liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Behrendt Jonsson, Britta
Publikasjoner (10 av 14) Visa alla publikasjoner
Behrendt Jonsson, B. (2020). Rechtsgrundlagen. In: Frank S. Diehl (Ed.), Versicherungsunternehmensrecht: Handbuch (pp. 3-13). München: C.H. Beck
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Rechtsgrundlagen
2020 (tysk)Inngår i: Versicherungsunternehmensrecht: Handbuch / [ed] Frank S. Diehl, München: C.H. Beck, 2020, s. 3-13Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Avsnittet ingår i en omfattande handbok om tysk försäkringsföretagsrätt. Kapitlet beskriver kort det försäkringsrörelserättsliga normsystemet och de viktigaste associationsrättsliga regler som är tillämpliga på försäkringbolag med organisationsformerna aktiebolag (AG), Europabolag (SE), ömsesidigt försäkringsbolag (VvAG) och offentlig-rättsligt försäkringsbolag. Avsnittet utgör en del av inledningen till de efterföljande utförliga kapitlen.

sted, utgiver, år, opplag, sider
München: C.H. Beck, 2020
Emneord
Versicherungsrecht, Versicherungsaufsichtsrecht, Rechtsgrundlagen, VAG, tysk försäkringsrätt, tysk försäkringsrörelserätt
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-162981 (URN)9783406720000 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-01-05 Laget: 2020-01-05 Sist oppdatert: 2020-01-07bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2018). Gruppsolvenskapitalkravet och den bolagsrättsliga verkligheten: En avhandling om spänningen mellan gruppreglerna i Solvens II-regelverket och bolagsrätten i Sverige och Tyskland. Nordisk Försäkringstidskrift (4)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Gruppsolvenskapitalkravet och den bolagsrättsliga verkligheten: En avhandling om spänningen mellan gruppreglerna i Solvens II-regelverket och bolagsrätten i Sverige och Tyskland
2018 (svensk)Inngår i: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, nr 4Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm, Sweden: Svenska Försäkringsföreningen, 2018
Emneord
Solvens II, gruppsolvens, tysk bolagsrätt, svensk bolagsrätt, LLPO, kapitalkrav, försäkring
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-153576 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-12-20 Laget: 2018-12-20 Sist oppdatert: 2019-01-11bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2018). Normenhierarchie, Kommentar zu §§ 245-249 VAG. München: C.H. Beck
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Normenhierarchie, Kommentar zu §§ 245-249 VAG
2018 (tysk)Annet (Annet vitenskapelig)
Abstract [de]

Kommenterering av utvalda förseskrifter i tyska Versicherungsaufsichtsgesetz i en kommentar som är tillgänglig i databasen beck online

sted, utgiver, år, sider
München: C.H. Beck, 2018
Emneord
Solvens II, grupptillsyn, normhierarki
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-152468 (URN)
Merknad

Publikation i BeckOK VAG, 3:e edition 2018

Herausgeber: Yvonne Gebert, Kay Uwe Erdmann, Heinrich R. Schradin

Tilgjengelig fra: 2018-11-02 Laget: 2018-11-02 Sist oppdatert: 2018-11-02
Behrendt Jonsson, B. (2018). The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups: On the Tension Between Regulatory Law and Company Law. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups: On the Tension Between Regulatory Law and Company Law
2018 (engelsk)Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
Solvens II kapitalkravet för försäkringsgrupper : Om konflikten mellan försäkringsrörelserätt och bolagsrätt
Abstract [en]

Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal framework. Insurance undertakings that are part of an insurance group must be sufficiently capitalized both at company level and at group level. For the calculation of the group solvency capital requirement, insurance groups are regarded as if they were a single economic entity, whereas company and insolvency law apply a legal entity perspective and focus on each single company that is part of a group. The underlying expectation that excess own funds within a group will be used to support a group undertaking in financial difficulties is not reflected by a corresponding legal obligation.

This tension between regulatory and company law is discussed in the thesis. The rules on the calculation of the group solvency requirement and the eligibility of own funds at group level are analyzed against the background of German and Swedish company law and possible solutions to align the two areas of law are discussed de lege lata and de lege ferenda. Despite the full harmonization approach of the Solvency II Directive and the aim of reaching supervisory convergence throughout the EU, the study reveals differences in the application of Solvency II in Germany and Sweden.

Abstract [sv]

Sedan 2016 tillämpas Solvens II reglerna på tillsyn över försäkringsföretag inom EU. Försäkringsföretag som tillhör en försäkringsgrupp behöver ha tillräckligt kapital både på bolags- och på gruppnivå. Vid beräkningen av gruppsolvenskapitalkravet betraktas gruppen som en ekonomisk enhet medan bolags- och insolvensrätten betraktar varje bolag inom en försäkringsgrupp för sig. Den bakomliggande förväntan att egna medel som inte behövs för att täcka solvenskraven på bolagsnivå kommer att användas för att stödja ett annat gruppbolag med finansiella problem har dock ingen motsvarande rättslig förpliktelse. I avhandlingen diskuteras den här konflikten mellan försäkringsrörelserätt och bolagsrätt. Författaren analyserar reglerna om beräkningen av gruppsolvenskravet och i vilket mån egna medel får medräknas för att täcka gruppsovenskravet, samt diskuterar tänkbara lösningar för att föra rörelserätt och bolagsrätt närmare varandra. I avhandlingen uppmärksammas flera skillnader i tillämpningen av Solvens II regelverket mellan Tyskland och Sverige som står i kontrast mot Solvens II direktivets fullharmoniseringssyfte.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. s. 497
Serie
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 747
Emneord
Solvency II, insurance group, group SCR, solo SCR, own funds, hierarchy of norms, group supervision, Insurance Business Act, consolidation method, limited liability, German company law, Swedish company law, Limited Liability Put Option, Solvens II, försäkringsgrupp, gruppbaserat solvenskapitalkrav, egna medel, normhierarki, grupptillsyn, FRL, konsolideringsmetod, aktieägares ansvarsbegränsning, tysk bolagsrätt, svensk bolagsrätt, svensk associationsrätt, ömsesidiga försäkringsbolag, hybridbolag
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-151013 (URN)9789176852408 (ISBN)
Disputas
2018-10-12, ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping, 10:15 (engelsk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2018-09-11 Laget: 2018-09-11 Sist oppdatert: 2018-09-11bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2015). Aufsicht über Versicherungsgruppen nach Solvency II. In: : . Paper presented at Doktorandenkolloquium, Leibniz-Universität, Hannover, Germany, December 1, 2015.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Aufsicht über Versicherungsgruppen nach Solvency II
2015 (tysk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-128895 (URN)
Konferanse
Doktorandenkolloquium, Leibniz-Universität, Hannover, Germany, December 1, 2015
Tilgjengelig fra: 2016-06-07 Laget: 2016-06-07 Sist oppdatert: 2016-06-20bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2015). Solvens 2 – Tillsyn över försäkringsgrupper: Den associationsrättsliga verkligheten för försäkringsgrupper: Ett framställningsproblem. In: : . Paper presented at Nationellt doktorandseminarium för juris doktorander, Linköping, 2015.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Solvens 2 – Tillsyn över försäkringsgrupper: Den associationsrättsliga verkligheten för försäkringsgrupper: Ett framställningsproblem
2015 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-128897 (URN)
Konferanse
Nationellt doktorandseminarium för juris doktorander, Linköping, 2015
Tilgjengelig fra: 2016-06-07 Laget: 2016-06-07 Sist oppdatert: 2016-06-20bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2014). EIOPA's guidelines and recommendations: mere proposals or some kind of binding law?. Europarättslig tidskrift (2), 266-288
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>EIOPA's guidelines and recommendations: mere proposals or some kind of binding law?
2014 (engelsk)Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 2, s. 266-288Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [en]

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) was established with the task of coordinating the supervisory activities of the national insurance regulators in the EU member states. EIOPA has a significant role in developing the Solvency II system for insurance regulation. One of its tasks is to issue guidelines and recommendations addressed to national supervisors and/or insurance undertakings. This paper examines the legal character of EIOPA’s guidelines and recommendations. After a presentation of the legal framework concerning guidelines, the scope of EIOPA’s competences to issue guidelines is analysed. Against this background, the paper examines whether guidelines constitute binding rules. A critical assessment of existing legal doctrine forms the starting point for a situation-based analysis from an addressee’s perspective. It is suggested that depending both on the content of the guideline and, for insurance undertakings, on the statement given by the competent national supervisor whether a guideline enjoys a presumption of being correct and binding or whether compliance is in the addressee’s discretion.

Emneord
EIOPA, recommendations, guidelines, Solvency II, soft law, binding law, level 3 guidance, EIOPA regulation, Regulation 1094/2010, secondary sources of law, insurance regulatory law, preparatory guidelines, EIOPA, Empfehlungen, Solvency II, EIOPA-Verordnung, Verordnung 1094/2010, Versicherungsaufsichtsrecht, sekundäre Rechtsquellen, EIOPA, rekommendationer, riktlinjer, Solvens 2, nivå 3 regler, EIOPA-förordningen, förordning 1094/2010, sekundära rättskällor, försäkringsrörelserätt
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-106910 (URN)
Tilgjengelig fra: 2014-05-26 Laget: 2014-05-26 Sist oppdatert: 2017-12-05
Behrendt Jonsson, B. (2014). EIOPAs riktlinjer och rekommendationer – bindande, icke-bindande eller något bindande?. In: : . Paper presented at Internationale Vereinigung Für Rechts- und Sozialphilosophie, Svenska sektionens konferens ”Rättens roll i den globaliserade samtiden”, Uppsala, Sverige, 9-10 april, 2014.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>EIOPAs riktlinjer och rekommendationer – bindande, icke-bindande eller något bindande?
2014 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-128893 (URN)
Konferanse
Internationale Vereinigung Für Rechts- und Sozialphilosophie, Svenska sektionens konferens ”Rättens roll i den globaliserade samtiden”, Uppsala, Sverige, 9-10 april, 2014
Tilgjengelig fra: 2016-06-07 Laget: 2016-06-07 Sist oppdatert: 2016-06-20bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2014). Investments in the financial sector: Dual listings at the Warsaw Stock Exchange – Misuse of notification requirements?. In: : . Paper presented at Workshop i internationell affärsrätt med forskare från Linköpings universitet och Technische Universität Dresden, Linköping, 13-14 maj, 2014.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Investments in the financial sector: Dual listings at the Warsaw Stock Exchange – Misuse of notification requirements?
2014 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-128894 (URN)
Konferanse
Workshop i internationell affärsrätt med forskare från Linköpings universitet och Technische Universität Dresden, Linköping, 13-14 maj, 2014
Tilgjengelig fra: 2016-06-07 Laget: 2016-06-07 Sist oppdatert: 2016-06-20bibliografisk kontrollert
Behrendt Jonsson, B. (2014). Solvens II - Tillsyn över försäkringsgrupper. In: : . Paper presented at Doktorand- och handledarkonferens anordnad av Karlstads universitet, Älvkarleby, 2014.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Solvens II - Tillsyn över försäkringsgrupper
2014 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-128896 (URN)
Konferanse
Doktorand- och handledarkonferens anordnad av Karlstads universitet, Älvkarleby, 2014
Merknad

Presentaton om metodfrågor avseende användning av komplexa exempel inom ramen för en rättsvetenskaplig avhandling

Tilgjengelig fra: 2016-06-07 Laget: 2016-06-07 Sist oppdatert: 2016-06-20bibliografisk kontrollert
Organisasjoner