liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson, Madelaine
Publications (10 of 13) Show all publications
Johansson, M. (2014). Högskolepedagogik och examination: universitetsläraruppdragets Janusansikte?. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Högskolepedagogik och examination: universitetsläraruppdragets Janusansikte?
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport är att bidra med ett underlag som stöd för universitetslärare i rollen som examinator och som kurs- och utbildningsansvariga vid Linköpings universitet. Intentionen är att rapporten ska bidra med kunskap och idéer inför val vad gäller design av kurser. Fokus ligger på examinationsförfarandet, utifrån såväl pedagogiska som juridiska perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 83 inkl. bilaga 1
Series
CUL-rapporter, ISSN 1650-8173, E-ISSN 1652-9278 ; 2014:19
National Category
Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110411 (URN)978-91-7519-275-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-10 Created: 2014-09-10 Last updated: 2018-02-15Bibliographically approved
Eriksson, J., Glad, W. & Johansson, M. (2012). Attitudes and experiences of user involvement in early stages of residential projects. In: ENHR Conference 2012: Housing, Local Welfare and Local Market in a Global Context. Paper presented at European Network for Housing Research Conference, 24-27 June 2012, Lillehammer Norway.
Open this publication in new window or tab >>Attitudes and experiences of user involvement in early stages of residential projects
2012 (English)In: ENHR Conference 2012: Housing, Local Welfare and Local Market in a Global Context, 2012Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

One factor influencing quality development in the building industry is the ability of

users, such as residents, to identify and express their requirements for the product,

i.e., the residential building. Drawing on a study of the development of user

involvement in designing, producing, and managing building projects, this paper

focuses on user participation in the front-end activities of residential projects. To map

current perceptions and approaches, building industry actors met in four focus

groups. Group participants were asked to reflect on the definition of user, how

communication is handled, how information from users is used, and challenges and

opportunities in involving the user. Regardless of level of experience, participants

agreed on the importance and potential of user involvement and on the need for

specific methods to acquire useful outputs.

Keywords
Housing, construction, front-end activities, end-users
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-80864 (URN)
Conference
European Network for Housing Research Conference, 24-27 June 2012, Lillehammer Norway
Projects
Formas-IQ Samhällsbyggnad Arena Brukare och krav
Funder
Formas
Available from: 2012-08-31 Created: 2012-08-31 Last updated: 2018-01-12
Johansson, M., Sandén, P. & Johansson, A. (2012). Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet. In: Elinor Edvardsson Stiwne (Ed.), Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011. Paper presented at LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, Linköping (pp. 122-136). Linköping
Open this publication in new window or tab >>Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet
2012 (Swedish)In: Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011 / [ed] Elinor Edvardsson Stiwne, Linköping, 2012, p. 122-136Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

År 2005 introducerades individuella basgruppsunderlag (IBU) vid Miljövetarprogrammet som en del i det kontinuerliga utvecklingsarbete som pågår i lärargruppen. Motivet var primärt att synliggöra den enskilda studentens insatser och lärande men även att ge lärarna ett verktyg till säkrare bedömning av studentens aktiva deltagande i basgruppsarbetet. Då IBU är ett i PBLsammanhang nytt verktyg har vi sett ett behov av att utvärdera och dokumentera dess potential som ett stöd i studenternas lärande och som en förstärkning av möjligheterna att examinera den enskilde studentens insatser i basgruppen. Studien har visat att IBU:er har skapat möjligheter att stödja studenters lärande genom att synliggöra, såväl för studenten själv som handledaren, var i lärandeprocessen studenten befinner sig och erbjuder därigenom en möjlighet till stöd för studenternas metakognitiva kompetens, till stor del skapad genom dokumentationsprocessen. De intervjuade lärarna beskriver att IBU:er stärker möjligheten att bedöma studenternas förberedelser inför basgruppsmötet och därmed också examinera studentens aktiva deltagande i basgruppsarbetet .

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2012
Series
CUL-rapporter, ISSN 1650-8173, E-ISSN 1652-9278 ; 16
Keywords
Problembaserat lärande (PBL), studenters lärandeprocesser, lärandereflektion, bedömning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81629 (URN)978-91-7519-881-1 (ISBN)
Conference
LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, Linköping
Available from: 2012-09-19 Created: 2012-09-19 Last updated: 2018-02-05Bibliographically approved
Jonsson, A., Andersson, L., Alkan Olsson, J. & Johansson, M. (2011). Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements. Journal of Environmental Planning and Management, 54(7), 909-935
Open this publication in new window or tab >>Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements
2011 (English)In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 54, no 7, p. 909-935Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Management by objectives is intrinsic to the EU Water Framework Directive (WFD) and Swedish environmental policy. We describe three approaches to formulating objectives via model-assisted dialogue with local stakeholders, concerning eutrophication in a coastal drainage area in south-eastern Sweden: a WFD eco-centred approach based on “natural state”, Swedish environmental policy reformulated into quantified reduction goals, and a participatory approach based on local stakeholder definitions of desirable environmental status. Despite representativity problems, we conclude that local stake­holder participation in formulating local goals could increase goal function­ality and robustness when adapting and implementing national and EU WFD goals at the local level.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2011
Keywords
participatory water management; management by objectives (MBO); local goal formulation; stakeholder involvement
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-66213 (URN)10.1080/09640568.2010.541738 (DOI)000299201800004 ()
Available from: 2011-03-08 Created: 2011-03-08 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Svensson, T., Johansson, M. & Asplund, T. (2011). Interdisciplinary Environmental Science in problem-based learning:  introducing complexity to students. In: Celebrating the Past and Embracing the Future:  Evolution and Innovation in Problem-based Learning: Past & Embracing the Future Conference - 30th - 31st March 2011.
Open this publication in new window or tab >>Interdisciplinary Environmental Science in problem-based learning:  introducing complexity to students
2011 (English)In: Celebrating the Past and Embracing the Future:  Evolution and Innovation in Problem-based Learning: Past & Embracing the Future Conference - 30th - 31st March 2011, 2011Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-71921 (URN)
Available from: 2011-11-09 Created: 2011-11-09 Last updated: 2019-09-01
Bjuremark, A. & Johansson, M. (2011). "The double role - a sustainable academic career ". Paper presented at LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24.
Open this publication in new window or tab >>"The double role - a sustainable academic career "
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
academic career, akademisk karriär
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73189 (URN)
Conference
LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24
Projects
LiU Junior Faculty Career Day 2011
Available from: 2011-12-21 Created: 2011-12-21 Last updated: 2011-12-29
Johansson, M. & Svensson, T. (Eds.). (2009). Att lära för det okända: Miljövetarprogrammets jubileumsskrift. Linköping: LiU
Open this publication in new window or tab >>Att lära för det okända: Miljövetarprogrammets jubileumsskrift
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: LiU, 2009
Keywords
miljövetenskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-59049 (URN)978-91-7393-641-5 (ISBN)
Available from: 2010-09-07 Created: 2010-09-07 Last updated: 2018-01-12
Johansson, M., Hjerpe, M., Simonsson, L. & Storbjörk, S. (2009). Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Denna rapport ingår i forskningsprojektet Kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar i Östergötland, vilket finansieras av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och utförs av forskare verksamma vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR). Projektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för kommuners sårbarhet och förutsättningar för att öka sin robusthet inför klimatförändringar och klimatrelaterade risker. Projektet pågår från augusti 2008 till augusti 2011 och studerar huvudsakligen tre övergripande problemställningar:

  1. Varför, när och hur är lokalsamhället sårbart? Vi identifierar kritiska faktorer, som enskilt eller i kombination, bidrar till sårbarhet – både samhälleliga och biogeofysiska aspekter.
  2. Hur gör man för att bedöma en kommuns sårbarhet? Vi testar metoder/övningar för mer integrerade sårbarhetsbedömningar på lokal nivå. Vi diskuterar bland annat: krav på information och kunskap, resurser, uppdateringar, analyskapacitet, tillämpbarhet och implementering i existerande organisationer och förvaltningar.
  3. Hur kan man minska en kommuns sårbarhet? Vi analyserar vilka möjligheter, hinder och begränsningar för anpassning inför klimatförändringar som uppfattas inom kommunala förvaltningar för såväl beslutsfattare som tjänstemän.

Denna rapport utgör steg 1 i projektet och består av en kartläggning av läget i samtliga kommuner i Östergötland. Syftet är att ge en bild av hur östgötakommunerna ser på risker och sårbarhet inför samtida klimatvariationer och kommande klimatförändringar, pågående arbete (kartläggningar, policy, strategier, åtgärder, etc.) kopplat till risker, sårbarhet och anpassning samt frågor kring organisation, samverkan, roll- och ansvarsfördelning. Utifrån kartläggningens resultat kommer ett mindre antal fördjupningar att genomföras under 2010.

Kartläggningen (kapitel 6) har genomförts och sammanställts av Madelaine Johansson. Mattias Hjerpe har varit huvudförfattare för kapitel 2 och 5, Louise Simonsson för kapitel 3 och Sofie Storbjörk för kapitel 4. Kapitel 8 har skrivits gemensamt av Hjerpe, Simonsson och Storbjörk. Arbetet har koordinerats av Sofie Storbjörk.

Författarna riktar ett varmt tack till alla kommunrepresentanter som så generöst delade med sig av sin arbetstid, sina reflektioner och erfarenheter, CKS för finansiering av projektet, Eva Lindblad för layout och granskning och Tora Friberg för granskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. p. 117
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2009:4
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56435 (URN)978-91-7393-451-0 (ISBN)
Available from: 2010-05-12 Created: 2010-05-12 Last updated: 2015-09-22Bibliographically approved
Johansson, M., Hjerpe, M., Simonsson, L. & Storbjörk, S. (2009). Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar. Linköping: LiU Tryck
Open this publication in new window or tab >>Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är inom lokalsamhället som klimatförändringarnas konsekvenser först kommer att göra sig gällande. Regionala klimatscenarier visar att dessa konsekvenser kommer att variera rumsligt, vilket skapar skilda utgångslägen i landets kommuner. Några av konsekvenserna kommer inte att bli synliga förrän pålång sikt och flera klimatparametrar behäftas fortfarande med så pass stor osäkerhet att det är svårt att bedöma hur de kommer att förändras i vårt land.

Extrema väderhändelser får stor uppmärksamhet i media och skapar ett tryck på den kommunala förvaltningen, som ofta står där med frågan: Vad gör ni åt detta? De svenska kommunerna har genom sitt planmonopol och utpekade ansvar för riskhantering en viktig roll att spela inom klimatanpassningen. I aggregerade jämförelser som görs mellan länders anpassningsförmåga – hur väl rustade de är för att svara på klimatförändringarna och initiera åtgärder – så antas Sverige och övriga nordiska länder ha en relativt hög förmåga till anpassning. Å andra sidan visar erfarenheterna av de senaste årens extrema väderhändelser såsom översvämningar och stormar att det finns klara begränsningar i beredskap och robusthet ur ett klimatperspektiv.

Vår utgångspunkt är att det behövs en djupare kunskap om de svenska kommunernas sårbarhet i bred mening, samt om de drivkrafter och utmaningar som påverkar kommunernas förmåga att hantera ett förändrat klimat genom att minska sin sårbarhet och öka sin robusthet. Kort uttryckt gäller det att skapa förutsättningar för att ”tänka efter före” eftersom ett proaktivt handlande ger såväl större frihetsgrader som ökad kostnadseffektivitet än ett mer avvaktande och reaktivt angreppssätt.

I rapporten redovisas huvudsakligen resultatet av en kartläggning av hur samtliga 13 östgötakommuner ser på risker och sårbarhet inför samtida klimatvariationer, extrema väderhändelser och framtida klimatförändringar, pågående arbete (i form av kartläggningar, policy, strategier, åtgärder etc.), ansvars- och rollfördelning, organisation och samverkan samt reflektioner 0m drivkrafter och barriärer för sårbarhets- och anpassningsarbetet. Rapporten pekar också ut vägar framåt i form av tre förslag till fördjupade studier av risker, sårbarhet och anpassning i Östergötland: (i) klimatanpassningen och den lokala politiken, (ii) det goda samhället och klimatsårbarheten och (iii) att mäta/bedöma känslighet inför klimatförändringar.

Rapporten innehåller även ett antal kapitel som syftar till att ge en fördjupad förståelse av centrala begrepp, bedömningstekniker och liknande, aktuellt kunskapsläge gällande sårbarhet och anpassning och – förhoppningsvis – en viss portion inspiration i det kommande arbetet med risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar.

Bland annat diskuteras olika sätt att närma sig frågan om sårbarhet inför klimatförändringar med ett särskilt fokus på begreppen exponering, känslighet och anpassningsförmåga. Vi beskriver därefter kort risker och sårbarhet inför de framtida klimatförändringar som Sverige står inför, utifrån klimat- och sårbarhetsutredningen. Vidare belyser vi hur klimatanpassning har vuxit fram på den politiska och administrativa agendan i Sverige samt ger exempel på hur några av landets kommuner idag arbetar med anpassningsfrågor samt – utifrån parallellt pågående fallstudier – erfarenheter av kritiska faktorer för förändring. Därefter presenteras klimatanpassningsportalens ”tio steg mot en anpassningsplan” följt av en redovisning av skillnader och likheter mellan fyra vanliga typer av bedömningar av klimatsårbarhet och klimatanpassning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: LiU Tryck, 2009. p. 117
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2009:4
Keywords
klimatrelaterade risker, sårbarhet, klimatanpassning, klimatförändring
National Category
Social Sciences Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54384 (URN)978-91-7393-451-0 (ISBN)
Projects
Kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatförändringar i Östergötland
Available from: 2010-03-12 Created: 2010-03-12 Last updated: 2010-04-07Bibliographically approved
Johansson, M. (2008). Barriärer och broar: Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Barriärer och broar: Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Barriers and Bridges : Communicative conditions within the Swedish environmental objectives implementation process
Abstract [sv]

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. Myndigheter har tilldelats ansvaret för att de nationella miljömålen implementeras, men att målen nås är hela samhällets ansvar. I denna avhandling analyseras de kommunikativa villkoren i det svenska miljömålsarbetet. Studien bygger till stor del på erfarenheter som kommit till uttryck i de fokusgruppsintervjuer som genomförts med miljömålsansvariga tjänstemän på centrala, regionala samt kommunala myndigheter. Såväl politiska dokument som myndighetsrapportering har analyserats och satts i relation till tjänstemännens erfarenheter. Utifrån teorier om målstyrning, implementeringsprocesser och kommunikation i sociala system analyseras sedan kommunikativa barriärer och broar, hur de visar sig och kan förklaras.

Avhandlingen visar att det finns kommunikationsbarriärer men också broar i miljömålsarbetet. När nya mål och beslut ska omsättas i etablerade organisationer uppstår kommunikationsbarriärer både inom myndigheter och i kommunikationen med andra aktörer i samhället. Att implementera beslut om ett nytt målstyrningssystem i en komplex omvärld med dess ekologiska såväl som sociala system är ingen friktionsfri process. Olika systemkoder som är i bruk kan förklara en del av problematiken, men även otydlighet i målsystem och bristande resurstilldelning. En utmaning inför framtiden blir att skapa information som ger resonans och skapar mening i olika sociala system och därigenom bidrar till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Abstract [en]

In 1999, the Swedish Parliament introduced a new management by objectives (MBO) approach to sustainable development politics with the adoption of 15 national environmental quality objectives, ambitious objectives that are to be achieved within 20 years. Overall responsibility for implementing and evaluating the environmental objectives at the national level is assigned to central agencies but also for business and the public. This dissertation analyses the communicative conditions within the environmental objectives implementation process. The analysis in this study has a social system theoretical approach.

The system with National Environmental Quality Objectives has both pros and cons. The National Environmental Quality Objectives has been difficult to communicate in established organisations as well as different sector agencies and departments. A challenge for the future is to adjust information and communication to a differentiated society on purpose to get resonance and understanding about the efforts needed to fulfil the National Environmental Objective’s achievement.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. p. 273
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 469
Keywords
Communication, Environmental politics, Environmental Objectives, Management by Objectives, Implementation processes, Social Systems Theory, Kommunikation, miljöpolitik, miljökvalitetsmål, målstyrning, implementeringsprocesser, social systemteori
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-15776 (URN)9789173937306 (ISBN)
Public defence
2008-12-19, K3, Hus Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-12-03 Created: 2008-12-03 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications