liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hallden, Gunilla
Alternative names
Publications (10 of 48) Show all publications
Halldén, G. (2014). Barndomens skogar (1ed.). In: Lina Midholm, Katarina Saltzman (Ed.), Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 139-148). Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Barndomens skogar
2014 (Swedish)In: Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv / [ed] Lina Midholm, Katarina Saltzman, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet , 2014, 1, p. 139-148Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet, 2014 Edition: 1
Keywords
childhood, nature, memory, barndom, natur, minnen
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-107912 (URN)978-91-86959-14-2 (ISBN)
Projects
Naturen som symbol för den goda barndomen
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2014-06-23 Created: 2014-06-23 Last updated: 2014-08-14Bibliographically approved
Halldén, G. (2014). Moster Disa i Birkastan: Barnträdgården som arena för socialt arbete (1ed.). In: Jutta Baldin, Johan Dahlbeck, Anne Harju, Peter Lilja (Ed.), Om förskolan och de yngre barnen: historiska och nutida nedslag (pp. 17-37). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Moster Disa i Birkastan: Barnträdgården som arena för socialt arbete
2014 (Swedish)In: Om förskolan och de yngre barnen: historiska och nutida nedslag / [ed] Jutta Baldin, Johan Dahlbeck, Anne Harju, Peter Lilja, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 17-37Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Om förskolan och de yngre barnen är tillägnad professor Ingegerd Tallberg Broman, vars forskning utmärks av ett stort engagemang för de yngsta barnens livsvillkor och utbildning. I takt med utbild­ningssamhällets framväxt har förskolan kommit att få en alltmer framflyttad position i den politiska debatten, framför allt i den något kontroversiella rollen som barnens första skola. Boken tar avstamp i förskolan som samhällsinstitution, men också som rum för barndomens både kontinuerliga och föränderliga villkor. Här skriver några framstående forskare om historiska och samtids­relaterade frågor rörande barndom, barn och förskola. ­Gemensamt skapar de olika kapitlen en nyanserad bild av för­skolans och barndomens historiska, politiska och sociala förutsättningar

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 1
Keywords
early childhood education, social work, history, care, förskola, socialt arbete, historia, omsorg
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113612 (URN)978-91-44-10116-3 (ISBN)
Available from: 2015-01-26 Created: 2015-01-26 Last updated: 2015-02-02
Halldén, G. (2013). Det aktive og kompetente barnet: Synet på barn som et sosialt og kulturellt produkt (1ed.). In: Else Foss & Ole Fredrik Lillemyr (Ed.), Til barnas beste: veier til omsorg og lek, læring og danning (pp. 197-217). Oslo: Gyldendal Akademisk
Open this publication in new window or tab >>Det aktive og kompetente barnet: Synet på barn som et sosialt og kulturellt produkt
2013 (Norwegian)In: Til barnas beste: veier til omsorg og lek, læring og danning / [ed] Else Foss & Ole Fredrik Lillemyr, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013, 1, p. 197-217Chapter in book (Other academic)
Abstract [no]

Omsorg, lek, læring og danning utgjør bokas plattform.Disse fire begrepene fra barnehagelovens formålsparagraf er likestilte, og sentrale oppgaver i barnehagen. 11 forfattere - alle opptatt av barn og barns hverdagsliv i barnehagen - behandler begrepene i en barnehagefaglig kontekst.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013 Edition: 1
Keywords
Education, Barnehage, Schools, Nursery, Play and Playthings, Child Day Care Centers, Education, Preschool, Förskoleklass, Förskolan
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-104063 (URN)978-82-05-42555-2 (ISBN)
Available from: 2014-02-06 Created: 2014-02-06 Last updated: 2017-05-14Bibliographically approved
Halldén, G. (2011). Barndomens skogar: Om barn i natur och barns natur. Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Barndomens skogar: Om barn i natur och barns natur
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Inom pedagogiken finns en lång tradition av att koppla samman barn och natur och det gäller speciellt förskolepedagogiken och friluftsrörelsen. Det finns ett starkt värderande av naturupplevelser, det är positivt att vistas i skogen. Det tycks också vara speciellt viktigt för barn att vistas där och när man t ex i förskollärarnas tidning Förskolan har temanummer om naturen, framställs skogen som den goda platsen där lekarna blir fria, där konkurrens och bråk minskar och där rörelsefrihet kan kombineras med ett lugn. Skogen framställs som den goda platsen där barn både lär sig att bli sociala och tillåts vara ifred eftersom det finns plats för alla.Det finns en idéhistorisk grund till att barndom och natur kopplas samman som emanerar från romantiken och de pedagogiska idéer som utvecklades under 1800-talet. Detta är ett internationellt fenomen, men det finns mycket som talar för att det är särskilt framträdande i Norden, inte minst har denna tradition förstärkts av författare som t ex Elsa Beskow och Astrid Lindgren. Men inte bara barnboksförfattare skriver om barndomen som en period då naturen har stor betydelse, många författare skildrar sin barndom som betydelsefull för de naturupplevelser som de har som vuxna. Verner von Heidenstams strof "jag längtar marken jag längtar stenarna där barn jag lekt" är ett ofta citerat exempel.

Boken handlar om relationen mellan barn och natur. Boken bygger på studier av idéer bakom naturens och barndomens betydelse som framträder i texter av olika slag, både vetenskapliga och litterära. Författaren intresserar sig för naturbegreppet och den symboliska betydelse som naturbegreppet har idag, samt för hur man kan förstå dess framväxt samt hur barndom knyts till natur och vilken natur som då lyfts fram.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2011. p. 203
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72985 (URN)978-91-7331-389-6 (ISBN)
Available from: 2011-12-14 Created: 2011-12-14 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Halldén, G. (2011). Bokanmälan av Anette Hellmans avhandling "Kan Batman vara rosa?". Norma, 6(2), 189-194
Open this publication in new window or tab >>Bokanmälan av Anette Hellmans avhandling "Kan Batman vara rosa?"
2011 (Swedish)In: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 6, no 2, p. 189-194Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2011
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73538 (URN)
Available from: 2012-01-09 Created: 2012-01-09 Last updated: 2018-01-12
Halldén, G. (2011). Children’s sense of place: Aspects of individualization, flexibility and free choice within the preschool context. In: Anne-Trine Kjorholt, Jens Qvortrup (eds) (Ed.), The modern child and the flexible labour market: early childhood education and care. Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Children’s sense of place: Aspects of individualization, flexibility and free choice within the preschool context
2011 (English)In: The modern child and the flexible labour market: early childhood education and care / [ed] Anne-Trine Kjorholt, Jens Qvortrup (eds), Palgrave Macmillan, 2011Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This anthology presents new research related to welfare state, child care policies and small children's every day lives in early childhood education and care in institutions in Europe. By uniting recent social childhood research, welfare perspectives as well as historical and comparative approaches, institutionalization as a feature of modern child life is discussed. The anthology takes as a point of departure a close connection between labor market and work life on one side and development of particular care arrangementS for small children on another. Both the labour market and day-care institutions are influenced by similar concepts such as flexibility, neo-liberal approaches, and user-orientation. In light of recent changes in ECEC (Early Childhood Education and Care) policy and various adult constructions of (good) childhoods, this collection explores how girls and boys are together working out identities like the 'active and participant child', 'the natural child', 'the flexible child', and 'the individual child'

Place, publisher, year, edition, pages
Palgrave Macmillan, 2011
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72988 (URN)978-0-230-57932-3 (ISBN)0-230-57932-9 (ISBN)
Available from: 2011-12-14 Created: 2011-12-14 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Halldén, G. (2011). Omsorg vs lärande – förskolan som en del av barns vardagsliv. Psykisk hälsa (3), 18-23
Open this publication in new window or tab >>Omsorg vs lärande – förskolan som en del av barns vardagsliv
2011 (Swedish)In: Psykisk hälsa, no 3, p. 18-23Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Psykisk hälsa, 2011
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72989 (URN)
Available from: 2011-12-14 Created: 2011-12-14 Last updated: 2018-01-12
Halldén, G. (2010). Barndomsbegreppet som tidsspegel. In: Banér, Anne (Ed.), Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv (pp. 55-66). Stockholm: Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Barndomsbegreppet som tidsspegel
2010 (Swedish)In: Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv / [ed] Banér, Anne, Stockholm: Stockholms universitet , 2010, p. 55-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitet, 2010
Series
Centrum för barnkulturforskning, ISSN 0280-6061 ; 43
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60799 (URN)978-91-974588-6-3 (ISBN)
Available from: 2010-10-27 Created: 2010-10-27 Last updated: 2018-01-12
Halldén, G. (2010). Förskolan som en plats för barn och barnens sätt att göra denna plats till sin. In: Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg (Ed.), Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Förskolan som en plats för barn och barnens sätt att göra denna plats till sin
2010 (Swedish)In: Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld / [ed] Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, Stockholm: Regionbibliotek Stockholm , 2010Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

En antologi med bidrag av forskare som är verksamma inom forskningsfält som på olika sätt har betydelse för barnbibliotek. Innehållet spänner över områden som läsning, barns delaktighet, flerspråkighet, barns medievärldar och barnbiblioteksrummet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2010
Series
Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, ISSN 0283-2968 ; 16
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60806 (URN)978-91-978490-4-3 (ISBN)
Note

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolani Borås och Göteborgs universitet

Available from: 2010-10-27 Created: 2010-10-27 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Halldén, G. (2010). Föräldrastöd och rådgivning som en tidsspegel. In: Inga Gustafsson och Magnus Kihlbom (Ed.), Ta föräldrar på allvar: Om föräldraskap och föräldrastöd (pp. 45-58). Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa (SFPH) :Ester Bomans stiftelse (EBS)
Open this publication in new window or tab >>Föräldrastöd och rådgivning som en tidsspegel
2010 (Swedish)In: Ta föräldrar på allvar: Om föräldraskap och föräldrastöd / [ed] Inga Gustafsson och Magnus Kihlbom, Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa (SFPH) :Ester Bomans stiftelse (EBS) , 2010, p. 45-58Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa (SFPH) :Ester Bomans stiftelse (EBS), 2010
Series
Sfph:s monografiserie, ISSN 0346-8968 ; 49
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60804 (URN)978-91-633-6547-8 (ISBN)9163365472 (ISBN)
Note

OBS ( ingen beskrivning)

Available from: 2010-10-27 Created: 2010-10-27 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications