liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sandén, Per
Publications (10 of 23) Show all publications
Bastviken, D., Svensson, T., Sandén, P. & Kylin, H. (2013). Chlorine cycling and fates of 36Cl in terrestrial environments. Stockholm: Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co
Open this publication in new window or tab >>Chlorine cycling and fates of 36Cl in terrestrial environments
2013 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Chlorine-36 (36Cl), a radioisotope of chlorine (Cl) with a half-life of 301,000 years, is present in some types of nuclear waste and is disposed in repositories for radioactive waste. As the release of 36Cl from such repositories to the near surface environment has to be taken into account it is of interest to predict possible fates of 36Cl under various conditions as a part of the safety assessments of repositories for radioactive waste. This report aims to summarize the state of the art knowledge on Cl cycling in terrestrial environments. The view on Cl cycling in terrestrial environments is changing due to recent research and it is clear that the chloride ion (Cl) is more reactive than previously believed. We group the major findings in three categories below according to the amount of data in support of the findings.

From the result presented in this report it is evident that:

 • There is an ubiquitous and extensive natural chlorination of organic matter in terrestrial ecosystems.
 • The abundance of naturally formed chlorinated organic compounds (Clorg) frequently exceeds the abundance of Cl, particularly in soils. Thereby Clorg in many cases dominates the total Cl pool.
 • This has important implications for Cl transport. When reaching surface soils Cl will not be a suitable tracer of water and will instead enter other Cl pools (Clorg and biomass) that prolong residence times in the system.
 • Cl dominates import and export from terrestrial ecosystems while Clorg and biomass Cl can dominate the standing stock Cl within terrestrial ecosystems.
 • Both Cl and Clorg pools have to be considered separately in future monitoring programs addressing Cl cycling.

Further, there are also indications (in need of confirmation by additional studies) that:

 • There is a rapid and large uptake of Cl by organisms and an accumulation in green plant parts. A surprisingly large proportion of total catchment Cl (up to 60%) can be found in the terrestrial biomass.
 • Emissions of total volatile organohalogens could be a significant export pathway of Cl from the systems.
 • Some of the Clorg may be very persistent and resist degradation better than average organic matter. This may lead to selective preservation of some Clorg (with associated low bioavailability).
 • There is a production of Clorg in tissues of e.g. plants and animals and Cl can accumulate as
 • chlorinated fatty acids in organisms.

Most other nevertheless important aspects are largely unknown due to lack of data. Key unknowns include:

 • The development over time of major Cl pools and fluxes. As long as such data is lacking we cannot assess net changes over time.
 • How the precesses behind chlorination, dechlorination and transport patterns in terrestrial systems are regulated and affected by environmental factors.
 • The ecological roles of the chlorine cycling in general.
 • The ecological role of the microbial chlorination in particular.
 • The chlorine cycling in aquatic environments – including Cl and Clorg pools in sediment and water, are largely missing.

Given the limited present information available, and particularly the lack of data with a temporal dimension and the lack of process understanding, predictive models are challenging. We also summarize currently available methods to study Cl in the environment.

Abstract [sv]

Klor-36 (36Cl), en radioisotop med en halveringstid på 301 000 år, förekommer i vissa typer av radioaktivt avfall. För att kunna förutse vad som händer om 36Cl når markytan är det viktigt att veta hur klor kan omvandlas och transporteras i olika ekosystem. Denna rapport syftar till att sammanfatta kunskapsläget om klor i naturmiljöer med fokus på landmiljöer.

Synen på klor i naturen är under omfattande förändring till följd av de senaste decenniernas forskning. Det står nu helt klart att klorid (Cl) som tidigare betraktats som icke-reaktiv och totalt dominerande, istället är i hög grad reaktiv och inte alltid utgör den dominerande klorformen.

Utifrån de studier som presenteras i rapporten är det tydligt att:

 • Det sker en omfattande naturlig klorering av organiskt material i många miljöer och inte minst i ytliga marklager.
 • Mängden organiskt bunden klor (Clorg) är i många miljöer betydligt högre än mängden Cl. Därmed dominerar Clorg ofta det totala klorförrådet i exempelvis mark.
 • Detta har stor inverkan på transporten av klor eftersom Clorg till stor del finns i partikulärt organiskt material medan Cl är mycket vattenlösligt. Cl som når ytliga marklager är t ex inte lämpligt som spårämne för markvattenflöden såsom tidigare antagits. Cl kommer till stor del att bindas in till Clorg -förrådet och därmed förlänga uppehållstiden i ekosystemen.
 • Cl dominerar både importen och exporten från terrestra ekosystem medan Clorg kan dominera stationära klorförråd i systemen.
 • Framtida mätningar med syfte att klargöra kloromsättning och klorflöden behöver beakta Cl och Clorg separat.

Därtill finns ett antal troligen viktiga indikationer som skulle behöva bekräftas av ytterligare studier. Dessa inkluderar att:

 • Det sker ett snabbt och omfattande upptag av Cl av organismer och klor tycks ackumuleras i grön växtbiomassa. En stor andel av den totala klormängden i avrinningsområden (upp till 60% i en studie) har påträffats i den terrester biomassa.
 • Avgång av flyktiga klorerade kolväten kan vara en stor okänd exportväg för klor från ekosystem.
 • En del Clorg verkar vara betydligt mer motståndskraftigt mot nedbrytning än det genomsnittliga organiska materialet. Detta kan leda till att Clorg bevaras selektivt i mark och därmed också mindre tillgängligt för mikroorganismer.
 • Det sker en klorering av organiskt material i levande biomassa och klor kan ansamlas som klorerade fettsyror i organismer.

Övriga aspekter på klor i naturen är till stora delar okända. Centrala okända aspekter inkluderar:

 • Hur klor-förråden utvecklas över tid. Detta är centralt för att förstå förändringar över tid och reglering i förråden.
 • Reglering av klorerings-, deklorerings- och transportprocesser, samt hur dessa påverkas av olika miljövariabler och miljöförhållanden.
 • Den ekologiska förklaringen till varför så många organismer utför klorering av organiskt material.
 • Omsättning av klor i akvatiska system. Här saknas separata data gällande Cl– och Clorg både i sediment och i vattenfasen.

 

Rapporten fokuserar framför allt på terrestra aspekter av klorcykeln och innehåller också information om vanliga metoder för mätning av olika klorföreningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, 2013. p. 46
Series
Technical Report, ISSN 1404-0344 ; TR-13-26
Keywords
biogeochemistry, chlorine, natural organochlorines, radioactive waste, nuclear energy, biogeokemi, klor, naturliga klororganiska föreningar, radioaktivt avfall, kärnenergi
National Category
Environmental Sciences Geochemistry Geosciences, Multidisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106653 (URN)
Available from: 2014-05-17 Created: 2014-05-17 Last updated: 2018-10-05Bibliographically approved
Johansson, M., Sandén, P. & Johansson, A. (2012). Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet. In: Elinor Edvardsson Stiwne (Ed.), Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011. Paper presented at LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, Linköping (pp. 122-136). Linköping
Open this publication in new window or tab >>Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet
2012 (Swedish)In: Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011 / [ed] Elinor Edvardsson Stiwne, Linköping, 2012, p. 122-136Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

År 2005 introducerades individuella basgruppsunderlag (IBU) vid Miljövetarprogrammet som en del i det kontinuerliga utvecklingsarbete som pågår i lärargruppen. Motivet var primärt att synliggöra den enskilda studentens insatser och lärande men även att ge lärarna ett verktyg till säkrare bedömning av studentens aktiva deltagande i basgruppsarbetet. Då IBU är ett i PBLsammanhang nytt verktyg har vi sett ett behov av att utvärdera och dokumentera dess potential som ett stöd i studenternas lärande och som en förstärkning av möjligheterna att examinera den enskilde studentens insatser i basgruppen. Studien har visat att IBU:er har skapat möjligheter att stödja studenters lärande genom att synliggöra, såväl för studenten själv som handledaren, var i lärandeprocessen studenten befinner sig och erbjuder därigenom en möjlighet till stöd för studenternas metakognitiva kompetens, till stor del skapad genom dokumentationsprocessen. De intervjuade lärarna beskriver att IBU:er stärker möjligheten att bedöma studenternas förberedelser inför basgruppsmötet och därmed också examinera studentens aktiva deltagande i basgruppsarbetet .

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2012
Series
CUL-rapporter, ISSN 1650-8173, E-ISSN 1652-9278 ; 16
Keywords
Problembaserat lärande (PBL), studenters lärandeprocesser, lärandereflektion, bedömning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81629 (URN)978-91-7519-881-1 (ISBN)
Conference
LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, Linköping
Available from: 2012-09-19 Created: 2012-09-19 Last updated: 2018-02-05Bibliographically approved
Gustavsson, M., Karlsson, S., Oeberg, G., Sandén, P., Svensson, T., Valinia, S., . . . Bastviken, D. (2012). Organic Matter Chlorination Rates in Different Boreal Soils: The Role of Soil Organic Matter Content. Environmental Science and Technology, 46(3), 1504-1510
Open this publication in new window or tab >>Organic Matter Chlorination Rates in Different Boreal Soils: The Role of Soil Organic Matter Content
Show others...
2012 (English)In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 46, no 3, p. 1504-1510Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Transformation of chloride (Cl-) to organic chlorine (Cl-org) occurs naturally in soil but it is poorly understood how and why transformation rates vary among environments. There are still few measurements of chlorination rates in soils, even though formation of Cl-org has been known for two decades. In the present study, we compare organic matter (OM) chlorination rates, measured by Cl-36 tracer experiments, in soils from eleven different locations (coniferous forest soils, pasture soils and agricultural soils) and discuss how various environmental factors effect chlorination. Chlorination rates were highest in the forest soils and strong correlations were seen with environmental variables such as soil OM content and Cl- concentration. Data presented support the hypothesis that OM levels give the framework for the soil chlorine cycling and that chlorination in more organic soils over time leads to a larger Cl-org pool and in turn to a high internal supply of Cl- upon dechlorination. This provides unexpected indications that pore water Cl- levels may be controlled by supply from dechlorination processes and can explain why soil Cl- locally can be more closely related to soil OM content and the amount organically bound chlorine than to Cl- deposition.

Place, publisher, year, edition, pages
American Chemical Society, 2012
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75467 (URN)10.1021/es203191r (DOI)000299864400030 ()
Note

Funding Agencies|Swedish Research Council (VR)|2006-5387|

Available from: 2012-03-02 Created: 2012-03-02 Last updated: 2018-10-05
Bastviken, D., Svensson, T., Karlsson, S., Sandén, P. & Öberg, G. (2009). Temperature sensitivity indicates enzyme controlled chlorination of soil organic matter. Environmental Science and Technology, 43(10), 3569-3573
Open this publication in new window or tab >>Temperature sensitivity indicates enzyme controlled chlorination of soil organic matter
Show others...
2009 (English)In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 43, no 10, p. 3569-3573Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Old assumptions that chloride is inert and that most chlorinated organic matter in soils is anthropogenic have been challenged by findings of naturally formed organochlorines. Such natural chlorination has been recognized for several decades, but there are still very few measurements of chlorination rates or estimates of the quantitative importance of terrestrial chlorine transformations. While much is known about the formation of specific compounds, bulk chlorination remains poorly understood in terms of mechanisms and effects of environmental factors. We quantified bulk chlorination rates in coniferous forest soil using 36Cl-chloride in tracer experiments at different temperatures and with and without molecular oxygen (O2). Chlorination was enhanced by the presence of O2 and had a temperature optimum at 20 °C. Minimum rates were found at high temperatures (50 °C) or under anoxic conditions. The results indicate (1) that most of the chlorination between 4 and 40 °C was biotic and driven by O2 dependent enzymes, and (2) that there is also slower background chlorination occurring under anoxic conditions at 20 °C and under oxic conditions at 50 °C. Hence, while oxic and biotic chlorination clearly dominated, chlorination by other processes including possible abiotic reactions was also detected.

Keywords
organik material, soil, chlorine
National Category
Ecology Geochemistry
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-28206 (URN)10.1021/es8035779 (DOI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-10-05
Laturnus, F., Sandén, P., Svensson, T. & Wiencke, C. (2008). Finding the scattered pieces of the mechanisms behind the formation of volatile halogen-containing C1- and C2-compounds in Antarctic macroalgae. In: Reports on polar and marine research. 571: (pp. 200-207). Alfred-Wegener Institut fur Polar- und Meeresforschung
Open this publication in new window or tab >>Finding the scattered pieces of the mechanisms behind the formation of volatile halogen-containing C1- and C2-compounds in Antarctic macroalgae
2008 (English)In: Reports on polar and marine research. 571, Alfred-Wegener Institut fur Polar- und Meeresforschung , 2008, p. 200-207Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Alfred-Wegener Institut fur Polar- und Meeresforschung, 2008
Series
Berichte zur Polar- und Meeresforschung, ISSN 1618-3193 ; 571
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-59051 (URN)
Available from: 2010-09-07 Created: 2010-09-07 Last updated: 2018-01-12
Bastviken, D., Thomsen, F., Svensson, T., Karlsson, S., Sandén, P., Shaw, G., . . . Öberg, G. (2007). Chloride retention in forest soil by microbial uptake and by natural chlorination of organic matter. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71(13), 3182-3192
Open this publication in new window or tab >>Chloride retention in forest soil by microbial uptake and by natural chlorination of organic matter
Show others...
2007 (English)In: Geochimica et Cosmochimica Acta, ISSN 0016-7037, E-ISSN 1872-9533, Vol. 71, no 13, p. 3182-3192Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Inorganic chlorine (i.e. chloride, Clin) is generally considered inert in soil and is often used as a tracer of soil and ground water movements. However, recent studies indicate that substantial retention or release of Clin can occur in soil, but the rates and processes responsible under different environmental conditions are largely unknown. We performed 36Cl tracer experiments which indicated that short-term microbial uptake and release of Clin, in combination with more long-term natural formation of chlorinated organic matter (Clorg), caused Clin imbalances in coniferous forest soil. Extensive microbial uptake and release of Clin occurred over short time scales, and were probably associated with changes in environmental conditions. Up to 24% of the initially available Clin within pore water was retained by microbial uptake within a week in our experiments, but most of this Clin was released to the pore water again within a month, probably associated with decreasing microbial populations. The natural formation of Clorg resulted in a net immobilization of 4% of the initial pore water Clin over four months. If this rate is representative for the area where soil was collected, Clorg formation would correspond to a conversion of 25% of the yearly wet deposition of Clin. The study illustrates the potential of two Clin retaining processes in addition to those previously addressed elsewhere (e.g. uptake of chloride by vegetation). Hence, several processes operating at different time scales and with different regulation mechanisms can cause Clin imbalances in soil. Altogether, the results of the present study (1) provide evidence that Clin cannot be assumed to be inert in soil, (2) show that microbial exchange can regulate pore water Clin concentrations and (3) confirm the controversial idea of substantial natural chlorination of soil organic matter. © 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38905 (URN)10.1016/j.gca.2007.04.028 (DOI)46095 (Local ID)46095 (Archive number)46095 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-10-05
Svensson, T., Sandén, P., Bastviken, D. & Öberg, G. (2007). Chlorine transport in a small catchment in southeast Sweden during two years. Biogeochemistry, 82(2), 181-199
Open this publication in new window or tab >>Chlorine transport in a small catchment in southeast Sweden during two years
2007 (English)In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 82, no 2, p. 181-199Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Previous studies have revealed that chlorine participates in a complex biogeochemical cycle in soil, which suggests that the transport of chloride through catchments may also be influenced. The present study is based on field observations of organic carbon, chloride (Clin), and chlorinated organic carbon (Clorg) in precipitation, soil, and runoff over a 2-year period from a small, forested catchment in southeast Sweden. The study reveals that (1) the soil pool is dominated by Clorg, (2) the input via wet deposition and output of Clin via runoff is 30 times smaller than the total storage of chlorine (Clin + Clorg) in soil, and (3) the transport is dominated by Clin. The organic matter that entered the outlet of the catchment was more chlorinated in the autumn than during the rest of the year, and rain events taking place in low-flow periods had a greater influence on TOC, Clorg, and Clin than did rain events taking place in high-flow periods. The seasonal pattern in combination with the low-flow versus high-flow pattern and previous findings of increasing chlorine-to-carbon ratios with soil depth suggests that the chlorine-to-carbon ratio variation in the leached organic matter is due that water preferentially comes from deeper layers in low-flow conditions. This study provides well-founded estimates of Clorg and Clin storage and fluxes for the studied catchment; however, the processes underlying the observed seasonal Clorg variations and transportation processes need further study.

Keywords
Catchment, chloride, chlorine, organic chlorine, soil, water, watershed
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38911 (URN)10.1007/s10533-006-9062-2 (DOI)46101 (Local ID)46101 (Archive number)46101 (OAI)
Note

The previous status of this article was Manuscript.

Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Svensson, T., Laturnus, F., Sandén, P. & Öberg, G. (2007). Chloroform in runoff water: a two-year study in a small catchment in southeast Sweden. Biogeochemistry, 82(2), 139-151
Open this publication in new window or tab >>Chloroform in runoff water: a two-year study in a small catchment in southeast Sweden
2007 (English)In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 82, no 2, p. 139-151Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Chloroform concentrations were observed and input and output fluxes estimated over a 2-yr period in a small coniferous catchment (0.22 km2) in southeast Sweden. Water discharge was measured daily, and runoff water was sampled bi-weekly for chloroform analysis. An approximate chloroform budget was calculated, which indicated that the annual output of 6 μg m−2 yr−1 was approximately six times higher than the input, inferring an internal source of chloroform in the catchment. To the best of our knowledge, neither flux estimates nor mass balances have previously been made for chloroform on a catchment scale, nor have data regarding natural runoff variation with time been gathered. Concentrations of chloroform in runoff were found to be generally high during wet periods, such as spring, but also peaked during summer rain events. The observed pattern suggests that chloroform is formed in surface soil layers and transported to the outlet under high-flow conditions and during dry-period rain events; it is lost through degradation or evaporation during drier periods due to longer soil water residence times. The data suggest that the variation among replicates increases with concentration; this emphasizes the need to know what the degree of on-site variation is, so one can collect a sufficient number of replicates to permit detection of spatial or temporal changes.

Keywords
Biogeochemistry, Catchment, Chloroform, Water, VOCl
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-13821 (URN)10.1007/s10533-006-9059-x (DOI)
Available from: 2006-04-21 Created: 2006-04-21 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Bastviken, D., Sandén, P., Svensson, T., Ståhlberg, C., Magounakis, M. & Öberg, G. (2006). Chloride retention and release in a boreal forest soil: effects of soil water residence time and nitrogen and chloride loads. Environmental Science and Technology, 40(9), 2977-2982
Open this publication in new window or tab >>Chloride retention and release in a boreal forest soil: effects of soil water residence time and nitrogen and chloride loads
Show others...
2006 (English)In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 40, no 9, p. 2977-2982Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The common assumption that chloride (Cl-) is conservative in soils and can be used as a groundwater tracer is currently being questioned, and an increasing number of studies indicate that Cl- can be retained in soils. We performed lysimeter experiments with soil from a coniferous forest in southeast Sweden to determine whether pore water residence time and nitrogen and Cl- loads affected Cl- retention. Over the first 42 days there was a net retention of Cl- with retention rates averaging 3.1 mg Cl- m-2 d-1 (68% of the added Cl- retained over 42 days). Thereafter, a net release of Cl- at similar rates was observed for the remaining experimental period (85 d). Longer soil water residence time and higher Cl- load gave higher initial retention and subsequent release rates than shorter residence time and lower Cl- load did. Nitrogen load did not affect Cl transformation rates. This study indicates that simultaneous retention and release of Cl- can occur in soils, and that rates may be considerable relative to the load. The retention of Cl- observed was probably due to chlorination of soil organic matter or ion exchange. The cause of the shift between net retention and net release is unclear, but we hypothesize that the presence of O2 or the presence of microbially available organic matter regulates Cl- retention and release rates.

National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-13822 (URN)10.1021/es0523237 (DOI)
Available from: 2006-04-21 Created: 2006-04-21 Last updated: 2018-10-05Bibliographically approved
Öberg, G. & Sandén, P. (2005). Retention of chloride in soil and cycling of organic matter-bound chlorine. Hydrological Processes, 19(11), 2123-2136
Open this publication in new window or tab >>Retention of chloride in soil and cycling of organic matter-bound chlorine
2005 (English)In: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, Vol. 19, no 11, p. 2123-2136Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Chloride (Cl-inorg) is generally considered to be a hydrologically and chemically inert substance. Past research suggests that Cl-inorg participates in a complex biogeochemical cycle involving the formation of organically bound chlorine (Cl-org). The present study examines whether Cl-org cycling is sufficiently extensive as to influence the geochemical cycling Of Cl-inorg- Undisturbed soil cores were collected in a coniferous forest soil in SE Sweden. The cores were stored in climate chambers for three months, irrigated with artificial rain, and the leachate was collected and analysed. The water balance of the lysimeters could be well described, and we found that 20-50% of the chlorine leached from the lysimeters was organically bound and that the amounts lost did not decrease with time. This strongly suggests that a substantial amount of Cl-inorg forms in topsoil, and that subsequent leaching to deeper layers causes a considerable withdrawal of Cl-inorg. The concentration of both organic carbon and Cl-inorg in the leachate was considerably higher than concentrations observed in the runoff in the actual catchment, suggesting that organic matter precipitates or is mineralized on its way through the soil. Copyright (c) 2005 John Wiley & Sons, Ltd.

Keywords
organic chlorine, organochlorine, chlorinated organic matter, chloride, withdrawal, cycling, biogeochemistry
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-46049 (URN)10.1002/hyp.5680 (DOI)
Available from: 2009-10-11 Created: 2009-10-11 Last updated: 2017-12-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications