liu.seSearch for publications in DiVA
123 1 - 50 of 141
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Helske, Satu
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, The Institute for Analytical Sociology, IAS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Sociology, University of Oxford, Oxford, UK / Department of Mathematics and Statistics, University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland.
  Helske, Jouni
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Department of Mathematics and Statistics, University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland.
  Eerola, Mervi
  Centre of Statistics, University of Turku, Turku, Finland.
  Combining Sequence Analysis and Hidden Markov Models in the Analysis of Complex Life Sequence Data2018In: Sequence Analysis and Related Approaches / [ed] Gilbert Ritschard, Matthias Studer, Switzerland: Springer, 2018, p. 185-200Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Life course data often consists of multiple parallel sequences, one for each life domain of interest. Multichannel sequence analysis has been used for computing pairwise dissimilarities and finding clusters in this type of multichannel (or multidimensional) sequence data. Describing and visualizing such data is, however, often challenging. We propose an approach for compressing, interpreting, and visualizing the information within multichannel sequences by finding (1) groups of similar trajectories and (2) similar phases within trajectories belonging to the same group. For these tasks we combine multichannel sequence analysis and hidden Markov modelling. We illustrate this approach with an empirical application to life course data but the proposed approach can be useful in various longitudinal problems.

 • Beckman, Svante
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svenska kyrkan - ett nationellt kulturminne2017In: Alla dessa kyrkor: kulturvård, religion och politik / [ed] Magdalena Hillström, Eva Löfgren, Ola Wetterberg, Göteborg: Göteborgs universitet , 2017, p. 103-125Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar innebörden av det nya statskyrkosystem som, vid relationsförändringen kyrka-stat år 2000, ersatte de gamla statskyrkosystemet. I flera avseenden består den gamla ordningen i strid med den deklarerade principen om statens neutralitet i samfundsfrågor. Den viktigaste skillnaden är en religiöst inramad statskyrkoordning har ersatss av en antikvariskt inramad statskyrkoordning,

 • Petkova, Irina
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Royal Holloway Univ London, England.
  Abbey-Lee, Robin
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lovlie, Hanne
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Parasite infection and host personality: Glugea-infected three-spined sticklebacks are more social2018In: Behavioral Ecology and Sociobiology, ISSN 0340-5443, E-ISSN 1432-0762, Vol. 72, no 11, article id UNSP 173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The existence of animal personality is now well-documented, although the causes and consequences of this phenomenon are still largely unclear. Parasite infection can have pervasive effects on hosts, including altering host behaviour, and may thus contribute to differences in host personality. We investigated the relationship between the three-spined stickleback and its common parasite Glugea anomala, with focus on differences in host personality. Naturally infected and uninfected individuals were assayed for the five personality traits activity, exploration, boldness, sociability, and aggression. If infected fish behaved differently from uninfected, to benefit this parasite with horizontal transmission, we predicted behaviour increasing interactions with other sticklebacks to increase. Infection status explained differences in host personality. Specifically, Glugea-infected individuals were more social than uninfected fish. This confirms a link between parasite infection and host behaviour, and a relationship which may improve the horizontal transmission of Glugea. However, future studies need to establish the consequences of this for the parasite, and the causality of the parasite-host personality relationship. Significance statement Parasite infection that alters host behaviour could be a possible avenue of research into the causes of animal personality. We studied the link between infection and personality using the three-spined stickleback and its parasite Glugea anomala. We predicted that infected individuals would be more prone to interact with other sticklebacks, since this would improve transmission of this parasite. The personality of uninfected and naturally infected fish was measured and we observed that Glugea-infected sticklebacks were more social. Our results confirm a link between parasitism and variation in host personality.

 • Hermelin, Brita
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustafsson, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ostlänken och hållbar regional utveckling: förstudie med utgångspunkt i erfarenheter av höghastighetsjärnväg i EU2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar resultaten från en förstudie och har sin upprinnelse i planering och organisering inför utbyggnaden av Ostlänken, som är en höghastighetsjärnväg (HHJ) med sträckning från Järna strax söder om Stockholm till Linköping. Titeln för förstudien har varit ”Ostlänken och regional utveckling – en kunskapsöversikt”. De rådande tidsplanerna enligt Trafikverkets hemsida (vid tiden för denna rapports färdigskrivande) anger att Ostlänken beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035. Detta är den första etappen i planer för ytterligare framtida investeringar för HHJ i Sverige som knyter ihop de tre största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Rapporten redovisar en kunskapsöversikt vad gäller utbyggnad av HHJ med avseende på regionala e.ekter. Det bakomliggande motivet till att genomföra en sådan översikt är att den ska ligga till grund för att utforma framtida insatser för att den nya infrastrukturen ska stödja en hållbar regional utveckling. Ett särskilt intresse riktas mot hur strategisk planering och samverkansinsatser sker regionalt.

  Det studerade bakgrundsmaterialet berör Sverige och andra länder inom EU. För EU har utbyggnaden av HHJ genom programmet ”The Trans-European Transport Network (TEN-T) varit ett framskrivet projekt sedan en tid tillbaka. Sett till EU:s medlemsländer är utbyggnaden av HHJ ojämn. De största systemen finns i Spanien, Frankrike och Tyskland. De länder som tidigast byggde ut sina nät för höghastighetståg var Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien och Nederländerna (Trafikverket uå). Ingen av de nordiska länderna har ännu någon byggd HHJ. Det har dock skett viss annan utbyggnad av banor i Sverige sedan 1990-talet. Erfarenheter från utbyggnaden av Botniabanan visar att omfattade miljöe.ekter uppstår vid byggnation av nya tågbanor. Det påminner om att miljövinsterna som uppstår genom att det är mer hållbart med resande på tåg behöver balanseras med de miljökostnader som byggandet innebär.

  Med utgångspunkter i EU:s storskaliga och långsiktiga program för utbyggnad av HHJ och planeringen av den första etappen av HHJ i Sverige genom Ostlänken samt målsättningar om hållbar regional utveckling syftar denna rapport till att sammanställa en kunskapsöversikt som kan utgöra underlag för strategisk planering och samverkansinsatser som sker regionalt i anslutning till utbyggnad av HHJ.

  Denna kunskapsöversikt utvecklas i rapporten utifrån två övergripande teman:

  1. Policy och planering som sker i samband med investeringar och utbyggnad av HHJ.
  2. Erfarenheter som finns med avseende på e.ekter av HHJ på hållbar regional utveckling.

  De stora investeringarna som genomförts och planeras för att bygga HHJ reflekterar stora förhoppningar på att detta stödjer hållbar regional utveckling. En viktig lärdom från tidigare forskning är emellertid att regionala och lokala e.ekter av HHJ varierar och att detta behöver förstås i ett kontextuellt perspektiv. Generellt sett uppstår positiva e.ekter för de största städerna. Vad gäller e.ekter för andra nivåer i de nationella systemen av städer visar sammanställningen i den här rapporten på högst varierande utvecklingsvägar. Några underliggande faktorer som skapar ojämna e.ekter av HHJ har samband med strukturella villkor som tidigare framvuxen fysisk struktur, de regionala näringslivsstrukturerna samt den relativa geografiska positionen för olika städer. Forskningen visar även att strategisk planering och policy för HHJ-investeringarna har e.ekter på hur investeringar för HHJ påverkar hållbar regional utvecklingen (Henriksson och Summerton 2016).

  Rapportens slutsatser utgår från att strategisk planering för HHJ behöver ske i samverkan, att planering och byggnationer i relation till HHJ-utbyggnad sker utifrån förväntade e.ekter samt att tidsperspektivet behöver beaktas vad gäller hur infrastruktur för transporter kan nyttjas i ett längre framtidsperspektiv. I den avslutande resultatdiskussionen lyfts några fokusområden fram som angelägna med avseende på hur utbyggnad av HHJ kan nyttiggöras för hållbar regional utveckling.

  • Att utveckla och konsolidera regionala samverkansstrukturer som en resurs för ändamålsenlig regional planering och andra regionala insatser.
  • Att stödja kunskapsspridning och kännedom om förväntade skärpta krav på miljöhänsyn vid byggnation.
  • Att organisera för kompetensförsörjning för att förstärka möjligheter att sysselsättningstillväxten vid byggnationen kan påverka arbetsmarknaden strukturellt.
  • Att organisera för policyintegrering i samband med planeringen av bostadsbyggandet för att stödja en sammanhållen utveckling.
  • Att integrera organisering och planering för resor och kollektivtrafik i relation till HHJ för att uppnå hållbar regional utveckling sett till dess olika dimensioner.

  Avslutningsvis är det viktigt att påminna om att denna rapport är en förstudie och det har varit nödvändigt att avgränsa diskussionen inom det breda fält som utbyggnad av HHJ relaterar till. Temat är stort och genom att inkludera flera studier, fördjupningar och policydokument skulle diskussionen ytterligare kunnat fördjupas.

 • Pettersson, Per
  et al.
  NORCE Norwegian Research Center, Norway.
  Doostan, Alireza
  Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder, USA.
  Nordström, Jan
  Linköping University, Department of Mathematics, Computational Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Level Set Methods for Stochastic Discontinuity Detection in Nonlinear Problems2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Stochastic physical problems governed by nonlinear conservation laws are challenging due to solution discontinuities in stochastic and physical space. In this paper, we present a level set method to track discontinuities in stochastic space by solving a Hamilton-Jacobi equation. By introducing a speedfunction that vanishes at discontinuities, the iso-zero of the level set problem coincide with the discontinuities of the conservation law. The level set problem is solved on a sequence of successively finer grids in stochastic space. The method is adaptive in the sense that costly evaluations of the conservation law of interest are only performed in the vicinity of the discontinuities during the renement stage. In regions of stochastic space where the solutionis smooth, a surrogate method replaces expensive evaluations of the conservation law. The proposed method is tested in conjunction with different sets of localized orthogonal basis functions on simplex elements, as well as frames based on piecewise polynomials conforming to the level set function. The performance of the proposed method is compared to existing adaptive multi-element generalized polynomial chaos methods.

 • Stenhagen, Petter
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision.
  Improving Realism in Synthetic Barcode Images using Generative Adversarial Networks2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis explores the possibility of using generative Adversarial Networks (GANs) to refine labeled synthetic code images to resemble real code images while preserving label information. The GAN used in this thesis consists of a refiner and a discriminator. The discriminator tries to distinguish between real images and refined synthetic images. The refiner tries to fool the discriminator by producing refined synthetic images such that the discriminator classify them as real. By updating these two networks iteratively, the idea is that they will push each other to get better, resulting in refined synthetic images with real image characteristics.

  The aspiration, if the exploration of GANs turns out successful, is to be able to use refined synthetic images as training data in Semantic Segmentation (SS) tasks and thereby eliminate the laborious task of gathering and labeling real data. Starting off from a foundational GAN-model, different network architectures, hyperparameters and other design choices are explored to find the best performing GAN-model.

  As is widely acknowledged in the relevant literature, GANs can be difficult to train and the results in this thesis are varying and sometimes ambiguous. Based on the results from this study, the best performing models do however perform better in SS tasks than the unrefined synthetic set they are based on and benchmarked against, with regards to Intersection over Union.

 • Mousa, Ismuni
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Läsförståelse är inte lätt: En intervjustudie om hur lärare uppger att de arbetar för att stötta elevers läsförståelse2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar och stöttar sina elever med läsförståelse. Studien är inriktad mot lärare som arbetar mot förskoleklass upp till årskurs tre. Kvalitativa intervjuer har valts som forskningsmetod. Sex lärare från tre olika skolor som är verksamma på lågstadiet med minst tre års arbetserfarenheter har valts, vilket med detta kan ses som urvalskriterier. Jag har utgått från bekvämlighetsurval då informanterna är lärare som jag har kommit i kontakt med under min verksamhetsutbildning. Den analysmetod jag har valt är tematisk analys, där intervjuerna har spelats in, transkriberats, analyserats, kodats och teman hittats.

  Studiens resultat utmynnar i tre specifika teman; Lärarnas tolkningar av läsförståelse, lärarens stöttning för att utveckla elevers läsförståelse samt lärarens stöttning till elevers motivation för läsförståelse. Varje tema uppdelas i ett antal underteman. Resultatet visade att lärare uppger att läsförståelse handlar om att läsa och förstå texter samt göra  inferenser mellan och bortom raderna. Explicit undervisning har god påverkan och kan gynna elevers läsförståelse. Läraren står som modell och konkret visar för eleverna hur man gör för att förstå en text. Lärarna använder sig av konceptet ”En läsande klass”, vilken bygger på att ställa frågor, förutspå, klargöra, skapa inre bilder och sammanfatta en text, kan öka elevers läsförståelse om eleverna tränar på ett medvetet sätt. Elever som läser högt, samtalar om texten, får orden förklarade ökar elevers läsförståelse. Lärarens feedback och kamratbedömning och kamratstöd ökar elevers läsförståelse.

 • Borg, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Larsson, Josefin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Bäst i test: ROT vs. RUT: En ekonometrisk studie över ROT-och RUT-avdragens effekt på anställdas reallöner ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Cedic, Samir
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Jensen, Robert
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Utbudet av bostäder och dess priselasticitet: En ekonometrisk studie om vad som påverkar utbudet av bostäder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Blad, Oskar
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Ferin, Robin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Prishedge av svenska bostäder: Är det effektivt och vilka hinder för en marknad?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur effektivt det vore att hedga svenska bostadspriser under tidsperioden 2005–2017 med hjälp av ett bostadsprisindex. Uppsatsen undersöker ickeperiodiserade och periodiserade hedgar genom tre olika hedgingstrategier i form av statisk, dynamisk och optimal hedge. Hedge ratios skattas via tre olika hedgingmetoder bestående av OLS, ECM och en naiv hedge. Genom att både använda ett nationellt och regionalt hedginginstrument analyseras skillnaden i hedgingeffektivitet i respektive region som hedgas. Hedgingeffektiviteterna bedöms i termer av reducerad varians vilket har fastställts genom justerad förklaringsgrad samt en alternativ beräkningsmetod för att presentera rättvisande resultat. Med avstamp i resultatet av hedgingeffektivitet och med hjälp av tidigare litteratur genomförs även en analys av förutsättningar för en bostadsprisderivatmarknad i Sverige.

  Genom studiens uppbyggda analysmodell påvisar undersökningen att ett nationellt hedginginstrument överlag är mer effektivt än ett regionalt hedginginstrument för att hedga bostadsprisrisken i Sverige för den undersökta tidsperioden. Våra resultat pekar på att svenska bostäder inhyser en stor grad av idiosynkratisk risk där den ohedgbara risken är beroende utav vilket hedginginstrument som används. Sammanfattningsvis finner vi det svårt att hedga all form av bostadsprisrisk på den svenska bostadsmarknaden. I dagsläget finns det ingen möjlighet för svenska hushåll att riskjustera sin exponering mot bostadsprisrisken. Ur ett transaktionskostnadsperspektiv anser vi att finansiell bildning kan vara en av de stora anledningarna till att en marknad för att riskjustera bostadsprisrisken inte finns. Dels saknas det kunskap för att applicera en hedge men bostadsägarna kan sakna vetskap om sitt egna behov av att skydda sig mot bostadsprisrisken.

 • Olsson, Mattias
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control.
  Aiding Navigation for Groups of Aircraft with Bearing and Distance Measurements2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis extends previous work on navigational aidingof groups of aircraft, primarily intended for the fighter SAAB JAS 39 Gripen,as long as an aircraft gets GPS signals, it is easy to estimate position, but theGPS is relatively easy to jam, rendering alternative methods of positioning necessary.To use internal sensors measuring accelerations and angular velocities is agood replacement on short terms, but gives a drift in positioning over longer timeperiods.

  To resolve these issues, we review different possibilities to improve navigation performance bycombining measurement data from different aircraft using a consensus filter.We show that the performance canbe improved by using measurements of distance and angles to other aircraft withinthe group in a distributed filter.The filter is implemented in Matlab and evaluated in different scenarios, and this Extended Kalman-Consensus Filter (EKCF) is compared to a previously proposed solution using an Extended Kalman Filter (EKF).

 • Lunde Dinesen, Anne
  et al.
  Stockholms Stadsmission.
  Björklund, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huddén, Petter
  Bring Frigo.
  Danielsson, Fredrik
  Bring Frigo.
  Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel: På väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en slutredovisning för det Vinnova finansierade utvecklingsprojektet ”Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel - På väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn”. Projektet genomfördes från oktober 2017 till augusti 2018 i samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Linköpings universitet och Bring Frigo.

  Syftet med detta projekt har varit att framta koncept och affärsmodell för ett nationellt logistiksystem för redistribution av funktionellt livsmedelssvinn. Utvecklingen har skett i nära dialog med systemets användare: sociala organisationer, livsmedelsbranschen och transportsektorn. En affärsmodell är en förutsättning för att möjliggöra långsiktig hållbarhet för en storskalig och effektiv lösning för överskottslivsmedel i Sverige.

  Vi vill rikta ett stort tack till alla de företag och organisationer som under projektets gång bidragit med input och feedback: Aon, Arla, Arvid Nordquist, Atria, Axfood, Bergendahls, Brave Business 2030, Coop, CSCMP, Elvenite, Findus, Food2Change, Frälsningsarmén, GS1, Hela Människan, Know IT, Kronfågel, Lantmännen, Länsförsäkringar, Lidl, Martin & Servera, Menigo, Polar Cape, PostNord, Räddningsmissionen, PwC, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Retursystem, Sveriges Stadsmissioner, Värmestugan Helsingborg och Unilever. Vidare vill vi tacka forskare och examensarbetare vid Linköpings Universitet som medverkat inom ramen för projektet och som bl.a. medverkat vid arbetsmöten, stöttat med kunskap kring uppbyggnad av affärsmodeller, samt hjälpt till i framtagande av olika former av information. Vi vill också tacka anställda inom Stockholms Stadsmission som har bidragit med information och kunskap om befintlig redistribution, kommunikations stöd, inputs på möten och workshops samt praktiskt hjälp i samband med dessa.

 • Rodrigues, Vanessa
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Blomkvist, Johan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Holmlid, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Perceived Action Potential: A strong concept in development2018In: ServDes2018. Service Design Proof of Concept, Proceedings of the ServDes.2018 Conference, 18-20 June, Milano, Italy / [ed] Anna Meroni, Ana María Ospina Medina and Beatrice Villari, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, Vol. 150, p. 1162-1174Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Service encompasses multiple interaction processes among many different actors. Comprehending the subtleties of what drives actors resource integration activities could therefore be valuable when designing for service. However, these nuances are not necessarily always captured in early representations such as prototypes of service due to variation in individual interpretation of situations. This paper draws on strong concepts from interaction design as a generative intermediate-level form of knowledge, to conceptualise perceived action potential (PAP) as a strong concept through the use of illustrative examples. PAP refers to the subjective interpretation of an individualï¿œs (own) scope of action in new or unforeseen situations. This paper elucidates the implications of PAP for service design and suggests future research opportunities. In introducing strong concepts to service design, it also translates how strong concepts might be identified and subsequently constructed in service design research in order to aid practice.

