liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
Alternative names
Publications (10 of 53) Show all publications
Eriksson-Gustavsson, A.-L. (2016). Skriftspråkliga utmaningar i lärararbetet (1ed.). In: Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson (Ed.), Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken (pp. 154-168). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Skriftspråkliga utmaningar i lärararbetet
2016 (Swedish)In: Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken / [ed] Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 154-168Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2016 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125747 (URN)9789147111947 (ISBN)
Available from: 2016-03-03 Created: 2016-03-03 Last updated: 2017-02-02Bibliographically approved
Eriksson-Gustavsson, A.-L., Forslund Frykedal, K. & Samuelsson, M. (Eds.). (2016). Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken består av texter av flera författare med olika infallsvinklar på specialpedagogisk praktik. De beskriver och exemplifierar identifiering av svårigheter, samverkan mellan skolans olika stödinsatser samt hanteringen av specialpedagogiska dilemman.Läs merForskningen i och om specialpedagogik som presenteras och diskuteras i boken är relevant för praktiker i pedagogisk verksamhet. Närheten till praktiken har förstärkts genom samverkan med specialpedagogiskt verksamma lärare på fältet. Boken vänder sig till studenter som läser specialpedagogiska kurser inom lärarprogrammen och till studenter som läser till speciallärare eller specialpedagog. Den riktar sig också till verksamma förskollärare och lärare inom olika skolformer och åldersgrupper samt till en skolintresserad allmänhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2016. p. 199 Edition: 1
Keywords
Pedagogik-- metodik, Specialundervisning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125753 (URN)978-91-471-1194-7 (ISBN)
Note

1. uppl.

Available from: 2016-03-03 Created: 2016-03-03 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Eriksson-Gustavsso, A.-L. (2015). En särskola i förändring. Venue, 4-7
Open this publication in new window or tab >>En särskola i förändring
2015 (Swedish)In: Venue, ISSN 2001-788X, p. 4-7Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den studie som presenteras i den här artikeln är inriktad mot att synliggöra institutioners och organisationers planerade förändringar och omstrukturerande verksamhet för att hantera statliga uppdrag som formuleras i nya styrdokument, och att med utgångspunkt i dessa utveckla och förändra grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköpings universitet: , 2015
Keywords
särskola, styrdokument, läroplaner, skollag, implementering
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114959 (URN)
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2015-03-24
Eriksson-Gustavsson, A.-L. (2014). En särskola i förändring: En studie om specialpedagogiskt reformarbete. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>En särskola i förändring: En studie om specialpedagogiskt reformarbete
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den studie som presenteras i den här artikeln är inriktad mot att synliggöra institutioners och organisationers planerade förändringar och omstrukturerande verksamhet för att hantera statliga uppdrag som formuleras i nya styrdokument, och att med utgångspunkt i dessa utveckla och förändra grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande: , 2014. p. 73
Keywords
särskola, styrdokument, läroplaner, skollag, implementering
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114958 (URN)
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2015-03-24Bibliographically approved
Eriksson-Gustavsson, A.-L. & Samuelsson, J. (2013). Att utveckla ett yrkesspråk. In: Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg (Ed.), Lärares etik och professionella arbete: Skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] (pp. 27-39). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla ett yrkesspråk
2013 (Swedish)In: Lärares etik och professionella arbete: Skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, p. 27-39Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013
Keywords
Professional ethics, Lärare -- etik och moral, Yrkesetik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-101195 (URN)978-91-7519-463-9 (ISBN)
Available from: 2013-11-20 Created: 2013-11-20 Last updated: 2014-06-11Bibliographically approved
Samuelsson, J. & Eriksson-Gustavsson, A.-L. (2013). Learning number sense in a special education treatment group. Baltic Journal of Special Education, 1(28), 146-159
Open this publication in new window or tab >>Learning number sense in a special education treatment group
2013 (English)In: Baltic Journal of Special Education, ISSN 1392-5369, Vol. 1, no 28, p. 146-159Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Siauliai, Lithuania: Siauliai University, 2013
Keywords
special needs, mathematics, special education, socio-cultural perspective
National Category
Social Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-98125 (URN)
Available from: 2013-09-30 Created: 2013-09-30 Last updated: 2013-10-07Bibliographically approved
Eriksson Gustavsson, A.-L. (2013). Serbian prisoners in Sweden. In: Kariane Westrheim and Terje Manger (Ed.), Educational background, preferences and needs: A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia (pp. 127-156). Bergen: County Governor of Hordaland
Open this publication in new window or tab >>Serbian prisoners in Sweden
2013 (English)In: Educational background, preferences and needs: A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia / [ed] Kariane Westrheim and Terje Manger, Bergen: County Governor of Hordaland , 2013, p. 127-156Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In all the Nordic countries, the composition of the prison population has changed in recent years. One sees a huge increase in prisoners of foreign nationality and this can present challenges for the education and training provided in prisons. The Nordic Prison Education Network wanted to know more about the educational background and motives for education for foreign nationals in order to learn more about how each country’s education system can better meet the education and training needs of the prisoners

Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: County Governor of Hordaland, 2013
Keywords
education, prison, serbian
National Category
Social Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-98123 (URN)978-82-92828-26-7 (ISBN)978-82-92828-27-4 (ISBN)
Available from: 2013-09-30 Created: 2013-09-30 Last updated: 2014-06-11Bibliographically approved
Eriksson Gustavsson, A.-L. & Samuelsson, J. (2013). Teaching Reading in Special Education Contexts. Baltic Journal of Special Education, 2(29), 174-183
Open this publication in new window or tab >>Teaching Reading in Special Education Contexts
2013 (English)In: Baltic Journal of Special Education, ISSN 1392-5369, Vol. 2, no 29, p. 174-183Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Siauliai, Lithuania: Siauliai University, 2013
Keywords
special education context, teaching reading and writing, basic skills, grapheme-phoneme correspondens, socio-cultural perspective
National Category
Social Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-103788 (URN)
Available from: 2014-01-27 Created: 2014-01-27 Last updated: 2014-02-10
Eriksson Gustavsson, A.-L. (2012). Att fokusera bibliotek. Venue, 1, 1-5
Open this publication in new window or tab >>Att fokusera bibliotek
2012 (Swedish)In: Venue, Vol. 1, p. 1-5Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2012
Keywords
skolbibliotek, fokusbibliotek, bibliotekarie, lärare
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85153 (URN)
Available from: 2012-11-07 Created: 2012-11-07 Last updated: 2012-11-12
Eriksson-Gustavsson, A.-L. (2012). Att fokusera bibliotek: En uppföljning av Linköpings kommuns satsning på fokusbibliotek. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Att fokusera bibliotek: En uppföljning av Linköpings kommuns satsning på fokusbibliotek
2012 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2012. p. 62
Keywords
fokusbibliotek, utvecklingsarbete, grundskolan
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75071 (URN)
Available from: 2012-02-15 Created: 2012-02-15 Last updated: 2012-02-23
Organisations

Search in DiVA

Show all publications