liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 161) Show all publications
Hagqvist, E., Ekberg, K., Lidwall, U., Nyberg, A., Landstad, B. J., Wilczek, A., . . . Sjöström, M. (2022). The Swedish HealthPhys Study: Study Description and Prevalence of Clinical Burnout and Major Depression among Physicians. Chronic Stress, 6
Open this publication in new window or tab >>The Swedish HealthPhys Study: Study Description and Prevalence of Clinical Burnout and Major Depression among Physicians
Show others...
2022 (English)In: Chronic Stress, ISSN 2470-5470, Vol. 6Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: The study purpose was to describe the Swedish HealthPhys cohort. Using data from the HealthPhys study, we aimed to describe the prevalence of clinical burnout and major depression in a representative sample of Swedish physicians across gender, age, worksite, hierarchical position, and speciality in spring of 2021, during the third wave of the Covid-19 pandemic. Method: The HealthPhys questionnaire was sent to a representative sample of practising physicians (n = 6699) in Sweden in February to May of 2021 with a 41.3% response rate. The questionnaire included validated instruments measuring psychosocial work environment and health including measurements for major depression and clinical burnout. Results: Data from the HealthPhys study showed that among practising physicians in Sweden the prevalence of major depression was 4.8% and clinical burnout was 4.7%. However, the variations across sub-groups of physicians regarding major depression ranged from 0% to 10.1%. For clinical burnout estimates ranged from 1.3% to 14.5%. Emergency physicians had the highest levels of clinical burnout while they had 0% prevalence of major depression. Prevalence of exhaustion was high across all groups of physicians with physicians working in emergency departments, at the highest (28.6%) and anaesthesiologist at the lowest (5.6%). Junior physicians had high levels across all measurements. Conclusions: In conclusion, the first data collection from the HealthPhys study showed that the prevalence of major depression and clinical burnout varies across genders, age, hierarchical position, worksite, and specialty. Moreover, many practising physicians in Sweden experienced exhaustion and were at high risk of burnout. © The Author(s) 2022.

Place, publisher, year, edition, pages
SAGE Publications Inc., 2022
Keywords
burnout; COVID-19; depression; physicians; Sweden
National Category
Psychiatry
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-193312 (URN)10.1177/24705470221083866 (DOI)35402760 (PubMedID)2-s2.0-85128344613 (Scopus ID)
Note

Funding Agencies|Swedish Research Council for Health, working life and welfare (grant number 2019-00311) and Stockholm Region (20191179)

Available from: 2023-05-01 Created: 2023-05-01 Last updated: 2023-08-21
Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A. & Ekberg, K. (2018). Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 59(3), 351-365
Open this publication in new window or tab >>Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work
2018 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 59, no 3, p. 351-365Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Previous research has shown that social support is important for health and performance at work, but there is a lack of research regarding managers social support at work, and if it needs to be improved. OBJECTIVE: To investigate managers perception of work-related social support, and facilitators and hindrances that influence their seeking of social support at work. METHODS: Semi-structured interviews with sixty-two managers in two Swedish organizations. RESULTS: Work-related support, which strengthened their managerial image of being competent, was sought from sources within the workplace. Sensitive and personal support, where there was a risk of jeopardizing their image of being competent, was sought from sources outside the workplace. Access to arenas for support (location of the workplace, meetings, and vocational courses) and the managerial role could facilitate their support-seeking, but could also act as hindrances. Because attending different arenas for support were demanding, they refrained from seeking support if the demands were perceived as too high. CONCLUSIONS: Different supportive sources are distinguished based on what supportive function they have and in which arenas they are found, in order to preserve the confidence of the closest organization and to maintain the image of being a competent and performing manager.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2018
Keywords
Image; health; leadership; work conditions
National Category
Pedagogy Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147595 (URN)10.3233/WOR-182690 (DOI)000429585100005 ()29630581 (PubMedID)
Available from: 2018-04-26 Created: 2018-04-26 Last updated: 2022-09-02
Ekberg, K., Bernfort, L., Karlsson, N., Linderoth, C. & Persson, J. (2017). Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare: samband med återgång i arbete och produktion. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare: samband med återgång i arbete och produktion
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien syftade till att undersöka vilka åtgärder arbetsgivare gör för sjukskrivna medarbetare och vilka kostnader arbetsgivare och samhället har i samband med sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Totalt 3000 sjukskrivna personer i AFA Försäkrings register med diagnoserna psykiska besvär eller besvär i rörelseorganen fick ett informationsbrev och förfrågan om samtycke till att forskarna skulle få skicka en enkät till deras arbetsledare; 393 sjukskrivna gav samtycke. En  webbenkät skickades till dessa arbetsledare. Totalt 198 arbetsledare (50 %) till sjukskrivna personer besvarade enkäten.

Resultaten visar att arbetsgivare genomför en rad olika åtgärder och anpassningar när en medarbetare blir sjukskriven. Analyserna visade att dessa åtgärder och anpassningar i viss mån beror på vem den sjukskrivne medarbetaren är. Åtgärder och anpassningar var vanligare för sjukskrivna med psykiska diagnoser, för högutbildade och för sjukskrivna i högkvalificerade yrken. Kvinnor fick i högre grad anpassningar och åtgärder såsom ändrade arbetsuppgifter och psykosocialt stöd jämfört med män.

Demografiska faktorer visade sig ha mindre betydelse för om den sjukskrivne återgick i arbete eller ej. Multipla logistiska regressionsanalyser visade att åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen hade signifikanta samband med en ökad chans för återgång i arbete. Resultaten visade också att för sjukskrivna medarbetare vars arbetsledare hade tagit många kontakter med andra aktörer, som HR-avdelningen, företagshälsan och/eller Försäkringskassan var sannolikheten lägre att den sjukskrivne medarbetaren återgick i arbete. Arbetsledare tog fler kontakter, om den sjukskrivne medarbetaren hade en psykisk diagnos.

Sjuknärvaro och produktionsförlust före, under och efter sjukskrivningen skattades av arbetsledarna. Sammanlagt beräknades produktionsförlusterna till cirka SEK 100 000 per sjukskrivningsfall. Härutöver lägger arbetsgivare tid på att ta kontakter, genomföra åtgärder och anpassningar och organisera om arbetet. Arbetsledare hade mycket oklar eller saknade helt uppfattning om vad tid, åtgärder och anpassningar kostar, varför detta inte har kunnat analyseras närmare. De beräknade genomsnittliga kostnaderna till följd av produktivitetsförluster är således en underskattning av de faktiska kostnaderna för arbetsgivare.

Studien visar att arbetsledares kunskap om vad sjuknärvaro och sjukfrånvaro kostar för verksamheten och för samhället är begränsad. En ökad kostnadsmedvetenhet skulle kunna stimulera till att större resurser läggs på att implementera policys för hälsofrämjande åtgärder och att utbilda arbetsledare i att hantera frågor om hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 46
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2017:3
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142072 (URN)
Available from: 2017-10-20 Created: 2017-10-20 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Bejerot, E., Gustavsson, M., Hasselbladh, H., Forsberg Kankkunen, T. & Ekberg, K. (2017). Occupational Control on Drift—National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments. Professions & Professionalism, 7(2), Article ID e1765.
Open this publication in new window or tab >>Occupational Control on Drift—National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments
Show others...
2017 (English)In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 2, article id e1765Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Swedish emergency departments, various initiatives have been introduced in order to reduce long waiting times for patients: lean methods, targets for waiting times related to revenues, interprofessional teams, and different forms of triage systems. This study focuses on the physicians’ views on dilemmas related to these interventions. The study is based on the interviews with 14 physicians in four emergency departments. The interviews have been analysed thematically and presented in the form of brief narratives. The study follows changes from clinical practice to the national policy level. The changes appear to be ineffective or counterproductive—waiting times are rather getting longer, but the measures have a number of other effects. Decisions are taken at a central level and are carried out by means of rules, incentives, and projects and end in the medical profession being displaced from the central position they have held in the working processes of health care.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Oslo, 2017
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142911 (URN)10.7577/pp.1765 (DOI)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2017-11-09 Created: 2017-11-09 Last updated: 2023-11-24
MacEachen, E., Du, B., Bartel, E., Ekberg, K., Tompa, E., Kosny, A., . . . Stapleton, J. (2017). Scoping Review of Work Disability Policies and Programs. International Journal of Disability Mangement Research, 12, 1-11
Open this publication in new window or tab >>Scoping Review of Work Disability Policies and Programs
Show others...
2017 (English)In: International Journal of Disability Mangement Research, ISSN 1833-8550, E-ISSN 1834-4887, Vol. 12, p. 1-11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: This scoping review identifies the foci of research articles that address government laws, policies and programs designed to foster labour market integration of people who, due to illness or disability, face challenges entering or staying in the workforce. Method: A systematic search of English-language peer-reviewed articles published between 2000 and 2014 yielded 14,474 articles. Title and abstract review identified 723 included articles that addressed government-led programs, policy or legislation on work integration and/or income support after injury, illness or impairment. These were sorted by theme, work disability program or policy, disability type, jurisdiction and year published. Results: The number of articles published that address work disability laws, policies and programs increased steadily. Most articles addressed disability in general. Among articles with a specific health focus, mental health was the most common. Research gaps are identified for mixed method study designs, chronic and episodic conditions, illness and cancer, and for work disability policy studies outside of North America, Northern Europe and Australia. Conclusions: We find a growing number of published articles about work disability and policy and identify specific areas where is a need for further research. Copyright © 2017 The Author(s).

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2017
Keywords
policy; return to work; scoping review; work disability; work reintegration
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-146487 (URN)10.1017/idm.2017.1 (DOI)2-s2.0-85021081650 (Scopus ID)
Note

Export Date: 7 April 2018; Review; Correspondence Address: MacEachen, E.; School of Public Health and Health Systems, University of Waterloo, 200 University Avenue West, Canada; email: ellen.maceachen@uwaterloo.ca

Available from: 2018-04-07 Created: 2018-04-07 Last updated: 2018-04-07
Gustavsson, M., Bejerot, E. & Ekberg, K. (2016). Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Läkare i akutsjukvård är en egen basspecialitet sedan 2015. En ny specialitet och stor efterfrågan på akutläkare innebär en omställning för akutmottagningarna, sjukhusen och gängse utbildningssystem för läkare. Föreliggande studie initierades som en konsekvens av behovet av dessa behov av förändringar – vilka är förutsättningarna på landets akutmottagningar för att den nya specialiteten ska få goda arbetsförhållanden och stanna kvar på akutmottagningarna?

I studien genomfördes inledningsvis en intervjustudie med 14 akutläkare. Därefter utvecklades en webb-baserad enkät. Totalt 15 akutmottagningar i landet valde att deltaga i studien, och 147 läkare på akutmottagningar (51%) besvarade enkäten. Forskargruppen har erbjudit samtliga medverkande akutmottagningar återkoppling av resultaten, några akutmottagningar har deltagit i dessa möten. Tanken med återkopplingarna är att ge underlag för förbättringsarbetet inom respektive akutmottagning.

Resultaten av intervjustudien och enkätstudien visar att det finns en stor variation mellan de olika akutmottagningarna med avseende på hur arbetet organiseras, hur arbetsmiljön blir för läkarna, hur läkarna mår och i vilken grad de vill stanna kvar på akutmottagningen.

De tre distinkta faserna inflöde, vårdprocess och utflöde utgör ramen för arbetets förutsättningar på akutmottagningar. Hur inflödet organiseras beror dels på politiska beslut, dels på triage processen inom akutmottagningen. Ofta görs arbetet i team, ett välfungerande team ger bättre förutsättningar i arbetet än team med oerfarna medlemmar. Att arbeta i team kan vara en ny erfarenhet för många läkare och övrig vårdpersonal och ställer krav på relevant utbildning för detta. Även oklarheter i rollerna inom teamet kan försvåra arbetet.

Många akutläkare rapporterar att vårdprocessen inom akutmottagningarna organiserats så att de får många oskäliga och onödiga arbetsuppgifter: dubbeldokumentation, att jaga vårdplatser, rutiner kring intagning eller överflyttning av patienter, administrativa uppgifter, mm. Denna typ av arbetsuppgifter fördubblar risken för arbetsrelaterad anspänning och utmattning bland akutläkarna. Många akutläkare upplever också oacceptabel tidspress och överbelastning, samtidigt som de anser sig ha måttligt inflytande över verksamhetsnära frågor om hur arbetet skall organiseras. Ett gott inflytande över arbetet kan kompensera för höga krav, men i denna studie finner vi inte belägg för att graden av inflytande kompenserar för de höga kraven. Höga krav i arbetet har starka samband med en ökad risk för trötthet bland akutläkare.

Generellt sett har läkarna en mycket positiv inställning till den nya specialiteten och de menar att patientflödet förbättras. Akutläkare uppfattas dock ha låg status jämfört med traditionella specialiteter. Följande slutsatser dras från denna studie.

  • De flesta akutläkare mår bra, men en tredjedel av akutläkarna har symptom på arbetsrelaterad anspänning, utmattning och trötthet. Dessa symptom är vanligare bland kvinnliga akutläkare. Symptomen har starka samband med arbetets organisering. Organisering av arbetet bidrar till förekomsten av onödiga och oskäliga arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning. Akutläkarna har inte inflytande över verksamhetsnära frågor och upplever sin autonomi och sitt inflytande som reducerat på grund av organisatoriska förändringar. Ett gott arbetsklimat innebär att risken för att utveckla dessa symptom minskar. Ett gott arbetsklimat bygger dels på ett väl fungerande teamarbete, dels på ett gott ledarskap där akutläkarna uppfattar att de får stöd och återkoppling på sitt arbete.
  • Införande av nya organisations- och flödesmodeller inspirerade av lean och teamorganisering används för att effektivisera arbetet. I denna förändringsprocess går verksamheten från en vertikal organisation som bygger på profession till en horisontell organisation som bygger på teamarbete. Detta kan skapa otydliga professionsgränser mellan läkare och annan vårdpersonal. Studien pekar på att det kan finnas vissa motsättningar mellan olika yrkesgrupper på akutmottagningarna och att det kan finnas oklarheter i vem som är teamledare. Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning är inte alltid utvecklad, vilket kan leda till meningsmotsättningar. Akutmottagningar uppfattas ofta som sjuksköterskornas arena, medan läkare, som har det medicinska ansvaret, uppfattar sig som faktiska ledare. En viktig förutsättning för ett väl fungerande teamarbete är att de olika ingående professionerna har fått träning och utbildning i teamarbete.
  • En relativt stor andel av de läkare som arbetar på akutmottagningar, eller som avser att bli specialister i akutsjukvård, är inte helt tillfreds med sina arbetsförhållanden. Ungefär hälften av läkarna har övervägt att byta arbetsgivare eller att byta klinik. Viljan att stanna kvar inom akutmottagningen har starkt samband med om läkaren får stöd och feedback från ledningen. Andra studier har visat att symptom på utmattning ökar benägenheten att byta arbete. Majoriteten av de som svarat på enkäten är ST-läkare inom akutsjukvård vilket indikerar att det är viktigt att tidigt uppmärksamma symptom på utmattning för att förebygga att yngre läkare väljer att lämna arbetet.

Hur arbetet på akutmottagningar organiseras har betydelse för arbetsmiljön och för om processer och flöden möjliggör för läkarna att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. En akutmottagning måste ses som en del i vårdkedjan i ett större system, men också att akutmottagningen är ett system i sig med lokala förutsättningar som styr in- och utflödet av patienter. Interventioner för att förbättra arbetsförhållanden kan därför inte begränsas till enskilda faktorer utan bygga på hur förutsättningar för hälsopromotiva arbets- och lärmiljöer skapas i organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 59
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2016:4
Keywords
Läkare, Akutmottagningar
National Category
Social Sciences Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-134748 (URN)
Available from: 2017-02-24 Created: 2017-02-24 Last updated: 2017-02-27Bibliographically approved
Ekberg, K., Pransky, G. S., Besen, E., Fassier, J.-B., Feuerstein, M., Munir, F. & Blanck, P. (2016). New Business Structures Creating Organizational Opportunities and Challenges for Work Disability Prevention.. Journal of occupational rehabilitation, 26(4), 480-489
Open this publication in new window or tab >>New Business Structures Creating Organizational Opportunities and Challenges for Work Disability Prevention.
Show others...
2016 (English)In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 26, no 4, p. 480-489Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose Flexible work arrangements are growing in order to develop resource-efficient production and because of advanced technologies, new societal values, changing demographics, and globalization. The article aims to illustrate the emerging challenges and opportunities for work disability prevention efforts among workers in alternate work arrangements. Methods The authors participated in a year-long collaboration that ultimately led to an invited 3-day conference, "Improving Research of Employer Practices to Prevent Disability," held October 14-16, 2015, in Hopkinton, Massachusetts, USA. The collaboration included a topical review of the literature, group conference calls to identify key areas and challenges, drafting of initial documents, review of industry publications, and a conference presentation that included feedback from peer researchers and a roundtable discussion with experts having direct employer experience. Results Both worker and employer perspectives were considered, and four common alternate work arrangements were identified: (a) temporary and contingent employment; (b) small workplaces; (c) virtual work/telework; and (d) lone workers. There was sparse available research of return-to-work (RTW) and workplace disability management strategies with regard to alternate work patterns. Limited research findings and a review of the grey literature suggested that regulations and guidelines concerning disabled workers are often ambiguous, leading to unsatisfactory protection. At the workplace level, there was a lack of research evidence on how flexible work arrangements could be handled or leveraged to support RTW and prevent disability. Potential negative consequences of this lack of organizational guidance and information are higher costs for employers and insurers and feelings of job insecurity, lack of social support and integration, or work intensification for disabled workers. Conclusions Future studies of RTW and workplace disability prevention strategies should be designed to reflect the multiple work patterns that currently exist across many working populations, and in particular, flexible work arrangements should be explored in more detail as a possible mechanism for preventing disability. Labor laws and policies need to be developed to fit flexible work arrangements.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2016
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-134746 (URN)10.1007/s10926-016-9671-0 (DOI)000392946000008 ()27704343 (PubMedID)
Available from: 2017-02-24 Created: 2017-02-24 Last updated: 2017-11-29
Nordström, K., Hemmingsson, T., Ekberg, K. & Johansson, G. (2016). SICKNESS ABSENCE IN WORKPLACES: DOES IT REFLECT A HEALTHY HIRE EFFECT?. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(2), 315-330
Open this publication in new window or tab >>SICKNESS ABSENCE IN WORKPLACES: DOES IT REFLECT A HEALTHY HIRE EFFECT?
2016 (English)In: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, ISSN 1232-1087, E-ISSN 1896-494X, Vol. 29, no 2, p. 315-330Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: Sickness absence in workplaces may reflect working conditions. It may also reflect a "healthy hire effect," i.e., that workplaces recruit individuals with experience of sickness absence differently. The purpose of the study was to determine if a history of sickness absence among recruits is associated with the average level of sickness absence in workplaces. Material and Methods: In a register-based follow-up study, Swedish workplaces with at least 5 employees in 2006 were selected (approximately 127 000 workplaces with 3.9 million employees). The workplaces were categorized according to the average workplace sickness absence in 2006 and the recruits were categorized according to the individual sickness absence in 2005. The workplaces with a high average level of sickness absence were more likely than those with a low level to hire employees with high sickness absence in the year preceding employment: men - odds ratio (OR) = 7.2, 95% confidence interval (CI): 6.6-7.8, women OR = 7.5, 95% CI: 6.9-8.1. Results: The results show that there is a greater likelihood of employing individuals with high levels of sickness absence in the workplaces with many days of the average sickness absence than in the workplaces with few days of the average sickness absence. Conclusions: The results suggest that sickness absence in workplaces may reflect a healthy hire effect.

Place, publisher, year, edition, pages
Nofer Institute of Occupational Medicine, 2016
Keywords
Mobility; Vocational rehabilitation; Average sickness absence; Disabled; Sick leave; Healthy worker effect
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124098 (URN)10.13075/ijomeh.1896.00522 (DOI)000367191300010 ()26670358 (PubMedID)
Note

Funding Agencies|AFA Insurance [090299]

Available from: 2016-01-25 Created: 2016-01-19 Last updated: 2018-01-10
Fagerlind Ståhl, A.-C., Gustavsson, M., Karlsson, N., Johansson, G. & Ekberg, K. (2015). Associations between organisation of work, work conditions, work-relatedf low and performance: a multilevel analysis.
Open this publication in new window or tab >>Associations between organisation of work, work conditions, work-relatedf low and performance: a multilevel analysis
Show others...
2015 (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this study is to investigate how organisation of work in terms of sociotechnical characteristics and use of tools inspired by lean production, and psychosocial conditions at the workplace, are associated with work-related flow and performance.

A questionnaire including questions concerning work organisation, psychosocial work conditions, work-related flow and self-rated performance was sent to employees in ten Swedish organisations; 4442 people (56%) responded. Multilevel logistic regression analyses were used in order to investigate organisation of work and work conditions in relation to work-related flow and performance. In addition, the association between work-related flow and performance was investigated.

Our results show that a high degree of lean tool use in combination with a low degree of sociotechnical characteristics was negatively associated with work-related flow but positively associated with performance. When decision latitude, social capital, and innovative learning climate were included in the model, the association was no longer significant in relation to work-related flow, but remained and was strengthen in relation to performance. Work-related flow had a positive association with performance.

The conclusion is that work-related flow and work conditions that enable individual and collective skill use are important for increased performance. When lean tools are used to a high degree, good decision latitude, social capital and innovative learning climate buffer negative effects on health, and increase performance.

Keywords
Job resources; health; well-being; job design
National Category
Learning Work Sciences Other Medical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117062 (URN)
Available from: 2015-04-15 Created: 2015-04-15 Last updated: 2015-04-15Bibliographically approved
Ekberg, K., Gustavsson, M. & Fagerlind Ståhl, A.-C. (2015). Conditions for presenteeism and production in changing organizations. In: Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar (Ed.), Sustainable development in organizations: studies on innovative practices (pp. 42-56). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Conditions for presenteeism and production in changing organizations
2015 (English)In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 42-56Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015
Keywords
Organisationsförändringar
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125516 (URN)000374407200004 ()978-17-8471-688-2 (ISBN)
Available from: 2016-02-25 Created: 2016-02-25 Last updated: 2016-05-19Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8031-7651

Search in DiVA

Show all publications