liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nordvall, Henrik
Alternative names
Publications (10 of 97) Show all publications
Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2019). Analysarbete inom fältforskning (3ed.). In: Andreas Fejes, Robert Thornberg (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 235-254). Stockholm: Liber, Sidorna 235-254
Open this publication in new window or tab >>Analysarbete inom fältforskning
2019 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes, Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2019, 3, Vol. Sidorna 235-254, p. 235-254Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019 Edition: 3
Keywords
Etnologi-- forskning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162283 (URN)9789147129706 (ISBN)
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-11-26Bibliographically approved
Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M. & Nordvall, H. (2019). Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok är skriven av en grupp forskare, som på olika sätt studerat olika aspekter av folkbildning. I sitt arbete har var och en blivit förtrogen med de begrepp och företeelser som vi här riktar ljuset på. Via ett anslag från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté har vi kunnat samlas kring ett gemensamt tema, som vi valt att kalla mobiliseringsdidaktik. Begreppet är knappast etablerat, men vi har funnit att didaktikens frågor kan vara fruktbara även i ett sådant här sammanhang - den slags folkbildning som siktar på samhällsförändring. Projektet utgör även ett försök att se didaktiska val som dilemman. Boken har tagit formen av en antologi, där varje författare svarar för de empiriska fall som de studerat och de begreppsliga resonemang som präglat deras perspektiv. På så sätt uppstår en variation i tänkande inom ramen för det gemensamma: didaktik, design och dilemma.

Författarna

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 122
Series
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 9
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160539 (URN)9789176850800 (ISBN)
Note

Andra upplagan.

Available from: 2019-09-25 Created: 2019-09-25 Last updated: 2019-09-25
Nordvall, H. (2019). Folkbildningen, makten och medborgarna. Folkbildarforum (2), 14-15
Open this publication in new window or tab >>Folkbildningen, makten och medborgarna
2019 (Swedish)In: Folkbildarforum, no 2, p. 14-15 (2)p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Skapas tillit i ett samhälle genom människors deltagande i frivilligorganisationer eller genom välfungerande politiska institutioner? Om svaret är politiska institutioner, har då folkbildningen någon betydelse? För att svara på det måste vi förstå folkbildningens relation till det formella politiska systemet – och till partierna.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Bildningsförbundet Östergötland, 2019. p. 14-15 (2)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162222 (URN)
Projects
Partiskolningens didaktik
Available from: 2019-11-25 Created: 2019-11-25 Last updated: 2019-12-02Bibliographically approved
Pastuhov, A., Lövgren, J. & Nordvall, H. (2019). Forskning om nordisk folkhögskola: En översikt 1998–2018 med sammanfattningar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Forskning om nordisk folkhögskola: En översikt 1998–2018 med sammanfattningar
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet till följd av ett riksdagsbeslut som gav universitetet ett särskilt ansvar för forskning om folkbildning. Mimer har till uppdrag att stödja folkbildningsforskning oavsett inom vilken disciplin den bedrivs eller vid vilket lärosäte. En viktig del av uppdraget är att skapa överblick över forskning om folkbildning i vid bemärkelse.

I denna översikt är det forskning om folkhögskolan som står i fokus. Mer precist omfattas doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar om folkhögskolor i de nordiska länderna som publicerats på svenska, norska, danska, finska och engelska från 1998 till och med 2018. Tack vare författargruppens breda nordiska förankring har förutsättningarna varit mycket goda när det gäller att överblicka den forskning som finns. Inte minst forskning publicerad på finska tenderar på grund av språkbarriären att förbli okänd i de andra nordiska länderna.

Vår förhoppning är att denna skrift ska vara en resurs både för forskare med intresse för folkhögskolan och för forskningsintresserade inom folkhögskolans värld. Dessutom hoppas vi att den kan vara ett verktyg för alla som har ett intresse av att fördjupa sig i forskning om denna nordiska utbildningsform.

Linköping i oktober 2019

Andreas Fejes

Mimers ordförande

Henrik Nordvall

Föreståndare för Mimer

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 110
Series
Mimers småskriftserie, ISSN 1401-6192
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161082 (URN)9789179299507 (ISBN)
Available from: 2019-11-25 Created: 2019-11-25 Last updated: 2019-11-25
(2019). Mimerbladet Mars 2019. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mimerbladet Mars 2019
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 4
Series
MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning, ISSN 1102-5913 ; 2019:1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155039 (URN)
Available from: 2019-03-11 Created: 2019-03-11 Last updated: 2019-03-11Bibliographically approved
(2019). Mimerbladet September 2019. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mimerbladet September 2019
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 4
Series
MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning, ISSN 1102-5913 ; 2019:2
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160210 (URN)
Available from: 2019-09-11 Created: 2019-09-11 Last updated: 2019-09-11Bibliographically approved
Nordvall, H. & Fridolfsson, C. (2019). The Folk High School: A Contemporary Educational Pathway for Swedish Parliamentarians?. Scandinavian Journal of Educational Research, 63(3), 347-362
Open this publication in new window or tab >>The Folk High School: A Contemporary Educational Pathway for Swedish Parliamentarians?
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 3, p. 347-362Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to explore the contemporary role of the folk highschool as an educational pathway for Swedish MPs. Statistics from the folkhigh school register at Statistics Sweden are analysed. In summary, thereare still quite a large number of former folk high school participants inthe Swedish parliament (27%, 2014). The MPs’ folk high schoolparticipation mainly took the form of short courses. Over time, the folkhigh schools have increasingly come to be used by members of partieson the left of the political spectrum. The folk high schools arecommonly used as meeting places during the MPs’ political career, andthus not only as an educational pathway to power, as emphasised inearlier research.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Folk high schools; Swedish parliamentarians; popular education; organisational capital
National Category
Political Science Educational Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140998 (URN)10.1080/00313831.2017.1375006 (DOI)
Projects
Utbildningsvägar till makten
Funder
Swedish Research Council, 2009-30733-66243-30
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2019-04-11Bibliographically approved
Nordvall, H. & Wieslander, M. (2019). When Gender Training Backlashes: Participants’ Resistance and the Fragility of Commonsensical Feminism. Adult Education Quarterly, 69(3), 207-224
Open this publication in new window or tab >>When Gender Training Backlashes: Participants’ Resistance and the Fragility of Commonsensical Feminism
2019 (English)In: Adult Education Quarterly, ISSN 0741-7136, E-ISSN 1552-3047, Vol. 69, no 3, p. 207-224Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Feminist educators often encounter different forms of resistance from both maleand female participants. This article uses a neo-Gramscian theoretical perspective todiscuss the importance of considering this resistance when analyzing the relationshipbetween pedagogical design and outcomes. The study draws on survey data andparticipant observation from a case study of a workshop designed to raise awarenessof gender issues. The results from a before-and-after survey show that the workshophad the opposite effect to the one intended in terms of changes in the participants’perceptions of gender. Having a “failed case” as the center of attention, the articlesheds light on the fragility of mainstream discourse on gender equality and thedilemmas of engaging in a struggle over common sense.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
feminist pedagogy, resistance, neo-Gramscian theory, hegemony, common sense, popular education, gender training
National Category
Educational Sciences Pedagogy Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156267 (URN)10.1177/0741713619841128 (DOI)000485270400006 ()
Projects
Mobiliseringsdidaktik
Funder
Swedish Research Council
Note

Funding agencies:  Swedish Research CouncilSwedish Research Council

Available from: 2019-04-10 Created: 2019-04-10 Last updated: 2019-09-30Bibliographically approved
Nordvall, H., Pastuhov, A. & Osman, A. (2018). Folkbildning av och för migranter: en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning av och för migranter: en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I din hand håller du ABFs forskningsrapport, Folkbildning av och för migranter, som är den första i ABFs skriftserie folkbildning och forskning. Rapporten har kommit till genom ett forskningsbidrag och ett gott samarbete mellan ABFs förbundsexpedition och Linköpings universitet. Resultatet blev en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare. Vår förhoppning är att den ska ge både folkbildare i olika studieförbundsavdelningar och forskare inom fältet folkbildning ny kunskap och inspiration kring hur folkbildningen utvecklas.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018. p. 42
Series
Folkbildning & Forskning ; 1
Keywords
folkbildning, studiecirklar, migration, föreningar
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148175 (URN)BF10428 (Local ID)9789185405404 (ISBN)BF10428 (Archive number)BF10428 (OAI)
Projects
Migration, lärande och social inkludering
Available from: 2018-05-31 Created: 2018-05-31 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Nordvall, H. & Fridolfsson, C. (2018). Folkhögskolan: en samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter?. In: Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander (Ed.), Folkhögskolan 150 år: (pp. 303-323). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskolan: en samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter?
2018 (Swedish)In: Folkhögskolan 150 år / [ed] Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2018, p. 303-323Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2018
Series
Folkbildning & Forskning Årsbok ; 2018
Keywords
folkbildning, riksdagsledamöter, folkhögskola, bildningsvägar, utbildning, partier, riksdagen, folkhögskolan, Sverige
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147995 (URN)9789198021363 (ISBN)
Projects
Bildningsvägar till makten
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2019-11-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications