liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Dahlstedt, Magnus, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0694-5753
Alternative names
Publications (10 of 304) Show all publications
Dahlstedt, M., Lundberg, A. & Michailakis, D. (Eds.). (2023). De sociala rättigheternas politik : förhandlingar och spänningsfält. Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>De sociala rättigheternas politik : förhandlingar och spänningsfält
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2023
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195511 (URN)9789151109855 (ISBN)
Available from: 2023-06-21 Created: 2023-06-21 Last updated: 2023-06-21
Rydell, M., Nyström, S. & Dahlstedt, M. (2023). Directing Paths Into Adulthood: Newly Arrived Students and the Intersection of Education and Migration Policy. Social Inclusion, 11(4), 91-100
Open this publication in new window or tab >>Directing Paths Into Adulthood: Newly Arrived Students and the Intersection of Education and Migration Policy
2023 (English)In: Social Inclusion, ISSN 2183-2803, E-ISSN 2183-2803, Vol. 11, no 4, p. 91-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article is centred on the tendency to align education for newly arrived students with migration policy. Drawing on an in-depth analysis of interviews with four adult migrant students, we aim to investigate how the participants’ experiences of studying and how they imagine their future intersect with their immigration status. The interviews were conducted when they were first studying a language introduction programme, and then three years later. We focus on the participants’ narratives about transitions within the education system and later into the labour market. Using Sara Ahmed’s approach to the orientation of subjects in time and space, the analysis shows that all students expressed a desire to “be in line,” meaning finishing their studies and finding employment. Students with temporary and conditional residence permits were directed towards specific vocational tracks and sectors of the labour market. Migrant students are a heterogenous group and, based on the findings presented, we argue that immigration status constitutes a crucial part of this heterogeneity, influencing how students imagine their future in a new society.

Place, publisher, year, edition, pages
Lisbon, Portugal: Cogitatio Press, 2023
Keywords
education and migration policy; immigration status; language introduction programmes; migrant students; Sweden; the Upper Secondary School Act
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-197940 (URN)10.17645/si.v11i4.6825 (DOI)001089851100010 ()
Funder
Swedish Research Council
Note

Funding: Swedish Research Council [2019-03902]

Available from: 2023-09-18 Created: 2023-09-18 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2023). Idrott som politiskt verktyg: en problematisering. In: Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson, Johan Pihlblad (Ed.), Idrott och segregation: om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle (pp. 93-116). Stockholm: Centrum för idrottsforskning, Sidorna 93-116
Open this publication in new window or tab >>Idrott som politiskt verktyg: en problematisering
2023 (English)In: Idrott och segregation: om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle / [ed] Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson, Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2023, Vol. Sidorna 93-116, p. 93-116Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Den 24 februari 2022 var vi inbjudna som gäster hos kulturutskottet med anledning av riksdagens forskningsförmiddag. Besöket innebar för vår del en möjlighet att presentera forskning om civilsamhället, särskilt idrottens sociala dimensioner och potential att "vara brottsförebyggande och motverka utanförskap för barn och unga", som det stod i inbjudan. Temat för vår presentation var "Idrottens kraft i ojämlikhetens Sverige". Vi ville dels lyfta fram de mönster och villkor för ojämlikhet och exkludering som formar samhället i idag och präglar idrotten som sådan - och ungas deltagande i den, dels problematisera tilltron till idrott som ett instrument för att förebygga brottslighet. Vi ville i det senare avseendet peka på att idrottsaktiviteter kan ha stora värden, och på olika sätt bidra till att förhindra brott, men också reflektera över hur en instrumentell syn på idrotten utestänger andra möjliga sätt att se på idrott. Mot denna bakgrund ville vi diskutera om stöd till idrotten kan legitimeras på andra grunder än dess eventuella instrumentella nytta - kan idrott på lika villkor vara en rättighet för barn och unga? Och även diskutera hur detta nyttotänkande, som skapas av ekonomiska incitament, blir en del av idrottens självbild, och hur det ligger till grund för ständigt ökade förväntningar på vad deltagande i idrott kan bidra till. Inte minst ville vi rikta blicken mot de ojämlika villkor för ungas deltagande i idrott som präglar samhället i dag. Unga i mer välbärgade delar av befolkningen kan delta på egna premisser. Unga i andra samhällsklasser tar del av idrott som social insats, på villkor att det ska bidra till att minska deras förmodade brottslighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för idrottsforskning, 2023
Keywords
Idrott och samhälle, Barn och idrott, Ungdomar
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-193242 (URN)9789198855111 (ISBN)
Available from: 2023-04-25 Created: 2023-04-25 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Härnbro, S., Dahlstedt, M. & Herz, M. (2023). In the name of motivation: the procurement of social work and its technologies of self and power. Nordic Social Work Research, 13(3), 419-430
Open this publication in new window or tab >>In the name of motivation: the procurement of social work and its technologies of self and power
2023 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, no 3, p. 419-430Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In recent decades, market reforms have paved the way for new forms to govern social work practice by means of procurement, cost efficiency, measurement, and freedom of choice. In this article, we draw attention to how clients are constructed in terms of motivation, in a context where social work is shaped by a procurement arrangement. Empirically, the article is based on interviews with social workers providing social services in a procurement setting, with a focus on how they describe their work in relation to presumptive clients, and specifically their work upon the motivation of clients. The analysis is informed by a constructionist approach to governing and the construction of clients. The results illustrate how the ideal client is constructed as motivated to choose a provider of social services matching their specific needs and interests as well as displaying a will to change and take part in the services offered. The social work appearing as desirable is based on a therapeutic rationality, with dialogue as the primary means of working upon the motivation of clients. The results further illustrate how different technologies (of the self and power) operate and intertwine in the work upon motivation of clients.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
Social Work. Procurement. Motivation. Technologies.
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195654 (URN)10.1080/2156857x.2021.2018819 (DOI)001099800900006 ()
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-12-21Bibliographically approved
Dahlstedt, M., Lundberg, A. & Michailakis, D. (2023). Inledning. In: Magnus Dahlstedt; Anna Lundberg, Dimitris Michailakis (Ed.), De sociala rättigheternas politik: (pp. 9-32). Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2023 (Swedish)In: De sociala rättigheternas politik / [ed] Magnus Dahlstedt; Anna Lundberg, Dimitris Michailakis, Gleerups Utbildning AB, 2023, p. 9-32Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2023
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195518 (URN)9789151109855 (ISBN)
Available from: 2023-06-21 Created: 2023-06-21 Last updated: 2023-06-21
Dahlstedt, M. & Neergaard, A. (2023). Is there a repressive turn in Swedish migration and welfare policy?. In: Roland Atzmüller, Fabienne Décieux & Benjamin Ferschli (Ed.), Ambivalenzen in der Transformation von Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat Soziale Arbeit, Care, Rechtspopulismus und Migration: (pp. 250-265). Weinheim: Beltz Juventa
Open this publication in new window or tab >>Is there a repressive turn in Swedish migration and welfare policy?
2023 (English)In: Ambivalenzen in der Transformation von Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat Soziale Arbeit, Care, Rechtspopulismus und Migration / [ed] Roland Atzmüller, Fabienne Décieux & Benjamin Ferschli, Weinheim: Beltz Juventa , 2023, p. 250-265Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Weinheim: Beltz Juventa, 2023
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-198940 (URN)9783779972747 (ISBN)9783779972754 (ISBN)
Funder
NordForsk, 94891
Available from: 2023-11-03 Created: 2023-11-03 Last updated: 2023-12-05Bibliographically approved
Fejes, A., Dahlstedt, M., Colliander, H., Mesic, N., Nordmark, S., Nyström, S. & Rydell, M. (2023). Migration, språkligt lärande och social inkludering. In: Resultatdialog 2023: (pp. 44-47). Stockholm: Vetenskapsrådet, Sidorna 44-47
Open this publication in new window or tab >>Migration, språkligt lärande och social inkludering
Show others...
2023 (English)In: Resultatdialog 2023, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2023, Vol. Sidorna 44-47, p. 44-47Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta projekt undersöker vi vilka sammanhang och aktiviteter som framträder som centrala för migranters sociala inkludering. Vi har följt 58 vuxna migranter i tre år och resultaten pekar på att det civila samhället spelar stor roll för deras bana mot inkludering. Vidare framträder migranternas bakgrund i termer av ålder, utbildning och yrkeserfarenhet som centrala faktorer som villkorar möjligheten till social inkludering.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2023
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-200723 (URN)
Available from: 2024-02-06 Created: 2024-02-06 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Vesterberg, V. & Dahlstedt, M. (2023). Rätten till arbete för utsatta EU-medborgare i Sverige (1ed.). In: Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis (Ed.), De sociala rättigheternas politik: (pp. 155-170). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Rätten till arbete för utsatta EU-medborgare i Sverige
2023 (Swedish)In: De sociala rättigheternas politik / [ed] Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, 1, p. 155-170Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel riktar vi uppmärksamhet mot en central social rättighet som har en lång historik och som länge varit tätt knuten till välfärdsstaten och dess utveckling: rätten till arbete. Mer specifikt fokuserar vi på rätten till arbete i en samtida EU-kontext och de särskilda utmaningar som följer i spåren av att fattiga EU-medborgare nyttjar rätten att röra sig fritt inom unionens gränser. Den fria rörligheten ger inte automatiskt rätt till fullt stöd från välfärdssystemet i den medlemsstat dit EU-medborgaren sökt sig, vilket innebär en risk för att olika behov av stöd och välfärd inte tillgodoses. Det innebär att den fria rörligheten skapar en rad utmaningar för den nationella välfärdsstaten. För att möta dessa utmaningar har EU bland annat instiftat en fond, Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (Fead), som vi undersöker närmare i detta kapitel. Fonden finansierar sociala insatser riktade mot utsatta EU-medborgare i medlemsstaterna, däribland Sverige. I kapitlet presenterar vi en analys av intervjuer med projektpersonal verksamma inom projekt finansierade av Fead, där vi undersöker hur de beskriver sitt arbete och de strategier de utvecklar för att tillvarata utsatta EU-medborgares sociala rättigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023 Edition: 1
Keywords
fattigdom, EU, FEAD, inkludering, exkludering, välfärd, arbetsliv, medborgarskap, sociala rättigheter
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-197201 (URN)9789151109855 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2017-01859
Available from: 2023-08-25 Created: 2023-08-25 Last updated: 2023-11-02Bibliographically approved
Ekholm, D., Eriksson, E. & Dahlstedt, M. (2023). Rättighetsarbete med egen erfarenhet som grund. In: Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis (Ed.), De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält (pp. 203-220). Malmö: Gleerups Utbildning AB, Sidorna 203-220
Open this publication in new window or tab >>Rättighetsarbete med egen erfarenhet som grund
2023 (Swedish)In: De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält / [ed] Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, Vol. Sidorna 203-220, p. 203-220Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023
Keywords
Sociala rättigheter, Socialt arbete, Sverige
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-199060 (URN)9789151109855 (ISBN)
Available from: 2023-11-09 Created: 2023-11-09 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Nordmark, S. & Dahlstedt, M. (2023). Sfi som villkorande och villkorad praktik. In: Magnus Dahlstedt Anna Lundberg Dimitris Michailakis (Ed.), De sociala rättigheternas politik: Förhandlingar och spänningsfält (pp. 187-201). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Sfi som villkorande och villkorad praktik
2023 (Swedish)In: De sociala rättigheternas politik: Förhandlingar och spänningsfält / [ed] Magnus Dahlstedt Anna Lundberg Dimitris Michailakis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, p. 187-201Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Utbildning är en central social rättighet. Denna rättighet är inte given utan har tagit olika form i olika tider. I detta kapitel riktar vi intresset mot en särskild typ av utbildning, riktad mot migranter, nämligen svenska för invandrare, sfi, som social rättighet. Att lära sig språket är ur en rad hänseenden viktigt för att individen ska kunna leva och delta i samhället. I kapitlet analyseras intervjuer med skolledning, lärare och elever på sfi i tre kommuner, med särskilt fokus på den betydelse som tillskrivs språkutbildning för migranters deltagande i det svenska samhället. I analysen pekar vi på hur rätten till språkutbildning tar form i en motsägelsefull praktik, som är både villkorande och villkorad. Å ena sidan tillskrivs språkutbildning en avgörande betydelse för att migranter ska kunna tillägna sig andra rättigheter. Å andra sidan beskrivs migranters möjlighet att faktiskt ta del av språkutbildning som i flera avseenden beroende av tillgång till andra sociala rättigheter, exempelvis i form av ekonomi och hälsa. Frågan om migranters tillgång till språkutbildning rör en ständigt aktuell välfärds- och socialpolitisk diskussion om vem som bör ha tillgång till de rättigheter som kommer med medlemskap i samhällets gemenskap, på vilka grunder dessa rättigheter tilldelas, och vem som omvänt hamnar utanför denna gemenskap. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023
Keywords
Rättigheter Migranter Språk Inkludering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-197310 (URN)9789151109855 (ISBN)
Available from: 2023-08-31 Created: 2023-08-31 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0694-5753

Search in DiVA

Show all publications