liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Pettersson, Per A.
Publications (5 of 5) Show all publications
Lakemond, N., Holmberg, G. & Pettersson, P. A. (2018). On digital innovation and critical applications: Bazaars, Cathedrals and What Else. In: : . Paper presented at AOM’s specialized conference on Big Data in a Digitalized Economy, Surrey, 18-20 April.
Open this publication in new window or tab >>On digital innovation and critical applications: Bazaars, Cathedrals and What Else
2018 (English)Conference paper (Refereed)
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162039 (URN)
Conference
AOM’s specialized conference on Big Data in a Digitalized Economy, Surrey, 18-20 April
Available from: 2019-11-28 Created: 2019-11-28 Last updated: 2019-11-28
Holmberg, G., Lakemond, N., Pettersson, P. A. & Swartling, D. (2017). On digital innovation and critical applications: Airports, Cathedrals and Bazaars. In: : . Paper presented at CiNet Conference, Potsdam, 10-12 September..
Open this publication in new window or tab >>On digital innovation and critical applications: Airports, Cathedrals and Bazaars
2017 (English)Conference paper (Refereed)
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162040 (URN)978-90-77360-20-0 (ISBN)
Conference
CiNet Conference, Potsdam, 10-12 September.
Available from: 2019-12-02 Created: 2019-12-02 Last updated: 2019-12-02
Jönsson, L., Adelswärd, V., Cederberg, A., Pettersson, P. A. & Kelly, C. (Eds.). (2001). Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22–23 oktober 1999. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22–23 oktober 1999
Show others...
2001 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2001. p. 353
Series
Studies in Language and Culture, ISSN 1403-2570 ; 2Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686, E-ISSN 1650-3740 ; 6
National Category
Specific Languages General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125893 (URN)9173733164 (ISBN)
Available from: 2016-03-07 Created: 2016-03-07 Last updated: 2018-01-24Bibliographically approved
Linell, P., Adelswärd, V., Nilsson, T. & Pettersson, P. A. (Eds.). (1987). Svenskans beskrivning, 16. Volym 1: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987. Paper presented at Svenskans beskrivning 16, Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987 (Två volymer 21a och 21b). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Svenskans beskrivning, 16. Volym 1: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987
1987 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Sextonde sammankomsten för svenskans beskrivning hölls i Linköping den 22 och 23 oktober 1987. Värdinstitutioner var Institutionen för Språk och Litteratur och Tema Kommunikation.

Sammankomstens huvudtema var svenska språket i bruk, men i enlighet med traditionen var även andra områden inom forskningen kring svenskan företrädda. Antalet deltagare var c:a 175, och sammanlagt 38 föredrag hölls, varav tre plenarföreläsningar. Tre bidrag (Linda Jönsson: Polisrapporten - en skriven berättelse på talets grund, Godelieve Laureys: Rörelseverb i svenskan och holländskan och Tomas Riad: Reflexivitet och predikation) kommer att publiceras på annat sätt, medan övriga 35 bidrag finns i de två volymer som här föreligger.

Organisationskommitten bestod, utom av utgivarna, av Mats Arwidson och Marianne Axelson. Vi tackar dem varmt för allt deras arbete före, under och efter sammankomsten. För hjälp med redigeringen vill vi tacka Elisabeth Andersson och Lotta Strand. Vi vill också framföra ett tack till Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping som gav ekonomiskt stöd till sammankomsten. Tryckningen av konferensvolymerna har möjliggjorts genom bidrag från HSFR (F 753/88).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1987. p. 278
Series
SIC (Linköping), ISSN 0280-5634 ; 21a
Keywords
Svenska språket
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108104 (URN)LiU-Tema K-RB-88-21a (ISRN)LiU-Tema K-RB -88-21a (Local ID)91-7870-325-5 (ISBN)LiU-Tema K-RB -88-21a (Archive number)LiU-Tema K-RB -88-21a (OAI)
Conference
Svenskans beskrivning 16, Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987 (Två volymer 21a och 21b)
Note

Innehållsföteckning

Plenarföredrag

Kurt Johannesson: Den klassiska retoriken och svenskan

Bengt Nordberg: Samtal i institutionella miljöer

Margareta Westman: Åsikter om svenskt språkbruk

Sektionsföredrag

Elisabeth Ahlsen: Referensstrategier i svenskan hos afatiker och andraspråksinlärare

Karin Aijmer: Tyck inte så mycket - om användningen av verbet 'tycka'

Jens Allwood: Om det svenska systemet förspråklig återkoppling

Gunilla Anderrnan: Upp med dig! Om det som inte står i texten

Judith Chrystal: Det primära bruket av engelskai svenska tidningstexter. Strategier och funktioner

Gunnel Clark: Den ser god ut, men smakar den gott?

Barbro Ehrenberg-Sundin: Krav som styr utformningen av myndigheters föreskrifter

Claes-Christian Elert: Förändringar i svenskt uttal under de senaste hundra åren

Birgitta Garrne: Hur gör elever när de skriver?

Britt-Louise Gunnarsson: Texter i ett föränderligt samhälle

Birgitta Hene: Attributiv ålder och predikativ glädje - om personbeskrivande adjektivs syntaktiska funktion

Göran Huss: De olika nordiska språkens förhållningssätt till internationella lån. Några exempel från idrottsterminologin

Karin Junefelt: Registerregistrering eller att särskilja närbesläktade register

Sirpa Koiranen: Verbalisering i språkspelen musikrecensioner

Ulla-Britt Kotsinas: Rinkebysvenskan - en dialekt?

Mona Lansfjord: Elevers språkliga utveckling i gymnasieskolan

Kenneth Larsson: Disposition av propositioner. En texttyps förändring: motiv, genomförande samt skrivar- och läsarreaktioner

Mats Larsson: Översättningsstrategier för litterärt talspråk. Från tjeckiska till svenska

Rolf Lindgren, Diana Krull och Olle Engstrand: Akustiska studier av fonetiskvariation i svenskan

Ulla Melander Marttala: Läkares och lekmäns begreppsvärldar. Resultat från en sociosemantisk studie

Eva Mårtensson: Samtal i offentligheten. Presentation av ett projekt

Kristina Nikula: Finlandssvenska - vad är det?

Kerstin Nordenstam: Avbrott och stödsignaler hos kvinnor och män

Lillemor Santesson: Några förändringar i svensk ortografi under 1600-talet

Beata Schmid: Lexikalisk fonologi och tryck isammansatta ord i svenskan

Sören Sjöström: Rumsbetydelse och perspektiv

Siv Strömquist: Rörligt eller rörigt? Om ettexperiment kring textstrukturen i ett antal elevuppsatser

Sven Strömgvist: Svenska i ett ontogenetiskt perspektiv - med särskild hänsyn till personliga pronomen

Inga Söderblom: Språkspel i Torsten Ekboms romaner

Elisabet Törnudd Jalovaara: Distansformen skulle

Elsie Wijk-Andersson: Flertydiga bara-fraser

Håkan Äbrink: Här är jag nu - om spatiotemporala markörer i talspråket

Available from: 2014-06-25 Created: 2014-06-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Linell, P., Adelswärd, V., Nilsson, T. & Pettersson, P. A. (Eds.). (1987). Svenskans beskrivning, 16. Volym 2: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987. Paper presented at Svenskan beskrivning 16, Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987 (Två volymer 21a och 21b). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Svenskans beskrivning, 16. Volym 2: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987
1987 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Sextonde sammankomsten för svenskans beskrivning hölls i Linköping den 22 och 23 oktober 1987. Värdinstitutioner var Institutionen för Språk och Litteratur och Tema Kommunikation.

Sammankomstens huvudtema var svenska språket i bruk, men i enlighet med traditionen var även andra områden inom forskningen kring svenskan företrädda. Antalet deltagare var c:a 175, och sammanlagt 38 föredrag hölls, varav tre plenarföreläsningar. Tre bidrag (Linda Jönsson: Polisrapporten - en skriven berättelse på talets grund, Godelieve Laureys: Rörelseverb i svenskan och holländskan och Tomas Riad: Reflexivitet och predikation) kommer att publiceras på annat sätt, medan övriga 35 bidrag finns i de två volymer som här föreligger.

Organisationskommitten bestod, utom av utgivarna, av Mats Arwidson och Marianne Axelson. Vi tackar dem varmt för allt deras arbete före, under och efter sammankomsten. För hjälp med redigeringen vill vi tacka Elisabeth Andersson och Lotta Strand. Vi vill också framföra ett tack till Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping som gav ekonomiskt stöd till sammankomsten. Tryckningen av konferensvolymerna har möjliggjorts genom bidrag från HSFR (F 753/88).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1987. p. 266 (279-545)
Series
SIC (Linköping), ISSN 0280-5634 ; 21b
Keywords
Svenska språket
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108106 (URN)LiU-Tema K-RB-88-21b (ISRN)91-7870-326-3 (ISBN)
Conference
Svenskan beskrivning 16, Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987 (Två volymer 21a och 21b)
Note

Innehållsföteckning

Plenarföredrag

Kurt Johannesson: Den klassiska retoriken och svenskan

Bengt Nordberg: Samtal i institutionella miljöer

Margareta Westman: Åsikter om svenskt språkbruk

Sektionsföredrag

Elisabeth Ahlsen: Referensstrategier i svenskan hos afatiker och andraspråksinlärare

Karin Aijmer: Tyck inte så mycket - om användningen av verbet 'tycka'

Jens Allwood: Om det svenska systemet förspråklig återkoppling

Gunilla Anderrnan: Upp med dig! Om det som inte står i texten

Judith Chrystal: Det primära bruket av engelskai svenska tidningstexter. Strategier och funktioner

Gunnel Clark: Den ser god ut, men smakar den gott?

Barbro Ehrenberg-Sundin: Krav som styr utformningen av myndigheters föreskrifter

Claes-Christian Elert: Förändringar i svenskt uttal under de senaste hundra åren

Birgitta Garrne: Hur gör elever när de skriver?

Britt-Louise Gunnarsson: Texter i ett föränderligt samhälle

Birgitta Hene: Attributiv ålder och predikativ glädje - om personbeskrivande adjektivs syntaktiska funktion

Göran Huss: De olika nordiska språkens förhållningssätt till internationella lån. Några exempel från idrottsterminologin

Karin Junefelt: Registerregistrering eller att särskilja närbesläktade register

Sirpa Koiranen: Verbalisering i språkspelen musikrecensioner

Ulla-Britt Kotsinas: Rinkebysvenskan - en dialekt?

Mona Lansfjord: Elevers språkliga utveckling i gymnasieskolan

Kenneth Larsson: Disposition av propositioner. En texttyps förändring: motiv, genomförande samt skrivar- och läsarreaktioner

Mats Larsson: Översättningsstrategier för litterärt talspråk. Från tjeckiska till svenska

Rolf Lindgren, Diana Krull och Olle Engstrand: Akustiska studier av fonetiskvariation i svenskan

Ulla Melander Marttala: Läkares och lekmäns begreppsvärldar. Resultat från en sociosemantisk studie

Eva Mårtensson: Samtal i offentligheten. Presentation av ett projekt

Kristina Nikula: Finlandssvenska - vad är det?

Kerstin Nordenstam: Avbrott och stödsignaler hos kvinnor och män

Lillemor Santesson: Några förändringar i svensk ortografi under 1600-talet

Beata Schmid: Lexikalisk fonologi och tryck isammansatta ord i svenskan

Sören Sjöström: Rumsbetydelse och perspektiv

Siv Strömquist: Rörligt eller rörigt? Om ettexperiment kring textstrukturen i ett antal elevuppsatser

Sven Strömgvist: Svenska i ett ontogenetiskt perspektiv - med särskild hänsyn till personliga pronomen

Inga Söderblom: Språkspel i Torsten Ekboms romaner

Elisabet Törnudd Jalovaara: Distansformen skulle

Elsie Wijk-Andersson: Flertydiga bara-fraser

Håkan Äbrink: Här är jag nu - om spatiotemporala markörer i talspråket

Available from: 2014-06-25 Created: 2014-06-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications