liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson, Anna
Publications (10 of 27) Show all publications
Björn, A., Borgström, Y., Ejlertsson, J., Karlsson, A., Nilsson, F. & Svensson, B. (2016). Biogasproduktion inom svensk pappers- och massaporduktion : Syntes av möjligheter och begränsningar samt teknisk utvärdering: Bilaga 2 Etablering/effektivisering av biogasproduktion inom svensk pappers- och massaindustri. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Biogasproduktion inom svensk pappers- och massaporduktion : Syntes av möjligheter och begränsningar samt teknisk utvärdering: Bilaga 2 Etablering/effektivisering av biogasproduktion inom svensk pappers- och massaindustri
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Linköpings Universitet har tillsammans med Pöyry och Scandinavian Biogas Fuels drivit projektet ”Etablering/effektivisering av  biogasproduktion inom svensk pappers- och massaproduktion”. Potentialen hos det organiska materialet i avloppsvatten från svensk pappers- och massaindustri (PMI) till biogasproduktion skattades vid projektstart till 100 milj. Nm3 metan per år (1 TWh). Denna rapport är en syntes av resultaten från projektet med syfte att ge visa hur de genererade resultaten kan omsättas i teknisk praktik med tillhörande ekonomiska insatser. Syftet är att ge underlag och stöd till PMI-branschen och externa intressenter, som överväger att implementera biogasproduktion inom PMI.

Substraten för biogasproduktion som återfinns i pappers- och massaindustrins avloppsvatten och slam kännetecknas av stora volymer med låga COD-halter. Detta kräver rötningstekniker, som tillåter mycket korta uppehållstider jämfört med mer traditionellt utformade biogasanläggningar för att inte tankstorleken ska bli för stor. Två tekniker, som utvecklats inom projektet, klarar detta: EGSB (expanded granular sludge bed) och CSTR (completely stirred tank reactor) med slamåterföring. Dessa tekniker har därför utvärderats för tre olika typbruk, ett CTMP-bruk, ett TMP-bruk och ett sulfatmassabruk. Resultaten från dessa experimentella studier är utgångspunkten för i utvärderingen i föreliggande rapport. För varje processkoncept har en grov kostnadsuppskattning (±20 %) gjorts för den investering som krävs för biogasproduktion.

En EGSB på ett TMP-bruk med ett totalavlopp på 1500 m3/h, där hela blekeriavloppet från peroxidblekningen och en del av det övriga avloppet behandlas i en 4000 m3 reaktor förväntas ge 2,5 milj Nm3 metan/år. Investeringskostnaden för anläggningen uppskattas till 75 milj. SEK (±20 %).

En EGSB på ett CTMP-bruk med ett totalavlopp på 170 m3/h där hela avloppet behandlas i en 3000 m3 reaktor förväntas ge 1,8 milj Nm3 metan/år. Investeringskostnaden för anläggningen uppskattas till 64 milj. SEK (±20%).

En CSTR med slamåterföring som körs på bioslam från ett sulfatmassabruk där ett bioslamflöde på 46 m3/h behandlas i en 4000 m3 reaktor förväntas ge 1,0 milj Nm3 metan/år. I denna design är strategin för den aeroba bioreningen ändrad för att producera ett bioslam optimerat för att ge högsta möjliga biogaspotential. Detta innebär produktion av större mängd slam, som i största mån kan rötas till metan, dvs mängd metan per mängd rötat organiskt material samtidigt som COD-reduktionen i vattenreningen bibehålls. Investeringskostnaden för anläggningen uppskattas till 32 milj. SEK (±20%).

Baserat på de COD-kvantiteter som når de luftade dammarna inom PMIs vattenreningssystem förbrukas årligen ca 0,8 TWh el. Införande av biogasproduktion i massaindustrins spillvattenrening skulle reducera mängden COD med mellan 30-50%, vilket får till följd att den årliga elförbrukningen i samband med den aeroba reningen går ner med ca 0,2-0,4 TWh. Detta innebär alltså ett energitillskott av 0,9 – 1,1 TWh givet att hela den tillgängliga biogaspotentialen skulle byggas ut. Till detta kommer eventuella vinster relaterade till slamhanteringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 26
National Category
Environmental Sciences Environmental Biotechnology Energy Engineering Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127126 (URN)
Available from: 2016-04-14 Created: 2016-04-14 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Sundberg, C., Al-Soud, W. A., Larsson, M., Alm, E., Shakeri Yekta, S., Svensson, B., . . . Karlsson, A. (2013). 454 pyrosequencing analyses of bacterial and archaeal richness in 21 full-scale biogas digesters. FEMS Microbiology Ecology, 85(3), 612-626
Open this publication in new window or tab >>454 pyrosequencing analyses of bacterial and archaeal richness in 21 full-scale biogas digesters
Show others...
2013 (English)In: FEMS Microbiology Ecology, ISSN 0168-6496, E-ISSN 1574-6941, Vol. 85, no 3, p. 612-626Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The microbial community of 21 full-scale biogas reactors was examined using 454 pyrosequencing of 16S rRNA gene sequences. These reactors included seven (six mesophilic and one thermophilic) digesting sewage sludge (SS) and 14 (ten mesophilic and four thermophilic) codigesting (CD) various combinations of wastes from slaughterhouses, restaurants, households, etc. The pyrosequencing generated more than 160 000 sequences representing 11 phyla, 23 classes, and 95 genera of Bacteria and Archaea. The bacterial community was always both more abundant and more diverse than the archaeal community. At the phylum level, the foremost populations in the SS reactors included Actinobacteria, Proteobacteria, Chloroflexi, Spirochetes, and Euryarchaeota, while Firmicutes was the most prevalent in the CD reactors. The main bacterial class in all reactors was Clostridia. Acetoclastic methanogens were detected in the SS, but not in the CD reactors. Their absence suggests that methane formation from acetate takes place mainly via syntrophic acetate oxidation in the CD reactors. A principal component analysis of the communities at genus level revealed three clusters: SS reactors, mesophilic CD reactors (including one thermophilic CD and one SS), and thermophilic CD reactors. Thus, the microbial composition was mainly governed by the substrate differences and the process temperature.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2013
Keywords
microbial community, anaerobic digestion, sewage sludge, codigestion
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97233 (URN)10.1111/1574-6941.12148 (DOI)000323200400017 ()
Note

Funding Agencies|Swedish Energy Agency||

Available from: 2013-09-06 Created: 2013-09-05 Last updated: 2017-12-06
Karlsson, A. & Ejlertsson, J. (2012). Addition of HCl as a means to improve biogas production from protein-rich food industry waste. Biochemical engineering journal, 61, 43-48
Open this publication in new window or tab >>Addition of HCl as a means to improve biogas production from protein-rich food industry waste
2012 (English)In: Biochemical engineering journal, ISSN 1369-703X, E-ISSN 1873-295X, Vol. 61, p. 43-48Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The effect of pH on the production of biogas during anaerobic digestion of a protein-rich substrate, containing mainly slaughter house waste, was investigated. Four laboratory scale reactors (4 L liquid volume) with an organic load of 3.5 g volatile solids (VS) L-1 reactor volume day(-1), and a hydraulic retention time 24 days were run under mesophilic conditions in semi-continuous mode for 64 days. Two of the reactors were pH-regulated (target pH was 7.6 and 7.8, respectively) by adding HCl, while the other two reactors were operated as controls (pH 8.0). By the end of the experiment the pH-controlled reactors produced 0.6 L of methane g VSadded-1 day(-1), while the controls produced 0.4 L. The gas produced did in all cases have a CH4 - content of about 65%. The improvement in process performance in the pH-regulated reactors, compared to the controls, was also reflected in lower final levels of acetate, propionate, isobutyrate and 2-metylbutyrate. The laboratory-scale study showed that lowering the pH by 0.2-0.4 units by adding HCl to the reactors increased the methane yield with about 50%, indicating a considerable increase of the microbial ability to utilise the organic material for biogas production.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
Keywords
Anaerobic digestion, Slaughter house waste, pH-control, Ammonia, Volatile fatty acids, Process improvement
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-76536 (URN)10.1016/j.bej.2011.12.003 (DOI)000301206600006 ()
Available from: 2012-04-12 Created: 2012-04-11 Last updated: 2017-12-07
Karlsson, A., Einarsson, P., Schnurer, A., Sundberg, C., Ejlertsson, J. & Svensson, B. (2012). Impact of trace element addition on degradation efficiency of volatile fatty acids, oleic acid and phenyl acetate and on microbial populations in a biogas digester. Journal of Bioscience and Bioengineering, 114(4), 446-452
Open this publication in new window or tab >>Impact of trace element addition on degradation efficiency of volatile fatty acids, oleic acid and phenyl acetate and on microbial populations in a biogas digester
Show others...
2012 (English)In: Journal of Bioscience and Bioengineering, ISSN 1389-1723, E-ISSN 1347-4421, Vol. 114, no 4, p. 446-452Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The effect of trace element addition on anaerobic digestion of food industry- and household waste was studied using two semi-continuous lab-scale reactors, one (R30+) was supplied with Fe, Co and Ni, while the other (R30) acted as a control. Tracer analysis illustrated that methane production from acetate proceeded through syntrophic acetate oxidation (SAO) in both digesters. The effect of the trace elements was also evaluated in batch assays to determine the capacity of the microorganisms of the two digesters to degrade acetate, phenyl acetate, oleic acid or propionate, butyrate and valerate provided as a cocktail. The trace elements addition improved the performance of the process giving higher methane yields during start-up and early operation and lower levels of mainly acetate and propionate in the R30+ reactor. The batch assay showed that material from R30+ gave effects on methane production from all substrates tested. Phenyl acetate was observed to inhibit methane formation in the R30 but not in the R30+ assay. A real-time PCR analysis targeting methanogens on the order level as well as three SAO bacteria showed an increase in Methanosarcinales in the R30+ reactor over time, even though SAO continuously was the dominating pathway for methane production. Possibly, this increase explains the low VFA-levels and higher degradation rates observed in the R30+ batch incubations. These results show that the added trace elements affected the ability of the microflora to degrade VFAs as well as oleic acid and phenyl acetate in a community, where acetate utilization is dominated by SAO.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
Keywords
Trace element; Volatile fatty acids; Long chain fatty acids; Syntrophic acetate oxidation; Real-time PCR
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-87229 (URN)10.1016/j.jbiosc.2012.05.010 (DOI)000311595400015 ()
Available from: 2013-01-17 Created: 2013-01-14 Last updated: 2017-12-06
Björn, A., Karlsson, A., Shakeri Yekta, S., Ejlertsson, J., Danielsson, Å. & Svensson, B. H. (2012). Rheological characteristics of reactor liquid from 12 full-scale biogas reactors. In: International Conference on Applied Energy, ICAE 2012. Paper presented at International Conference on Applied Energy, ICAE 2012, July 5-8, 2012, Suzhou, China.
Open this publication in new window or tab >>Rheological characteristics of reactor liquid from 12 full-scale biogas reactors
Show others...
2012 (English)In: International Conference on Applied Energy, ICAE 2012, 2012Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Rheological properties of reactor liquids are important for the construction and intensity mixing systems in biogas reactors. Most frequently the total solids content (TS) is used as a proxy to guide in these matters. In order to establish a more comprehensive basis the rheology of twelve full-scale continuously stirred tank biogas reactors was characterized and related to differences in substrate composition and operational conditions. Reactor material from eight mesophilic (36−38°C) and four thermophilic (52−55°C) reactors were sampled at two occasions. The feedstocks of nine of these reactors were included in the analysis. Two of the mesophilic and one of the thermophilic digesters were fed sewage sludge (SS), while the others digested mixtures of organic matter including slaughterhouse waste (SHW), food industry waste (FIW), fat, manure, fodder residues and the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW). The organic loading rates ranged 2.4−3.6 kg VS m-3 d-1 and the TS of the reactor materials were at 1.8−5.3% . The rheological characteristics of the reactor liquids were interpreted from flow- and viscosity curves as well as from determination of dynamic viscosity, limit viscosity, yield stress, flow behavior and consistency index.

The fluid dynamic- and limit viscosities of the fluids ranged 5−600 mPa*s and 4−40 mPa*s, respectively. All reactor fluids except one from a thermohilic CD-reactor showed pseudoplastic behavior, since they became thinner with increasing shear stress until the viscosity reached a plateau of limit viscosity. In addition the mesophilic CD reactors were strongly thixothropic, i.e. they exhibited partial structure recovery. The results from the analysis of the thermophilic CD-reactors indicated a weak dilatant behavior, i.e. shear thickening behavior.

The results showed differences in viscosity despite similar TS-content for several reactor liquids. From this survey it is clear that the TS content of biogas reactor fluids is not a good estimator of the fluid viscosity and that the fluid characteristics vary as a result of substrate composition and process operation conditions.

Keywords
Biogas, continuous stirred tank reactors (CSTRs), flow behavior, rheology, viscosity
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81649 (URN)
Conference
International Conference on Applied Energy, ICAE 2012, July 5-8, 2012, Suzhou, China
Available from: 2012-09-20 Created: 2012-09-20 Last updated: 2012-09-26
Björn, A., Segura de la Monja, P., Karlsson, A., Ejlertsson, J. & Svensson, B. H. (2012). Rheological characterization. In: Sunil Kumar (Ed.), Biogas: (pp. 63-76). Rijeka, Croatia: INTECH
Open this publication in new window or tab >>Rheological characterization
Show others...
2012 (English)In: Biogas / [ed] Sunil Kumar, Rijeka, Croatia: INTECH, 2012, p. 63-76Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This book contains research on the chemistry of each step of biogas generation, along with engineering principles and practices, feasibility of biogas production in processing technologies, especially anaerobic digestion of waste and gas production system, its modeling, kinetics along with other associated aspects, utilization and purification of biogas, economy and energy issues, pipe design for biogas energy, microbiological aspects, phyto-fermentation, biogas plant constructions, assessment of ecological potential, biogas generation from sludge, rheological characterization, etc.

Place, publisher, year, edition, pages
Rijeka, Croatia: INTECH, 2012
Keywords
Biogas, rheology, viscoplastic, non-Newtonian fluids, viscosity
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-76551 (URN)10.5772/32596 (DOI)978-953-51-0204-5 (ISBN)
Note

Chapter 1 Potentials of SelectedTropical Crops and Manure as Sources of Biofuels 1

Chapter 2 Anaerobic Biogas Generation forRural Area Energy Provision in Africa 35

Chapter 3 Rheological Characterization 63

Chapter 4 Influence of Substrate Concentrationon the Anaerobic Degradability of Two-PhaseOlive Mill Solid Waste: A Kinetic Evaluation 77

Chapter 5 Biogas Production from AnaerobicTreatment of Agro-Industrial Wastewater 91

Chapter 6 Biogas Production and Cleanup by Biofiltrationfor a Potential Use as an Alternative Energy Source 113

Chapter 7 Gas Quality ParameterComputation in Intermeshed Networks 135

Chapter 8 Production of Biogas from Sludge Wasteand Organic Fraction of Municipal Solid Waste 151

Chapter 9 Economic and Ecological PotentialAssessment for Biogas Production Based on Intercrops 173 '

Chapter 10 Feasibility of BioenergyProduction from UltrafiltrationWhey Permeate Using the UASB Reactors 191

Chapter 11 Microbiological Methods of Hydrogen Generation 223

Chapter 12 Photofermentative Hydrogen Generationin Presence of Waste Water from Food Industry 251

Chapter 13 Study on Manufacturing Technologyand Performance of Biogas Residue Film 267

Chapter 14 Digestate: A New Nutrient Source – Review 295

Chapter 15 Dairy Farming and the StagnatedBiogas Use in Rungwe District, Tanzania:An Investigation of the Constraining Factors 311

Chapter 16 Enhancing Biogas Production andUASB Start-Up by Chitosan Addition 327

Chapter 17 Biogas Plant Constructions 343

Chapter 18 Conditioning of Biogas forInjection into the Natural Gas Grid 369

Chapter 19 Kinetics of Biogas Production from Banana Stem Waste 395

Available from: 2012-04-16 Created: 2012-04-11 Last updated: 2014-11-14Bibliographically approved
Björn, A., Ekstrand, E.-M., Larsson, M., Truong, X.-B., Cardell, L., Borgström, Y., . . . Karlsson, A. (2012). The methane potential of Swedish pulp and paper industry - A screening of wastewater effluents. In: International Conference on Applied Energy 2012. Paper presented at International Conference on Applied Energy, July 5-8, 2012, Suzhou, China.
Open this publication in new window or tab >>The methane potential of Swedish pulp and paper industry - A screening of wastewater effluents
Show others...
2012 (English)In: International Conference on Applied Energy 2012, 2012Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Biogas, anaerobic digestion, kraft pulp, chemica thermo-mechanical pulp, neutral sulfite semi chemical pulp
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81650 (URN)
Conference
International Conference on Applied Energy, July 5-8, 2012, Suzhou, China
Available from: 2012-09-20 Created: 2012-09-20 Last updated: 2016-05-04
Karlsson, A., Truong, X.-B., Gustavsson, J., Svensson, B., Nilsson, F. & Ejlertsson, J. (2011). Anaerobic treatment of activated sludge from Swedish pulp and paper mills - biogas production potential and limitations. Environmental technology, 32(14), 1559-1571
Open this publication in new window or tab >>Anaerobic treatment of activated sludge from Swedish pulp and paper mills - biogas production potential and limitations
Show others...
2011 (English)In: Environmental technology, ISSN 0959-3330, E-ISSN 1479-487X, Vol. 32, no 14, p. 1559-1571Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The methane potential of activated sludge from six Swedish pulp and paper mills was evaluated. The methane production potential of sludge samples ranged from 100-200 NmL CH(4) g(-1) volatile solids (VS) and for four of the six sludge samples the potential exceeded 170 NmL CH(4) g(-1) VS. The effects of sludge age and dewatering on the methane production potential were evaluated. The effects of enzymatic and ultrasonic pre-treatment on the digestibility of sludge were also investigated, but energy or enzyme inputs in viable ranges did not exert a detectable, positive effect. Long-term, semi-continuous trials with sludge from two of the mills were also conducted in attempts to develop stable biogas production at loading rates up to 4 g VS L(-1). Cobalt addition (0.5 mg L(-1)) was here found to positively affect the turnover of acetate. High viscosity was a problem in all the experimental reactors and this limited the organic loading rate.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor and Francis / Selper, 2011
Keywords
activated sludge, anaerobic digestion, pre-treatment, pulp and paper industry, trace elements
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72041 (URN)10.1080/09593330.2010.543932 (DOI)000296188200003 ()
Note
Funding Agencies|Swedish Thermal Engineering Research Institute (Varmeforsk)||Available from: 2011-11-11 Created: 2011-11-11 Last updated: 2017-12-08
Gustavsson, J., Svensson, B. & Karlsson, A. (2011). The feasibility of trace element supplementation for stable operation of wheat stillage-fed biogas tank reactors. Water Science and Technology, 64(2), 320-325
Open this publication in new window or tab >>The feasibility of trace element supplementation for stable operation of wheat stillage-fed biogas tank reactors
2011 (English)In: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732, Vol. 64, no 2, p. 320-325Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to investigate the effect of trace element supplementation on operation of wheat stillage-fed biogas tank reactors. The stillage used was a residue from bio-ethanol production, containing high levels of sulfate. In biogas production, high sulfate content has been associated with poor process stability in terms of low methane production and accumulation of process intermediates. However, the results of the present study show that this problem can be overcome by trace element supplementations. Four lab-scale wheat stillage-fed biogas tank reactors were operated for 345 days at a hydraulic retention time of 20 days (37 degrees C). It was concluded that daily supplementation with Co (0.5 mg L(-1)), Ni (0.2 mg L(-1)) and Fe (0.5 g L(-1)) were required for maintaining process stability at the organic loading rate of 4.0 g volatile solids L(-1) day(-1).

Place, publisher, year, edition, pages
IWA Publishing, 2011
Keywords
biogas, sulfides, trace elements, wheat stillage
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70229 (URN)10.2166/wst.2011.633 (DOI)000293272500002 ()
Note
©IWA Publishing 2011. The definitive peer-reviewed and edited version of this article is published in Jenny Gustavsson, Bo Svensson and Anna Karlsson, The feasibility of trace element supplementation for stable operation of wheat stillage-fed biogas tank reactors, 2011, Water Science and Technology, (64), 2, 320-325. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2011.633 and is available at www.iwapublishing.com. Available from: 2011-08-26 Created: 2011-08-26 Last updated: 2017-12-08
Björn, A., Segura de La Monja, P., Karlsson, A., Ejlertsson, J. & Svensson, B. H. (2010). Differences and shifts in the rheological characteristics of fluids in controlled stirred tank reactors for biogas production.. In: World Conference in Anaerobic Digestion (AD12): in Guadalajara, Mexico, den 31 oktober – 4 november 2010.. Paper presented at World Conference in Anaerobic Digestion (AD12).
Open this publication in new window or tab >>Differences and shifts in the rheological characteristics of fluids in controlled stirred tank reactors for biogas production.
Show others...
2010 (English)In: World Conference in Anaerobic Digestion (AD12): in Guadalajara, Mexico, den 31 oktober – 4 november 2010., 2010Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Keywords
biogas; limit viscosity; network strength; rheology; static yield stress
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63875 (URN)
Conference
World Conference in Anaerobic Digestion (AD12)
Projects
Effect of extra cellular polymeric substances (EPS) on change in viscosity of completely stirred tank reactors for biogas production
Available from: 2011-01-05 Created: 2011-01-05 Last updated: 2015-06-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications