liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Löfström, Erica
Alternative names
Publications (10 of 12) Show all publications
Palm, J. & Löfström, E. (2008). Domestication of new technology in households. In: EASST/4S conference ¿Acting with Science, Technology and Medicine,2008.
Open this publication in new window or tab >>Domestication of new technology in households
2008 (English)In: EASST/4S conference ¿Acting with Science, Technology and Medicine,2008, 2008Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In this paper we will analyze how two energy related technologies have been domesticated in eight different households in Sweden. The first technology consists of solar collectors that are being combined with a bedrock storage system in Anneberg, a tenant-s area in Stockholm. With this system, solar energy produces both hot water and space heating. The other technology is an energy-visualizing prototype, the Power-Aware Cord, which is a redesigned power strip that glows with different intensities depending on the amount of electricity passing through it. Through interviews with households in Anneberg we found that they had different way to approach the special designed heating system. We categorised the households according to their main interest in the technology; economical, environmental or technological interests. We then use this categorisation to discuss how the prototype, the Power Aware Cord, was domesticated in the households. The area of interest concerning technology does influence the way people adopted and perceived new technology. The technologically interested households had easier to adopt and accept technology and show a large willingness to interact-and experiment with the technology. Using design to make it easier to understand a technology did not fit them as method. The ecological households approached technology in an accepting way but they did not interact with it, but left that to the experts. The economical interested household was most critical to the non-function of the heating system. That household did not relate the Power Aware Cord to the possibilities to reduce energy expenses, which on the other hand no other household did either.

Keywords
Energy, domestication, technology, household
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42984 (URN)70519 (Local ID)70519 (Archive number)70519 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-12
Löfström, E. (2008). Kommersiella diskussionsfora - en demokratisk förebild?: om hur man kan dra lärdom av vad kommersiella aktörer redan gjort i utformandet av officiella webbplatser. In: Jenny Palm och Kajsa Ellegård (Ed.), Vardagsteknik: energi och IT: forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem (pp. 126-140). Stockholm: Carlssons förlag
Open this publication in new window or tab >>Kommersiella diskussionsfora - en demokratisk förebild?: om hur man kan dra lärdom av vad kommersiella aktörer redan gjort i utformandet av officiella webbplatser
2008 (Swedish)In: Vardagsteknik: energi och IT: forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem / [ed] Jenny Palm och Kajsa Ellegård, Stockholm: Carlssons förlag , 2008, p. 126-140Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok tar upp energi- och IT-användningen i dagens moderna samhälle. Jämförelser mellan järnvägsbyggandet boom och datasamhällets bubbla görs. Hur hanteras elektricitet och demokrati? Vad innebär inrednings- och göra omprogram i i-världen för resursförbrukningen? Ett flertal forskare granskar dagens konkreta verklighet ur dessa perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlssons förlag, 2008
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30212 (URN)LiU-TEMA-T-WP-290-SE (ISRN)15707 (Local ID)978-91-7331-144-1 (ISBN)917-331-1-448 (ISBN)15707 (Archive number)15707 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Löfström, E. (2008). Visualisera energi i hushåll: Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Visualisera energi i hushåll: Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Visualizing Energy in Households : the De-domestication of Socio-Technical Systems and Individual- as well as Artefact-bound Energy Use
Abstract [sv]

Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s.k. Power Aware Cord och en dagboksmetod. Hur människor förstår sin energianvändning analyseras med hjälp av en modifierad version av den domesticeringsteori som utvecklats av Silverstone et al (1992). I centrum står paradoxen att de visualiserande företeelserna riskerar att själva osynliggöras genom att de domesticeras. Värmesystemet har haft en bristande funktion, vilket har varit den faktor som mest effektivt visualiserat systemet. Solfångarnas visuella dominans i områdets arkitektur har bidragit till att medvetandegöra solen som energikälla. Ett teknikrum och olika experter har också medvetandegjort själva värmesystemets existens. Såväl systemet som helhet som hushållens egen del i detta har visualiserats. Power Aware Cord liknar en vanlig grendosa, men den visar elanvändningen (effekten) hos den utrustning som kopplas till den. Energin visualiseras med hjälp av ett blått ljus i sladden vars intensitet anpassas efter watttalet som passerar genom sladden. Power Aware Cords styrka ligger i att den bidrar till att apparaters energianvändning visualiseras. Tidsdagboken visualiserar hushållsmedlemmarnas vardagliga aktiviteter på ett bredare plan än enbart i relation till energianvändning. Analysen visar att den redan osynliga resursen energi, som blivit än mer osynliggjort genom domesticering, kan avdomesticeras genom olika former för visualisering. Visualiseringsformerna riskerar dock att själva domesticeras. För att dessa ska ha varaktig effekt behövs strategier för att undvika detta.

Abstract [en]

One problem in promoting sustainable energy use is that energy is taken for granted. Energy as resource needs to be made visible. This dissertation aims to develop knowledge that can contribute to more sustainable development by analyzing different ways to visualize domestic energy systems. Three different forms of visualization are analyzed: a locally situated heating-system, the Power Aware Cord, and a diary method. How people understand their energy use is analyzed using a modified version of domestication theory as developed by Silverstone et al. (1992). Another focus is the paradox that forms of visualization themselves risk becoming invisible by virtue of being domesticated. The heating system still does not function as intended, and the non-functioning of the heating system has been the most effective means of visualizing the system. The solar collectors are visible and are a dominant element of the area’s architecture; this has helped visualize, make people aware of, and confer an understanding of the sun as an energy source. A technical control room and technicians have also helped visualize the existence of the heating system. The system as a whole, and the households’ own parts of it, has been visualized. The Power Aware Cord is the general shape of an extendable power strip, with the additional integration of voltage-measuring electronics and electroluminescent wire. This additional wire contains a phosphor layer that glows when an altering current is introduced. The cords’ strength lies in visualizing the household energy use of particular electrical devices. The time diary method visualizes the household members’ individual and inter-related ctivity patterns in a broader, more general way. The analysis shows that the already invisible resource energy, which has been made doubly invisible through domestication, can be de-domesticated through the domestication of forms of visualization. At the same time, the forms of visualization themselves risk being made invisible by being domesticated; for forms of visualization to have any lasting effect, strategies for avoiding this must be developed.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. p. 157
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 441
Keywords
Energy use, energy visualization, households, energy behaviour, Power Aware Cord, Anneberg, pilot project, heating system, time-diaries, Time-PAcTS, Energianvändning, energivisualisering, hushåll, energibeteende, Power Aware Cord, Anneberg, pilotprojekt, värmesystem, tidsdagbok, Time-PAcTS
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-11936 (URN)978-91-7393-864-8 (ISBN)
Public defence
2008-06-09, Elysion, Hus T, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-05-27 Created: 2008-05-27 Last updated: 2015-02-05Bibliographically approved
Löfström, E. & Palm, J. (2008). Visualizing household energy use in the interest of developing sustainable energy systems. Housing Studies, 23(6), 935-940
Open this publication in new window or tab >>Visualizing household energy use in the interest of developing sustainable energy systems
2008 (English)In: Housing Studies, ISSN 0267-3037, E-ISSN 1466-1810, Vol. 23, no 6, p. 935-940Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Energy is an important social resource on which we depend in our everyday lives; however, energy-related emissions constitute a major environmental burden, so in Sweden a major political goal is to reduce total energy consumption and to use energy more efficiently. To achieve this, users need to transform their behaviour and start reflecting on their energy use. This paper discusses three different methods for visualizing energy use, namely information tools, keeping time diaries, and using the “Power-Are Cord.” Each method has its pros and cons, but combining different methods could prove a useful way to drawing attention to household energy use and the possibilities for energy reduction. By combining the data gained from the different methods, we are more likely to find strategies that are better suited to people’s behaviour.

Keywords
user studies, energy, visualization
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-15599 (URN)10.1080/02673030802425602 (DOI)
Note
Original publication: Erica Löfström and Jenny Palm, Visualizing household energy use in the interest of developing sustainable energy systems, 2008, Housing Studies, (23), 6, 935-940.http://dx.doi.org/10.1080/02673030802425602. Copyright © Taylor & Francis Group, an informa businessAvailable from: 2008-11-20 Created: 2008-11-20 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Löfström, E. & Palm, J. (2007). On the Invisible Socio-Technical system - The Great Unknown. In: Erica Löfström, Jenny Palm (Ed.), Power and Energy Systems.: Proceeding of the Ninth IASTED Internationl conference (pp. 111-116). Anaheim: ACTA Press
Open this publication in new window or tab >>On the Invisible Socio-Technical system - The Great Unknown
2007 (English)In: Power and Energy Systems.: Proceeding of the Ninth IASTED Internationl conference / [ed] Erica Löfström, Jenny Palm, Anaheim: ACTA Press , 2007, p. 111-116Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Energy is an important resource in society and we often depend on energy in our everyday life. Energy related emissions constitute at the same time a major environmental load, and we need to use energy more efficient. To develop sustainable energy systems users need to transform their behavior and start reflecting on their energy use. The aim with this paper is to discuss different methods to visualize energy use in households. We will discuss experience from three different methods to visualize energy, namely information, time-diaries and a power aware cord. Every method has its drawbacks, but combining the three methods could be one way to highlights households energy use and their possibility to energy conservation. By using the results from the introduction of time-diaries and technical artefacts in households when developing information campaigns and in energy guidance, we can probably find strategies that appeal more closely to peoples behaviour hence making it easier for households to put the advice into practice in their everyday

the energy system, which increases their importance as a key component in the system.

But transforming the energy system for greater sustainability also sometimes requires the users to "transform" their own behavior and conserve energy. At the same time, households are not interested in energy

per se, but rather in the services that the energy companies provide. Energy is in demand to meet various needs, such as the need to feel full and satisfied, to have heat and light, and to be healthy and clean (Carlsson-Kanyama and Lindén, 2002). As long as the energy system is working and performing in accordance with our demands, it is essentially "invisible" (Blomkvist and Kaijser, 1998; Giddens, 1999). To develop sustainable energy solutions it is consequently important for national and municipal governments to make both the energy system and our energy use more visible.

Place, publisher, year, edition, pages
Anaheim: ACTA Press, 2007
Keywords
energy, housing, visualisation
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37746 (URN)38232 (Local ID)978-88-89866-21-8 (ISBN)38232 (Archive number)38232 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2014-10-08
Löfström, E. (2006). Solar Power: Like Having a Nuclear Power Plant in the Wardrobe? An Analyzis of How People Living with an Alternative Energy System Experience this New Technology. In: 2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficience in Buildings,2006 (pp. 100). Washington D.C: ACEEE, 1001 Connecticut Avenue, N.W., Suite 801, Washington, D.C. 20036
Open this publication in new window or tab >>Solar Power: Like Having a Nuclear Power Plant in the Wardrobe? An Analyzis of How People Living with an Alternative Energy System Experience this New Technology
2006 (English)In: 2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficience in Buildings,2006, Washington D.C: ACEEE, 1001 Connecticut Avenue, N.W., Suite 801, Washington, D.C. 20036 , 2006, p. 100-Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

KOntakta förf för mer info, ISBN 0-918249-56-2

Place, publisher, year, edition, pages
Washington D.C: ACEEE, 1001 Connecticut Avenue, N.W., Suite 801, Washington, D.C. 20036, 2006
Keywords
solar power, energy use, user study, in-depth interviews, domestication of technology, visualization of energy
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-34774 (URN)23196 (Local ID)23196 (Archive number)23196 (OAI)
Note
CD-ROM med refereed papersAvailable from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Löfström, E. (2006). Solvärme - som att ha ett kärnkraftverk under trappan?. In: Energi, IT och Design,2006 (pp. 11-12).
Open this publication in new window or tab >>Solvärme - som att ha ett kärnkraftverk under trappan?
2006 (Swedish)In: Energi, IT och Design,2006, 2006, p. 11-12Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Energi, energianvändning, pilotprojekt, solfångare, borrhålslager, kvalitativ metod, domesticering av teknik
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-34764 (URN)23140 (Local ID)23140 (Archive number)23140 (OAI)
Note
Elektronisk resursAvailable from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Löfström, E. & Palm, J. (2006). Visualizing energy - filling the gap between attitudes and behaviour?. In: ENHR European Network for Housing Research,2006 (pp. 11-12). Slovenien: Book of Abstracts
Open this publication in new window or tab >>Visualizing energy - filling the gap between attitudes and behaviour?
2006 (English)In: ENHR European Network for Housing Research,2006, Slovenien: Book of Abstracts , 2006, p. 11-12Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Slovenien: Book of Abstracts, 2006
Keywords
Visualizing energy, Information, Policy, Solar power, Interviews, Power Aware Cord
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-34772 (URN)23194 (Local ID)23194 (Archive number)23194 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Löfström, E., Lundh, M. & Jonsson, A. (2005). Hushåll med solvärme - ett svenskt pilotprojekt i Anneberg. Linköping: Program Energisystem
Open this publication in new window or tab >>Hushåll med solvärme - ett svenskt pilotprojekt i Anneberg
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Program Energisystem, 2005
Series
Arbetsnotat / Program Energisystem ; 30
Keywords
hållbar utveckling, energi, värmesystem, boendestudier
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30211 (URN)15705 (Local ID)15705 (Archive number)15705 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Löfström, E. (2005). Hushållet - ett sociotekniskt system med sociogeografisk genomsläpplighet ingår i rapporten Drivkrafter till förändring - essäer om energisystem i utveckling. Linköping: Program Energisystem
Open this publication in new window or tab >>Hushållet - ett sociotekniskt system med sociogeografisk genomsläpplighet ingår i rapporten Drivkrafter till förändring - essäer om energisystem i utveckling
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Program Energisystem, 2005
Series
Arbetsnotat / Program Energisystem
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30221 (URN)15724 (Local ID)15724 (Archive number)15724 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications