liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 46) Show all publications
Höst, G., Lundin Palmerius, K. & Schönborn, K. (2020). Nano for the Public: An Exploranation Perspective. IEEE Computer Graphics and Applications, 40(2), 32-42
Open this publication in new window or tab >>Nano for the Public: An Exploranation Perspective
2020 (English)In: IEEE Computer Graphics and Applications, ISSN 0272-1716, E-ISSN 1558-1756, Vol. 40, no 2, p. 32-42Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Public understanding of contemporary scientific issues is critical for the future of society. Public spaces, such as science centers, can impact the communication of science by providing active knowledge-building experiences of scientific phenomena. In contributing to this vision, we have previously developed an interactive visualization as part of a public exhibition about nano. We reflect on how the immersive design and features of the exhibit contribute as a tool for science communication in light of the emerging paradigm of exploranation, and offer some forward-looking perspectives about what this notion has to offer the domain.

Keywords
E-learning tools; Learning Technologies; Devices for learning; Learning Technologies; Artificial, augmented, and virtual realities; Multimedia Information Systems; Information Interfaces and Representation (HCI); H Information Technology and Systems; Educational simulations; Learning environments; Learning Technologies; Applications; Simulation, Modeling, and Visualization; Computing Methodologies
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-164020 (URN)10.1109/MCG.2020.2973120 (DOI)
Available from: 2020-03-02 Created: 2020-03-02 Last updated: 2020-03-13Bibliographically approved
Flint, J., Lundin Palmerius, K., Höst, G. & Schönborn, K. (2020). Virtual Worlds for Learning. CRC Press
Open this publication in new window or tab >>Virtual Worlds for Learning
2020 (English)Data set
Place, publisher, year
CRC Press, 2020
National Category
Nano Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-163527 (URN)
Available from: 2020-02-07 Created: 2020-02-07 Last updated: 2020-02-07Bibliographically approved
Stolpe, K. & Höst, G. (2019). En plats för samtal mellan profession och forskning. ATENA Didaktik (1)
Open this publication in new window or tab >>En plats för samtal mellan profession och forskning
2019 (Swedish)In: ATENA Didaktik, ISSN 2003-3486, no 1Article in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Välkommen till första numret av ATENA Didaktik - en digital, professionsvetenskaplig tidskrift om ämnesdidaktisk forskning inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Tidskriften vänder sig till lärarprofessionen och forskare, och vår förhoppning är att den ska ge lärare bättre förutsättningar att bygga undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

ATENA Didaktik – Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik – lanserades den 17 oktober 2019 i samband med att de första artiklarna publicerades på atenadidaktik.se. Det är en digital, professionsvetenskaplig tidskrift som erbjuder en samlad och enkel väg till ämnesdidaktisk forskning inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik. ATENA Didaktik fungerar också som ett forum där lärare kan dela med sig av sina erfarenheter som ett led i att dokumentera beprövad erfarenhet. Artiklarna som publiceras i tidskriften vänder sig i första hand till lärarprofessionen, det vill säga förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i grundskolan, på gymnasieskolan och i vuxenutbildningen. Den vänder sig även till lärare med särskilda utvecklingsuppdrag inom exempelvis kommuner och myndigheter, men också till skolledare på alla nivåer. Dessutom riktar sig ATENA Didaktik till lärarstudenter, lärarutbildare och forskare på lärosäten.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-164010 (URN)10.3384/ATENA.2019.1385 (DOI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2020-03-18Bibliographically approved
Stolpe, K., Höst, G. & Larsson, A. (Eds.). (2019). Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) är en konferens som arrangeras av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). Konferensen vänder sig till lärare och forskare inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik, med syftet att skapa dialog och erfarenhetsutbyte om hur undervisning kan utvecklas genom att basera den på forskning och beprövad erfarenhet.

FobasNT18 gick av stapeln den 13-14 mars 2018 och samlade cirka hundra deltagare från hela Sverige i Norrköping. Ungefär hälften av deltagarna var forskare och/eller lärarutbildare medan den andra hälften var lärare, pedagoger på muséer och Science centers eller myndighetspersoner från bland annat Skolverket och Skolinspektionen. Blandningen av olika professioner möjliggjorde spännande möten och samtal där undervisning om naturvetenskap och teknik var det gemensamma intresset.

Konferensens större teman kretsade kring hållbar utveckling och digitala verktyg i undervisningen. Detta avspeglas i de bidrag som finns representerade i den här boken, men också i de båda huvudtalarna: Helge Gresch, professor från universitetet i Münster, Tyskland som bjöd på en föreläsning med titeln Dealing with student conceptions in science classrooms: Results of a video-study on teleological explanations in the context of evolution och Ulrika Ryan, universitetsadjunkt och doktorand vid Malmö universitet som pratade om Att undervisa med digitala verktyg. Ulrika Ryans föreläsning videofilmades och finns att se via NATDID:s hemsida.

Konferensen Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är ett forum där deltagarna aktivt får delta i samtal kring forskning i relation till undervisningspraktik. För att uppmuntra detta samlades deltagarna i mindre grupper efter huvudtalarnas föreläsningar, för att utifrån sina egna erfarenheter diskutera vad de ville veta mer om. Varje grupp hade en samtalsledare som efter diskussionerna samlade ihop frågor, vilka sedan fördes vidare till en moderator. Därefter fick huvudtalaren med hjälp av moderatorn kommentera, fördjupa och besvara deltagarnas frågor och diskussionspunkter.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 150
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 3
National Category
Didactics Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-158020 (URN)9789176850442 (ISBN)
Available from: 2019-06-24 Created: 2019-06-24 Last updated: 2019-06-24Bibliographically approved
Stolpe, K., Höst, G. & Larsson, A. (Eds.). (2019). Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10– 11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Paper presented at Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10– 11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Konferensen ”Från forskning till fysikundervisning” har som syfte att låta lärare möta forskning som på olika sätt kan påverka undervisningen. Det kan både handla om fysikdidaktisk forskning och exempel på hur aktuell forskning inom fysik kan komma in i undervisningen. Det senare nämns exempelvis i högstadiets kursplan i fysik.

”Från forskning till fysikundervisning” är en konferensserie som arrangeras av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). NRCF har till uppgift att stödja lärares undervisning i fysik, från förskola till gymnasienivå. Vi strävar efter att överbrygga gapet mellan skolans praktik och forskning och att sprida resultat av forskningsbaserade utvecklingsarbeten. Den andra konferensen i serien ägde rum i Lund den 10-11 april 2018 och samlade 56 lärare och forskare från hela landet. Under konferensen varvades föreläsningar med parallella sessioner där deltagarna presenterade sina bidrag.

Hur fysik kan bli ett viktigt verktyg för att rädda liv genom att låta solljus desinficera vatten1 var temat för det första inbjudna föredraget som gavs av Pilar Fernandez-Ibáñez från Ulster University i Nordirland

Konrad Schönborn från Linköpings universitet visade under den andra föreläsningen exempel på hur interaktiva visualiseringar kan göra det osynliga synligt, både inom fysik och andra delar av naturvetenskapen. Deltagarna fick sedan möjlighet att under en workshop själva prova hur en värmekamera kan användas i klassrummet.

Claudia Haagen-Schützenhöfer från University of Graz i Österrike berättade under det tredje föredraget om designbaserad forskning som syftade till att elever ska uppnå bättre förståelse av begreppet ljus (Haagen-Schützenhöfer, 2017).

Den avslutande föreläsningen gavs av Stan Micklavzina från University of Oregon, USA. Han har utvecklat ett mycket stort antal demonstrationsexperiment för att illustrera olika fysikaliska fenomen. Han har även samarbetat med bland annat skådespelare och cirkusartister. Föreläsningen innehöll experiment som varit en del av en teaterföreställning om Nicola Tesla.

Även några av deltagarnas bidrag presenterades under plenarsessionerna. Linda Gunnarsson, Fredrik Nordling och Fredrik Olofsson från Hulebäcksgymnasiet demonstrerade ett lektionsupplägg för aktivt lärande. I ett sådant upplägg flyttas fokus i planeringen från frågan ”Vad ska läraren göra?” till ”Vad ska eleverna göra?” De använde undervisningsmetoden 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate. Som ett exempel på metoden fick deltagarna på konferensen se ett klipp från filmen Kill Bill. Därefter fick deltagarna, i smågrupper, med hjälp av en liten skrivtavla, analysera om det som visades i filmen kunde vara rimligt ur fysikalisk synvinkel.

Jakob Lavröd berättade om tävlingen International Young Physicists’ Tournament (IYPT)2 och hur denna tävling kan knytas till gymnasiearbetet. Under den följande pausen fick deltagarna möjlighet att träffa gymnasister som deltagit i tävlingen. De presenterade också några av sina experiment.

I den här konferensboken presenterar vi några av de bidrag som presenterades under konferensen – med fysiken i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 70
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 4
National Category
Didactics Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160929 (URN)9789179299804 (ISBN)
Conference
Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund
Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-15 Last updated: 2020-01-08Bibliographically approved
Stolpe, K. & Höst, G. (2019). Kemi för alla - Bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018, arrangerad av KRC. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kemi för alla - Bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018, arrangerad av KRC
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att detta ska ske behöver forskare och verksamma lärare kommunicera på flera olika sätt. Konferensen ”Kemi för alla” och denna skrift är ett bidrag till denna kommunikation.

Under år 2017 kontaktade NATDID Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och undrade om det fanns intresse för att tillsammans producera en skrift med fokus på kemididaktik. Tidigare hade ett samarbete mellan NATDID och Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) lett fram till en skriftsamling.

Idén om att göra något liknande, men med fokus på kemi, ledde fram till att konferensen ”Kemi för alla” arrangerades 1–2 oktober 2018 av KRC och NATDID i samverkan med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet. Målet med konferensen var att skapa en mötesplats kring kemiundervisning mellan verksamma lärare och forskare i kemi-/NV-didaktik, samt att producera en skrift som kan ge stöd till lärare som vill forskningsbasera sin undervisning i kemi.

Under konferensen hölls åtta föreläsningar med olika kemididaktiska infallsvinklar. Den här skriften innehåller artiklar som utgår från sex av föreläsningarna. Dessa handlar om alltifrån kemisk bindning, språkutvecklande kemiundervisning, vardagsanknuten och relevant kemiundervisning till mer abstrakta begrepp som kemins karaktär och didaktisk modellering av kemi. Dessutom hölls två föredrag om animeringar respektive virtual reality i kemiundervisningen.

I anslutning till varje föreläsning genomfördes workshops med ambitionen att ta tillvara konferensdeltagarnas undervisningsidéer. Resultaten skrevs ned av i förväg utsedda ”sekreterare” och delar av dessa anteckningar har författarna till denna skrift använt i sina artiklar.

De möten och samtal mellan forskning och skolans praktik som sker bland annat på konferenser som ”Kemi för alla” är viktiga för skolans utveckling på vetenskaplig grund. Vi tror på vikten av att långsiktigt bygga relationer mellan skolan och forskningen och hoppas kunna genomföra ytterligare en ”Kemi för alla” hösten 2020. Denna konferensbok syftar till att sprida de erfarenheter som presenterades vid konferensen i Stockholm till fler än de som var närvarande.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 5
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160716 (URN)9789179299606 (ISBN)
Available from: 2019-10-16 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Bohlin, G., Göransson, A. C., Höst, G. & Tibell, L. (2018). Insights from introducing natural selection to novices using animations of antibiotic resistance. Journal of Biological Education, 52(3), 314-330
Open this publication in new window or tab >>Insights from introducing natural selection to novices using animations of antibiotic resistance
2018 (English)In: Journal of Biological Education, ISSN 0021-9266, E-ISSN 2157-6009, Vol. 52, no 3, p. 314-330Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Antibiotic resistance is typically used to justify education about evolution, as evolutionary reasoning improves our understanding of causes of resistance and possible countermeasures. It has also been promoted as a useful context for teaching natural selection, because its potency as a selection factor, in combination with the very short generation times of bacteria, allows observation of rapid selection. It is also amenable to animations, which have potential for promoting conceptual inferences. Thus, we have explored the potential benefits of introducing antibiotic resistance as a first example of natural selection, in animations, to novice pupils (aged 13–14 years). We created a series of animations that pupils interacted with in groups of 3–5 (total n = 32). Data were collected at individual (pre-/post- test) and group (collaborative group questions) levels. In addition, the exercise was video-recorded and the full transcripts were analysed inductively. The results show that most of the pupils successfully applied basic evolutionary reasoning to predict antibiotic resistance development in tasks during and after the exercise, suggesting that this may be an effective approach. Pedagogical contributions include the identification of certain characteristics of the bacterial context for evolution teaching, including common misunderstandings, and factors to consider when designing animations.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
natural selection, antibiotic resistance, animation, mutations, lower secondary education
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140024 (URN)10.1080/00219266.2017.1368687 (DOI)000438131600009 ()2-s2.0-85028536269 (Scopus ID)
Projects
EvoVis
Funder
Swedish Research Council, 2012-5344
Note

Funding agencies: Swedish Research Council (Vetenskapsradet) [2012-5344]

Available from: 2017-08-28 Created: 2017-08-28 Last updated: 2019-11-13Bibliographically approved
Stolpe, K., Höst, G. & Hallström, J. (2018). Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok är en antologi om forskning kring teknikdidaktik, utgiven i samarbete mellan Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), forskningsmiljön Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD), och Centrum för tekniken i skolan (CETIS), vid Linköpings universitet. Syftet med boken är att lärare och andra som är intresserade av teknikdidaktik ska kunna ta del av exempel på forskning som görs inom detta område. Texterna kan användas på flera olika sätt, till exempel som inspiration för undervisning, som ett sätt att vidga vyerna inom något område och få nya perspektiv, samt naturligtvis som källa till konkreta idéer och tips om undervisning. Därigenom bidrar den här boken till möjligheter att bygga undervisning på vetenskaplig grund.

Boken är sammansatt av olika forskares texter. Som ni kommer att märka finns det en bred variation i texternas karaktärer. Dels beror det på att det är många olika inriktningar av forskning med bland bidragen, från analyser av be-rättelser i barnböcker till undersökningar av lärares och elevers attityder. Dels beror det på att forskningen bakom bidragen har kommit olika långt, där vissa texter sammanfattar projekt som pågått under många år medan andra representerar doktoranders inledande kartläggning av området för kommande avhandlingsarbete.

Texterna har gemensamt att de är skrivna specifikt för lärare1. Vid NATDID kallar vi detta för professionsvetenskapliga texter och strävar efter att det ska vara en medelväg mellan vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande. Det innebär å ena sidan att texterna ska vara lätta att läsa för personer utanför akademin, och å andra sidan att de ska använda de termer och begrepp som ingår i lärares professionsspråk.  

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 91
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 2018:2
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145685 (URN)9789176853269 (ISBN)
Available from: 2018-03-15 Created: 2018-03-15 Last updated: 2019-05-13Bibliographically approved
Höst, G., Schönborn, K., Tibell, L. & Fröcklin, H. (2018). What Biological Visualizations Do Science CenterVisitors Prefer in an Interactive Touch Table?. Education Sciences, 8(4), Article ID 166.
Open this publication in new window or tab >>What Biological Visualizations Do Science CenterVisitors Prefer in an Interactive Touch Table?
2018 (English)In: Education Sciences, ISSN 2227-7102, Vol. 8, no 4, article id 166Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Hands-on digital interactivity in science centers provides new communicative opportunities. The Microcosmos multi-touch table allows visitors to interact with 64 image “cards” of (sub)microscopic biological structures and processes embedded across seven theme categories. This study presents the integration of biological content, interactive features and logging capabilities into the table, and analyses visitors’ usage and preferences. Data logging recorded 2,070,350 events including activated category, selected card, and various finger-based gestures. Visitors interacted with all cards during 858 sessions (96 s on average). Finger movements covered an average accumulated distance of 4.6 m per session, and about 56% of card interactions involved two fingers. Visitors made 5.53 category switches per session on average, and the virus category was most activated (average 0.96 per session). An overall ranking score related to card attractive power and holding power revealed that six of the most highly used cards depicted viruses and four were colourful instrument output images. The large finger traversal distance and proportion of two-finger card interaction may indicate the intuitiveness of the gestures. Observed trends in visitor engagement with the biological visualizations are considered in terms of construal level theory. Future work will examine how interactions are related to potential learning of biological content.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel, Switzerland: , 2018
Keywords
visualization in biology education; (sub)microscopic scale; digital touch table interfaces; science centers
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151994 (URN)10.3390/educsci8040166 (DOI)
Projects
Norrköpings fond för Forskning och Utveckling NK KS 2016/0417
Available from: 2018-10-12 Created: 2018-10-12 Last updated: 2018-11-12
Bohlin, G., Göransson, A. C., Höst, G. & Tibell, L. (2017). A conceptual characterization of online videos explaining natural selection. Science & Education, 26(7-9), 975-999
Open this publication in new window or tab >>A conceptual characterization of online videos explaining natural selection
2017 (English)In: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 26, no 7-9, p. 975-999Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Educational videos on the Internet comprise a vast and highly diverse source of information. Online search engines facilitate access to numerous videos claiming to explain natural selection, but little is known about the degree to which the video content match key evolutionary content identified as important in evolution education research. In this study, we therefore analyzed the content of 60 videos accessed through the Internet, using a criteria catalog with 38 operationalized variables derived from research literature. The variables were sorted into four categories: (a) key concepts (e.g. limited resources and inherited variation), (b) threshold concepts (abstract concepts with a transforming and integrative function), (c) misconceptions (e.g. that evolution is driven by need), and (d) organismal context (e.g. animal or plant). The results indicate that some concepts are frequently communicated, and certain taxa are commonly used to illustrate concepts, while others are seldom included. In addition, evolutionary phenomena at small temporal and spatial scales, such as subcellular processes, are rarely covered. Rather, the focus is on population-level events over time scales spanning years or longer. This is consistent with an observed lack of explanations regarding how randomly occurring mutations provide the basis for variation (and thus natural selection). The findings imply, among other things, that some components of natural selection warrant far more attention in biology teaching and science education research.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2017
Keywords
natural selection, evolution, threshold concepts, visualizations, misconceptions, content analysis, videos, key concepts
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143411 (URN)10.1007/s11191-017-9938-7 (DOI)000418390100011 ()
Projects
EvoVis
Funder
Swedish Research Council, 2012-5344
Available from: 2017-12-05 Created: 2017-12-05 Last updated: 2019-11-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1032-2145

Search in DiVA

Show all publications