liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Holmberg, Tommy
Alternativa namn
Publikasjoner (8 av 8) Visa alla publikasjoner
Hulting, K. & Holmberg, T. (2011). Mindfulness för patienter med psykisk ohälsa: uppföljning av behandlingseffekter inom primärvården. Linköping: Landstinget i Östergötland
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mindfulness för patienter med psykisk ohälsa: uppföljning av behandlingseffekter inom primärvården
2011 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Mindfulness är en ny inriktning inom kognitiv beteendeterapi. Det är en form av uppmärksamhetsträning för att öva förmågan att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv, sin kropp, sina tankar och känslor. I klinisk tillämpning har programmet mindfulnessbaserad kognitiv terapi utarbetats som en åtta veckor lång behandling med dagliga mindfulnessövningar och gruppträffar varje vecka.

Syftet med studien var att över tid följa en grupp patienter med psykisk ohälsa som deltog i mindfulnessbehandling med fokus på symtomlindring och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.

Patientens (n=95) psykiska ohälsa skattades med The Comprehensive Psychopathological Rating Scale-Self Assessment, den hälsorelaterade livskvaliteten med EuroQol 5D och graden av mindfulness med Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. En kategorisering genomfördes av svaren på de öppna frågorna i en uppföljningsenkät.

Inklusionskriterier för deltagande i denna behandling var patienter med depressionstillstånd, ångest-, smärt- eller stressrelaterad problematik och utmattningssyndrom. Patienterna remitterades från kuratorer, läkare och sjukgymnaster i närsjukvården i centrala länsdelen till huvudförfattaren. Bortfall utgjordes av de patienter som inte deltog i gruppträffarna vid minst fyra tillfällen och av patienter som valde att tacka nej till behandlingen i samband med det individuella bedömningstillfället före gruppstart. Den vanligaste behandlingsorsaken var stressrelaterade besvär följt av depression och ångest.

Andelen patienter som skattade måttlig eller svår depression minskade med 26 procent efter genomgången mindfulnessbehandling. Den hälsorelaterade livskvaliteten skattades som förbättrad och var störst föroro/nedstämdhet. Skattningarna visade att patienterna ökade sin  förmåga att observera, att agera med medvetenhet och att acceptera utan att döma.

Studien visade att mindfulness som behandling av patienter med stress-, ångest eller depressionsproblematik kan bidra till att patienten får bättre förståelse för sina problem och redskap som hjälper dem att bättre bemästra besvären. Behandlingen bör ses som ett komplement till individuell samtalsbehandling och/eller läkemedelsbehandling. En begränsning som måste beaktas då resultaten värderas är avsaknaden av kontrollgrupp.

Abstract [sv]

Bakgrund: Mindfulness i gruppform introducerades som en ny behandling för patienter med psykisk ohälsa inom närsjukvården i centrala länsdelen i Östergötland under 2009. Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning för att öva förmågan att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv, sin kropp, sina tankar och känslor. Studier av effekterna av den kliniska tillämpningen av mindfulness visar på positiva effekter vid många olika sjukdomstillstånd som exempelvis ångest, stress, depression och sömnsvårigheter.

Syfte: Syftet med studien var att över tid följa en grupp patienter med psykisk ohälsa som deltog i mindfulnessbehandling med fokus på symtomlindring och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.

Metod: Inklusionskriterier för deltagande var patienter med depressionstillstånd, ångestproblematik, stressrelaterade problem, smärtproblematik och utmattningssyndrom. Patienterna remitterades av kuratorer, läkare och sjukgymnaster inom närsjukvården i centrala Östergötland till Rörelse&Hälsa. Mindfulness behandlingen genomfördes enligt programmet mindfulnessbaserad kognitiv terapi med dagliga mindfulnessövningar som genomfördes på egen hand och gruppträffar varje vecka under en åtta veckors period. Patienternas psykiska ohälsa inklusive sömnbesvär skattades med The Comprehensive Psychopathological Rating Scale-Self Assessment, den hälsorelaterade livskvaliteten med EuroQol 5D och graden av mindfulness med Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Utvärderingsinstrumenten fylldes i vid start och avslut av behandlingen.

Resultat: Nittiofem patienter inkluderades i studien fördelat på elva behandlingsgrupper. Andelen patienter som skattade måttlig eller svår depression minskade från 39 till 13 procent och medianvärdet för depression minskade från 16 till 10 (p<0,001). Andelen patienter som skattade sömnbesvär minskade från 25 till 15 procent (p=0,02). Den hälsorelaterade livskvaliteten (EurQol 5D index) förbättrades från 0,64 till 0,73 (p<0,001). Patienterna förbättrade sin förmåga att observera, att agera med medvetenhet och att acceptera utan att döma (p<0,001).

Slutsats: Studien visade att mindfulness som behandling av patienter med stress-, ångest och depressionsproblematik kan bidra till att patienterna får bättre förståelse för sina problem och redskap att kunna hantera sina besvär. Behandlingen bör ses som ett komplement till individuell samtalsbehandling och/eller läkemedelbehandling.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Landstinget i Östergötland, 2011. s. 25
Serie
Rapport-FoUrnalen, ISSN 1102-3805 ; 2011:3
Emneord
Psykisk ohälsa, mindfulness, primärvård
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-75211 (URN)
Tilgjengelig fra: 2012-02-22 Laget: 2012-02-21 Sist oppdatert: 2012-02-22bibliografisk kontrollert
Foldemo, A., Wärdig, R., Holmberg, T., Valter, L. & Osby, U. (2011). QUALITY OF LIFE IN METABOLIC RISK PATIENTS WITH PSYCHOSIS IN RELATION TO THE POPULATION in SCHIZOPHRENIA BULLETIN, vol 37, issue , pp 264-264. In: SCHIZOPHRENIA BULLETIN (pp. 264-264). Oxford University Press, 37
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>QUALITY OF LIFE IN METABOLIC RISK PATIENTS WITH PSYCHOSIS IN RELATION TO THE POPULATION in SCHIZOPHRENIA BULLETIN, vol 37, issue , pp 264-264
Vise andre…
2011 (engelsk)Inngår i: SCHIZOPHRENIA BULLETIN, Oxford University Press , 2011, Vol. 37, s. 264-264Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

n/a

sted, utgiver, år, opplag, sider
Oxford University Press, 2011
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-67004 (URN)000287746000749 ()
Tilgjengelig fra: 2011-03-25 Laget: 2011-03-25 Sist oppdatert: 2011-04-26bibliografisk kontrollert
Holmberg, T., Börelius, L., Ledström, B., Andersson, I. & Foldemo, A. (2009). Utvärdering av de psykosociala teamen i Borensberg, Motala och Vadstena.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Utvärdering av de psykosociala teamen i Borensberg, Motala och Vadstena
Vise andre…
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-52852 (URN)
Tilgjengelig fra: 2010-01-12 Laget: 2010-01-12 Sist oppdatert: 2010-01-13
Holmberg, T., Börelius, L., Andersson, I. & Foldemo, A. (2009). Utvärdering av det psykosociala teamet inom primärvården i Norrköping..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Utvärdering av det psykosociala teamet inom primärvården i Norrköping.
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-53021 (URN)
Tilgjengelig fra: 2010-01-14 Laget: 2010-01-14
Börelius, L., Foldemo, A., Holmberg, T., Schöld, A.-K., Thorell, L.-H., Ylikivelä, R. & Nettelbladt, P. (2008). Mental unhealth among young adults in primary health care. In: European Psychiatry - the journal of the association of european psychiatrists,2008 (pp. 248-248).
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mental unhealth among young adults in primary health care
Vise andre…
2008 (engelsk)Inngår i: European Psychiatry - the journal of the association of european psychiatrists,2008, 2008, s. 248-248Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

    

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-42421 (URN)63959 (Lokal ID)63959 (Arkivnummer)63959 (OAI)
Merknad
Nr P0190Tilgjengelig fra: 2009-10-10 Laget: 2009-10-10
Johansson, G., Eliasson, A., Löbu, S. & Holmberg, T. (2007). Närståendes delaktighet i den psykiatriska vården - en enkätundersökning i Östergötland 2006. Linköping: Landstinget i Östergötland
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Närståendes delaktighet i den psykiatriska vården - en enkätundersökning i Östergötland 2006
2007 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Landstinget i Östergötland, 2007
Serie
Rapport-FoUrnalen ; 2
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-39836 (URN)51455 (Lokal ID)51455 (Arkivnummer)51455 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2009-10-10 Laget: 2009-10-10
Börelius, L., Foldemo, A., Holmberg, T., Schöld, A.-K., Thorell, L.-H., Ylikivelä, R. & Nettelbladt, P. (2007). Själen i primärvården - psykisk ohälsa hos unga vuxna och deras upplevelser av vården. Linköping: Landstinget i Östergötland
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Själen i primärvården - psykisk ohälsa hos unga vuxna och deras upplevelser av vården
Vise andre…
2007 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Landstinget i Östergötland, 2007
Serie
Rapport-FoUrnalen ; 3
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-39838 (URN)51459 (Lokal ID)51459 (Arkivnummer)51459 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2009-10-10 Laget: 2009-10-10
Wenemark, M., Borgstedt-Risberg, M., Holmberg, T., Nettelbladt, P., Brage Noorlind, H. & Åkerlind, I. (2003). Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad hälsa i Östergötland hösten 2002.. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad hälsa i Östergötland hösten 2002.
Vise andre…
2003 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum, 2003
Serie
Folkhälsovetenskapligt Centrum ; 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-28312 (URN)13444 (Lokal ID)13444 (Arkivnummer)13444 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2009-10-09 Laget: 2009-10-09 Sist oppdatert: 2013-10-09
Organisasjoner