liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Abrahamsson, Mats, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9170-5385
Publikationer (10 of 48) Visa alla publikationer
Sandberg, E. & Abrahamsson, M. (2019). Logistikdriven Affärsutveckling (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Logistikdriven Affärsutveckling
2019 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

För att kunna möta nya utmaningar och tillvarata alla de möjligheter som ges av den allt intensivare digitaliseringen behöver näringslivet och samhället i stort förnyas. I ett sådant utvecklingsarbete blir logistikdriven affärsutveckling en viktig ledstjärna. Ökad flödes­orientering bidrar till bättre lönsamhet och tillväxt, men också till att lösa större samhällsutmaningar i form av miljöpåverkan och social hållbarhet.

I den här boken sätts logistiken in i ett strategiskt sammanhang där konkurrenskraft är i fokus, snarare än de traditionella logistiska måttstockarna kostnad, service och ledtid. Med det som grund diskuteras logistikutmaningar för fyra olika sektorer: detaljhandeln, industrin, transportbranschen och den offentliga sektorn. Författarna diskuterar även den högsta ledningens och styrelsens viktiga roller i logistikdriven affärsutveckling.

Boken vänder sig såväl till studenter vid tekniska högskolor och handelshögskolor som till styrelser, företagsledningar och logistik­ansvariga i näringslivet och i offentlig sektor.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. s. 215 Upplaga: 1
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-160823 (URN)9789144127743 (ISBN)
Tillgänglig från: 2019-10-09 Skapad: 2019-10-09 Senast uppdaterad: 2019-10-10Bibliografiskt granskad
Abrahamsson, M. (2017). Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution: Handbok för kommuner och privata aktörer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution: Handbok för kommuner och privata aktörer
2017 (Svenska)Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Den här handboken är resultatet av forskningsprojektet ”Affärsmodeller för citylogistik” som har finansierats av Vinnova och genomförts av forskare på Linköpings Universitet vid avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling under perioden 2015 – 2017. Projektet är en direkt uppföljning av Färdplan Citylogistik – Godstransporter i urbana miljöer som visade att citylogistik och samordnad varudistribution behövs för att kunna driva utvecklingen mot mer hållbara och attraktiva städer med emissionsfria godstransporter. Den här boken presenterar en modell som syftar till att hjälpa kommuner och företag att komma igång med citylogistik och samordnad varudistribution – En affärsmodell som också fungerar som ett beslutsunderlag. Projektet grundar sig också i Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik, där citylogistik lyfts fram som ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom logistikområdet i framtiden.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. s. 80
Serie
LIU-IEI-R ; 283
Nyckelord
Affärsmodeller, citylogistik, samordnad varudistribution
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-144420 (URN)LIU-EI-RR--17/00283--SE (ISRN)
Forskningsfinansiär
VINNOVA, 2014:03386
Tillgänglig från: 2018-01-19 Skapad: 2018-01-19 Senast uppdaterad: 2018-05-02Bibliografiskt granskad
Björklund, M., Abrahamsson, M. & Johansson, H. (2017). Critical factors for viable business models for urban consolidation centres. Research in Transportation Economics, 64, 36-47
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Critical factors for viable business models for urban consolidation centres
2017 (Engelska)Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 64, s. 36-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Abstract Although urban consolidation centres (UCC) worldwide have improved urban freight distribution and reduced externalities, other UCC initiatives have not materialised due to problems such as for example, business model limitations. All the same, researchers have rarely described business model components relevant to city logistics. In response, the purpose of this article is to analyse critical factors for viable business models of city logistics initiatives involving UCCs. Following an extensive literature review and multiple-case study of five initiatives with UCCs, we identified seven critical factors of viable city logistics business models: the ability to scale up and down the UCC solution; an ability to continuously develop and adapt to a dynamic environment; the important entrepreneurial role of the initiator as well; the acknowledgment of society; ability to innovate new services; logistics and supply chain management competence; and the ability to take full advantage of advanced IT. All seven factors describe continuously redeveloped business models seeking to seize new and unexpected opportunities, yet also indicate that city logistics systems require local authorities and municipalities to act as initiators, enablers, and customers. The models also underscore differences between purely commercial and purely municipal city logistics initiatives.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier, 2017
Nyckelord
Urban logistics, Business models, Critical factors, Urban consolidation centres
Nationell ämneskategori
Transportteknik och logistik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-144226 (URN)10.1016/j.retrec.2017.09.009 (DOI)
Forskningsfinansiär
VINNOVA
Tillgänglig från: 2018-01-11 Skapad: 2018-01-11 Senast uppdaterad: 2019-05-09
Abrahamsson, M., Christopher, M. & Stensson, B.-I. (2015). Mastering Supply Chain Management in an era of uncertainty at SKF. Global Business and Organizational Excellence: a review of research & best practices, 34(6), 6-17
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Mastering Supply Chain Management in an era of uncertainty at SKF
2015 (Engelska)Ingår i: Global Business and Organizational Excellence: a review of research & best practices, ISSN 1932-2054, Vol. 34, nr 6, s. 6-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [en]

To stay ahead in an increasingly competitive business environment, organizations need agile supply chain systems that are holistically designed and managed. The experiences of SKF, a Swedish multinational firm, point to the benefits of reengineering upstream capabilities to create value downstream. To foster the flexibility, responsiveness, and other dynamic capabilities needed to manage increased supply chain complexity, the company established programs to involve its suppliers in the value creation process, making them an extension of the organization’s resource base. The overall objective has been to migrate from a business model based on economies of scale in operations to one that exploits both economies of scope and economies of integration. As a result of its efforts to create a more agile and cost-efficient supply chain, the company has been able to decrease supply risks while improving its value creation process and responsiveness to new customer demands and advancing its sustainability and social responsibility initiatives. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
John Wiley & Sons, 2015
Nyckelord
Supply Chain Management, Dynamic capabilities
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-120516 (URN)10.1002/joe.21631 (DOI)
Tillgänglig från: 2015-08-12 Skapad: 2015-08-12 Senast uppdaterad: 2018-05-02Bibliografiskt granskad
Björklund, M. & Abrahamsson, M. (2015). What constitute a functioning business model for urban consolidation centres?. In: : . Paper presented at NoFoMa conference 3-5 Juni, book of proceedings, Molde, Norway.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>What constitute a functioning business model for urban consolidation centres?
2015 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Nationell ämneskategori
Transportteknik och logistik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-119680 (URN)
Konferens
NoFoMa conference 3-5 Juni, book of proceedings, Molde, Norway
Forskningsfinansiär
VINNOVA
Tillgänglig från: 2015-06-24 Skapad: 2015-06-24 Senast uppdaterad: 2019-05-09
Lindholm, M., Björklund, M., Abrahamsson, M., Behrens, S., Karlsson, J., Lundgren, S., . . . Mårtensson, C. (2014). Färdplan för citylogistik : Godstransporter i urbana områden. Göteborg: CLOSER
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Färdplan för citylogistik : Godstransporter i urbana områden
Visa övriga...
2014 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Denna rapport är indelad i fem avsnitt. Inledningsvis presenteras problem och målbild. Dessa kapitel syftar till att skapa en bild av den övergripande situationen, förstå varför det är viktigt att arbeta med frågan citylogistik och förklara de mål som satts upp. Därefter presenteras nuläge och förutsättningar. Detta ger en bild av hur situationen ser ut i Sverige idag. Här presenteras även de innovationsdomäner som hanteras i rapporten och aktiviteter sorteras in inom. Milstolpar och tänkbara koncept presenterar inledningsvis en bruttolista på aktiviteter som krävs för att nå målen, men ger sedan en inriktning i form av nästa steg av vilka av dessa aktiviteter som bör prioriteras i nuläget. Förslag på demonstrationsprojekt presenteras följt av en koppling till omvärlden (EU). Färdplanen avslutas med en SWOT analys och tänkbar påverkan samt två appendix: Arbetsprocessen kring färdplanens framtagande, samt Aktivitetslista. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: CLOSER, 2014. s. 30
Nyckelord
Citylogistik, urbana godstransporter, färdplan, forum
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-106464 (URN)
Anmärkning

I samarbete med Forum för innovation inom transportsektorn (http://transportinnovation.se/).

Tillgänglig från: 2014-05-08 Skapad: 2014-05-08 Senast uppdaterad: 2019-05-09Bibliografiskt granskad
Abrahamsson, M. (2013). Logistik för ökad svensk konkurrenskraft: Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Logistik för ökad svensk konkurrenskraft: Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik
2013 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Framtidens logistik står inför mycket stora utmaningar som har direkt bäring på svenska företags och organisationers förmåga till tillväxt, hållbarhet och konkurrenskraft. 

Det står utom all tvivel att logistikens betydelse kommer att öka ännu mer i framtiden. Vinnare på de globala, rörliga marknaderna kommer ett vara de flödeseffektiva företagen, som har förmåga att hantera förändringarna på marknaden med en effektiv logistik som grund. För att lyckas behövs ett Logistiklyft för Sverige, med ett medvetet fokus på att utveckla de dynamiska förmågorna i företag och organisationer. Detta gäller i de allra flesta branscher och typ av företag.

Den här innovations- och forskningsagendan utgår från den svenska traditionen och internationellt sett unika kunskapen och förmågan att med en systemsyn som grund designa, utveckla och styra komplexa system där flera olika kompetenser samverkar. Logistikens systemkunskap handlar om att lära sig att utforma och styra omfattande och allt mer komplexa försörjningskedjor (supply chains) från råvara till slutkund i syfte att öka svenska företags internationella konkurrenskraft och förmåga att växa på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt

Agendan adresserar behovet av kompetens och kunskap för mer innovativ logistikutveckling som följer:

  • Utveckling av kunskap om nya och mer innovativa logistiksystem och modeller för industri & handel 
  • Tjänsteutveckling för transport/logistik och IT-företag som stöd för mer innovativa logistiksystem, men också att ta till vara och stimulera den omfattande tjänsteutveckling som finns i förnyelsen av svenskt näringsliv, t ex mot högre grad av e-handel. 
  • Tillämpning av befintliga logistikkunskaper för områden och sektorer i behov av ett logistiklyft och ökad flödeseffektivitet, t.ex. logistik för små- och medelstora företag (SME) med fokus på HUR (genomförandeprocesser) istället för VAD (utformning av koncept och modeller). 
  • Utveckling av kunskaper om hur logistiksystem kan bidra till en hållbar utveckling, såväl miljömässigt som socialt.
  • Utveckling av kunskap om och tillämpning av logistiklösningar med primär samhällsnytta, t ex sjukvårdslogistik och citylogistik samt effektiv och hållbar försörjning av livsmedel, energi etc.

Den här forsknigs- och innovationsagendan är utvecklad i samarbete mellan Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola och en lång rad företag där Axis, SKF, Volvo och Nobel Biocare har funnits med i projektets styrgrupp. 

Agendan finns endast som PDF. Kontakta Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet. mats.abrahamsson@liu.se

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. s. 53
Nyckelord
Logistik, Supply Chain Management, Forskningsagenda
Nationell ämneskategori
Transportteknik och logistik
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-154076 (URN)
Forskningsfinansiär
VINNOVA, 2012-01880
Tillgänglig från: 2019-01-28 Skapad: 2019-01-28 Senast uppdaterad: 2019-01-28Bibliografiskt granskad
Sandberg, E. & Abrahamsson, M. (2012). A Classification of Different Strategic Roles of Logistics. Paper presented at 17th International Symposium on Logistics (ISL 2012), 8-11 July, Cape Town, South Africa.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Classification of Different Strategic Roles of Logistics
2012 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Nyckelord
Logistics, strategy, classification, sustainable competitive advantage
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-79915 (URN)
Konferens
17th International Symposium on Logistics (ISL 2012), 8-11 July, Cape Town, South Africa
Tillgänglig från: 2012-08-15 Skapad: 2012-08-15 Senast uppdaterad: 2018-05-02
Sandberg, E., Rehme, J. & Abrahamsson, M. (2012). Centralisation of logistics in retail purchasing groups - Effects and obstacles. Paper presented at 3rd Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC 2012), 7-8 November 2012, Lund, Sweden.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Centralisation of logistics in retail purchasing groups - Effects and obstacles
2012 (Engelska)Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv Företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-85669 (URN)
Konferens
3rd Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC 2012), 7-8 November 2012, Lund, Sweden
Tillgänglig från: 2012-11-27 Skapad: 2012-11-27 Senast uppdaterad: 2018-05-02
Björklund, M., Martinsen, U. & Abrahamsson, M. (2012). Performance Measurements in the Greening of Supply Chains. Supply chain management, 17(1), 29-39
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Performance Measurements in the Greening of Supply Chains
2012 (Engelska)Ingår i: Supply chain management, ISSN 1359-8546, E-ISSN 1758-6852, Vol. 17, nr 1, s. 29-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Purpose: In response to increasing demands on improved environmental performance, companies need to develop their capabilities in assessing the environmental performance of their operations. Knowledge among practitioners as well as solid research results in this area lacks. This paper aims to present a framework of dimensions important to consider regarding environmental measurement in supply chain management. The paper also aims to present a practical example on how environmental performance measurements can be a success by applying these dimensions.

Design/methodology/approach: Literature regarding logistics management and performance measurement is coupled with theories regarding environmental logistics and green supply chain management. A framework is developed. A case study based on four actors in a reverse supply chain is used to illustrate the framework.

Findings: The paper outlines important aspects to consider in the design of environmental performance measurements in supply chain management and identifies shortcomings in existing research. The case presents successful examples of how environmental performance measurements can be applied across managerial levels as well as company borders in a supply chain.

Practical implications: The literature review shows shortcomings in the measuring tools applied today. The case provides examples of how these shortcomings can be addressed.

Originality/value: This paper addresses the intersection between environmental logistics and performance measurements. The case shows how environmental performance measurements can be applied over a single company’s borders by including four different actors in the supply chain.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Emerald Group Publishing Limited, 2012
Nyckelord
Environmental logistics, Logistics measurement and performance, Green performance measurement, Supply chain management.
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
urn:nbn:se:liu:diva-68842 (URN)10.1108/13598541211212186 (DOI)000301694700004 ()
Projekt
Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att möta framtidens krav på hållbara logistiksystem
Tillgänglig från: 2011-06-08 Skapad: 2011-06-08 Senast uppdaterad: 2019-05-09
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9170-5385

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer