liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 47) Show all publications
Osman, M. C., Huge-Brodin, M., Ammenberg, J. & Karlsson, J. (2023). Exploring green logistics practices in freight transport and logistics: a study of biomethane use in Sweden. International Journal of Logistics, 26(5), 548-567
Open this publication in new window or tab >>Exploring green logistics practices in freight transport and logistics: a study of biomethane use in Sweden
2023 (English)In: International Journal of Logistics, ISSN 1367-5567, E-ISSN 1469-848X, Vol. 26, no 5, p. 548-567Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Logistics networks need to conform to arising market trends and public requirements for greening freight transport through a series of Green Logistics Practices (GLPs). This study sets out to explore the use of fossil-free fuels as a GLP and possible influence on business strategy and system design. A literature review was conducted which concluded that literature about the use of fossil-free fuels is limited. An explorative interview study was conducted to further explore the use of biomethane among actors in logistics networks. Customers increasingly request green freight transport typically accepting moderately higher prices for green transport. Development of green logistics services is predominately driven by corporate stakeholders and internal initiatives, while public regulation appeared to have a weak influence. The study revealed new insights into how GLPs can relate to each other.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Ltd, 2023
Keywords
Biomethane; freight transport; green logistics practice; fossil-free fuel; explorative study
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-187713 (URN)10.1080/13675567.2022.2100332 (DOI)000838557900001 ()
Note

Funding Agencies|Trafikverket

Available from: 2022-08-29 Created: 2022-08-29 Last updated: 2023-11-16Bibliographically approved
Ammenberg, J., Thuresson, L. & Hjelm, O. (2023). Globala miljöproblem. In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 39-70). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 39-70
Open this publication in new window or tab >>Globala miljöproblem
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, Vol. Sidorna 39-70, p. 39-70Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel beskrivs några betydande miljöproblem av global karaktär. Det handlar närmare bestämt om klimatförändringar, uttunning av ozonskiktet, minskad biologisk mångfald och användning av naturresurser. Syftet är att du som läsare bättre ska förstå vad som kännetecknar problemen, vad i samhället som orsakar dem, rådande trender och möjliga åtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Biologisk mångfald
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195584 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-29Bibliographically approved
Thuresson, L. & Ammenberg, J. (2023). Lokala miljöproblem. In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 101-108). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 101-108
Open this publication in new window or tab >>Lokala miljöproblem
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, Vol. Sidorna 101-108, p. 101-108Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

I det här kapitlet tittar vi närmare på miljöproblem vars konsekvenser främst kan anses betydelsefulla lokalt. Det gäller exempelvis förorenade markområden, påverkan på vattentäkter och bullerstörninar. I den fall är de lokala miljöproblemen mindre komplicerade och lättare att åtgärda än regionala och globala problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Biologisk mångfald
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195586 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-22Bibliographically approved
Ammenberg, J. (2023). Miljöarbete i företag (2ed.). In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 163-177). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 163-177
Open this publication in new window or tab >>Miljöarbete i företag
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 2, Vol. Sidorna 163-177, p. 163-177Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Så här långt i bokens tredje del har angreppssätt för att hantera miljöfrågor berörts ur olika perspektiv. Det har handlat om en historisk tillbakablick, övergripande strategier och produktutveckling, men också om systemperspektiv och miljösystemanalys. Boken har i många avseende samhällsfokus, men mycket av det som berörs har stor relevans för och inverkan på enskilda företag och andra typer av organisationer. De måste ofta inom ramarna för sin verksamhet och organisation hantera miljöfrågor som berör dem. Eftersom det kan vara nyttigt att försöka se situationen ur ett företagsperspektiv beskrivs i detta kapitel kortfattat hur miljöarbete kan se ut i dag i större svenska industriföretag.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 2
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Företag
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195592 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-22Bibliographically approved
Ammenberg, J. (2023). Miljöhistorisk översikt (2ed.). In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 111-114). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 111-114
Open this publication in new window or tab >>Miljöhistorisk översikt
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 2, Vol. Sidorna 111-114, p. 111-114Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta sjätte kapitel inleder bokens tredje del, som handlar om olika angreppssätt för att hantera miljöproblem. Kapitlet bidrar med en kort historisk översikt för att illustrera hur både synen på miljöfrågorna och åtgärderna förändrats över tid. Avslutningsvis summeras olika strategier för att jobba med miljöfrågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 2
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Biologisk mångfald
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195587 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-22Bibliographically approved
Ammenberg, J. & Hjelm, O. (Eds.). (2023). Miljöteknik: för en hållbar utveckling (2ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Miljöteknik: för en hållbar utveckling
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Utmaningarna inom miljöområdet är stora och inte minst industrin arbetar intensivt med sin omställning för att både minska sin negativa miljöpåverkan och ta fram lösningar som bidrar till ett gott liv för alla. Boken behandlar möjligheterna att vända miljöproblem till möjligheter genom miljöteknik...[Bokinfo]

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2023. p. 255 Edition: 2
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195600 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-26Bibliographically approved
Thuresson, L., Ammenberg, J. & Hjelm, O. (2023). Reningsteknik. In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 117-142). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 117-142
Open this publication in new window or tab >>Reningsteknik
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, Vol. Sidorna 117-142, p. 117-142Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det här kapitlet berörs vanligt förekommande reningsteknik, vilket till stor del handlar om tekniska åtgärder som används i samhället och inom industrier för att rena luft, vatten och mark. Reningstekniska lösningar är väsentliga att känna till eftersom de fyller en viktig funktion i många typer av miljöarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195589 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-29Bibliographically approved
Feiz, R., Metson, G., Wretman, J. & Ammenberg, J. (2022). Key factors for site-selection of biogas plants in Sweden. Journal of Cleaner Production, 354, Article ID 131671.
Open this publication in new window or tab >>Key factors for site-selection of biogas plants in Sweden
2022 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 354, article id 131671Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Biogas production through anaerobic digestion is an integral part of the transition toward a biobased and circular economy and its expansion is foreseen in many parts of the world as well as in Europe. In Sweden, a governmental inquiry suggested biogas production to be increased from about 2 TWh today to 7 TWh by 2030. This rapid expansion would require installation of several new biogas plants across the country. However, the location of biogas plants can greatly affect its business performance and there are several geographic and socio-political factors that would limit the choice of location. Through dialogue with existing biogas producing companies and a few other related actors, we identified 12 factors that are commonly considered in the site-selection of biogas plants in Sweden or are considered to be important in the years to come. These factors are grouped into those related to supply and demand (feedstock supply, biogas demand, digestate demand, and carbon dioxide demand), infrastructure and synergies (available infrastructure, adjacent existing industries), land-use and zoning (nearby housing, zoning, and historic preservation sites), and socio-political context (political strategies and goals, organizational capability, and local social acceptance). We discuss how these factors can be used under rapidly transforming conditions in Sweden through different site-selection logics and highlight the importance of spatially explicit analysis for individual or coordinated decision making in future. Our method of enquiry and analysis, and to a certain degree the factors, can be also relevant for other countries, particularly in Europe. This study paves the way for more in-depth investigation of the question of site-selection of biogas plants in Sweden; both in the direction of detailed analysis at the local level, or screening analysis on the regional or national level for improved coordinated actions.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022
Keywords
Biogas, Facility location, Qualitative, Factors, Spatial, Logistics
National Category
Energy Systems Transport Systems and Logistics Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-184581 (URN)10.1016/j.jclepro.2022.131671 (DOI)000831271900004 ()
Note

Funding: Biogas Research Center (BRC) - Swedish Energy Agency; Linkoping University; Swedish University of Agricultural Sciences; Swedish Council for Sustainable Development [Formas-942-2016-69, Formas-2019-02221]

Available from: 2022-05-02 Created: 2022-05-02 Last updated: 2022-08-25Bibliographically approved
Osman, M. C., Huge-Brodin, M., Ammenberg, J. & Karlsson, J. (2021). Biomethane in Freight and Logistics: Stakeholder Perspectives. In: : . Paper presented at 8th International Workshop on Sustainable Road Freight, 9-11 November, 2021. Delft, Netherlands
Open this publication in new window or tab >>Biomethane in Freight and Logistics: Stakeholder Perspectives
2021 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Background and Purpose

The growing awareness of climate impact from combustion has triggered massive development efforts towards fossil fuel alternatives. The main future alternative appears to be electrification, which directly reduces tailpipe emissions. However, for freight and logistics - in particular heavy and long-haul transportation - electrification will be slower than for passenger transport. At the same time, we need to act fast and promptly to reduce emissions from fossil fuels. In this context, the alternative of biomethane (vehicle gas produced from anaerobic digestion of biowaste) surfaces as a climate-wise very interesting option. Proponents even suggest that biomethane can entail a positive climate impact, depending on its origin. Albeit, the transformation from traditional combustion technology to gas technology comes with a range of challenges as well as opportunities for actors in the supply chain. This paper aims to explore these challenges and opportunities through a stakeholder perspective.

Literature

Research into green logistics and sustainable freight often mentions the fuel aspect as important in greening the operations. As a more detailed picture is lacking with respect to particular fuels, the literature is complemented by research into biomethane, and its various business aspects.

Methodology

Literature was collected through a systematic literature review supplemented by peer advice. The empirical findings are based on interviews with purposefully selected respondents representing stakeholder groups in the supply chain: shippers (buying logistics services); forwarders (transforming customer requests into logistics services); hauliers (performing the transport part of the logistics service also making investments in the novel technology); and fuel providers (producing and distributing the biomethane). The research mainly addresses the Swedish market. The empirical findings are analysed in relation to literature, and important challenges as well as opportunities are explained.

Findings

As literature in total offers few details on stakeholder perspectives of using biomethane in a logistics/freight context, the research took an explorative direction. This is also supported by the relative novelty of the biomethane solution among logistics actors. The various stakeholders present different, and sometimes consistent experiences from using biomethane.

  • Shippers require a green fuel solution. Many shippers want the forwarder to dedicate the biomethane truck to their transports, although it may be better used for other transports. Some shippers are interested in sharing the investment in gas vehicles.
  • Forwarders - as orchestrators of the shippers needs vs. the available resources - find that biomethane solutions work best in long-haul traffic. Their role as mediators become even more central as they may need to support the hauliers in investing in new technology. Forwarders recognize a conflict between the “best use” of the biomethane truck and specific customer requirements.
  • Hauliers can clearly see a business opportunity in biomethane and gas technology. Although the price for the vehicle is higher, the operating costs are comparable, and improved environmental performance is increasing as a competitive argument. However the investment is a challenge, particularly in light of short term customer contracts. Another important challenge is to plan the operations of the gas vehicles to make full use of the fuel. Yet another challenge is the relatively restricted infrastructure for fuel supply, which requires careful planning.
  • Fuel providers consider the logistics market as still quite small but growing. Unlike most providers of e.g. biodiesel, one of the interviewed providers presents a market offer with a set price based on production cost, and not relating to fluctuating market prices for fossil fuels. The infrastructure is still underdeveloped compared to that for fossil fuels, however it requires less efforts than developing infrastructure for e.g. electrified transportation.

Conclusions

The use of biomethane in logistics and freight is still in an early phase. However, the biomethane alternative presents a range of opportunities. The transformation for hauliers from traditional fuels to biomethane is relatively fast, and the infrastructure is comparably easy to develop. Although in an early phase, there appears to be an agreement among the stakeholders that biomethane is a viable alternative for long-haul traffic, although not as evident a solution for last-mile deliveries. The main obstacle is the investment, which often require close relationships among the stakeholders including longer-term contracts and shared investments. Using biomethane for logistics and freight is growing in Sweden, but continued development requires a wider contextual approach both for research and for technology development.

Place, publisher, year, edition, pages
Delft, Netherlands: , 2021
Keywords
Freight Transport, Green Logistics, Fossil-Free Fuels, Literature Review
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-189205 (URN)
Conference
8th International Workshop on Sustainable Road Freight, 9-11 November, 2021
Funder
Swedish Transport Administration, 19.2.2.22
Available from: 2022-10-13 Created: 2022-10-13 Last updated: 2022-11-09
Osman, M. C., Huge-Brodin, M., Ammenberg, J. & Karlsson, J. (2021). Fossil-Free Fuels for Freight and Logistics: A Literature-Based Study. In: : . Paper presented at National Transport Conference. Malmö: Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Fossil-Free Fuels for Freight and Logistics: A Literature-Based Study
2021 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Research Question & Brief Overview:

 

Importance of the logistics industry has developed dramatically with the globalization of economies thereby raising the stakes of creating and implementing sustainable business practices across all actors within the logistics industry (Centobelli et al., 2017).  Many modes of transportation are still reliant on fossil fuels. As road transportation consistently is responsible for the majority of the transportation industry’s  emissions in the European Union, stakeholders have focused on methods and alternatives to decrease the amount of emission (Pieters et al., 2012). These methods and alternatives are known as Green Logistics Practices (GLPs) vary in technology, innovation and motivation thus providing varying results of carbon emission decrease. The purpose of this study is to summarize the research currently represented in published literature discussing green practice options in freight transport and logistics exploring the possible implementation of fossil-free fuels. With this background and current challenge, the researchers posed the following research questions: 

(RQ1) Which GLPs are used and suggested for designing more environmentally sustainable logistics systems? 

(RQ2) What challenges and opportunities lie in the use of fossil-free fuels for increasing the environmental sustainability of freight transport in a supply chain context?  

 

Method: 

 

This study contains two parts: systematic literature review and exploratory semi-structured interviews. The systematic literature review has been completed while the interviews are still ongoing. It is planned to present the study in its entirety at the National Transport Forum.   

To support the discussion and further understand the implications of large-scale use of fossil-free fuels, the specific choice of using biomethane was selected. Several exploratory, semi-structured interviews were held with stakeholders who either utilize biomethane in their operations or produce biomethane. The interview guide was developed following the analysis of the literature. The findings from these interviews enriched the discussion and supported importance relevant to opportunities and challenges from fossil-free fuels, in response to RQ2. 

 

As the paper is written in conjunction of a project with a particular focus on fossil-free fuels, namely biomethane, the categories were all discussed from the project’s focus. Biomethane was chosen as a focal alternative fuel due to its importance to Östergötland, where the research group resides. 

 

Results and Analysis:

 

As this is a work in progress, only the results and analysis for the literature review will be discussed in the abstract with the aim of presenting the entire study at the forum. 

 

The literature review provided patterns and trends in the sustainable innovations and technologies as well as their drivers and involved stakeholders. From these patterns and trends, the researchers were able to decern four groups of GLPs: Business Strategy, Logistics Systems, Social, and Energy & Emissions. Practices considered Business Strategy focus on an aspect or aspects in organizational practice or behavior which resulted in a greener business solution rather than desiring to create an environmentally friendly business solution. Logistics System GLPs simultaneously addresses improving an aspect of the logistical system and reducing environmental impact. The smallest, but still noteworthy category, Social GLPs are practices implemented by stakeholder typically outside the transport or logistics sphere that attempt to steer business practices towards a larger goal dictated by a governing body. The final group, Energy & Emissions, include practices that directly address the amount of carbon emission produced in transport activities. 

 

GLPs found in the Energy & Emissions are some of the more technologically advanced and innovative solutions. However, many of these Energy & Emissions GLPs have yet to be implemented on a wide scale. 

 

This research begins to explore the opportunities and challenges that lie ahead for all stakeholders in support of creating greener freight transport and logistics. While the supporting discussions from the industry were rooted in the Swedish transport sector, there are possibilities to generalize organizational mindsets and actions to other geographical regions. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö universitet, 2021
Keywords
Freight Transport, Green Logistics, Fossil- Free Fuels, Literature Review
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-189204 (URN)
Conference
National Transport Conference
Funder
Swedish Transport Administration, 19.2.2.22
Available from: 2022-10-13 Created: 2022-10-13 Last updated: 2022-11-09
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8323-881X

Search in DiVA

Show all publications