liu.seSearch for publications in DiVA
12 25 - 74 of 95
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Murano, Maria Cristina
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  A Disability Bioethics Reading of the FDA and EMA Evaluations on the Marketing Authorisation of Growth Hormone for Idiopathic Short Stature Children2020In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The diagnosis of idiopathic short stature (ISS) refers to children who are considerably shorter than average without any identified medical reason. The US Food and Drug Administration (FDA) authorised marketing of recombinant human growth hormone (hGH) for ISS in 2003, while the European Medicines Agency (EMA) refused it in 2007. This paper examines the arguments for these decisions as detailed in selected FDA and EMA documents. It combines argumentative analysis with an approach to policy analysis called ‘What’s the problem represented to be’. It argues that the FDA presents its approval as an argument for equity of access to the treatment (given that hGH was already authorised for other indications), describing short stature as a potential disadvantage, and assuming that height normalisation is a clinically meaningful result. The EMA, instead, refuses marketing authorisation with an argument that there is an imbalance of risks and benefits, describing ISS as a healthy condition, and arguing that hGH should provide some psychosocial and/or quality of life benefits to children with ISS other than height gain. This paper then discusses how these arguments could be read through different models of disability, particularly through the medical model of disability and the relational, experiential, and cultural understandings of disability.

 • Axling, Petra
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Elmstedt, Kerstin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bråk, en betydelsefull utmaning i matematik: En kvantitativ studie i form av intervention inom bråk på gruppnivå, Tier 2 i matematik på introduktionsprogrammet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har utgått från en modell, Respons to Intervention (RTI) och syftet har varit att bidra med kunskap om interventioner och att undersöka om en intervention, RTI på Tier 2nivå, i matematik inom området bråk genom explicit undervisning, laborativt material och digitalt läromedel (Nomp) har effekt på elever i svårigheter i matematik (årskurs 9) på introduktionsprogrammet. Urvalet av elever byggde på ett övergripande matematiktest som alla elever (n=40) i fyra olika matematikklasser genomfört vid samma tillfälle på introduktionsprogrammet på en gymnasieskola. För denna kvantitativa studie har både en experimentgrupp och en kontrollgrupp använts. 9 elever genomförde ett interventionsprogram gällande bråk, med fokus på begreppslig förmåga och procedurförmåga under tre veckor. Kontrollgruppen erhöll ingen interventionsinsats inom bråk utan deltog i den ordinarie matematikundervisningen om bråk.   Studiens resultat bygger på vår insamlade data i form av medelvärden på gruppnivå från interventionsgruppen och kontrollgruppen, från elevernas resultat på förtest och eftertest och analyser av dessa som vi genomfört med hjälp av SPSS (ANOVA). I resultatet framkom att båda grupperna utvecklats men interventionsgruppen hade som helhet utvecklats och blivit signifikant bättre än kontrollgruppen. När det gällde begreppslig förmåga visade mätningarna på att interventionsgruppen hade blivit statiskt signifikant bättre än kontrollgruppen. Gällande procedurförmåga utvecklades båda grupperna och blev bättre, men mätningarna visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. Resultatet visade även på betydelsen av att fokusera på begreppslig förmåga och att använda sig av både konkret och abstrakt material, för att elever ska få djupare förståelse för området bråk, där användning av tallinjen underlättade för eleverna i interventionsgruppen att förstå att bråktals värde. Det är önskvärt med fler studier där äldre elever ingår då behovet är stort (många äldre elever befinner sig i matematiksvårigheter) och det finns få studier att ta del av. 

 • Kling, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Storck, Elinda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ordinlärning: En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 62020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Word learning is an important prerequisite for all knowledge acquisition. As special education teachers, we meet students who need support in developing their vocabulary and in order to provide the best possible support, we need to understand the mechanisms behind word learning. This study, which is part of a larger research project on word learning at Linköping University, aims to identify success factors and barriers when it comes to word learning. It is a quantitative study where, by replicating an experiment based on a computer program, we examine 18 pupils in year 6 to see how their word learning is affected by the structure of words based on the phenomena of phonotactic probability and neighbourhood density, as well as amount of exposure. We also investigate the prevalence and strength of correlations between the abilities of word learning, vocabulary, phonological ability and working memory.

  The results show a significant main effect of the episode, the more times a word is repeated the better the test person reproduces the word correctly. Words appear to be learnt most readily when both phonotactic probability and neighbourhood density are high followed by low phonotactic probability and low neighbourhood density, which is in line with previous studies in other linguistic contexts.

  The results also show a strong significant correlation between phonological ability and word learning as well as between vocabulary and word learning. Further there was a moderately strong significant correlation between phonological ability and working memory.

  Our study showed that word learning benefited from repetition, across all word categories. According to our study, allowing students to meet new words several times is a confirmed success factor. We also saw that phonological ability seems to be of importance for the effectiveness of the student’s word learning. From a special education perspective, it seems vital already in early grades to identify pupils with weaker phonological ability. 

 • Westberg, Camilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ranvik Bergström, Susanne
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka": En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. Många lärare uttrycker att arbetet är komplext i relation till en intellektuell funktionsnedsättning. Riksrevisionen gjorde 2019 en granskning av grundsärskolans kunskapsuppdrag som berör stöd och uppföljning från Skolverket och Sveriges regering, där slutsatsen visar att grundsärskolan inte har samma förutsättningar som grundskolan.

  Utifrån de brister som granskningen lyfter fram samt lärarnas skilda uppfattningar om bedömningsstödet har studiens syfte och frågeställningar vuxit fram. Studiens syfte handlar om att bidra med kunskaper om lärares uppfattning om arbetet med grundsärskolans bedömningsstöd Gilla matematik och belyser lärarens perspektiv på arbetet med bedömningsstöd i relation till en intellektuell funktionsnedsättning. För att ta reda på detta genomfördes en kvalitativ forskningsstudie med inspiration av etnografi där 6 lärare intervjuades. Samtliga lärare arbetar med matematik i årskurs 1 och är verksamma i fem olika kommunala grundsärskolor i Mellansverige.

  Resultatet visar att informanterna upplever att den gemensamma samsynen är viktig, för att stärka bedömningens kvalitet. En samsyn i hur bedömningsstödet kan användas i relation till materialets kunskapsnivåer och vad en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för den enskilde elevens förutsättningar vid olika bedömningstillfällen. Informanterna uttrycker att mer tid för pedagogiska samtal, specialpedagogiskt stöd och en ökad insyn från skolornas ledning skulle främja en samlad kunskapssyn och kompetensutveckling i arbetet med bedömningsstödet.

 • Nordström, Jan
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics, Computational Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hagström, Thomas
  Department of Mathematics, Southern Methodist University, Dallas, TX 75275 USA.
  The Number of Boundary Conditions for Initial Boundary Value Problems2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Both the energy method and the Laplace transform method are frequently used for determining the number of boundary conditions required for a well posed initial boundary value problem.We show that these two distinctly dierent methods yield the same results.

 • Public defence: 2020-03-06 10:15 K3, Kåkenhus, Norrköping
  Seitanidou, Maria
  Linköping University, Department of Science and Technology, Laboratory of Organic Electronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Overcoming Limitations of Iontronic Delivery Devices2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Organic electronic devices are considered as one of the best candidates to replace conventional inorganic electronic devices due to their electronic conductive functionality, low-cost production techniques, the ability to tune their optical and electronic properties using organic chemistry, and their mechanical flexibility. Moreover, these systems are ideal for bioelectronic applications due to their softness, biocompatibility, and most importantly, their electronic and ionic transport. Indeed, these materials are compatible with biological tissues and cells improving the signal transduction between electronic devices and electrically excitable cells. As ions serve as one of the primary signal carriers of cells, they can selectively tune a cell’s activity; therefore, an improved interface between electronics and biological systems can offer several advantages in healthcare, e.g. the development of efficient drug delivery devices.  

  The main focus of this thesis is the development of electronic delivery devices. Electrophoretic delivery devices called organic electronic ion pumps (OEIPs) are used to electronically control the delivery of small ions, neurotransmitters, and drugs with high spatiotemporal resolution. This work elucidates the ion transport processes and phenomena that happen in the ion exchange membranes during ion delivery and clarifies which parameters are crucial for the ion transport efficiency of the OEIPs. This thesis shows a systematic investigation of these parameters and indicates new methods and OEIP designs to overcome these challenges. Two novel OEIP designs are developed and introduced in this thesis to improve the local ion transport while limiting side effects. OEIPs based on palladium proton trap contacts can improve the membrane permselectivity and optimize the delivery of γ-aminobutyric acid (GABA) neurotransmitters at low pH while preventing any undesired pH changes from proton transport in the biological systems. And OEIPs based on glass capillary fibers are developed to overcome the limitations of devices on planar substrates, related to more complex and larger biologically relevant ion delivery with low mobility for implantable applications. This design can optimize the transport of ions and drugs such as salicylic acid (SA) at low concentrations and at relatively much higher rates, thereby addressing a wider range of biomedically relevant applications and needs.   

  List of papers
  1. pH Dependence of γ-Aminobutyric Acid Iontronic Transport
  Open this publication in new window or tab >>pH Dependence of γ-Aminobutyric Acid Iontronic Transport
  Show others...
  2017 (English)In: Journal of Physical Chemistry B, ISSN 1520-6106, E-ISSN 1520-5207, Vol. 121, no 30, p. 7284-7289Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The organic electronic ion pump (OEIP) has been developed as an “iontronic” tool for delivery of biological signaling compounds. OEIPs rely on electrophoretically “pumping” charged compounds, either at neutral or shifted pH, through an ion-selective channel. Significant shifts in pH lead to an abundance of H+ or OH–, which are delivered along with the intended substance. While this method has been used to transport various neurotransmitters, the role of pH has not been explored. Here we present an investigation of the role of pH on OEIP transport efficiency using the neurotransmitter γ-aminobutyric acid (GABA) as the model cationic delivery substance. GABA transport is evaluated at various pHs using electrical and chemical characterization and compared to molecular dynamics simulations, all of which agree that pH 3 is ideal for GABA transport. These results demonstrate a useful method for optimizing transport of other substances and thus broadening OEIP applications.

  Place, publisher, year, edition, pages
  American Chemical Society (ACS), 2017
  National Category
  Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Chemical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-139731 (URN)10.1021/acs.jpcb.7b05218 (DOI)000407189200007 ()28741949 (PubMedID)2-s2.0-85026913272 (Scopus ID)
  Note

  Funding agencies: EU Seventh Framework Programme [607896]; Knut and Alice Wallenberg Foundation [2012.0302]; Onnesjo Foundation

  Available from: 2017-08-14 Created: 2017-08-14 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
  2. Overcoming transport limitations in miniaturized electrophoretic delivery devices
  Open this publication in new window or tab >>Overcoming transport limitations in miniaturized electrophoretic delivery devices
  2019 (English)In: Lab on a Chip, ISSN 1473-0197, E-ISSN 1473-0189, Vol. 19, no 8, p. 1427-1435Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Organic electronic ion pumps (OEIPs) have been used for delivery of biological signaling compounds, at high spatiotemporal resolution, to a variety of biological targets. The miniaturization of this technology provides several advantages, ranging from better spatiotemporal control of delivery to reduced invasiveness for implanted OEIPs. One route to miniaturization is to develop OEIPs based on glass capillary fibers that are filled with a polyelectrolyte (cation exchange membrane, CEM). These devices can be easily inserted and brought into close proximity to targeted cells and tissues and could be considered as a starting point for other fiber-based OEIP and iontronic technologies enabling favorable implantable device geometries. While characterizing capillary OEIPs we observed deviations from the typical linear current-voltage behavior. Here we report a systematic investigation of these irregularities by performing experimental characterizations in combination with computational modelling. The cause of the observed irregularities is due to concentration polarization established at the OEIP inlet, which in turn causes electric field-enhanced water dissociation at the inlet. Water dissociation generates protons and is typically problematic for many applications. By adding an ion-selective cap that separates the inlet from the source reservoir this effect is then, to a large extent, suppressed. By increasing the surface area of the inlet with the addition of the cap, the concentration polarization is reduced which thereby allows for significantly higher delivery rates. These results demonstrate a useful approach to optimize transport and delivery of therapeutic substances at low concentrations via miniaturized electrophoretic delivery devices, thus considerably broadening the opportunities for implantable OEIP applications.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Royal Society of Chemistry, 2019
  National Category
  Analytical Chemistry
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-157204 (URN)10.1039/c9lc00038k (DOI)000465283700008 ()30875418 (PubMedID)2-s2.0-85064156567 (Scopus ID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Foundation for Strategic Research; Advanced Functional Materials SFO-center at Linkoping University; Onnesjo Foundation; Knut and Alice Wallenberg Foundation

  Available from: 2019-06-14 Created: 2019-06-14 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
  3. Modulating Inflammation in Monocytes Using Capillary Fiber Organic Electronic Ion Pumps
  Open this publication in new window or tab >>Modulating Inflammation in Monocytes Using Capillary Fiber Organic Electronic Ion Pumps
  Show others...
  2019 (English)In: Advanced Healthcare Materials, ISSN 2192-2640, E-ISSN 2192-2659, Vol. 8, no 19, article id 1900813Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  An organic electronic ion pump (OEIP) delivers ions and drugs from a source, through a charge selective membrane, to a target upon an electric bias. Miniaturization of this technology is crucial and will provide several advantages, ranging from better spatiotemporal control of delivery to reduced invasiveness for implanted OEIPs. To miniaturize OEIPs, new configurations have been developed based on glass capillary fibers filled with an anion exchange membrane (AEM). Fiber capillary OEIPs can be easily implanted in proximity to targeted cells and tissues. Herein, the efficacy of such a fiber capillary OEIP for modulation of inflammation in human monocytes is demonstrated. The devices are located on inflammatory monocytes and local delivery of salicylic acid (SA) is initiated. Highly localized SA delivery results in a significant decrease in cytokine (tumor necrosis factor alpha and interleukin 6) levels after lipopolysaccharide stimulation. The findings-the first use of such capillary OEIPs in mammalian cells or systems-demonstrate the utility of the technology for optimizing transport and delivery of different therapeutic substances at low concentrations, with the benefit of local and controlled administration that limits the adverse effect of oral/systemic drug delivery.

  Place, publisher, year, edition, pages
  WILEY, 2019
  Keywords
  bioelectronics; capillary fibers; cytokines; drug delivery; electrophoresis; inflammation; ion exchange membranes; iontronics; organic electronics
  National Category
  Biophysics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-161161 (URN)10.1002/adhm.201900813 (DOI)000486128400001 ()31502760 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Foundation for Strategic ResearchSwedish Foundation for Strategic Research [RIT15-0119]; Advanced Functional Materials SFO-Center at Linkoping University; International Interdisciplinary Laboratory for Advanced Functional Materials, Linkopings Universitet; Onnesjo Foundation; Knut and Alice Wallenberg FoundationKnut & Alice Wallenberg Foundation

  Available from: 2019-10-25 Created: 2019-10-25 Last updated: 2020-02-17
 • Public defence: 2020-03-06 09:00 Granitsalen, Building 448, Entrance 7, Linköping
  Zimdahl, Anna
  Linköping University, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Division of Drug Research. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Pharmacogenetic studies of thiopurine methyltransferase genotype-phenotype concordance and effect of methotrexate on thiopurine metabolism2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thiopurines (6-mercaptopurine [6-MP], 6-thioguanine and azathioprine) are cytotoxic drugs used in the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL), inflammatory bowel diseases, certain autoimmune diseases and after transplantation. The metabolism of thiopurines is complex with several enzymes involved in the conversion into active drug metabolites. One of the enzymes, thiopurine methyltransferase (TPMT), is one of the best examples of implemented pharmacogenetics so far. Due to lowered TPMT enzyme activity caused by genetic polymorphism, carriers of heterozygous or homozygous defective TPMT alleles need dose reduction to avoid cytotoxic adverse reactions like myelosuppression or hepatotoxicity if treated with thiopurines.

  To determine TPMT status before the start of treatment, genotyping (for the three most occurring TPMT alleles) and/or phenotyping (TPMT enzyme activity measurements) are used in the clinical setting. In the focus of this thesis, concordance of these methods was investigated in a large cohort of unique samples (n=12,663) collected in the routine analysis service of TPMT status determinations in Linköping. By sequencing all exons in samples where the results of the two methods differed, rare or novel TPMT alleles were discovered. Four TPMT alleles (TPMT*41, *42, *43, *44), not previously described, were characterized in terms of clinical in vivo data as well as protein structure and stability data obtained from recombinant human TPMT (rTPMT) produced by E. Coli and biophysical methods.

  The clinical cohort was also used in the search for other factors (except genetic factors) that influence TPMT enzyme activity, and both age and gender turned out to affect TPMT enzyme activity level. In addition, TPMT enzyme activity in the early treatment of ALL was investigated and shown to be significantly lower at time of ALL diagnosis.

  In the treatment protocol of ALL, the combined treatment using 6-MP and methotrexate (MTX) has increased the positive outcomes since the start in the 1950s. Despite this, the synergistic effect of these drugs is not yet fully understood. To evaluate the effect of MTX on thiopurine metabolism specifically, TPMT enzyme activity, TPMT gene expression, and thiopurine metabolite levels were determined before and after MTX infusions in vivo and after cotreatment in lymphoblasts in vitro. In the presence of MTX, TPMT enzyme activity and metabolite levels decreased, both in vivo and in vitro, although dose- and time-dependent. In addition, MTX bound to rTPMT and caused inhibition of rTPMT enzyme activity.

  The results found in the scope of this thesis may be used for further individualization of thiopurine treatment.

  List of papers
  1. Comprehensive study of thiopurine methyltransferase genotype, phenotype, and genotype-phenotype discrepancies in Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Comprehensive study of thiopurine methyltransferase genotype, phenotype, and genotype-phenotype discrepancies in Sweden
  Show others...
  2019 (English)In: Biochemical Pharmacology, ISSN 0006-2952, E-ISSN 1356-1839, Vol. 164, p. 263-272Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Thiopurines are widely used in the treatment of leukemia and inflammatory bowel diseases. Thiopurine metabolism varies among individuals because of differences in the polymorphic enzyme thiopurine methyltransferase (TPMT, EC 2.1.1.67), and to avoid severe adverse reactions caused by incorrect dosing it is recommended that the patients TPMT status be determined before the start of thiopurine treatment. This study describes the concordance between genotyping for common TPMT alleles and phenotyping in a Swedish cohort of 12,663 patients sampled before or during thiopurine treatment. The concordance between TPMT genotype and enzyme activity was 94.5%. Compared to the genotype, the first measurement of TPMT enzyme activity was lower than expected for 4.6% of the patients. Sequencing of all coding regions of the TPMT gene in genotype/phenotype discrepant individuals led to the identification of rare and novel TPMT alleles. Fifteen individuals (0.1%) with rare or novel genotypes were identified, and three TPMT alleles (TPMT*42, *43, and *44) are characterized here for the first time. These 15 patients would not have been detected as carrying a deviating TPMT genotype if only genotyping of the most common TPMT variants had been performed. This study highlights the benefit of combining TPMT genotype and phenotype determination in routine testing. More accurate dose recommendations can be made, which might decrease the number of adverse reactions and treatment failures during thiopurine treatment.

  Place, publisher, year, edition, pages
  PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019
  Keywords
  Thiopurine; TPMT; Pharmacogenetics; Genotyping; Individualization
  National Category
  Hematology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-158047 (URN)10.1016/j.bcp.2019.04.020 (DOI)000469163900023 ()31005613 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Childrens Cancer Foundation; Medical Research Council of Southeast Sweden; Swedish Society of Medicine Linkoping; ostgOtaregionens cancerfond

  Available from: 2019-06-25 Created: 2019-06-25 Last updated: 2020-02-17
  2. One amino acid makes a difference-Characterization of a new TPMT allele and the influence of SAM on TPMT stability
  Open this publication in new window or tab >>One amino acid makes a difference-Characterization of a new TPMT allele and the influence of SAM on TPMT stability
  Show others...
  2017 (English)In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, article id 46428Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Thiopurine induced toxicity is associated with defects in the thiopurine methyltransferase (TPMT) gene. TPMT is a polymorphic enzyme, with most of the single nucleotide polymorphisms (SNPs) causing an amino acid change, altering the enzymatic activity of the TPMT protein. In this study, we characterize a novel patient allele c.719A amp;gt; C, named TPMT*41, together with the more common variant *3C c.719A amp;gt; G, resulting in an amino acid shift at tyrosine 240 to serine, p.Y240S and cysteine, p.Y240C respectively. We show that the patient heterozygote for c.719A amp;gt; C has intermediate enzymatic activity in red blood cells. Furthermore, in vitro studies, using recombinant protein, show that TPMT p.Y240S is less stable than both TPMTwt and TPMT p.Y240C. The addition of SAM increases the stability and, in agreement with Isothermal Titration Calorimetry (ITC) data, higher molar excess of SAM is needed in order to stabilize TPMT p.Y240C and TPMT p.Y240S compared to TPMTwt. Molecular dynamics simulations show that the loss of interactions is most severe for Y240S, which agrees with the thermal stability of the mutations. In conclusion, our study shows that SAM increases the stability of TPMT and that changing only one amino acid can have a dramatic effect on TPMT stability and activity.

  Place, publisher, year, edition, pages
  NATURE PUBLISHING GROUP, 2017
  National Category
  Biochemistry and Molecular Biology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-137842 (URN)10.1038/srep46428 (DOI)000400451400001 ()28462921 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|LiU Cancer Network; Medical Research Council of Southeast Sweden; Lars Hiertas Memory Foundation; Samariten Foundation; Swedish Society of Medicine Linkoping; Ostgotaregionens Cancerfond; Swedish e-Science Research Center

  Available from: 2017-06-02 Created: 2017-06-02 Last updated: 2020-02-17
  3. Methotrexate binds to recombinant thiopurine S-methyltransferase and inhibits enzyme activity after high-dose infusions in childhood leukaemia
  Open this publication in new window or tab >>Methotrexate binds to recombinant thiopurine S-methyltransferase and inhibits enzyme activity after high-dose infusions in childhood leukaemia
  Show others...
  2013 (English)In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 69, no 9, p. 1641-1649Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Purpose

  Important drugs in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) are 6-mercaptopurine (6-MP) and methotrexate (MTX). Thiopurine methyltransferase (TPMT) is a polymorphic enzyme causing variability in 6-MP response and toxicity. The aim of this study was to investigate the fluctuation in TPMT enzyme activity over time and the effect of high-dose MTX infusions on TPMT enzyme activity and 6-MP metabolites in paediatric ALL patients.

  Methods

  Fifty-three children with ALL treated according to the NOPHO-ALL 2000 protocol were included in the study. TPMT enzyme activity was measured at six different times starting from diagnosis until after the end of maintenance treatment. TPMT and 6-MP metabolites were measured before the initiation of high-dose MTX (HD-MTX) infusions and at 66 h post-infusion. The interaction between MTX and TPMT was investigated in vitro using recombinant TPMT protein and a leukaemic cell line.

  Results

  Forty percent of TPMT wild-type individuals had deceptively low TPMT enzyme activity according to genotype at the time of diagnosis. TPMT activity had decreased significantly 66 h after the start of HD-MTX infusions (−9.2 %; p = 0.013). MTX bound to recombinant TPMT protein severely inhibiting TPMT enzyme activity (remaining activity 16 %).

  Conclusions

  Our results show that TPMT genotyping should be performed in children with ALL, since 40 % of the children in our study who carried the wild-type TPMT gene were at risk of initial underdosing of 6-MP in cases where only TPMT enzyme activity was determined. MTX inhibits the TPMT enzyme activity after HD-MTX infusions due to protein binding.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer Berlin/Heidelberg, 2013
  Keywords
  Leukaemia, 6-mercaptopurine, methotrexate, pharmacogenetics, thiopurine s-methyltransferase
  National Category
  Natural Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-80190 (URN)10.1007/s00228-013-1521-9 (DOI)000323429900003 ()
  Available from: 2012-08-22 Created: 2012-08-22 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
 • Andersson, Kent
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärtekniska avdelningen (MTA), Stockholm, Sweden.
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärtekniska avdelningen (MTA), Stockholm, Sweden.
  Marcus, Carina
  SAAB Aerosystems.
  Persson, Björn
  Försvarshögskolan, Militärtekniska avdelningen (MTA), Stockholm, Sweden.
  Sturesson, Peter
  Försvarshögskolan, Militärtekniska avdelningen (MTA), Stockholm, Sweden.
  Jensen, Eva
  Försvarshögskolan, Militärtekniska avdelningen (MTA), Stockholm, Sweden.
  Hult, Gunnar
  Försvarshögskolan, Militärtekniska avdelningen (MTA), Stockholm, Sweden.
  Military utility: A proposed concept to support decision-making2015In: Technology in society, ISSN 0160-791X, E-ISSN 1879-3274, Vol. 43, p. 23-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A concept called Military Utility is proposed for the study of the use of technology in military operations. The proposed concept includes a three-level structure representing key features and their detailed components. On basic level the Military Utility of a technical system, to a military actor, in a specific context, is a compound measure of the military effectiveness, of the assessed technical system's suitability to the military capability system and of the affordability. The concept is derived through conceptual analysis and is based on related concepts used in social sciences, the military domain and Systems Engineering. It is argued that the concept has qualitative explanatory powers and can support military decision-making regarding technology in forecasts, defense planning, development, utilization and the lessons learned process. The suggested concept is expected to contribute to the development of the science of Military-Technology and to be found useful to actors related to defense.

 • Public defence: 2020-03-13 09:00 Hasselquistsalen, Building 511, Linköping
  Israelsson, Johan
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Nursing Sciences and Reproductive Health.
  Health-related quality of life after cardiac arrest2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Cardiac arrest is a major health problem worldwide. For many of the afflicted, cardiac arrest is the natural end of life. For others, it is an unexpected event suddenly striking in the middle of life. During the last decades, major efforts in treatment have contributed to more people surviving their cardiac arrest. However, previous research has mainly focused on survival, while the knowledge about health-related quality of life in survivors is sparse. Hence, there is a need for more research in order to extend the knowledge about the living situations among survivors and their spouses. For example, factors associated with health-related quality of life are not sufficiently investigated. Knowledge about such factors is important in order to develop interventions and to be able to improve post cardiac arrest care. In addition, existing research shows incongruent results concerning differences in characteristics and survival between men and women. In order to provide equitable care between sexes, further studies are warranted.

  Aim: The overall aim of this thesis was to increase the knowledge of survival and health-related quality of life among people suffering cardiac arrest with focus on sex and other related factors. The specific aims were: to describe in-hospital cardiac arrest events with regard to sex and investigate if sex is associated with survival after controlling for known predictors and interaction effects (study I), to describe health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to sex (study II), to investigate factors associated with health-related quality of life among cardiac arrest survivors treated with an implantable cardioverter defibrillator in relation to sex, and to compare their health-related quality of life with a general population, (study III) and to investigate if type D personality and perceived control among cardiac arrest survivors and their spouses were associated with their own and their partners’ health-related quality of life (study IV).

  Methods: The general design in all studies (I-IV) was quantitative, cross-sectional and correlational. This thesis is based on four different data collections. Data was systematically collected using national quality registries (I and II) or by sending questionnaires to survivors (III and IV) and their spouses (IV), treated at several different hospitals in Sweden. The sample size varied between 126 and 990 across the studies. The outcomes and explanatory study variables were chosen with respect to Wilson and Cleary’s conceptual model of health-related quality of life. The main outcome variables were survival after resuscitation, survival at hospital discharge, survival at 30 days post cardiac arrest (I), and health-related quality of life measured by the Hospital Anxiety and Depression Scale (II and III) and the EuroQol-5 dimensions (II-IV). In this thesis descriptive and inferential statistics were applied. The main statistics consisted of logistic and linear regression analyses, and structural equation modelling.

  Results: Male sex was associated with a better chance of survival to hospital discharge, but no associations between sex and survival after resuscitation or at 30 days were identified. More men than women received resuscitation attempts when suffering an in-hospital cardiac arrest (study I). Health-related quality of life among most cardiac arrest survivors was good (II-IV), even when compared to a general population (III). However, a significant proportion reported low health status and symptoms of anxiety and depression (II and III). Women reported worse health-related quality of life compared to men, and female sex was associated with poorer health-related quality of life in the multiple regression models (II and III). Several additional factors were identified to be associated with poorer health-related quality of life: being unemployed, having a type D personality, perceiving less control, suffering from more comorbidities and suffering from more ICD-related concerns (III). In addition, older age was associated with poorer (EQ VAS) or better (HADS Anxiety) health-related quality of life, depending of outcome measure (II). Moreover, perceived control and type D personality among the survivors were associated with health-related quality of life among their spouses, but not vice versa.

  Conclusions: Although, sex does not appear to be an important predictor for survival, the difference between men and women regarding the proportion of resuscitation attempts should be further investigated. The majority of survivors and their spouses report good health-related quality of life similar to general populations. However, a substantial proportion suffer from health problems. Since women in general report worse health-related quality of life compared to men a higher proportion of women may be in need of support. Several factors associated with worse health-related quality of life were identified and might be used during follow-up and rehabilitation. For example, identifying type D personality might be important when screening patients at risk for health problems. Perceiving more control could be targeted by health-supportive interventions, for example person-centered care. Healthcare professionals should make efforts to identify survivors at risk of poor health-related quality of life and offer individualized support when needed. Characteristics among survivors were associated with health-related quality of life in their spouses. Including spouses in follow-up care is therefore important. Wilson and Cleary’s conceptual model for health-related quality of life appears to be applicable for choosing outcomes in cardiac arrest research and might be helpful when designing interventions to improve post cardiac arrest care.

  List of papers
  1. Is there a difference in survival between men and women suffering in-hospital cardiac arrest?
  Open this publication in new window or tab >>Is there a difference in survival between men and women suffering in-hospital cardiac arrest?
  2014 (English)In: Heart & Lung, ISSN 0147-9563, E-ISSN 1527-3288, Vol. 43, no 6, p. 510-515Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Objectives: To describe in-hospital cardiac arrest (CA) events with regard to sex and to investigate if sex is associated with survival. Background: Previous studies exploring differences between sexes are incongruent with regard to clinical outcomes. In order to provide equality and improve care, further investigations into these aspects are warranted. Methods: This registry study included 286 CAs. To investigate if sex was associated with survival, logistic regression analyses were performed. Results: The proportion of CA with a resuscitation attempt compared to CA without resuscitation was higher among men. There were no associations between sex and survival when controlling for previously known predictors and interaction effects. Conclusions: Sex does not appear to be a predictor for survival among patients suffering CA where resuscitation is attempted. The difference regarding proportion of resuscitation attempts requires more attention. It is important to consider possible interaction effects when studying the sex perspective.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2014
  Keywords
  Heart arrest; Hospital; Sex; Survival; Predictor
  National Category
  Clinical Medicine
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-112817 (URN)10.1016/j.hrtlng.2014.05.012 (DOI)000344837600007 ()25005828 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|county council of Kalmar

  Available from: 2015-01-08 Created: 2014-12-17 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
  2. Health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to gender
  Open this publication in new window or tab >>Health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to gender
  Show others...
  2017 (English)In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 114, p. 27-33Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Aim: To describe health status and psychological distress among in -hospital cardiac arrest (IHCA) survivors in relation to gender. Methods: This national register study consists of data from follow-up registration of IHCA survivors 3-6 months post cardiac arrest (CA) in Sweden. A questionnaire was sent to the survivors, including measurements of health status (EQ-5D-5L) and psychological distress (HADS). Results: Between 2013 and 2015, 594 IHCA survivors were included in the study. The median values for EQ-5D-5L index and EQVAS among survivors were 0.78 (ql-q3 = 0.67-0.86) and 70 (ql -q3 = 50-80) respectively. The values were significantly lower (p amp;lt; 0.001) in women compared to men. In addition, women reported more problems than men in all dimensions of EQ-5D-5L, except self -care. A majority of the respondents reported no problems with anxiety (85.4%) and/or symptoms of depression (87.0%). Women reported significantly more problems with anxiety (p amp;lt; 0.001) and symptoms of depression (p amp;lt; 0.001) compared to men. Gender was significantly associated with poorer health status and more psychological distress. No interaction effects for gender and age were found. Conclusions: Although the majority of survivors reported acceptable health status and no psychological distress, a substantial proportion reported severe problems. Women reported worse health status and more psychological distress compared to men. Therefore, a higher proportion of women may be in need of support. Health care professionals should make efforts to identify health problems among survivors and offer individualised support when needed. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

  Place, publisher, year, edition, pages
  ELSEVIER IRELAND LTD, 2017
  Keywords
  Anxiety; Depression; Health status; Heart arrest; Hospitals; Gender
  National Category
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-138921 (URN)10.1016/j.resuscitation.2017.02.006 (DOI)000402487800021 ()28216089 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Heart and Lung Association; Medical Research Council of Southeast Sweden

  Available from: 2017-06-27 Created: 2017-06-27 Last updated: 2020-02-17
  3. Factors associated with health-related quality of life among cardiac arrest survivors treated with an implantable cardioverter-defibrillator
  Open this publication in new window or tab >>Factors associated with health-related quality of life among cardiac arrest survivors treated with an implantable cardioverter-defibrillator
  Show others...
  2018 (English)In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 132, p. 78-84Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Aim: To explore factors associated with health-related quality of life (HRQoL) among cardiac arrest (CA) survivors treated with an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) in relation to gender, and to compare their HRQoL with a general population. Methods: This cross-sectional study included 990 adults treated with an ICD after suffering CA. All participants received a questionnaire including demographics, comorbidities and instruments to measure HRQoL (EQ-5D-3L and HADS), ICD-related concerns (ICDC), perceived control (CAS), and type D personally (DS-14). HRQoL (EQ-5D-3L) was compared to a general Swedish population, matched for age and gender. Linear regression analyses were used to explore factors associated with HRQoL. Results: The CA survivors reported better HRQoL in EQ index and less pain/discomfort compared to the general population (p amp;lt; 0.001). In contrast, they reported more problems in mobility and usual activities (p amp;lt; 0.01). Problems with anxiety and depression were reported by 15.5% and 7.4% respectively. The following factors were independently associated with all aspects of worse HRQoL: being unemployed, suffering more comorbidity, perceiving less control, and having a type D personally. Further, being female and suffering ICD-related concerns were independently associated with worse HRQoL in three of the four final regression models. Conclusions: This extensive population-based study showed that most CA survivors living with an ICD rate their HRQoL as acceptable. In addition, their HRQoL is similar to a general population. Women reported worse HRQoL compared to men. Several factors associated with HRQoL were identified, and might be used when screening patients for health problems and when developing health promoting interventions.

  Place, publisher, year, edition, pages
  ELSEVIER IRELAND LTD, 2018
  Keywords
  Health-related quality of life; Health status; Psychological distress; Cardiac arrest; Implantable cardioverter-defibrillator; Gender
  National Category
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-152373 (URN)10.1016/j.resuscitation.2018.09.002 (DOI)000446854900019 ()30201535 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Medical Research Council of Southeast Sweden; Swedish Heart and Lung Association

  Available from: 2018-11-05 Created: 2018-11-05 Last updated: 2020-02-17
  4. Dyadic effects of type D personality and perceived control on health-related quality of life in cardiac arrest survivors and their spouses using the actor-partner interdependence model
  Open this publication in new window or tab >>Dyadic effects of type D personality and perceived control on health-related quality of life in cardiac arrest survivors and their spouses using the actor-partner interdependence model
  Show others...
  2019 (English)In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, article id UNSP 1474515119890466Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  Background: There is a lack of knowledge about factors associated with health-related quality of life in cardiac arrest survivors and their spouses. In addition, survivors and spouses are likely to affect each others health-related quality of life. Aims: The aim was to investigate if a distressed personality and perceived control among cardiac arrest survivors and their spouses were associated with their own and their partners health-related quality of life. Methods: This dyadic cross-sectional study used the actor-partner interdependence model to analyse associations between a distressed personality (type D personality), perceived control (control attitudes scale), and health-related quality of life (EQ index and EQ visual analogue scale). Results: In total, 126 dyads were included in the study. Type D personality and perceived control in cardiac arrest survivors were associated with their own health-related quality of life. In their spouses, a significant association was found for type D personality but not for perceived control. In addition, type D personality and perceived control in survivors were associated with health-related quality of life in their spouses. Conclusions: Type D personality and perceived control are factors that might be considered during post cardiac arrest, because of the associations with health-related quality of life in survivors and spouses. More research is needed to test psychosocial interventions in the cardiac arrest population in order to improve health-related quality of life.

  Place, publisher, year, edition, pages
  SAGE PUBLICATIONS LTD, 2019
  Keywords
  Heart arrest; survivor; partner; health; quality of life; dyads
  National Category
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-162500 (URN)10.1177/1474515119890466 (DOI)000498130000001 ()31752502 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Heart and Lung AssociationSwedish Heart-Lung Foundation; Medical Research Council of Southeast Sweden

  Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2020-02-17
 • Katsea-Sarantou, Danai
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gay male parenting in Greece: Examining families of choice2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to look at the topic of gay male parenting in Greece by focusing on how heteronormativity is forming the norms and the stereotypes that may affect gay men’s decisions and lives. By invoking a queer theory framework and through semistructured interviews with male gay couples, this study is engaging on their experiences and their opinions and attempts to produce new knowledge let their voices be heard. By using the lived experience of the participants, this study provides an inside perspective and combines theoretical knowledge with real-life issues and situations. Drawing on the concept of queer kinship and Kate Weston’s families of choice”, I am questioning the feasibility of this new family formation in Greece.

 • Svernlöv, Carina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Thurfjell, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Mekanismer som påverkar vid ordinlärning - en komplex process: En experimentell studie i årskurs 1 kring påverkansfaktorerna fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordförrådet är en central del i språkförståelsen. Forskning visar att svårigheter inom detta område kan leda till sämre förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt i skolan. Därför är det betydelsefullt att speciallärarens arbete är evidensbaserat för att främja och utveckla ordförrådet hos eleverna. Ordinlärning är ett komplext område med många ingående delar. Två variabler som har undersökts i internationell forskning för att få kunskap om ordinlärningsprocessen är fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet. Att brister i fonologisk medvetenhet försvårar ordinlärning har också uppmärksammats. I vårt arbete utfördes ett ordinlärningsexperiment och tre språkliga/kognitiva tester med 16 elever i årskurs 1 med typisk utveckling. I experimentet varierades ords fonotaktiska sannolikhet och grannordstäthet i syfte att undersöka vilken roll dessa variabler hade vid ordinlärning. Eleverna fick lyssna på två olika berättelser där 16 non-ord presenterades. Målet var att försöka lära sig dessa ord. Vi undersökte också, genom ett test i fonologisk medvetenhet, hur sambandet såg ut mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet. I studien uppnås inte ett signifikant resultat för variablernas påverkan vid ordinlärning. Däremot kan en ordinlärningsprogression säkerställas allteftersom exponeringarna för non-orden ökar. Korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet påvisas inte. Studiens resultat beror på att golveffekter uppnås i samband med experimentet. Eleverna lär sig få ord, vilket beror på att testet är för svårt. Framtida forskning bör vid liknande experiment med aktuell åldersgrupp beakta och överväga ett större urval, öka antalet exponeringar av målorden i testsituationen samt ändra rättningsförfarandet

 • Leffler, Ina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vad är språkstörning: och vad vet lärare om diagnosen?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att få större inblick i begreppet språkstörning samt för att utröna vad pedagoger verksamma i förskoleklass och årskurs 1 - 3 upplever sig ha för kompetens gällande språkstörning har jag utifrån följande frågeställningar:

  - Vilka uppfattningar har lärare i förskoleklass och årskurs 1 - 3 om språkstörning? - Hur uppfattar de sin egen kompetens i fråga om språkstörning?

  i sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer tagit del av lärares uppfattningar om språkstörning och deras uppfattningar om sin kompetens i fråga om diagnosen språkstörning.

  Analysen av empirin tyder på att lärarna har en relativt vag uppfattning om begreppets mångfacetterade innebörd. Trots den osäkerhet som lärarna säger sig uppleva kring vad språkstörning innebär, beskriver de ändå olika yttringar hos barn och elever som skulle kunna tyda på språkstörning. Ingen av de intervjuade ger en samlad bild av vad språkstörning innebär. Det förefaller som att lärarna inte till fullo är medvetna om att det är så pass många delar av språket som faktiskt kan vara inblandade då det gäller språkstörning. Några av lärarna innehar kunskaper kring vissa delar av diagnosen, ofta beroende på egna erfarenheter av elever med språkstörning. Flera nämner sig ha en känsla av att någonting inte stämmer men de kan inte definiera vad, mer än att det skulle kunna röra sig om språksvårigheter.

  Ingen av lärarna har fått kompetensutveckling inom området. Den kompetens de besitter säger de sig ha fått via återgivning av logopedutredningar eller i samtal med talpedagog. De uppfattar sin egen kompetens som begränsad och känner sig i stort behov av kompetensutveckling. 

 • Public defence: 2020-03-20 10:15 Ada Lovelace, House B, Linköping
  Radnosrati, Kamiar
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Time of Flight Estimation for Radio Network Positioning2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Trilateration is the mathematical theory of computing the intersection of circles. These circles may be obtained by time of flight (ToF) measurements in radio systems, as well as laser, radar and sonar systems. A first purpose of this thesis is to survey recent efforts in the area and their potential for localization. The rest of the thesis then concerns selected problems in new cellular radio standards as well as fundamental challenges caused by propagation delays in the ToF measurements, which cannot travel faster than the speed of light. We denote the measurement uncertainty stemming from propagation delays for positive noise, and develop a general theory with optimal estimators for selected distributions, which can be applied to trilateration but also a much wider class of estimation problems.

  The first contribution concerns a narrow-band mode in the long-term evolution (LTE) standard intended for internet of things (IoT) devices. This LTE standard includes a special position reference signal sent synchronized by all base stations (BS) to all IoT devices. Each device can then compute several pair-wise time differences that correspond to hyperbolic functions. The simulation-based performance evaluation indicates that decent position accuracy can be achieved despite the narrow bandwidth of the channel.

  The second contribution is a study of how timing measurements in LTE can be combined. Round trip time (RTT) to the serving BS and time difference of arrival (TDOA) to the neighboring BS are used as measurements. We propose a filtering framework to deal with the existing uncertainty in the solution and evaluate with both simulated and experimental test data. The results indicate that the position accuracy is better than 40 meters 95% of the time.

  The third contribution is a comprehensive theory of how to estimate the signal observed in positive noise, that is, random variables with positive support. It is well known from the literature that order statistics give one order of magnitude lower estimation variance compared to the best linear unbiased estimator (BLUE). We provide a systematic survey of some common distributions with positive support, and provide derivations and summaries of estimators based on order statistics, including the BLUE one for comparison. An iterative global navigation satellite system (GNSS) localization algorithm, based on the derived estimators, is introduced to jointly estimate the receiver’s position and clock bias.

  The fourth contribution is an extension of the third contribution to a particular approach to utilize positive noise in nonlinear models. That is, order statistics have been employed to derive estimators for a generic nonlinear model with positive noise. The proposed method further enables the estimation of the hyperparameters of the underlying noise distribution. The performance of the proposed estimator is then compared with the maximum likelihood estimator when the underlying noise follows either a uniform or exponential distribution.

  List of papers
  1. Performance of OTDOA Positioning in Narrowband IoT Systems
  Open this publication in new window or tab >>Performance of OTDOA Positioning in Narrowband IoT Systems
  Show others...
  2017 (English)In: 28th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC): Proceedings, IEEE, 2017Conference paper, Published paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Narrowband Internet of Things (NB-IoT) is an emerging cellular technology designed to target low-cost devices, high coverage, long device battery life (more than ten years), and massive capacity. We investigate opportunities for device tracking in NB-IoT systems using Observed Time Difference of Arrival (OTDOA) measurements. Reference Signal Time Difference (RSTD) reports are simulated to be sent to the mobile location center periodically or on an ondemand basis. We investigate the possibility of optimizing the number of reports per minute budget on horizontal positioning accuracy using an on-demand reporting method based on the Signal to Noise Ratio (SNR) of the measured cells received by the User Equipment (UE). Wireless channels are modeled considering multipath fading propagation conditions. Extended Pedestrian A (EPA) and Extended Typical Urban (ETU) delay profiles corresponding to low and high delay spread environments, respectively, are simulated for this purpose. To increase the robustness of the filtering method, measurement noise outliers are detected using confidence bounds estimated from filter innovations.

  Place, publisher, year, edition, pages
  IEEE, 2017
  National Category
  Communication Systems Control Engineering Signal Processing
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-142819 (URN)10.1109/PIMRC.2017.8292365 (DOI)000426970901053 ()978-1-5386-3531-5 (ISBN)978-1-5386-3529-2 (ISBN)
  Conference
  28th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Montreal, QC, Canada, 08-13 October, 2017
  Projects
  Tracking in complex sensor systems, TRAX
  Available from: 2017-11-06 Created: 2017-11-06 Last updated: 2020-02-16
  2. Fusion of TOF and TDOA for 3GPP Positioning
  Open this publication in new window or tab >>Fusion of TOF and TDOA for 3GPP Positioning
  Show others...
  2016 (English)In: Fusion 2016, 19th International Conference on Information Fusion: Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016, p. 1454-1460Conference paper, Published paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Positioning in cellular networks is often based on mobile-assisted measurements of serving and neighboring base stations. Traditionally, positioning is considered to be enabled when the mobile provides measurements of three different base stations. In this paper, we additionally investigate positioning based on time series of Time Of Flight (TOF) and Time Difference of Arrival (TDOA) measurements gathered from two base stations with known positions, where the specific base stations involved depend on the trajectory of the mobile station.. The set of two base stations is different along the trajectory. Each report contains TOF for the serving base station, and one TDOA measurement for the most favorable neighboring base station relative the serving base station. We derive explicit analytical solution related to the intersection of the absolute distance circle (from TOF) and relative distance hyperbola (from TDOA). We consider both geometric noise-free problem and the more realistic problem with additive noise as delivered in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long-Term Evolution (LTE). Positioning performance is evaluated using the Cramer-Rao lower bound.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016
  National Category
  Control Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-130209 (URN)000391273400193 ()978-0-9964527-4-8 (ISBN)
  Conference
  19th International Conference on Information Fusion, Heidelberg, Germany, July 5-8, 2016
  Projects
  TRAX
  Funder
  EU, FP7, Seventh Framework Programme, 607400
  Available from: 2016-07-15 Created: 2016-07-15 Last updated: 2020-02-16Bibliographically approved
 • Jonsson, Tina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Undervisningsmetod som kan bidra till ökad kunskap: - lärares upplevelser av entreprenöriell undervisning som inslag i deras repertoarer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie ligger fokus på hur lärare i årskurserna 1-3 uppfattar begreppet ”entreprenöriell undervisning”. Lärares uppfattningar angående förståelse av begreppet, och tillämpning av begreppet kommer ställas mot mer fastställda undervisningsmetoder; som i studien representeras av traditionell- och problemlösningsbaserad undervisning. För att få ta del av lärares upplevelse är insamlad data hämtad med metoden semistrukturerade intervjuer, som är en kvalitativ forskningsmetod och passar i en fenomenografiskt inspirerad studie där man intresserar sig för hur ett fenomen upplevs. I studiens bakgrundsavsnitt beskrivs komplexiteten i läraryrket och i teoriavsnittet förankras de tre undervisningsmetoderna i pedagogiska teorier.

   I resultatet finns ett urval av direkta citat från de sex informanterna som deltagit i studien. De beskriver sin syn av de olika undervisningsmetodernas begrepp och hur de använder sig av metoderna i praktiken genom att ge skildringar av hur en lektion kan se ut med specifik undervisningsmetod. De berättar vidare vad lärare tar för roll i klassrummet och hur interaktionerna med elever upplevs då aktuell metod används. Informanternas svar visar att det finns likheter, skillnader och variationer i lärares erfarenheter av studiens undervisningsmetoder, och de risker som nämns visar komplexiteten i läraryrket. För lärandet är en resa för både elev och lärare. Varje elev som en lärare möter befinner sig i olika inlärningsfaser. För att kunna möta, utmana och återkoppla utifrån varje elevs behov måste lärare behärska olika undervisningsmetoder. Ska det även ske en progressiv utveckling måste de undervisningsmetoderna vara medvetna och noga planerade (Hattie 2009).

  Det finns dock en gemensam och tydlig ståndpunkt, lärare vill att elever ska lyckas!

 • Delvert, Simon
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Nåtoft, Johan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Engaging novice programmers through gamification: Puzzles to teach and motivate programming learning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With an increasing number of primary schools having programming as a mandatory subject, students and teachers face new challenges by having to teach and learn a subject that is often difficult to engage students in. Many tools exist that introduce the problem solving aspect of programming, using a programming language not used in actual software. The programming languages used in these tools are often easier to understand and therefore engage the students more. In this study, an application teaching programming in Python is proposed while still engaging the students by including gamification elements. By having two groups of users, one group with gamification elements available in the software, and the other with them unavailable, the engagement could be compared between the two groups. With the data collected from Google Analytics, completion rate and surveys, it was shown that users with gamification elements available are slightly more engaged. Through the results gathered from this study, the use of gamification elements in this type of software can have an impact on user engagement and should therefore be considered when building similar types of systems.

 • Härnström, Denise
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision.
  Classification of Clothing Attributes Across Domains2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Classifying clothing attributes in surveillance images can be useful in the forensic field, making it easier to, for example, find suspects based on eyewitness accounts. Deep Neural Networks are often used successfully in image classification, but require a large amount of annotated data. Since labeling data can be time consuming or difficult, and it is easier to get hold of labeled fashion images, this thesis investigates how the domain shift from a fashion domain to a surveillance domain, with little or no annotated data, affects a classifier.

  In the experiments, two deep networks of different depth are used as a base and trained on only fashion images as well as both labeled and unlabeled surveillance images, with and without domain adaptation regularizers. The surveillance dataset is new and consists of images that were collected from different surveillance cameras and annotated during this thesis work.

  The results show that there is a degradation in performance for a classifier trained on the fashion domain when tested on the surveillance domain, compared to when tested on the fashion domain. The results also show that if no labeled data in the surveillance domain is used for these experiments, it is more effective to use the deeper network and train it on only fashion data, rather than to use the more complicated unsupervised domain adaptation method.

 • Mutailifu, Kalibeinuer
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Water and Wastewater Management in the Mega City Istanbul: A General Analysis from a Supply-Demand-Reuse Perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With a population of over 13 million, Istanbul is one of the biggest city in Europe. The possible increase of population in the future may bring serious problems of water supply after a few decades. Therefore, it is crucial to look for good solutions to problems and potential challenges in water supply and water demand. This paper intended to investigate the currently existing problems in water and wastewater management practices in Istanbul from a supply-demand-reuse perspective; and to look for possible opportunities for a future improvement in order to achieve a sustainable urban water management system in Istanbul by promoting its wastewater management system. In this paper, two interviews of professionals, and a survey in Istanbul city area were conducted for obtaining gather primary data. Analysis of relative literatures is applied for grasping an accurate picture of water and wastewater management in Istanbul. According to the study, authorities are making great efforts to meet the ever increasing demand for water. From a supply-demand-reuse management perspective, Istanbul is still at the stage of supply management with sufficient wastewater treatment. However, there is not much sign of a demand management model, as inadequate effort has been devoted to controlling the increase of water demand. Although reuse management may still be a distant goal for Istanbul to achieve, a good preparation can be started by promoting and further improving the current wastewater management system, as wastewater reuse, if properly managed, will be the best solution that will lead to achieving long-term benefits.

 • Rydfalk, Henrietta
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems.
  Colour Image Search for Graphical Design Inspiration2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis project aims to develop a search algorithm which uses the colour information in uncompleted graphical work to find inspirational images that utilizes similar colour schemes. The dominant colours are separated from the image, and those are used to find other images with similar palettes in a database. The system is intended as part of an inspirational mood board, and the user case this project is based on handles the design of a book cover, and the selection of images used to be searched through consists entirely of book covers. The development is done in OpenCV and C++, using the k-means cluster method. The results are inconsistent, and while the fault in the system is known, it has yet to be mended.

 • Scherman, Isabelle
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Kullmar, Evelina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Patienters och fysioterapeuters upplevelser av fysioterapeutisk behandling vid endometrios: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden approximately 200.000 women have been diagnosed with endometriosis. Endometrial-like tissue is growing outside the uterus. The development of endometriosis could be multifactorial, caused by retrograde menstruation combined with hormonal factors, heredity and a weakened local immune system. Common symptoms are different variations of pain, infertility and decreased quality of life. The purpose of the treatment is to ensure a good level of functioning with manageable symptoms. Physical therapy is highly recommended when treating endometriosis.

  Purpose: To investigate the experiences of physical therapy treatment in endometriosis according to patients and physiotherapists.

  Method: Six semi-structured interviews were conducted, of which three were including patients with endometriosis and three were including physiotherapists. The data was analyzed through qualitative content analysis.

  Results: The analysis resulted in four main categories: “Adaptation based on the individual patient”, “Purpose and effect of the treatment”, “Emotional experiences and factors that contribute to power and hope” and “The role of the physiotherapist”. The physical therapy was perceived as focusing on the patient´s needs. It was unanimously agreed that the treatment reduced symptoms and could engender delight mingled with terror, but also hope. The physical therapy treatment was found to provide safety and assistance.

  Conclusion: Physical therapy in endometriosis can be experienced as valuable for reducing pain and muscle tension and for providing coping strategies in everyday life. The physiotherapist was found to be able to make the patients feel heard, seen and helped.

 • Changa Zetterström, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences.
  Hasselblad, Theodor
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences.
  Fysioterapeuters upplevelser av Basal Kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a psychiatric diagnosis as a result of an exposure to an earlier traumatic experience. Basic Body Awareness Therapy (BBAT) is a physiotherapeutic treatment where the purpose is to make the patient more aware of their own body. Earlier studies have investigated the effects and experiences of the BBAT as treatment for PTSD but the physiotherapist’s perspective in the field have not yet been investigated. 

  Purpose: To investigate physiotherapist’s experiences of Basic Body Awareness Therapy as treatment for Posttraumatic Stress Disorder.

  Method: Qualitative interview study. Seven physiotherapist’s with therapeutic competence in BBAT were interviewed using semi-structured interview. Qualitative content analysis where used to analyse data. 

  Results: Three categories and ten subcategories where identified. Approaches and roles between patient and physiotherapist described experiences of the interaction between the physiotherapist and patient. The physiotherapist’s strategy and treatment described reasoning about evaluation and treatment of patients. BBAT:s function as a treatment described experiences of the patient group, BBAT:s role as treatment together with other therapies and experiences of the situation in the health-care system for PTSD today. 

  Conclusion: BBAT is described by physiotherapist’s as a respectful and adaptable method to implement in treating post-traumatic issues. There is an experienced need in using the body as a starting point in order to process and manage trauma. BBAT can be used as a complement or first-line treatment in treating patients with PTSD.

 • Heina, Christin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Stenberg, Emma
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Aktiv återhämtning hos tävlingssimmare: En jämförelse mellan aktiv återhämtning med och utan simfenor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: It is common among swimmers to use fins during active recovery. There is limited research about how fins decrease blood lactate, pulse, rating of perceived exertion and evaluation of leg and arm exertion. 

  Objective: The study compared active recovery in relation to blood lactate, pulse, rating of perceived exertion and evaluation of leg and arm exertion while swimming with and without short fins.  

  Method: A cross-over pilot study was designed in which 11 swimmers took part. Blood lactate, pulse, rating of perceived exertion and evaluation of leg and arm exertion were examined on two test days during which the swimmers swam 100 meters freestyle max followed by a 10-minute active recovery with or without fins, depending on test day.  

  Results: Ten swimmers completed the study. No significant difference was found between test days 1 and 2 for pulse, blood lactate, Borg RPE and Borg CR10. Eight out of ten participants had lower blood lactate when they used fins during active recovery than when they did not. A minor correlation between blood lactate and Borg RPE and Borg CR10 was indicated by the data, but not strong enough to ensure a correlation. 

  Conclusion: No significant difference between active recovery with and without fins was found. Additional studies with a larger study population are necessary for more reliable results.  

 • Ajanic, Semir
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Lärares upplevelse av vad som kännetecknar ett gott ledarskap2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anledningen till att denna studie utforma sig var mina funderingar om att ledarskapet i klassrummet är beroende av hur man bemöter eleverna. Genom en semistrukturerad intervjustudie ska fyra verksamma lärare få uttrycka sina föreställningar och upplevelser kring vad som kännetecknar ett gott ledarskap och dess olika beståndsdelar. Hela studien och studiens resultat bygger på att samla data om lärares upplevelser kring frågeställningarna. Studien ses ur ett fenomenologiskt perspektiv och analyseras med inspiration från the grounded theory. Dessa två metoder passar bra ihop då de vill fånga undersökningsdeltagarnas upplevelser av ett fenomen och dess olika aspekter.

  Utifrån informanternas upplevelser beskrivs olika aspekter på fenomenet relationellt ledarskap och strategier för relationsarbetet. I denna studie kommer du att få ta del av informanternas beskrivningar av olika aspekter på relationellt ledarskap och vilka relationella strategier de säger att de använder. Aspekterna som berör och kopplas till det relationella ledarskapet är: Föredömlig, social, personlig, anpassningsbar, auktoritativ och ämneskunnig.

  I studiens resultat presenteras deras upplevelser och kopplas till olika teorier kring ledarskap och relationsskapande i klassrummet. I stora drag visar denna studie att informanterna upplever att lärare som främjar relationer både mellan eleverna och mellan dem själva och eleverna utövar ett gott ledarskap eller ”lärarskap”.

 • Hammarström, Fanny
  Linköping University, Department of Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Läroböckers påverkan på elevers begreppsbilder av likhetstecknet: En kvantitativ innehållsanalys om algebraiska standard- och icke-standardekvationers förekomst i läroböcker2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien består av en kvantitativ innehållsanalys som åskådliggör förekomsten samt skillnaderna i förekomsten av algebraiska standard- och icke-standardekvationer i en läromedelserie anpassad för årskurs 7-9. Resultaten diskuteras i förhållande till Sfards teoretiska ramverk som beskriver hur begreppsbilder utvecklas hos individer samt forskning som fastställt att algebraiska icke-standardekvationer, framförallt icke-standardekvationer med operationer i både V.L. (vänster led) och H.L. (höger led), lämpar sig bra för att utveckla elevers förståelse för likhetstecknets relationella betydelse och således elevers strukturella begreppsbild av likhetstecknet.

  Resultatet i föreliggande studie pekar på att läroboken för årskurs 7 till största del innehåller algebraiska standardekvationer vilket kan hindra elevernas utveckling till en strukturell och istället bidra till en operationell begreppsbild av likhetstecknet. Läroboken för årskurs 8 innehåller stor del icke-standardekvationer vilken kan främja elevers utveckling till en strukturell begreppsbild av likhetstecknet. Läroboken för årskurs 9 innehåller få standard- och icke-standardekvationer vilket kan hindra elever, som inte besitter förståelse för likhets- tecknets relationella betydelse, att utveckla en strukturell begreppsbild av likhetstecknet.

 • Goblé, Eléonore
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Taint analysis for automotive safety using the LLVM compiler infrastructure2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Software safety is getting more and more important in the automotive industry as mechanical functions are replaced by complex embedded computer systems. Errors  during development can lead to accidents and threaten users’ lives. The safety level of the software must therefore be monitored through Automotive Safety Integrity Levels (ASILs), according to the standard ISO 26262. This thesis presents the development of a static taint analysis tool using the LLVM compiler infrastructure in order to identify safety-critical components and analyze their dependencies in automotive software. The aim was to provide a useful visualization tool to help safety engineers in their work and save time during development. It was concluded that this static taint analysis tool can facilitate and improve the precision of the ASIL decomposition of automotive software.

 • Pettersson, Niklas
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Petersson, Nils
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Systematically uncovering mutants in testing safety critical software: Using symbolic execution on surviving mutants from mutation testing2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates how symbolic execution and constraint solving can be used for detecting equivalent and non-equivalent mutants in mutation testing. The presented method proposes a driver implementation, realized as a plugin for Dextool, to differentiate original and mutated code from each other by executing both versions symbolically using KLEE. The method was tried on a number of code examples, uncovering equivalent and non-equivalent mutants successfully. It was concluded that detection of equivalent and non-equivalent mutants was possible and relevant for mutation testing, but with limitations in terms of scalability and applicability due to increasing amount of side effects, path explosion and certain functions not being suitable for symbolic execution.

 • Löfsten, Hans
  et al.
  Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Klofsten, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Cadorin, Eduardo
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Science Parks and talent attraction management: university students as a strategic resource for innovation and entrepreneurship2020In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, p. 1-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to expand our understanding of talent attraction management in Science Parks with a specific interest in university students/alumni as a human and strategic resource. The underlying rationale is how the links with universities can be supported and how the Science Park management can contribute to successful relationships with universities and university students/alumni, in order to develop tenant firms and the park itself. A questionnaire was sent out in 2018–120 parks. This study includes 25 variables, and four significant regression models are presented. The main finding is that Science Park talent attraction activities act as a mediating variable, which affects the informal and formal partnerships between students and firms/universities as well as how the park management can contribute to successful relationships. By attracting students, tenant firms can have a positive impact on their performance as well as Science Park development.

 • Peterson, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Wahlborg, Magnus
  Railway Traffic and sale, Trafikverket, Borlänge.
  Häll, Carl Henrik
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Schmidt, Christiane
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Kordnejad, Behzad
  Transportplanering, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Warg, Jennifer
  Transportplanering, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Johansson, Ingrid
  Transportplanering, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Joborn, Martin
  Systems Engineering, RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg, Sweden.
  Gestrelius, Sara
  Systems Engineering, RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg, Sweden.
  Törnquist Krasemann, Johanna
  Department of Computer Science, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona, Sweden.
  Josyula, Sai Prashanth
  Department of Computer Science, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona, Sweden.
  Palmqvist, Carl-William
  Transport Systems and Logistics, Lund University, Sweden.
  Lidén, Tomas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping, Sweden.
  Deliverable D 3.1: Analysis of the gap between daily timetable and operational traffic2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Fr8Rail II/Work-Package 3 Real-time network management and improved methods for timetable planning addresses the problem to improve capacity and punctuality in the railway system by developing concepts and methods for tactical planning and operational traffic. In this report the state-of-the-art has been summarised.

  The aim of the project is to:

  • Propose concepts and methods that improve the annual and short-term timetable planning.
  • Demonstrate how the proposed timetable planning concepts improve the prerequisites for real-time network management.
  • Develop methods and tools that can reduce inefficiencies in real time network management.

  An important aspect is to improve the coordination between yards/terminals and the line network, and between Infrastructure Manager, Yard Managers, and freight Rail Undertakings.

  We motivate our research by the current situation in Sweden, which is characterised by low on-time performance for freight trains, dense and heterogenous traffic on the major railway lines, and a rigid annual timetabling process, which is non-suitable for short-term changes. We believe that better tools for network planning and management on tactical and operational level can help to connect planning and operational processes.

  Aiming for improvements of the operational traffic, there is a need for systematic development of methods applied at several planning horizons, based on both simulation and optimization techniques. Close to operation fast methods are needed, for example, based on meta-heuristics.

  The maintenance planning process and improvement potential have been described. This is a new piece of the puzzle and it is important to close the gap between timetable planning and operational traffic. The different planning processes at the Infrastructure Manager, the Rail Undertakings and the Maintenance Contractors should be aligned.

  When developing new approaches for computational decision-support tools for real-time network management, it is important — but very challenging — to evaluate and benchmark with existing software tools. We also observe that the research stream on computational decision-support and algorithm development for railway traffic management has not yet been sufficiently merged with the corresponding research stream focusing on aspects of human computer interaction.

 • Haage Ekelund, Kristina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kesselmark, Lina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bibliotekets betydelse för läsning: Skol/folkbibliotekets aktiviteter och hjälpmedel riktade till elever i läs och skrivsvårigheter på låg och mellanstadiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka aktiviteter och hjälpmedel folkbibliotek och skolbibliotek erbjuder elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet, i syfte att stödja dem i deras läs- och skrivutveckling. Den metod som använts har varit kvalitativ studie med semistrukturerad intervju. Urvalet är ett strategiskt bekvämlighetsurval bestående av yrkeskategorierna skolbibliotekarier, folkbibliotekarier, lärare, bemanningspersonal på Skoldatatek, skolbibliotekssamordnare samt biblioteksutvecklare. Intervjuerna har spelats in, transkriberats, kodats och analyserats.

  I arbetets bakgrund behandlas centrala begrepp. Dessa är: allmänna biblioteksväsendet, skolbibliotek, UNESCO´s skolbiblioteksmanifest, skolbibliotek som funktion, myndigheter och intresseorganisationer  med uppdrag som rör skolbibliotek samt speciallärare. De teoretiska perspektiv som behandlas i uppsatsen är det relationella perspektivet och inkluderingsperspektivet. Den tidigare forskningen är indelad i tre områden. Dessa är: Läsning - en grundläggande färdighet, Främjande aktiviteter samt Tidigare forskning om skolbibliotek.

  Huvudresultatet av studien visar att Legimus och lättläst litteratur är de hjälpmedel som  folk- och skolbibliotek riktar specifikt till i läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet. Vidare att lagen om skolbibliotek är otydlig och att det saknas kunskap kring skolbibliotekets funktion samt likvärdighet gällande bemanning, lokaler och utbud. Samarbetet mellan skolbibliotekarier och andra yrkeskategorier, inte minst speciallärare, nätverk för kunskapsförmedling, tid, pengar och skolans ledning är, enligt informanterna, avgörande faktorer för skolbibliotekets verkan. Lärares kunskaper om hjälpmedel påverkar om de brukas av elever i läs- och skrivsvårigheter. Skoldatatek, vilka ansvarar för förmedling av desamma, önskar kunskapsförmedlare på varje enhet, så att hjälpmedlen kommer närmare brukarna och hjälpen kan erbjudas tidigare. Motivationsskapare till lustläsning tillsammans med läsförståelse, informationssökning och källkritik, anses vara skolbibliotekariers viktigaste funktion.

 • Erlingsson, Gissur Ó
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Får sammanläggningsidén stöd i forskningen?2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Låt mig inleda med en personlig betraktelse. Ända sedan jag började läsa samhällsvetenskapliga ämnen på universitetsnivå i början av 1990-talet, har frågan om kommunstrukturen varit av ett mina största intresseområden – definitivt det som hållit mitt intresse under längst tid. Med tanke på dagens debattklimat finns anledning att påminna om att mycket av diskussionen under 1990-talets mitt präglades av en vurm för en återgång till det nära, till det småskaliga.

  Nu var detta möjligen inte så underligt. Efter att Sverige genomfört omfattande, och föga folkligt populära, sammanläggningsreformer under perioden 1952–1974 – då antalet kommuner sjönk från 2498 till 278 – växte en motreaktion fram. Med tanke på att de borgerliga partier som tog över regeringsmakten 1976 motsatte sig tvångssammanläggningarna socialdemokraterna beslutade om år 1968, var det bara närmast följdriktigt att 1976 års regering aviserade att man skulle behandla ansökningar om kommundelningar positivt. Och så när de borgerliga partierna på nytt vann regeringsmakten 1991, deklarerades återigen att man såg positivt på lokala initiativ till kommundelning....

 • Wirzén, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindgren, Cecilia
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ‘It shouldn’t just be these kinds of sunshine stories’: social workers’ discussion of ‘past difficulties’ as a key theme in adoption assessment interviews2020In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to the Hague Convention on Intercountry Adoption, the receiving state must determine that prospective parents are suited to adopt, and it is up to each State Party to identify the criteria and methods by which suitability is determined. The present study focuses on social workers’ accounts of the assessment practice, and offers insight into the complexity of the assessment task as well as what is expected and required of adoption applicants. More precisely, it explores why talking about past difficulties and crises is considered to be crucial when assessing prospective adoptive parents. The analysis of social workers’ discussions of their work demonstrates how ‘talking about difficulties’ in assessment interviews serves two primary institutional purposes, as it relates to both the examination of suitability for parenthood and the credibility of the assessment per se. Furthermore, the study points to how social workers’ professional discourse on the significance of past experiences holds and reproduces the ideal of a reflective confessing subject, the hallmark of a therapeutic culture.

 • Högstedt, Karin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  How Physiotherapists Promote Physical Activity at Long-term Care Facilities for Older Adults: A cross-sectional mixed methods study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Even though physical activity is important for older people living in long-term care facilities (LTCFs), many spend most of their time in sedentary activities. How physiotherapists, with competence in physical activity, promote physical activity for residents and how work experience and employment context affect physical activity promotion have not been described.

  Purpose: To describe how physiotherapists approach physical activity promotion for residents of LTCFs for older adults.

  Method: A cross-sectional study was performed using a digital survey sent via professional networks, to physiotherapists at LTCFs in Sweden. Participants were recruited via convenience sampling. Qualitative data were analysed through manifest inductive content analysis. Quantitative data were summarised descriptively for the whole group. Between-group comparisons were also made for work experience and employment context.

  Results: Ninety-seven survey responses were analysed from physiotherapists from half of the counties in Sweden. Eighty-eight percent of the responses were from women. Five categories emerged from the qualitative analysis: (1) Knowledge for active daily living; (2) Adapting to present circumstances and priorities; (3) Methods for exercise and staying active in daily living; (4) Actions and adjustments for the resident; and (5) Communication to promote activity. There were no significant differences between the compared groups.

  Conclusion: Physiotherapists at LTCFs for older adults used a range of measures to promote physical activity for residents, and to support the facility in promoting physical activity. Work experience and employment context did not influence how physiotherapists approached promoting physical activity in this study.

 • Magnusson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Center for Diagnostics, Department of Clinical Chemistry.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Schedvin, Göran
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  D-vitaminanalyser i primärvård måste användas ändamålsenligt [Appropriate use of vitamin D assessments in primary health care]: Ny strategi i Östergötland för införande och uppföljning av analyser gav bra resultat [Impact of new strategies for the introduction and follow-up of analyses in Östergötland]2019In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 116, p. 1-4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Systematic reviews and meta-analyses have shown that there is little justification for vitamin D supplements to prevent infections, cancer and cardiovascular disease. Despite the limited evidence of effectiveness, the total number of ordered serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) tests has increased considerably in recent years. There seems to be an overuse of this test that does not provide meaningful benefit for patients. A passive introduction of new tests leads generally to a slow initiation of value-based diagnostics, as well as overuse and underuse of diagnostic tests. In this study, in Region Östergötland, we applied a »Choosing wisely« model that reversed a rising trend of 25(OH)D tests and reduced the number of unnecessary tests. The findings point to the need for strategic plans for introducing new analyses and approaches to counteract misuse of laboratory diagnostics. We recommend »Choosing wisely« models for the introduction of new analyses to facilitate appropriate laboratory diagnostics and to counteract long-term overuse.

 • Jidesjö, Anders
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Implementering av hållbar förskola och skola: Lärares professionella lärande utifrån elevers behov för lärande i Linköpings kommun2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs resultat från ett projekt som genomförts i Linköpings kommun 2015-2018, som handlar om implementering av perspektivet lärande för hållbar utveckling i förskola och skola. Projekten som genomförts har ingått i en design, där lärare och skolledning fick formulera relevanta utvecklingsområden de ville arbeta med, för att sedan ansöka om medel för att realisera målsättningarna. De utvecklingsområden som formulerades skulle anknyta till perspektivet lärande för hållbar utveckling. På så vis arbetade olika förskolor och skolor med olika områden och aktiviteter, som under processerna som tillskapades erbjöds stöd av olika slag. Stödfunktioner kunde exempelvis handla om föredrag, material av olika slag, möten med olika resurspersoner samt organiserat processtöd. Syftet med detta upplägg var att tillåta olika verksamheter att arbeta utifrån behov, men inte släppa processerna till enskilda enheter. Rätt stöd behöver komma in vid rätt tillfälle.

  Tre studier genomfördes under 2018 för att följa upp och samla in de empiriska material, som ligger till grund för resultaten i denna rapport. All personal i ledningsfunktion på samtliga förskolor och skolor i projektet, fick besvara en enkät. På några utvalda förskolor och skolor genomfördes fokusgruppsintervjuer med förskollärare, lärare och personal i fritidshem, samt besök, för att observera konkret verksamhet.

  Resultaten indikerar ett antal olika inriktningar. Personal i ledningsfunktion rankar många områden som viktiga för att åstadkomma lärande för hållbar utveckling. Frågor som handlar om att utvecklingsarbetet bidrar till att utveckla undervisning som genomförs utanför förskola och skola, rankas lägre. De verkar inte heller anse att föräldrars engagemang utgjort viktiga inslag eller att organisationsförändringar varit betydelsefulla i arbetet med att implementera lärande för hållbar utveckling. Resultat från fokusgrupperna med personal i förskola och skola kunde organiseras i sju tematiska områden: Delaktighet och involvering, Medvetenhet och förhållningssätt, Relationer till samhälle och natur: Viktigt för lärandet, Relationer mellan det lokala och globala, Om de olika dimensionerna: Socialt, ekologiskt och ekonomiskt, Kontinuitet, anpassningar och organisation, samt Betydelse av bra material och konkreta aktiviteter som fungerar, rätt i tid. Resultat från besök i förskola och skola visar att det finns tydliga inslag av att använda samhällsliv och naturkontakter som utgångspunkter i undervisningsmiljöerna, det finns tydliga inslag av barn- och elevinflytande, liksom handlingskompetens och kritiskt tänkande.

  Resultaten är inordnade i en diskussion som anknyter till forskningens utveckling inom lärares professionsutveckling. Diskussionen ger en fördjupad framställning kring framför allt organisation, förhållningssätt och ledarskap. Diskussionen lyfter fram behov av ett antal synvändor med fokus på betydelse av att tydligt involvera barns och elevers behov för lärande, som utgångspunkt för lärares professionella lärande. Genom3tillämpning av perspektivet adaptiv expertis skildras hur viktigt det är att alla lager som ingår i en utbildningsorganisation tillser att varierade kapaciteter finns tillgängliga när olika behov uppstår. Det handlar om att inblandade aktörer förstår sina roller, i relation till gemensamma processer, som är inriktade mot att hålla elevers lärande i centrum för att tillsammans utforma de förutsättningar som är nödvändiga.

 • Tibajev, Andrey
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Linking Self-Employment Before and After Migration: Migrant Selection and Human Capital2019In: Sociological Science, E-ISSN 2330-6696, Vol. 6, p. 609-634Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In linking self-employment before and after migration, the often-cited home-country self-employment hypothesis states that immigrants who come from countries with large self-employment sectors are themselves more likely to have been self-employed and hence have a higher propensity for self-employment in their destination country. Using Swedish data, this study shows that the first part of the hypothesis, that origin-country average rates of self-employment can be used to approximate individual experience, is false; but the second part, the connection between self-employment before and after migration, is true if the measurement is done on the individual level. Migrants who have been self-employed before migration accumulate entrepreneurial human capital, making future self-employment a more desirable labor market alternative vis-a-vis wage employment. But because of migrant selection, this association cannot be captured by aggregate measures, and this is the reason why the home-country self-employment hypothesis, although intuitive, has underperformed in previous empirical tests.

 • Brodén Gyberg, Veronica
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, CSPR. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University.
  Mobjörk, Malin
  Climate Change and Risk Programme, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
  Framing and Responding to Climate-related Security Risks in Swedish Development Cooperation2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Societies worldwide are increasingly facing security challenges posed by climate change. The impacts of climate change exacerbate existing vulnerabilities and undermine human security, and the most detrimental effects are seen in already fragile contexts. Development organizations are key in addressing and mitigating climate-related security risks due to the importance of preventive measures. Such organizations are conceptualizing and integrating security risks posed by climate change, but the work is often done in silos. This paper contributes to the burgeoning research on the integration of climate-related security risks by organizations, with a case study on how the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) is framing and developing its responses. The study shows that although Sida prioritizes the integration of environment and climate with conflict on a general policy level, there are some challenges when translating the policy into practice. The analysis identifies ambiguities with regard to concepts used and tensions between expert and general knowledge. There are several initiatives at Sida on different levels with the aim to integrate climate and conflict. However, there seems to be room for increased collaboration on operationalization, which could enable even deeper levels of integrated work.

 • Muthana, Fairuz
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Centre for Gender Studies.
  Honour-based violence and help-providers in Finland - What are the help providers doing to help women of colour seeking help and how do they conceptualize other important collaborators?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although Finland is deemed to be a female-friendly country, it has been criticized for the inability to eradicate violence committed specifically against women. According to the Finnish League for Human Rights, – who work closely with immigrant women suffering from honour-based violence, which is the type of violence focused on in this paper – Finnish social workers nor police are well equipped to deal with women suffering from honour-based violence. Hence, the purpose of this research is to analyse how help-providers and other important collaborators work in practice as well as analyse it from a multi-theoretical perspective. With the aid of the interviews conducted with five help-providers and thematic analysis, I was able to reach a conclusion, which highlighted how the help provided fluctuates between different groups in question. Also, the help provided is very dependent on the competency of the help-providers, which lacks in many aspects due to various intersectional factors.

 • Andersson, Yvonne
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att kämpa över trösklar: En intervjustudie om hur speciallärare motiverar elever att ta sig vidare ur motgångar i läsinlärningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur speciallärare motiverar elever att kämpa för att ta sig förbi de hinder som finns i läsutvecklingen. Jag har utgått från frågeställningarna Hur gör speciallärare för att motivera elever som kämpar med sin läsning? och Vilken typ av motivation används för att stötta eleverna att kämpa vidare med sin läsning? Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie där jag analyserat det insamlade materialet genom en tematisk analys. Initialt har jag kodat data från fem intervjuer med speciallärare i årskurserna 1-6. I det insamlade materialet har jag sökt teman, i vilka jag funnit mönster som visar hur de fem speciallärarna beskriver att de motiverar sina elever i läsinlärningen. Några av speciallärarna beskriver vissa svårigheter med att motivera eleverna. Alla speciallärare beskriver dock mestadels tillfällen då de lyckats. Jag har i min analys fokuserat på de lyckade resultaten, men jag beskriver även under vissa teman de svårigheter som framkommit i intervjuerna. Min analys resulterade i två perspektiv med två teman i varje perspektiv. I perspektivet Eleven i fokus fann jag temana Bygga relationer som grund för motiverande samtal och Anpassa material. I perspektivet Miljön i fokus fann jag temana Samarbeta med klasslärare och Samarbeta med föräldrar. Min slutsats är att goda relationer är avgörande för gynnsam motivation i läsinlärningen. Genom goda relationer kan speciallärarna samtala framåtsyftande med eleverna, i de motiverande samtalen. Speciallärarna beskriver, explicit eller implicit, att de använder både inre och yttre motivation i läsundervisningen. Vidare framträder att samarbete, samt att eleverna får befinna sig i sin proximala utvecklingszon, är av särskild vikt för att motivera elever att sträva vidare med sin läsning.

 • Bäckström, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Hallonqvist, Linn
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  A three-phase user study evaluating the integration of a generalized playback bar for a branched video player2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When watching interactive branched video, the viewer is given the opportunity to tailor the storyline of the video playback. This type of video puts the users in control of their viewing experiences and provides content creators with great flexibility how to personalize the viewing experience for individual viewers. When it comes to regular linear videos, the concept of having a playback bar visually presenting the playback is a well established implementation used for most (if not all) video players, but for interactive branched videos, that is not the case. Instead, most branched video implementations are typically custom-made on a per-video basis (e.g., see custom-made Netflix and BBC movies) and do not use a playback bar.

  With the goal to fill this void, a branched video player with a generalized playback bar that visualizes the tree-like video structure was developed in 2018 by students of the Information Technology program at Linköping University and will be made public with a publication in the near future. Within the preparatory work prior to making this branched video player public, this project included a three-phase user study, where we evaluated the playback bar and its implemented features and compared the video player with alternative designs.

  With this thesis, we highlight the value of a branched video playback bar and provide interesting insights into how it, and other design customization features, may best be integrated into a branched video player. Furthermore, we present an improved version of the video player in which the new implementations are based on, and motivated by, the results from the user study. Finally, we describe how further investigations may be done to evaluate the improved version of the video player.

 • Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers tekniska högskola.
  Halldórsson, Árni
  Chalmers tekniska högskola.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Service action research: Review and guidelines2020In: Journal of Services Marketing, ISSN 0887-6045, E-ISSN 0887-6045Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Conducting research that is both practice- and theory-relevant is important for the service research community. Action research can be a fruitful approach for service researchers studying the transformative role of service research and wanting to make contributions to both the research community and to practical development. By exploring the current use of action research in service research, this study aims to make suggestions for enhancing the contribution to theory and practice development and to propose criteria for research quality for action research in service research.

  Design/methodology/approach

  This study builds on a systematic literature review of the use of action research approaches in service research.

  Findings

  The study makes three main contributions. First, it posits that any action research project needs to consider the four elements of problem identification, theorization, creating guiding concepts and intervention. Second, based on these elements mirrored in service action research, it outlines and analyzes three approaches to action research (i.e. theory-enhancing, concept developing and practice-enhancing). Third, it suggests a move from instrumental to a more conceptual relevance of the research and elaborates on the criteria for research quality.

  Originality/value

  This study contributes to the understanding of how action research may be applied for conducting high-quality collaborative research in services and proposes measures to enhance research quality in action research projects focusing services.

 • Axén, Linus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Determinants of audit fees and the management of corporate disclosures2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Ever since Simunic (1980), a great deal of research has examined the pricing of auditing services. The absence of proprietary audit cost data forces most researchers to use audit fee models linking theoretical concepts to observable data. In order to make audit pricing more transparent, there is a need to examine the determinants of audit fees with regard to, for example, different organizational forms, institutional settings, and governance mechanisms. Regarding corporate disclosures, most prior research has investigated various determinants, although little field-based research has focused on the actual disclosure process. By focusing on disclosure practices, it is possible to explore the role of essential actors involved in the preparation of annual reports. The overall aim of this thesis is twofold: first, to explore theoretically salient influences on audit fees by analyzing the effects of client business risk, municipal ownership, and the content of internal audit disclosures, and second, to improve our understanding of how companies manage their corporate disclosures.

  This thesis consists of a compilation of four papers and a comprehensive summary. The specific aim of each paper and current knowledge of the phenomenon under study have formed the basis for the methodological choices (interviews, content analysis, and regression analysis). The empirical material consists mainly of publicly available data from annual reports and of interviews with managers of listed companies, audit firms, and communication agencies. Given the twofolded aim of this thesis, evidence is provided that: (i) the determinants of audit fee cutting and relative audit fee pressure are considerably different, especially with regard to different client business risk factors; (ii) municipal companies are paying significantly lower audit fees than equivalent private companies; (iii) there is a considerable heterogeneity in internal auditing disclosures, and companies with more transparent firm-specific disclosures related to internal auditing pay lower audit fees than do those not providing such disclosures; and (iv) the management of corporate disclosure within the annual report is heavily influenced by the knowledge, skills, and personal characteristics of the project manager.

  List of papers
  1. Does municipal ownership affect audit fees?
  Open this publication in new window or tab >>Does municipal ownership affect audit fees?
  Show others...
  2018 (English)In: Journal of Management and Governance, ISSN 1385-3457, E-ISSN 1572-963XArticle in journal (Refereed) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  This study analyses whether municipal ownership affects and determines audit fees. Our model of the determinants of audit fees was tested on data from 249 Swedishmunicipal and 240 private corporations within the real estate industry, thus extendingthe study of audit fees to hybrid organizations. The statistical analysis was followedup with interviews of five partners from five different audit firms. The resultof the study shows that municipal corporations are paying significantly lower auditfees than equivalent private corporations. This finding is primarily explained bylower perceived business risk and by the fact that municipalities are able to pushprices by coordinating procurements of audit services.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2018
  Keywords
  Audit fees, Business risk, Hybrid organizations, Municipal ownership, Reputation risk
  National Category
  Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-152255 (URN)10.1007/s10997-018-9438-4 (DOI)
  Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2020-02-03
  2. Exploring the association between the content of internal audit disclosures and external audit fees: Evidence from Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Exploring the association between the content of internal audit disclosures and external audit fees: Evidence from Sweden
  2018 (English)In: International Journal of Auditing, ISSN 1090-6738, E-ISSN 1099-1123, Vol. 22, no 2, p. 285-297Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the content of internal audit (IA) disclosures in annual reports and explain the relationship between IA disclosures and external audit fees. A content analysis of the IA disclosures made it possible to generate inductive categories that were used as a basis for statistical analysis. The findings show a large variation in disclosure practices, and only a small portion of all disclosures contain firm‐specific information related to IA. Evidence is provided that the use of an IA function (IAF) is associated with higher external audit fees. However, companies that disclose firm‐specific information related to IA pay lower audit fees than those not providing this disclosure. Overall, the results of this study indicate that firm‐specific IA disclosures most likely represent actual investments in IA and can be used as a proxy for IAF quality.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2018
  Keywords
  Audit fees, corporate governance, disclosure, internal audit
  National Category
  Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-150157 (URN)10.1111/ijau.12120 (DOI)000437065800011 ()2-s2.0-85050096265 (Scopus ID)
  Available from: 2018-08-14 Created: 2018-08-14 Last updated: 2020-02-03Bibliographically approved
 • Lenz, Silas
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Information Coding.
  Evaluation of the Messaging Layer Security Protocol: A Performance and Usability Study2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Secure messaging protocols have seen big improvements in recent years, with pairwise messaging now being possible to perform efficiently with high security guarantees and without requiring both participants to be online at the same time. For group messaging the solutions have either provided lower security guarantees or used highly inefficient implementations in terms of computation time and data usage, with pairwise channels between all group members, limiting the possible applications. Work is now ongoing to introduce the Messaging Layer Security (MLS) protocol as an efficient standard with high security guarantees for messaging in big groups.

  This thesis examines whether current MLS implementations live up to the promised performance properties and compares them to the popular Signal protocol. In general the performance results of MLS are promising and in line with expectations, providing improved performance compared to the Signal protocol as group sizes increase. Two proof of concept applications are created to prove the viability of using MLS in realistic scenarios, one for video calls and one for mobile messaging.

 • Public defence: 2020-02-27 10:15 Systemet, B-Building, Linköping
  Becirovic, Ema
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  On Massive MIMO for Massive Machine-Type Communications2020Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  To cover all the needs and requirements of mobile networks in the future, the predicted usage of the mobile networks has been split into three use-cases: enhanced mobile broadband, ultra-reliable low-latency communication, and massive machine-type communication. In this thesis we focus on the massive machine-type communication use-case which is intended to facilitate the ever increasing number of smart devices and sensors.

  In the massive machine-type communication use-case, the main challenges are to accommodate a huge number of devices while keeping the battery lives of the devices long, and allowing them to be placed in far-away locations. However, these devices are not concerned about other features such as latency, high data rate, or mobility.

  In this thesis we study the application of massive MIMO (multiple-input multiple-output) technology for the massive machine-type communication use-case. Massive MIMO has been on the radar as an enabler for future communication networks in the last decade and is now firmly rooted in both academia and industry. The main idea of massive MIMO is to utilize a base station with a massive number of antennas which gives the ability to spatially direct signals and serve multiple devices in the same time- and frequency resource.

  More specifically, in this thesis we study A) a scenario where the base station takes advantage of a device's low mobility to improve its channel estimate, B) a random access scheme for massive machine-type communication which can accommodate a huge number of devices, and C) a case study where the benefits of massive MIMO for long range devices are quantified. The results are that the base station can significantly improve the channel estimates for a low mobility user such that it can tolerate lower SNR while still achieving the same rate. Additionally, the properties of massive MIMO greatly helps to detect users in random access scenarios and increase link-budgets compared to single-antenna base stations.  

  List of papers
  1. DETECTION OF PILOT-HOPPING SEQUENCES FOR GRANT-FREE RANDOM ACCESS IN MASSIVE MIMO SYSTEMS
  Open this publication in new window or tab >>DETECTION OF PILOT-HOPPING SEQUENCES FOR GRANT-FREE RANDOM ACCESS IN MASSIVE MIMO SYSTEMS
  2019 (English)In: 2019 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING (ICASSP), IEEE , 2019, p. 8380-8384Conference paper, Published paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we study an active user detection problem for massive machine type communications (mMTC). The users transmit pilot-hopping sequences and detection of active users is performed based on the received energy. We utilize the channel hardening and favorable propagation properties of massive multiple- input multipleoutput (MIMO) to simplify the user detection. We propose and compare a number of different user detection methods and find that using non- negative least squares (NNLS) is well suited for the task at hand as it achieves good results as well as having the benefit of not having to specify further parameters.

  Place, publisher, year, edition, pages
  IEEE, 2019
  Series
  International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing ICASSP, ISSN 1520-6149
  Keywords
  massive MIMO; machine type communication; compressed sensing
  National Category
  Signal Processing
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-160640 (URN)000482554008124 ()978-1-4799-8131-1 (ISBN)
  Conference
  44th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
  Note

  Funding Agencies|ELLIIT; Swedish Research Council (VR)Swedish Research Council

  Available from: 2019-10-11 Created: 2019-10-11 Last updated: 2020-02-03
  2. How Much Will Tiny IoT Nodes Profit from Massive Base Station Arrays?
  Open this publication in new window or tab >>How Much Will Tiny IoT Nodes Profit from Massive Base Station Arrays?
  2018 (English)In: 2018 26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE (EUSIPCO), IEEE COMPUTER SOC , 2018, p. 832-836Conference paper, Published paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we study the benefits that Internet-of-Things (IoT) devices will have from connecting to a massive multiple-input-multiple-output (MIMO) base station. In particular, we study how many users that could be simultaneously spatially multiplexed and how much the range can be increased by deploying massive base station arrays. We also investigate how the devices can scale down their uplink power as the number of antennas grows with retained rates. We consider the uplink and utilize upper and lower bounds on known achievable rate expressions to study the effects of the massive arrays. We conduct a case study where we use simulations in the settings of existing IoT systems to draw realistic conclusions. We find that the gains which ultra narrowband systems get from utilizing massive MIMO are limited by the bandwidth and therefore those systems will not be able to spatially multiplex any significant number of users. We also conclude that the power scaling is highly dependent on the nominal signal-to-noise ratio (SNR) in the single-antenna case.

  Place, publisher, year, edition, pages
  IEEE COMPUTER SOC, 2018
  Series
  European Signal Processing Conference, ISSN 2076-1465
  National Category
  Signal Processing
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-154134 (URN)10.23919/EUSIPCO.2018.8553057 (DOI)000455614900168 ()978-90-827970-1-5 (ISBN)
  Conference
  European Signal Processing Conference (EUSIPCO)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Research Council (VR); ELLIIT

  Available from: 2019-01-29 Created: 2019-01-29 Last updated: 2020-02-03
 • Public defence: 2020-02-28 10:15 K3, Kåkenhus, Norrköping
  Shiran Chaharsoughi, Mina
  Linköping University, Department of Science and Technology, Laboratory of Organic Electronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hybrid Plasmonics for Energy Harvesting and Sensing of Radiation and Heat2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The special optical properties of subwavelength metallic structures have opened up for numerous applications in different fields. The interaction of light with metal nanostructures leads to the excitation of collective oscillations of conduction-band electrons, known as plasmons. These plasmon excitations are responsible for the high absorption and high scattering of light in metallic nanostructures. High absorption of light and the subsequent temperature increase in the nanostructures make them suitable as point-like heat sources that can be controlled remotely by light.

  The research presented in this thesis focuses on the development and studies of hybrid devices that combine light-induced heating in plasmonic nanostructures with other materials and systems. Particular focus is put on hybrid organic-inorganic systems for applications in energy harvesting as well as in heat and radiation sensing. Harvesting energy from light fluctuations was achieved in a hybrid device consisting of plasmonic gold nanodisk arrays and a pyroelectric copolymer. In this concept, fast and efficient light-induced heating in the gold nanodisks modulated the temperature of the pyroelectric layer, which could be used to extract electrical energy from fluctuations in simulated sunlight.

  Integrating plasmonic nanostructures with complementary materials can also provide novel hybrid sensors, for monitoring of temperature, heat flux and radiation. In this thesis work, a hybrid sensor was designed based on the combination of a plasmonic gold nanohole layer with a pyroelectric copolymer and an ionic thermoelectric gel. The gold nanohole arrays acted both as broadband light absorbers in the visible to near-infrared spectral range of the solar spectrum and also as one of the electrodes of the sensor. In contrast to the constituent components when used separately, the hybrid sensor could provide both fast and stable signals upon heat or radiation stimuli, as well as enhanced equilibrium signals.

  Furthermore, a concept for heat and radiation mapping was developed that was highly sensitive and stable despite its simple structure. The concept consisted of a gel-like electrolyte connecting two separated metal nanohole electrodes on a substrate. Resembling traditional thermocouples, this concept could autonomously detect temperature changes but with several orders of magnitudes higher sensitivity. Owing to its promising sensing properties as well as its compatibility with inexpensive mass production methods on flexible substrates, such concept may be particularly interesting for electronic skin applications for health monitoring and for humanoid robotics. Finally, we improved the possibilities for the temperature mapping of the concept by modifying the structure from lateral to vertical form. Similar to the lateral device, the vertical temperature sensor showed high temperature sensitivity and stability in producing signals upon temperature changes.

  List of papers
  1. Hybrid Plasmonic and Pyroelectric Harvesting of Light Fluctuations
  Open this publication in new window or tab >>Hybrid Plasmonic and Pyroelectric Harvesting of Light Fluctuations
  Show others...
  2018 (English)In: Advanced Optical Materials, ISSN 2162-7568, E-ISSN 2195-1071Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  State-of-the-art solar energy harvesting systems based on photovoltaic technology require constant illumination for optimal operation. However, weather conditions and solar illumination tend to fluctuate. Here, a device is presented that extracts electrical energy from such light fluctuations. The concept combines light-induced heating of gold nanodisks (acting as plasmonic optical nanoantennas), and an organic pyroelectric copolymer film (poly(vinylidenefluoride-co-trifluoroethylene)), that converts temperature changes into electrical signals. This hybrid device can repeatedly generate current pulses, not only upon the onset of illumination, but also when illumination is blocked. Detailed characterization highlights the key role of the polarization state of the copolymer, while the copolymer thickness has minor influence on performance. The results are fully consistent with plasmon-assisted pyroelectric effects, as corroborated by combined optical and thermal simulations that match the experimental results. Owing to the tunability of plasmonic resonances, the presented concept is compatible with harvesting near infrared light while concurrently maintaining visible transparency.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-Blackwell, 2018
  Keywords
  Gold nanodisks, Plasmonic heating, Pyroelectric copolymers, Solar energy harvesting
  National Category
  Physical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-148574 (URN)10.1002/adom.201701051 (DOI)000434349300001 ()
  Note

  Funding agencies: Wenner-Gren Foundations; Swedish Research Council [2015-05070]; Swedish Foundation for Strategic Research; AForsk Foundation; Royal Swedish Academy of Sciences; Swedish Government Strategic Research Area in Materials Science on Functional Materials at Lin

  Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2020-01-31
  2. Thermodiffusion-Assisted Pyroelectrics-Enabling Rapid and Stable Heat and Radiation Sensing
  Open this publication in new window or tab >>Thermodiffusion-Assisted Pyroelectrics-Enabling Rapid and Stable Heat and Radiation Sensing
  Show others...
  2019 (English)In: Advanced Functional Materials, ISSN 1616-301X, E-ISSN 1616-3028, Vol. 29, no 28, article id 1900572Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Sensors for monitoring temperature, heat flux, and thermal radiation are essential for applications such as electronic skin. While pyroelectric and thermoelectric effects are suitable candidates as functional elements in such devices, both concepts show individual drawbacks in terms of zero equilibrium signals for pyroelectric materials and small or slow response of thermoelectric materials. Here, these drawbacks are overcome by introducing the concept of thermodiffusion-assisted pyroelectrics, which combines and enhances the performance of pyroelectric and ionic thermoelectric materials. The presented integrated concept provides both rapid initial response upon heating and stable synergistically enhanced signals upon prolonged exposure to heat stimuli. Likewise, incorporation of plasmonic metasurfaces enables the concept to provide both rapid and stable signals for radiation-induced heating. The performance of the concept and its working mechanism can be explained by ion-electron interactions at the interface between the pyroelectric and ionic thermoelectric materials.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-VCH Verlagsgesellschaft, 2019
  Keywords
  heat sensing; ionic thermodiffusion; plasmonic heating; pyroelectric copolymer
  National Category
  Other Materials Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-159730 (URN)10.1002/adfm.201900572 (DOI)000478851700007 ()2-s2.0-85064476505 (Scopus ID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Foundation for Strategic Research; Swedish Research Council; AForsk Foundation; Wenner-Gren Foundations; Swedish Government Strategic Research Area in Materials Science on Functional Materials at Linkoping University (Faculty Grant SFO-Mat-LiU) [200900971]

  Available from: 2019-08-19 Created: 2019-08-19 Last updated: 2020-01-31Bibliographically approved
 • Trygg, Elin
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  "Ost ska vändas inte flyttas!": En antropologisk studie av social rörelse i mindre samhälle.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay is about Ostens  vänner, agroup of Social movement. During the year 2018/2019 they have been active in the community Boxholm in Östergötland. It is a protest group against the closure of Boxholms ost a local cheesemaking industry.

  The industry is going to close and move to another place. This essay addresses the significance of the movement for the individual, the group and society. How Ostens vänner have organized themselves as a group and how it has reflected the history of society in a small industrial community. Contributions in the various areas have been many, but also difficulties that have arisen during the year. The movement has also been active in social media, on Facebook the movement has almost 13,000 members. My empirical material is largely based on the four interviews I have done with my informants. The result shows that social movements can make a difference on different levels, even if the group does not succeed in its goal.

 • Gruvaeus, Axel
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Reko mat: Analys av REKO:s policy och nätverksstruktur ur ett antropologiskt-netnografiskt perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor level thesis examines policy and network structure for the Swedish food distribution network called REKO. A network which matches local producers with consumers through Facebook. The thesis discusses REKO as a cotemporally example of technoculture under influence of trends such as the digital transformation of social life and longer distances between producer and end consumer. The thesis also describes and discuss how policy is made and recreated in a flat network without legal bodies. The policy analysis shows how “simplicity” is a focal point loaded with different meanings and goals. In the nethnographic part of the study describes the shifting shape of the network. Lastly the thesis puts REKO in a general technocultural context where internet and social media still gets a bigger role for humanity.

 • Tiger, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Heintz, Fredrik
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Incremental Reasoning in Probabilistic Signal Temporal Logic2020In: International Journal of Approximate Reasoning, ISSN 0888-613X, E-ISSN 1873-4731, Vol. 119, p. 325-352, article id j.ijar.2020.01.009Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Robot safety is of growing concern given recent developments in intelligent autonomous systems. For complex agents operating in uncertain, complex and rapidly-changing environments it is difficult to guarantee safety without imposing unrealistic assumptions and restrictions. It is therefore necessary to complement traditional formal verification with monitoring of the running system after deployment. Runtime verification can be used to monitor that an agent behaves according to a formal specification. The specification can contain safety-related requirements and assumptions about the environment, environment-agent interactions and agent-agent interactions. A key problem is the uncertain and changing nature of the environment. This necessitates requirements on how probable a certain outcome is and on predictions of future states. We propose Probabilistic Signal Temporal Logic (ProbSTL) by extending Signal Temporal Logic with a sub-language to allow statements over probabilities, observations and predictions. We further introduce and prove the correctness of the incremental stream reasoning technique progression over well-formed formulas in ProbSTL. Experimental evaluations demonstrate the applicability and benefits of ProbSTL for robot safety.

 • Björk, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Hand i hand mot gemenskap: Invånares deltagande för trygghet och relationsskapande i ett “särskilt utsatt område”2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine what residents’ community participation by way of local night patrol for social reassurance and community meetings in a “deprived neighborhood” has to say about integration. Through ethnographic field study and participant observation the study aims to capture the participants’ perspective of the participation, examine what impact the engagement has on the local community as well as what the affects and participation has to say about integration. The empirical material is analyzed and discussed from the basis of relevant theories of community, social boundaries, social reassurance as well as structural respectively social integration. The engagement of the residents aims to increase the feeling of social security and reassurance in the local community, and parallelly it creates forum for language practice and social encounters that goes beyond social and ethnic boundaries. The increasement of personal relationships seems to indirectly lead to a higher level of social reassurance as well as a feeling of solidarity in the community. Structural factors on a macro level, however, seems to work as barriers for the residents’ participation and involvement in a general societal and national fellowship and community.

 • Lidström, Victor
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Guds dissident: En analys av Dag Sandahls kyrkokritik 1973-20182020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this master thesis the critique of the development within the Church of Sweden, by the Swedish Lutheran minister Dag Sandahl, is examined and analysed. Sandahl is an outspoken critic, and self-described dissident, in the Church of Sweden. He is primarily known for questioning, and being an opponent to, the opening up of the priesthood to women dated 1958 in the Church of Sweden. The source material used consists of monographs with critique of the Church published by Sandahl between 1973 and 2018. The thesis concludes that Sandahl’s critique touches a broad array of themes and occurrences within the life of the Church – primarily the Church of Sweden – such as the Church’s self-understanding as a national church and not part of the Church catholic, a functionalistic view of ministry leading to the ordination of women to the priesthood, the rough treatment of the opposing minority and the politicized General Synod. It is argued that Sandahl’s critique is best understood in terms of lived ecclesiology and ecclesiology proper.

 • Vincent, Judith
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Mångfald i samhället - universitetet som exempel: En kvalitativ studie om utlandsfödda studenters erfarenheter av att studera vid ett svenskt universitet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, I have examined how foreign-born students experience studying at a Swedish university. What they have in common is that they originally come from a different country than Sweden, that they study or have studied at a Swedish university and that they speak and understand the Swedish language well. The survey shows how ethnicity and identities are created and made visible in certain situations, and that both the Swedish language and time in Sweden are important factors for understanding norms and codes. The material is collected by me intervjuing individuals that falls under the above discription. Then I have analysed the material and compared it with privious, similar studies.

 • Andersen, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Tebring, Sandra
  Linköping University, Department of Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Metakognitiva strategier vid lösning av rika matematiska problem: Vilka strategier används och vilka för problemlösningsprocessen framåt?2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis handlar denna studie om relationen mellan metakognition och matematisk problemlösning.Metakognition betyder kortfattat förmågan att tänka över det egna tänkandet och har visat sig vara en central del avarbete med problemlösning. Syftet med studien var att undersöka vilka metakognitiva strategier som elever användervid arbete med rika matematiska problem samt hur dessa påverkar huruvida problemlösningsprocessen förs framåt.Studien bygger på fyra observationer av 13 elever i årskurs åtta som arbetade med rika matematiska problem. Resultatet kodades med hjälp av ett analysverktyg som skapades med stöd i tidigare forskning och studien kom framtill att de vanligaste strategierna som eleverna använde var att identifiera relevant information samt att hitta ”nyckeln”i problemet. Dessa strategier var också de som förde problemlösningsprocessen framåt. Avslutningsvis dras slutsatsenatt elever som lyckas i sin problemlösning använder många olika metakognitiva strategier och att de behärskar detvå vanligaste strategierna, vilket leder till att de kan komma vidare i problemlösningen.