liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Granström, Kjell
Publications (10 of 155) Show all publications
Granström, K. (Ed.). (2016). Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest (2ed.). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest
Show others...
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

När många människor samlas på ett ställe finns en risk att det uppstår konflikter som urartar i våld, även om syftet med samlingen är fredligt. I boken beskrivs vad som kan hända i samband med demonstrationer, gatufester och idrottsevenemang. Bokens första syfte är att ge en överblick över aktuell forskning om masshändelser och kravaller. Ett annat syfte är att ge konkreta exempel på masshändelser som urartat och sådana som avlöpt fredligt, samt att förklara varför kravaller uppstår. Det tredje syftet är att ge konkreta beskrivningar av hur polis, myndigheter och arrangörer kan agera för att undvika kravaller. Ökad kunskap om den dynamik som kan utvecklas i samband med masshändelser kan bidra till att öka medvetenheten om den egna gruppens betydelse för händelseutvecklingen och bemötande av andra grupper. Detta är kunskap med relevans också för en mängd vardagliga situationer som kan uppstå på t.ex. arbetsplatser eller i skolklasser.

Boken riktar sig till poliser, polisaspiranter, idrottsföreningar och arrangörer av demonstrationer, men också till lokala myndigheter och politiker. Boken kan med fördel användas i undervisning och forskning inom det beteendevetenskapliga området.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 151 Edition: 2
Keywords
Upplopp, Demonstrationer, Idrott och samhälle, Polisväsen, Sverige, Polisarbete - psykologiska aspekter
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124585 (URN)9789176858141 (ISBN)
Available from: 2016-02-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2016-11-17Bibliographically approved
Colnerud, G. & Granström, K. (2015). Respekt för lärarprofessionen: om lärares yrkesspråk och yrkesetik (4ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Respekt för lärarprofessionen: om lärares yrkesspråk och yrkesetik
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och användbara dessa är för vardagsarbetet. Boken diskuterar hinder och möjligheter för lärarprofessionens utveckling.

Resonemangen utgår från ett stort empiriskt material. Utifrån lärares egna berättelser, argument och diskussioner utkristalliseras såväl tillgång till som behov av att utveckla den yrkesspråkliga och yrkesetiska kompetensen. Boken identifierar och förklarar företeelser som är svåra att upptäcka i vardagsarbetet.Lärarstudenter och utbildare får en sammanfattande framställning av de krav i yrkeslivet som lärarutbildningen bör motsvara. För enskilda lärare och lärargrupper är bokens innehåll en väg till professionell utveckling och ökat yrkeskunnande vad avser lärares pedagogiska arbete. Respekt för lärarprofessionen utgör ett bra underlag för att diskutera lärarprofessionalism och yrkeskompetens inom skilda lärarkategorier.Respekt för lärarprofessionen är en reviderad och uppdaterad version av Respekt för lärare och Respekt för läraryrket, som under många år använts inom lärarutbildning och lärarfortbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015. p. 196 Edition: 4
Keywords
Lärare, Yrkesetik, Lärarrollen
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121839 (URN)978-91-47111-63-3 (ISBN)
Note

4., rev. och uppdaterade uppl.

Available from: 2015-10-09 Created: 2015-10-09 Last updated: 2015-10-16Bibliographically approved
Granström, K. (2012). Cheering as an indicator of social identity and self-regulation in Swedish ice hockey supporter groups. International Review for the Sociology of Sport, 47(2), 133-148
Open this publication in new window or tab >>Cheering as an indicator of social identity and self-regulation in Swedish ice hockey supporter groups
2012 (English)In: International Review for the Sociology of Sport, ISSN 1012-6902, E-ISSN 1461-7218, Vol. 47, no 2, p. 133-148Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to explore whether cheering could be a sign of the social identity of a supporter group, and further to investigate if cheers could serve a self-policing purpose. The matches included in this study were classified as high risk matches. The observational data made it possible to construct a taxonomy of cheering based on the implicit meaning of the cheers. The observations proved that cheerleaders were able to break off aggressive and violent tendencies by introducing supportive cheers and thus enhancing a peaceful social identity among the supporters. In contrast to the Emergent Norm Theory (Turner and Killian, 1972, 1993), that states that group processes emerge without prior coordination and planning, this study demonstrates that collective actions can be influenced and controlled by the cheerleaders. The results indicate that self-policing seems to be more efficient, in order to secure order, than policing by force. The originality of this research is not primarily the taxonomy of cheers, although being an innovation, but the evidence for planned synchronicity and coordination as tools for breaking destructive collective actions.

