liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lundberg, Anna
Publications (10 of 35) Show all publications
Lundberg, A. & Werner, A. (2017). Critical Thinking in Gender Studies Education: Theory and Practice. In: Edyta Just and Wera Grahn (Ed.), Theories of Affect and Concepts in Generic Skills Education: Adventurous Encounters (pp. 111-130). Cambridge Scholars Publishing
Open this publication in new window or tab >>Critical Thinking in Gender Studies Education: Theory and Practice
2017 (English)In: Theories of Affect and Concepts in Generic Skills Education: Adventurous Encounters / [ed] Edyta Just and Wera Grahn, Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 111-130Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge Scholars Publishing, 2017
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148282 (URN)1443895733 (ISBN)9781443895736 (ISBN)
Available from: 2018-06-05 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-06-05
Werner, A. & Lundberg, A. (2016). Genusvetenskaplig didaktik och högskolepedagogik. In: Thomas Hansson (Ed.), Pedagogik för högskolelärare: (pp. 241-261). Möklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Genusvetenskaplig didaktik och högskolepedagogik
2016 (Swedish)In: Pedagogik för högskolelärare / [ed] Thomas Hansson, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, p. 241-261Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2016
Keywords
Genusvetenskap, Didaktik, Pedagogik, Undervisning, Högskolan
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124261 (URN)9789178449378 (ISBN)
Available from: 2016-01-25 Created: 2016-01-25 Last updated: 2016-01-25Bibliographically approved
Lundberg, A. (2015). Grossly inadequate: feminist figurations, neoliberal governmentality and comic culture. In: Cecilia Åsberg, Malin Rönnblom (Ed.), Debates in nordic gender studies: differences within (pp. 61-66). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Grossly inadequate: feminist figurations, neoliberal governmentality and comic culture
2015 (English)In: Debates in nordic gender studies: differences within / [ed] Cecilia Åsberg, Malin Rönnblom, London: Routledge , 2015, p. 61-66Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2015
Keywords
gender comic culture neoliberalism feminist politics, Feministisk teori, Forskning, Nyliberalism, Humor
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-115015 (URN)9781138826175 (ISBN)
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2016-10-19Bibliographically approved
Lundberg, A. (2015). Staying alive: rethinking deterritorialization in a post-feminist era. Nursing Philosophy, 16(3), 133-140
Open this publication in new window or tab >>Staying alive: rethinking deterritorialization in a post-feminist era
2015 (English)In: Nursing Philosophy, ISSN 1466-7681, E-ISSN 1466-769X, Vol. 16, no 3, p. 133-140Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In recent years, the concept post-feminism and its links to neoliberal economic structures and to the extreme reinforcement of individualization as raison detre of Western civilization have been discussed at length by numerous distinguished scholars in feminist cultural studies and feminist philosophy. This article takes its point of departure in this discussion. Drawing on Wendy Brown, Elizabeth Grosz, Angela McRobbie, Wendy Larner, and others, the text is examining the discourse of post-feminism and neoliberalism, and its effects on overarching political scenarios, as well as on everyday life: What happens to feminist politics when the collective, both as figuration and as virtual political platform, is deemed to be something situated in the discursive outskirts? By drawing on examples form the contemporary cultural imaginaries, from popular culture, economic structures, and public debate, and by pointing out the links between the micro-perspective of our everyday living and overarching political structures, this article aims at bringing to the fore and critically discuss these issues, and the ways in which they intersect with contemporary Western feminism. The article ends with a discussion of possible points of exit or paths to follow in order to find alternatives.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley, 2015
Keywords
post-feminism; neoliberalism; materialism; close reading; feminist theory
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-119787 (URN)10.1111/nup.12085 (DOI)000355734800003 ()25809020 (PubMedID)
Available from: 2015-06-26 Created: 2015-06-26 Last updated: 2017-12-04
Lundberg, A. (2014). Emotional labor. In: Tova Gerge (Ed.), Att delta på djupet : publikinteraktion i scenkonst för barn och unga. Linköping: Ung scen/öst
Open this publication in new window or tab >>Emotional labor
2014 (Swedish)In: Att delta på djupet : publikinteraktion i scenkonst för barn och unga / [ed] Tova Gerge, Linköping: Ung scen/öst , 2014Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Ung scen/öst, 2014
Series
Ung scen/rapport ; 2
Keywords
emotional labor, skådespelaryrket, barnteater, feminism, aktionsforskning
National Category
Arts
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-111578 (URN)9789163754401 (ISBN)
Available from: 2014-10-26 Created: 2014-10-26 Last updated: 2014-11-06
Lundberg, A. & Källström, H. (2014). Emotional labor ur teaterproducentens perspektiv. In: Tova Gerge (Ed.), Att delta på djupet: publikinteraktion i scenkonst för barn och unga . Linköping: Ung scen/öst
Open this publication in new window or tab >>Emotional labor ur teaterproducentens perspektiv
2014 (Swedish)In: Att delta på djupet: publikinteraktion i scenkonst för barn och unga / [ed] Tova Gerge, Linköping: Ung scen/öst , 2014Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Ung scen/öst, 2014
Series
Ung scen/rapport ; 2
Keywords
emotional labor, scenkonst, barnteater, skådespelaryrket
National Category
Arts
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-111579 (URN)9789163754401 (ISBN)
Available from: 2014-10-26 Created: 2014-10-26 Last updated: 2014-11-06
Lundberg, A. & Werner, A. (Eds.). (2014). Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang. Göteborg: tionella sekretariatet för genusforskning
Open this publication in new window or tab >>Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: tionella sekretariatet för genusforskning, 2014. p. 61
Series
En skriftserie om genusvetenskap ; 3
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-104882 (URN)978-91-980802-2-3 (ISBN)
Available from: 2014-02-28 Created: 2014-02-28 Last updated: 2014-03-06
Lundberg, A. & Werner, A. (2014). Genusvetenskapens relation till politik och samhällsengagemang. In: Anna Lundberg och Ann Werner (Ed.), Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang: (pp. 9-17). Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning
Open this publication in new window or tab >>Genusvetenskapens relation till politik och samhällsengagemang
2014 (Swedish)In: Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang / [ed] Anna Lundberg och Ann Werner, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning , 2014, p. 9-17Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014
Series
En skriftserie om genusvetenskap ; 3
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-104885 (URN)
Available from: 2014-02-28 Created: 2014-02-28 Last updated: 2014-03-03
Lundberg, A. & Werner, A. (2014). Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap. In: Anna Lundberg och Ann Werner (Ed.), Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap: (pp. 9-16). Göteborg: Nationella sekretariatat för genusforskning
Open this publication in new window or tab >>Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
2014 (Swedish)In: Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap / [ed] Anna Lundberg och Ann Werner, Göteborg: Nationella sekretariatat för genusforskning , 2014, p. 9-16Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nationella sekretariatat för genusforskning, 2014
Series
En skriftserie om genusvetenskap ; 4
Keywords
genusvetenskap, kritiskt tänkande, akademiskt kreativt skrivande
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-111576 (URN)978-91-980802-3-0 (ISBN)
Available from: 2014-10-26 Created: 2014-10-26 Last updated: 2014-11-06
Lundberg, A. & Werner, A. (Eds.). (2014). Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning
Open this publication in new window or tab >>Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Det akademiska språket beskrivs ofta som svårt och ogenomträngligt för den oinvigde. För studenter är det akademiska skrivandet bland det första de måste lära sig. Ett sätt att anpassas till givna ramar och normer för vad som uppfattas som vetenskapligt och stringent. Formerna för vad som uppfattas som akademiskt skiljer sig förvisso åt mellan vetenskapsområden, ämnen och teoretiska ramverk. För ett tvär(post)disciplinärt ämne som genusvetenskap blir därmed skrivandet, formen, något som inte omedelbart kan övertas utan måste utmanas och prövas på samma sätt som metodologiska och teoretiska frågor måste.

Som för alla normerande ordningar innefattar också den skrivna formen maktordningar som innesluter visst och vissa och utesluter annat och andra. I den vetenskapskritiska tradition som genusvetenskapen utvecklats inom, blir därmed också formen för det vetenskapliga skrivandet högst väsentligt att undersöka. Att utveckla det egen vetenskapliga skrivandet så att det blir begripligt inom ramen för det akademiska men som också tillåter att gränser överträds och utmanas har varit en viktig del av genusvetenskapens framväxt. En del av ämnets utveckling som är nära förknippad med oviljan att låta sig disciplineras, att förbli i det tvära och gränsöverskridande.

På en nivå handlar det om att låta det skrivande subjektet som sådant få ta plats i texten för ett ge läsaren en möjlighet att ta del av och förstå från vilken position som texten och dess skrivare tar sin utgångspunkt. Detta som motpol till det strängt reglerade skrivande, där skrivaren ofta själv ”försvinner” ur texten. Ett sätt att skriva som inte bara tenderar att skapa en förmen objektivitet, utan dessutom riskerar att sätta gränser för textens, och därmed forskningens, kritiska potential. Vilken kritik som blir möjlig att formulera bestäms åtminstone i delar av de former för skrivande som uppfattas som  accepterade och givna.

Hur kreativt skrivande och kritiskt tänkande hänger samman och har bidragit till dagens genusvetenskap diskuteras i denna fjärde del av En skriftserie om genusvetenskap. Vare sig det handlar om utbildning eller forskning är de frågor som diskuteras i skriften brännande aktuella för såväl studenter som forskare och lärare inom ämnet. Vi hoppas att skriften ska kunna fungera både som översikt över vad som diskuteras inom dessa områden och som underlag för fortsatt diskussion.

Kerstin Alnebratt

Föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014. p. 60
Series
En skriftserie om genusvetenskap ; 4
Keywords
genusvetenskap kreativt akademiskt skrivande kritiskt tänkande
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-111575 (URN)978-91-980802-3-0 (ISBN)
Available from: 2014-10-26 Created: 2014-10-26 Last updated: 2016-09-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications