liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bjurström, Erling
Publications (10 of 137) Show all publications
Bjurström, E. (2019). Intellektuella moden (1ed.). In: Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt (Ed.), Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin (pp. 115-134). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Intellektuella moden
2019 (Swedish)In: Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin / [ed] Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, 1, p. 115-134Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den akademiska festskriften må vara på utdöende men är en genre som öppnar för skrivsätt med andra möjligheter än – och fördelar i förhållande till – det gängse akademiska skrivandet. Som genre tvingar festskriften när-mast på den som bidrar till den essäformen; till vilket också hör nedtonandet av akademiska dygder i form av referenser, noter och annan akribi. På så sätt inbjuder festskriften till att ta tillvara essäns alla möjligheter och fördelar; inte minst i form av att med nyfikenhet och upptäckarglädje ge sig ut på farvatten dit få – om ens några – akademiska farkoster tidigare sökt sig. Här föreligger med andra ord möjligheten att ge sig ut på en upptäcktsfärd i ordets rätta bemärkelse: en färd som man inte vet vart den leder och som i egentlig mening saknar slutmål.

Det är just detta som essän står för – eller har i varje fall stått för alltsedan Michel de Montaigne betecknade sina prövande, sökande och inte minst självreflexiva litterära övningar för essais, essäer. I franskan står substantivet essai både för ”prov”, ”test”, ”försök” och ”essä”, med kopplingar till verbet essayer, ”pröva”, ”testa”, ”försöka”.

Detta är också utgångspunkten för den här texten. Den prövar och för-söker hantera en tanke som bär på tydliga självreflexiva drag i ett akademiskt sammanhang. Samtidigt är den tanke det är fråga om så gott som oprövad i sådana sammanhang, nämligen tanken på intellektuella moden.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019 Edition: 1
Series
Mediestudier vid Södertörns högskola, ISSN 1650-6162 ; 2019:1
Keywords
mode, social form
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156651 (URN)9789188663627 (ISBN)
Available from: 2019-05-03 Created: 2019-05-03 Last updated: 2019-05-07Bibliographically approved
Hylland, O. M. & Bjurström, E. (2018). Aesthetics + Politics = (1ed.). In: Ole Marius Hylland & Erling Bjurström (Ed.), Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts (pp. 191-203). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Aesthetics + Politics =
2018 (English)In: Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts / [ed] Ole Marius Hylland & Erling Bjurström, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 1, p. 191-203Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter employs the concept of value to shed light on how aesthetical value interacts with political, societal and economic value within cultural policy. The authors summarize how cultural policy measures can be seen to negotiate between the seemingly incompatible. The field of culture is in essence a complex game of values—involving a set of non-monetary and monetary values interwoven in cultural production, dissemination and consumption. A variety of value concepts populates regularly any discourse on culture, whether this discourse is led on economic, political, ideological or aesthetical grounds. A discourse on culture is usually also a discourse on the acknowledgement, explication, creation and measurement of different forms of value—intrinsic or instrumental, economic or symbolic. The chapter ends with a discussion of the potential incommensurability of the values dealt with in cultural policy.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018 Edition: 1
Series
New Directions in Cultural Policy Research
Keywords
Aesthetics, politics
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150429 (URN)10.1007/978-3-319-77854-9_7 (DOI)9783319778532 (ISBN)9783319778549 (ISBN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Hylland, O. M. & Bjurström, E. (2018). Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts (1ed.). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts
2018 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

Through comparative and integrated case studies, this book demonstrates how aesthetics becomes politics in cultural policy. Contributors from Norway, Sweden and the UK analyse exactly what happens when art is considered relevant for societal development, at both a practical and theoretical level. Cultural policy is seen here as a mechanism for translating values, that through organized and practical aesthetical judgement lend different forms of agency to the arts. What happens when aesthetical value is reinterpreted as political value? What kinds of negotiations take place at a cultural policy ground level when values are translated and reinterpreted? By addressing these questions, the editors present an original collection that effectively centralises and investigates the role of aesthetics in cultural policy research.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018. p. 210 Edition: 1
Series
New Directions in Cultural Policy Research
Keywords
Cultural policy, aesthetics, music, arts
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150426 (URN)10.1007/978-3-319-77854-9 (DOI)9783319778532 (ISBN)9783319778549 (ISBN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Bjurström, E. & Hylland, O. M. (2018). Musical Nation Bildung: The Twin Enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden (1ed.). In: Ole Marius Hylland & Erling Bjurström (Ed.), Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts (pp. 25-65). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Musical Nation Bildung: The Twin Enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden
2018 (English)In: Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts / [ed] Ole Marius Hylland & Erling Bjurström, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 1, p. 25-65Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

By exploring and comparing the history of the twin enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden from the 1960s up till today, Bjurström and Hylland show how efforts to democratise and make high quality music accessible to more people were combined with ideas on the necessity to cultivate them, in line with the tradition of Bildung (cultivation, refinement or liberal education). As cultural policy initiatives the two enterprises are considered as ways of negotiating between aesthetics and politics, which result in valuations and assignments of different values to musical genres. The authors offer a thorough understanding of the factors that contributed to changing these valuations and assignments over time, as well as the overall policy and practices of the two musical cultural policy enterprises.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018 Edition: 1
Series
New Directions in Cultural Policy Research
Keywords
Music, Concerts Norway, Concerts Sweden, Bildung, aesthetics
National Category
Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150428 (URN)10.1007/978-3-319-77854-9_2 (DOI)9783319778532 (ISBN)9783319778549 (ISBN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Bjurström, E. (2018). Svenska Rikskonserter och kulturpolitikens estetik. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 21(1-2018), 73-93
Open this publication in new window or tab >>Svenska Rikskonserter och kulturpolitikens estetik
2018 (Swedish)In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 21, no 1-2018, p. 73-93Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

Although aesthetics, primarily in the shape of the arts, can be seen as the raison d’etreof cultural policy, it is seldom in the forefront of cultural policy research. This article focuses on the aesthetics of Concerts Sweden, which was founded in 1968 and closed down in 2010. With the aim to give high quality music to all citizens around the country and its concentration on mobile concerts and the production of records, Concerts Sweden initially rested on a Bildung aesthetics thoroughly elaborated in the white papers underlying its foundation. This Bildung aesthetics was based on classical views on Bildung and the emergence of modern theories of aesthetics, from the late eighteenth century by foremost Immanuel Kant and Friedrich Schiller. Kant changed the way of looking at aesthetics, but in the 20th century his view on the a priori based universal character of aesthetical judgment lost its prior credibility. This is also reflected in the restricted aesthetic claims of most national cultural policies during the century, and in the history of Concerts Sweden (Svenska Rikskonserter), which musical-aesthetic platform changed when the aim to “counteract the negative effects of commercialism” was introduced as one of the goals of the new Swedish national cultural policy in 1974. With the support of this goal Concerts Sweden drifted away from the Bildung aesthetics prescribed for it in the white papers when it was founded, but without explicitly abandoning it. The history of Concerts Sweden shows that aesthetics had a stronger position in Swedish cultural policy prior to its reorganization in the 1970s, when it became more subordinated to political viewpoints. From this point of view, the Swedish cultural policy of music successively takes on a post-aesthetic character from the 1970s, in the sense that it no longer takes principle stands in matters of aesthetics, except in pragmatic ways, as when it for example comes to the assignment of subsidies based on judgments of aesthetical values or qualities.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås, Sweden: Högskolan i Borås, 2018
Keywords
Svensk kulturpolitik, Svenska Rikskonserter, estetik, postestetisk kulturpolitik, estetiska kriterier, estetiska värden, estetiska kvaliteter, musik, bildningsestetik
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150423 (URN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-08-31Bibliographically approved
Hylland, O. M. & Bjurström, E. (2018). The Relational Politics of Aesthetics: An Introduction (1ed.). In: Ole Marius Hylland & Erling Bjurström (Ed.), Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts (pp. 1-23). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>The Relational Politics of Aesthetics: An Introduction
2018 (English)In: Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts / [ed] Ole Marius Hylland & Erling Bjurström, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 1, p. 1-23Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This introductory chapter presents the basic idea and topic of the book—the relations between aesthetics and cultural policy. We understand cultural policy as the organized, mainly but not exclusively public support, economic or otherwise, of the production and distribution of cultural expressions. The chapter gives some introductory answers to these questions: What kind of relations are there between aesthetics and cultural policy? And, furthermore, how can concepts from aesthetical theory shed light on cultural policy practice? The main argument of the chapter is that cultural policy is a practical and pragmatic operationalization of aesthetic theory. This vantage point has analytical relevance both for the analysis of cultural policy and for an empirical discussion of central concepts from the aesthetical canon.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018 Edition: 1
Series
New Directions in Cultural Policy Research
Keywords
Cultural policy, aesthetics, music, arts
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150427 (URN)10.1007/978-3-319-77854-9_1 (DOI)9783319778532 (ISBN)9783319778549 (ISBN)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Bjurström, E. (2018). Ungdom i ett historiskt perspektiv (1ed.). In: Thomas Johansson och Emma Sorbring (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv (pp. 54-76). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Ungdom i ett historiskt perspektiv
2018 (Swedish)In: Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv / [ed] Thomas Johansson och Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 54-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
ungdom, generationer, ungdomskultur, cesurer, myndighetsålder
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145617 (URN)9789147113071 (ISBN)
Available from: 2018-03-08 Created: 2018-03-08 Last updated: 2018-03-16Bibliographically approved
Bjurström, E. (2016). Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode (1ed.). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att se på och förhålla sig till smak. Detta är författarens utgångspunkt för förståelsen av det moderna smakspelet, vars utveckling och omvandlingar följs upp från 1700-talet fram till nutiden. Smaken analyseras från denna utgångspunkt som ett spel, vars föränderliga regler kartläggs och ställs i relation till det mänskliga omdömet och förståelsen av mänsklig praxis. Boken består av tre delar, en inledande essä kring tid, rytm och estetik, en omfattande mittdel där smakspelet dissekeras ur en rad olika infallsvinklar och en avslutande essä där en unik händelse i modets historia analyseras: när hattmodet gick i graven som mass- och konfektionsmode på 1960-talet. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016. p. 612 Edition: 1
Keywords
smak, smakspel, filosofi, historia, estetik, konst, språkspel, rytm, tid
National Category
History of Religions History of Ideas International Migration and Ethnic Relations Law (excluding Law and Society) Literary Composition
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127985 (URN)978-91-7331-7047 (ISBN)
Available from: 2016-05-15 Created: 2016-05-15 Last updated: 2016-05-19
Bjurström, E. (2014). Ny tid, ny ungdom, nya och gamla rörelser (1ed.). In: Mats Friberg (Ed.), Det hållbara samhället: Kan det byggas underifrån? (pp. 189-213). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Ny tid, ny ungdom, nya och gamla rörelser
2014 (Swedish)In: Det hållbara samhället: Kan det byggas underifrån? / [ed] Mats Friberg, Stockholm: Liber , 2014, 1, p. 189-213Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken redogör för grunderna för sociala rörelser som en samhällsförändrande kraft. Det handlar om människor som går samman och utför ett ideellt arbete för förbättrade villkor på olika områden.Världens utveckling är inte ekologiskt hållbar, främst beroende av överanvändningen av fossila bränslen. Därav risken för en framtida klimatkatastrof och en energichock när oljan sinar. Men som visas i denna bok är utvecklingen inte heller hållbar i ekonomiskt, socialt och kulturellt hänseende. Finansindustrin och den ekonomiska tillväxtmodellen behöver reformeras och de farliga sociala klyftorna utjämnas. Om så inte sker kommer våra barn och barnbarn att få betala ett högt pris, kanske också vi som lever nu. Är världens styrande eliter villiga och kapabla att leda den stora omställningen till ett hållbart samhälle på egen hand? Många tvivlar och en del rentav förtvivlar. Men det finns också medborgare som inte ger upp utan tar saken i egna händer och tillsammans med likasinnade börjar bygga det hållbara samhället underifrån.Bokens första del handlar om utmaningarna, den andra delen om vår tids konstruktiva gräsrotsrörelser och den tredje visar vad gräsrötterna kan åstadkomma när de bygger ekosamhällen på eget initiativ.Detta är en lättillgänglig och engagerande antologi grundad i aktuell forskning. Den riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå med ett hållbarhetsintresse och till dem som är engagerade i olika gröna rörelser samt till en upplyst allmänhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014 Edition: 1
Keywords
Sociala rörelser, ungdomsrörelser, generationsväxlingar, aktivism
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112950 (URN)978-91-47-11136-7 (ISBN)
Available from: 2015-01-01 Created: 2015-01-01 Last updated: 2015-01-12Bibliographically approved
Bjurström, E. (2013). Bildning och demokrati (1ed.). In: Erling Bjurström & Tobias Harding (Ed.), Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet (pp. 11-119). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Bildning och demokrati
2013 (Swedish)In: Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet / [ed] Erling Bjurström & Tobias Harding, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013, 1, p. 11-119Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Hur bildning och demokrati förhåller sig till varandra i dagens folkbildningsarbete utgör själva hjärtpunkten i denna antologi. Redan under 1800-talet vävdes dåtida moderna idéer om bildning och demokrati samman här i landet  och blev en folklig angeläget i samband med att folkbildningsrörelsen då växte fram. I förlängningen kan man säga att den allmänna rösträtten infördes. Därefter var bildning och demokrati något av en byggsten i samhället. Idag är dock situationen en annan  samhället är något annat. Olika yttringar av elitistiska och egalitära synsätt finns, tekniken betyder konsekvenser. I fem kapitel tar forskarna/skribenterna upp 1. Bildning  och demokrati, 2. Föreningslivet och demokratin, 3. I folkbildningens gränsland, 4. ABF och det partipolitiska folkbildningsarbetets funktioner samt 5. Bildning och demokrati i omvandling.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013 Edition: 1
Keywords
Non-formal education, Democracy, Folkbildning, Demokrati
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-88198 (URN)978-91-7331-581-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-01-31 Created: 2013-01-31 Last updated: 2014-06-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications