liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Dahlstedt, Magnus
Alternative names
Publications (10 of 207) Show all publications
Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2019). Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden. In: Hanlon, B. and Vicino, T.J. (Ed.), The Routledge Companion to the Suburbs: (pp. 163-172). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden
2019 (English)In: The Routledge Companion to the Suburbs / [ed] Hanlon, B. and Vicino, T.J., New York: Routledge, 2019, p. 163-172Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In this chapter, we problematize the current discourses of social exclusion and segregation in suburban Sweden by providing an overview on contemporary Swedish research, further illustrated by on-going research on social exclusion of youth in the suburban landscape. First, we outline the conceptual debate on social exclusion in suburban Sweden and, in relation to this outline, we outline a theoretical approach to social exclusion based on social rights and substantial citizenship. Second, we use these concepts to approach four dynamics of social exclusion and their effects in the urban peripheries in Sweden of today: spatial exclusion, poverty, education and political participation. Third, on basis of this overview of Swedish research, we elaborate on interventions aiming at social inclusion and social change emerging in recent Swedish social policy. Fourth, we discuss current discourses on suburban social exclusion, and provide alternative frames of interpretation of the dynamics and effects of urban polarisation.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2019
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151369 (URN)9781138290235 (ISBN)9781315266442 (ISBN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2018-09-28Bibliographically approved
Fejes, A., Dahlstedt, M., Olson, M. & Sandberg, F. (2018). Adult Education and the Formation of Citizens: A Critical Interrogation. Routledge
Open this publication in new window or tab >>Adult Education and the Formation of Citizens: A Critical Interrogation
2018 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

Adult Education and the Formation of Citizens turns attention towards normative claims about who adults should become through education, and what capacities and skills adults need to develop to become included in society as ‘full’ citizens. Through these debates, adults are construed as not yet citizens, despite already being citizens in a formal sense; this book problematises such regimes of truth and their related notions of the possibilities and impossibilities of adult education and citizenship.

Drawing on empirical examples from the two main adult education institutions in Sweden, folk high schools and municipal adult education, it argues that, through current regimes of truth, these institutions become spaces for the re-shaping of the "abnormal" citizen. The book suggests that only certain futures of citizenship and its educational provision are made possible, while other futures are ignored or even made impossible to imagine. Offering a unique focus on critically problematising the role of adult education in relation to the fostering and shaping of citizens, the book addresses the important contemporary challenges of the role of adult education in a time of migration.

Adult Education and the Formation of Citizens will be of great interest to academics, researchers and postgraduate students in the fields of adult education, lifelong learning and education.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018. p. 138
Series
Routledge Research in Lifelong Learning and Adult Education
Keywords
Adult Education, Citizenship education, Lifelong Learning, Citizen Formation
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150404 (URN)9780815362807 (ISBN)9781351111355 (ISBN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Sania Ali, S., Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2018). Arbete och övergångar – viljan att bidra. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (pp. 165-179). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Arbete och övergångar – viljan att bidra
2018 (Swedish)In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 165-179Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel är det återigen ungas berättelser om samtiden och om framtiden som står i förgrunden, denna gång med fokus på ungas berättelser om arbete och mer specifikt om arbete som en väg in i samhället. Utgångspunkten är, liksom i föregående kapitel, ungas egna erfarenheter och meningsskapande. Vi återvänder här till Staden, precis som i kapitel 5, för att ta del av berättelser om utmaningar i inträdet i arbetslivet bland en särskild kategori av unga som på senare tid har uppmärksammats som en växande riskgrupp, närmare bestämt unga med utländsk bakgrund som varken studerar eller arbetar (Bäckman 2010; Nilsson & Bäckman 2014; Schröder 2014). I fokus för kapitlet står de ungas berättelser om sociala relationer – i form av relationer till arbetslivet och till samhället i stort, till sina närstående (föräldrar, släkt och vänner) men även mer avlägsna personer i omgivningen – och deras betydelse för de ungas framtida inträde i arbetslivet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Series
Linköping Studies in Social Work and Welfare ; 2018:3
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144524 (URN)9789176853542 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018). Becoming the role model: Youth recreational leaders, occupational choice and a will to include. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 39(6), 901-912
Open this publication in new window or tab >>Becoming the role model: Youth recreational leaders, occupational choice and a will to include
2018 (English)In: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739, Vol. 39, no 6, p. 901-912Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to analyse how a discourse on the role model operates in youth recreational work. Drawing on Michel Foucault’s concepts of subjectivity, discourse and power/knowledge, the article analyses interviews with youth recreation leader students enrolled at a folk high school, and their talk about occupational choice. The analysis illustrates how a discourse on the role model emerge and operate through the ways students’ descriptions of ‘being’, and ‘doing’ intersect with their becoming as role models. The analysis raises several important questions. Should youth recreational work only target those young people who are already marginalised? Are there other subject positions than the role model, available to take up in youth recreation work? Are experiences of marginalisation necessary in order for a desirable youth recreation leader to emerge? 

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Youth recreation leaders, Foucault, role models, occupational choice, discourse, profession
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-136470 (URN)10.1080/01596306.2017.1308917 (DOI)000447703800006 ()2-s2.0-85016457392 (Scopus ID)
Available from: 2017-04-12 Created: 2017-04-12 Last updated: 2018-11-09
Dahlstedt, M. & Tesfahu, M. (2018). Bortom förorten. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (pp. 223-227). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Bortom förorten
2018 (Swedish)In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 223-227Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Som beskrevs i föregående kapitel så kan den nutida politiska debatten om utanförskap i den svenska förorten ses som ett uttryck för en problematik som har antagit olika skepnad, i olika tider, nämligen sammanhållningens problem. Huvudfrågan är – fortfarande: Vilka har rätt att tillhöra samhällsgemenskapen och vilka hamnar utanför? Vilka kan göra anspråk på de fri- och rättigheter som gemenskapen tillgängliggör? Vilka har möjlighet att definiera de värden som gemenskapen bygger på och de gränser som inramar den?

Med denna avslutande betraktelse vill vi placera den nutida politiska debatten om utanförskapets problem i ett större geopolitiskt sammanhang. Vi gör så genom att följa ett antal tankespår som placerar dagens svenska förort i ett bredare, globalt mönster av ojämlikhet. Med detta vill vi visa på att debatten om förortsproblemet inte enbart handlar om vilka som tillhör och ska få tillhöra den svenska folkhemsgemenskapen. Debatten aktualiserar den betydligt mer djupgående frågan om människors (o)lika värde, en fråga som kan tyckas banalt ställd och enkel att besvara, men som vi menar är allt annat än självklar.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Series
Linköping Studies in Social Work and Welfare ; 2018:3
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144527 (URN)9789176853542 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Söderberg, C., Johansson, K. & Dahlstedt, M. (2018). Brottsförebyggandesamverkan, skydd och kontroll (1ed.). In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Gränsöverskridande socialt arbete: teorier, tillämpningar, tolkningar (pp. 129-149). Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Brottsförebyggandesamverkan, skydd och kontroll
2018 (Swedish)In: Gränsöverskridande socialt arbete: teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 129-149Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2018 Edition: 1
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152729 (URN)9789151100586 (ISBN)
Available from: 2018-11-18 Created: 2018-11-18 Last updated: 2018-11-22Bibliographically approved
Dahlstedt, M., Vesterberg, V. & Härnbro, S. (2018). De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem (1ed.). In: Magnus Dahlstedt & Philip Lalander (Ed.), Manifest: För ett socialt arbete i tiden (pp. 267-278). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem
2018 (Swedish)In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt & Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 267-278Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Under senare år har en alltmer synlig fattigdom, som inte minst representeras av ”fattiga EU-medborgare” väckt omfattande debatt i såväl media och socialpolitik som inom forskning. Debatten har kretsat kring en av det sociala arbetets kärnfrågor, nämligen frågan om vem som ska ha rätt att höra till samhällsgemenskapen och därmed ta del av dess välfärd och rättigheter. Frågan har fått förnyad aktualitet i och med att EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom den Europeiska unionen. Frågan om den synliga fattigdomens problem är dock inte på något sätt ny. Tiggeriet, som ett uttryck för synlig fattigdom, knyter an till ett problem som har diskuterats under lång tid, nämligen hur socialpolitiken ska hantera de fattigas rörlighet. Detta problem har setts på olika sätt och tagit olika skepnad i olika tider, vilket har möjliggjort och legitimerat olika interventioner. Idag är det utsatta EU-medborgare från Östeuropa, med romsk bakgrund, som står i blickfånget. Tidigare har fokus riktats mot ”zigenare” såväl som ”tattare”. Tiderna är olika, liksom problembilderna och de interventioner som svarar mot dessa – problemet är dock i mångt och mycket detsamma: de fattigas rörlighet, som fortfarande utgör ett främmande och hotfullt element i och för den nationella välfärdsstaten, ett problem som kräver särskilda åtgärder. I det följande visar vi hur fattigas rörlighet har gjorts till föremål för olika socialpolitiska åtgärder i tre olika tidsperioder, nämligen 2010-tal, 1950-tal och 1920-tal. För varje period belyser vi hur de fattigas rörlighet har problematiserats, med utgångspunkt i en statlig offentlig utredning: Framtid sökes (SOU 2016: 6), Zigenarfrågan (SOU 1956: 43) och Förslag till lag om lösdrivares behandling (SOU 1923: 2).

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
fattigdom, rörlighet, romer, mobilitet, socialpolitik, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148535 (URN)9789144125688 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-09-10Bibliographically approved
Vesterberg, V., Dahlstedt, M. & Härnbro, S. (2018). De resande och den hotfulla rörligheten. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar (pp. 63-86). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>De resande och den hotfulla rörligheten
2018 (Swedish)In: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, p. 63-86Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

En allt mer synlig fattigdom, inte minst representerad av ”fattiga EU-medborgare”, väckte en omfattande debatt under det tidiga 2000-talet. Denna debatt har kretsat kring en av det sociala arbetets kärnfrågor, nämligen vem som ska ha rätt att höra till samhället och därmed ta del av välfärd, specifikt kopplat till frågan om den europeiska rörligheten. Debatten kring rörlighetens och den synliga fattigdomens problem är dock inte på något sätt ny. En stor del av debatten fokuserar idag på människor från Östeuropa, inte sällan med romsk bakgrund, men knyter an till en problematik som har diskuterats under lång tid, i olika termer såsom ”tattarproblemet” och ”zigenarfrågan”. Med avstamp i en postkolonial forskningstradition belyser följande kapitel hur kategorin ”fattiga romer” har setts och fortfarande ses som ett socialt problem i behov av särskilda insatser. Utifrån ett postkolonialt perspektiv åskådliggörs hur kategorin ”romer” idag, liksom ”zigenare” och ”tattare” i det förgångna, har skapats som problematiska Andra – som ett slags Sveriges och Europas skuggsida. Med detta teoretiska perspektiv visar vi hur det sociala arbetet idag – liksom igår – har bidragit till såväl upplysning och frigörelse som kontroll och disciplinering av de grupper i samhället som betraktats som avvikande.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018
Keywords
fattigdom, rörlighet, mobilitet
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148127 (URN)9789151100586 (ISBN)
Available from: 2018-05-30 Created: 2018-05-30 Last updated: 2018-05-31
Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018). Den entreprenörskapande skolan (1ed.). In: Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (Ed.), Skolan, marknaden och framtiden: (pp. 131-149). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Den entreprenörskapande skolan
2018 (Swedish)In: Skolan, marknaden och framtiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 131-149Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
Entreprenörskap, läroplan, genealogi, problemlösning, ansvar, Skola
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144502 (URN)9789144119960 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-02-01Bibliographically approved
Dahlstedt, M. & Ålund, A. (2018). Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att höra hemma. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (pp. 181-199). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att höra hemma
2018 (Swedish)In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 181-199Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel kretsar kring just förorten som skådeplats för politiskt motstånd. Särskilt fokus riktas mot framväxten av en förortsrörelse bland förortens unga, en form av gräsrotsmobilisering som kretsar kring rumslig och social orättvisa (Sernhede m.fl. 2016; Ålund 2014b). Denna rörelse uttrycker ett lokalt förankrat, men translokalt förgrenat, motstånd mot den sociala exkludering som drabbar de boende och inte minst de unga i förortsområden runtom i landet (León Rosales & Ålund 2017). I denna organisering åberopar förortens unga sin rätt till hemmahörande på lika villkor. Rörelsen drivs av en stark vilja att höra till, artikulerad i en kamp för hemmastadiggörande. De unga kräver rätten till staden och till Sverige som inkluderande hem.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Series
Linköping Studies in Social Work and Welfare ; 2018:3
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144525 (URN)9789176853542 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications