liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Enberg, Cecilia
Alternative names
Publications (10 of 23) Show all publications
Enberg, C. & Leifler, O. (2018). Rapport: Lärande för hållbar utveckling vid utbildningsprogram vid IEI, LiU. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Rapport: Lärande för hållbar utveckling vid utbildningsprogram vid IEI, LiU
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

 

 Denna rapport beskriver en studie vars syfte har varit att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns med att på ett systematiskt sätt arbeta för att främja ett lärande för hållbar utveckling vid LiU. Vår utgångspunkt har varit universitetskanslerämbetets tematiska utvärdering från 2017 av lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling genom sina utbildningar. Vi har genomfört en studie med programansvariga vid utbildningar som ges vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI varav en del på filosofisk och andra på teknisk fakultet. Dels har vi gått igenom utbildningsplanerna för programmen, dels har vi genomfört en enkätundersökning och en uppsättning fokusgruppsdiskussioner med programansvariga.

Ett mindre antal av programmen och specifikt civilingenjörsutbildningen i Energi, Miljö & Management (EMM) har i utbildningsplaner referenser till specifika mål för en hållbar utveckling som man avser förbereda sina studenter att kunna bidra till. De flesta programs primära fokus ligger dock på anställningsbarhet för sina studenter. Från enkäten och fokusgruppsdiskussioner har vi förstått att det för många programansvariga har varit det första tillfället de fått att fundera över hur deras utbildningar eventuellt bidrar till att förbereda studenter för att hantera utmaningar kopplade till en hållbar utveckling. I våra resultat märks också en tydlig ambivalens och tveksamhet inför både vad man gör just nu, vad man vill göra och vilken sorts drivkrafter och styrning man önskar i det arbetet. Flera programansvariga hävdar å ena sidan att begreppet är svårdefinierat, men att man å andra sidan är säker på att man arbetar i en riktning som gör att utbildningarna bidrar till att främja en hållbar utveckling. Man hävdar att en del lärare vid de egna programmen kan sakna kompetens att hantera problem med flera dimensioner, men anser samtidigt att de egna lärarna har den kompetens som behövs för utbildnings-programmen. Man ser positivt på studenters och externa finansiärers önskemål om förändringar av utbildningarna, men är samtidigt tveksam till många av de sätt som LiU skulle kunna använda för att stödja arbetet med för-ändringar.

Baserat på vår analys av programansvarigas respons och universitetskanslersämbetets rekommendationer ger vi avslutningsvis rekommendationer för fortsatt arbete med frågan om lärande för hållbar utveckling på LiU.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 35
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151376 (URN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2018-09-18Bibliographically approved
Bredin, K., Enberg, C., Niss, C. & Söderlund, J. (2017). Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects. In: Fredrik Tell, Christian Berggren, Stefano Brusoni, Andrew Van de Ven (Ed.), Managing Knowledge Integration Across Boundaries: (pp. 206-226). New York: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects
2017 (English)In: Managing Knowledge Integration Across Boundaries / [ed] Fredrik Tell, Christian Berggren, Stefano Brusoni, Andrew Van de Ven, New York: Oxford University Press, 2017, p. 206-226Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter addresses individual project competence as a key element in the process of knowledge integration in research and development projects. It argues for an individual and contextual turn in knowledge integration research based on two observations: that individuals play an increasingly important role in knowledge integration processes, and that knowledge integration processes change with new kinds of project contexts. Hence, it argues for a more fine-grained analysis of different kinds of project contexts. More particularly, requirements on individual project competence (for knowledge integration in traditional and agile projects respectively) are elicited. It is suggested that in a traditional project context, liminality competence, planning competence and a focus on swift socialization are needed, along with T-shaped skills. In an agile project context, on the other hand, flexibility competence, managerial competence and a focus on building long-term relations, together with M-shaped skills, are required.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Oxford University Press, 2017
Keywords
individual project competence, knowledge integration, traditional project, agile project, T-shaped skills, M-shaped skills
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-138119 (URN)10.1093/acprof:oso/9780198785972.003.0013 (DOI)978-0-19-878597-2 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2017-06-09 Created: 2017-06-09 Last updated: 2018-09-28Bibliographically approved
Enberg, C. & Johansson, M. (2016). Att öppna upp för teknikkonsulters kunskapsbidrag i utvecklingssamarbeten. In: Nicolette Lakemond, Fredrik Tell (Ed.), Öppen innovation: i teori och praktik (pp. 221-239). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att öppna upp för teknikkonsulters kunskapsbidrag i utvecklingssamarbeten
2016 (English)In: Öppen innovation: i teori och praktik / [ed] Nicolette Lakemond, Fredrik Tell, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 221-239Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016
Keywords
Innovationsledning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127489 (URN)978-91-4411-242-8 (ISBN)
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Enberg, C. (2016). Öppet fast ändå slutet: separation och integration i konkurrenssamarbete. In: Nicolette Lakemond, Fredrik Tell (Ed.), Öppen innovation: i teori och praktik (pp. 177-192). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Öppet fast ändå slutet: separation och integration i konkurrenssamarbete
2016 (Swedish)In: Öppen innovation: i teori och praktik / [ed] Nicolette Lakemond, Fredrik Tell, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 177-192Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016
Keywords
Innovationsledning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127487 (URN)978-91-4411-242-8 (ISBN)
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Enberg, C. & Tell, F. (2015). Kompetensförstärkande eller kompetensförstörande?: tankar kring konsekvenser av agil projektorganisation. In: Hans Andersson, Christian Berggren (Ed.), Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: slutrapport från ett forskningsprogram (pp. 62-71). Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Kompetensförstärkande eller kompetensförstörande?: tankar kring konsekvenser av agil projektorganisation
2015 (Swedish)In: Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: slutrapport från ett forskningsprogram / [ed] Hans Andersson, Christian Berggren, Göteborg: Makadam Förlag, 2015, p. 62-71Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Produktutveckling är en central aktivitet för många företags konkurrenskraft och lönsamhet. Traditionella utvecklingsprojekt karakteriseras av integration av specialiserad kunskap under en begränsad period genom att olika individers kunskap utnyttjas och kombineras. Efter avslutat projekt upplöses teamen och individerna sprids ut i nya projekt. Så kallade agila arbetssätt framhävs ofta som framgångsrecept för produktutveckling och har på senare år vunnit mark i svenska industriföretag. Genom att etablera permanenta, tvärfunktionella team kan produktutvecklingsprocessen effektiviseras. I sådana team betonas vikten av att individer lär av varandra och breddar sin tekniska kompetens för att lösa uppgifter som ligger utanför den egna kunskapsdisciplinen. Utifrån ingående fallstudier av ett antal produktutvecklingsprojekt analyserar vi i kapitlet konsekvenserna av agil projektorganisering för kunskapsintegration. Vi visar att sådana arbetsformer ur ett dynamiskt perspektiv kan vara såväl kompetensförstärkande som kompetensförstörande. Tvärfunktionella och interdisciplinära arbetssätt kan effektivt lösa komplexa problem, men i ett längre perspektiv krävs också utrymme för individuell specialisering i urskiljbara kunskapsområden.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2015
Keywords
Projektorganisation
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124303 (URN)978-91-7061-190-2 (ISBN)
Available from: 2016-01-26 Created: 2016-01-26 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Enberg, C. & Bredin, K. (2015). Maintaining and developing disciplinary expertise in project-based organizations: a well-known problem with few solutions?. In: : . Paper presented at OLKC, Milan, 2015.
Open this publication in new window or tab >>Maintaining and developing disciplinary expertise in project-based organizations: a well-known problem with few solutions?
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142198 (URN)
Conference
OLKC, Milan, 2015
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-23 Last updated: 2017-11-17Bibliographically approved
Bredin, K. & Enberg, C. (2015). Solutions for sustained expertise in project-based organizations : Organizing for disciplinary leadership or disciplinary community. In: : . Paper presented at IRNOP Conference, London.
Open this publication in new window or tab >>Solutions for sustained expertise in project-based organizations : Organizing for disciplinary leadership or disciplinary community
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

A prerequisite for effective knowledge integration is access to differentiated and specialized knowledge bases. Knowledge integration often takes place in interdisciplinary project teams, where members spend most of their time working closely with members of opposing disciplinary domains in problem-solving processes. The disciplinary knowledge of individual team members is therefore key to the quality and outcome of the knowledge integration in organizations relying on interdisciplinary project work. This paper returns to a challenge well-described in previous research into project-based organizing, namely how to sustain and develop disciplinary expertise in the long run in an organization that promotes dispersal of disciplinary peers and an increased cross-learning across disciplines. So far, only a few studies have contributed to developing insights into how these challenges can be met, and how different organizational solutions might counteract the risks of losing disciplinary depth. Based on a comparative study of three cases, this study sets out to identify and analyze solutions that emerge in project-based organizations as a response to the challenge of sustaining and developing disciplinary expertise. The paper centers on structural solutions, and identifies two main types of expert structures that in different ways support disciplinary expertise: Expert structures for disciplinary leadership or for disciplinary community. These two types are further analyzed in relation to how they support disciplinary expertise.

National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120552 (URN)
Conference
IRNOP Conference, London
Available from: 2015-08-14 Created: 2015-08-14 Last updated: 2015-09-14Bibliographically approved
Enberg, C. & Bredin, K. (2015). Sustaining and Developing Disciplinary Expertise in Project-based Organizations : Balanced and Integrated Solutions (1ed.). Newtown Square PA: Project Management Institute
Open this publication in new window or tab >>Sustaining and Developing Disciplinary Expertise in Project-based Organizations : Balanced and Integrated Solutions
2015 (English)Book (Refereed)
Abstract [en]

What different types of solutions for organizing disciplinary expertise have developed in project-based firms that rely extensively on interdisciplinary and co-located project teams?

In Sustaining and Developing Disciplinary Expertise in Project-Based Organizations: Balanced and Integrated Solutions, authors Cecilia Enberg and Karin Bredin explore the implications of this question by:

  • drawing on multiple works by experts in the field, as well as their own previous research;
  • undertaking case studies of three project-based tech companies with different organizational setups;
  • conducting interviews with both management and employees with diverse areas of expertise (including designers, programmers, and testing specialists);
  • recommending the most effective corporate approaches to developing and maintaining expertise among specialists in both cross-functional and single-discipline teams; and
  • offering their insight into areas where further research might be done.

Enberg and Bredin’s research bridges organizational management and human resource management using a framework to analyze both structural and activity-based solutions for the maintenance and development of disciplinary expertise. Managers, researchers, and disciplinary specialists alike will benefit from the case studies described and analyzed within these pages.

Place, publisher, year, edition, pages
Newtown Square PA: Project Management Institute, 2015. p. 165 Edition: 1
Keywords
Project management; Innovation and R&D;Interdisciplinary PM; Collaborative PM; Knowledge Management; Project organization
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120550 (URN)978-16-2825-075-6 (ISBN)
Available from: 2015-08-14 Created: 2015-08-14 Last updated: 2015-09-07
Bengtsson, L., Enberg, C. & Lakemond, N. (2015). Öppen och sluten på samma gång: att integrera kunskap över företags gränser. In: Hans Andersson, Christian Berggren (Ed.), Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: slutrapport från ett forskningsprogram (pp. 84-100). Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Öppen och sluten på samma gång: att integrera kunskap över företags gränser
2015 (Swedish)In: Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: slutrapport från ett forskningsprogram / [ed] Hans Andersson, Christian Berggren, Göteborg: Makadam Förlag, 2015, p. 84-100Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Företag får allt svårare att behärska alla de teknologiområden som behövs för utvecklingen av sofistikerade produkter för den internationella marknaden. Därför ökar betydelsen av samarbete med olika typer av partners vars kunskaper kompletterar dem som finns internt. Detta har lett till ett ökat intresse för det som kallas öppen innovation. Det innebär att företag öppnar sina innovationsprocesser och involverar kunder, leverantörer, konsulter, akademier och ibland även konkurrenter för att underlätta in- och utflöde av kunskaper och teknologier. Företag kan vara öppna i olika faser av produktframtagningsprocessen, från idégenerering till kommersialisering, och samarbetet kan kretsa kring olika typer av kunskapsinnehåll (teknologi, produkter, processer). Tidigare forskning har framför allt betonat fördelarna med ökad öppenhet. Utifrån vår forskning om öppen innovation, som innefattar både intervjubaserade fallstudier av innovationsprojekt och en enkät till 415 företag om öppen innovation, vill vi lyfta fram tre utmaningar i detta sammanhang: den egna spetskompetensen, kostnader för integration av extern kunskap och risken för kunskapsläckage. Resultaten visar att företag behöver utforma sina innovationsprocesser så att de kan vara öppna och slutna på samma gång.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2015
Keywords
Tekniska innovationer, Företagssamarbete
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124298 (URN)978-91-7061-190-2 (ISBN)
Available from: 2016-01-26 Created: 2016-01-26 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
Enberg, C. (2012). Enabling Knowledge Integration in Coopetitive R&D Projects: The Management of Conflicting Logics. International Journal of Project Management, 30(7), 771-780
Open this publication in new window or tab >>Enabling Knowledge Integration in Coopetitive R&D Projects: The Management of Conflicting Logics
2012 (English)In: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 30, no 7, p. 771-780Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper addresses the issue of how knowledgeintegration can be managed in coopetitiveR&D projects. The findings from this study imply that knowledgeintegration in a coopetitiveR&D project is not built on shared knowledge or a shared understanding of the content of project work but that knowledgeintegration is enabled by a shared understanding of the process of project work. Such understanding can be established by the use of mechanisms such as planning and process specification and presentation genres. These mechanisms support the process of knowledgeintegration while simultaneously putting constraints on what knowledge is exchanged and they can structure discussions when face-to-face communication takes place. The findings further suggest that, to avoid unintended knowledge leakages, individual and collective settings of project work should be clearly separated such that problem solving stays an individual activity while decision making still rests with the project team as a collective activity.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
Keywords
knowledge integration, coopetition, R&D project, collaboration
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-80580 (URN)10.1016/j.ijproman.2012.01.003 (DOI)000309016300004 ()
Available from: 2012-08-27 Created: 2012-08-27 Last updated: 2017-12-07
Organisations

Search in DiVA

Show all publications