apply it on the Israel/Palestine conflict. To achieve the first purpose, I examined the history and background of the conflict. The purpose of the study has been achieved by using a qualitative text analysis.

  The questions that were requested answers in this study are:

  - What are the main reasons that might trigger terrorism?- What are the main reasons that might triggered the terrorism in this case?

  The outcome of this study is that the cause-factors to the terrorism appearance is modernisation and urbanisation, social tolerance of political violence, revolutionary ideologies and beliefs, powerless states and state response, the lack of political participation and minorities and terror-leader dissatisfaction. I developed the theory that I used and added other factors like occupation, strive for independence and self-sufficiency, and other like the diplomatic impasse, provocative event and religion that have characterised the conflict from the beginning.