liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Nordqvist, Cecilia
Alternativa namn
Publikationer (10 of 33) Visa alla publikationer
Nordqvist, C. & Wihlborg, E. (2019). Digitalt först?: kommuners och professionellas arbete för ökad digital inkludering. Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Digitalt först?: kommuners och professionellas arbete för ökad digital inkludering
2019 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I takt med att digitaliseringen ökar i samhället har bland andra biblioteken fått i uppdrag att verka för medborgarnas digitala inkludering. För att kunna vara digitalt inkluderade behöver medborgarna ha tillgång till digitala verktyg, kunskap om hur de hanteras och internetuppkoppling. Många som behöver stöd i frågor om digitalisering och inte får det på andra sätt vänder sig till bibliotekets medarbetare. Därför behöver personalen på biblioteken i sin tur både ha kompetensen och att kunna lära ut den. Kungliga biblioteket (KB) genomför under 2018–2020 regeringsuppdraget ”Digitalt först med användaren i fokus”. Projektet innebär att KB finansierar regionbibliotekens samordning av utbildning för medarbetare på folkbiblioteken.

Den här rapporten beskriver kommuners och biblioteksledningars stöd till bibliotekens arbete för digital kompetens och inkludering. I fokus är att olika professioner som inte har utbildning i digitala tekniker ändå stöttar medborgare i tekniska frågor och med e-tjänster.

Resultatet visar att styrningen från kommun och verksamhetsledning är svag men att medarbetare ändå stöttar sina besökare i deras frågor om digitalisering. De gör det trots olika dilemman de upplever. Till exempel risken att göra fel när de hanterar andra myndigheters e-tjänster, eller att de med sin skattefinansierade lön utför privata företags e-tjänster. De gör detta därför att det oftast inte finns någon annan att hänvisa till och medborgaren riskerar allvarliga konsekvenser om uppgiften inte blir utförd. Det kan handla om en redovisning till arbetsförmedlingen eller att betala en räkning.

Bristen på styrning gör att medarbetarna till stor del får dra egna gränser för hur mycket och med vad de ska stötta medborgarna.

Slutsatserna är att beslutsfattare behöver kompetens för att kunna fatta beslut för en bra styrning av digitaliseringen. Dessutom behöver frågan om vilka som inte nås av stöd alls diskuteras, och hur de ska få stöd, om de behöver.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. s. 39
Serie
DINO Rapport ; 2019:2
Nyckelord
Digitalisering, Informationssamhället, Digitala klyftan, Informationskompetens, Bibliotekspersonal, Bibliotekarier
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-161333 (URN)
Forskningsfinansiär
Kungliga biblioteket (KB)
Anmärkning

Ny, reviderad upplaga. Tidigare utgåva om 37 sidor är återtagen.

Tillgänglig från: 2019-10-29 Skapad: 2019-10-29 Senast uppdaterad: 2020-01-14Bibliografiskt granskad
Iacobaeus, H., Francisco, M., Nordqvist, C., Sefyrin, J., Skill, K. & Wihlborg, E. (2019). Digitalt utanförskap: en forskningsöversikt. Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Digitalt utanförskap: en forskningsöversikt
Visa övriga...
2019 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Den här rapporten bygger på en kartläggande litteraturstudie om internationell forskning av digitalt utanförskap. Digitalt utanförskap är ett demokratiskt problem när alltfler välfärdstjänster digitaliseras. Rapportens syfte är att undersöka vilken forskning som har publicerats inom området digital exkludering, samt vilka faktorer som nämns som bidrar till digital exkludering och vilka grupper som studerats som digitalt exkluderade tidigare.

Modell

En användbar modell för att analysera digitalt utanförskap har utarbetats av forskaren Jan van Dijk. Den har tidigare illustrerats som en triangel med motivation som bred bas, men utifrån vårt arbete med denna forskningsöversikt föreslår vi att den illustreras som en trappa med stegen: motivation, tillgång, färdigheter, användning. Denna modell visar hur forskningen har gått från fokus på tillgång till digital teknik, till att se det som ett mer komplext fenomen.

Resultat

Resultatet visar att tidigare forskning har förklarat och förstått individuellt digitalt utanförskap utifrån följande faktorer:

 • Bristande motivation
 • Bristande infrastruktur/tillgång
 • Bristande kunskap och färdigheter
 • Låg socioekonomisk status
 • Bristande tillit/självtillit

När det kommer till samhälleliga faktorer som kan bidra till digitalt utanförskap så nämns:

 • Bristande styrning och ledning

Motsatsen till digitalt utanförskap är digital delaktighet och inkludering. Det främsta resultatet visar att det är en pågående process som här liknas vid en trappa. Eftersom den digitala utvecklingen är pågående kan inte digital kompetens och inkludering ses som avslutade processer; människor måste ständigt uppgradera sina kompetenser för att kunna hänga med. Människor som befinner sig på de övre stegen kan dock halka ner vid en förändrad livssituation,

som att gå från anställning till arbetslöshet.

Slutsatser

 • Det saknas enhetliga begrepp om vad som avses med digitalt utanförskap, inkludering och kompetens, vilket kan försvåra jämförelser
 • Digital inkludering är pågående process, som människor kan halka efter i
 • Digitalt utanförskap kan förstås utifrån situationer snarare än utifrån människors karaktär eller identitet (som implicit innebär att det kan undvikas)
 • Digitalt utanförskap kan handla om komplexa samband mellan flera faktorer
 • Digitalt utanförskap kan förekomma i olika sociala grupper och ålderskategorier

Rapporten har en sammanställning över faktorer som lyfts fram i tidigare forskning som gynnsamma för insatser som syftar till digital inkludering. Det handlar om faktorer som i stort återspeglas i ovan nämnda modell:

 1. Motivera
 2. Skapa tillgång
 3. Främja färdigheter
 4. Främja användning

Idéer för fortsatt forskning

Med slutsatsen i tidigare forskning om att digital inkludering är en pågående och komplex process eftersom den digitala tekniken ständigt utvecklas behövs fortsatt forskning som visar hur olika faktorer hänger samman och kan bidra till inkludering eller exkludering. Det behövs även fortsatt forskning om olika grupper, till exempel nyanlända och migranter samt människor med olika funktionsvariationer. Att fokusera på hur olika situationer påverkar digital delaktighet och inkludering framstår som relevant. Mer tillämpad forskning om hur offentliga digitala system och tjänster designas inom ett svenskt sammanhang skulle också vara värdefull, liksom utvecklandet av nydanande metoder för att studera digital delaktighet.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. s. 51
Serie
DINO Rapport ; 2019:3
Nyckelord
Datorer och samhälle, Informationskompetens, Digitalt utanförskap, Digital kompetens
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-162407 (URN)
Tillgänglig från: 2019-12-02 Skapad: 2019-12-02 Senast uppdaterad: 2020-01-10Bibliografiskt granskad
Kullberg, A., Nordqvist, C., Lindqvist, K. & Timpka, T. (2014). Examining quality function deployment in safety promotion in Sweden.. Health Promotion International, 29(3), 414-426
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Examining quality function deployment in safety promotion in Sweden.
2014 (Engelska)Ingår i: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, Vol. 29, nr 3, s. 414-426Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The first-hand needs and demands of laypersons are not always considered when safety promotion programmes are being developed. We compared focal areas for interventions identified from residents' statements of safety needs with focal areas for interventions identified by local government professionals in a Swedish urban community certified by the international Safe Community movement supported by the World Health Organization. Quantitative and qualitative data on self-expressed safety needs from 787 housing residents were transformed into an intervention design, using the quality function deployment (QFD) technique and compared with the safety intervention programme developed by professionals at the municipality administrative office. The outcome of the comparison was investigated with regard to implications for the Safe Community movement. The QFD analysis identified the initiation and maintenance of social integrative processes in housing areas as the most highly prioritized interventions among the residents, but failed to highlight the safety needs of several vulnerable groups (the elderly, infants and persons with disabilities). The intervention programme designed by the public health professionals did not address the social integrative processes, but it did highlight the vulnerable groups. This study indicates that the QFD technique is suitable for providing residential safety promotion efforts with a quality orientation from the layperson's perspective. Views of public health professionals have to be included to ascertain that the needs of socially deprived residents are adequately taken into account. QFD can augment the methodological toolbox for safety promotion programmes, including interventions in residential areas.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Oxford University Press, 2014
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-100229 (URN)10.1093/heapro/das079 (DOI)000345959200004 ()23322486 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2013-10-31 Skapad: 2013-10-31 Senast uppdaterad: 2017-12-06
Timpka, T., Nordqvist, C., Festin, K. & Lindqvist, K. (2012). Quality indicators for implementation of safety promotion: Towards valid and reliable global certification of local programmes. Global Public Health, 7(6), 588-602
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Quality indicators for implementation of safety promotion: Towards valid and reliable global certification of local programmes
2012 (Engelska)Ingår i: Global Public Health, ISSN 1744-1692, E-ISSN 1744-1706, Vol. 7, nr 6, s. 588-602Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The theoretical underpinnings of safety promotion have not yet been integrated with implementation practice to ascertain between-community programme quality. This study sets out to develop a framework for verifying of the quality of community-based safety-promotion programmes in the global context. We analysed the certification indicators deployed in the international Safe Community movement in light of systems theory. Data were collected from focus group interviews with representatives from 10 certified Swedish communities and then analysed by qualitative methods. The community representatives were found to have used the present indicators mainly for marketing the safety-promotion concept to stakeholders rather than as benchmarks for safety practice. When appraised in regard to systems theory, it was found that the indicators did not cover important aspects of health-services implementation. Attainment of outcomes at the population level was not included. Consequently, that information about programme effects in high-risk groups and in risk environments could be neglected. We conclude that programme processes and outcomes at both organisational and population levels must be assessed when the quality of safety-promotion programmes is being certified. A revised set of indicators for certification of safety-promotion programmes fulfilling these criteria is presented.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Taylor and Francis (Routledge): STM, Behavioural Science and Public Health Titles / Taylor and Francis (Routledge), 2012
Nyckelord
public-health service quality, safety promotion, injury control, implementation, focus group interviews
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-79115 (URN)10.1080/17441692.2011.641989 (DOI)000304805000003 ()
Tillgänglig från: 2012-06-29 Skapad: 2012-06-29 Senast uppdaterad: 2017-12-07
Kullberg, A., Nordqvist, C., Timpka, T. & Lindqvist, K. (2011). Residents’ perspectives on safety support needs in different types of housing areas. Scandinavian Journal of Public Health, 39(6), 590-597
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Residents’ perspectives on safety support needs in different types of housing areas
2011 (Engelska)Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 39, nr 6, s. 590-597Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Background: Knowledge about conditions that are understood to support safety is important for planning residential safety promotion in interactions with residents. How residents themselves perceive and reason about their own safety needs has seldom been investigated in Scandinavia. Aim: To identify factors perceived to be necessary to feel safe by residents in areas with blocks of flats and detached houses.

Methods: Residents in a Swedish municipality were asked an open-ended question on the research topic by a mail survey; 787 residents provided narrative data that were fed into a summative qualitative and quantitative content analysis.

Results: A stable social structure in the housing area was perceived to be the central factor in a safety-supportive residential environment. Whereas maintenance of good and reassuring relations was emphasized in detached housing areas, support for management of poor or even fear-provoking neighbour relations was requested from areas with blocks of flats. This finding emphasizes the need to reduce the differential exposure to safety-related factors in the living environment.

Conclusions: The results of our study encourage the continued use of a setting-orientated safety promotion approach in which residents and other stakeholders are involved. The policy recommendation that can be drawn from the study is that both the subjective and objective dimensions of safety should be identified and considered when developing local safety promotion interventions in community contexts.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Sage, 2011
Nyckelord
Safety promotion; resident perspective; housing; neighbourhoods; safety inequalities, content analysis
Nationell ämneskategori
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-60158 (URN)10.1177/1403494810395988 (DOI)000293249400005 ()
Tillgänglig från: 2010-10-07 Skapad: 2010-10-07 Senast uppdaterad: 2017-12-12Bibliografiskt granskad
Lindhe Söderlund, L., Nordqvist, C., Angbratt, M. & Nilsen, P. (2009). Applying motivational interviewing to counselling overweight and obese children. Health Education Research, 24(3), 442-449
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Applying motivational interviewing to counselling overweight and obese children
2009 (Engelska)Ingår i: Health Education Research, ISSN 0268-1153, E-ISSN 1465-3648, Vol. 24, nr 3, s. 442-449Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to identify barriers and facilitators to nurses’ application of motivational interviewing (MI) to counselling overweight and obese children aged 5 and 7 years, accompanied by their parents. Ten welfare centre and school health service nurses trained and practiced MI for 6 months, then participated in focus group interviews concerning their experiences with applying MI to counselling overweight and obese children. Important barriers were nurses’ lack of recognition that overweight and obesity among children constitute a health problem, problem ambivalence among nurses who felt that children’s weight might be a problem although there was no immediate motivation to do anything and parents who the nurses believed were unmotivated to deal with their children’s weight problem. Facilitators included nurses’ recognition of the advantages of MI, parents who were cooperative and aware of the health problem and working with obese children rather than those who were overweight.

Nationell ämneskategori
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-17312 (URN)10.1093/her/cyn039 (DOI)
Tillgänglig från: 2009-03-19 Skapad: 2009-03-17 Senast uppdaterad: 2017-12-13Bibliografiskt granskad
Nordqvist, C., Hanberger, L., Timpka, T. & Nordfeldt, S. (2009). Health professionals' attitudes towards using a Web 2.0 portal for child and adolescent diabetes care: qualitative study.. Journal of medical Internet research, 11(2), e12
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Health professionals' attitudes towards using a Web 2.0 portal for child and adolescent diabetes care: qualitative study.
2009 (Engelska)Ingår i: Journal of medical Internet research, ISSN 1438-8871, Vol. 11, nr 2, s. e12-Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: The Internet, created and maintained in part by third-party apomediation, has become a dynamic resource for living with a chronic disease. Modern management of type 1 diabetes requires continuous support and problem-based learning, but few pediatric clinics offer Web 2.0 resources to patients as part of routine diabetes care. OBJECTIVES: To explore pediatric practitioners' attitudes towards the introduction of a local Web portal for providing young type 1 diabetes patients with interactive pedagogic devices, social networking tools, and locally produced self-care and treatment information. Opportunities and barriers related to the introduction of such systems into clinical practice were sought. METHODS: Twenty clinicians (seven doctors, nine nurses, two dieticians, and two social welfare officers) from two pediatric diabetes teams participated in the user-centered design of a local Web 2.0 portal. After completion of the design, individual semi-structured interviews were performed and data were analyzed using phenomenological methods. RESULTS: The practitioners reported a range of positive attitudes towards the introduction of a local Web 2.0 portal to their clinical practice. Most interviewees were satisfied with how the portal turned out, and a sense of community emerged during the design process and development of the portal's contents. A complementary role was suggested for the portal within the context of health practice culture, where patients and their parents would be able to learn about the disease before, between, and after scheduled contacts with their health care team. Although some professionals expected that email communication with patients and online patient information would save time during routine care, others emphasized the importance of also maintaining face-to-face communication. Online peer-to-peer communication was regarded as a valuable function; however, most clinicians did not expect that the portal would be used extensively for social networking amongst their patients. There were no major differences in attitudes between different professions or clinics, but some differences appeared in relation to work tasks. CONCLUSIONS: Experienced clinical practitioners working in diabetes teams exhibited positive attitudes towards a Web 2.0 portal tailored for young patients with type 1 diabetes and their parents. The portal included provision of third-party information, as well as practical and social means of support. The practitioners' early and active participation provides a possible explanation for these positive attitudes. The findings encourage close collaboration with all user groups when implementing Web 2.0 systems for the care of young patients with chronic diseases, particularly type 1 diabetes. The study also highlights the need for efforts to educate clinical practitioners in the use of Web publishing, social networking, and other Web 2.0 resources. Investigations of attitudes towards implementing similar systems in the care of adults with chronic diseases are warranted.

Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-18978 (URN)10.2196/jmir.1152 (DOI)000274632700001 ()19403464 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2009-06-07 Skapad: 2009-06-07 Senast uppdaterad: 2013-09-05
Timpka, T., Nordqvist, C. & Lindqvist , K. (2009). Infrastructural requirements for local implementation of safety policies: the discordance between top-down and bottom-up systems of action. BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, 9(45)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Infrastructural requirements for local implementation of safety policies: the discordance between top-down and bottom-up systems of action
2009 (Engelska)Ingår i: BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, ISSN 1472-6963 , Vol. 9, nr 45Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Background: Safety promotion is planned and practised not only by public health organizations, but also by other welfare state agencies, private companies and non-governmental organizations. The term infrastructure originally denoted the underlying resources needed for warfare, e. g. roads, industries, and an industrial workforce. Today, infrastructure refers to the physical elements, organizations and people needed to run projects in different societal arenas. The aim of this study was to examine associations between infrastructure and local implementation of safety policies in injury prevention and safety promotion programs.

Methods: Qualitative data on municipalities in Sweden designated as Safe Communities were collected from focus group interviews with municipal politicians and administrators, as well as from policy documents, and materials published on the Internet. Actor network theory was used to identify weaknesses in the present infrastructure and determine strategies that can be used to resolve these.

Results: The weakness identification analysis revealed that the factual infrastructure available for effectuating national strategies varied between safety areas and approaches, basically reflecting differences between bureaucratic and network-based organizational models. At the local level, a contradiction between safety promotion and the existence of quasi-markets for local public service providers was found to predispose for a poor local infrastructure diminishing the interest in integrated inter-agency activities. The weakness resolution analysis showed that development of an adequate infrastructure for safety promotion would require adjustment of the legal framework regulating injury data exchange, and would also require rational financial models for multi-party investments in local infrastructures.

Conclusion: We found that the "silo" structure of government organization and assignment of resources was a barrier to collaborative action for safety at a community level. It may therefore be overly optimistic to take for granted that different approaches to injury control, such as injury prevention and safety promotion, can share infrastructure. Similarly, it may be unrealistic to presuppose that safety promotion can reach its potential in terms of injury rate reductions unless the critical infrastructure for this is in place. Such an alignment of the infrastructure to organizational processes requires more than financial investments.

Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-17903 (URN)10.1186/1472-6963-9-45 (DOI)
Anmärkning
Original Publication: Toomas Timpka, Cecilia Nordqvist and Kent Lindqvist , Infrastructural requirements for local implementation of safety policies: the discordance between top-down and bottom-up systems of action, 2009, BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, (9), 45. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-9-45 Licensee: BioMed Central http://www.biomedcentral.com/ Tillgänglig från: 2009-04-30 Skapad: 2009-04-24 Senast uppdaterad: 2013-09-05Bibliografiskt granskad
Nordqvist, C., Timpka, T. & Lindqvist, K. (2009). What promotes sustainability in Safe Community programmes?. BMC Health Services Research, 9(4)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>What promotes sustainability in Safe Community programmes?
2009 (Engelska)Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 9, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Background: The theory and practice of safety promotion has traditionally focused on the safety of individuals. This study also includes systems, environments, and organizations. Safety promotion programmes are designed to support community health initiatives taking a bottom-up approach. This is a long-term and complex process. The aim of this study was to try to empirically identify factors that promote sustainability in the structures of programmes that are managed and coordinated by the local government.

Methods: Four focus group sessions with local government politicians and administrators in designated Safe Communities were conducted and analyzed using qualitative content analysis.

Results: Collaboration was found to be the basis for sustainability. Networks, enabling municipalities to exchange ideas, were reported to positively influence the programmes. Personal contacts rather than organizations themselves, determine whether collaboration is sustained. Participants reported an increase in cross-disciplinary collaboration among staff categories. Administrators and politicians were reported to collaborate well, which was perceived to speed up decision-making and thus to facilitate the programme work. Support from the politicians and the county council was seen as a prerequisite. Participants reported an increased willingness to share information between units, which, in their view, supports sustainability. A structure in which all local authorities offices were located in close proximity to one another was considered to support collaboration. Appointing a public health coordinator responsible for the programme was seen as a way to strengthen the relational resources of the programme.

Conclusion: With a public health coordinator, the external negotiating power was concentrated in one person. Also, the internal programme strength increased when the coordination was based on a bureaucratic function rather than on one individual. Increased relational resources facilitated the transfer of information. A regular flow of information to policy-makers, residents, and staff was needed in order to integrate safety programmes into routines. Adopting a bottom-up approach requires that informal and ad hoc activities in information management be replaced by formalized, organizationally sanctioned routines. In contrast to injury prevention, which focuses on technical solutions, safety promotion tries to influence attitudes. Collaboration with the media was an area that could be improved.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London, UK: BioMed Central, 2009
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-16978 (URN)10.1186/1472-6963-9-4 (DOI)000263184900001 ()
Tillgänglig från: 2009-03-10 Skapad: 2009-02-27 Senast uppdaterad: 2017-12-13Bibliografiskt granskad
Nordqvist, C., Holmqvist, M., Nilsen, P. & Bendtsen, P. (2008). Intention to change heavy episodic drinking and actual change seen among emergency care patients. Journal of Drug Addiction, Education and Eradication, 3(3), 263-276
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Intention to change heavy episodic drinking and actual change seen among emergency care patients
2008 (Engelska)Ingår i: Journal of Drug Addiction, Education and Eradication, ISSN 1546-6965, Vol. 3, nr 3, s. 263-276Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-77896 (URN)
Tillgänglig från: 2012-05-31 Skapad: 2012-05-31 Senast uppdaterad: 2012-06-05
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer