liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jeppsson-Grassman, Eva
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 58) Visa alla publikasjoner
Taghizadeh Larsson, A. & Jeppsson-Grassman, E. (2018). ”Om det kunde hålla sig så här ett tag nu”: Ett långt liv med sviktande hälsa och funktionsförsämringar. In: Eva Jeppsson Grassman och Sonja Olin Lauritzen (Ed.), Mellan hälsa och ohälsa: ett livsloppsperspektiv (pp. 175-197). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>”Om det kunde hålla sig så här ett tag nu”: Ett långt liv med sviktande hälsa och funktionsförsämringar
2018 (svensk)Inngår i: Mellan hälsa och ohälsa: ett livsloppsperspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman och Sonja Olin Lauritzen, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 175-197Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-148047 (URN)9789144117171 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-05-28 Laget: 2018-05-28 Sist oppdatert: 2018-05-29bibliografisk kontrollert
Jeppsson-Grassman, E. & Taghizadeh Larsson, A. (2015). Att reflektera över forskningsmetoder: en bakgrund. In: Eva Jeppson Grassman, Annika Taghizadeh Larsson (Ed.), Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter (pp. 15-27). Norrköping: Nationella institutet för forskning och äldre och åldrande (NISAL), Linköpings unversitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att reflektera över forskningsmetoder: en bakgrund
2015 (svensk)Inngår i: Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter / [ed] Eva Jeppson Grassman, Annika Taghizadeh Larsson, Norrköping: Nationella institutet för forskning och äldre och åldrande (NISAL), Linköpings unversitet , 2015, s. 15-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Norrköping: Nationella institutet för forskning och äldre och åldrande (NISAL), Linköpings unversitet, 2015
Serie
Skrifter från NISAL ; 11
Emneord
Personer med funktionsnedsättning, Åldrandet, Forskningsmetodik, Kvalitativ metod
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-115842 (URN)978-91-7519-159-1 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2015-03-20 Laget: 2015-03-20 Sist oppdatert: 2015-04-07bibliografisk kontrollert
Jeppsson Grassman, E. & Taghizadeh Larsson, A. (Eds.). (2015). Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter. Linköping: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter
2015 (svensk)Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Syftet med den här boken är att presentera och reflektera över metoder som tillämpades inom ett forskningsprogram där funktionshinder och åldrande studerades1 och som var förlagt till Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) vid Linköpings universitet. Inom programmet tillämpades ett antal olika kvalitativa ansatser och metoder, inom ramen för varierande betingelser. Det är mot bakgrund av dessa metoderfarenheter som vi skrivit denna bok. Fokus är inte i första hand på vad vi kommit fram till genom våra studier utan hur vi gjort det och på de erfarenheter, möjligheter och utmaningar som olika metoder varit förknippade med. Våra diskussioner handlar också om vilka praktiska och metodologiska slutsatser som kan dras av våra erfarenheter och iakttagelser. Vi reflekterar över kvalitativa metoder, med exempel från frågor om urval, intervjumetoder, forskarrollen och teoriskapande.

Vad innebär det att leva ett långt liv och åldras med en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning som man haft i många år? Det var den övergripande frågan som studerades inom olika delstudier i det forskningsprogram inom vilket vi gjort våra erfarenheter och som belyses i bokens kapitel. Programmet tillämpade ett livsloppsperspektiv, vilket betyder att innebörden i funktionshinder och åldrande förstås och tolkas utifrån hela livets dynamik, och där åldrandet ses som en livslång process. Tidsbegreppet är centralt i denna ansats och det är ett mångdimensionellt begrepp där både individens tid och den historiska tiden tas i beaktande (Jeppsson Grassman 2008a; Jeppsson Grassman & Whitaker 2013). Det betyder också att vi i boken diskuterar livsloppet som metodologiskt verktyg, både dess möjligheter och svårigheter, med utgångspunkt från våra erfarenheter.

Idag finns det stort antal metodböcker som behandlar kvalitativa metoder (se till exempel Gubrium & Holstein 2002; Denzin & Lincoln 2011; Silverman 2011). Det kan vara fråga om allmänt inriktade handböcker, men numera inte så sällan också böcker som fokuserar på speciella discipliner inom samhällsvetenskap eller omvårdnadsforskning, etc. Det kan också handla om metodböcker, kapitel eller artiklar, som knyter an till speciella grupper och de metodfrågor som därigenom kan aktualiseras (se till exempel Nind 2008; Wenger 2002 ). Det har hittills inte funnits någon speciell metodbok inom just vårt studerade område. De perspektiv vi har tillämpat har hittills också varit ganska outforskade. Men ett lika viktigt argument är att de flesta metodböcker beskriver hur man gör och inte, som i vårt fall, betingelserna kring – möjligheterna och utmaningarna – och konsekvenserna av att använda olika metoder. För att ta del av forskning om de sistnämnda frågorna får man som regel gå till metodkapitel i avhandlingar, vilka ibland, men inte alltid, belyser de här frågorna. Det finns naturligtvis också vetenskapliga artiklar som tar upp metodologiska erfarenheter på olika sätt. Men här saknas ofta en mer övergripande bild.

Krävs det egentligen några speciella metoder för att studera funktionshinder och åldrande? Nej, det kan vara svårt att hävda. Men vårt område är förknippat med speciella betingelser, vilka får betydelse för den forskning man vill genomföra. Det handlar om ett etiskt känsligt område. Frågor som berör funktionshinder och livet för människor med funktionsnedsättningar är också påtagligt ”normativt impregnerat” när det gäller vilka perspektiv som anses vara politiskt korrekta för forskningen och beträffande vem som ”har rätt” att forska inom området överhuvudtaget. I flera av bokens kapitel reflekterar författarna över den här typen av frågor. Men ”det speciella” är inte vårt syfte i sig. Istället menar vi att vi, genom att belysa våra frågor och perspektiv mot bakgrund av vårt speciella område och dess betingelser och våra studerade grupper, illustrerar allmänna metodfrågor och deras praktiska implikationer. Det specifika kan ofta tydliggöra allmängiltiga mönster. Samtidigt – och det är viktigt att understryka – är de metodologiska frågor vi tar upp sådana som sällan diskuteras överhuvudtaget och de grupper som intervjuats kommer sällan till tals.

Boken riktar sig främst till högskolestudenter inom samhälls- och beteendevetenskap, liksom till omsorgsutbildningar och vårdvetenskap, mer specifikt i samband med metodutbildning och uppsatsskrivande. Men även doktorander och mer etablerade forskare hoppas och tror vi kan ha användning av våra metodologiska reflektioner. Vår bedömning är också att de erfarenheter som redovisas kan vara av praktisk nytta för yrkesverksamma inom områden som socialt arbete, vård och omsorg.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. s. 152
Serie
Skrifter från NISAL ; 11
Emneord
Äldre, Åldrandet, Personer med funktionsnedsättning, Forskninsmetodik, Kvalitativ metod
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-113757 (URN)9789175191591 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2015-01-29 Laget: 2015-01-29 Sist oppdatert: 2017-01-31bibliografisk kontrollert
Jeppsson-Grassman, E. (2015). Att studera funktionshindrades liv över lång tid: åldrande forskare och informanter. In: Eva Jeppsson Grassman, Annika Taghizadeh Larsson (Ed.), Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter (pp. 131-152). Linköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att studera funktionshindrades liv över lång tid: åldrande forskare och informanter
2015 (svensk)Inngår i: Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter / [ed] Eva Jeppsson Grassman, Annika Taghizadeh Larsson, Linköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet , 2015, s. 131-152Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet, 2015
Serie
Skrifter från NISAL ; 11
Emneord
Personer med funktionsnedsättning, Åldrandet, Forskningsmetodik, Kvalitativ metod
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-115843 (URN)978-91-7519-159-1 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2015-03-20 Laget: 2015-03-20 Sist oppdatert: 2015-04-07bibliografisk kontrollert
Jeppsson-Grassman, E. & Jegermalm, M. (2015). De äldsta som aktörer i civilsamhället: omfattning, förändringar och profiler. In: Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forsell, Lars Trädgårdh (Ed.), Med kärlek till det oordnade: (pp. 157-178). Stockholm: Ersta Sköndal högskola
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>De äldsta som aktörer i civilsamhället: omfattning, förändringar och profiler
2015 (svensk)Inngår i: Med kärlek till det oordnade / [ed] Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forsell, Lars Trädgårdh, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, s. 157-178Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Ersta Sköndal högskola, 2015
Emneord
Civila samhället, Frivilligt arbete, Äldre
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-121340 (URN)9789163786297 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2015-09-14 Laget: 2015-09-14 Sist oppdatert: 2015-10-01bibliografisk kontrollert
Taghizadeh Larsson, A. & Jeppsson Grassman, E. (2014). Behind the Youthful Facade: The Church of Sweden Abroad and Its Older Visitors and Volunteers. In: : . Paper presented at 2nd Mid–term Conference of the Research Network on Ageing in Europe (RN1) European Sociological Association (ESA), 18-20 September, Klagenfurt, Austria.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Behind the Youthful Facade: The Church of Sweden Abroad and Its Older Visitors and Volunteers
2014 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-110760 (URN)
Konferanse
2nd Mid–term Conference of the Research Network on Ageing in Europe (RN1) European Sociological Association (ESA), 18-20 September, Klagenfurt, Austria
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Tilgjengelig fra: 2014-09-21 Laget: 2014-09-21 Sist oppdatert: 2014-10-14
Taghizadeh Larsson, A. & Jeppsson Grassman, E. (2014). Behind the Youthful Facade: The Church of Sweden Abroad and Its Older Visitors and Volunteers. Journal of Religion, Spirituality & Aging, 26(4), 340-356
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Behind the Youthful Facade: The Church of Sweden Abroad and Its Older Visitors and Volunteers
2014 (engelsk)Inngår i: Journal of Religion, Spirituality & Aging, ISSN 1552-8030, Vol. 26, nr 4, s. 340-356Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This article addresses the role of the Church of Sweden Abroad, with its 45 parishes in foreign countries, for older Swedes who live or stay abroad, permanently or for long or short periods. The article is based on a research project comprising three studies: a qualitative study, an analysis of websites and information material, and an Internet-based survey. The results highlight the important role played by the parishes for older visitors, in terms of providing community, support, and religious services. However, people above the age of 65 were virtually invisible on the church websites and in other information material. This paradox is discussed and the concept of ageism is used in the analysis.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2014
Emneord
migration, older people, ageism, the Church of Sweden, ethnic congregations
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-111215 (URN)10.1080/15528030.2014.880774 (DOI)2-s2.0-84919383997 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Tilgjengelig fra: 2014-10-10 Laget: 2014-10-10 Sist oppdatert: 2017-04-05bibliografisk kontrollert
Jepsson Grassman, E. & Taghizadeh Larsson, A. (2014). "Like Coming Home": The Role of the Church of Sweden for Migrating Senior Swedes. In: A.L. Blaakilde & G. Nilsson (Ed.), Nordic Seniors on the Move: Mobility and Migration in Later Life (pp. 127-151). Lund: Lunds universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>"Like Coming Home": The Role of the Church of Sweden for Migrating Senior Swedes
2014 (engelsk)Inngår i: Nordic Seniors on the Move: Mobility and Migration in Later Life / [ed] A.L. Blaakilde & G. Nilsson, Lund: Lunds universitet , 2014, s. 127-151Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Lunds universitet, 2014
Serie
Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, ISSN 2001-7529 ; 4
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-104148 (URN)978-91-981458-0-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2014-02-07 Laget: 2014-02-07 Sist oppdatert: 2014-02-17
Jeppsson-Grassman, E. & Whitaker, A. (Eds.). (2013). Ageing with disability: a lifecourse perspective. Bristol: Policy Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ageing with disability: a lifecourse perspective
2013 (engelsk)Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

The first book to address the issue of aging with a long-term disability, "Ageing with Disability" breaks new ground through its particular lifecourse perspective, examining what it means to age with a physical or mental disability and what the implications are of "becoming old" for people who have had extensive disabilities for many years. It highlights the meaning of care in unexplored contexts, such as aging parents acting as caregivers or mutual care by disabled couples, areas of disability studies that have, until now, been totally neglected

sted, utgiver, år, opplag, sider
Bristol: Policy Press, 2013. s. 142
Serie
Ageing and the Lifecourse Series
Emneord
Aging, Åldrandet
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-73967 (URN)1447305221 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2012-01-17 Laget: 2012-01-17 Sist oppdatert: 2018-04-17bibliografisk kontrollert
Taghizadeh Larsson, A. & Jeppsson Grassman, E. (2013). Behind the youtful facade: The Church of Sweden Abroad and its older visitiors and volunteers. In: : . Paper presented at 11th ESA Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, Turin, Italy.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Behind the youtful facade: The Church of Sweden Abroad and its older visitiors and volunteers
2013 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

The Swedish Church has local parishes in around 45 places abroad. Their mission is to provide community and support for Swedes who stay in foreign countries permanently, or for long or short periods. This presentation will present and discuss results from a research project exploring the Church of Sweden Abroad, with particular focus on migration, ageing and the last phases of life. The project consisted of a qualitative case study, a mapping of the websites of all 45 parishes abroad, and an internet-based survey of all parishes. The case study and the survey highlight the important role that older Swedes play in the parishes abroad. However, while people above the age of 65 in practice seem to “carry” many of the parishes̕ activities – and  also seem to be “carried” by the parishes in terms of receiving support – this age category is virtually invisible in the photographs and texts on the websites. This paradox will be discussed in relation to the phenomenon of ageism and by looking at the marketing of the Church of Sweden Abroad as an expression of the  youth-obsessed culture that is today so prominent in many contexts all over the world.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-97005 (URN)
Konferanse
11th ESA Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, Turin, Italy
Prosjekter
Åldrande och omsorgens former: Tid, plats och aktörer
Forskningsfinansiär
FAS, Swedish Council for Working Life and Social Research, 2006-1621
Tilgjengelig fra: 2013-09-02 Laget: 2013-09-02 Sist oppdatert: 2013-09-10
Organisasjoner