 • Hellsing, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Albin, Odervall
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Efficient Multi-Core Implementation of the IPsec Encapsulating Security Payload Protocol for a Single Security Association2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the mobile Internet traffic increases, the workload of the base stations processing this traffic increases with it. To cope with this, the telecommunication providers responsible for the systems deployed in these base stations have looked to parallelism. This, together with the fact that these providers have a vested interest in protecting their users' data from potential attackers, means that there is a need for efficient parallel packet processing software which handles encryption as well as authentication. A well known protocol for encryption and authentication of IP packets is the Encapsulating Security Payload (ESP) protocol of the IPsec protocol suite. IPsec establishes simplex connections, called Security Associations (SA), between entities that wish to communicate. This thesis investigates a special case of this problem where the work of encrypting and authenticating the packets within a single SA is parallelized. This problem was investigated by developing and comparing two multi-threaded implementations based on the Eventdev, an event driven programming library, and ring buffer libraries of Data Plane Development Kit (DPDK). One additional Eventdev-based implementation was also investigated which schedules linked lists of packets, instead of single packets, in an attempt to reduce the overhead of scheduling packets to the worker cores. These implementations were then evaluated in terms of throughput, latency, speedup, and last level cache miss rates. The results showed that the ring buffer-based implementation performed the best in all metrics while the single packet-scheduling Eventdev-based implementation was outperformed by the one using linked lists of packets. It was shown that the packet generation, which was done by the receiving core, was the main limiting factor for all implementations. In addition, the memory resources such as the memory bus, memory controller and prefetching hardware were shown to likely be an area of contention and a possible bottleneck as the packet generation rate increases. The conclusion drawn from this was that a parallelized packet retrieval solution such as Receive Side Scaling (RSS) together with minimizing memory resource contention is necessary to further improve performance.

 • Public defence: 2018-10-26 13:00 Berzeliussalen, Linköping
  Sigurdardottir, Gunnthorunn
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Cell Biology. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Studies of the Systemic Inflammation in Psoriasis2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Psoriasis is a common immune-mediated disease, where an increased prevalence of extra cutaneous diseases and mortality is observed. Common inflammatory mechanisms are implicated. The general aim of this thesis was to investigate markers of inflammation and cardiovascular disease in psoriasis, now considered a systemic disease, assumed to reflect the systemic inflammation.

  In Study I, Th1-, Th2- and Th17-associated chemokines were elevated in the blood of psoriasis patients in comparison to controls and, in Study II, six markers of cardiovascular risk were demonstrated to be systemically elevated. After adjustment for body mass index and waist: hip ratio in Study II, only one marker, the total plasminogen activator inhibitor-1, showed sustained elevated levels. The levels of the chemokines and the cardiovascular markers were unaffected after treatment with narrowband UVB therapy (NB-UVB), despite a significant improvement in skin lesions, indicating more local than systemic effects of NBUVB. This was further strengthened by the fact that the response to in-vitro stimulation in the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of psoriasis patients before and after NB-UVB treatment was unaffected. In Study I, CCL20 was shown to correlate to the psoriasis area severity index (PASI), but this correlation was lost after phototherapy, suggesting sources of CCL20 other than the skin. Conversely, systemic treatment with TNF-α inhibition in Study II alleviated the elevated systemic levels of the cardiovascular risk markers. In Study III, the levels of 17 potential biomarkers, with the emphasis on endothelial and adipocyte dysfunction, soluble receptors and the innate mechanisms were studied. Endocan-1, CXCL16, and sVEGFR1, were found to be systemically decreased in psoriasis patients at baseline. Endocan-1 showed a negative correlation to the PASI. In contrast to the results in Studies I and II, NB-UVB therapy affected the systemic levels of investigated markers; Endocan-1 and CXCL16 were restored to normal levels, while sVEGF1, FABP3, FABP4 and sIL-1R1 showed a significant reduction following NB-UVB. In Study IV, the focus was on the contribution of innate immune mechanisms and the effects of the cytokines IL-17 and TNF-α on systemic inflammation. In keratinocytes, the gene and protein expression of inflammasome components was increased upon exposure to IL-17 and TNF-α. Systemically, the constitutive expression of the inflammasome components NLRP1, NLRP3 and AIM2 was detected in neutrophils, classical monocytes, CD4+ lymphocytes and B-cell subsets from psoriasis patients. Upon exposure to IL-17 and TNF-α, increased systemic caspase-1 levels were detected, confirming systemic inflammasome activity.

  In conclusion, these studies support the hypothesis that there is a systemic inflammation in psoriasis to which both innate and adaptive immune mechanisms contribute. The systemic inflammation may be explained, to some extent, but not completely, by body weight and fat distribution. The different effects of NB-UVB therapy on the systemic levels of the investigated markers may reflect their different roles in psoriasis, but the ameliorating effects of the TNF-α inhibitor on the elevated cardiovascular markers suggests that systemic treatment should be evaluated in psoriasis patients with signs of a systemic inflammatory burden.

  List of papers
  1. Systemically elevated Th1-, Th2- and Th17-associated chemokines in psoriasis vulgaris before and after ultraviolet B treatment
  Open this publication in new window or tab >>Systemically elevated Th1-, Th2- and Th17-associated chemokines in psoriasis vulgaris before and after ultraviolet B treatment
  Show others...
  2013 (English)In: Acta Dermato-Venereologica, ISSN 0001-5555, E-ISSN 1651-2057, Vol. 93, no 5, p. 527-531Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Chemokines may contribute to the systemic inflammation that is linked to the increased risk of co-morbidities in patients with psoriasis. The aim of this study was to investigate circulating chemokines in patients with psoriasis and their relationship to disease severity. Analysis of plasma levels of chemokines in patients with psoriasis before narrowband ultraviolet B (UVB) therapy revealed increased expression of Th1-associated CXCL9 and -10, Th2-associated CCL17 and CCL22, and Th17-associated CCL20. CCL20 correlated with disease severity. UVB therapy reduced skin symptoms, but did not affect the chemokine levels in plasma. Anti-CD3 and anti-CD28-mediated activation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) caused a higher secretion of Th2 cytokine interleukin (IL)-13 by PBMCs from patients with psoriasis than from healthy controls. The sustained high expression of inflammatory chemokines is a potential link to systemic inflammation in psoriasis. UVB therapy may be a more effective treatment of local rather than systemic inflammation.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Society for Publication of Acta Dermato-Venereologica, 2013
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-102565 (URN)10.2340/00015555-1545 (DOI)000330327200006 ()23571825 (PubMedID)
  Available from: 2013-12-13 Created: 2013-12-13 Last updated: 2018-10-12Bibliographically approved
  2. Systemic treatment and narrowband ultraviolet B differentially affect cardiovascular risk markers in psoriasis.
  Open this publication in new window or tab >>Systemic treatment and narrowband ultraviolet B differentially affect cardiovascular risk markers in psoriasis.
  Show others...
  2014 (English)In: The Journal of American Academy of Dermatology, ISSN 0190-9622, E-ISSN 1097-6787, Vol. 70, no 6, p. 1067-1075Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Psoriasis is associated with a systemic inflammation and an increased frequency of the metabolic syndrome, both of which are believed to link psoriasis to an increased risk of cardiovascular disease.

  OBJECTIVE: The study aimed to investigate the systemic expression of markers of cardiovascular risk and determine their response to ultraviolet B therapy and treatment with the tumor necrosis factor-alfa inhibitor, etanercept.

  METHODS: Six markers of cardiovascular risk were measured in 28 patients with psoriasis and 28 control subjects.

  RESULTS: Five of the 6 investigated markers were elevated in patients with psoriasis. Four of these correlated to the body mass index and waist-hip ratio, suggesting a link to the metabolic syndrome. Total plasminogen activator inhibitor-1 remained elevated independently of these factors. The levels of the investigated risk markers decreased considerably after tumor necrosis factor-alfa inhibitor treatment but remained unaffected by ultraviolet therapy.

  LIMITATIONS: A relatively limited study population and nonrandomization are limitations.

  CONCLUSION: These findings suggest that the choice of treatment in psoriasis may influence the cardiovascular risk in patients with psoriasis and the metabolic syndrome.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2014
  National Category
  Dermatology and Venereal Diseases
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-107732 (URN)10.1016/j.jaad.2013.12.044 (DOI)000336030400026 ()24656729 (PubMedID)
  Available from: 2014-06-19 Created: 2014-06-19 Last updated: 2018-10-12
  3. Decreased Systemic Levels of Endocan-1 and CXCL16 in Psoriasis Are Restored following Narrowband UVB Treatment.
  Open this publication in new window or tab >>Decreased Systemic Levels of Endocan-1 and CXCL16 in Psoriasis Are Restored following Narrowband UVB Treatment.
  2018 (English)In: Dermatology, ISSN 1018-8665, E-ISSN 1421-9832Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In psoriasis, a common immune-mediated disease affecting 2-3% of the population worldwide, there is an increased prevalence of extracutaneous diseases including obesity, the metabolic syndrome, and cardiovascular disease. This is believed to be linked to systemic inflammation. In previous studies, we have explored various markers in plasma and serum to characterize the ongoing systemic inflammation in psoriasis patients compared to controls. We have identified several markers that were altered in psoriasis patients, but which all were unresponsive to narrowband UVB (NB-UVB) treatment.

  OBJECTIVE: The objective of the study was to evaluate the effect of NB-UVB treatment on markers of cardiovascular risk and systemic inflammation in psoriasis.

  METHODS: The levels of 17 potential biomarkers with an association with cardiovascular risk were quantitated in plasma from 37 age- and gender-matched psoriasis patients and controls at baseline and in 21 psoriasis patients after 12 weeks of NB-UVB treatment to identify a systemic treatment response.

  RESULTS: We identified the mediators endocan-1, CXCL16, and sVEGFR1, which were systemically decreased in psoriasis at baseline, as well as FABP3, FABP4, and sIL-1R1, which showed normal baseline levels. After 10-12 weeks of NB-UVB treatment, endocan-1 and CXCL16 were restored to normal levels, while sVEGFR1, FABP3, FABP4, and sIL-1R1 showed a significant reduction.

  CONCLUSION: The current study expands the number of potential biomarkers in psoriasis by including a greater number and variety of mediators, approaching the systemic inflammation from additional vantage points, including soluble immune receptors and adipocyte contribution, to provide a more complete picture of the systemic inflammatory state in psoriasis.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Basel: S. Karger, 2018
  Keywords
  Cardiovascular risk, Psoriasis, Skin, UVB
  National Category
  Dermatology and Venereal Diseases
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-151989 (URN)10.1159/000491819 (DOI)30176661 (PubMedID)
  Funder
  Ingrid Asp Psoriasis Research Center
  Note

  This research was funded by the Ingrid Asp Foundation, the Welander Foundation, the Swedish Psoriasis Association, and the Medical Research Council.

  Available from: 2018-10-12 Created: 2018-10-12 Last updated: 2018-10-12
 • Nyberg, Adam
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision.
  Transforming Thermal Images to Visible Spectrum Images Using Deep Learning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Thermal spectrum cameras are gaining interest in many applications due to their long wavelength which allows them to operate under low light and harsh weather conditions. One disadvantage of thermal cameras is their limited visual interpretability for humans, which limits the scope of their applications. In this thesis, we try to address this problem by investigating the possibility of transforming thermal infrared (TIR) images to perceptually realistic visible spectrum (VIS) images by using Convolutional Neural Networks (CNNs). Existing state-of-the-art colorization CNNs fail to provide the desired output as they were trained to map grayscale VIS images to color VIS images. Instead, we utilize an auto-encoder architecture to perform cross-spectral transformation between TIR and VIS images. This architecture was shown to quantitatively perform very well on the problem while producing perceptually realistic images. We show that the quantitative differences are insignificant when training this architecture using different color spaces, while there exist clear qualitative differences depending on the choice of color space. Finally, we found that a CNN trained from daytime examples generalizes well on tests from night time. 

 • Edén, Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Fluid and Mechatronic Systems.
  Lagerstedt, Fabian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Fluid and Mechatronic Systems.
  An Electro-Hydraulically Controlled Cylinder on a Loader Crane2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With tighter emission regulations for road vehicles pushing the technology forward, fuel savings are indirectly affecting the designs and technical solutions of loader cranes. By decentralizing the hydraulic power through driving each actuator separately, the goal of a more efficient crane drive is strived for. This thesis analyzes if the simple concept of a pump-controlled cylinder directly driven by an induction motor is achievable for a loader crane. Further, the crucial role of the induction motor is studied both mathematically and physically. A special research is also performed on energy efficiency and the capability of electric energy regeneration. By forming the transfer function of the system and performing measurements on a physical setup, the conclusion is drawn that the proposed pump-controlled cylinder concept is fully functional for its purpose which implies that the technology is promising. The report identifies a number of complications with this configuration, such as the induction motor demonstrating reduced performance at high loads and low speeds. Suggestions of improvements are presented with regards to these issues. The thesis also demonstrates high efficiency during a lifting motion and that the possibility of efficient electric energy regeneration is achievable if an optimum lowering speed is considered.

 • Mahrs, Allis
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Kontaminering från kolfiberkompositer på skyddskläder: En studie av kontamineringsgraden på skyddskläder efter brand och mekanisk bearbetning i kolfiberkompositer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the strongest construction materials in relation to its weight is carbon fiber composites. The use of carbon fiber composites has increased substantially, for example in the automotive industry. Carbon fiber composites can decompose to respirable fibers and particles at high temperatures. The respirable fibers and particles can reach down to the alveoli in the lungs and cause inflammations. Respirable fibers have a diameter less than 3 μ m, a length longer than 5 μ m and a ratio between length and diameter equal to or greater than 3. Mechanical machining of carbon fiber composites decomposes the carbon fibers to inhalable fiber fragments with the original fiber diameter retained. Respirable fibers and fiber fragments can also transport other hazardous compounds or cause irritations on the skin and in the eyes. The aim of this study was to study the degree of contamination on protective clothes exposed to combustion or mechanical machining of carbon fiber composites. This to increase the understanding of the degree of contamination.

  The studied protective clothes were fire clothing from the emergency services in Karlskrona, disposable overalls used by the aircraft crash site group in the Swedish Armed Forces and lab coats used by Exova Materials Technology AB when mechanically machining carbon fiber composites. The protective clothes were washed after contamination to study how the contamination decreases after being washed. The contamination on the protective clothes were analyzed with GC - MS, microscopy and SEM.

  The conclusions from this study is that contamination of particles and fibers in varying sizes as well as gases are observed on the protective clothes, for example N,N - dimethyl formarmide and 1H,1H,2H,2H - perfluorooctan - 1-ol . Respirable fibers and particles were observed on the protective clothes after the combustion of carbon fiber composites. Washing the fire clothing and the lab coats eliminated the contamination. The contamination on the disposable overalls decreased after washing them, but did not eliminate the contamination completely

 • Thorn, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Eriksson Fallberg, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Möte med svensk matematikundervisning: En intervjustudie med nyanlända elever i årskurs 6-92018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste årens stora flyktingströmmar, har många kommuner i Sverige tagit emot nyanlända elever. Det ställer höga krav på lärare att kunna möta de nyanlända eleverna utifrån deras olika förutsättningar och bakgrund. I den här kvalitativa studien har vi valt att intervjua elva nyanlända elever i två olika kommuner. Syftet med studien är att undersöka nyanlända elevers uppfattningar om mötet med matematikundervisningen i Sverige. Resultatet redovisas med hjälp av tematisk innehållsanalys. I studien beskriver informanterna skillnader och likheter mellan matematikundervisning i hemlandet och i Sverige och hur de försöker anpassa sig till den svenska klassrumskulturen. Det framkommer i denna studie att samtliga informanter som intervjuats skulle varit hjälpta av att ha blivit mer grundligt kartlagda i ämnet matematik innan skolstarten i Sverige. Kartläggningens resultat kan då användas för att planera elevernas undervisning på rätt nivå. Resultatet visar också att om informanterna gavs större möjlighet att förstå undervisningsspråket i matematik, skulle det vara möjligt för fler nyanlända elever att kunna följa undervisningen på en högre nivå än de gör nu. Vi ser att vår studie kan vara ett kunskapsbidrag till att föra dessa erfarenheter vidare så att lärare ges möjlighet att få en tydligare bild av hur matematikundervisningen för nyanlända elever bör organiseras.

 • Studeny, Oscar
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Hur tydligt är begreppet tydlig?: En studie om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare är avsikten att granska hur psykologers rekommendationer överensstämmer med forskning om kvalitativt god undervisning. Materialet analyseras med avstamp i teoretiska förklaringsmodeller som kategoriskt, relationellt och medicinskt perspektiv. Resultatet visar exempel på en variation av uppfattningar hos båda professioner i hur skolmiljö och undervisning kan anpassas. Graden av omfattning på insatser som rekommenderas av psykologerna varierar och inslag av kvalitativt god undervisning förekommer. Begreppen tydlig och struktur betonas i de granskade psykologutlåtandena. En genomgående uppfattning hos specialpedagogerna/speciallärarna är att diagnosticerade elever inte är sin diagnos utan ska bemötas som de olika individer de är. Uppsatsen avslutas med en diskussion om diagnosens funktion och betydelse i skolan.

 • Arkstål, Emil
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems.
  Interactive Analytics and Visualization for Data Driven Calculation of Individualized COPD Risk2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a high mortality disease, second to stroke and ischemic heart disease. This non-curable disease progressively exacerbates, leading to high personal and societal economic impact, reduced quality of life and often death. General treatment plans for COPD risk mistreating the individuals’ condition. To be effective, the treatment should be individualized following the practices of precision medicine. The aim of this thesis was to develop a data driven algorithm and system with visualization to assess individual COPD risk. With MRI body composition profile measurements, it is possible to accurately assess propensity of a multitude of metabolic conditions, such as coronary heart disease and type 2 diabetes.  The algorithm and system has been developed using Wolfram Language and R within the Wolfram Mathematica framework. The algorithm calculates individualized virtual control groups metabolically similar to the patient’s body composition and spirometric profile. Using UK Biobank data, our tool was used to assess patient COPD propensity using an individual-specific virtual control group with AUROC 0.778 (female) and 0.758 (men). Additionally, the tool was used to identify new body composition profiles related to COPD and associated comorbid conditions.

 • Otterheim, Anna
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change.
  Politics for energy security or a geopolitical struggle for power?: A thematic text analysis of EU policy making of critical metals for renewable energy2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses EU policy making on critical metals for renewable energy technologies, with a focus on Rare Earth Elements (REEs) and cobalt. A thematic text analysis on EU documents published between 2010-2018 was conducted to identify themes and patterns in the EU debate and policy-making. The results showed that the EU has a clear objective to secure access to critical metals, to reduce import dependency and increase competitiveness on the market for critical metals. The key strategies to secure access to metals are to increase primary supply by increased domestic mining and by investing in countries with large reserves of critical metals; to improve recycling rates of these metals; to find substitution metals to replace the critical ones; and to focus on resource diplomacy. Environmental and social risks from an increased demand for REEs and cobalt gain little attention in the studied documents. Geopolitical risks are concluded as linked to the dependency on import from a few producing countries, China for REEs and DR Congo for cobalt, and are mainly focused on risks affecting the EU access to the metals. The struggle over resources and related geopolitical interactions are concluded to be affected by historical and existing global power structures. Further, the thesis concludes that EU resource diplomacy aims at facilitating for the EU to remain a powerful and competitive actor on the global market for trade of critical metal.

 • Do Ruibin, Kevin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Vintilescu Borglöv, Tobias
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Predicting Customer Lifetime Value: Understanding its accuracy and drivers from a frequent flyer program perspective2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each individual customer relationship represents a valuable asset to the firm. Loyalty programs serve as one of the key activities in managing these relationships and the well-developed frequent flyer programs in the airline industry is a prime example of this. Both marketing scholars and practitioners, though, have shown that the linkage between loyalty and profit is not always clear. In marketing literature, customer lifetime value is proposed as a suitable forward-looking metric that can be used to quantify the monetary value that customers bring back to the firm and can thus serve as a performance metric for loyalty programs. To consider the usefulness of these academic findings, this study has evaluated the predicted airline customer lifetime value as a loyalty program performance metric and evaluated the drivers of customer lifetime value from a frequent flyer program perspective.

  In this study, the accuracy of the Pareto/NBD Gamma-Gamma customer lifetime value has been evaluated on a large dataset supplied by a full-service carrier belonging to a major airline alliance. By comparing the accuracy to a managerial heuristic used by the studied airline, the suitability as a managerial tool was determined. Furthermore, based on existing literature, the drivers of customer lifetime value from a frequent flyer perspective were identified and analyzed through a regression analysis of behavioral data supplied by the studied airline.

  The analysis of the results of this study shows that the Pareto/NBD customer lifetime value model outperforms the managerial heuristic in predicting customer lifetime value in regard to almost all error metrics that have been calculated. At an aggregate-level, the errors are considered small in relation to average customer lifetime value, whereas at an individual-level, the errors are large. When evaluating the drivers of customer lifetime value, points-pressure, rewarded-behavior, and cross-buying have a positive association with customer lifetime value.

  This study concludes that the Pareto/NBD customer lifetime value predictions are only suitable as a managerial tool on an aggregate-level. Furthermore, the loyalty program mechanisms studied have a positive effect on the airline customer lifetime value. The implications of these conclusions are that customer lifetime value can be used as a key performance indicator of behavioral loyalty, but the individual-level predictions should not be used to allocate marketing resources for individual customers. To leverage the drivers of customer lifetime value in frequent flyer programs, cross-buying and the exchange of points for free flights should be facilitated and encouraged.

 • Maddison, John
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Automatisk validering av skärmgrafik med OpenCV och Tesseract2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens flygplan finns det mycket information som på ett snabbt och pålitligt sätt behöver förmedlas till piloten via instrument på flera skärmar i cockpit. Att verifiera att skärmarna visar korrekt data för olika indata är ett tidskrävande och monotont arbete. Därför undersöker Saab möjligheten att automatisera delar av arbetet. Examensarbetet undersöker genom praktiskt implementation ifall det är möjligt att automatisera bildanalysen med hjälp av programmen OpenCV och Tesseract. Resultatet visade att det går att enkelt konstruera tester för att automatiskt identifiera oönskade förändringar i den implementerade instrumentingen.

 • Odhiambo, Moses
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Routh, Joyanto
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Does Black Carbon Contribute to Eutrophication in Large Lakes?2016In: Current Pollution Reports, ISSN 2198-6592, Vol. 2, no 4, p. 236-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Eutrophication is a major ecological crisis in water bodies. This is mainly driven by anthropogenic activities in the catchment that incorporate various nutrients. Input of nutrients can also be driven by atmospheric deposition, which has a large footprint that goes beyond local point source(s). In particular, black carbon (BC) can be a carrier of various nutrients and increase primary productivity in lakes. We need to monitor the input of BC in large water bodies to fully understand its role in driving primary productivity and change in trophic status.

 • Fuglås, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering.
  Lindgren, Amund
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Digitalization strategy for Scania Cab Assembly2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With changing market demands such as individualization, volatility and sustainability, the current manufacturing environment at Scania is subject to an increasing need for change. This, together with the availability of more advanced technology and digitalization has sparked the fourth industrial revolution. It has been named Industry 4.0 and considers digitalization in a manufacturing environment. As a result, the purpose of this thesis is to outline the potential of increased digitalization for logistics and manufacturing at Scania Oskarshamn. This will be done by developing a digitalization strategy that encapsulates the core of Industry 4.0 and a roadmap to guide Scania in their development towards a future digitalized manufacturing environment. The study will consider two core functions of Industry 4.0 as the cornerstones of digitalization; consciousness and interoperability. Consciousness focuses on the level of digitalization within the system. With interoperability, integration throughout the whole supply chain and how it relates to the manufacturing environment. As a result, the study is separated into three main parts: Scania today, Scania 2030 and the gap in-between. For all three parts, three areas of focus will be the basis for the analysis. First, the level of digitalization will be analyzed. This is done in regards to the first core function, consciousness. Second, the level of process maturity will be analyzed. This is done in regards to the second core function, interoperability. Third, synergies between logistics and manufacturing will be analyzed. From the conducted analysis of the current state at Scania, the 2030 scenario and the gap inbetween, the digitalization strategy for Scania focuses on the two identified functions. Three key steps has been developed for each function.

 • Trollsten, Viktor
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Olsson, Sebastian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  The Black Litterman Asset Allocation Model: An empirical comparison of approaches for estimating the subjective view vector and implications for risk-return characteristics2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  In the early 90’s, Black and Litterman extended the pioneering work of Markowitz by developing a model combining qualitative and quantitative research in a delicate optimization process. It allows for a subjective view parameter in a quantitative model and with absent views, the investor will have no reason to deviate from the market equilibrium portfolio. As one can imagine, the investors’ views incorporated in the Black-Litterman model is crucial and is the unique advantage or problem of the model, depending on the user’s ability to properly forecast expected return. However, it has yet to be covered thoroughly in the academic literature how different approaches for estimating subjective views actually yield a more attractive risk-return profile.

  Purpose

  In this study we intend to use the Black-Litterman model with subjective views generated from analysts’ forecasts and a statistical valuation multiple in order to compare and analyze how portfolios differentiate regarding asset allocation and risk-return characteristics.

  Methodology

  Two different valuation approaches are compared and analyzed in the BlackLitterman Asset Allocation Model by running historical simulations on risk adjusted performance. To generate elements for the subjective view vector we use analysts’ forecasts and a statistical valuation multiple approach from a fixed effect panel regression. The empirical study has a Swedish perspective with simulations based on data from the OMXS30, with a analyzed period stretching from March of 2008 to March 2018.

  Conclusions

  Even though analysts’ forecasts proved to be the most accurate approach estimating the direction of the stock price and outright return for all given time horizons, the statistical counterpart was the superior when applied in a risk adjusted context in the Black-Litterman model. This holds true for the larger portion of occasions when modifying key input variables such as transaction costs, risk aversion, certainty level and time horizon. Our empirical findings show that the BlackLitterman model is suitable for investment managers committing to the CAPM approach to estimate expected return in the long turn, but who still is managing an alpha driven portfolio in the short term, capitalizing on mispricing.

 • Ghani, Mozhdeh
  et al.
  Nanotechnology Institute, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
  Mak, Wing Cheung
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Sensor and Actuator Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cheung, Kwan Yee
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Cell Biology. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Montazer, M.
  Nanotechnology Institute, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
  Rezaei, B.
  Nanotechnology Institute, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
  Griffith, May
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Cell Biology. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Cross-linked superfine electrospun tragacanth-based biomaterial as scaffolds for tissue engineering2016In: European Cells and Materials, ISSN 1473-2262, E-ISSN 1473-2262, Vol. 31, no Suppl. 1, p. 204-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Natural polymer-based nanofibrous structures promote cell adhesion and proliferation due to their high surface area/volume ratio, high porosity, and similarity to native extracellular matrix in terms of both chemical composition and physical structure. Gum tragacanth (Tg) is a natural polysaccharides obtained from plants. It is a biocompatible, biodegradable and anionic polysaccharides that has been used extensively as an emulsifier in food and pharmaceutical industries. Despite, its good rheological properties and compatibility, the potential biomedical applications of Tg have not been fully investigated. The objective of the present study was to explore the feasibility of combining Tg with gelatin to fabricate a scaffold that serves as a simple collagen-glycosaminoglycans analog for tissue engineering applications, e.g. as a scaffold for human skin epithelial cells.

 • Westin, Anna
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems.
  Different recipient designs with dialogue partners: An experimental comparison between a Chatbot and a Human communication partner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chatbots are becoming more common in modern society, but there are almost no studies that explore both the differences and causes that divides human communication from communication with a chatbot. The aim of this thesis was to explore different recipient design people take when communicating with a human and a chatbot. A chatbot was built and an experiment was conducted that measured the performance and experience of the participants. A thematic analysis then found out causes for these experiences. The study focused on finding new differences in addition to exploring people’s boredom, frustration, understanding, repetition, and performance in a task. The study found differences and causes in people’s recipient design when communicating with a human compared to a chatbot, as well as differences in the performance of a task. Hopefully, this will help future research figure out solutions for the differences found.

 • Alm Grundström, Henrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Trinitas Topology Optimization Tutorial Document2018Report (Other academic)
 • Ekbjörn, Carl
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Sonesson, Daniel
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Collecting Information from a decentralized microservice architecture2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a system grows in size, it is common that it is transformed into a microservice architecture. In order to be able monitor this new architecture there is a need to collect information from the microservices. The software company IDA Infront is transitioning their product iipax to a microservice architecture and is faced with this problem. In order to solve this, they propose the use of a Message-oriented Middleware (MOM). There exists many different MOMs that are suitable to execute this task. The aim of this thesis is to determine, in terms of latency, throughput and scalability, which MOM is best suitable for this. Out of four suitable MOMs Apache Kafka and RabbitMQ are chosen for further testing and benchmarking. The tests display that RabbitMQ is able to send single infrequent messages (latency) faster than Kafka. But it is also shown that Kafka is faster at sending a lot of messages rapidly and with an increased number of producers sending messages (throughput and scalability). However, the scalability test suggests that RabbitMQ possibly scales better with a larger amount of microservices, thus more testing is needed to get a definite conclusion. 

 • Rezaei, Babak
  et al.
  Nanotechnology Institute, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
  Shoushtari, Ahmad Mousavi
  Textile Engineering Department, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran.
  Rabiee, Mohammad
  Biomaterials Group, Biomedical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
  Uzun, Lokman
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biosensors and Bioelectronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Turner, Anthony
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Sensor and Actuator Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Mak, Wing Cheung
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Sensor and Actuator Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Multifactorial modeling and optimization of solution and electrospinning parameters to generate superfine polystyrene nanofibers2018In: Advances in Polymer Technology, ISSN 0730-6679, E-ISSN 1098-2329, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was conducted to provide a quantitative understanding of the influence of the different solution and electrospinning variables on the morphology and the mean diameter of electrospun polystyrene nanofibers. In this regard, the effect of different solvents and ionic additives on the electrical conductivity, viscosity, and surface tension of the electrospinning solutions and thereby the morphology of nanofibers were examined. The results indicated that the morphology of the fibers is extremely dependent on the solvent’s properties, especially volatility and electrical conductivity, and the ionic characteristics of additives. Finally, to estimate the optimal electrospinning conditions for production of nanofibers with minimum possible diameter, modeling of the process was undertaken using the response surface methodology. Experimentally, nanofibers with the finest diameter of 169 ï¿œ 21 nm were obtained under the optimized conditions, and these could be considered promising candidates for a wide practical range of applications ranging from biosensors to filtration.

 • Svensson, Jennilie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Sahlin, Sanna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Vi måste prata om hunden i rummet: Yrkesverksammas syn på betydelsen av hundassisterad terapi i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och analysera yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av att arbeta med terapihund inom socialt arbete. Den klientgrupp vi valt att fokusera på är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Studien behandlar de yrkesverksammas upplevelser och beskrivningar av behandlingsprocessen och interaktionen mellan yrkesverksam, klient och terapihund. Studien bygger på löst strukturerade kvalitativa intervjuer med sju yrkesverksamma från verksamheter utspridda över stora delar av Sverige. Studien har en socialkonstruktionistisk och symboliskt interaktionistisk utgångspunkt.

  De yrkesverksammas beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av vad som sker i mötet med klient och terapihund har utgjort studiens empiri. Empirin har belysts och analyserats tematiskt samt diskuterats i förhållande till studiens frågeställningar. Studiens teman är följande: interaktion, relation mellan yrkesverksam och klient, terapihundens långsiktiga påverkan på klienten samt förutsättningar. Med utgångspunkt i informanternas utsagor behandlar studien bland annat hur klient och hund lär sig kommunicera med varandra och hur terapihundens närvaro underlättar samtalet genom att skapa ett tryggare samtalsklimat. Vidare beskrivs och diskuteras hur terapihundens deltagande bidrar till bland annat ökat självförtroende och ökad motivation hos klienten. Slutligen belyses de förutsättningar som informanterna lyfter är nödvändiga för arbetet med terapihund, vilka bland annat inkluderar hanteringen av pälsdjursallergi.

 • Hero-Ek, Pontus
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Improving AR visualizationwith Kalman filtering andhorizon-based orientation: – To prevent boats to run aground at sea2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis researched the possibility of improving the compass of smartphones as theearth’s magnetic field is not strong and is easily disturbed, either by the environment ortechnology. The compass is used in Augmented Reality (AR) when the AR visualizationshould correspond to a position on earth. The issue lies in oscillating input values to thecompass that reduces the AR experience.To improve the AR experience without the use of external equipment, this work tried toboth filter the incoming values with a Kalman filter and to know the direction by capturingan image with a horizon that was image processed. The Kalman filter achieved a reductionin incoming disturbances and the horizon was matched against a panorama image thatwas generated from 3D data. The thesis starts off with requirements and contents of ARand goes through the different approaches that begins with a LAS point cloud and ends inmatching horizons with normalized cross-correlation.This thesis furthermore measures performance and battery drainage of the built applicationon three different smartphones that are nearly a year apart each. Drift was alsomeasured as it is a common issue if there is no earthly orientation to correct itself unto,for instance the magnetometer. This showed that these methods can be used on OnePlus2, Samsung Galaxy S7, and Samsung Galaxy S8, there is a steady performance and efficiencyincrease in each generation and that ARCore causes less drift. Furthermore thisthesis shows the difference between a compass and a local orientation with an offset.The application that was made focused to work at sea but it was also tested on buildingswith good results. The application also underwent usability tests that showed that theapplied functionalities improved the AR-experience. The conclusion shows that it is possibleto improve the orientation of smartphones. Albeit it can go wrong sometimes which iswhy this thesis also presents two ways to indicate that the heading is off.

 • Sjöbohm, Veronica
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Hagström, Karolina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Maktstrukturer och tystnadskultur kring sexuella trakasserier inom svensk politik: En tillämpning av Maud Eduards och Carole Patemans teorier på branschuppropet #imaktenskorridorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to, by implementing the theories of Maud Eduards and Carole Pateman on some of the testimonies found under the hashtag #imaktenskorridorer, explain why sexual harassments exist within Swedish politics. Our main focus will be power structures and the culture of silence concerning sexual harassments.

  By examining the testimonies, we find that the majority of the supposed perpetrators are elderly men in positions of power and that these positions often are used to take advantage of and further subordinate women. We also find that the supposed perpetrators rarely had to answer for the acts of sexual harassment even though the existence of the assaults most of the times came to light.

  Our conclusion is, based on the two theories we use, that the existence of sexual harassments within Swedish politics can be explained by various factors. Although the main one is wellestablished power structures based on the division of men and women. These power structures impregnate our whole society and we mean that they are even stronger within politics, in the corridors of power. 

 • Gustafsson, Kristin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Department of Physiotherapy, Rehabilitation Centre, Ryhov County Hospital Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Rolfson, Ola
  Department of Orthopaedics, Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Eriksson, Marit
  4 Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, and Futurum, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden.
  Dahlberg, Leif
  Department of Clinical Sciences Lund, Orthopedics, Faculty of Medicine, Lund University and Clinical Epidemiology Unit, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Kvist, Joanna
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Division of Physiotherapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Study protocol for an observational register-based study on health and risk factors in patients with hip and knee osteoarthritis2018In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, no 10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction Hip and knee osteoarthritis is a leading cause of disability worldwide. Currently, the course of deterioration in pain and physical functioning in individuals with osteoarthritis is difficult to predict. Factors such as socioeconomic status and comorbidity contribute to progression of osteoarthritis, but clear associations have not been established. There is a need for early identification of individuals with slow disease development and a good prognosis, and those that should be recommended for future joint replacement surgery.

  Methods and analysis This nationwide register-based study will use data for approximately 75 000 patients who sought and received core treatment for osteoarthritis in primary healthcare, and were registered in the Swedish population-based National Quality Register for Better Management of Patients with Osteoarthritis. These data will be merged with data for replacement surgery, socioeconomic factors, healthcare consumption and comorbidity from the Swedish Hip Arthroplasty Register, the Swedish Knee Arthroplasty Register, Statistics Sweden and the National Board of Health and Welfare, Sweden. The linkage will be performed using personal identity numbers that are unique to all citizens in Sweden.

  Ethics and dissemination The study was approved by the Regional Ethical Review Board in Gothenburg, Sweden (dnr 1059–16). The results from this study will be submitted to peer-reviewed journals and reported at suitable national and international meetings.

  Trial registration number NCT03438630.

 • Prévot, Nathalie
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies.
  "If we want to change we must be willing to teach": Exploring the potential of intersectional feminist pedagogy to change oppressive behaviours and ease a conflict in a Catalan secondary school.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Whereas transformative pedagogy is a well researched subject, intersectional feminist pedagogy and specifically Transversal dialogue has not been used to ease conflict in Catalonia. This research examines the potential for intersectional feminist pedagogy to change oppressive behaviours in both students and teachers in a classroom conflict in a Catalan secondary school. Using ethnography, the thesis describes and analyses a five month research process, which involved participant observation, participatory action research and anti-oppressive sessions using Transversal dialogue. By concluding that changes in oppressive behaviours in both teacher and students can be empowering, the research challenges the idea put forward by Kevin Kumashiro about changes occurring through crisis. Rather, I argue that Edyta Just’s adaptation of Deleuzian philosophy to pedagogy offers a more flexible framework to understand these changes. This thesis aims to contribute to intersectional feminist pedagogy by first demonstrating that changes in oppressive behaviours can occur in empowering ways and second that theories of how to bring about those changes need to be flexible.

 • Malmi, Anna Helena
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies.
  The Study of Race and Racism in Mexican Feminist Scholarship: Analyzing Mestizaje through race, class and gender2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores how feminist scholarship in the Mexican context relate to race and racism. The study is particularly interested in critically reflecting on how race and racism have been problematized and conceptualized in Mexican feminist scholarship. The study is based on qualitative semi-structured interviews and a wide examination of the existing literature on the themes of the study. Of special interest to this study is the concept of mestizaje, used in this study as one of the main analytical concepts to make sense of race and racism in Mexico. The findings indicate that the feminist scholarship on race and racism in Mexico has focused mainly on studying race and racism in relation to indigenous people and more recently black Mexicans, in the process constructing mestizaje as a homogenous category of privilege. However, the findings of the study suggest that there is a blind spot in the Mexican feminist scholarship on race and racism, as it has left unacknowledged how the tone of skin interacts with gender and class in a way that transcends the whole of society and not just certain groups. Furthermore, the study argues that the illusion of homogeneity within mestizaje is among the core problems that hinders the public recognition of racism as a social and political problem. Therefore, it is argued that making visible the diversity within mestizaje becomes an essential strategy for transforming the relations of racial differentiation that characterize social relations in contemporary Mexico.

 • Ghosh, Devanita
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Integrative Taxonomy and Microbial Ecology Research Group, Department of Biological Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, Mohanpur, West Bengal, India.
  Bhadury, Punyasloke
  Integrative Taxonomy and Microbial Ecology Research Group, Department of Biological Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, Mohanpur, West Bengal, India.
  Routh, Joyanto
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Coping with arsenic stress: Adaptations of arsenite-oxidizing bacterial membrane lipids to increasing arsenic levels2018In: Open Microbiology Journal, ISSN 1874-2858, E-ISSN 1874-2858, Vol. 7, no 5, article id e00594Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Elevated levels of arsenic (As) in aquifers of South East Asia have caused diverse health problems affecting millions of people who drink As-rich groundwater and consume various contaminated agriculture products. The biogeochemical cycling and mobilization/immobilization of As from its mineral-bound phase is controlled by pH, oxic/anoxic conditions, and different microbial processes. The increased As flux generated from ongoing biogeochemical processes in the subsurface in turn affects the in situ microbial communities. This study analyzes how the indigenous arsenite-oxidizing bacteria combat As stress by various biophysical alterations and self-adaptation mechanisms. Fifteen arsenite-oxidizing bacterial strains were isolated and identified using a polyphasic approach. The bacterial strains isolated from these aquifers belong predominantly to arsenite-oxidizing bacterial groups. Of these, the membrane-bound phospholipid fatty acids (PLFA) were characterized in seven selected bacterial isolates grown at different concentrations of As(III) in the medium. One of the significant findings of this study is how the increase in external stress can induce alteration of membrane PLFAs. The change in fatty acid saturation and alteration of their steric conformation suggests alteration of membrane fluidity due to change in As-related stress. However, different bacterial groups can have different degrees of alteration that can affect sustainability in As-rich aquifers of the Bengal Delta Plain.

 • Söderström, Emma
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems.
  Reducing Effects of Multipath Propagation With a Blind Equalizer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When transmitting data from an aircraft being prepared at the apron (the area in front of the hangar) telemetry data is transmitted to ground personnel. The transmitted data is subject to severe distortion due to multipath propagation created by the surroundings, resulting in erroneous detection. By equalizing the signal using the Constant Modulus Algorithm a significant increase in detection performance has been observed, both in simulations and tests on collected data. The most sufficient parameters were chosen after testing a set of different parameter combinations on simulations with single delays. These parameters were then used to equalize simulated multipath as well as collected data. The results show that short delays with low power can be resolved without any equalizer. Longer delays with relatively low power can be resolved using the proposed equalizer but long delays with high power cannot be resolved by the equalizer at all. The thesis shows that it is worth investigating implementation of the equalizer.

 • Maria, Lillberg
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Integrated Circuits and Systems.
  Amanda, Eriksson
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design. Linköping University, Department of Electrical Engineering.
  Konstruktion av testsystem för tröghetssensorer2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar ett projekt som genomförts i samarbete med företaget Intuitive Aerial AB med syfte att skapa en rörelsesimulator för att kalibrera tröghetssensorer. Med en studie av liknande produkter på marknaden samt krav från uppgiftsbeställaren skapades en kravspecifikation som blev grunden för den fortsatta utvecklingen av simulatorn. Kravet var att skapa en rörelsesimulator som ska kunna rotera i tre axlar samt vara orörlig i en given position.

  Olika typer av DC-motorer till rörelsesimulatorn analyserades och stegmotor med inbyggd enkoder valdes för att dess styrka var att de kan vara orörliga i en position utan reglering. Utvecklingen har gjorts i två parallella spår. Det ena spåret har varit att skapa en fysisk konstruktion och det andra spåret har inneburit programmering av motorer samt signalbehandling. Utvecklingen av rörelsesimulatorn innebar framtagning av en konstruktion med rotation i tre axlar, en plattform där det går snabbt att fästa och lossa tröghetssensorerna samt val av tillverkningsmaterial. Motorerna programmerades för att rotera i en konstant hastighet, stanna i en given position samt lokalisera ett givet nolläge.

  Resultatet av projektet blev en prototyp av en rörelsesimulator för kalibrering av tröghetsensorer. Simulatorn består av delar i plast och aluminium. Tröghetssensorerna fästs på en adapterplatta med distanshållare för kretskort.

  Slutsatserna är att rörelsesimulatorer kan skapas med en enkel konstruktion. Motorerna har inte kunnat testas i simulatorn efter montering, men tester innan montering visade att motorernas egenskaper gör att kravspecifikationen för rörelsesimulatorn är uppnådd. Det fortsatta arbetet består av att utföra tester på rörelsesimulatorn för att analysera dess noggrannhet. Därefter kan tröghetssensorerna kalibreras.

 • Ekström, Marcus
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision.
  Road Surface Preview Estimation Using a Monocular Camera2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recently, sensors such as radars and cameras have been widely used in automotives, especially in Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), to collect information about the vehicle's surroundings. Stereo cameras are very popular as they could be used passively to construct a 3D representation of the scene in front of the car. This allowed the development of several ADAS algorithms that need 3D information to perform their tasks. One interesting application is Road Surface Preview (RSP) where the task is to estimate the road height along the future path of the vehicle. An active suspension control unit can then use this information to regulate the suspension, improving driving comfort, extending the durabilitiy of the vehicle and warning the driver about potential risks on the road surface. Stereo cameras have been successfully used in RSP and have demonstrated very good performance. However, the main disadvantages of stereo cameras are their high production cost and high power consumption. This limits installing several ADAS features in economy-class vehicles. A less expensive alternative are monocular cameras which have a significantly lower cost and power consumption. Therefore, this thesis investigates the possibility of solving the Road Surface Preview task using a monocular camera. We try two different approaches: structure-from-motion and Convolutional Neural Networks.The proposed methods are evaluated against the stereo-based system. Experiments show that both structure-from-motion and CNNs have a good potential for solving the problem, but they are not yet reliable enough to be a complete solution to the RSP task and be used in an active suspension control unit.

 • Nordström, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Graungaard Lindahl, Lena
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Vidarebosättning: En demokratiprövande studie om uttagningen av kvotflyktingar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the dossier and delegation selections’ pros and cons and examine how the Swedish Migration Agency, in collaboration with UNHCR, work to ensure impartiality and efficiency. The study is based on two theories: the main one is Lennart Lundquist’s theory of democratic and economic values, which we combine with Michael Lipsky’s theory of “street-level bureaucrats” with the bottom-up perspective. By interviewing six people, differently involved in the selection of quota refugees - experts as well as administrators and managers - we arrive at the result that there are both positive and negative parts of the selections and both methods are needed. Democratic and economic values make the foremost sense and we have found that the Swedish Migration Agency works in a way to find a balance between them. This study provides practical knowledge concerning challenges the people working within this area might meet and how they work to solve them. Hopefully, it will inspire people to do more research within this area of interests for a more effective, democratic and equitable selection of quota refugees in the future.

 • Thessén, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Södertörns brandförsvarsförbund och civila insatspersoner: Samverkan på vems villkor?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with a unique form of collaboration in Sweden between a public institution and civil society in the form of Södertörn's firefighting union and civil volunteers. This is a unique collaboration form in Sweden and is active in Hovsjö, a neighborhood in Södertälje. Collaboration as a term is generally seen as a positively charged concept that is widely used, but what does it mean in this context? To make a scientific deep dive in the collaborative form, a distinction is made between the theoretical terms of co-creation and co-production. These terms functions as two separate ideal forms of collaboration with different characteristics which make out the analytical lens of the paper to understand and classify the collaboration form. Co-creation refers to a collaboration form in which the end user has a role in the collaborative form which involves active involvement in the stages of production, that is the design of the concept itself. Co-creation as a concept and its use is reserved for collaborative forms where the end user is involved as co-initiator or designer. Co-production on the other hand refers to a collaboration form in which the end user has a clearer role as service provider and another actor sets the agenda. Interviews were conducted with representatives from Södertörn's firefighting union and a civil volunteer. The overall assessment of the collaborative form is that it can be categorized as coproduction, due to the relation between the actors involved in the collaboration form. Södertörn's firefighting union, who is the initiator, is leading and controlling the collaboration form. There is no common value creation in the design of the collaborative form, instead the value occurs in the execution phase, in terms of the rescue service who owns the agenda. The collaboration form is there for classified as co-production. Despite the dominant position of co-production, the analysis of the form of collaboration and its actors has not revealed any tensions between the two. All actors' views on the form of collaboration as well as the other actor are of a positive nature.

 • Fejes, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gruber, Sabine
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Högberg, Ronny
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nyström, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kölvattnet av senaste årens migrationsrörelser har en rad olika initiativ tagits för att möjliggöra nyanländas etablering i det svenska samhället. En sådan insats har varit att på prov erbjuda gymnasieskolans språkintroduktionsprogram (SI) även på folkhögskola. Förhoppningen är att just denna utbildningsform är särskilt väl lämpad för nyanlända ungdomar. I denna forskningsrapport jämförs verksamheten inom SI såsom den bedrivs på två gymnasieskolor och två folkhögskolor. Analysen visar att folkhögskolans organisering av SI-verksamheten är mer flexibel och integrerad i övrig verksamhet, vilket också ger potential till en mer inkluderande undervisning.

  Studien är del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, som genom en longitudinell forskningsdesign söker svar på frågan om hur olika sammanhang för (unga) vuxnas språkliga lärande bidrar till deras sociala inkludering. Programmet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning och Socialt arbete vid Linköpings universitet.

 • Andersson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science.
  Johansson, Amanda
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science.
  Smärtbedömning vid demens: En litteraturstudie om sjuksköterskans ansvar vid smärtbedömning av äldre med en demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande hos personer med en demenssjukdom. Trots denna vetskap förblir smärtan ofta oupptäckt och obehandlad. Obehandlad smärta kan i ett längre perspektiv leda till kronisk smärta, vilket kan medföra påverkan på individens livskvalitet. En förutsättning för att behandla smärtan är att den först identifieras hos denna utsatta patientgrupp.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans ansvar vid smärtbedömning av äldre med en demenssjukdom.

  Metod: En litteraturstudie med systematisk ansats genomfördes. Artikelsökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Studier av både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades. Analys av de kvalitativa studierna genomfördes och teman identifieras och de kvantitativa studierna bidrog till att stärka resultatet.

  Resultat: Resultatet baseras på tolv studier. Två huvudteman har framkommit i resultatet. Då smärtbedömning hos denna patientgrupp är komplex har sjuksköterskan ett ansvar att genom sin kunskap och förståelse, låta patienten stå i fokus och samtidigt använda alternativa metoder för att kunna bedöma smärtan hos dessa individer.

  Konklusion: Sjuksköterskan har ett ansvar att, genom sin kompetens samt sin kliniska blick, arbeta med patienten i fokus. Ansvaret ligger även i att sjuksköterskan i arbetet med dessa individer bör förse sig med adekvat kunskap gällande demenssjukdomen och smärtuttryck.

  Nyckelord: demens, geriatrisk omvårdnad, kommunikation, personcentrerad vård, smärtbedömning

 • Sivermalm-Durefors, Sandra
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Patienternas kommunikationsväg in i vården: vårdperspektivet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Regeringens målsättning är att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa 2025. IT-utvecklingen inom vården innebär möjligheter att effektivisera processer som kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter.  Digitala lösningar inom vården kan effektivisera verksamheter, sänka kostnader, öka delaktigheten och stödja kommunikation mellan patient och verksamheter.

      Cambio Healthcare Systems AB har idag ett vårdinformationssystem med bland annat funktionen Messenger, en meddelandefunktion mellan vårdpersonal. Cambio vill nu undersöka möjligheterna att vidareutveckla Messenger för interaktion mellan patient och vårdpersonal. Syftet med denna studie är att ta reda på hur man från vårdperspektivet ser på detta.  

      De frågeställningar som studien utreder är: Vilka inställningar finns till att involvera Messenger som interaktionsmetod mellan patient-vårdpersonal? Hur vill vårdpersonalen arbeta kring patientkommunikation i COSMIC? I vilka sammanhang är det relevant att kommunicera med patienter via meddelanden? Hur bör patientmeddelanden presenteras i COSMIC?

      Studien har antagit en kvalitativ ansats där data samlats in med yrkesverksamma personer inom vården. Datainsamlingen i studien bestod av intervjuer, observationer och tidigare transkriberat material från Cambio. Totalt består studien av tolkningar utifrån 22 yrkesverksamma personer inom vården. Resultaten presenteras som uppkomna teman och kategorier genom en tematisk analys.

      Vårdpersonalen ställer sig positiva till att involvera Messenger som interaktionsmetod mellan patient-vårdpersonal men betonar att endast om det görs på rätt sätt. Det får inte bli ännu en inkorg utöver det som idag redan finns, men att ha allting inom COSMIC vore såklart fördelaktigt. Om en meddelandefunktion interageras i COSMIC ska detta presenteras på ett annat ställe än det redan befintliga. Det man måste lösa är hur det ska interageras utan att bli en ytterligare arbetsbelastning för vårdpersonalen. Det måste även göras tydliga ramar kring vilka typer av information som ska gå via meddelanden, fördelaktiga ärenden via meddelanden var enligt studien tidbokningar, receptförnyelser och uppföljningar med patienter. Utifrån studiens resultat dras även slutsatsen att det första steget bör vara att koncentrera sig på en funktion som endast tillåter vårdpersonalen att initiera patientkontakt samt kunna skicka information till patienter digitalt men att patienten inte kan ta den första kontakten.

 • Björk Timm, Linnea
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems.
  Looking at text simplification: Using eye tracking to evaluate the readability of automatically simplified sentences2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a world with an increasing flow of written information online and offline, the demand for automatic translation, simplification and summarization technology is growing. The tool StilLett uses several lexical and semantic rules to automatically simplify text, shortening the time from original text to simplified text compared to manual simplification. Four of the simplification types were evaluated in this study, using three different eye tracking measures; total dwell time, number of regressions, and average fixation duration. No statistically significant differences were found for any of the simplification types when compared to the corresponding original sentences, indicating that for this population the difficulty of the sentences was roughly the same.

 • André, Johannes
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Mötesplatser och odling i framtidens städer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. I studien undersöks om det finns några gemensamma nämnare mellan dessa två grupper (boende och anställda på företag i Linköping) och hur de idag träffar andra människor i sin närhet. Vad som även undersöks är hur de tänker kring hur dessa mötesplatser skulle kunna utformas och vad man skulle kunna göra på en sådan mötesplats. De två undersökta grupperna får även möjligheten att reflektera över om urbana odlingar skulle kunna vara ett inslag i dessa mötesplatser och vad de tror att urbana odlingar skulle kunna bidra med för dem. Från resultaten av den enkätundersökning som har genomförts har det visat sig att det inte återfinns någon signifikant skillnad på någon av frågorna mellan de två olika grupperna i studien. Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna leder till att man enklare kan se i vilken riktning som mötesplatserna kan utformas. Detta kan man då göra genom att studera medelvärden för respektive kvantitativ fråga i enkäten. Det blir även intressant att studera de identifierade teman från en tematisk analys på den kvalitativa delen av enkäten. Detta för att erhålla en djupare förståelse för hur respektive enskild individ resonerar. Från de kvantitativa resultaten ser man att deltagarna överlag ställer sig positivt till växter i närheten av där de jobbar och bor. Det framkommer även att det redan finns några mötesplatser där deltagarna jobbar respektive bor men att de skulle kunna tänka sig fler. Vidare anser de att det finns en poäng med att boende och de arbetande i samma område beblandas och umgås med varandra. Från den tematiska analysen framkom att en mötesplats för de tillfrågade försöksdeltagarna antingen var en plats där man bara kunde vara, umgås och prata med andra människor. Det andra identifierade temat var att man på en mötesplats samlas kring någon form av aktivitet. Dessa två identifierade teman pekar antingen på lågintensiva eller högintensiva mötesplatser. När man vidare studerar fler av de teman som uppkom i analysen så träffades människor ofta i samband med måltider. När de tillfrågades vad man kunde göra på en mötesplats så menade flera personer att de ville prata med andra människor och ville gärna fika. Detta är mer i linje med de lågintensiva mötesplatserna där man inte behöver träffas kring en given aktivitet. Denna kandidatuppsats är ett examensarbete som har genomförts tillsammans med Vissheim och Sankt Kors Fastighets AB. Vissheim är ett nystartat företag som har tagit fram en lösning för autonom odling. Sankt Kors är det företag som driver byggnationen av den nya stadsdelen Ebbepark i Linköping, Östergötland.

 • Malmquist, Emma
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Elever med bristande förmåga till socialt samspel: Hur professionsutövare inom elevhälsan beskriver arbetet med och resonerar kring elevgruppen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel och den utsatthet som finns kring kränkningar, utanförskap och mobbning. De aktuella frågeställningar som ligger till grund är följande: Hur beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med elever med bristande förmåga till socialt samspel? Hur resonerar professionsutövare inom elevhälsan kring det förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel? Vika insatser beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar för elever med bristande förmåga till socialt samspel när mobbning och utanförskap är problembeskrivningen?

     Föreliggande studie har utgått från en konstruktivistisk grundad teori med tydliga rötter i den symboliska interaktionismen. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Åtta deltagare ur elevhälsan (tre rektorer, tre kuratorer och två specialpedagoger) är intervjuade med en semistrukturerad intervjuguide till grund. Materialet från de transkriberade intervjuerna har kodats initialt, teoretiskt och fokuserat och har resulterat i tre teoretiska modeller. Den första teoretiska modellen är Underlättande och försvårande faktorer för elevgruppen som har brister i förmågan till socialt samspel och elevhälsans arbete för och med gruppen. Denna modell behandlar de faktorer representanter ur elevhälsan finner försvårande eller underlättande i arbetet. Den andra Strategier för att överkomma hinder behandlar de strategier representanterna använder sig av i arbetet med elevgruppen med bristande förmåga till socialt samspel. Den sista teoretiska modellen Strategier och förklaringsmodeller till mobbning, kränkningar och utanförskap hos elevgruppen med brister i förmåga till socialt samspel behandlar de strategier och förklaringsmodeller representanterna använder sig av för att förhålla sig till elevgruppens överreprepresentation i utanförskap, samt mobbnings- och kränkningssammanhang.