liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Staffan
Publications (10 of 166) Show all publications
Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M. & Nordvall, H. (2019). Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok är skriven av en grupp forskare, som på olika sätt studerat olika aspekter av folkbildning. I sitt arbete har var och en blivit förtrogen med de begrepp och företeelser som vi här riktar ljuset på. Via ett anslag från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté har vi kunnat samlas kring ett gemensamt tema, som vi valt att kalla mobiliseringsdidaktik. Begreppet är knappast etablerat, men vi har funnit att didaktikens frågor kan vara fruktbara även i ett sådant här sammanhang - den slags folkbildning som siktar på samhällsförändring. Projektet utgör även ett försök att se didaktiska val som dilemman. Boken har tagit formen av en antologi, där varje författare svarar för de empiriska fall som de studerat och de begreppsliga resonemang som präglat deras perspektiv. På så sätt uppstår en variation i tänkande inom ramen för det gemensamma: didaktik, design och dilemma.

Författarna

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 122
Series
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 9
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160539 (URN)9789176850800 (ISBN)
Note

Andra upplagan.

Available from: 2019-09-25 Created: 2019-09-25 Last updated: 2019-09-25
Larsson, S., Fejes, A., Österlund, L. & Nylander, E. (2019). Invisible Colleges in Research on Adult Learning: A Bibliometric Study on International Scholarly Recognition (1ed.). In: Andreas Fejes & Erik Nylander (Ed.), Mapping out the research field of adult education and learning: (pp. 73-97). Springer
Open this publication in new window or tab >>Invisible Colleges in Research on Adult Learning: A Bibliometric Study on International Scholarly Recognition
2019 (English)In: Mapping out the research field of adult education and learning / [ed] Andreas Fejes & Erik Nylander, Springer, 2019, 1, p. 73-97Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

An “economy of publications and citations” has emerged in academia, where databases as Web of Science and Scopus provide tools for “quality” measurements. The assumption is that such measurements are unbiased in terms of geography, language, gender etc. This is investigated by scrutinizing the “invisible colleges”, i.e. networks of citations in adult learning/education journals, indexed by Scopus. A bibliometric analysis is made of 151,261 direct citation links in 5 journals published between 2006–2014. The outcome shows a pattern of biases: a US/UK, anglophone, male domination. It also shows how the investigated field consists of many loosely connected invisible colleges. This might make the field weak in terms of academic power.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019 Edition: 1
Series
Lifelong Learning Book Series ; 24
Keywords
adult education, bibliometrics
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-157156 (URN)10.1007/978-3-030-10946-2_5 (DOI)9783030109455 (ISBN)9783030109462 (ISBN)
Available from: 2019-05-29 Created: 2019-05-29 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Larsson, S. (2014). Kunskapsbehovet genom livet: Om folkets lärande och vuxnas utbildning (3ed.). In: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (Ed.), Lärande, skola, bildning.: grundbok för lärare (pp. 663-687). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsbehovet genom livet: Om folkets lärande och vuxnas utbildning
2014 (Swedish)In: Lärande, skola, bildning.: grundbok för lärare / [ed] Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 3, p. 663-687Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 3
Keywords
Livslångt lärande - historia, Sverige
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114951 (URN)978-91-2713-602-1 (ISBN)
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2015-03-24Bibliographically approved
Larsson, S. (2013). Folk high schools as educational avant-gardes in Sweden (1ed.). In: Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall and Jim Crowther (Ed.), Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions (pp. 72-96). Leicester: NIACE - National Institute of Adult Continuing Education
Open this publication in new window or tab >>Folk high schools as educational avant-gardes in Sweden
2013 (English)In: Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions / [ed] Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall and Jim Crowther, Leicester: NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013, 1, p. 72-96Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Popular education, a distinctive Swedish tradition of lifelong learning, has always concerned itself with the relationship between learning, power, and democracy in society, rather than having a purely individualistic and instrumental approach to learning for employability, which has dominated policy and practice. Through the themes of power and democracy, this book examines popular education's contribution to enhancing people's lives in communities. It reflects on the wider significance and explores the impact on the political culture of the state and the cultural politics of society within and outside Sweden, including the US, Japan, Canada, and Tanzania. As a comprehensive and unique collection, the book balances historical reflection, contemporary issues, and the international impact of popular education, combining theoretical analysis and empirical data. *** ...this book provides a wonderful introduction to the historical development and some of the current aspects and examples of Swedish popular education, both in Sweden and beyond....Its various chapters show the continued relevance of popular education approaches to addressing major educational and social issues and their diversity and rich theoretical grounding provide enough stimuli to engage educators and practitioners alike....a key resource in the worldwide struggles for social justice by demonstrating how education can be both (a) a tool for social change as well as for personal transformation and (b) how insights gained from others' actions and struggles can be used by people the world over. -- Tom Nesbit, Canadian Association for the Study of Adult Education, in the European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 2013

Place, publisher, year, edition, pages
Leicester: NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013 Edition: 1
Keywords
Education Social aspects, Adult education, Folkbildning sociala aspekter, Vuxenutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105080 (URN)978-1-86201-579-1 (ISBN)
Available from: 2014-03-06 Created: 2014-03-06 Last updated: 2014-10-22Bibliographically approved
Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M. & Nordvall, H. (2013). Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok är skriven av en grupp forskare, som på olika sätt studerat olika aspekter av folkbildning. I sitt arbete har var och en blivit förtrogen med de begrepp och företeelser, som vi här riktar ljuset på. Via ett anslag från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté har vi kunnat samlas kring ett gemensamt tema, som vi valt att kalla mobiliseringsdidaktik. Begreppet är knappast etablerat, men vi har funnit att didaktikens frågor kan vara fruktbara även i ett sådant här sammanhang - den slags folkbildning, som siktar på samhällsförändring. Projektet utgör även ett försök att se didaktiska val som dilemman. Boken har tagit formen av en antologi, där varje författare svarar för de empiriska fall som de studerat och de begreppsliga resonemang, som präglat deras perspektiv. På så sätt uppstår en variation i tänkande inom ramen för det gemensamma: didaktik, design och dilemma.

Författarna

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. p. 122
Series
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 6
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-92723 (URN)
Available from: 2013-05-17 Created: 2013-05-17 Last updated: 2019-09-25Bibliographically approved
Larsson, S. (2013). Generalizability (1ed.). In: Barbara Dennis, Lucinda Carspecken and Phil Francis Carspecken (Ed.), Qualitative research: a reader in philosophy, core concepts, and practice (pp. 38-56). New York: Peter Lang
Open this publication in new window or tab >>Generalizability
2013 (English)In: Qualitative research: a reader in philosophy, core concepts, and practice / [ed] Barbara Dennis, Lucinda Carspecken and Phil Francis Carspecken, New York: Peter Lang , 2013, 1, p. 38-56Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

We conceived of this book with the idea that critical explorations into the key philosophical issues in qualitative research could throw light on distortions, power relations, hidden assumptions and possibilities within the field, and could ultimately provide the groundwork for needed change and new directions. We wanted to do this with rigor, getting underneath the contemporary divisions in qualitative research, first building up philosophy and core concepts and then returning to specific practices in qualitative research. The book, in a way, then, is a statement of hope. We have seen many promising trends in the last few decades as academics from the groups who have traditionally been studied and spoken for in the past - indigenous peoples, women, minorities, gays and lesbians, for example - make their voices heard, as the «other» speaks back, and as the uses to which research is put receive more scrutiny. We see signs that qualitative research may begin to turn the tables on its own history and become a tool for emancipation rather than its opposite. The book is divided into five sections which each focus on different aspects of qualitative methodological practices and the concepts which are inherent in the practices themselves. The editors of this book are experienced with conducting qualitative research and two of the editors teach multiple university courses on research methodology and the social and epistemological theories associated with inquiry. Many of the books available for our courses divide qualitative research into a number of disparate types and then explain philosophical and epistemological positions according to those divisions. In our opinion, such approaches inadequately confront orienting questions of human knowledge implicit to all forms of social research. We intend to produce a new book that exemplifies theory and methods in qualitative research in relation to a sound presentation of social-theoretical core concepts.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Peter Lang, 2013 Edition: 1
Series
Counterpoints ; 354
Keywords
Qualitative research, Social sciences Research Methodology, Qualitative Methode.
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105083 (URN)9781433104725 (ISBN)
Projects
Staffan Larsson
Available from: 2014-03-06 Created: 2014-03-06 Last updated: 2018-04-25Bibliographically approved
Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande (1ed.). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Vuxendidaktik: fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Denna bok vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studieprocessen utformas? Fokus ligger på alternativa sätt att resonera, så kallade tankelinjer, och grundar sig på internationell forskning om vuxnas studier och lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2013. p. 243 Edition: 1
Keywords
Adult education, Teaching, didaktik, vuxenpedagogik
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105082 (URN)978-91-2712-000-6 (ISBN)
Available from: 2014-03-06 Created: 2014-03-06 Last updated: 2016-03-15Bibliographically approved
Lundberg, M. & Larsson, S. (2010). Cirkelledares beprövade erfarenheter (1ed.). Linköping: Bildningsförbundet Östergötland
Open this publication in new window or tab >>Cirkelledares beprövade erfarenheter
2010 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Bildningsförbundet Östergötland, 2010. p. 100 Edition: 1
Series
Bildningsförbundet Östergötland
Keywords
studiecirkel ledare didaktik dilemma design
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-61591 (URN)978-91-979289-0-8 (ISBN)
Available from: 2010-11-17 Created: 2010-11-17 Last updated: 2010-11-30
Lundberg, M. & Larsson, S. (2010). Deliberating Environment: On patterns of interaction in conversations from the perspective of common understanding. Paper presented at NERA Congress 2010.
Open this publication in new window or tab >>Deliberating Environment: On patterns of interaction in conversations from the perspective of common understanding
2010 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56579 (URN)
Conference
NERA Congress 2010
Available from: 2010-05-25 Created: 2010-05-25 Last updated: 2010-06-16
Larsson, S. (2010). Invisible colleges in the adult education research world. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 1(1), 97-112
Open this publication in new window or tab >>Invisible colleges in the adult education research world
2010 (English)In: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, ISSN 2000-7426, Vol. 1, no 1, p. 97-112Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Invisible colleges - researchers’ networks of communicating academic work - are power-generating actors shaping research fields. A key question concerns the relation between local research communities and their dependence on global actors. A key arena is articles and citations in academic journals. An actor-network-inspired empirical investigation of the geographical origin of articles and references in the journal “Studies in the Education of Adults” and a check of references to journals in “Adult Education Quarterly” was made. The origin of articles and study objects in the International journal of Lifelong education was also analysed. Some conclusions can be drawn from the material. One is the heavy impact of “real” geographical location, i.e. the origins of texts and references are located in very specific areas on the map, i.e. in spite of the possibilities of cyberspace and global mobility. Another conclusion is the unilateral relation between an Anglo-American centre and a periphery in the distribution systems of texts. Adult education is faced with a contradictory situation between culturing invisible colleges in adult education and getting resources in the emerging economy of publications and citations through membership in other invisible colleges.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, Linköping University, Sweden, 2010
Keywords
bibliometrics; publications; adult education; invisible college; academic journals, actor network theory;
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63855 (URN)10.3384/rela.2000-7426.rela0010 (DOI)
Note
The journal has an open access policy - everyone is entitled to download the articleAvailable from: 2011-01-13 Created: 2011-01-04 Last updated: 2011-02-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications