liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Haglund, Lena
Alternative names
Publications (10 of 94) Show all publications
Månsson Lexell, E. & Haglund, L. (2019). Arbetsterapeuters uppfattning av användbarheten av svenska Fatigue Management Programmet för personer med Multipel skleros. In: : . Paper presented at Arbetsterapiforum, 2-3 april, Stockholm, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Arbetsterapeuters uppfattning av användbarheten av svenska Fatigue Management Programmet för personer med Multipel skleros
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Fatigue är vanligt förekommande hos personer med Multipel skleros (MS) och MS-fatigue har ofta en negativ inverkan på personernas möjligheter att utföra och vara delaktig i vardagens olika aktiviteter. Fatigue Management (FM) programmet är en arbetsterapeutisk intervention som syftar till att deltagarna lär sig strategier för att kunna hantera MS-fatigue i vardagen. Programmet använder sig av self-management metodik under genomförandet och rekommenderas av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för MS. Syftet var att undersöka svenska arbetsterapeuters uppfattning av användbarheten av den svenska översättningen av programmet med klienter med MS.

Metod/Tillvägagångssätt* En mixad metod användes tillsammans med åtta arbetsterapeuter som initialt deltog i en workshop och sedan genomförde FM programmet med MS-klienter. Därefter fyllde de i en enkät innan de deltog i fokusgrupps intervjuer där fokus var på användbarheten av programmet.

Resultat/Preliminärt resultat* Varje arbetsterapeut genomförde programmet i sin helhet en gång med 5-9 MS-klienter. Överlag var arbetsterapeuterna nöjda med innehållet i programmet och de följde programmets struktur under genomförandet. Mindre förändringar föreslogs särskilt i relation till hur kognitiv fatigue kan hanteras. De diskuterade även utmaningar gällande att använda self-management metodik där arbetsterapeuten har en annan roll än den traditionella som expert.

Slutsats/Praktisk tillämpning* FM programmet visade sig vara användbart i Sverige men arbetsterapeuter som vill erbjuda programmet bör först delta i en kortare workshop där programmets innehåll och struktur diskuteras såväl som dess underliggande teorier. Framtida studier bör fokusera på större interventionsstudier som utvärderar effekterna av programmet.

Keywords
gruppintervention, self-management, pedagogisk modell, neurologi
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154824 (URN)
Conference
Arbetsterapiforum, 2-3 april, Stockholm, 2019
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-05Bibliographically approved
Almborg, A.-H. & Haglund, L. (2019). KVÅ och ICHI med fokus på arbetsterapi. In: : . Paper presented at Arbetsterapiformum, 2-3 april, 2019, Stockholm.
Open this publication in new window or tab >>KVÅ och ICHI med fokus på arbetsterapi
2019 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund/Syfte*

Inom WHO pågår ett utvecklingsarbete av en ny klassifikation av åtgärder ”International Classification of Health Interventions” (ICHI), som kompletterar ICF och ICD. WHO har pågående tester av ICHI. Socialstyrelsen och nordiska klassifikationscentret har genomfört ett antal tester bland annat omfattande arbetsterapiåtgärder inom psykiatrin. Åtgärder dokumenteras med Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Syfte var att mappa ett antal KVÅ-åtgärder som tillämpas inom psykiatrisk arbetsterapi till ICHI.

Metod/Tillvägagångssätt*

En lista med åtgärder inom psykiatri, som används av arbetsterapeuter från sex olika sjukhus i Sverige mappades till ICHI 2018. Mappningsregler för ICHI användes där grad av samstämmighet värderas. Även kardinalitet dvs. hur många ICHI-interventioner användes för att beskriva KVÅ-åtgärden. Resultatet bearbetades med deskriptiv statistik.

Resultat/Preliminärt resultat*

Totalt mappades 136 KVÅ-åtgärder (27 undersökande, 98 behandlande och 11 administrativa). Kardinaliteten mellan KVÅ och ICHI varierade från 1:0 till 1:28. Nio procent av KVÅ-åtgärderna kunde inte mappas till ICHI (1:0). I 37 procent var förhållandet 1:1, dvs en KVÅ-åtgärd mappades till en ICHI-intervention. I 34 procent var förhållandet 1:2 eller 1:3 och i 17 procent mellan 1:4-1:9. Fyra KVÅ-åtgärder hade förhållandet 1:14, 1:25 och 1:28. Grad av samstämmighet mellan KVÅ-åtgärd och ICHI-intervention visade att 14 procent överensstämde exakt. 67 procent av KVÅ-åtgärderna var bredare dvs. mindre specifika än ICHI-interventionerna och 18 procent av KVÅ-åtgärderna var mer specifika än ICHI-intervention.

Slutsats/Praktisk tillämpning*

ICHI har fler specifika interventioner för att dokumentera arbetsterapeuters åtgärder inom psykiatrisk verksamhet än KVÅ. Att börja tillämpa ICHI inom svenska psykiatrisk arbetsterapiverksamhet skulle öka kvalitén på dokumentationen.

Keywords
ICHI, WHO, arbetsterapi
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154825 (URN)
Conference
Arbetsterapiformum, 2-3 april, 2019, Stockholm
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-05Bibliographically approved
(2018). Kartläggning av aktiviteter: Självskattning och värdering av olika aktiviteter under ett dygn (OQ-S): Svensk version av The Occupational Questionnaire (OQ), 1986 (rev. 1993 och 2004) av N. Riopel Smith, G. Kielhofner & J. Hawkins Watts.  Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av aktiviteter: Självskattning och värdering av olika aktiviteter under ett dygn (OQ-S): Svensk version av The Occupational Questionnaire (OQ), 1986 (rev. 1993 och 2004) av N. Riopel Smith, G. Kielhofner & J. Hawkins Watts.  Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Kartläggning av aktiviteter är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera vilka aktiviteter en person gör under ett dygn, hur bra personen tycker att de utförs, hur viktiga de är och hur mycket personen tycker om att göra aktiviteterna.

Instrumentet kan användas tillsammans med både vuxna och ungdomar. Om personen inte kan fylla i formuläret på egen hand kan arbetsterapeuten föra ett samtal med personen samtidigt som båda tillsammans fyller i det.

Självskattningsformuläret innefattar två delar där personen först kartlägger hur hen med olika aktiviteter tillbringar ett vanligt dygn uppdelat per halvtimme. Därefter svarar personen på frågor kring varje aktivitet utifrån utförande, aktivitetens värde, och om hen tycker om att göra aktiviteten eller inte.

Genom att granska de ifyllda formulären tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel iden fortsatta behandlingsplaneringen.

Denna manual beskriver kort instrumentets teoretiska grund, utveckling, genomförande av självskattningen samt tolkning av svaren. Vidare innehåller manualen en fallbeskrivning, mappning till ICF:s termer och begrepp samt självskattningsformuläret.

Place, publisher, year, edition, pages
Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter, 2018. p. 24
Keywords
Arbetsterapi, Aktivitetskartläggning
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154820 (URN)9789187837487 (ISBN)
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-13Bibliographically approved
Almborg, A.-H. & Haglund, L. (2018). Mapping Swedish mental health interventions to ICHI: occupational therapy perspective. In: : . Paper presented at WHO-FIC Network Annual Meeting 2018. Seoul, Republic of Korea, 22-27 October 2018.
Open this publication in new window or tab >>Mapping Swedish mental health interventions to ICHI: occupational therapy perspective
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154823 (URN)
Conference
WHO-FIC Network Annual Meeting 2018. Seoul, Republic of Korea, 22-27 October 2018
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-04Bibliographically approved
Månsson Lexell, E., Packer, T. & Haglund, L. (2018). The Fatigue Management Program for people with multiple sclerosis: A feasibility study among Swedish occupational therapists. In: : . Paper presented at WFOT Congress 2018, 21-25 MAY, 2018, Cape Town, South Africa. , Article ID 0886.
Open this publication in new window or tab >>The Fatigue Management Program for people with multiple sclerosis: A feasibility study among Swedish occupational therapists
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Introduction: Around 80% of all people with multiple sclerosis (MS) experience MS-fatigue, significantly impacting everyday occupational performance. The Fatigue Management course (FMC) is an evidence-based occupational therapy intervention that provides people with tools to manage and overcome fatigue. Based on self-management science, participants take an active role in setting goals and learning problem-solving techniques that can be generalized to other occupations. The recently released MS guidelines in Sweden, cite this as best practice, even though no Swedish translation exists. Thus, the ecological validity of the course in a Swedish context is unclear.

Objectives: To translate the FMC manual into Swedish, and to investigate its feasibility for people with MS in Sweden.Method: We used a mixed-methods design. Eight occupational therapists tested the FMC and then completed a questionnaire and participated in focus group interviews.

Results: Each therapists conducted one course with 5-9 MS-participants (total=48 MS-participants). Overall, therapists were satisfied with the content in the manual, and only minor improvements of the layout were needed. Discussions revealed how therapists who thoroughly read the manual in advance, experienced less implementation problems. Difficulties implementing self-management strategies rather than the traditional role of an expert were discussed.

Conclusions: The FMC course is feasible in a Swedish context. Future studies should focus on larger intervention studies that evaluate course effects on fatigue, occupational performance and engagement in occupations.

Keywords
Fatigue
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154822 (URN)
Conference
WFOT Congress 2018, 21-25 MAY, 2018, Cape Town, South Africa
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-04Bibliographically approved
(2017). Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S): version 2.2/2017. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Open this publication in new window or tab >>Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S): version 2.2/2017
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S) är ett instrument som ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet. Detta är en svensk översättning av det amerikanska originalet The Occupational Circumstance Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS). 

OCAIRS-S är ett semistrukturerat intervjuinstrument och ett beslutsstöd i det dagliga arbetet. Den sammanfattande analysen underlättar journalföring och kommunikation mellan teammedlemmar och kan även utgöra en grund för utvärdering av de interventioner som gjorts.

Nytt i version 2.2/2017 jämfört med tidigare version 2.1/2014 är att ny forskning har tillkommit samt att manualen har fått en tydligare utformning och en ny grafisk form.

Teoretisk grund: Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare: Instrumentet är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av leg. arbetsteraapeuter. Men även andra som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons delaktighet i det dagliga livets aktiviteter kan finna värde i instrumentet.

Målgrupp/verksamhetsområde: Instrumentet kan användas i verksamheter när det finns behov av att fånga personens delaktighet i sina vardagliga aktiviteter. Instrumentet är utvecklat tillsammans med vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar. Genom att anpassa intervjufrågorna så har det visat sig att instrumentet även fungerar tillsammans med ungdomar. Instrumentet är inte miljöbundet.

Insamlingsmetod: Semistrukturerad intervju.

Instrumentet innehåller intervjufrågor utifrån följande 12 frågeområden: 

 • Intressen
 • Roller
 • Vanor
 • Uppfattning om egen förmåga
 • Värderingar
 • Utförande: motoriska färdigheter, processfärdigheter och kommunikations- och interaktionsfärdigheter
 • Tolkning av tidigare erfarenheter
 • Fysisk miljö
 • Social miljö
 • Kortsiktiga mål
 • Långsiktiga mål
 • Beredskap för förändring

OCAIRS-S kan också ingå som ett intervjualternativ vid tillämpning av bedömningsinstrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S).

Place, publisher, year, edition, pages
Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), 2017. p. 36
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140175 (URN)
Note

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Occupational Circumstance Assessment-Interview and Rating Scale (OCAIRS), version 4.0 (2005)  författad av Gail Fisher, Kirsty Forsyth, Michele Harrison, Rocco Angarola, Elaine Kayhan, Patricia Noga, Cindy Johnson och Linda Irvine.

Available from: 2017-09-03 Created: 2017-09-03 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
(2017). Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S). Svensk användarmanual. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Open this publication in new window or tab >>Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S). Svensk användarmanual
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Alternative title[en]
The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS)
Abstract [sv]

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) är ett observationsinstrumentsom bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel.

Detta är en svensk översättning av det amerikanska originalet The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS).

ACIS-S bedömer inte underliggande orsaker till brister i kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Med stöd av instrumentet bedöms personens utförande i ett socialt sammanhang och hur detta påverkar samspelet.

Kommunikations- och interaktionsfärdigheterna betraktas ur två perspektiv:

1. Fullföljande av målet eller syftet med aktiviteten. Har man beslutat att laga en lunch eller spela ett spel måste man samspela tills lunchen är klar eller spelet avslutats.

2. Samspelet med andra människor. Vid samspel måste man kunna beakta motpartens reaktion, visa hänsyn för andras åsikter och kunna skapa en positiv atmosfär.

Instrumentet innehåller 20 bedömningskomponenter uppdelat i tre domäner:

 • fysisk kontakt
 • informationsutbyte
 • relationer

Under varje domän skattas olika variabler på en 4-gradig skala, där 4:an representerar "kompetent utförandet" och 1:an representerar "brister i utförandet".

Teoretisk grund: Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare: ACIS-S är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av den professionen. Men även andra som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktivitet kan finna värde i att använda instrumentet.

Målgrupp/verksamhetsområde: ACIS-S är inte bundet till någon specifik diagnosgrupp utan kan användas när en person uppvisar svårigheter vad gäller kommunikations- och interaktionsfärdigheter oavsett om dessa svårigheter beror på en stroke, en psykiatrisk diagnos eller en utvecklingsstörning. Instrumentet är dock endast prövat på personer som är över 18 år.

Place, publisher, year, edition, pages
Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), 2017. p. 44
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140194 (URN)
Note

Översättning och barbetning av The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS), version 4.0 (1998), K. Forsyth, M. Salamy, S. Simon och G. Kielhofner.

Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
Fisher, G., Parkinson, S. & Haglund, L. (2017). Environment in the Model of Human Occupation 5th edition  – Transformation and Practical Tools. In: : . Paper presented at 5th International Institute on Kielhofner’s Model of Human Occupation (MOHO), MOHO: Perspectives on Client-Centered Practice, October 14th-15th, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Environment in the Model of Human Occupation 5th edition  – Transformation and Practical Tools
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-141953 (URN)
Conference
5th International Institute on Kielhofner’s Model of Human Occupation (MOHO), MOHO: Perspectives on Client-Centered Practice, October 14th-15th, 2017
Available from: 2017-10-15 Created: 2017-10-15 Last updated: 2017-10-19Bibliographically approved
Månsson Lexell, E., Haglund, L. & Packer, T. (2017). Fatigue Management -  en sex-veckorskurs där deltagarna lär sig hantera fatigue. In: : . Paper presented at Arbetsterapiforum, inspiration utveckling, Malmö 1O–11 maj 2O17.
Open this publication in new window or tab >>Fatigue Management -  en sex-veckorskurs där deltagarna lär sig hantera fatigue
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140184 (URN)
Conference
Arbetsterapiforum, inspiration utveckling, Malmö 1O–11 maj 2O17
Available from: 2017-09-03 Created: 2017-09-03 Last updated: 2017-09-14Bibliographically approved
(2017). Fatigue Management: En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag: [Svensk version 1.0 av Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation]. Stockholm: Sveriges Arbetsterapeuter
Open this publication in new window or tab >>Fatigue Management: En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag: [Svensk version 1.0 av Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation]
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Den svenska versionen av manualen till Fatigue Management-kursen har översatts av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund. Kursen ingår i Nationella riktlinjer för vård vid Multipel skleros och Parkinsons sjukdom (2016) och riktas till personer med MS-relaterad trötthet.

Beskrivningen av hur kursen ska genomföras har översatts i sin helhet, med endast ett fåtal kulturella anpassningar. Manualen har inte genomgått någon uppdatering sedan 1995, då den ursprungligen publicerades, och därför gjordes även några uppdateringar i introduktionsavsnittet. Dessa uppdateringar har genomförts av Tanya Packer, professor vid Dalhousie University, Nova Scotia, Kanada som är en av upphovskvinnorna till manualen. I övrigt fungerar manualen bra i praxis, särskilt mot bakgrund av att vetenskapliga studier visat på dess effekter.

Under hösten 2016 har en prövning genomförts av den svenska versionen. Åtta arbetsterapeuter har genomfört en kurs vardera med ca 5–9 deltagare. Därefter har de lämnat synpunkter på kursens upplägg, innehåll och så vidare, både i en enkät och under en gruppintervju. Prövningen visar på vikten av att kursledaren är insatt i och känner sig bekväm med manualen. Man kan därför behöva återkomma flera gånger till Introduktionsavsnittet i manualen. Där förklaras exempelvis den teoretiska grunden till varför man valt att låta tillfälle 3 innehålla två så skilda områden som Kommunikation och Kroppens mekanik. Introduktionsavsnittet ger en förståelse för hur bearbetning av dessa två områden samtidigt ökar sammanhållningen i gruppen.

Eftersom manualen inte har uppdaterats kan det också upplevas som att visa områden saknas. Framför allt har prövningen visat att den kognitiva aspekten av fatigue behandlas relativt sparsamt. Som kursledare kan man välja att anpassa kursen till de kursdeltagare som ingår i gruppen och då kan man välja att lägga in ett föreläsningsmoment och diskussion om hur kognition kan påverkas av fatigue. Samtidigt är det viktigt att man tar upp de moment som finns angivna i kursen, man får inte ta bort så mycket material att man ändrar budskapet med varje kurstillfälle.

Synpunkter har också framförts om att ett antal hemuppgifter är för omfattande. Här är det viktigt att du som kursledare uppmuntrar kursdeltagarna att arbeta så aktivt de orkar mellan kursträffarna för att stödja tillämpningen av den nyvunna kunskapen i sin egen vardag. Men samtidigt måste du signalera att hemuppgifterna ska vara ett stöd för den egna tillämpningen och inte uppfattas som ett stressmoment. För att deltagarna ska ges möjlighet att utföra hemuppgifterna är det bra att det går en vecka mellan varje tillfälle, enligt instruktionerna i manualen. Det är ändå ganska vanligt att kursdeltagarna har svårt att fullfölja alla hemuppgifter. Det viktiga är att de har reflekterat utifrån sin egen situation. Precis som tidigare beskrivits kan du anpassa hemuppgifterna till målgruppen, utan att förändra budskapet i uppgifterna.

Eftersom kursen har sin utgångspunkt i vardagens aktiviteter är många av begreppen i manualen hämtade från arbetsterapeutisk teori, där vikten av att upprätthålla en balans mellan personlig vård, produktivitet och fritidsaktiviteter betonas.

 • Med personlig vård avses basala dagliga aktiviteter som att duscha, äta och klä sig.
 • Med produktivitet avses arbete, hushållsarbete, frivilligarbete och att ta hand om sina barn. Produktivitet är nödvändigt för en balanserad livsstil, det ger struktur åt dagen, sociala kontakter och en känsla av att man presterat något vilket därmed ökar självkänslan.
 • Med fritid avses aktiviteter som är fria från skyldighet och som görs genom eget val. Fritidsaktiviteter minskar stress och ger avkoppling och glädje.

Fortlöpande kontakt hålls med Tanya Packer, för att säkerställa att manualen hålls uppdaterad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Framtagande och prövning av manualen har skett genom ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen inom ramen för bättre vård vid kroniska sjukdomar, 2016.

Vi vill framföra vårt stora tack till leg arbetsterapeuter Berit Fritzin, Ann Leijon, Lena Lundman Myrlund, Mia Nilsson, Irma Pettersson, Birgitta Rosberg, Therese Laurén och Anna Vallström för deras engagemang vid prövningen och utvärderingen under hösten 2016.

Nacka, mars 2017

Eva Månsson Lexell och Lena Haglund

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sveriges Arbetsterapeuter, 2017. p. 122
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140183 (URN)
Note

Originalutgåvan av denna översatta manual publicerades 1995 av författarna anya L Packer, Nicky Brink, Adele Saurio. Antal sidor: 149 , ISBN: 0761643680, Utgivare: Therapy Skill Builders.

Available from: 2017-09-03 Created: 2017-09-03 Last updated: 2017-09-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications