liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 144) Show all publications
Sundin, E. & Elmersjö, M. (2024). Trust: not just another idea that travels? Translation and adaption of trust in local eldercare (1ed.). In: Arora-Jonsson Stefan, Wedlin Linda, Pallas Josef, Blomgren Maria (Ed.), An ecology of ideas permeating science, higher education, and society: Essays for Kerstin Sahlin: (pp. 243-254). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Open this publication in new window or tab >>Trust: not just another idea that travels? Translation and adaption of trust in local eldercare
2024 (English)In: An ecology of ideas permeating science, higher education, and society: Essays for Kerstin Sahlin / [ed] Arora-Jonsson Stefan, Wedlin Linda, Pallas Josef, Blomgren Maria, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis , 2024, 1, p. 243-254Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter describes how trust is used as a management tool in eldercare in a Swedish municipality in the first decades of the 21st century. Behind the description is one of the main challenges facing contemporary Sweden and other parts of the world: the increasing number of older persons in need of more advanced healthcare and care. This increase can be seen as a positive consequence of better living conditions and improved healthcare but is more often seen as a problem. The problem orientation includes, increased costs linked to the need for supported housing and pensions. In addition, there is a need to provide adaptations, and health and social care personnel. As a consequence of the latter, a shortage of work force is presented as another challenge facing Sweden’s welfare system. 

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2024 Edition: 1
Series
Studia oeconomiae negotiorum, ISSN 0586-884X ; 53
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-200800 (URN)978-91-513-1972-8 (ISBN)
Available from: 2024-02-08 Created: 2024-02-08 Last updated: 2024-02-08
Elmersjö, M. & Sundin, E. (2023). Det nya är det gamla normala: hemtjänst utifrån målgruppens behov (1ed.). In: Maria Wolmesjö, Rolf Solli (Ed.), Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman: (pp. 131-143). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 131-143
Open this publication in new window or tab >>Det nya är det gamla normala: hemtjänst utifrån målgruppens behov
2023 (Swedish)In: Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman / [ed] Maria Wolmesjö, Rolf Solli, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 1, Vol. Sidorna 131-143, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Äldreomsorg är en stor och viktig del av den svenska välfärden, men som under lång tid förknippats med problem av olika slag. Att äldreomsorgen skulle uppmärksammas av Tillitsdelegationen var därför förväntat. Ett forskningsprojekt fick i uppdrag att följa den så kallade Skönsmomodellen, en utformning av äldreomsorg i kommundelen Skönsmon, Sundsvalls kommun. Modellen som byggde på klara tillitsprinciper hade fått mycket positiv uppmärksamhet. Forskarnas, det vill säga vår, beskrivning och analys har tidigare redovisats i rapporter, antologier och artiklar. Några år efter publikationerna omtalas modellen som en besvikelse oh ambitionen att sprida den inom övriga delar av kommunens äldreomsorg som misslyckad. I föreliggande kapitel redovisar vi orsakerna till dessa ståndpunkter och analyserar dem med hjälp av organisationsteoretisk terminologi. Ett skäl till den uteblivna spridningen är att Skönsmomodellen inte överallt bedömdes vara bättre än tillämpad praktik och att implementeringsarbetet var otillräckligt. Därmed har modellens hierarkiutmanande potential inte förverkligats, vilket resulterat i att kommunen i dag har flera hemtjänster snarare än en hemtjänst.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 1
Keywords
Äldreomsorg
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-199015 (URN)9789144161006 (ISBN)
Available from: 2023-11-07 Created: 2023-11-07 Last updated: 2023-11-07Bibliographically approved
Wolmesjö, M., Sundin, E. & Elmersjö, M. (2023). Digitalisering: från lösning till krav. In: Maria Wolmesjö, Rolf Solli (Ed.), Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman: (pp. 17-31). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 17-31
Open this publication in new window or tab >>Digitalisering: från lösning till krav
2023 (Swedish)In: Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman / [ed] Maria Wolmesjö, Rolf Solli, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, Vol. Sidorna 17-31, p. 17-31Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Digitalisering är ett begrepp som förekommer både som substantiv och verb. Begreppet tillämpas också på olika nivåer - från individ och grupp, till samhälle och nation. Som substantiv, inte sällan uttryckt som digitaliseringen, presenteras digitalisering ofta som en lösning på ett problem som uppstått på grund av att digitalisering som verb, digitaliseringsprocessen, går för långsamt. Digitaliseringen berör alla organisatoriska nivåer, alla aktörkategorier och såväl inom- som mellanorganisatoriska relationer. Men hur? Det är en central fråga med många svar; svar som dessutom ändras över tid. Kapitlet koncentreras empiriskt till tillämpningar inom omsorgen, framför allt i äldreomsorgens organisationer. Dessa exemplifieras genom digitaliserad biståndshandläggning, digitala videomöten på särskilda boenden för äldre och omsorgspersonalens användning av mobiltelefoner i kontakterna med hemtjänstmottagare. Åsikter och insikter varierar, vilket illustreras att digitalisering och dess konsekvenser inte påverkar alla lika.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Digitalisering, Äldreomsorg
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-199016 (URN)9789144161006 (ISBN)
Available from: 2023-11-07 Created: 2023-11-07 Last updated: 2023-11-07Bibliographically approved
Elmersjö, M. & Sundin, E. (2021). En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och rättssäkerhetsfrågan. In: Maria Wolmesjö, Rolf Solli (Ed.), Framtidens välfärd: hållbar styrning, organisering och ledning (pp. 69-86). Lund: Studentliteratur
Open this publication in new window or tab >>En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och rättssäkerhetsfrågan
2021 (Swedish)In: Framtidens välfärd: hållbar styrning, organisering och ledning / [ed] Maria Wolmesjö, Rolf Solli, Lund: Studentliteratur , 2021, p. 69-86Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentliteratur, 2021
Keywords
Social hemtjänst
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-174732 (URN)9789144152189 (ISBN)
Available from: 2021-03-31 Created: 2021-03-31 Last updated: 2021-04-15Bibliographically approved
Carin, H. & Sundin, E. (2020). Is there a place for gender questions in studies on entrepreneurship, or for entrepreneurship questions in gender studies?. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(1), 89-101
Open this publication in new window or tab >>Is there a place for gender questions in studies on entrepreneurship, or for entrepreneurship questions in gender studies?
2020 (English)In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 12, no 1, p. 89-101Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose This paper aims to add to the diversity of gender and entrepreneurship studies by presenting the (lived experience) perspective on the development of research on women as entrepreneurs.

Design/methodology/approach An essay built on personal reflections on the development of the field since the 1980s.

Findings Research on entrepreneurship has shifted toward quantitative studies and the paper format, leading to fragmented research. Research on gender shows another trend, where empirical data have become less central – “women” as individuals are to a large extent not discussed. The authors conclude that the field of gender and entrepreneurship, therefore, is a fruitful arena to perform research in as long as the physical women are not neglected.

Originality/value Building on the lived experience for almost 40 years as researchers of women as entrepreneurs, the perspective contributes to the understanding of the development of the field.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Publishing Limited, 2020
Keywords
Gender theory; Women's entrepreneurship
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-170756 (URN)10.1108/IJGE-05-2019-0091 (DOI)000524791000001 ()2-s2.0-85081588544 (Scopus ID)
Available from: 2020-10-20 Created: 2020-10-20 Last updated: 2021-03-16Bibliographically approved
Sundin, E. (2020). Äldre företagare: 18 porträtt. Stockholm: Dialogos
Open this publication in new window or tab >>Äldre företagare: 18 porträtt
2020 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

De äldre företagarna är många och genom sin verksamhet ger de ett avsevärt bidrag till samhället och ekonomin. Arton exempel illustrerar detta.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dialogos, 2020. p. 172
Keywords
Företagare, Äldre, Företagande
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-173111 (URN)9789175043760 (ISBN)
Note

Första upplagan

Available from: 2021-02-01 Created: 2021-02-01 Last updated: 2021-02-01Bibliographically approved
Sundin, E., Holmquist, C. & Klinthäll, M. (2019). Entrepreneurial dynamics in the third age - a study of trajectories for start-ups by entrepreneurs aged 55 and 60. (ch 15ed.). In: Mikaela Backman, Charlie Karlsson and Orsa Kekezi, (Ed.), Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging: (pp. 143-168). Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Entrepreneurial dynamics in the third age - a study of trajectories for start-ups by entrepreneurs aged 55 and 60.
2019 (English)In: Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging / [ed] Mikaela Backman, Charlie Karlsson and Orsa Kekezi,, Edward Elgar Publishing, 2019, ch 15, p. 143-168Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Edward Elgar Publishing, 2019 Edition: ch 15
National Category
Business Administration Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Globalisation Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-163312 (URN)9781788116206 (ISBN)9781788116213 (ISBN)
Available from: 2020-01-31 Created: 2020-01-31 Last updated: 2020-02-03Bibliographically approved
Sundin, E. (2019). Äldre företagare - en motsägelse?. Nio-Fem. Tidskrift om arbetsliv och profession (2), 12-15
Open this publication in new window or tab >>Äldre företagare - en motsägelse?
2019 (Swedish)In: Nio-Fem. Tidskrift om arbetsliv och profession, ISSN 2001-9688, no 2, p. 12-15Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-163309 (URN)
Available from: 2020-01-31 Created: 2020-01-31 Last updated: 2020-02-03Bibliographically approved
Sundin, E. & Elmersjö, M. (2018). Kompetens som kvalitetssäkring inom hemtjänsten. Organisation & Samhälle (2), 65-71
Open this publication in new window or tab >>Kompetens som kvalitetssäkring inom hemtjänsten
2018 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, Organisation & Samhälle, no 2, p. 65-71Article in journal (Refereed) Published
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-163319 (URN)
Available from: 2020-01-31 Created: 2020-01-31 Last updated: 2020-02-04Bibliographically approved
Elmersjö, M. & Sundin, E. (2018). Värdeskapande med brukarperspektiv, delegering och samverkan i hemtjänst – en fallstudie av Sundsvalls kommun. In: Louise Bringselius (Ed.), Styra och leda med tillit: Forskning och praktik (pp. 197-220). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Värdeskapande med brukarperspektiv, delegering och samverkan i hemtjänst – en fallstudie av Sundsvalls kommun
2018 (Swedish)In: Styra och leda med tillit: Forskning och praktik / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018, p. 197-220Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det här kapitlet behandlas tillitsstyrning inom hemtjänsten. Det utvecklingsprojekt som studerats är ett förändringsarbete inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Syftet med kapitlet är att beskrivande organisatoriska förutsättningarna för ökad tillitsstyrning av hemtjänsten i Sundsvall. Det empiriska materialet består av enskilda intervjuer, gruppintervjuer, dokumentstudier och observationer. Materialet har analyserats med hjälp av teoretiska resonemang om Public Value angående hur en organisation kan bli värdeskapande och bidra till samhället utifrån medborgarnas behov. I ett tillits styrande perspektiv förstås värdeskapande med hjälp av tre principer: brukarperspektiv, delegering och samverkan som en del i ett helhetsansvar. Dessa principer tydliggör vilka förutsättningar en värdeskapande organisation behöver.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018
Series
Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 2018:38
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150600 (URN)9789138248058 (ISBN)
Available from: 2018-08-29 Created: 2018-08-29 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4167-5771

Search in DiVA

Show all publications