Place, publisher, year, edition, pages
SAGE Publications (UK and US), 2012
Keywords
cheers, hooliganism, ice hockey fandom, self-regulation, social identity
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-76184 (URN)10.1177/1012690210388458 (DOI)000301347400001 ()
Available from: 2012-03-31 Created: 2012-03-30 Last updated: 2017-12-07
Granström, K. & Hammar Chiriac, E. (2012). Grupparbete – en försummad möjlighet (1ed.). In: Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede (Ed.), Lärare som ledare: – i och utanför klassrummet (pp. 153-162). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Grupparbete – en försummad möjlighet
2012 (Swedish)In: Lärare som ledare: – i och utanför klassrummet / [ed] Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 153-162Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Bokens 17 kapitel beskriver olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i klassrumsmiljön i samverkan med eleverna, i skolans vardag. Hur skolarbetet kan och bör ledas beror på den enskilda lärarens bedömning av lärandemiljön i det egna klassrummet, men också på faktorer som har att göra med skolan som arbetsplats, organisation och institution i samhället. Ytterst vilar ledarskapet på hur lärare förstår, förhåller sig till och hanterar skolans olikartade uppdrag.

Områden som behandlas i boken är:

  • ledarstilar och psykologiska teorier
  • aspekter på ledarskap i klassrummet
  • elevinflytande och eget arbete
  • ledarskap i grupparbete
  • undervisning och lärande i helklass
  • specialpedagogiska insatser
  • lärares gemensamma ledarskap
  • undervisning och bedömning
  • lärare och rektorer i samverkan
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2012 Edition: 1
Keywords
Teacher-student relationships, Lärare och elever, Lärarrollen, Ledarskap, Klassrumsforskning-kommunikation
National Category
Educational Sciences Learning Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-80630 (URN)978-91-44-07545-7 (ISBN)
Available from: 2012-08-28 Created: 2012-08-28 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Hammar Chiriac, E. & Granström, K. (2012). Teachers’ leadership and students’ experience of group work.. Teachers and Teaching: theory and practice, 18(3), 345-363
Open this publication in new window or tab >>Teachers’ leadership and students’ experience of group work.
2012 (English)In: Teachers and Teaching: theory and practice, ISSN 1354-0602, E-ISSN 1470-1278, Vol. 18, no 3, p. 345-363Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Group work is used as a means of learning at all levels of most educational systems.  However, teachers often use group work without considering its “pros and cons.” Such a mode of non-reflected application may sometimes end up in positive experiences and learning, but the likelihood is that the outcome will be the opposite.

 

The aim of this qualitative study is to address students’ experiences of collaborative group work, that is, when working as a group. What features do students emphasise in their experiences and descriptions of constructive and destructive group work? A prime aim is to give the students a voice in the matter. Data was collected by means of six focus groups with students aged 13-16, and a qualitative content analysis was performed.

 

The originality of this research is three-folded. First, it discloses what students consider as important requisites for a successful group work. Their inside knowledge about classroom activities end up in a list (a taxonomy) of crucial conditions for high-quality group work. Second, the conditions mentioned by the students have all been confirmed by recent scientific research. Thus, thirdly, the present study may provide teachers with evidence-based knowledge about successful group work.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2012
Keywords
Group work, Collaborative learning, Cooperative learning, Teachers’ leadership
National Category
Pedagogy Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-69517 (URN)10.1080/13540602.2012.629842 (DOI)000303571600006 ()
Available from: 2011-06-29 Created: 2011-06-29 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Hammar Chiriac, E. & Granström, K. (2011). Grupparbete – en arbetsform med dåligt rykte [Review]. Pedagogiska magasinet (4), 6-10
Open this publication in new window or tab >>Grupparbete – en arbetsform med dåligt rykte
2011 (Swedish)In: Pedagogiska magasinet, ISSN 1401-3320, no 4, p. 6-10Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundets tidskrift för utbildning, 2011
Keywords
grupparbete, samarbete, lärande, lärares ledarskap
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-80609 (URN)
Available from: 2012-08-27 Created: 2012-08-27 Last updated: 2016-08-31
Hylander, I. & Granström, K. (2011). Police use of active and passive mitigation strategies at crowd events. In: T.D. Madensen & J. Knutsson (Ed.), Preventing crowd violence (pp. 220). Lynne Rienner Publishers
Open this publication in new window or tab >>Police use of active and passive mitigation strategies at crowd events
2011 (English)In: Preventing crowd violence / [ed] T.D. Madensen & J. Knutsson, Lynne Rienner Publishers , 2011, p. 220-Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

From jubilant sports fans celebrating a victory to angry political protestors, crowds create volatile situations that can all too often result in violence or property destruction. Preventing Crowd Violence offers a lucid examination of crowd behavior and of law enforcement tactics designed to deescalate tensions and promote cooperative interactions.

Place, publisher, year, edition, pages
Lynne Rienner Publishers, 2011
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-62283 (URN)978-1-58826-735-5 (ISBN)
Available from: 2010-11-26 Created: 2010-11-26 Last updated: 2013-03-15Bibliographically approved
Granström, K. & Ekholm, M. (2011). Skolutveckling med stöd av skolinspektion. In: Robert Thornberg & Katina Thelin (Ed.), Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling: (pp. 93-108). Stockholm: Lärarförbundet
Open this publication in new window or tab >>Skolutveckling med stöd av skolinspektion
2011 (Swedish)In: Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling / [ed] Robert Thornberg & Katina Thelin, Stockholm: Lärarförbundet , 2011, p. 93-108Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

den här skriften är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig som vill orientera

dig om fenomenen skola och skolutveckling på ett mer principiellt plan, för att

härigenom få några av de perspektiv som kan vara till hjälp när du vill förstå din

egen skolas konkretioner.

Utgångspunkten är här både tillbakablick och överblick med ett antal forskares

utgångspunkter, och skriftens form har därför också fått vara forskarnas. Angivandet

av referenser i texten är avsedd att ge möjlighet till både kvalitetskontroll

och vidare studier.

Initiativet till skriften härrör ur ett intresse som delats av Myndigheten för skolutveckling,

Lärarförbundets skolledarförening och Sveriges Skolledarförbund,

som också tillsammans stått för kostnaderna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundet, 2011
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-65736 (URN)
Available from: 2011-02-18 Created: 2011-02-18 Last updated: 2013-07-12Bibliographically approved
Granström, K. (2011). Vad är värt att utveckla - vem bestämmer. In: Robert Thornberg & Katina Thelin (Ed.), Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling: (pp. 23-36). Stockholm: Lärarförbundet
Open this publication in new window or tab >>Vad är värt att utveckla - vem bestämmer
2011 (Swedish)In: Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling / [ed] Robert Thornberg & Katina Thelin, Stockholm: Lärarförbundet , 2011, p. 23-36Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

den här skriften är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig som vill orientera

dig om fenomenen skola och skolutveckling på ett mer principiellt plan, för att

härigenom få några av de perspektiv som kan vara till hjälp när du vill förstå din

egen skolas konkretioner.

Utgångspunkten är här både tillbakablick och överblick med ett antal forskares

utgångspunkter, och skriftens form har därför också fått vara forskarnas. Angivandet

av referenser i texten är avsedd att ge möjlighet till både kvalitetskontroll

och vidare studier.

Initiativet till skriften härrör ur ett intresse som delats av Myndigheten för skolutveckling,

Lärarförbundets skolledarförening och Sveriges Skolledarförbund,

som också tillsammans stått för kostnaderna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundet, 2011
Keywords
Skolutveckling
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-65735 (URN)
Available from: 2011-02-18 Created: 2011-02-18 Last updated: 2013-07-12Bibliographically approved
Granström, K. & Hylander, I. (2010). Att organisera för fred och fest: ett exempel från fotbolls-VM. In: Kjell Granström (Ed.), Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest (pp. 157-170). Lund, Sverige: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att organisera för fred och fest: ett exempel från fotbolls-VM
2010 (Swedish)In: Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest / [ed] Kjell Granström, Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2010, p. 157-170Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

När många människor samlas på ett ställe finns en risk att det uppstår konflikter som urartar i våld, även om syftet med samlingen är fredligt. I boken beskrivs vad som kan hända i samband med demonstrationer, gatufester och idrottsevenemang. Bokens första syfte är att ge en överblick över aktuell forskning om masshändelser och kravaller.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2010
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-62325 (URN)9789144060705 (ISBN)
Available from: 2010-11-26 Created: 2010-11-26 Last updated: 2015-09-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications