liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Westelius, Alf
Alternative names
Publications (10 of 89) Show all publications
Westelius, A. & Cöster, M. (2018). Prissättning och prismodeller (11ed.). In: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve (Ed.), Controllerhandboken: (pp. 318-342). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Prissättning och prismodeller
2018 (Swedish)In: Controllerhandboken / [ed] Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Stockholm: Liber, 2018, 11, p. 318-342Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Organisationers prissättning påverkar mer än bara deras intäkter och kostnader. Den påverkar också relationerna till såväl kunder som leverantörer – och ibland även de interna relationerna. I och med att prissättningen speglar och befäster dessa relationer, är den en del av organisationers styrning. Den här strategiska betydelsen av prissättning är det dock många organisationer som bortser från. Prissättning reduceras ofta till en fråga om prisnivå (högt eller lågt pris) eller om värde för kunderna och deras betalningsvilja.Prismodeller är ett koncept för att fördjupa analysen av hur prissättning strategiskt påverkar organisationer. Ordet har på senare år börjat användas även i media, särskilt när företag uppfattas ta betalt på ett okonventionellt vis. I definitionen av prismodeller utgår vi i det här kapitlet från Olve et al. (2013, s. 11) som skriver: ”En prismodell gäller för en viss affär. Den beskriver just den uppgörelsen: vad ingår, och vad styr betalningen.” Prissättningen påverkar både säljares och köpares beteende. I det här sammanhanget har controllern en roll att spela genom att hjälpa till att förstå effekterna av existerande prismodeller ochpå vilket sätt organisationen kan utveckla nya. Med detta som utgångspunkt beskriver vi i det här kapitlet betydelsen av strategiskt förankrad prissättning. Vi gör det genom att i avsnitt 11.2 ge tre exempel på innovativa prismodeller som påverkar såväl värdeerbjudande som affärsmodeller. Därefter beskriver vi i avsnitt 11.3 kontexten för prismodeller, genomatt sätta dem i relation till ett företags affärsmodell och dess affärsekologi. Avslutningsvis diskuterar vi i avsnitt 11.4 på vilket sätt analys av prismodeller kan vara ett användbart verktyg i controllerarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 11
Keywords
prismodell, affärsmodell, affärsekologi, controller, controllerns roll
National Category
Business Administration
Research subject
Economic Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151575 (URN)978-91-47-12701-6 (ISBN)
Available from: 2018-09-25 Created: 2018-09-25 Last updated: 2018-09-25
Westelius, A. (2017). Organisering och digitalisering: att skapa värde i det 21:a århundradet. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Organisering och digitalisering: att skapa värde i det 21:a århundradet
Show others...
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Digitaliseringen gör att förändringar sker allt snabbare. Förändringarna innebär stora möjligheter men lika stora risker. För att kunna utnyttja möjligheterna måste vi anpassa oss. Och vi måste göra det medvetet. Förändringarna ger organisationer bättre förutsättningar än någonsin för att lyckas, men för att lyckas behöver man förstå och utnyttja dem. Vissa klarar det, andra inte. Att digitalisera framgångsrikt är inte enkelt.Den här boken visar hur organisationer skapar värde i en digitaliserad verklighet. Boken går igenom digitalisering med utgångspunkt i vad en organisation egentligen är och vad den behöver. Den spänner över mål, affärsmodeller, strategier, organisering, beslut och projekt. Tyngdpunkten ligger på hur man strukturerar för att få effektivare beslutshantering och mer framgångsrika projektgenomföranden. Eftersom beslut och project är grundpelare för att kunna använda digitaliseringen.Boken lämpar sig särskilt väl för kurser i företagsekonomi, industriell ekonomi och data- och systemvetenskap. Men den vänder sig till alla som vill förstå hur organisationer ska hantera och dra nytta av digitaliseringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017. p. 252
Keywords
Digitalisering; strategi; affärsmodell; beslutsanalys; projekt; projektportfölj; organisering; värdeskapande
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143385 (URN)9789147112623 (ISBN)
Available from: 2017-12-04 Created: 2017-12-04 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Westelius, A. & Lind, J. (2016). Att måla upp den relevanta organisationen. In: Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (Ed.), Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus (pp. 63-86). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att måla upp den relevanta organisationen
2016 (Swedish)In: Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus / [ed] Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 63-86Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016
Keywords
Organisationsteori
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127354 (URN)9789144108773 (ISBN)
Available from: 2016-04-22 Created: 2016-04-22 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Nilsson, F., Petri, C.-J. & Westelius, A. (2016). Strategisk ekonomistyrning i teori och praktik. In: Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (Ed.), Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus (pp. 13-22). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Strategisk ekonomistyrning i teori och praktik
2016 (Swedish)In: Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus / [ed] Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 13-22Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016
Keywords
Ekonomistyrning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127352 (URN)9789144108773 (ISBN)
Available from: 2016-04-22 Created: 2016-04-22 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Nilsson, F., Petri, C.-J. & Westelius, A. (Eds.). (2016). Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Vad innebär strategisk ekonomistyrning? Den skiljer sig från traditionell ekonomistyrning i några viktiga avseenden. För det första är den strategiska styrningen både ett stöd vid utformning av nya strategier och ett verktyg för att bidra till att de realiseras. För det andra följer den upp verksamheten med hjälp av både finansiell och icke-finansiell information. För det tredje fokuserar den på såväl kort som lång sikt: strategiskt, taktiskt och operativt - inte bara på den taktiska (årliga) planeringen och uppföljningen. Slutligen, och kanske viktigast, är den utformad för att passa företagets unika strategi.

I den här boken läggs stort fokus på dialogens betydelse. Detta är ett tydligt särdrag som utmärker en skandinavisk syn på management. Författarna hävdar att man inte bara kan fatta beslut i toppen och tro att besluten sedan troget ska utföras på botten. I stället lyfts betydelsen av dialog och samtal fram, såväl mellan hierarkiska nivåer inom en organisation som mellan aktörer i ett nätverk. Denna dialog är en av de viktigaste faktorerna för att göra styrningen strategisk och framgångsrik. Strategisk ekonomistyrning följer en tydlig logik, från att strategierna utformas till att resultaten diskuteras och följs upp i vardagen.

Boken riktar sig till såväl studenter och forskare som praktiker och är skriven av 15 författare från olika forskningsinriktningar. Alla är ledande inom sina respektive områden. Detta synliggör olika perspektiv på utformning, användning och effekter av den strategiska ekonomistyrningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016. p. 217
Keywords
Ekonomistyrning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127343 (URN)9789144108773 (ISBN)
Note

1. uppl.

Available from: 2016-04-21 Created: 2016-04-21 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Westelius, A. (2015). e-Learning som styrverktyg – fångar ni potentialen? (2ed.). In: Göran W Nilsson (Ed.), Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning: . Stockholm: Bonnier
Open this publication in new window or tab >>e-Learning som styrverktyg – fångar ni potentialen?
2015 (Swedish)In: Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning / [ed] Göran W Nilsson, Stockholm: Bonnier, 2015, 2Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ser du e-Learning som en etikett för det hyfsat strukturerade informationsmaterial som gömmer sig någonstans i ert Intranät och därigenom i princip är tillgängligt för den intresserade medarbetaren? Eller möjligen som det där halvtöntiga materialet om ”etiskt förhållningssätt” eller om ”datasäkerhet” som du förväntades ta del av och sedan svara på en elektronisk enkät för att visa att du behärskade innehållet? Då är du i gott (?) sällskap – så ser det typiskt sett ut i organisationer runt om i landet. Med den här artikeln vill jag istället få dig att uppfatta e-Learning som ett värdefullt verktyg i den verktygslåda som kan användas för att förbättra styrningen i organisationen. Det är en tanke som än så länge bara finns hos ett fåtal nytänkande företag.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Bonnier, 2015 Edition: 2
Keywords
e-Learning, ekonomistyrning, återkoppling, utbildning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113666 (URN)91-88595-23-4 (ISBN)
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-02-05Bibliographically approved
Lundmark, E. & Westelius, A. (2014). Entrepreneurship as Elixir and Mutagen. Entrepreneurship: Theory & Practice, 38(3), 575-600
Open this publication in new window or tab >>Entrepreneurship as Elixir and Mutagen
2014 (English)In: Entrepreneurship: Theory & Practice, ISSN 1042-2587, E-ISSN 1540-6520, Vol. 38, no 3, p. 575-600Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Metaphors are powerful tools for sensemaking, sensegiving, and theory development, but they are often concealed in academic writing. This paper uncovers two metaphors underlying entrepreneurship discourse and research—elixir and mutagen. The elixir metaphor is uncovered by examining critiques of entrepreneurship research, and serves as a compact description of problematic aspects entrepreneurship scholars should be mindful of. The mutagen metaphor is uncovered by examining evolutionary frameworks, focusing on the role entrepreneurship plays in them. The paper illustrates how the mutagen metaphor can be used to reframe entrepreneurship, and uses the metaphors to interest, inform, and provoke.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2014
Keywords
entrepreneurship, metaphor, mutagen, elixir, sensemaking
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-82103 (URN)10.1111/etap.12004 (DOI)000334042100006 ()
Available from: 2012-09-30 Created: 2012-09-30 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Westelius, A. (2013). Are you truly capturing the potential of e-learning in your organisations?. Mercury, 2(3), 28-33
Open this publication in new window or tab >>Are you truly capturing the potential of e-learning in your organisations?
2013 (English)In: Mercury, ISSN 2001-3272, Vol. 2, no 3, p. 28-33Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
the Department of Business Studies, Uppsala University, 2013
Keywords
management control, e-learning, values, norms
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106545 (URN)
Available from: 2014-05-09 Created: 2014-05-09 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Westelius, A. & Lundmark, E. (2013). Education and competence - an edge in transition?. In: ANZAM 2013: Managing on the Edge. Paper presented at 27th Australian and New Zealand Academy of Management Conference (ANZAM 2013), 4-6 December 2013, Hobart, Australia.
Open this publication in new window or tab >>Education and competence - an edge in transition?
2013 (English)In: ANZAM 2013: Managing on the Edge, 2013Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

We explore how the competence edge that tertiary education used to provide, may be getting blunt and challenged by self-study and practice-based training. Online educational resources (OERs) provide easy access to training material for those who know how to find and use it. Combined with settings in which to apply the skills and knowledge thus acquired, OERs can appear as an attractive alternative even to those who have the alternative of attending prestige university programs. Relying on interviews and discussions with young people on the traditional university path, those on the alternative path, and with people of different ages with a university degree, we assess the viability of a major shift in favour of the alternative path, and management implications.

Keywords
Education, Online educational resources, Competence, Training, Career
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106509 (URN)978-0-9875968-1-9 (ISBN)
Conference
27th Australian and New Zealand Academy of Management Conference (ANZAM 2013), 4-6 December 2013, Hobart, Australia
Available from: 2014-05-09 Created: 2014-05-09 Last updated: 2014-05-20
Westelius, A. (2013). Gamification: a promising avenue for education: the minecraft ecology case. Mercury, 2(3), 34-39
Open this publication in new window or tab >>Gamification: a promising avenue for education: the minecraft ecology case
2013 (English)In: Mercury, ISSN 2001-3272, Vol. 2, no 3, p. 34-39Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
The Department of Business Studies, Uppsala University, 2013
Keywords
Ecology, education, gamification, training, competence
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106544 (URN)
Available from: 2014-05-09 Created: 2014-05-09 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications