liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (5 of 5) Show all publications
Syssner, J. & Olausson, A. (2019). Att främja utveckling inom besöksnäringen. In: Karl Wennberg (Ed.), Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland (pp. 279-294). Familjen Kamprads stiftelse
Open this publication in new window or tab >>Att främja utveckling inom besöksnäringen
2019 (Swedish)In: Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland / [ed] Karl Wennberg, Familjen Kamprads stiftelse , 2019, p. 279-294Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Besöksnäringen lyfts fram som allt viktigare för utveckling och tillväxt på den svenska landsbygden. Besöksnäringen har ett antal särskilda karaktärsdrag som är viktiga att känna till om branschen ska kunna nå den potential den ofta tillskrivs.

Besöksnäringen är platsspecifik och måste därför utvecklas i relation till platsens natur, kultur och sociala karaktärsdrag.

En destination utgörs ofta av ett stort antal, små och stora, kommersiella och icke-kommersiella aktörer, vilket skapar utmaningar när det kommer till styrning av besöksnäringens utveckling.

Besöksnäringens utveckling kantas av att olika intressen möts och ibland hamnar i konflikt med varandra. För att besöksnäringens utveckling ändå ska kunna styras krävs ett aktivt ledarskap och forum för strategisk styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Familjen Kamprads stiftelse, 2019
Keywords
lokal utveckling, besöksnäring, styrning
National Category
Political Science Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159524 (URN)9789151919775 (ISBN)
Available from: 2019-08-12 Created: 2019-08-12 Last updated: 2019-08-14Bibliographically approved
Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Nya förvaltningsideal: Entreprenörer och byråkrater i samhällsbyggnadsprocessen. In: Josefina Syssner (Ed.), Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande: (pp. 37-57). Linnefors: Linnefors förlag
Open this publication in new window or tab >>Nya förvaltningsideal: Entreprenörer och byråkrater i samhällsbyggnadsprocessen
2019 (Swedish)In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande / [ed] Josefina Syssner, Linnefors: Linnefors förlag , 2019, p. 37-57Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Byråkrati är utan tvivel det organisationsideal som haft störst inverkan på hur västvärldens stater byggt upp sin moderna offentliga förvaltning. I svenska kommuner är den byråkratiska logiken så djupt rotad att den ofta tas för självklar, även om dess oönskade avarter i form av tröghet och pappersarbete länge varit föremål för hård kritik. Samtidigt växer nya och delvis annorlunda förvaltningsideal fram. Dessa nya förvaltningsideal verkar höra samman med nya former av policyutmaningar som svenska kommuner står inför. I detta kapitel diskuteras hur traditionella byråkrater i kommunal förvaltning har fått sällskap av tjänstepersoner som agerar mer som samhällsentreprenörer. Med begreppet samhällsentreprenör avses här en kommunal tjänsteperson som använder sig av entreprenöriella metoder och förhållningssätt i syfte att driva samhällsbyggnadsprocesser. I kapitlet diskuteras hur nya organisationsförhållanden (förvaltningsreformer) och förändrade policyförhållanden (nya policyutmaningar) har bidragit till att skapa en institutionaliserad efterfrågan på mer entreprenöriella tjänstepersoner inom lokal samhällsbyggnad.

Place, publisher, year, edition, pages
Linnefors: Linnefors förlag, 2019
Keywords
politiskt entreprenörskap, byråkrati, samhällsplanering, förvaltningspolitik, kommunal förvaltning
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162223 (URN)9789188651082 (ISBN)
Available from: 2019-11-25 Created: 2019-11-25 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework. Lex Localis, 17(3), 643-658
Open this publication in new window or tab >>Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework
2019 (English)In: Lex Localis, ISSN 1581-5374, E-ISSN 1855-363X, Vol. 17, no 3, p. 643-658Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

It has been argued that political entrepreneurship is playing an increased role for public organizations and play a vital role in local government organizations. Political entrepreneurship has previously been studied from the motivations and actions of the individual entrepreneur. We argue that in order to understand why political entrepreneurship occurs in local public administration, these aspects are not enough. Instead, we need to consider entrepreneurship as situated, and analyse contextual conditions which form institutional demands for political entrepreneurship. A tentative framework is presented, which distinguish conditions coming from reformed organizational setting and conditions coming from new policy challenges. Finally, we conclude that the character of the conditions and thus the institutional demands directs political entrepreneurship towards either value-generative or collaborative entrepreneurship.

Place, publisher, year, edition, pages
Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor, 2019
Keywords
political entrepreneurship, local government, public administrators, institutional demands, situated agency
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159526 (URN)10.4335/17.3.643-658(2019) (DOI)000477968600012 ()
Available from: 2019-08-12 Created: 2019-08-12 Last updated: 2019-08-12
Olausson, A. & Syssner, J. (2018). Mot en ny lokal utvecklingspolitik?: Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mot en ny lokal utvecklingspolitik?: Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Svenska kommuner gör varje år åtskilliga insatser i syfte att främja den egna kommunens attraktivitet, konkurrenskraft eller tillväxtpotential. I forskningslitteraturen går dessa insatser ofta under benämningen lokal utvecklingspolitik. I denna rapport undersöks hur lokalt utvecklingsarbete egentligen går till. Vad gör kommunerna och med vilka metoder? Hur väcks utvecklingspolitiska initiativ? Och hur organiseras genomförandet av utvecklingspolitiken?

Rapporten bygger på ett interaktivt följeforskningsprojekt där författarna under tre år har följt lokala utvecklingsinitiativ i tio kommuner runt om i Sverige. De studerade kommunerna har under undersökningsperioden ingått i Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft, 2015-2018.

I de fyra resultatkapitlen beskrivs 1) hur kommunala företrädare strategiskt ser på kommunens roll och funktion i det lokala utvecklingsarbetet, 2) vilka metoder kommunerna utvecklar och arbetar med, 3) hur utvecklingsinsatser förankras och blir legitima under okonventionella policyprocesser samt 4) vilka roller utvecklingsprofessionella tjänstepersoner har i utvecklingspolitikens policyprocesser.

Resultaten i denna studie kan förstås i ljuset av en mer övergripande policyförändring som äger rum på det regionalpolitiska området. Tidigare har lokal och regional utvecklingspolitik varit direkt associerat med näringslivsutveckling och skapande av nya arbetstillfällen. Vi menar dock att en annan bredare form av utvecklingspolitik håller på att ta form, inte minst på den lokala nivån. Denna nya utvecklingspolitik fokuserar på samhällsutveckling i vid mening. Ofta betyder det att frågorna är svåra för kommunen att styra och att de inte enkelt kan inordnas under någon traditionell politisk sektor (förvaltning).

Med denna policyförändring för ögonen ser vi att kommunerna hittills har haft svårt att finna arbetssätt, metoder och organisationsformer som matchar den breda, interaktiva och tvärsektoriella utvecklingspolitiken. Resultaten visar att kommunerna uttrycker en tydlig diskrepans mellan hur de vill jobba och hur de tycker att de faktiskt jobbar. Vidare är metodutvecklingen på området fokuserad på intern organisations- och processutveckling. De utvecklingsinitiativ som studerats har ofta initierats och drivits av enskilda medarbetare som inte sällan saknat organisatoriska stödstrukturer för tvärsektoriellt och interaktivt arbete. Därtill har dessa medarbetare ibland mött legitimitetsproblem när deras arbete saknar förankring eller när olika legitimitetsgrunder har krockat med varandra.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 76
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2018:8
Keywords
Regionalpolitik, Kommunalpolitik, Sverige
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153587 (URN)9789176851395 (ISBN)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Olausson, A. & Wihlborg, E. (2018). The legitimacy of political entrepreneurs in networks: lessons from local development projects in swedish municipalities (1ed.). In: Charlie Karlsson, Charlotte Silander, Daniel Silander (Ed.), Governance and political entrepreneurship in Europe: promoting growth and welfare in times of crisis (pp. 229-253). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>The legitimacy of political entrepreneurs in networks: lessons from local development projects in swedish municipalities
2018 (English)In: Governance and political entrepreneurship in Europe: promoting growth and welfare in times of crisis / [ed] Charlie Karlsson, Charlotte Silander, Daniel Silander, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018, 1, p. 229-253Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018 Edition: 1
Keywords
political entrepreneurship, legitimacy, network governance, Politiskt entreprenörskap, Kommuner, Sverige
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150154 (URN)9781788112758 (ISBN)
Available from: 2018-08-14 Created: 2018-08-14 Last updated: 2019-10-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6723-8388

Search in DiVA

Show all publications