liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nordvall, Henrik
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 97) Visa alla publikasjoner
Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2019). Analysarbete inom fältforskning (3ed.). In: Andreas Fejes, Robert Thornberg (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 235-254). Stockholm: Liber, Sidorna 235-254
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Analysarbete inom fältforskning
2019 (svensk)Inngår i: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes, Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2019, 3, Vol. Sidorna 235-254, s. 235-254Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Liber, 2019 Opplag: 3
Emneord
Etnologi-- forskning
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-162283 (URN)9789147129706 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-11-26 Laget: 2019-11-26 Sist oppdatert: 2019-11-26bibliografisk kontrollert
Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M. & Nordvall, H. (2019). Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Denna bok är skriven av en grupp forskare, som på olika sätt studerat olika aspekter av folkbildning. I sitt arbete har var och en blivit förtrogen med de begrepp och företeelser som vi här riktar ljuset på. Via ett anslag från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté har vi kunnat samlas kring ett gemensamt tema, som vi valt att kalla mobiliseringsdidaktik. Begreppet är knappast etablerat, men vi har funnit att didaktikens frågor kan vara fruktbara även i ett sådant här sammanhang - den slags folkbildning som siktar på samhällsförändring. Projektet utgör även ett försök att se didaktiska val som dilemman. Boken har tagit formen av en antologi, där varje författare svarar för de empiriska fall som de studerat och de begreppsliga resonemang som präglat deras perspektiv. På så sätt uppstår en variation i tänkande inom ramen för det gemensamma: didaktik, design och dilemma.

Författarna

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. s. 122
Serie
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 9
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-160539 (URN)9789176850800 (ISBN)
Merknad

Andra upplagan.

Tilgjengelig fra: 2019-09-25 Laget: 2019-09-25 Sist oppdatert: 2019-09-25
Nordvall, H. (2019). Folkbildningen, makten och medborgarna. Folkbildarforum (2), 14-15
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Folkbildningen, makten och medborgarna
2019 (svensk)Inngår i: Folkbildarforum, nr 2, s. 14-15 (2)s. 14-15Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Skapas tillit i ett samhälle genom människors deltagande i frivilligorganisationer eller genom välfungerande politiska institutioner? Om svaret är politiska institutioner, har då folkbildningen någon betydelse? För att svara på det måste vi förstå folkbildningens relation till det formella politiska systemet – och till partierna.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Bildningsförbundet Östergötland, 2019. s. 14-15 (2)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-162222 (URN)
Prosjekter
Partiskolningens didaktik
Tilgjengelig fra: 2019-11-25 Laget: 2019-11-25 Sist oppdatert: 2019-12-02bibliografisk kontrollert
Pastuhov, A., Lövgren, J. & Nordvall, H. (2019). Forskning om nordisk folkhögskola: En översikt 1998–2018 med sammanfattningar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Forskning om nordisk folkhögskola: En översikt 1998–2018 med sammanfattningar
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet till följd av ett riksdagsbeslut som gav universitetet ett särskilt ansvar för forskning om folkbildning. Mimer har till uppdrag att stödja folkbildningsforskning oavsett inom vilken disciplin den bedrivs eller vid vilket lärosäte. En viktig del av uppdraget är att skapa överblick över forskning om folkbildning i vid bemärkelse.

I denna översikt är det forskning om folkhögskolan som står i fokus. Mer precist omfattas doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar om folkhögskolor i de nordiska länderna som publicerats på svenska, norska, danska, finska och engelska från 1998 till och med 2018. Tack vare författargruppens breda nordiska förankring har förutsättningarna varit mycket goda när det gäller att överblicka den forskning som finns. Inte minst forskning publicerad på finska tenderar på grund av språkbarriären att förbli okänd i de andra nordiska länderna.

Vår förhoppning är att denna skrift ska vara en resurs både för forskare med intresse för folkhögskolan och för forskningsintresserade inom folkhögskolans värld. Dessutom hoppas vi att den kan vara ett verktyg för alla som har ett intresse av att fördjupa sig i forskning om denna nordiska utbildningsform.

Linköping i oktober 2019

Andreas Fejes

Mimers ordförande

Henrik Nordvall

Föreståndare för Mimer

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. s. 110
Serie
Mimers småskriftserie, ISSN 1401-6192
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-161082 (URN)9789179299507 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-11-25 Laget: 2019-11-25 Sist oppdatert: 2019-11-25
(2019). Mimerbladet Mars 2019. Linköping: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mimerbladet Mars 2019
2019 (svensk)Annet (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, sider
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. s. 4
Serie
MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning, ISSN 1102-5913 ; 2019:1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-155039 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-03-11 Laget: 2019-03-11 Sist oppdatert: 2019-03-11bibliografisk kontrollert
(2019). Mimerbladet September 2019. Linköping: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mimerbladet September 2019
2019 (svensk)Annet (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, sider
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. s. 4
Serie
MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning, ISSN 1102-5913 ; 2019:2
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-160210 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-09-11 Laget: 2019-09-11 Sist oppdatert: 2019-09-11bibliografisk kontrollert
Nordvall, H. & Fridolfsson, C. (2019). The Folk High School: A Contemporary Educational Pathway for Swedish Parliamentarians?. Scandinavian Journal of Educational Research, 63(3), 347-362
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The Folk High School: A Contemporary Educational Pathway for Swedish Parliamentarians?
2019 (engelsk)Inngår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, nr 3, s. 347-362Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to explore the contemporary role of the folk highschool as an educational pathway for Swedish MPs. Statistics from the folkhigh school register at Statistics Sweden are analysed. In summary, thereare still quite a large number of former folk high school participants inthe Swedish parliament (27%, 2014). The MPs’ folk high schoolparticipation mainly took the form of short courses. Over time, the folkhigh schools have increasingly come to be used by members of partieson the left of the political spectrum. The folk high schools arecommonly used as meeting places during the MPs’ political career, andthus not only as an educational pathway to power, as emphasised inearlier research.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor & Francis, 2019
Emneord
Folk high schools; Swedish parliamentarians; popular education; organisational capital
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-140998 (URN)10.1080/00313831.2017.1375006 (DOI)
Prosjekter
Utbildningsvägar till makten
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 2009-30733-66243-30
Tilgjengelig fra: 2017-09-19 Laget: 2017-09-19 Sist oppdatert: 2019-04-11bibliografisk kontrollert
Nordvall, H. & Wieslander, M. (2019). When Gender Training Backlashes: Participants’ Resistance and the Fragility of Commonsensical Feminism. Adult Education Quarterly, 69(3), 207-224
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>When Gender Training Backlashes: Participants’ Resistance and the Fragility of Commonsensical Feminism
2019 (engelsk)Inngår i: Adult Education Quarterly, ISSN 0741-7136, E-ISSN 1552-3047, Vol. 69, nr 3, s. 207-224Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Feminist educators often encounter different forms of resistance from both maleand female participants. This article uses a neo-Gramscian theoretical perspective todiscuss the importance of considering this resistance when analyzing the relationshipbetween pedagogical design and outcomes. The study draws on survey data andparticipant observation from a case study of a workshop designed to raise awarenessof gender issues. The results from a before-and-after survey show that the workshophad the opposite effect to the one intended in terms of changes in the participants’perceptions of gender. Having a “failed case” as the center of attention, the articlesheds light on the fragility of mainstream discourse on gender equality and thedilemmas of engaging in a struggle over common sense.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Sage Publications, 2019
Emneord
feminist pedagogy, resistance, neo-Gramscian theory, hegemony, common sense, popular education, gender training
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-156267 (URN)10.1177/0741713619841128 (DOI)000485270400006 ()
Prosjekter
Mobiliseringsdidaktik
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council
Merknad

Funding agencies:  Swedish Research CouncilSwedish Research Council

Tilgjengelig fra: 2019-04-10 Laget: 2019-04-10 Sist oppdatert: 2019-09-30bibliografisk kontrollert
Nordvall, H., Pastuhov, A. & Osman, A. (2018). Folkbildning av och för migranter: en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare. Stockholm
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Folkbildning av och för migranter: en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I din hand håller du ABFs forskningsrapport, Folkbildning av och för migranter, som är den första i ABFs skriftserie folkbildning och forskning. Rapporten har kommit till genom ett forskningsbidrag och ett gott samarbete mellan ABFs förbundsexpedition och Linköpings universitet. Resultatet blev en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare. Vår förhoppning är att den ska ge både folkbildare i olika studieförbundsavdelningar och forskare inom fältet folkbildning ny kunskap och inspiration kring hur folkbildningen utvecklas.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: , 2018. s. 42
Serie
Folkbildning & Forskning ; 1
Emneord
folkbildning, studiecirklar, migration, föreningar
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-148175 (URN)BF10428 (Lokal ID)9789185405404 (ISBN)BF10428 (Arkivnummer)BF10428 (OAI)
Prosjekter
Migration, lärande och social inkludering
Tilgjengelig fra: 2018-05-31 Laget: 2018-05-31 Sist oppdatert: 2019-12-03bibliografisk kontrollert
Nordvall, H. & Fridolfsson, C. (2018). Folkhögskolan: en samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter?. In: Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander (Ed.), Folkhögskolan 150 år: (pp. 303-323). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Folkhögskolan: en samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter?
2018 (svensk)Inngår i: Folkhögskolan 150 år / [ed] Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2018, s. 303-323Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2018
Serie
Folkbildning & Forskning Årsbok ; 2018
Emneord
folkbildning, riksdagsledamöter, folkhögskola, bildningsvägar, utbildning, partier, riksdagen, folkhögskolan, Sverige
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-147995 (URN)9789198021363 (ISBN)
Prosjekter
Bildningsvägar till makten
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council
Tilgjengelig fra: 2018-05-22 Laget: 2018-05-22 Sist oppdatert: 2019-11-13bibliografisk kontrollert
Organisasjoner