liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Osvaldsson, Karin, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7021-5072
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 48) Visa alla publikasjoner
Sköld, J., Osvaldsson, K. & Andersson, K. (2019). Letters Intended for Someone Else: Ethical Reflections on Access to Historical Experience in Private Collections. Copenhagen: University of Copenhagen
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Letters Intended for Someone Else: Ethical Reflections on Access to Historical Experience in Private Collections
2019 (engelsk)Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
Abstract [en]

In her famous work Dust: Archive and the Cultural History (2001), Carolyn Steedman stated that “the Historian who goes to the Archive must always be an unintended reader, will always read that which was never intended for his or her eyes.” (Steedman 2001: 75). The fact that we are the unintended readers have ethical consequences, especially when the sources concern experiences of sensitive personal matters. In Sweden, when accumulating such sources from an archive, access will be regulated by rules enforced by law or by the archive. In order to safeguard the integrity of the historical subjects the archive might allow restricted access to sources, for example by redacting any personal information in the data made available to the researcher. However, when using private collections that are not stored in an archive, no professional gatekeeper is present to safeguard the integrity of the historical subjects. Instead we must rely on our own ethical judgements. Moreover, in several countries, ethical vetting boards now also have to approve of research projects on sensitive matters that involve individual historical – though possibly still living – actors. But what if the historian’s ethical judgement conflicts with the ethical vetting board’s? What happens to historical research if we adjust our knowledge interests towards queries and sources ethical vetting boards are likely to approve? In this blog post we discuss two cases from Sweden where the Regional Ethical Vetting Board at Linköping University has evaluated two research projects, which have dealt with letters in private collections. The respective decision processes illustrate the dilemmas and problems that the process of ethical vetting might pose to historians....

sted, utgiver, år, sider
Copenhagen: University of Copenhagen, 2019
Serie
The Politics of Family Secrecy. A Research Blog
Emneord
reserach ethics, archive, access, private collection
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-156492 (URN)
Prosjekter
Flykt från skammen eller semester från familjen? marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975En professionaliserad röst för barnen? BRIS och det nya samhällskontraktet mellan stat och samhälle
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 2017-01769
Tilgjengelig fra: 2019-04-24 Laget: 2019-04-24 Sist oppdatert: 2019-04-24bibliografisk kontrollert
Osvaldsson Cromdal, K. & Sköld, J. (2018). En professionaliserad röst för barnen?: Förändringar i en barnrättsorganisation. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En professionaliserad röst för barnen?: Förändringar i en barnrättsorganisation
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I detta projekt undersöker vi organisatoriska förändringar som BRIS – Barnets rätt isamhället – genomfört under sin drygt 40-åriga historia. Tyngdpunkten ligger på den senaste omorganisationen, där BRIS i stället för att låta hundratals volontärer ta emot barns och ungas kontakter anställde knappt tjugo så kallade BRIS-kuratorer som idag ärde som tar emot telefonsamtal, chattar och mejl. Vi jämför denna omorganisering, med tidigare organisatoriska förändringar och med de ideologiska slitningar som BRIS genomgick precis när organisationen bildades. Resultaten visar att beslutet att ”professionalisera” kontakterna under 2010-talet genom att anställa personal föregåtts av flera tidigare diskussioner om professionaliseringsbehov. Vi kan visa att tidigare professionaliseringsdiskussioner drevs främst med argument ombehov av ökad kvalitet i kontakter med unga, men att förarbetet till den senasteprofessionaliseringen hade en ytterligare komponent: ekonomiska hänsyn. Andra resultat rör de förändringar av rollerna som förbundsordförande och senare generalsekreterare haft i organisationen, samt vilka ideologiska motsättningar som funnits i organisationens historia. Slutligen undersökte vi BRIS utåtriktade arbete, genom en analys avdebattartiklar och dagspress. Framförallt intresserade vi oss för vem eller vilka som beskrevs som problembärare och/eller ansvariga för svårigheter i barns och ungaslivsvillkor. Här finner vi en tydlig förändring. Under tidigt 1970-tal är det föräldrar och barns svaga rättsliga ställning som ses som de stora problemen. De senaste tio åren harBRIS debattinlägg handlat i mycket lite grad om detta. I stället har debatten riktat in sig på samhällets offentliga verksamheter av betydelse för barn och unga, främst skola, BUP och socialtjänst och deras problem med att fullfölja sitt uppdrag.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2018. s. 20
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-151457 (URN)
Forskningsfinansiär
Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF), 1745/14
Tilgjengelig fra: 2018-09-21 Laget: 2018-09-21 Sist oppdatert: 2018-09-28bibliografisk kontrollert
Keselman, H., Osvaldsson Cromdal, K., Kullgard, N. & Holmqvist, R. (2018). Responding to mentalization invitations in psychotherapy sessions: A conversation analysis approach. Psychotherapy Research
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Responding to mentalization invitations in psychotherapy sessions: A conversation analysis approach
2018 (engelsk)Inngår i: Psychotherapy Research, ISSN 1050-3307, E-ISSN 1468-4381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Objective: Increase in the capacity to mentalize has been proposed to be an important mechanism of change in psychotherapy. However, mentalization has primarily been studied as an individual skill that people either possess or lack, rather than as an interactional phenomenon. 

Method: In this study, excerpts from three different sessions in a therapy that aimed at increasing the patients mentalizing capacity were identified and studied using conversation analysis. 

Results: The analysis indicated that resistance to mentalizing may not only be due to lack of capacity but also may be seen as a linguistic resource in which this resistance demonstrates precisely the ability to mentalize. 

Conclusions: Consequences for psychotherapy practice and process research are discussed.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2018
Emneord
qualitative research methods, process research, philosophical/theoretical issues in therapy research, psychoanalytic/psychodynamic therapy
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-141589 (URN)10.1080/10503307.2016.1219422 (DOI)000432559000013 ()27580952 (PubMedID)2-s2.0-84984677265 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2017-10-02 Laget: 2017-10-02 Sist oppdatert: 2018-06-04bibliografisk kontrollert
Osvaldsson Cromdal, K. (2018). Socialrådgivning på nätet: Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel. Stockholm: Socialförvaltningen
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Socialrådgivning på nätet: Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Detta projekt har haft som syfte att följa kommunikationen mellan brukare och tjänsteman via frågeformulär (mejlsvar) och chatt och undersöka dess förutsättningar det första året Socialrådgivningen på nätet var igång (maj 2013 - maj 2014).

Arbetet har i huvudsak bestått har bestått av att sammanställa och analysera innehållet i kontakterna, både kvalitativt och kvantitativt. Innehållet i chattarna är ingående analyserat genom närläsning och tematisering av både vad deltagarna diskuterar, men också hur de gör detta. Jag har också genomfört deltagande observationer av projektmöten och arbetsmöten och i samband med dessa genomfört intervjuer med socialrådgivare.

Under året registrerades 1529 kontakter. Resultaten1 visar att den genomsnittlige användaren uppger sig vara runt 30 år (medianålder 29, medelålder 32). Denna är oftare kvinna än man. Den vanligaste kontaktorsaken rör ekonomiskt bistånd men frågor om familjerätt bostad och relationer är också vanliga. Det är betydligt vanligare att kontakten rör vuxna än barn och unga. Rådgivningen består av både upplysning och stöd. Detta är delvis knutet till de två formerna för kontakt med socialrådgivningen som finns.

Frågeformuläret medger endast svar på fråga medan chattarna be-står av interaktion i realtid. De senare får betydligt oftare en stöd-karaktär. Om vi tänker oss att stödjande rådgivning behöver en utvecklad dialog är det i chattarna detta finns.

Resultaten visar också att medborgarna är nöjda med rådgivningen, både att det går fort att komma i kontakt med rådgivningen men också med den hjälp rådgivningen erbjuder.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Socialförvaltningen, 2018. s. 37
Emneord
rådgivning, online, chat, interaktion
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-151456 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-21 Laget: 2018-09-21 Sist oppdatert: 2018-09-21bibliografisk kontrollert
Wiberg, M. & Osvaldsson Cromdal, K. (2018). Socialt arbete i virtuella rum (1ed.). In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar (pp. 149-168). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Socialt arbete i virtuella rum
2018 (svensk)Inngår i: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 149-168Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018 Opplag: 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-151455 (URN)9789151100586 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-21 Laget: 2018-09-21 Sist oppdatert: 2018-09-21bibliografisk kontrollert
Osvaldsson, K. (2017). Early Social Interaction: A Case Comparison of Developmental Pragmatics and Psychoanalytic Theory, Michael A. Forrester (Cambridge University Press, 2015) [Review]. Research on Children and Social interaction, 1(2), 243-246
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Early Social Interaction: A Case Comparison of Developmental Pragmatics and Psychoanalytic Theory, Michael A. Forrester (Cambridge University Press, 2015)
2017 (engelsk)Inngår i: Research on Children and Social interaction, ISSN 2057-5807, Vol. 1, nr 2, s. 243-246Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Equinox Publishing, 2017
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-141593 (URN)10.1558/rcsi.33550 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2017-10-02 Laget: 2017-10-02 Sist oppdatert: 2018-09-03bibliografisk kontrollert
Weatherall, A., Danby, S., Osvaldsson, K., Cromdal, J. & Emmison, M. (2016). Pranking in children's helpline calls. Australian Journal of Linguistics, 36(2), 224-238
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Pranking in children's helpline calls
Vise andre…
2016 (engelsk)Inngår i: Australian Journal of Linguistics, ISSN 0726-8602, E-ISSN 1469-2996, Vol. 36, nr 2, s. 224-238Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Pranking can be understood as challenging a normative social order. One environment where pranking occurs is in institutional interaction. The present study examines a sample of pranking calls to telephone helplines for children and young people. Some cases had been posted on YouTube by the person doing the pranking; others were from a subcollection of possible pranks, extracted from a larger corpus of Australian children’s counselling helpline calls. Drawing on ethnomethodology and conversation analysis we aim to understand the inferential and sequential resources involved in pranking within telephone-mediated counselling services for children and youth. Our analysis shows pranksters know the norms of counselling helplines by their practices employed for subverting them. YouTube pranksters exploit next turns of talk to retrospectively cast what the counsellor has just said as a possible challenge to the perception of the call as anormal counselling one. One practice evident in both sources was the setting up of provocative traps to break a linguistic taboo. This detailed study of pranking in interaction provides documentary evidence of its idiosyncratic yet patterned local accomplishment in telephone-mediated counselling services aimed at children and youth.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2016
Emneord
Conversation analysis; Counselling; Hoax; Indentity; Membership Categorization; YouTube
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-125712 (URN)10.1080/07268602.2015.1121532 (DOI)000371913300005 ()
Prosjekter
Australian Research Council under Discovery grant (Project ID: DP0773185)
Forskningsfinansiär
Australian Research Council, DP0773185
Tilgjengelig fra: 2016-03-01 Laget: 2016-03-01 Sist oppdatert: 2018-01-10
Danby, S., Cromdal, J., Rendle-Short, J., Butler, C., Osvaldsson Cromdal, K. & Emmison, M. (2015). Parentification: Counselling talk on a helpline for children and young people. In: Michelle O'Reilly & Jessica Nina Lester (Ed.), The Palgrave Handbook of Child Mental Health: (pp. 578-596). Palgrave Macmillan
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Parentification: Counselling talk on a helpline for children and young people
Vise andre…
2015 (engelsk)Inngår i: The Palgrave Handbook of Child Mental Health / [ed] Michelle O'Reilly & Jessica Nina Lester, Palgrave Macmillan, 2015, s. 578-596Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

This Handbook illustrates the importance of examining child mental health from a different perspective, one that assumes that psychiatric categories are made real in and through both written and spoken language. It gathers a range of applied and theoretical analyses from leading scholars and clinicians in order to examine the conversational practices of children diagnosed with mental health disorders alongside those of their parents, families and practitioners. The contributors move away from viewing mental illness as an objective truth; instead reintroducing the relevance of language in constructing and deconstructing the assumptions that surround the diagnosis and treatment of childhood mental health disorders. Including chapters on ADHD, autism, depression, eating disorders and trauma, this collection addresses the diversity involved in discussing child mental health.Divided into six parts: the place of conversation/discourse analysis; critical approaches; social constructions of normal/abnormal; situating and exploring the difficulties involved; managing problem behaviour and discussing different practices involved; this Handbook presents a comprehensive overview of child mental health. It is an essential reference resource for all those involved or interested in child mental health.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Palgrave Macmillan, 2015
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-119511 (URN)978-11-3742-830-1 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2005-0236Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1514
Tilgjengelig fra: 2015-06-18 Laget: 2015-06-18 Sist oppdatert: 2018-01-11
Osvaldsson, K. (2015). Seeing the inside from the outside of children’s minds: displayed understanding and interactional competence (1ed.). In: Cristian Tileaga, Elizabeth Stokoe (Ed.), Discursive psychology: classic and contemporary issues (pp. 147-161). Abongdon: Routledge
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Seeing the inside from the outside of children’s minds: displayed understanding and interactional competence
2015 (engelsk)Inngår i: Discursive psychology: classic and contemporary issues / [ed] Cristian Tileaga, Elizabeth Stokoe, Abongdon: Routledge, 2015, 1, s. 147-161Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Abongdon: Routledge, 2015 Opplag: 1
Emneord
Theory of mind, Children
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-122482 (URN)9780415721608 (ISBN)9781315863054 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2015-11-04 Laget: 2015-11-04 Sist oppdatert: 2016-11-30bibliografisk kontrollert
Osvaldsson, K., Persson Thunqvist, D. & Cromdal, J. (2013). Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish. International Journal of Bilingualism, 17(2), 205-220
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish
2013 (engelsk)Inngår i: International Journal of Bilingualism, ISSN 1367-0069, E-ISSN 1756-6878, Vol. 17, nr 2, s. 205-220Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This article reports on a case study of an emergency call with a 12-year-old girl, who is hearably not a native speaker of Swedish. A sequential analysis of the recorded call revealed two interesting interactional practices through which the participants can be seen to pursue mutual understanding. The first type of practice involves the participants’ orientation toward potential or projected problems of comprehension and should therefore be understood in terms of preemptive management of mutual understanding. This is chiefly accomplished by either party (a) making sure that the other party has understood; (b) checking the correctness and adequacy of one’s own understanding; and finally (c) displaying one’s own understanding of the other party en passant, that is, without requiring the other party’s confirmation. The second type of practice, commonly known as conversational repair, is used to deal with established problems of comprehension. The methods through which these problems are managed involve (d) repeating and paraphrasing preceding turns or their problematic fragments; (e) finding alternative ways of talking about demonstrably noncomprehended information; and finally (f) postponing such problematic exchanges. The study demonstrates that despite the institutionally asymmetric character of emergency calls, both participants are actively engaged in working toward intersubjectivity, and the analysis identifies several different ways through which the parties orient to and handle interactional trouble so as to secure mutual comprehension in a socially smooth yet efficient manner.

Emneord
Adult–child interaction, clarifications, comprehension, conversation analysis, emergency calls, institutional interaction, nonnative speaker
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-78044 (URN)10.1177/1367006912441420 (DOI)000318794900006 ()
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, P2007-0837:1-E
Tilgjengelig fra: 2012-06-05 Laget: 2012-06-05 Sist oppdatert: 2017-12-07
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7021-5072