liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Holmberg, Tommy
Alternative names
Publications (8 of 8) Show all publications
Hulting, K. & Holmberg, T. (2011). Mindfulness för patienter med psykisk ohälsa: uppföljning av behandlingseffekter inom primärvården. Linköping: Landstinget i Östergötland
Open this publication in new window or tab >>Mindfulness för patienter med psykisk ohälsa: uppföljning av behandlingseffekter inom primärvården
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mindfulness är en ny inriktning inom kognitiv beteendeterapi. Det är en form av uppmärksamhetsträning för att öva förmågan att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv, sin kropp, sina tankar och känslor. I klinisk tillämpning har programmet mindfulnessbaserad kognitiv terapi utarbetats som en åtta veckor lång behandling med dagliga mindfulnessövningar och gruppträffar varje vecka.

Syftet med studien var att över tid följa en grupp patienter med psykisk ohälsa som deltog i mindfulnessbehandling med fokus på symtomlindring och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.

Patientens (n=95) psykiska ohälsa skattades med The Comprehensive Psychopathological Rating Scale-Self Assessment, den hälsorelaterade livskvaliteten med EuroQol 5D och graden av mindfulness med Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. En kategorisering genomfördes av svaren på de öppna frågorna i en uppföljningsenkät.

Inklusionskriterier för deltagande i denna behandling var patienter med depressionstillstånd, ångest-, smärt- eller stressrelaterad problematik och utmattningssyndrom. Patienterna remitterades från kuratorer, läkare och sjukgymnaster i närsjukvården i centrala länsdelen till huvudförfattaren. Bortfall utgjordes av de patienter som inte deltog i gruppträffarna vid minst fyra tillfällen och av patienter som valde att tacka nej till behandlingen i samband med det individuella bedömningstillfället före gruppstart. Den vanligaste behandlingsorsaken var stressrelaterade besvär följt av depression och ångest.

Andelen patienter som skattade måttlig eller svår depression minskade med 26 procent efter genomgången mindfulnessbehandling. Den hälsorelaterade livskvaliteten skattades som förbättrad och var störst föroro/nedstämdhet. Skattningarna visade att patienterna ökade sin  förmåga att observera, att agera med medvetenhet och att acceptera utan att döma.

Studien visade att mindfulness som behandling av patienter med stress-, ångest eller depressionsproblematik kan bidra till att patienten får bättre förståelse för sina problem och redskap som hjälper dem att bättre bemästra besvären. Behandlingen bör ses som ett komplement till individuell samtalsbehandling och/eller läkemedelsbehandling. En begränsning som måste beaktas då resultaten värderas är avsaknaden av kontrollgrupp.

Abstract [sv]

Bakgrund: Mindfulness i gruppform introducerades som en ny behandling för patienter med psykisk ohälsa inom närsjukvården i centrala länsdelen i Östergötland under 2009. Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning för att öva förmågan att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv, sin kropp, sina tankar och känslor. Studier av effekterna av den kliniska tillämpningen av mindfulness visar på positiva effekter vid många olika sjukdomstillstånd som exempelvis ångest, stress, depression och sömnsvårigheter.

Syfte: Syftet med studien var att över tid följa en grupp patienter med psykisk ohälsa som deltog i mindfulnessbehandling med fokus på symtomlindring och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.

Metod: Inklusionskriterier för deltagande var patienter med depressionstillstånd, ångestproblematik, stressrelaterade problem, smärtproblematik och utmattningssyndrom. Patienterna remitterades av kuratorer, läkare och sjukgymnaster inom närsjukvården i centrala Östergötland till Rörelse&Hälsa. Mindfulness behandlingen genomfördes enligt programmet mindfulnessbaserad kognitiv terapi med dagliga mindfulnessövningar som genomfördes på egen hand och gruppträffar varje vecka under en åtta veckors period. Patienternas psykiska ohälsa inklusive sömnbesvär skattades med The Comprehensive Psychopathological Rating Scale-Self Assessment, den hälsorelaterade livskvaliteten med EuroQol 5D och graden av mindfulness med Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Utvärderingsinstrumenten fylldes i vid start och avslut av behandlingen.

Resultat: Nittiofem patienter inkluderades i studien fördelat på elva behandlingsgrupper. Andelen patienter som skattade måttlig eller svår depression minskade från 39 till 13 procent och medianvärdet för depression minskade från 16 till 10 (p<0,001). Andelen patienter som skattade sömnbesvär minskade från 25 till 15 procent (p=0,02). Den hälsorelaterade livskvaliteten (EurQol 5D index) förbättrades från 0,64 till 0,73 (p<0,001). Patienterna förbättrade sin förmåga att observera, att agera med medvetenhet och att acceptera utan att döma (p<0,001).

Slutsats: Studien visade att mindfulness som behandling av patienter med stress-, ångest och depressionsproblematik kan bidra till att patienterna får bättre förståelse för sina problem och redskap att kunna hantera sina besvär. Behandlingen bör ses som ett komplement till individuell samtalsbehandling och/eller läkemedelbehandling.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Landstinget i Östergötland, 2011. p. 25
Series
Rapport-FoUrnalen, ISSN 1102-3805 ; 2011:3
Keywords
Psykisk ohälsa, mindfulness, primärvård
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75211 (URN)
Available from: 2012-02-22 Created: 2012-02-21 Last updated: 2012-02-22Bibliographically approved
Foldemo, A., Wärdig, R., Holmberg, T., Valter, L. & Osby, U. (2011). QUALITY OF LIFE IN METABOLIC RISK PATIENTS WITH PSYCHOSIS IN RELATION TO THE POPULATION in SCHIZOPHRENIA BULLETIN, vol 37, issue , pp 264-264. In: SCHIZOPHRENIA BULLETIN (pp. 264-264). Oxford University Press, 37
Open this publication in new window or tab >>QUALITY OF LIFE IN METABOLIC RISK PATIENTS WITH PSYCHOSIS IN RELATION TO THE POPULATION in SCHIZOPHRENIA BULLETIN, vol 37, issue , pp 264-264
Show others...
2011 (English)In: SCHIZOPHRENIA BULLETIN, Oxford University Press , 2011, Vol. 37, p. 264-264Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

n/a

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2011
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-67004 (URN)000287746000749 ()
Available from: 2011-03-25 Created: 2011-03-25 Last updated: 2011-04-26Bibliographically approved
Holmberg, T., Börelius, L., Ledström, B., Andersson, I. & Foldemo, A. (2009). Utvärdering av de psykosociala teamen i Borensberg, Motala och Vadstena.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av de psykosociala teamen i Borensberg, Motala och Vadstena
Show others...
2009 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-52852 (URN)
Available from: 2010-01-12 Created: 2010-01-12 Last updated: 2010-01-13
Holmberg, T., Börelius, L., Andersson, I. & Foldemo, A. (2009). Utvärdering av det psykosociala teamet inom primärvården i Norrköping..
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av det psykosociala teamet inom primärvården i Norrköping.
2009 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-53021 (URN)
Available from: 2010-01-14 Created: 2010-01-14
Börelius, L., Foldemo, A., Holmberg, T., Schöld, A.-K., Thorell, L.-H., Ylikivelä, R. & Nettelbladt, P. (2008). Mental unhealth among young adults in primary health care. In: European Psychiatry - the journal of the association of european psychiatrists,2008 (pp. 248-248).
Open this publication in new window or tab >>Mental unhealth among young adults in primary health care
Show others...
2008 (English)In: European Psychiatry - the journal of the association of european psychiatrists,2008, 2008, p. 248-248Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

    

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42421 (URN)63959 (Local ID)63959 (Archive number)63959 (OAI)
Note
Nr P0190Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Johansson, G., Eliasson, A., Löbu, S. & Holmberg, T. (2007). Närståendes delaktighet i den psykiatriska vården - en enkätundersökning i Östergötland 2006. Linköping: Landstinget i Östergötland
Open this publication in new window or tab >>Närståendes delaktighet i den psykiatriska vården - en enkätundersökning i Östergötland 2006
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Landstinget i Östergötland, 2007
Series
Rapport-FoUrnalen ; 2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39836 (URN)51455 (Local ID)51455 (Archive number)51455 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Börelius, L., Foldemo, A., Holmberg, T., Schöld, A.-K., Thorell, L.-H., Ylikivelä, R. & Nettelbladt, P. (2007). Själen i primärvården - psykisk ohälsa hos unga vuxna och deras upplevelser av vården. Linköping: Landstinget i Östergötland
Open this publication in new window or tab >>Själen i primärvården - psykisk ohälsa hos unga vuxna och deras upplevelser av vården
Show others...
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Landstinget i Östergötland, 2007
Series
Rapport-FoUrnalen ; 3
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39838 (URN)51459 (Local ID)51459 (Archive number)51459 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Wenemark, M., Borgstedt-Risberg, M., Holmberg, T., Nettelbladt, P., Brage Noorlind, H. & Åkerlind, I. (2003). Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad hälsa i Östergötland hösten 2002.. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum
Open this publication in new window or tab >>Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad hälsa i Östergötland hösten 2002.
Show others...
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum, 2003
Series
Folkhälsovetenskapligt Centrum ; 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-28312 (URN)13444 (Local ID)13444 (Archive number)13444 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-10-09
Organisations

Search in DiVA

Show all publications