liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Hassan, Osama
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 20) Visa alla publikasjoner
Hassan, O. (2024). Effect of wooden floorboards on the vibration of timber floor. Scientific Reports, 14(1), Article ID 779.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Effect of wooden floorboards on the vibration of timber floor
2024 (engelsk)Inngår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 779Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [en]

This study is aimed at investigating those parameters related to timber fooring that can afect the acceptability of vibration behaviour of a timber foor in a residential building in view of the criteria stated in Eurocode EC5. The timber foor investigated is made of OSB/3 foorboards and timber joists. The parameters that are investigated in this study are thickness of fooring, foor joist span, joist spacing and connection of foorboards to the joists. In this context, two cases are considered. First: the fooring is nailed or screwed to the joists and no composite action or interaction is obtained between joists and foorboards. Second: the fooring is glued sufciently to the joists and full interaction is obtained. The result suggests that glued foorboards perform much better with respect to natural frequency, static defection and peak foor velocity than nailed or screwed foorboards. In almost all cases of glued foorboards, the result complies fully with the Eurocode 5 design vibration requirements. However, as foor lengths increase, the static defection will increase beyond the allowable limit, especially for relatively thin foor panels and relatively widely spread joists. For both cases, increasing foorboards thickness and decreasing the joist span by adding more beams can yield even better results to satisfy the requirement of vibration comfort.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Springer Nature, 2024
Emneord
Vibration, timber structures, built environment
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-200143 (URN)10.1038/s41598-023-50015-5 (DOI)001138677500064 ()38191896 (PubMedID)2-s2.0-85181661359 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Linköpings universitet
Merknad

Funding: Linkping University

Tilgjengelig fra: 2024-01-10 Laget: 2024-01-10 Sist oppdatert: 2024-02-09bibliografisk kontrollert
Hassan, O. (2023). Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin. In: David Rapp (Ed.), Konferens i pedagogiskt arbete, 2023 -Book of abstracts: . Paper presented at Nationell konferens i pedagogiskt arbete, 2023. Norrköping: Linköpings universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin
2023 (svensk)Inngår i: Konferens i pedagogiskt arbete, 2023 -Book of abstracts / [ed] David Rapp, Norrköping: Linköpings universitet , 2023Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Högt ställda kunskapskrav på universitet och kunskapsmässig spridning i klasserna bidrar till att studenter med dyslexi får svårt att hinna med den ordinarie undervisningen varför en undervisning anpassad efter studenters olika behov och förutsättningar tycks vara av stor betydelse. Många högskolestudenter med dyslexi behöver därför mer och bättre pedagogiskt stöd under sina studier. Det finns gedigen forskning som handlar om hur att stimulerar lärande hos barn, och ungdomar med dyslexiproblem. Se till exempel Ekelund (2021), Cederquist (2021), Lithari (2019). Med hänsyn till universitetsstudenter, se t ex Donato m fl. (2022). Denna artikel syftar till att tillämpa dock lärandet utifrån utvecklingspsykologiteorin och den sociokulturella lärandeteorin för att skapa bättre insyn i hur lärandet kan effektiviseras hos högskolestudenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, baserad på författarens observationer som lärare i klassen. Varför väljas specifikt dessa två teorier, beror på området av intresse för dessa två teorier behandlar. Båda teorier fokuserar om samspelet mellan individ och miljö och detta tycks vara av stor betydelse för lärandeutveckling hos studenter som lider av dyslexi. Vidare är det praktiskt att tillämpa pedagogiska och didaktiska principer som dikterade av dessa teorier inom ramen för högskoleutbildning. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Norrköping: Linköpings universitet, 2023
Emneord
Lärandeteori, Undervisningskvalitet, dyslexi
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-197075 (URN)10.3384/wcc32 (DOI)978-91-8075-283-1 (ISBN)978-91-8075-284-8 (ISBN)
Konferanse
Nationell konferens i pedagogiskt arbete, 2023
Tilgjengelig fra: 2023-08-22 Laget: 2023-08-22 Sist oppdatert: 2023-09-28
Hassan, O. (2023). Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin. In: Joel Midemalm, Amir Vadiee, Elisabeth Uhlemann, Fredrik Georgsson, Gunilla CarlssonKvarnlöf, Jonas Månsson, Kristina Edström, Lennart Pettersson, Pedher Johansson (Ed.), Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: . Paper presented at Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Mälardalens universitet, Västerås, 22-23 november 2023 (pp. 65-77). Västerås: Mälardalens universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin
2023 (svensk)Inngår i: Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar / [ed] Joel Midemalm, Amir Vadiee, Elisabeth Uhlemann, Fredrik Georgsson, Gunilla CarlssonKvarnlöf, Jonas Månsson, Kristina Edström, Lennart Pettersson, Pedher Johansson, Västerås: Mälardalens universitet, 2023, s. 65-77Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Syftet med denna artikel är att tillämpa den sociokulturella lärandeteorin tillsammans med utvecklingspsykologiteorin för att skapa bättre insyn i hur lärandet kan effektiviseras hos universitetsstudenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Med detta som bakgrund föreslås några pedagogiska och didaktiska strategier, baserade på författarens observationer som lärare i klassen samt studenters feedback.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Västerås: Mälardalens universitet, 2023
Emneord
Lärandeteori, Undervisningskvalitet, dyslexi
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-199382 (URN)9789174856200 (ISBN)
Konferanse
Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Mälardalens universitet, Västerås, 22-23 november 2023
Tilgjengelig fra: 2023-11-28 Laget: 2023-11-28 Sist oppdatert: 2023-12-07bibliografisk kontrollert
Hassan, O., Emad, N. & Gabriel, A. (2022). A comparative study between glulam and concrete columns in view of design, economy and environment. Case Studies in Construction Materials, 16, Article ID e00966.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>A comparative study between glulam and concrete columns in view of design, economy and environment
2022 (engelsk)Inngår i: Case Studies in Construction Materials, E-ISSN 2214-5095, Vol. 16, artikkel-id e00966Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In this paper, it is attempted to study possible sustainability solutions for building structures. In this context, comparisons are made between two load-bearing columns with different building materials – glued laminated timber and concrete – with regard to structural design, economic consequences and the emission of greenhouse gases. In terms of structural design, the results show that with small axial forces, glulam columns will result in smaller cross-sectional areas compared to concrete columns. However, at larger axial forces, concrete columns will result in smaller cross-sectional areas than glulam columns. An increased column length also means larger dimensions for glulam columns, but this does not always apply to concrete columns. With respect to environmental impact, it is shown that using glulam columns is the more environmentally friendly option. From an economic point of view, the cost estimates for glulam and concrete columns may vary depending on the country and the abundance of the construction material. In Sweden, a forest-rich country, it is shown that the costs for both column types are quite similar considering small axial loads. At higher axial loading, concrete is generally the cheaper alternative.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022
Emneord
Sustainability, Eurocode, Greenhouse gases, Cost estimate, Timber and concrete columns, Glued laminated timber, Glued laminated wood, Glulam
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-183152 (URN)10.1016/j.cscm.2022.e00966 (DOI)000788271200007 ()2-s2.0-85125124078 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2022-02-24 Laget: 2022-02-24 Sist oppdatert: 2022-07-14bibliografisk kontrollert
Hassan, O. & Rezaie, H. (2022). Val av bärande system ur hållbara byggnaders perspektiv, en fallstudie. Bygg och Teknik, 114(6), 55-57
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Val av bärande system ur hållbara byggnaders perspektiv, en fallstudie
2022 (svensk)Inngår i: Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, Vol. 114, nr 6, s. 55-57Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att studera hur valet av bärande system kan påverka mängden av betong och armering som används i grundläggning och dess inverkan på ekonomin och miljöfaktorer. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Tyresö: Byggteknikförlaget, 2022
Emneord
Hållbara byggnader, byggnadsmaterial, klimatförbättring
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-190313 (URN)
Tilgjengelig fra: 2022-12-03 Laget: 2022-12-03 Sist oppdatert: 2022-12-08bibliografisk kontrollert
Hassan, O. (2021). The effect of flexural–torsional buckling on the stability of timber members: a case study. SN Applied Sciences, 3(6), Article ID 619.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The effect of flexural–torsional buckling on the stability of timber members: a case study
2021 (engelsk)Inngår i: SN Applied Sciences, ISSN 2523-3963, E-ISSN 2523-3971, Vol. 3, nr 6, artikkel-id 619Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This study investigates the stability of timber members subjected to simultaneously acting axial compression and bending moment, with possible risk for torsional and flexural–torsional buckling. This situation can occur in laterally supported members where one side of the member is braced but the other side is unbraced. In this case, the free side will buckle out of plane while the braced side will be prevented from torsional and flexural–torsional buckling. This problem can be evident for long members in timber-frame structures, which are subjected to high axial compression combined with bending moments in which the member is not sufficiently braced at both sides. This study is based on the design requirement stated in Eurocode 5. Solution methods discussed in this paper can be of interest within the framework of structural and building Engineering practices and education in which the stability of structural elements is investigated.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Schweiz: Springer, 2021
Emneord
Flexural–torsional buckling, Stability of timber structures, Eurocode 5, Ultimate limit state
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-175673 (URN)10.1007/s42452-021-04604-6 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2021-05-15 Laget: 2021-05-15 Sist oppdatert: 2023-03-28bibliografisk kontrollert
Hassan, O., Öberg, F. & Gezelius, E. (2019). Cross-laminated timber flooring and concrete slab flooring: A comparativestudy of structural design, economic and environmental consequences. Journal of Building Engineering, 26, 1-16, Article ID 100881.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Cross-laminated timber flooring and concrete slab flooring: A comparativestudy of structural design, economic and environmental consequences
2019 (engelsk)Inngår i: Journal of Building Engineering, E-ISSN 2352-7102, Vol. 26, s. 1-16, artikkel-id 100881Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This paper compares cross-laminated timber (CLT) flooring and concrete slab flooring with respect to structural design, cost analysis, and greenhouse gas emissions. The effect of floor span on design values, costs, and carbondioxide emissions is analysed in terms of structural design, economy, and environmental impact. Different crosssections are chosen for this purpose. The study shows that CLT flooring has significantly lower emissions ofclimate-impact greenhouse gases, and its ability to store carbon is significantly greater than the capacity of concrete storage. From an economic point of view, the CLT material is more expensive than concrete. However, the estimated “ready-to-assemble” cost of both floor types is quite similar. The study shows that CLT flooring can compete with a concrete slab floor when it comes to a span as wide as 7m without violating the structural requirements. However, with an increase in span, it is more difficult to meet the requirements for vibration for aCLT floor than for a concrete slab. At shorter spans, the moment capacity is often a decisive factor for concrete slabs while deformation is the decisive factor for a CLT floor. For larger spans, resonance frequency and deformation are crucial for the CLT floor, while the long-term deformation of the concrete is the decisive factor in structural design.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Elsevier, 2019
Emneord
Eurocode 2, Eurocode 3, Greenhouse effects, Cost analysis, Timber and concrete slabs
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-159510 (URN)10.1016/j.jobe.2019.100881 (DOI)000502363100023 ()2-s2.0-85069640267 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-08-10 Laget: 2019-08-10 Sist oppdatert: 2020-10-27bibliografisk kontrollert
Hassan, O. & Christopher, J. (2018). Glued laminated timber and steel beams: A comparative study of structural design, economic and environmental consequences. Journal of Engineering, Design and Technology, 16(3), 398-417
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Glued laminated timber and steel beams: A comparative study of structural design, economic and environmental consequences
2018 (engelsk)Inngår i: Journal of Engineering, Design and Technology, ISSN 1726-0531, E-ISSN 1758-8901, Vol. 16, nr 3, s. 398-417Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Purpose – This paper compares glued laminated timber and steel beams with respect to structural design, manufacturing and assembly costs, and the amount of greenhouse gas emissions.

Design/methodology/approach – This paper presents structural design requirements in conformance with EN 1993: Eurocode 5 and Eurocode 3. With the help of these standards, expressions are derived to evaluate the design criteria of the beams. Based on the results of life-cycle analysis, the economic properties and environmental impact of the two types of beam are investigated. In this paper, the effect of beam span on the design values, costs and carbon dioxide emissions is analyzed when investigating aspects of the structural design, economy and environmental impact. Different cross-sections are chosen for this purpose.

Findings – The study shows that the glued laminated (abbreviated as glulam”) beams have a smaller tendency to lateral torsional buckling than the steel beams, and that they can be cheaper. From an environmental point of view, glulam beams are the more environmentally friendly option of the two beam materials. Furthermore, glulam beams may have a direct positive effect on the environment, considering the carbon-storage capacity of the wood. The disadvantage of glued wood is that larger dimensions are sometimes required.

Research limitations/implications – Wind load and the effect of second-order effects have not been considered when analysing the static design. Only straight beams have been studied. Furthermore, the dynamic design of the beams has not been investigated, and the bearing pressure capacity of the supports has not been analyzed. We have investigated timber beams with a rectangular cross-section, and steel beams of rolled I-sections, known as “HEA profiles”. The cost analysis is based mainly on the manufacturing and assembly costs prevalent on the Swedish market. The only environmental impact investigated has been the emission of greenhouse gases. The design calculations are based on the European standards Eurocode 5 and Eurocode 3.

Practical implications – To achieve sustainability in construction engineering, it is important to study the environmental and economic consequences of the building elements. By combining these two effects with the technical design of buildings made of steel and/or timber, the concept of sustainable development can be achieved in the long run.

 Social implications – The study concerns sustainability of building structures, which is an important of the sustainable development of the society.

 Originality/value – The paper contains new information, and will be useful to researchers and civil engineers.

sted, utgiver, år, opplag, sider
England: Emerald Group Publishing Limited, 2018
Emneord
Eurocode 5, Eurocode 3, greenhouse effects, cost analysis, timber and steel beams
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-147827 (URN)10.1108/JEDT-12-2017-0130 (DOI)000437162600004 ()2-s2.0-85046901111 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Linköpings universitet
Tilgjengelig fra: 2018-05-14 Laget: 2018-05-14 Sist oppdatert: 2020-07-02bibliografisk kontrollert
Verde, J. & Hassan, O. (2018). Uttorkning av betong– En praktisk uppföljning av mätningar från byggskedet. Bygg och Teknik (5), 56-58
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Uttorkning av betong– En praktisk uppföljning av mätningar från byggskedet
2018 (svensk)Inngår i: Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, nr 5, s. 56-58Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) In press
Abstract [sv]

Den vanligaste konstruktionen nuförtiden vid byggnation av hus är platta på mark. Konstruktionen har varit vanligt förekommande i olika varianter sedan 50-talet. På grund av dess markkontakt har fuktproblem uppstått i konstruktionen av olika anledningar och konstruktionen har med tiden förbättrats för att undvika framtida problem. Dagens konstruktion kan få fuktproblem om den inte får torka ut ordentligt innan ytskikt applicerats och uttorkningen till största del långsamt upphör. De krav som ställs på uttorkning idag baseras på den kunskap och de erfarenheter som samlats in i äldre konstruktioner. På senareår har utvecklingen av betong gått framåt och idag används en betongmed betydligt lägre vct (vattencementtal) än tidigare. Hur denna betong med ytskikt torkar ut och uppför sig med hänsyn till eventuella fuktproblem finns det inte så många fältstudier på. Resultatet från studiet visar på att trots erforderlig uttorkning har skett finns det ändå höga halter kemiska föreningar under ytskikten som visar på att skador till följd av fukt har uppkommit.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm, Sweden: Förlags AB Bygg & Teknik, 2018
Emneord
Betong, platta på mark, uttorkning, fuktmättning, sunda hus
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-148333 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-06-07 Laget: 2018-06-07 Sist oppdatert: 2022-09-15bibliografisk kontrollert
Hassan, O. (2017). Practical expressions to calculate the main vertical actions on load-bearing columns/walls to Eurocode. Journal of Engineering, Design and Technology, 15(7), 418-435
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Practical expressions to calculate the main vertical actions on load-bearing columns/walls to Eurocode
2017 (engelsk)Inngår i: Journal of Engineering, Design and Technology, ISSN 1726-0531, E-ISSN 1758-8901, Vol. 15, nr 7, s. 418-435Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Purpose – The aim of this review study is to present useful and practical expressions to compute the design vertical actions on load-bearing columns/walls of typical building structures on the basis of EN 1991: Eurocode 1.

Design/methodology/approach – It is derived by a typical case in which wind actions, snow actions and permanents actions are loading a roof construction. The results are finally used to calculate the loading on columns/walls. Both ultimate limit state and serviceability limit state are considered.

Findings – From an instructive point of view, the advantage of this method is that it is simplified, general, not time-consuming, and it can be standardised to typical building structures.

Research limitations/implications – A number of example applications are introduced to illustrate the calculation procedure.

Practical implications – From an educational point of view, this problem is of interest to civil engineering students because the reviewed method is not cumbersome or time-consuming.

Social implications – From an engineering educational point of view, this problem is of interest to civil engineering students because the reviewed method is not cumbersome or time-consuming.

Originality/value – New formulated expressions to calculate the loadings on structural membranes based on Eurocode are presented.

sted, utgiver, år, opplag, sider
UK: Emerald Group Publishing Limited, 2017
Emneord
Eurocode, Structures, load-bearing columns/walls, Variable and permanent actions
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-139843 (URN)10.1108/JEDT-08-2016-0056 (DOI)000407443800001 ()2-s2.0-85027351907 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Linköpings universitet
Tilgjengelig fra: 2017-08-17 Laget: 2017-08-17 Sist oppdatert: 2024-02-01bibliografisk kontrollert
Organisasjoner