liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Fejes, Andreas
Alternative names
Publications (10 of 242) Show all publications
Fejes, A., Dahlstedt, M., Olson, M. & Sandberg, F. (2018). Adult Education and the Formation of Citizens: A Critical Interrogation. Routledge
Open this publication in new window or tab >>Adult Education and the Formation of Citizens: A Critical Interrogation
2018 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

Adult Education and the Formation of Citizens turns attention towards normative claims about who adults should become through education, and what capacities and skills adults need to develop to become included in society as ‘full’ citizens. Through these debates, adults are construed as not yet citizens, despite already being citizens in a formal sense; this book problematises such regimes of truth and their related notions of the possibilities and impossibilities of adult education and citizenship.

Drawing on empirical examples from the two main adult education institutions in Sweden, folk high schools and municipal adult education, it argues that, through current regimes of truth, these institutions become spaces for the re-shaping of the "abnormal" citizen. The book suggests that only certain futures of citizenship and its educational provision are made possible, while other futures are ignored or even made impossible to imagine. Offering a unique focus on critically problematising the role of adult education in relation to the fostering and shaping of citizens, the book addresses the important contemporary challenges of the role of adult education in a time of migration.

Adult Education and the Formation of Citizens will be of great interest to academics, researchers and postgraduate students in the fields of adult education, lifelong learning and education.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018. p. 138
Series
Routledge Research in Lifelong Learning and Adult Education
Keywords
Adult Education, Citizenship education, Lifelong Learning, Citizen Formation
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150404 (URN)9780815362807 (ISBN)9781351111355 (ISBN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-08-22Bibliographically approved
Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018). Becoming the role model: Youth recreational leaders, occupational choice and a will to include. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 39(6), 901-912
Open this publication in new window or tab >>Becoming the role model: Youth recreational leaders, occupational choice and a will to include
2018 (English)In: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739, Vol. 39, no 6, p. 901-912Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to analyse how a discourse on the role model operates in youth recreational work. Drawing on Michel Foucault’s concepts of subjectivity, discourse and power/knowledge, the article analyses interviews with youth recreation leader students enrolled at a folk high school, and their talk about occupational choice. The analysis illustrates how a discourse on the role model emerge and operate through the ways students’ descriptions of ‘being’, and ‘doing’ intersect with their becoming as role models. The analysis raises several important questions. Should youth recreational work only target those young people who are already marginalised? Are there other subject positions than the role model, available to take up in youth recreation work? Are experiences of marginalisation necessary in order for a desirable youth recreation leader to emerge? 

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Youth recreation leaders, Foucault, role models, occupational choice, discourse, profession
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-136470 (URN)10.1080/01596306.2017.1308917 (DOI)000447703800006 ()2-s2.0-85016457392 (Scopus ID)
Available from: 2017-04-12 Created: 2017-04-12 Last updated: 2018-11-09
Wildemeersch, D. & Fejes, A. (2018). Citizenship and the crisis of democracy: What role can adult education play in matters of public concern?. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 9(2), 133-137
Open this publication in new window or tab >>Citizenship and the crisis of democracy: What role can adult education play in matters of public concern?
2018 (English)In: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, ISSN 2000-7426, E-ISSN 2000-7426, Vol. 9, no 2, p. 133-137Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Keywords
Citizenship, adult education, democracy, citizenship education
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152195 (URN)10.3384/rela.2000-7426.relae16 (DOI)
Available from: 2018-10-19 Created: 2018-10-19 Last updated: 2018-10-23
Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018). Den entreprenörskapande skolan (1ed.). In: Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (Ed.), Skolan, marknaden och framtiden: (pp. 131-149). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Den entreprenörskapande skolan
2018 (Swedish)In: Skolan, marknaden och framtiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 131-149Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
Entreprenörskap, läroplan, genealogi, problemlösning, ansvar, Skola
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144502 (URN)9789144119960 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-02-01Bibliographically approved
Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2018). Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (pp. 127-138). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda
2018 (Swedish)In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 127-138Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Som vi kunde se i föregående kapitel så utgör idrotten en av de domäner där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet. Vi ska i detta kapitel rikta intresse mot en annan domän där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet, nämligen fritidsgården. För båda dessa domäner finns sedan länge en stark tilltro till deras potential när det gäller att med den meningsfulla fritidens positiva kraft som medel åstadkomma förändring och inkludering, inte minst av unga i utanförskapets områden (Lindgren & Lundström 2008).

Liksom i föregående kapitel belyser vi här hur exkluderingens olika risker i arbetet med att åstadkomma inkludering inte enbart utgör utmaningar och begränsningar, något ont som med olika medel ska överkommas. Exkluderingens risker kan även utgöra något produktivt – de möjliggör inte minst tillblivelsen av förebilden. Det är nämligen just till stor del tack vare fritidsledarnas förmåga att utgöra goda förebilder för de unga, som inkludering blir möjlig. Ovan finner vi en sekvens hämtad från ett reportage i Göteborgs-Posten. I reportaget iscensätts den unga förortstjejen Joan Amangs resa från utanför till innanför, från Göteborgsförorten Bergsjöns ”svåra hemförhållanden” till ”högskolan i Växjö”. I berättelsen gestaltas en förebildande praktik, där förortstjejens resa beskrivs som möjliggjord av de ”positiva förebilder” hon inspirerats av och följt – inte minst i egenskap av de fritidsledare som hon mötte under sin uppväxt.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Series
Linköping Studies in Social Work and Welfare ; 2018:3
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144520 (URN)9789176853542 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Fejes, A., Aman, R., Dahlstedt, M., Gruber, S., Högberg, R. & Nyström, S. (2018). Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I kölvattnet av senaste årens migrationsrörelser har en rad olika initiativ tagits för att möjliggöra nyanländas etablering i det svenska samhället. En sådan insats har varit att på prov erbjuda gymnasieskolans språkintroduktionsprogram (SI) även på folkhögskola. Förhoppningen är att just denna utbildningsform är särskilt väl lämpad för nyanlända ungdomar. I denna forskningsrapport jämförs verksamheten inom SI såsom den bedrivs på två gymnasieskolor och två folkhögskolor. Analysen visar att folkhögskolans organisering av SI-verksamheten är mer flexibel och integrerad i övrig verksamhet, vilket också ger potential till en mer inkluderande undervisning.

Studien är del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, som genom en longitudinell forskningsdesign söker svar på frågan om hur olika sammanhang för (unga) vuxnas språkliga lärande bidrar till deras sociala inkludering. Programmet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning och Socialt arbete vid Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 82
Series
Studier av vuxenutbildning och folkbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 8
National Category
Learning International Migration and Ethnic Relations Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151854 (URN)9789176851845 (ISBN)
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2018-10-08Bibliographically approved
Fejes, A., Dahlstedt, M., Olson, M. & Sandberg, F. (2018). Medborgarskap och utbildning för vuxna: om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Medborgarskap och utbildning för vuxna: om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från miljöfrågor till den mer övergripande målsättningen att skapa ekonomisk tillväxt. Men vuxenutbildningen har också ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag och i denna bok utforskas detta medborgerliga uppdrag utifrån dess grundläggande antaganden, verkningssätt och konsekvenser. Det är en berättelse som å ena sidan handlar om inkludering, erkännande, framtidstro och realiserandet av drömmar, å andra sidan om normalisering, exkludering och villkorad gemenskap. Med andra ord, att bli en god samhällsmedborgare handlar inte enbart om att tillägna sig relevant kunskap. Det är lika mycket en process av att forma en person – dennes självuppfattning och -uttryck – vilket öppnar upp för en diskussion om gränserna för vuxenutbildningens uppdrag.


Boken vänder sig till studenter inom lärarutbildningarna, yrkes- verksamma lärare, skolledare, studievägledare, folkbildare och politiker som intresserar sig för frågor om vuxenutbildningens och folkbildningens roll i att fostra framtida medborgare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 170 Edition: 1
Keywords
Vuxenutbildning, Komvux, Folkhögskola, Medborgarskap, Kommunal vuxenutbildning, Folkhögskolor, Sverige
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152581 (URN)9789144126579 (ISBN)
Available from: 2018-11-08 Created: 2018-11-08 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Abrandt Dahlgren, M., Gustavsson, M. & Fejes, A. (2018). Professional practice, education and learning: A sociomaterial perspective. Studies in Continuing Education, 40(3), 239-241
Open this publication in new window or tab >>Professional practice, education and learning: A sociomaterial perspective
2018 (English)In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126X, Vol. 40, no 3, p. 239-241Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150401 (URN)10.1080/0158037X.2018.1508174 (DOI)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-09-13Bibliographically approved
Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018). Skolan och framtiden (1ed.). In: Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (Ed.), Skolan, marknaden och framtiden: (pp. 293-296). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skolan och framtiden
2018 (Swedish)In: Skolan, marknaden och framtiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 293-296Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
Skola, marknad, framtid, skolval, marknadisering
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144503 (URN)9789144119960 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-02-01Bibliographically approved
Fejes, A., Dahlstedt, M., Mešić, N. & Nyström, S. (2018). Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs verksamhet med asylsökande. Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund, ABF
Open this publication in new window or tab >>Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs verksamhet med asylsökande
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Svenskar från dag ett
Abstract [sv]

Svenska(r) från dag ett är den andra forskningsrapporten i ABFs skriftserie folkbildning och forskning.

Rapporten beskriver folkbildningen och specifikt ABFs verksamhet för asylsökande i satsningen ”Svenska från dag ett”. Den tar upp hur verksamheten bidrar till migranters sociala inkludering, hur lärandet organiseras och den speciella ovissa situation som deltagaren befinner sig i samt hur det påverkar ledare och lärandet.

Den har tillkommit i samarbetet mellan ABF och Linköpings universitet och är en del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund, ABF, 2018. p. 74
Series
ABFs skriftserie Folkbildning och Forskning
Keywords
Migration, Nyanlända, Folkbildning, Studieförbund, ABF, Arbetarnas bildningsförbund
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-149505 (URN)9789185405411 (ISBN)
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2018-11-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications