liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Haglund, Lena
Alternative names
Publications (10 of 99) Show all publications
Månsson Lexell, E. & Haglund, L. (2019). Arbetsterapeuters uppfattning av användbarheten av svenska Fatigue Management Programmet för personer med Multipel skleros. In: : . Paper presented at Arbetsterapiforum, 2-3 april, Stockholm, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Arbetsterapeuters uppfattning av användbarheten av svenska Fatigue Management Programmet för personer med Multipel skleros
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Fatigue är vanligt förekommande hos personer med Multipel skleros (MS) och MS-fatigue har ofta en negativ inverkan på personernas möjligheter att utföra och vara delaktig i vardagens olika aktiviteter. Fatigue Management (FM) programmet är en arbetsterapeutisk intervention som syftar till att deltagarna lär sig strategier för att kunna hantera MS-fatigue i vardagen. Programmet använder sig av self-management metodik under genomförandet och rekommenderas av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för MS. Syftet var att undersöka svenska arbetsterapeuters uppfattning av användbarheten av den svenska översättningen av programmet med klienter med MS.

Metod/Tillvägagångssätt* En mixad metod användes tillsammans med åtta arbetsterapeuter som initialt deltog i en workshop och sedan genomförde FM programmet med MS-klienter. Därefter fyllde de i en enkät innan de deltog i fokusgrupps intervjuer där fokus var på användbarheten av programmet.

Resultat/Preliminärt resultat* Varje arbetsterapeut genomförde programmet i sin helhet en gång med 5-9 MS-klienter. Överlag var arbetsterapeuterna nöjda med innehållet i programmet och de följde programmets struktur under genomförandet. Mindre förändringar föreslogs särskilt i relation till hur kognitiv fatigue kan hanteras. De diskuterade även utmaningar gällande att använda self-management metodik där arbetsterapeuten har en annan roll än den traditionella som expert.

Slutsats/Praktisk tillämpning* FM programmet visade sig vara användbart i Sverige men arbetsterapeuter som vill erbjuda programmet bör först delta i en kortare workshop där programmets innehåll och struktur diskuteras såväl som dess underliggande teorier. Framtida studier bör fokusera på större interventionsstudier som utvärderar effekterna av programmet.

Keywords
gruppintervention, self-management, pedagogisk modell, neurologi
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154824 (URN)
Conference
Arbetsterapiforum, 2-3 april, Stockholm, 2019
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-05Bibliographically approved
(2019). Intressechecklistan. Självskattning av tidigare, nuvarande och framtida intressen: Version 2.0. Bearbetning och översättning av The Modified Interest checklist (1983), Keilhofner & Neville. Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu.. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Open this publication in new window or tab >>Intressechecklistan. Självskattning av tidigare, nuvarande och framtida intressen: Version 2.0. Bearbetning och översättning av The Modified Interest checklist (1983), Keilhofner & Neville. Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu.
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Intressechecklistan är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera vilka intressen en person har haft, vilka hen har för närvarande samt vilka hen vill ha i framtiden.

Place, publisher, year, edition, pages
Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter, 2019. p. 28
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161472 (URN)9789187837548 (ISBN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Almborg, A.-H. & Haglund, L. (2019). KVÅ och ICHI med fokus på arbetsterapi. In: : . Paper presented at Arbetsterapiformum, 2-3 april, 2019, Stockholm.
Open this publication in new window or tab >>KVÅ och ICHI med fokus på arbetsterapi
2019 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund/Syfte*

Inom WHO pågår ett utvecklingsarbete av en ny klassifikation av åtgärder ”International Classification of Health Interventions” (ICHI), som kompletterar ICF och ICD. WHO har pågående tester av ICHI. Socialstyrelsen och nordiska klassifikationscentret har genomfört ett antal tester bland annat omfattande arbetsterapiåtgärder inom psykiatrin. Åtgärder dokumenteras med Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Syfte var att mappa ett antal KVÅ-åtgärder som tillämpas inom psykiatrisk arbetsterapi till ICHI.

Metod/Tillvägagångssätt*

En lista med åtgärder inom psykiatri, som används av arbetsterapeuter från sex olika sjukhus i Sverige mappades till ICHI 2018. Mappningsregler för ICHI användes där grad av samstämmighet värderas. Även kardinalitet dvs. hur många ICHI-interventioner användes för att beskriva KVÅ-åtgärden. Resultatet bearbetades med deskriptiv statistik.

Resultat/Preliminärt resultat*

Totalt mappades 136 KVÅ-åtgärder (27 undersökande, 98 behandlande och 11 administrativa). Kardinaliteten mellan KVÅ och ICHI varierade från 1:0 till 1:28. Nio procent av KVÅ-åtgärderna kunde inte mappas till ICHI (1:0). I 37 procent var förhållandet 1:1, dvs en KVÅ-åtgärd mappades till en ICHI-intervention. I 34 procent var förhållandet 1:2 eller 1:3 och i 17 procent mellan 1:4-1:9. Fyra KVÅ-åtgärder hade förhållandet 1:14, 1:25 och 1:28. Grad av samstämmighet mellan KVÅ-åtgärd och ICHI-intervention visade att 14 procent överensstämde exakt. 67 procent av KVÅ-åtgärderna var bredare dvs. mindre specifika än ICHI-interventionerna och 18 procent av KVÅ-åtgärderna var mer specifika än ICHI-intervention.

Slutsats/Praktisk tillämpning*

ICHI har fler specifika interventioner för att dokumentera arbetsterapeuters åtgärder inom psykiatrisk verksamhet än KVÅ. Att börja tillämpa ICHI inom svenska psykiatrisk arbetsterapiverksamhet skulle öka kvalitén på dokumentationen.

Keywords
ICHI, WHO, arbetsterapi
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154825 (URN)
Conference
Arbetsterapiformum, 2-3 april, 2019, Stockholm
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-05Bibliographically approved
(2019). Min mening om olika aktiviteter. Självskattning av kompetens och värderingar: Version 3.0 Bearbetning och översättning av The occupational self assessment (2006), K. Baron, G. Kielhofner, A. Iyenger, V. Goldhammer och J. Wolenski. Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Open this publication in new window or tab >>Min mening om olika aktiviteter. Självskattning av kompetens och värderingar: Version 3.0 Bearbetning och översättning av The occupational self assessment (2006), K. Baron, G. Kielhofner, A. Iyenger, V. Goldhammer och J. Wolenski. Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Min mening om olika aktiviteter (OSA-S) är ett självskattningsinstrument som syftar till att ge personen möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om sitt aktivitetsutförande och sin delaktighet i saker och ting i vardagen. Personens känsla av kompetens (problem och styrkor) inför utförandet av dagliga aktiviteter tydliggörs, liksom värderingar av olika aktiviteter. Genom självskattningen och uppföljande samtal med arbetsterapeuten påbörjas en process som gör det möjligt för personen att få större kontroll över sin situation och behandlingsmålen.

Manualen beskriver instrumentets teoretiska grund, utveckling och uppdaterad forskning, syfte, genomförande och uppföljning av självskattningen, samt en mappning av instrumentets påståenden till ICF. Alldeles nytt i den nya manualen (tidigare manual är ifrån 2012) är en fallbeskrivning samt en alldeles nyframtagen kortversion med enbart 12 påstående som kan användas i vård- och omsorgsituationer där tiden att samla information är relativt kort.

Place, publisher, year, edition, pages
Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter, 2019. p. 60
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161473 (URN)9789187837616 (ISBN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Haglund, L. & Sandulf, T. (2019). Revised Swedish version of the Interest Checklist. In: : . Paper presented at Sixth International Institute on the Model of Human Occupation. MOHO: Client-Centered Practice in a Global Context, September 27–29, Chicago, US. , Article ID AHSB 315.
Open this publication in new window or tab >>Revised Swedish version of the Interest Checklist
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The Interest Checklist was translated into Swedish already in 1987 but it has never been adapted to Swedish context. And, since MOHO has been updated severely times since 1983 it was advisable to initially make asurvey in Sweden examining interests’ people do today.

In total 76 people participated by filling in a questionnaire investigated to what extent the interests on the list were carried out today by adults. The responder could add new interests and they could make comments to the list. Based on the feedback and national surveys on how leisure time in Sweden is spend an updated list was designed. The different interests were categorized into sex areas; Outdoor interests, Exercise, Productivity - at home, Art and creative, Social, and Others. All, 68, interests are stated extensively in verbform and arranged in alphabetical order within each group. New interests have been added, others have been updated, clarified or removed. Example of new interests is "Networks and be active on social media (eg Facebook, Instagram, Blogs)". Example of updated interest is "Clothes", which now is called "Follow fashion (eg clothes, makeup)". Some interests have been removed either because they are part of one of the new interests or because they are not a leisure interest, for example "Housecleaning”. The new Swedish version, completed in 2019, has also been related to the latest MOHO (2017) and ICF. An assessment manual has been developed with an introduction, theoretical ground, instructions to self-report and additionally a case has been added.

National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161475 (URN)
Conference
Sixth International Institute on the Model of Human Occupation. MOHO: Client-Centered Practice in a Global Context, September 27–29, Chicago, US
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Haglund, L., Fisher, G. & Parkinson, S. (2019). The Environment Component in the Updated Model of Human Occupation: Transformation and Practical Tools. In: : . Paper presented at American Occupational Therapy Association annual conference, April 4–7, New Orleans, USA.
Open this publication in new window or tab >>The Environment Component in the Updated Model of Human Occupation: Transformation and Practical Tools
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161474 (URN)
Conference
American Occupational Therapy Association annual conference, April 4–7, New Orleans, USA
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Haglund, L., Nilsson, T. & Andersson, C. (2019). The use of MOHO intervention methods for enabling occupational change in mental health.. In: : . Paper presented at Sixth International Institute on the Model of Human Occupation. MOHO: Client-Centered Practice in a Global Context, September 27th-29th, Chicago, US. , Article ID AHSB 701.
Open this publication in new window or tab >>The use of MOHO intervention methods for enabling occupational change in mental health.
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The presented MOHO intervention methods; strategies and interventions, for facilitating change has not been investigated in practice in Sweden. MOHO is often seen as an assessment model. Many assessments have been translated and tested for scientific standard in Sweden but the intervention part has not been noticed in the same way. The aim of the presented survey was to investigate the use of the methods for facilitating change with MOHO in a Swedish context. Ten OT in the area of mental health were invited to partaken in the survey. In their daily work they reported on a questionnaire which methods they used if they were applying MOHO in the treatment sessions together with the client. Regarding therapeutic strategies in total 78 treatment sessions were reported. After following a treatment planning process including different MOHO assessments depending on the client ́s needs, it was stated that the main areas of concern for the clients were volition or habit or performance capacity to almost the same extent for all three elements. The result show that two of the strategies; “Validation” and “Identifying” was use most frequently. “Providing Physical Support” and “Negotiating” was used very sparingly. The most surprising result was that ”Structuring” was rated as number 6of the 9 strategies. When OT describe what they are doing, structuring daily occupations very often is mention as a regular intervention. The interventions are currently being tested, the results will be presented in September.

National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161477 (URN)
Conference
Sixth International Institute on the Model of Human Occupation. MOHO: Client-Centered Practice in a Global Context, September 27th-29th, Chicago, US
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-07
(2018). Kartläggning av aktiviteter: Självskattning och värdering av olika aktiviteter under ett dygn (OQ-S): Svensk version av The Occupational Questionnaire (OQ), 1986 (rev. 1993 och 2004) av N. Riopel Smith, G. Kielhofner & J. Hawkins Watts.  Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av aktiviteter: Självskattning och värdering av olika aktiviteter under ett dygn (OQ-S): Svensk version av The Occupational Questionnaire (OQ), 1986 (rev. 1993 och 2004) av N. Riopel Smith, G. Kielhofner & J. Hawkins Watts.  Översatt med tillstånd från MOHO Clearinghouse https://moho.uic.edu
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Kartläggning av aktiviteter är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera vilka aktiviteter en person gör under ett dygn, hur bra personen tycker att de utförs, hur viktiga de är och hur mycket personen tycker om att göra aktiviteterna.

Instrumentet kan användas tillsammans med både vuxna och ungdomar. Om personen inte kan fylla i formuläret på egen hand kan arbetsterapeuten föra ett samtal med personen samtidigt som båda tillsammans fyller i det.

Självskattningsformuläret innefattar två delar där personen först kartlägger hur hen med olika aktiviteter tillbringar ett vanligt dygn uppdelat per halvtimme. Därefter svarar personen på frågor kring varje aktivitet utifrån utförande, aktivitetens värde, och om hen tycker om att göra aktiviteten eller inte.

Genom att granska de ifyllda formulären tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel iden fortsatta behandlingsplaneringen.

Denna manual beskriver kort instrumentets teoretiska grund, utveckling, genomförande av självskattningen samt tolkning av svaren. Vidare innehåller manualen en fallbeskrivning, mappning till ICF:s termer och begrepp samt självskattningsformuläret.

Place, publisher, year, edition, pages
Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter, 2018. p. 24
Keywords
Arbetsterapi, Aktivitetskartläggning
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154820 (URN)9789187837487 (ISBN)
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-13Bibliographically approved
Almborg, A.-H. & Haglund, L. (2018). Mapping Swedish mental health interventions to ICHI: occupational therapy perspective. In: : . Paper presented at WHO-FIC Network Annual Meeting 2018. Seoul, Republic of Korea, 22-27 October 2018.
Open this publication in new window or tab >>Mapping Swedish mental health interventions to ICHI: occupational therapy perspective
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154823 (URN)
Conference
WHO-FIC Network Annual Meeting 2018. Seoul, Republic of Korea, 22-27 October 2018
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-04Bibliographically approved
Månsson Lexell, E., Packer, T. & Haglund, L. (2018). The Fatigue Management Program for people with multiple sclerosis: A feasibility study among Swedish occupational therapists. In: : . Paper presented at WFOT Congress 2018, 21-25 MAY, 2018, Cape Town, South Africa. , Article ID 0886.
Open this publication in new window or tab >>The Fatigue Management Program for people with multiple sclerosis: A feasibility study among Swedish occupational therapists
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Introduction: Around 80% of all people with multiple sclerosis (MS) experience MS-fatigue, significantly impacting everyday occupational performance. The Fatigue Management course (FMC) is an evidence-based occupational therapy intervention that provides people with tools to manage and overcome fatigue. Based on self-management science, participants take an active role in setting goals and learning problem-solving techniques that can be generalized to other occupations. The recently released MS guidelines in Sweden, cite this as best practice, even though no Swedish translation exists. Thus, the ecological validity of the course in a Swedish context is unclear.

Objectives: To translate the FMC manual into Swedish, and to investigate its feasibility for people with MS in Sweden.Method: We used a mixed-methods design. Eight occupational therapists tested the FMC and then completed a questionnaire and participated in focus group interviews.

Results: Each therapists conducted one course with 5-9 MS-participants (total=48 MS-participants). Overall, therapists were satisfied with the content in the manual, and only minor improvements of the layout were needed. Discussions revealed how therapists who thoroughly read the manual in advance, experienced less implementation problems. Difficulties implementing self-management strategies rather than the traditional role of an expert were discussed.

Conclusions: The FMC course is feasible in a Swedish context. Future studies should focus on larger intervention studies that evaluate course effects on fatigue, occupational performance and engagement in occupations.

Keywords
Fatigue
National Category
Occupational Therapy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154822 (URN)
Conference
WFOT Congress 2018, 21-25 MAY, 2018, Cape Town, South Africa
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications