liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson, Yvonne
Publications (2 of 2) Show all publications
Karlsson, Y. (2008). Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. (Doctoral dissertation). : Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. Slutligen belyser jag hur pedagogerna utvärderar elevernas skolproblem i en schemalagd utvärderingsaktivitet. Studien är baserad på ett fältarbete under ett år, i kombination med inspelningar av vardagliga aktiviteter och intervjuer med fem elever (7-12 år), pedagoger, föräldrar och f.d. klasslärare. I analyserna används en etnometodologisk ansats.

Resultaten visar att den särskilda undervisningsgruppen osynliggörs och marginaliseras både centralt inom kommunen och lokalt i skolans verksamhet. Genomgående har eleverna lågt aktörskap i vardagliga skolaktiviteter. Ett annat resultat är att pedagogerna ständigt beskriver elevernas skolsvårigheter. Pedagogerna använder ett flertal vetenskapliga diskurser som uppgraderar och befäster problemidentiteter. Detta kan förklaras i ljuset av att det finns en osäkerhet om vilka elevernas problem är. Eleverna å sin sida positionerar sig som aktiva aktörer, och gör motstånd mot problemdefinitionerna. Eleverna undviker att formulera problem, nedgraderar tillskrivna problem och tar inte upp pedagogernas råd. Eleverna tar även alla chanser att tillskriva andra elever problem, på så vis positionera de sig som duktiga elever, vilket tolkas som ett sätt att upprätthålla självrespekt.

Min avhandling understryker vikten av att i detalj studera elever i särskilda undervisningsgrupper och deras sociala kompetenser och aktörskap i vardagliga skolaktiviteter. Analysen pekar på att beskrivningar inte är neutrala, utan är sociala aktiviteter där identiteter, normer, social ordning, moraliska versioner och relationer, samt institutioner, etableras och görs motstånd mot.

Abstract [en]

The aim of the present doctoral thesis is to give an ”inside” description of how schools organize activities for students who do not fit into regular public education. Further, I explore how students, pedagogues, parents and former teachers account for the students’ school problems in research interviews. Finally, I investigate teachers’ assessments of students’ school problems in a scheduled daily evaluation activity. Data are drawn from a one-year ethnographic study, combined with recordings of everyday activities and interviews with five students (7-12 years), parents, pedagogues and former teachers.

The analysis demonstrates that the special teaching group is made invisible and marginalized on different levels, both centrally in the municipality and in the context of local school activities. Students consistently show low participation and agency in their everyday activities. Another finding shows that pedagogues are constantly assessing students’ school problems, making this a central everyday activity. In so doing, the pedagogues also upgrade the students’ school problems, drawing on various scientific discourses. This can be explained in light of the insecurity that exists regarding what the students’ problems actually are. On the other hand, the students position themselves as active agents and resist problem definitions. The students avoid the pedagogues’ definitions, downgrading ascribed problems and reformulating them. Further, the students take all chances to attribute problems to other students. In this way, they position themselves as able students, which can be interpreted as a way of maintaining self-respect.

Overall, the present findings underscore the need for detailed analysis of children’s social competence and agency in their everyday life in special teaching groups. My analysis demonstrates that descriptions are not neutral, but instead social activities in which identities, norms, social orders, moral versions, relationships and even institutions are established and resisted.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2008. p. 202
Series
Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 126Linköping Studies in Pedagogic Practices, ISSN 1653-0101 ; 6
Keywords
Special teaching groups, social organization, evaluation, categorization, assessments, ethnography, sociology of childhood, Särskilda undervisningsgrupper, social organisering, utvärdering, kategorisering, beskrivningar, skolproblem, motstånd, inkludering, marginalisering, etnometodologi, etnografi, barndomssociologi
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-11088 (URN)978-91-85895-28-1 (ISBN)
Public defence
2008-01-25, I:101, Hus I, Campus Valla, Linköpings Universitet, Linköping, 13:15 (English)
Supervisors
Available from: 2008-02-21 Created: 2008-02-21
Cederborg, A.-C. & Karlsson, Y. (2001). Omhändertagande med barnets perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift, 3, 163-179
Open this publication in new window or tab >>Omhändertagande med barnets perspektiv
2001 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 3, p. 163-179Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29115 (URN)14374 (Local ID)14374 (Archive number)14374 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2011-01-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications