liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jidesjö, Anders
Publications (10 of 54) Show all publications
Jidesjö, A. & Valsinger, C. (2018). Bästa världen - för alla: Fordrar att vi överger koloniala tänkesätt [Letter to the editor]. Lärorik (4), 14-15
Open this publication in new window or tab >>Bästa världen - för alla: Fordrar att vi överger koloniala tänkesätt
2018 (Swedish)In: Lärorik, ISSN 2011-1253, no 4, p. 14-15Article in journal, Letter (Other academic) Published
Abstract [sv]

Vi kan inte fortsätta låta vår välfärd bygga på att andra lever i fattigdom. Människan måste må bra och sättas i centrum på vägen mot den "Bästa värkden". Det menar Anders Jidesjö, forskare vid Tema miljöförändring på Linköpings universitet. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings kommun: Utbildningskontoret, 2018
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153236 (URN)
Note

Artikel författad tillsammans med Christel Valsinger, till tidskriften Lärorik, nr 4 2018. En skrift för pedagogisk utveckling inom förskola, grundskola och fritidshem i Linköpings kommun. 

Available from: 2018-12-04 Created: 2018-12-04 Last updated: 2018-12-11Bibliographically approved
Jidesjö, A. & Danielsson, Å. (2016). Student experience and interest in science: Connections and implication for further education. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 12(1), 36-55
Open this publication in new window or tab >>Student experience and interest in science: Connections and implication for further education
2016 (English)In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 12, no 1, p. 36-55Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Students’ problems with learning science in school have been documented for a long time. Differences in student interest in and attitudes towards science due to gender and age are well documented. Fewer studies have focused on the details at a content level. This paper presents a statistical analysis of student interest in specific content areas and combines this with student experience of science and science-related activities outside school. The result shows that interest and experience are significantly linked and influence student choices for upper secondary education. The results are presented on both a detailed content and experience level, and are discussed in relation to the purpose of compulsory science education and in relation to experiences outside school. The study is an important addition to the discussion about establishing a science education curriculum that can both prepare students for future science studies and meet the need for a public understanding of science.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetet i Oslo, 2016
Keywords
Students’ interest, experience, science, PCA, cluster analysis
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78787 (URN)
Available from: 2012-06-20 Created: 2012-06-20 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Jidesjö, A. (2016). Titta utåt för att förstå något om det inre: Om utbildning och hållbar utveckling. Att lära in ute-bladet, 30(2), 8-8
Open this publication in new window or tab >>Titta utåt för att förstå något om det inre: Om utbildning och hållbar utveckling
2016 (Swedish)In: Att lära in ute-bladet, Vol. 30, no 2, p. 8-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Skärplinge: , 2016
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-128667 (URN)
Note

Artikel i Naturskoleföreningens medlemstidskrift. Naturskoleföreningen c/o Katarina Larsson, Sätravägen 21, 819 30 Skärplinge. Tryck Leanders Grafiska AB, Kalmar.

Available from: 2016-05-27 Created: 2016-05-27 Last updated: 2017-07-14
Jidesjö, A. (2016). Tänk högt, långt och hållbart: En ny generation lär sig möta välfärdens utmaningar. Lärorik (1), 3-5
Open this publication in new window or tab >>Tänk högt, långt och hållbart: En ny generation lär sig möta välfärdens utmaningar
2016 (Swedish)In: Lärorik, ISSN 2001-1253, no 1, p. 3-5Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Förskollärares och lärares möten med barn och elever på olika nivåer är mycket betydelsefulla. Idag är en övergripande målsättning för hela utbildningssystemet att det ska bidra till samhällsvisionen om en hållbar utveckling. Detta får konsekvenser för hur lärandemiljöer arrangeras, kring såväl innehåll och form och vad det betyder i olika delar av skolsystemet, från förskola och upp i vuxenutibldning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Utbildningskontoret, Linköpings kommun, 2016
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125848 (URN)
Note

Artikel publicerad i tidskriften "Lärorik", nr 1, 2016. En skrift för pedagogisk utveckling inom förskola, grundskola och fritidshem i Linköpings kommun. Tryck: Ringqvist Tryckeri AB, Norrköping.

Available from: 2016-03-04 Created: 2016-03-04 Last updated: 2016-03-18Bibliographically approved
Jidesjö, A. (2016). Utbildningsutskottets öppna utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik: vad säger forskningen om elevers attityder till naturvetenskap och teknik?. Stockholm: Riksdagstryckeriet
Open this publication in new window or tab >>Utbildningsutskottets öppna utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik: vad säger forskningen om elevers attityder till naturvetenskap och teknik?
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik. Vad säger forskningen? Evidens och reflektioner om problemets karaktär och tänkbara åtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2016. p. 25
Series
Rapporter från riksdagen, ISSN 1653-0942 ; 2015:16 RFR24
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130815 (URN)9789187541636 (ISBN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-25 Created: 2016-08-25 Last updated: 2016-09-01Bibliographically approved
Jidesjö, A., Danielsson, Å. & Björn, A. (2015). Interest and Recruitment in Science: A Reform, Gender and Experience Perspective. Paper presented at IOSTE Borneo 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 167(0), 211-216
Open this publication in new window or tab >>Interest and Recruitment in Science: A Reform, Gender and Experience Perspective
2015 (English)In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, E-ISSN 1877-0428, Vol. 167, no 0, p. 211-216Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper reports on Swedish results from a worldwide research project concerned with the Interest and Recruitment in Science Education (the IRIS-International study) together with results from a longitudinal national study on girl's views on out of school experience in science and technology in upper secondary education. The studies are framed in the structural situation of the Swedish educational system. The results show that there are reform and policy effects to consider in the discussion of recruiting more students in STEM. Interest in the subject, earlier school experience, achievement and teacher feedback is found to be important for educational choice in STEM. Specifically girls point out societal relevance as important. In addition there are elements outside the school setting with importance for educational choice. Moreover, girls point out visits to a museum and watching films and boys popularized forms of science and computer games. All students consider TV and activities outside school as important for their educational choice in STEM. When trying to implement outside school experience with girls in a longitudinal study in upper secondary education the interplay with school subject teaching is identified as missing. The friction between subject teaching in schools and connections with the surrounding world is proposed as important for future studies.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keywords
Interest, recruitment, STEM education, out of school experience
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113562 (URN)10.1016/j.sbspro.2014.12.664 (DOI)000361493500030 ()
Conference
IOSTE Borneo 2014
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2015-01-23 Created: 2015-01-23 Last updated: 2017-12-05
Jidesjö, A., Björn, A., Tydén, T. & Uhrqvist, O. (2015). Rapportering av fördjupande forskningsinsatser kopplade till skolutvecklingsprogrammet ”KNUT3”: En berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Rapportering av fördjupande forskningsinsatser kopplade till skolutvecklingsprogrammet ”KNUT3”: En berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna forskningsrapport rapporterar från tre studier genomförda på skolutvecklingsprogrammet ”KNUT3”, som genomfördes under 2014. Forskningen bygger vidare på de resultat som rapporterats i tidigare forskning på samma skolutvecklingsprogram, fast då ”KNUT2” (Jidesjö et al., 2014). Resultaten som rapporteras här vilar således på ett omfattande empiriskt underlag, som korresponderar med verksamheter från förskola upp till och med gymnasieskola. I en övergripande beskrivning handlade ”KNUT” om att hitta sätt att arbeta för att involvera utbildningen mer i verkliga samhällsutmaningar och sätt att arbeta med lärare som sätter avtryck i klassrum och kommer elevernas lärande till del. Områden som arbeten varit koncentrerade till är energi, resurs, klimat och hållbarhetsfrågor. Ett viktigt resultat som identifierades i den förra forskningsrapporten handlar om att bygga skolutveckling inifrån. Det innebär arbeten som utgår ifrån elevers förutsättningar för lärande och ger lärare och elever möjligheter att äga sådana processer. Denna forskningsrapport fördjupar vad ett sådant arbete innebär, vilka förtjänsterna kan vara och hur utmaningar kan hanteras.

Forskningsinsatserna har i allt arbete som rapporteras här utgått ifrån ett följeforskningsupplägg. Det innebär att forskningen haft två funktioner. Dels att tillse att aktiviteter som genomförs har en relation till forskning och vetenskap. Arbetet handlar då om att ta del av tidigare studier och skapa möten med inblandade lärare och andra aktörer, där dessa resultat kan presenteras på ett sätt att de kan omsättas i pågående arbete. Den andra funktionen handlar om att bedriva ny forskning, som genererar en kunskapsuppbyggnad. Även dessa processer är riggade på ett sätt så att framför allt lärare kan ta del av och även påverka forskningens upplägg och inriktning. Forskningsarbetet bygger således starkt på närvaro under pågående arbete istället för att ha en mer utvärderande karaktär i efterhand.Rapporten bygger på empiriska underlag från tre ingående delstudier.

Den första återfinns i kapitel två och handlar om lärares perspektiv på utforskande och undersökande arbetssätt i förskola och grundskola. Empirin är genererad via fokusgruppsmetodik med yrkesverksamma lärare som givits möjlighet att reflektera och diskutera kring användandet och implementeringen av material som är mer elevaktiva och öppna i sin karaktär. Resultaten visar att lärares vilja att engagera sig i utvecklingsarbete är kopplat till materialets utformning och rymmer en innehållsdimension samt koppling till samhällsrelevans. Lärarna lyfter också betydelse av involvering av barnens föräldrar i arbetet samt att aktiviteter som utförs har en påverkan på familjelivets handlingar. Breda kontakter med natur och samhälle är ytterligare dimensioner som lyfts fram som viktiga förutsättningar för meningsfullt lärande. Resultaten diskuteras i relation till läraryrkets professionsutveckling, synsätt på undervisning och lärande som förutsättningar för kvalitetsarbete och betydelse av en utbildning som är i takt med tiden.

Det andra arbetet som rapporteras i kapitel tre, handlar om fördjupande studier kring flickors val av utbildning och hur insatser kan göras för att påverka utbildningsval. Ett rekryteringsperspektiv har genomförts i projektet ”Tjejresan” som pågått i svenska gymnasieskolor. Flickor som valt att studera inom naturvetenskapliga och tekniskt inriktade program har erbjudits möjlighet till aktiviteter där de fått besöka företag och arbetsliv och beretts möjligheter att få inblick i hur andra aktörer utanför skolan arbetar med innehåll. Arbetet har pågått i flera år och forskningsinsatserna har följt utvecklingen. De empiriska underlagen grundar sig i enkätstudier med aktuella elever i kombination med intervjustudier. Till detta har även uppföljande intervjuer genomförts med kvinnor som idag avslutat sin gymnasiala utbildning och befinner sig i olika positioner i samhället. Resultaten indikerar att insatserna haft betydelse, men en begränsad påverkan för utbildningsval. Viktiga faktorer som framkommit rör sig kring intresse för innehållet samt den nära familjens betydelse och att intresse är något som grundlagts betydligt tidigare. Insatserna sent i utbildningssystemet verkar mest ha påverkan för att bibehålla och stimulera intresset genom att skapa relationer mellan skola och arbetsliv och demonstrera karriärvägar. Resultaten är diskuterade i relation till möjligheter att arbeta mer med intresset i grundskolan samt att när det gäller frågan om utbildningsval och rekrytering, öppna upp för möjligheter att föräldrar och den nära familjen är mer involverade i skolarbetet.

Kapitel fyra innehåller den tredje delstudien och rapporterar ett lärarperspektiv på nätverksarbete och kollegialt lärande. Studien handlar om att öka förståelsen för vad ett nätverk kan vara och innebära. Empirin är genererad från lärare i gymnasieskolan, som ingått i ett nätverk under längre tid och som intervjuats för att kunna delge sina berättelser och reflektioner kring nätverkets och det kollegiala lärandets innebörder. Empirin är sedan framställd kring aktuell teoribildning. Tillsammans identifierar studien ett antal viktiga faktorer, som diskuteras i relation till förtjänster och möjligheter för att stimulera en professionell inriktning på lärararbetet.

Rapporten är skriven så att delstudierna kan läsas självständiga. För att inordna dem i ett större sammanhang inleds rapporten med ett kapitel där delstudiernas resultat sätts in i ytterligare teoribildning och perspektiv, som hjälper till att tolka innebörder. Aktuell forskning och teoribildning om lärande och kvalitetsarbete har hämtats genom att anlägga historiska, sociologiska och utbildningsvetenskapliga perspektiv. Texten gör inga anspråk på att vara heltäckande och argumenterar inte för en bestämd inriktning. Den är skriven för att bidra som en tolkningsram åt delstudierna och har således empirisk resonans. Forskningsinsatserna har bedrivits utifrån ett följeforskningsperspektiv, som innebär att vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap möts för att i gemensamma överläggningar identifiera viktigt arbete där alla kan bidra.

Det inledande kapitlet lyfter frågor om betydelse av att utvecklingsarbeten i skolan initieras och byggs inifrån elevers förutsättningar för lärande och vidare ut i dynamiska förbindelser med omgivande samhälle. Texten har identifierat traditioner i syn på begåvning, talang och lärande som viktiga att reflektera för att förstå innebörd av andra synsätt. En strävan att åstadkomma en professionell inriktning på utbildningens genomförande har anlagts genom en transformativ inriktning som därpå beskrivs med konkreta dimensioner som kan förstärka och stimulera en sådan inriktning. Sådana dimensioner handlar om egenskaper i ledarskap, barnsyn, samarbete med barns familjer, kontaktytor med natur och samhällsliv, hur grupper sätts samman, hur bedömning byggs upp, egenskaper i arbetsmaterial och betydelse av en lärande gemenskap som innebär att hela skolan arbetar mot gemensamma målsättningar.

Slutsatser som reflekteras i detta inledande kapitel handlar inte om att problem för utbildningens genomförande handlar om arbeten som tar fram fler resurssidor i form av tips och tricks, som lärare förväntas ta del av och sedan exponera för elever. Kunskaper och drivkrafter för kreativitet i metodik bör istället växa fram som en konsekvens av identifierade problem, så att lärare och deras elever formar och därifrån får stöd som ger insatser som berör deras verkliga bekymmer. I sådana processer kan barnens hemmiljöer, material, bedömning, ledningsfunktioner, forskning och omgivande samhälle träda in och stötta en kunskapsutveckling som successivt introducerar kommande generationer till samhällets utmaningar. En sådan transformativ inriktning gör att samhället på lång sikt blir mer trovärdigt eftersom utbildningen får en förankring i verkliga verksamhetsformer. Annorlunda kan man uttrycka detta som att olika länkar behöver finnas, för att de ska kunna aktiveras vid behov. Exakt när sådana behov uppstår utgör den dynamiska karaktären mellan utbildningens inre och yttre dimensioner, som gör det svårt att fånga innebörden i statiska uttryck. En fastare förankring för utbildningen i samhällslivets vedermödor är identifierad som en viktig fortsättning för kommande studier. Sådana förankringar borde kunna åstadkommas i delvis nya strukturer, med anledning av kommunikationsmediernas allt mer betydande inslag för informationsspridning. Innebörder av hur gestaltningar i det lokala, regionala, nationella och internationella involverar individer och tar sig uttryck, har med produktions- och receptionskontexter att göra och är en trolig viktig fortsättning i förståelse av och för att förstärka den professionella inriktning för lärararbetet, som skisserats i denna forskningsrapport.

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2015. p. 122
Series
Kultur och lärande, ISSN 1403-6878 ; 2015:02
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118322 (URN)978-91-85941-91-9 (ISBN)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-27 Last updated: 2015-05-27Bibliographically approved
Abramsson, M. & Jidesjö, A. (2015). Research and development projects aiming to increase young adults’ knowledge of energy and energy efficiency. In: Therese Laitinen Lindström, Borg & Co, Stockholm, Sweden (Ed.), eceee Summer Study proceedings: . Paper presented at eceee 2015 Summer Study First fuel now, Belambra Les Criques, Toulon/Hyères, France, 1–6 June 2015 (pp. 509-514). European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE)
Open this publication in new window or tab >>Research and development projects aiming to increase young adults’ knowledge of energy and energy efficiency
2015 (English)In: eceee Summer Study proceedings / [ed] Therese Laitinen Lindström, Borg & Co, Stockholm, Sweden, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), 2015, p. 509-514Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Children and young adults are important target groups in order to decrease the climate change effects and increase an energy-efficient end use. With increased knowledge and awareness these target groups could play a constructive role in the current and future transition of the energy system. The correlation between knowledge, awareness and behavioral change is central for improved energy efficiency in the society. Children and young adults and their interest in the natural and technical science are central to ensure the long-term capability needed to transform the energy system.

To support this development the Swedish Energy Agency started with young adults as a target group in research and development projects in 2008. Since then approximately 5 million EUR has been allocated for projects aiming to increase knowledge in these areas among young adults by developing practical methods and tools, educational material or in-service training for teachers. Around thirty projects have been supported and three of them, KNUT school development project, KNUT evaluation research project and The Energy Fall, will be discussed in this paper.

 

The KNUT school development project is a national school project aiming at increasing students’ knowledge and interest in energy and energy efficiency. KNUT also stimulates learning and career choices related to energy, climate and resources and therefor strengthen Sweden's capacities and competitiveness future in these areas. To ensure the scientific base a research group from Linköping University (KNUT evaluation research project) has followed the project’s activities. Best practices of methods and tools have been tested and disseminated within the project at both regional and national level.

 

The KNUT evaluation research project has identified and analyzed five success factors regarding energy, climate change and energy efficiency of importance for education: 

  • The relationships between the national, regional and local level

  • The function of education vary in time due to the development of society

  • Get to know the education content inside and outside of school

  • Successful meetings between different actors

  • The educational systems capacity to educate all and at the same time recruit some for specialization

This paper will present an overview of the Swedish Energy Agency’s work on research and development projects aiming to increase young adults’ knowledge of energy and energy efficiency and the KNUT evaluation research project results, analysis and success factors.

Place, publisher, year, edition, pages
European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), 2015
Series
eceee Summer Study proceedings, ISSN 1653-7025, E-ISSN 2001-7960
Keywords
young adults, energy end-users, end-use efficiency, employment
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121495 (URN)978-91-980482-6-1 (ISBN)978-91-980482-7-8 (ISBN)
Conference
eceee 2015 Summer Study First fuel now, Belambra Les Criques, Toulon/Hyères, France, 1–6 June 2015
Note

Full paper presented at the "Eceee Summer Study" conference on Energy Efficiency 2015,

1–6 June 2015, Belambra Les Criques, Toulon/Hyères, France.

The proceedings are also available in a printed version (ISSN 1653-7025, ISBN 978-91-980482-6-1). Proceedings can be ordered from: eceee secretariat, Sveavägen 98, 4 tr, 113 50 Stockholm, Sweden.

eceee@eceee.org

www.eceee.org

Available from: 2015-09-22 Created: 2015-09-22 Last updated: 2018-01-30Bibliographically approved
Jidesjö, A., Björn, A., Hedbrant, J., Kalliokoski, S., Petersson, M. & Tydén, T. (2014). Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2014. p. 16
Series
Kultur och Lärande, ISSN 1403-6878 ; 2014:02
Keywords
Miljöundervisning
National Category
Environmental Engineering Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114894 (URN)9789189020849 (ISBN)
Funder
Swedish Energy Agency
Note

Denna skrift bygger på forskningsrapporten ”Samhällets utvecklings- och omställningsförmå- ga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet” av Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sofia Kalliokoski, Maria Petersson och Thomas Tydén.

Available from: 2015-03-05 Created: 2015-03-05 Last updated: 2015-03-11Bibliographically approved
Jidesjö, A. (2014). Preparing for Nagoya: The implementation of Education for Sustainable Development (ESD) in Sweden. Paper presented at Making ESD action possible. 27 augusti 2014. Rosenbad Stockholm..
Open this publication in new window or tab >>Preparing for Nagoya: The implementation of Education for Sustainable Development (ESD) in Sweden
2014 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In March 2014, four organisations, the Global School (Den Globala Skolan), the Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) at Uppsala University, the Swedish National Commission for UNESCO (Svenska Unescorådet) and WWF-Sweden commissioned Anders Jidesjö, senior lecturer and researcher at Linköping University, to undertake a study of the Swedish experience in the domain of Education for Sustainable Development (ESD) over the last 10 years by analysing relevant background documentation and reports as well as information gathered through interviews with key informants.

This report presents the result of this study. An earlier version served as background document for the "ESD – Call for Action" event on 3 June 2014 (see also below). The current version has benefited from incorporating factual information and insights presented during that event.

The report was commissioned in view of the UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development, scheduled for 11-12 November in Aichi-Nagoya, Japan. This conference will mark the end of the UN Decade on Education for Sustainable Development, 2005-2014.

The four organisations considered that the official Swedish position at the Nagoya Conference would be strengthened if informed by the experiences and insights of Swedish pre-schools, schools, universities, municipalities and public, private and non-governmental organizations that over the last ten years and longer have engaged in education and learning for sustainable development. The official Swedish position would also be bolstered by having politicians, policy makers and experts reflect on these experiences and formulate recommendations for reinforced policy and accelerated and effective practice and research in the ESD domain.

To this effect, the four organizations organized the event "ESD – Call for Action", on 3 June at Blåsenhus, Uppsala University. It brought together 120 representatives of Swedish ESD-related practitioners, researchers and policy makers who together formulated an extensive set of recommendations that are meant to support the Swedish delegation attending the Nagoya Conference.

The report and the 3 June recommendations will be made available to the participants of a second event "Making ESD Action Possible", scheduled for 27 August, 2014 at Rosenbad Conference Centre, Stockholm. This event is expected to assemble 140 Swedish ESD-related politicians, policy makers, researchers and practitioners.

The combined recommendations formulated by the participants during the two events will be submitted to the official Swedish delegation to the Nagoya Conference.

August 2014

Den Globala Skolan (the Global School),

Svenska Unescorådet (Swedish National Commission for UNESCO),

Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) at Uppsala University,

WWF-Sweden

Publisher
p. 21
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-109796 (URN)978-91-637-6189-8 (ISBN)
Conference
Making ESD action possible. 27 augusti 2014. Rosenbad Stockholm.
Available from: 2014-08-28 Created: 2014-08-28 Last updated: 2014-09-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications