liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Persson, Anders
Publikationer (10 of 13) Visa alla publikationer
Goldkuhl, G., Persson, A. & Röstlinger, A. (2015). Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up. In: NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA: . Paper presented at 10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST) (pp. 55-70). SPRINGER-VERLAG BERLIN, 9073
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up
2015 (Engelska)Ingår i: NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA, SPRINGER-VERLAG BERLIN , 2015, Vol. 9073, s. 55-70Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

To set up a new business can be a complex and demanding task in a highly regulated society. There is a need for many contacts with and applications for permits to different public authorities. There exists e-government support for new businesses, e.g. business link portals with information and services based on a life-event approach. This presented research contains formulation of a vision for a renewed e-government support for business set up (an assemblage information system; joined-up support for application processes; a reversed application process). This is characterized as visionary design research, which is argued to be a legitimate research approach. The paper articulates a visionary design research approach based on multi-grounding principles. Grounding of the emergent vision is done in theoretical pre-knowledge, internally through vision coherence and empirically in identified problematic situations, articulated goals and opinions/assessments from knowledgeable practitioners.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2015
Serie
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349 ; 9073
Nationell ämneskategori
Annan teknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-122229 (URN)10.1007/978-3-319-18714-3_4 (DOI)000361977600004 ()978-3-319-18713-6 (ISBN)978-3-319-18714-3 (ISBN)
Konferens
10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST)
Tillgänglig från: 2015-10-26 Skapad: 2015-10-23 Senast uppdaterad: 2018-09-03Bibliografiskt granskad
Goldkuhl, G., Eriksson, O., Persson, A. & Röstlinger, A. (2014). Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport)
2014 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Projekt RESONANS har bedrivits i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Uppsala universitet. Ekonomiskt stöd har erhållits från VINNOVA (dnr 2013-04936). Projektfokus har varit offentlig-gemensamma digitala resurser, dvs sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar. Projektet har drivits av frågor som: Hur sker samstyrning av sådana digitala resurser? Vilka möjligheter och restriktioner finns i samanvändning av digitala resurser? Inom projektet har en bred kartläggningsstudie genomförts över olika offentliggemensamma initiativ. Huvudparten av projektet har utgjorts av diagnostiska fallstudier av utvalda offentliggemensamma digitala resurser. Vi har studerat digitala resurser av olika typer (gemensam webbplats, gemensamma komponenter i webbplatser, gemensamma/likartade back-office system, informationsytbyte mellan förvaltningar). Följande åtta digitala resurser har studerats: 1177 Vårdguiden, ekonomiskt bistånd, e-recept, gemensam gymnasieantagning i Stockholms län, kommunala e-tjänsteplattformar, Ladok, Mina meddelanden/Min myndighetspost, verksamt.se. I projektet har vi analyserat fallstudierna utifrån sju sam-verkansdimensioner. En normativ dimension om mål och värden, en regulativ om regelverk, en relationell om aktörsrelationer och rollfördelning, en performativ om verksamhets-processer och digital funktionalitet, en semantisk om språkbruk (begriplighet och precision), en presentativ om digitala möten och användargränssnitt samt en teknisk om samband mellan digitala resurser/komponenter i digitala landskap. I denna rapport presenteras jämförande tväranalyser av de studerade digitala resurserna utifrån dessa sju samverkans-dimensioner. Utifrån vår analys av dessa samverkansdimensioner har vi formulerat arbetet med att utveckla den sammanhållna e-förvaltningen som en "sjukamp". En sjukamp i grenarna: målstyrning, funktionell lagstiftning, organisering av aktörsrelationer, design av verksamhetsprocesser och digital funktionalitet, språklig tillgänglighet, begriplighet och precision, organisering och design av digitala möten samt arkitektonisk design av digitala landskap.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. s. 132
Nationell ämneskategori
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-113668 (URN)
Forskningsfinansiär
VINNOVA
Tillgänglig från: 2015-01-27 Skapad: 2015-01-27 Senast uppdaterad: 2015-02-02Bibliografiskt granskad
Goldkuhl, G., Persson, A. & Röstlinger, A. (2012). DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem
2012 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

FoU-projektet ”DUKAT för restaurangföretagare – en uppgift en gång” är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Forsknings-gruppen VITS vid Linköpings universitet. Projektets fokus är restaurangföretagares samverkan med statliga myndigheter och kommunala förvaltningar i samband med etablering och drift av restauranger. Syftet är att förenkla och anpassa information, ansökningar och uppgiftskrav för restaurangföretagare. Projektet presenterar en vision för ett webbaserat informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med stat och kommun. Projektet beskriver hur dagens IT-lösningar, med fragmentering (enskilda tjänster) eller samplacering av tjänster bör ersättas av ett integrerat informationssystem med samlad information och sammanhållna ansökningsprocesser. Föreslaget informationssystem avser att reducera många av dagens problem såsom svagt anpassad information, ointegrerade ansökningar, överlappande uppgiftskrav, många oplanerade myndighetskontakter, svår­hanterliga ansökningsblanketter och oklara och tungrodda processer för restaurang­etablering. Projektet har genomförts i tre faser. 1) I en företagarstudie har insamling och analys skett av problem och behov kring företagares interaktion med offentliga aktörer. 2) I en kommunstudie har ansökningshandlingar, uppgiftskrav och procedurer studerats. 3) I en designstudie har designkrav och egenskaper för ett informationssystem för kommunikation mellan restaurangföretagare och myndigheter genererats. För detta informationssystem har vi översiktligt skisserat arkitektur och funktionalitet. FoU-projektet har genomförts i samverkan med ett antal kommuner och statliga myndigheter. Finansiellt stöd har erhållits från VINNOVA (dnr 2011-03752).

Förlag
s. 73
Nationell ämneskategori
Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-86955 (URN)
Forskningsfinansiär
Vinnova, 2011-03752
Tillgänglig från: 2013-01-13 Skapad: 2013-01-08 Senast uppdaterad: 2018-01-11Bibliografiskt granskad
Persson, A. & Goldkuhl, G. (2010). Government Value Paradigms: Bureaucracy, New Public Management and eGovernment. Communications of the Association for Information Systems, 27
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Government Value Paradigms: Bureaucracy, New Public Management and eGovernment
2010 (Engelska)Ingår i: Communications of the Association for Information Systems, E-ISSN 1529-3181, Vol. 27Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

There are different interpretations of which core values eGovernment build on and promote. Some scholars see eGovernment as a direct follower to New Public Management (NPM), and as such supporting and promoting values and principles from the business sector. Others see eGovernment as a promoter of bureaucratic values supporting and promoting the values of traditional weberian ideal bureaucracy. The main issue in this paper is management strategy for public administration. Three examples of such management strategies are examined and compared: traditional bureaucracy, New Public Management and eGovernment. When investigating these strategies it is necessary to distinguish between strategy as idea and strategy in action. Core values of the management strategies are reconstructed and used as a lens through which a case study of eGovernment is analyzed. The implemented eGovernment-solution comprise values from both NPM and bureaucracy. Neither bureaucracy nor NPM alone supply the core values for eGovernment as a practical management strategy. The paper concludes with a dialectical structure where Bureaucracy is the thesis, NPM the anti-thesis and eGovernment the practical synthesis.

Nyckelord
e-government, management theory, societal change, organizational behavior, collaboration, inter-orgaizational system
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-63224 (URN)
Tillgänglig från: 2010-12-13 Skapad: 2010-12-13 Senast uppdaterad: 2024-07-04
Goldkuhl, G., Röstlinger, A. & Persson, A. (2010). Webbtjänster i samspelmellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan medkommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Webbtjänster i samspelmellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan medkommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser
2010 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Förlag
s. 112
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-63231 (URN)
Tillgänglig från: 2010-12-13 Skapad: 2010-12-13 Senast uppdaterad: 2010-12-27
Persson, A. (2009). Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning. (Licentiate dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning
2009 (Svenska)Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

De senaste decennierna har inneburit en kraftig fokusering på förvaltningsutveckling i Sverige och internationellt. Såväl informationsteknik som från näringslivet överförda arbetssätt och synsätt på förvaltningen har kommit att bli centrala inslag i olika ansatser för reformering av den offentliga förvaltningen. Större medborgarfokusering, högre effektivitet och bättre horisontell och vertikal samverkan mellan myndigheter är paradbegrepp för utvecklingen. Utvecklingen kring eFörvaltningen i Sverige har främst inriktats på och skett i statliga myndigheter medan kommunerna kommit att senare anamma denna utvecklingstrend. I avhandlingen studeras förutsättningarna för sammanhållen eFörvaltning med sammansatta ärenden gentemot företag som söker etablering eller utveckling av sin verksamhet i en kommun. Dessa sammansatta ärenden är ur företagets perspektiv uppfattat som ett ärendeaggregat men är ur den kommunala förvaltningens perspektiv ett stort antal ärenden inom olika förvaltningar. I avhandlingen diskuteras överföring av synsätt och arbetssätt från näringslivet och att dessa kan innebära konflikter med traditionella till offentlig förvaltning knutna värden och således bör behandlas med försiktighet. Arbetet har utförts genom en fallstudie i en av Sverige större kommuner där förutsättningarna för sammanhållen förvaltning och kommunal eFörvaltning studerats exemplifierade genom sammansatta företagsärenden och nyetableringsärenden. På förvaltningarna involverade i dessa sammansatta ärenden har intervjuer genomförts och gemensamma seminarieaktiviteter utförts för att utreda vilka potentiella risker och förtjänster som kan aktualiseras genom samverkan och klientfokusering. Förutsättningarna för informationssystemstöd och gränsöverskridande informationshantering är centrala inslag i analysen. I avhandlingen förmedlas kunskap kring sektoriseringens negativa och positiva effekter i kommunal förvaltning samt värdekonflikter kring kundorientering, processorientering och reduceringen av en multiklientrelation till en dyadrelation i sammansatta ärenden. Detta bildar grunden för diskussionen om begränsningar och restriktioner för sammanhållen kommunal förvaltning och vilken roll informationshantering och informationssystem kan spela i förvaltningsutvecklingen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. s. 227
Serie
FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet, ISSN 1401-4637 ; 96
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-16574 (URN)978-91-7393-703-0 (ISBN)
Presentation
2009-02-13, A36, Hus A,, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (Svenska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2009-02-03 Skapad: 2009-02-03 Senast uppdaterad: 2020-03-10Bibliografiskt granskad
Axelsson, K., Melin, U. & Persson, A. (2008). Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden
2008 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

  

Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-43903 (URN)75060 (Lokalt ID)75060 (Arkivnummer)75060 (OAI)
Anmärkning
Slutrapport inom VINNOVAs tillväxtområde E-tjänster i offentlig verksamhetTillgänglig från: 2009-10-10 Skapad: 2009-10-10 Senast uppdaterad: 2015-06-17
Axelsson, K., Melin, U. & Persson, A. (2007). Communication Analysis of Public Forms: Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication. International journal of public information systems, 3, 161-181
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Communication Analysis of Public Forms: Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication
2007 (Engelska)Ingår i: International journal of public information systems, ISSN 1653-4360, Vol. 3, s. 161-181Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-40625 (URN)53675 (Lokalt ID)53675 (Arkivnummer)53675 (OAI)
Tillgänglig från: 2009-10-10 Skapad: 2009-10-10 Senast uppdaterad: 2018-01-13
Goldkuhl, G. & Persson, A. (2006). Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. In: Mareike Schoop (Ed.), First International Conference on the Pragmatic Web, PragWeb 2006: . Paper presented at First International Pragmatic Web Conference (PragWeb 2006), 21-23 September 2006, Stuttgart, Germany. Bonn: Gesellschaft für Informatik
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model
2006 (Engelska)Ingår i: First International Conference on the Pragmatic Web, PragWeb 2006 / [ed] Mareike Schoop, Bonn: Gesellschaft für Informatik , 2006Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

The issue of the paper is how to characterize public e-services mediated through the web. One common kind of characterization is made through stage models (e-ladders). Such models are frequently used for pol-icy-planning, evaluation and bench-marking of public e-services. E-ladder models have been criticized and as an alternative the e-diamond model has been formulated, which consists of twelve categories in three polarities (in-formative vs performative; general vs individualized; separate vs coordi-nated). The differences between e-ladder and e-diamond models are de-scribed in the paper. Empirical investigations of some public e-services based on the e-diamond model are pursued. A theoretical analysis of the e-diamond model based on the language-action perspective is performed. This follows the view that public e-services are seen as government – citizen communication. The empirical and theoretical investigations give further support to the e-diamond model.

 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2006
Nationell ämneskategori
Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-37310 (URN)34576 (Lokalt ID)3885791838 (ISBN)978-3-88579-183-6 (ISBN)34576 (Arkivnummer)34576 (OAI)
Konferens
First International Pragmatic Web Conference (PragWeb 2006), 21-23 September 2006, Stuttgart, Germany
Tillgänglig från: 2009-10-10 Skapad: 2009-10-10 Senast uppdaterad: 2018-01-13
Persson, A., Axelsson, K. & Melin, U. (2006). e-Government challenges: Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In: Jan Ljungberg, Magnus Andersson (Ed.), Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 2006: . Paper presented at 14th European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 12-14 June (pp. 1419-1430). Göteborg: University of Gothenburg
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>e-Government challenges: Exploring inter-organisational aspects of e-service development
2006 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 2006 / [ed] Jan Ljungberg, Magnus Andersson, Göteborg: University of Gothenburg , 2006, s. 1419-1430Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

In this paper we are applying inter-organizational concepts from the industrial/business network approach on empirical findings from an e-government case, in order to describe and better understand challenges in one-stop government e-service development. We analyze our case by using concepts that characterize an inter-organizational relationship in terms of its level of continuity, complexity, symmetry, informality, and its dimensions (links, bonds, and ties). The purpose of the paper is to explore how these theoretical concepts can help us focus on certain aspects of e-service development challenges. The empirical findings are collected within an on-going action research project for e-service development in the public sector in Sweden. The aim of the project is to develop one-stop government e-services for driver’s license matters as well as a web-based portal where these e-services and information about the driver’s license process will be easily accessible. Our conclusions are that the theoretical concepts helped us reach further understanding of the empirical case. In the spirit of the network approach, we focused on the present situation and been able to give a rather detailed and fine-grained picture of the problems and challenges in this context.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: University of Gothenburg, 2006
Nationell ämneskategori
Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-36029 (URN)29509 (Lokalt ID)91-631-9894-0 (ISBN)29509 (Arkivnummer)29509 (OAI)
Konferens
14th European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 12-14 June
Tillgänglig från: 2009-10-10 Skapad: 2009-10-10 Senast uppdaterad: 2018-01-13
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer