liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Perselli, Jan
Publications (10 of 14) Show all publications
Perselli, J. (2004). Hälsouniversitetets doktorander om forskarutbildningen: en undersökning vid Linköpings universitet. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Hälsouniversitetets doktorander om forskarutbildningen: en undersökning vid Linköpings universitet
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport bygger på analys av 20 genomförda intervjuer med doktorander vid Hälsouniversitetet. Rapporten bör ses som ett led i en ständigt pågående uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid HU. Undersökningen som ligger till grund för rapporten utfördes våren 2003.

Ett genomgående intryck är att forskarutbildningen som helhet vid HU håller hög kvalitet, att den kunskapsmässiga standarden håller samma höga kvalitet, och detta gäller såväl vid nationella som internationella jämförelser.

Att bedriva forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet är en oerhört komplex, sofistikerad och sammansatt uppgift. Trots de svårigheter som föreligger att hålla ihop alla de spretande forskningsinriktningarna som finns vid HU lyckas man rekrytera ett stort antal doktorander varje år och ett stort antal färdiga medicine doktorer examineras. Den vetenskapliga kvaliteten är av högsta klass, och de färdiga doktorernas framtid är nästan alltid gynnsam även om det någon gång kan föreligga initiala svårigheter.

Inga generaliserbara problem med handledningen kan rapporteras. Tvärtom verkar handledningen fungera tillfredsställande överlag. Däremot kan kritik riktas mot vissa av doktorandernas andra förutsättningar att bedriva forskarstudier. Försörjningen av arbetsplatser, datorer och möjligheter till Internetuppkoppling via universitetsdatanätet bör ses över. Det råder också påfallande olika villkor för olika doktorander vid HU, avseende materiella, ekonomiska, och sociala förutsättningar. Flera av dessa problem är betingade av vår nationella forskningspolitik.

Rapporten tar upp såväl starka som svaga sidor av forskarutbildningen, och utmynnar i några förslag till åtgärder att förbättra utbildningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2004. p. 78
Series
Medical Faculty report, ISSN 1652-3598, E-ISSN 1652-3601 ; 1
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-22056 (URN)1123 (Local ID)91-7373-922-7 (ISBN)1123 (Archive number)1123 (OAI)
Available from: 2009-10-07 Created: 2009-10-07 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
Perselli, J. (2004). Hälsouniversitetets handledare om forskarutbildningen: en undersökning vid Linköpings universitet. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Hälsouniversitetets handledare om forskarutbildningen: en undersökning vid Linköpings universitet
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport bygger på analys av 15 genomförda intervjuer med handledare vid Hälsouniversitetet. Rapporten bör ses som ett led i en ständigt pågående uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid HU. Undersökningen som ligger till grund för rapporten utfördes hösten 2003. Året innan, hösten 2002, utfördes en liknande undersökning då 20 doktorander intervjuades. Detta utmynnade i rapporten Hälsouniversitetets doktorander om forskarutbildningen.

Ett genomgående intryck i båda undersökningarna är att forskarutbildningen som helhet vid HU håller hög kvalitet, att den kunskapsmässiga standarden håller samma höga kvalitet, och detta gäller såväl vid nationella som internationella jämförelser.

Forskarutbildningen vid HU är betydligt mer heterogen jämförd medforskarutbildningen vid LiTH och filosofiska fakulteten. Situationen skiljer sig betydligt mellan kliniker och prekliniker, mellan heltids- och deltidsdoktorander, mellan doktorander som är samhällsvetare, beteendevetare, statistiker, medicinska tekniker, vård- och omsorgsforskare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, naturvetare eller sjuksköterskor. Skillnaderna handlar inte bara om vetenskapsområden utan handlar också om syn på metodologi och forskarutbildningens uppbyggnad, om publicerings- och meriteringstraditioner och om framtida karriärvägar.

Ekonomin verkar i denna senaste undersökning vara under kontroll. Rekryteringsvägarna rapporteras i huvudsak vara ”traditionella”. Studenterna söker upp handledarna och antas efter någon slags prövning. Trivseln är god. Jämställdheten är under förvandling. Kvinnodominansen ökar stadigt på de allra flesta områden. Många doktorander från andra länder är aktiva i forskarutbildningen.

Antalet doktorander per handledare är jämförelsevis lågt. Det förekommer vid HU en distinktion mellan ”registrerade” och ”icke-registrerade” doktorander som inte används vid LiTH och filosofiska fakulteten. 1998 års forskarutbildningsreform anses av många inte passa förhållandena vid en medicinsk fakultet. Samarbetet med andra ämnen, institutioner, med universitet, nationellt och internationellt, med företag, myndigheter och andra organisationer är jämförelsevis begränsat.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2004. p. 81
Series
Medical Faculty report, ISSN 1652-3598, E-ISSN 1652-3601 ; 2
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-22107 (URN)1206 (Local ID)91-85295-65-5 (ISBN)1206 (Archive number)1206 (OAI)
Available from: 2009-10-07 Created: 2009-10-07 Last updated: 2018-02-09Bibliographically approved
Dahlgren, J., Fridén, K., Thornell, L., Wedborn, H., Knuthammar, C., Nordlander Hällgren, M., . . . Perselli, J. (2003). Strategiska vägval: En utredning om vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Strategiska vägval: En utredning om vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet
Show others...
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Tillgång till information i dess skilda former utgör en grundläggande och nödvändig förutsättning för universitetets verksamhet, för utbildningen och för forskningen. Utvecklingen på IT-området resulterar efterhand i nya vägar för att söka och finna information i växande mängder. Jämsides med detta pågår en förändring på utbildningsområdet, varmed tyngdpunkten förskjuts från undervisning till lärande och i ett livslångt perspektiv. För att förädla det s.k. informationssamhället till Kunskapssamhälle krävs god förmåga att finna, värdera och bearbeta information, vetenskaplig och annan. Vikten därav för vetenskaplig kunskapsutveckling, för problemlösning och kvalificerat beslutsfattande blir alltmer uppenbar.

Utifrån utvecklingstendenser som dessa tillsatte rektor vid Linköpings universitet en särskild utredning i mars 2002. Den fick uppgiften att lämna förslag i syfte att öka ”studenternas och de anställdas möjligheter att ta tillvara och i universitetets verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt nyttiggöra den moderna informationsteknikens potential för spridning av och sökande efter kunskap.” I sammanhanget riktades särskilt intresse mot universitetsbiblioteket som en pedagogisk resurs inom universitetet. Vidare efterfrågades en analys av formerna för finansiering och strategisk ledning av vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet.

Strategiska vägval innehåller den slutförda utredningens fyra delstudier: Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling, Mediemarknadens utmaningar, Elektronisk publicering vid Linköpings universitet samt Organisation och finansiering av biblioteksverksamheten vid Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2003. p. 107
Series
Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, ISSN 1402-0319, E-ISSN 1651-3304 ; 4
Keywords
Linköpings universitet, Linköpings universitetsbibliotek, informationsförsörjning, pedagogisk utveckling, informationskompetens, kontaktbibliotekarie, mediemarknaden, tidskrifter, arkivering, elektronisk publicering, vetenskaplig publicering, Linköping University Electronic Press, strategisk styrning, finansiering, organisation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-61350 (URN)91-7373-636-8 (ISBN)
Available from: 2003-04-01 Created: 2010-11-15 Last updated: 2018-01-23Bibliographically approved
Dahlgren, J., Fridén, K., Thornell, L., Wedborn, H., Knuthammar, C., Nordlander Hällgren, M., . . . Perselli, J. (2003). Strategiska vägval: Slutbetänkande. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Strategiska vägval: Slutbetänkande
Show others...
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Tillgång till information i dess skilda former utgör en grundläggande och nödvändig förutsättning för universitetets verksamhet, för utbildningen och för forskningen. Utvecklingen på IT-området resulterar efterhand i nya vägar för att söka och finna information i växande mängder. Jämsides med detta pågår en förändring på utbildningsområdet, varmed tyngdpunkten förskjuts från undervisning till lärande och i ett livslångt perspektiv. För att förädla det s.k. informationssamhället till Kunskapssamhälle krävs god förmåga att finna, värdera och bearbeta information, vetenskaplig och annan. Vikten därav för vetenskaplig kunskapsutveckling, för problemlösning och kvalificerat beslutsfattande blir alltmer uppenbar.

Utifrån utvecklingstendenser som dessa tillsatte rektor vid Linköpings universitet en särskild utredning i mars 2002. Den fick uppgiften att lämna förslag i syfte att öka ”studenternas och de anställdas möjligheter att ta tillvara och i universitetets verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt nyttiggöra den moderna informationsteknikens potential för spridning av och sökande efter kunskap.” I sammanhanget riktades särskilt intresse mot universitetsbiblioteket som en pedagogisk resurs inom universitetet. Vidare efterfrågades en analys av formerna för finansiering och strategisk ledning av vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet.

Strategiska vägval innehåller den slutförda utredningens fyra delstudier: Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling, Mediemarknadens utmaningar, Elektronisk publicering vid Linköpings universitet samt Organisation och finansiering av biblioteksverksamheten vid Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2003. p. 121
Series
Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, ISSN 1402-0319, E-ISSN 1651-3304 ; 5
Keywords
Linköpings universitet, Linköpings universitetsbibliotek, informationsförsörjning, pedagogisk utveckling, informationskompetens, kontaktbibliotekarie, mediemarknaden, tidskrifter, arkivering, elektronisk publicering, vetenskaplig publicering, Linköping University Electronic Press, strategisk styrning, finansiering, organisation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-61349 (URN)
Available from: 2003-04-01 Created: 2010-11-15 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
Perselli, J. (2001). Forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet - en undersökning: diskussion och kommentarer. Linköping: Linköping University
Open this publication in new window or tab >>Forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet - en undersökning: diskussion och kommentarer
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

  

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University, 2001. p. 28
Series
Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, ISSN 1402-1706 ; 19
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38226 (URN)43046 (Local ID)91-7373-239-7 (ISBN)43046 (Archive number)43046 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2012-09-12
Perselli, J. (2001). Forskarutbildningens organisation m.m.: en beskrivning av läget vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 2001. Linköping: Linköping University
Open this publication in new window or tab >>Forskarutbildningens organisation m.m.: en beskrivning av läget vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 2001
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University, 2001. p. 37
Series
Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, ISSN 1402-1706 ; 18
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38238 (URN)43065 (Local ID)91-7373-238-9 (ISBN)43065 (Archive number)43065 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2012-09-12
Perselli, J. (2001). Handledare om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, våren 2000. Linköping: Linköping University
Open this publication in new window or tab >>Handledare om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, våren 2000
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University, 2001. p. 110
Series
Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, ISSN 1402-1706 ; 17
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38227 (URN)43048 (Local ID)91-7373-237-0 (ISBN)43048 (Archive number)43048 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2012-09-12
Perselli, J. & Tengland, P.-A. (2001). Tema H: s medverkan i det internationella projektet" The Goals of Medicine". Linköping: Tema Hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Tema H: s medverkan i det internationella projektet" The Goals of Medicine"
2001 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

  

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Tema Hälsa och samhälle, 2001
Series
Meddelande / Tema, Hälso- och sjukvården i samhället ; 2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38229 (URN)43053 (Local ID)43053 (Archive number)43053 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Perselli, J. (2000). Doktorander om forskarutbildning: en undersökning av hur nydisputerade och doktorander ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1998. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Doktorander om forskarutbildning: en undersökning av hur nydisputerade och doktorander ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1998
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport bygger på analys av resultaten från 40 enkätsvar och 40 genomförda intervjuer med 30 doktorander och 10 nydisputerade från LiTH. Rapporten bör ses som ett led i en ständigt pågående uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid LiTH. Undersökningen som ligger till grund för rapporten utfördes våren 1998.

Ett genomgående intryck är att forskarutbildningen som helhet vid LiTH anses hålla en jämn och hög kvalitet, att den kunskapsmässiga, den materiella och den administrativa standarden håller samma jämna och höga kvalitet, och detta gäller såväl vid nationella som internationella jämförelser. Det mesta vad gäller handledarkvalitet, arbets- och forskningsklimat, utbildningens uppläggning och struktur anses vara bra eller mycket bra. Det råder stor optimism bland såväl nydisputerade som doktorander vad avser framtidsutsikter, och karriärmöjligheterna uppfattas som mycket goda. Trots att helhetsintrycket rapporteras vara mycket gott finns det några saker som påkallar uppmärksamhet, i stort och smått. Handledningsfrågor, t.ex., hör till de områden som anses böra uppmärksammas.

Å ena sidan – forskarutbildningen vid LiTH är en tuff och krävande utbildning som kräver extraordinära insatser från doktoranden, och det är därför varken förvånande eller orimligt att några slutar utan att ha uppnått examensmålet. Å andra sidan – det förekommer att enstaka doktorander lämnar forskarutbildningen »i onödan». Doktorander som lämnar utbildningen i onödan är sådana som har såväl de intellektuella förutsättningarna som den uthållighet som krävs för att framgångsrikt genomföra en lyckad forskarutbildning, men som av olika skäl väljer att sluta i förtid. Det finns således anledning att titta närmare på den gruppen, att lyssna på vad de har att säga. Rapporten tar upp såväl starka som svaga sidor av forskarutbildningen, och utmynnar i några förslag till åtgärder att förbättra utbildningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2000. p. 81
Series
Tekniska högskolans rapporter (online), ISSN 1651-6532 ; 1
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38233 (URN)43057 (Local ID)91-7219-844-3 (ISBN)43057 (Archive number)43057 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2010-12-07Bibliographically approved
Perselli, J. (2000). Doktorander om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 1999. Linköping: Linköping University
Open this publication in new window or tab >>Doktorander om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 1999
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University, 2000
Series
Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, ISSN 1402-1706 ; 16
Keywords
Forskarutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38234 (URN)43058 (Local ID)91-7219-794-3 (ISBN)43058 (Archive number)43058 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2012-09-12
Organisations

Search in DiVA

Show all publications