liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Publikationer (10 of 160) Visa alla publikationer
Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A. & Ekberg, K. (2018). Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 59(3), 351-365
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work
2018 (Engelska)Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 59, nr 3, s. 351-365Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Previous research has shown that social support is important for health and performance at work, but there is a lack of research regarding managers social support at work, and if it needs to be improved. OBJECTIVE: To investigate managers perception of work-related social support, and facilitators and hindrances that influence their seeking of social support at work. METHODS: Semi-structured interviews with sixty-two managers in two Swedish organizations. RESULTS: Work-related support, which strengthened their managerial image of being competent, was sought from sources within the workplace. Sensitive and personal support, where there was a risk of jeopardizing their image of being competent, was sought from sources outside the workplace. Access to arenas for support (location of the workplace, meetings, and vocational courses) and the managerial role could facilitate their support-seeking, but could also act as hindrances. Because attending different arenas for support were demanding, they refrained from seeking support if the demands were perceived as too high. CONCLUSIONS: Different supportive sources are distinguished based on what supportive function they have and in which arenas they are found, in order to preserve the confidence of the closest organization and to maintain the image of being a competent and performing manager.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
IOS Press, 2018
Nyckelord
Image; health; leadership; work conditions
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-147595 (URN)10.3233/WOR-182690 (DOI)000429585100005 ()29630581 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2018-04-26 Skapad: 2018-04-26 Senast uppdaterad: 2019-06-14
Ekberg, K., Bernfort, L., Karlsson, N., Linderoth, C. & Persson, J. (2017). Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare: samband med återgång i arbete och produktion. Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare: samband med återgång i arbete och produktion
Visa övriga...
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Studien syftade till att undersöka vilka åtgärder arbetsgivare gör för sjukskrivna medarbetare och vilka kostnader arbetsgivare och samhället har i samband med sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Totalt 3000 sjukskrivna personer i AFA Försäkrings register med diagnoserna psykiska besvär eller besvär i rörelseorganen fick ett informationsbrev och förfrågan om samtycke till att forskarna skulle få skicka en enkät till deras arbetsledare; 393 sjukskrivna gav samtycke. En  webbenkät skickades till dessa arbetsledare. Totalt 198 arbetsledare (50 %) till sjukskrivna personer besvarade enkäten.

Resultaten visar att arbetsgivare genomför en rad olika åtgärder och anpassningar när en medarbetare blir sjukskriven. Analyserna visade att dessa åtgärder och anpassningar i viss mån beror på vem den sjukskrivne medarbetaren är. Åtgärder och anpassningar var vanligare för sjukskrivna med psykiska diagnoser, för högutbildade och för sjukskrivna i högkvalificerade yrken. Kvinnor fick i högre grad anpassningar och åtgärder såsom ändrade arbetsuppgifter och psykosocialt stöd jämfört med män.

Demografiska faktorer visade sig ha mindre betydelse för om den sjukskrivne återgick i arbete eller ej. Multipla logistiska regressionsanalyser visade att åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen hade signifikanta samband med en ökad chans för återgång i arbete. Resultaten visade också att för sjukskrivna medarbetare vars arbetsledare hade tagit många kontakter med andra aktörer, som HR-avdelningen, företagshälsan och/eller Försäkringskassan var sannolikheten lägre att den sjukskrivne medarbetaren återgick i arbete. Arbetsledare tog fler kontakter, om den sjukskrivne medarbetaren hade en psykisk diagnos.

Sjuknärvaro och produktionsförlust före, under och efter sjukskrivningen skattades av arbetsledarna. Sammanlagt beräknades produktionsförlusterna till cirka SEK 100 000 per sjukskrivningsfall. Härutöver lägger arbetsgivare tid på att ta kontakter, genomföra åtgärder och anpassningar och organisera om arbetet. Arbetsledare hade mycket oklar eller saknade helt uppfattning om vad tid, åtgärder och anpassningar kostar, varför detta inte har kunnat analyseras närmare. De beräknade genomsnittliga kostnaderna till följd av produktivitetsförluster är således en underskattning av de faktiska kostnaderna för arbetsgivare.

Studien visar att arbetsledares kunskap om vad sjuknärvaro och sjukfrånvaro kostar för verksamheten och för samhället är begränsad. En ökad kostnadsmedvetenhet skulle kunna stimulera till att större resurser läggs på att implementera policys för hälsofrämjande åtgärder och att utbilda arbetsledare i att hantera frågor om hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. s. 46
Serie
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2017:3
Nationell ämneskategori
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Arbetslivsstudier Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-142072 (URN)
Tillgänglig från: 2017-10-20 Skapad: 2017-10-20 Senast uppdaterad: 2018-08-14Bibliografiskt granskad
Bejerot, E., Gustavsson, M., Hasselbladh, H., Forsberg Kankkunen, T. & Ekberg, K. (2017). Occupational Control on Drift—National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments. Professions & Professionalism, 7(2), 1-15
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Occupational Control on Drift—National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments
Visa övriga...
2017 (Engelska)Ingår i: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, nr 2, s. 1-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In Swedish emergency departments, various initiatives have been introduced in order to reduce long waiting times for patients: lean methods, targets for waiting times related to revenues, interprofessional teams, and different forms of triage systems. This study focuses on the physicians’ views on dilemmas related to these interventions. The study is based on the interviews with 14 physicians in four emergency departments. The interviews have been analysed thematically and presented in the form of brief narratives. The study follows changes from clinical practice to the national policy level. The changes appear to be ineffective or counterproductive—waiting times are rather getting longer, but the measures have a number of other effects. Decisions are taken at a central level and are carried out by means of rules, incentives, and projects and end in the medical profession being displaced from the central position they have held in the working processes of health care.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Högskolan i Oslo, 2017
Nationell ämneskategori
Arbetslivsstudier
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-142911 (URN)
Forskningsfinansiär
AFA Försäkring
Tillgänglig från: 2017-11-09 Skapad: 2017-11-09 Senast uppdaterad: 2018-05-02
MacEachen, E., Du, B., Bartel, E., Ekberg, K., Tompa, E., Kosny, A., . . . Stapleton, J. (2017). Scoping Review of Work Disability Policies and Programs. International Journal of Disability Mangement Research, 12, 1-11
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Scoping Review of Work Disability Policies and Programs
Visa övriga...
2017 (Engelska)Ingår i: International Journal of Disability Mangement Research, ISSN 1833-8550, E-ISSN 1834-4887, Vol. 12, s. 1-11Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Purpose: This scoping review identifies the foci of research articles that address government laws, policies and programs designed to foster labour market integration of people who, due to illness or disability, face challenges entering or staying in the workforce. Method: A systematic search of English-language peer-reviewed articles published between 2000 and 2014 yielded 14,474 articles. Title and abstract review identified 723 included articles that addressed government-led programs, policy or legislation on work integration and/or income support after injury, illness or impairment. These were sorted by theme, work disability program or policy, disability type, jurisdiction and year published. Results: The number of articles published that address work disability laws, policies and programs increased steadily. Most articles addressed disability in general. Among articles with a specific health focus, mental health was the most common. Research gaps are identified for mixed method study designs, chronic and episodic conditions, illness and cancer, and for work disability policy studies outside of North America, Northern Europe and Australia. Conclusions: We find a growing number of published articles about work disability and policy and identify specific areas where is a need for further research. Copyright © 2017 The Author(s).

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Cambridge University Press, 2017
Nyckelord
policy; return to work; scoping review; work disability; work reintegration
Nationell ämneskategori
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-146487 (URN)10.1017/idm.2017.1 (DOI)2-s2.0-85021081650 (Scopus ID)
Anmärkning

Export Date: 7 April 2018; Review; Correspondence Address: MacEachen, E.; School of Public Health and Health Systems, University of Waterloo, 200 University Avenue West, Canada; email: ellen.maceachen@uwaterloo.ca

Tillgänglig från: 2018-04-07 Skapad: 2018-04-07 Senast uppdaterad: 2018-04-07
Gustavsson, M., Bejerot, E. & Ekberg, K. (2016). Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar
2016 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Läkare i akutsjukvård är en egen basspecialitet sedan 2015. En ny specialitet och stor efterfrågan på akutläkare innebär en omställning för akutmottagningarna, sjukhusen och gängse utbildningssystem för läkare. Föreliggande studie initierades som en konsekvens av behovet av dessa behov av förändringar – vilka är förutsättningarna på landets akutmottagningar för att den nya specialiteten ska få goda arbetsförhållanden och stanna kvar på akutmottagningarna?

I studien genomfördes inledningsvis en intervjustudie med 14 akutläkare. Därefter utvecklades en webb-baserad enkät. Totalt 15 akutmottagningar i landet valde att deltaga i studien, och 147 läkare på akutmottagningar (51%) besvarade enkäten. Forskargruppen har erbjudit samtliga medverkande akutmottagningar återkoppling av resultaten, några akutmottagningar har deltagit i dessa möten. Tanken med återkopplingarna är att ge underlag för förbättringsarbetet inom respektive akutmottagning.

Resultaten av intervjustudien och enkätstudien visar att det finns en stor variation mellan de olika akutmottagningarna med avseende på hur arbetet organiseras, hur arbetsmiljön blir för läkarna, hur läkarna mår och i vilken grad de vill stanna kvar på akutmottagningen.

De tre distinkta faserna inflöde, vårdprocess och utflöde utgör ramen för arbetets förutsättningar på akutmottagningar. Hur inflödet organiseras beror dels på politiska beslut, dels på triage processen inom akutmottagningen. Ofta görs arbetet i team, ett välfungerande team ger bättre förutsättningar i arbetet än team med oerfarna medlemmar. Att arbeta i team kan vara en ny erfarenhet för många läkare och övrig vårdpersonal och ställer krav på relevant utbildning för detta. Även oklarheter i rollerna inom teamet kan försvåra arbetet.

Många akutläkare rapporterar att vårdprocessen inom akutmottagningarna organiserats så att de får många oskäliga och onödiga arbetsuppgifter: dubbeldokumentation, att jaga vårdplatser, rutiner kring intagning eller överflyttning av patienter, administrativa uppgifter, mm. Denna typ av arbetsuppgifter fördubblar risken för arbetsrelaterad anspänning och utmattning bland akutläkarna. Många akutläkare upplever också oacceptabel tidspress och överbelastning, samtidigt som de anser sig ha måttligt inflytande över verksamhetsnära frågor om hur arbetet skall organiseras. Ett gott inflytande över arbetet kan kompensera för höga krav, men i denna studie finner vi inte belägg för att graden av inflytande kompenserar för de höga kraven. Höga krav i arbetet har starka samband med en ökad risk för trötthet bland akutläkare.

Generellt sett har läkarna en mycket positiv inställning till den nya specialiteten och de menar att patientflödet förbättras. Akutläkare uppfattas dock ha låg status jämfört med traditionella specialiteter. Följande slutsatser dras från denna studie.

  • De flesta akutläkare mår bra, men en tredjedel av akutläkarna har symptom på arbetsrelaterad anspänning, utmattning och trötthet. Dessa symptom är vanligare bland kvinnliga akutläkare. Symptomen har starka samband med arbetets organisering. Organisering av arbetet bidrar till förekomsten av onödiga och oskäliga arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning. Akutläkarna har inte inflytande över verksamhetsnära frågor och upplever sin autonomi och sitt inflytande som reducerat på grund av organisatoriska förändringar. Ett gott arbetsklimat innebär att risken för att utveckla dessa symptom minskar. Ett gott arbetsklimat bygger dels på ett väl fungerande teamarbete, dels på ett gott ledarskap där akutläkarna uppfattar att de får stöd och återkoppling på sitt arbete.
  • Införande av nya organisations- och flödesmodeller inspirerade av lean och teamorganisering används för att effektivisera arbetet. I denna förändringsprocess går verksamheten från en vertikal organisation som bygger på profession till en horisontell organisation som bygger på teamarbete. Detta kan skapa otydliga professionsgränser mellan läkare och annan vårdpersonal. Studien pekar på att det kan finnas vissa motsättningar mellan olika yrkesgrupper på akutmottagningarna och att det kan finnas oklarheter i vem som är teamledare. Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning är inte alltid utvecklad, vilket kan leda till meningsmotsättningar. Akutmottagningar uppfattas ofta som sjuksköterskornas arena, medan läkare, som har det medicinska ansvaret, uppfattar sig som faktiska ledare. En viktig förutsättning för ett väl fungerande teamarbete är att de olika ingående professionerna har fått träning och utbildning i teamarbete.
  • En relativt stor andel av de läkare som arbetar på akutmottagningar, eller som avser att bli specialister i akutsjukvård, är inte helt tillfreds med sina arbetsförhållanden. Ungefär hälften av läkarna har övervägt att byta arbetsgivare eller att byta klinik. Viljan att stanna kvar inom akutmottagningen har starkt samband med om läkaren får stöd och feedback från ledningen. Andra studier har visat att symptom på utmattning ökar benägenheten att byta arbete. Majoriteten av de som svarat på enkäten är ST-läkare inom akutsjukvård vilket indikerar att det är viktigt att tidigt uppmärksamma symptom på utmattning för att förebygga att yngre läkare väljer att lämna arbetet.

Hur arbetet på akutmottagningar organiseras har betydelse för arbetsmiljön och för om processer och flöden möjliggör för läkarna att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. En akutmottagning måste ses som en del i vårdkedjan i ett större system, men också att akutmottagningen är ett system i sig med lokala förutsättningar som styr in- och utflödet av patienter. Interventioner för att förbättra arbetsförhållanden kan därför inte begränsas till enskilda faktorer utan bygga på hur förutsättningar för hälsopromotiva arbets- och lärmiljöer skapas i organisationer.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. s. 59
Serie
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2016:4
Nyckelord
Läkare, Akutmottagningar
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-134748 (URN)
Tillgänglig från: 2017-02-24 Skapad: 2017-02-24 Senast uppdaterad: 2017-02-27Bibliografiskt granskad
Ekberg, K., Pransky, G. S., Besen, E., Fassier, J.-B., Feuerstein, M., Munir, F. & Blanck, P. (2016). New Business Structures Creating Organizational Opportunities and Challenges for Work Disability Prevention.. Journal of occupational rehabilitation, 26(4), 480-489
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>New Business Structures Creating Organizational Opportunities and Challenges for Work Disability Prevention.
Visa övriga...
2016 (Engelska)Ingår i: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 26, nr 4, s. 480-489Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Purpose Flexible work arrangements are growing in order to develop resource-efficient production and because of advanced technologies, new societal values, changing demographics, and globalization. The article aims to illustrate the emerging challenges and opportunities for work disability prevention efforts among workers in alternate work arrangements. Methods The authors participated in a year-long collaboration that ultimately led to an invited 3-day conference, "Improving Research of Employer Practices to Prevent Disability," held October 14-16, 2015, in Hopkinton, Massachusetts, USA. The collaboration included a topical review of the literature, group conference calls to identify key areas and challenges, drafting of initial documents, review of industry publications, and a conference presentation that included feedback from peer researchers and a roundtable discussion with experts having direct employer experience. Results Both worker and employer perspectives were considered, and four common alternate work arrangements were identified: (a) temporary and contingent employment; (b) small workplaces; (c) virtual work/telework; and (d) lone workers. There was sparse available research of return-to-work (RTW) and workplace disability management strategies with regard to alternate work patterns. Limited research findings and a review of the grey literature suggested that regulations and guidelines concerning disabled workers are often ambiguous, leading to unsatisfactory protection. At the workplace level, there was a lack of research evidence on how flexible work arrangements could be handled or leveraged to support RTW and prevent disability. Potential negative consequences of this lack of organizational guidance and information are higher costs for employers and insurers and feelings of job insecurity, lack of social support and integration, or work intensification for disabled workers. Conclusions Future studies of RTW and workplace disability prevention strategies should be designed to reflect the multiple work patterns that currently exist across many working populations, and in particular, flexible work arrangements should be explored in more detail as a possible mechanism for preventing disability. Labor laws and policies need to be developed to fit flexible work arrangements.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer, 2016
Nationell ämneskategori
Hälsovetenskaper
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-134746 (URN)10.1007/s10926-016-9671-0 (DOI)000392946000008 ()27704343 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2017-02-24 Skapad: 2017-02-24 Senast uppdaterad: 2017-11-29
Nordström, K., Hemmingsson, T., Ekberg, K. & Johansson, G. (2016). SICKNESS ABSENCE IN WORKPLACES: DOES IT REFLECT A HEALTHY HIRE EFFECT?. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(2), 315-330
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>SICKNESS ABSENCE IN WORKPLACES: DOES IT REFLECT A HEALTHY HIRE EFFECT?
2016 (Engelska)Ingår i: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, ISSN 1232-1087, E-ISSN 1896-494X, Vol. 29, nr 2, s. 315-330Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Objectives: Sickness absence in workplaces may reflect working conditions. It may also reflect a "healthy hire effect," i.e., that workplaces recruit individuals with experience of sickness absence differently. The purpose of the study was to determine if a history of sickness absence among recruits is associated with the average level of sickness absence in workplaces. Material and Methods: In a register-based follow-up study, Swedish workplaces with at least 5 employees in 2006 were selected (approximately 127 000 workplaces with 3.9 million employees). The workplaces were categorized according to the average workplace sickness absence in 2006 and the recruits were categorized according to the individual sickness absence in 2005. The workplaces with a high average level of sickness absence were more likely than those with a low level to hire employees with high sickness absence in the year preceding employment: men - odds ratio (OR) = 7.2, 95% confidence interval (CI): 6.6-7.8, women OR = 7.5, 95% CI: 6.9-8.1. Results: The results show that there is a greater likelihood of employing individuals with high levels of sickness absence in the workplaces with many days of the average sickness absence than in the workplaces with few days of the average sickness absence. Conclusions: The results suggest that sickness absence in workplaces may reflect a healthy hire effect.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Nofer Institute of Occupational Medicine, 2016
Nyckelord
Mobility; Vocational rehabilitation; Average sickness absence; Disabled; Sick leave; Healthy worker effect
Nationell ämneskategori
Arbetsmedicin och miljömedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-124098 (URN)10.13075/ijomeh.1896.00522 (DOI)000367191300010 ()26670358 (PubMedID)
Anmärkning

Funding Agencies|AFA Insurance [090299]

Tillgänglig från: 2016-01-25 Skapad: 2016-01-19 Senast uppdaterad: 2018-01-10
Fagerlind Ståhl, A.-C., Gustavsson, M., Karlsson, N., Johansson, G. & Ekberg, K. (2015). Associations between organisation of work, work conditions, work-relatedf low and performance: a multilevel analysis.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Associations between organisation of work, work conditions, work-relatedf low and performance: a multilevel analysis
Visa övriga...
2015 (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The aim of this study is to investigate how organisation of work in terms of sociotechnical characteristics and use of tools inspired by lean production, and psychosocial conditions at the workplace, are associated with work-related flow and performance.

A questionnaire including questions concerning work organisation, psychosocial work conditions, work-related flow and self-rated performance was sent to employees in ten Swedish organisations; 4442 people (56%) responded. Multilevel logistic regression analyses were used in order to investigate organisation of work and work conditions in relation to work-related flow and performance. In addition, the association between work-related flow and performance was investigated.

Our results show that a high degree of lean tool use in combination with a low degree of sociotechnical characteristics was negatively associated with work-related flow but positively associated with performance. When decision latitude, social capital, and innovative learning climate were included in the model, the association was no longer significant in relation to work-related flow, but remained and was strengthen in relation to performance. Work-related flow had a positive association with performance.

The conclusion is that work-related flow and work conditions that enable individual and collective skill use are important for increased performance. When lean tools are used to a high degree, good decision latitude, social capital and innovative learning climate buffer negative effects on health, and increase performance.

Nyckelord
Job resources; health; well-being; job design
Nationell ämneskategori
Lärande Arbetslivsstudier Annan medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-117062 (URN)
Tillgänglig från: 2015-04-15 Skapad: 2015-04-15 Senast uppdaterad: 2015-04-15Bibliografiskt granskad
Ekberg, K., Gustavsson, M. & Fagerlind Ståhl, A.-C. (2015). Conditions for presenteeism and production in changing organizations. In: Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar (Ed.), Sustainable development in organizations: studies on innovative practices (pp. 42-56). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Conditions for presenteeism and production in changing organizations
2015 (Engelska)Ingår i: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, s. 42-56Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015
Nyckelord
Organisationsförändringar
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-125516 (URN)000374407200004 ()978-17-8471-688-2 (ISBN)
Tillgänglig från: 2016-02-25 Skapad: 2016-02-25 Senast uppdaterad: 2016-05-19Bibliografiskt granskad
Persson, J., Bernfort, L., Wåhlin, C., Öberg, B. & Ekberg, K. (2015). Costs of production loss and primary health care interventions for return-to-work of sick-listed workers in Sweden. Disability and Rehabilitation, 37(9), 771-776
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Costs of production loss and primary health care interventions for return-to-work of sick-listed workers in Sweden
Visa övriga...
2015 (Engelska)Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 37, nr 9, s. 771-776Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Purpose: The aim of this study was to investigate, from the perspective of society, the costs of sick leave and rehabilitation of recently sick-listed workers with musculoskeletal disorders (MSD) or mental disorders (MD). Methods: In a prospective cohort study, 812 sick-listed workers with MSD (518) or MD (294) were included. Data on consumption of health care and production loss were collected over six months from an administrative casebook system of the health care provider. Production loss was estimated based on the number of sick-leave days. Societal costs were based on the human capital approach. Results: The mean costs of production loss per person were EUR 5978 (MSD) and EUR 6381 (MD). Health care interventions accounted for 9.3% (MSD) and 8.2% (MD) of the costs of production loss. Corresponding figures for rehabilitation activities were 3.7% (MSD) and 3.1% (MD). Health care interventions were received by about 95% in both diagnostic groups. For nearly half of the cohort, no rehabilitation intervention at all was provided. Conclusions: Costs associated with sick leave were dominated by production loss. Resources invested in rehabilitation were small. By increasing investment in early rehabilitation, costs to society and the individual might be reduced. Implications for Rehabilitation Resources invested in rehabilitation for sick-listed with musculoskeletal and mental disorders in Sweden are very small in comparison with the costs of production loss. For policy makers, there may be much to gain through investments into improved rehabilitation processes for return to work. Health care professionals need to develop rehabilitative activities aiming for return to work, rather than symptoms treatment only.

Nyckelord
Economic analysis; Sweden; mental disorders; musculoskeletal disorders; rehabilitation; sick leave; societal costs
Nationell ämneskategori
Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-114181 (URN)10.3109/09638288.2014.941021 (DOI)000352139300006 ()25055999 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2015-02-11 Skapad: 2015-02-11 Senast uppdaterad: 2018-01-11
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8031-7651

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer