liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Swahn, Ragnhild
Publications (2 of 2) Show all publications
Köpsén, J. & Swahn, R. (2019). Yrkesutbildning och styrdokument (2ed.). In: Susanne Köpsén (Ed.), Lära till yrkeslärare: (pp. 59-87). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Yrkesutbildning och styrdokument
2019 (Swedish)In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, p. 59-87Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 2
Keywords
Yrkespedagoger
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159345 (URN)9789144132259 (ISBN)
Available from: 2019-08-08 Created: 2019-08-08 Last updated: 2019-11-11Bibliographically approved
Swahn, R. (2006). Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. (Doctoral dissertation). Institutionen för beteendevetenskap
Open this publication in new window or tab >>Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor
2006 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. Syftet med studien är att studera elevernas inflytande i centrala undervisningsfrågor. Specifika forskningsfrågor i anslutning till syftet är:

- Hur sker val av innehåll och arbetssätt och vilket utrymme ges åt elevernas inflytande? Förekommer det någon skillnad mellan olika ämnen?

- Vilka kunskaper och vilket lärande lyfts fram och efterfrågas av elever respektive

lärare i situationer då respektive grupp har inflytande över innehållet?

- Hur uppfattar eleverna möjligheten till inflytande i olika arbetssätt?

- Vilka faktorer uppfattar elever och lärare har betydelse för elevernas inflytande över val av innehåll och arbetssätt?

Resultaten visar att kursplanerna har stor betydelse för innehållet i undervisningen. Elevernas möjlighet till inflytande kommer till uttryck bl. a. genom att påkalla handledning, avgöra svårighetsgrad på arbetsuppgifter och konstruera instuderingsfrågor. Förutsättningarna för att påverka kvaliteten på kunskaper och lärande varierar med ämnets legitimitet, elevernas studiekompetens och möjlighet till interaktion med läraren. Elevernas utrymme för eget ansvar, deras möjlighet till handledning och en variation avseende gruppsammansättning, arbetssätt och beslutsfattande är viktiga faktorer för att eleverna skall känna sig motiverade och intresserade av arbetet i skolan. Det visar sig finnas flera faktorer som inverkar negativt på elevernas möjlighet till inflytande exempelvis stoffträngsel och otillräckliga baskunskaper. Eleverna påtalar behovet av undervisning och handledning för att komma vidare i sina studier och kunna utöva inflytande.

Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till John Deweys utbildningsfilosofiska tankar och relateras till läroplanen som styrfaktor, erfarenheten som grunden för undervisningens innehåll, frihet och möjlighet till växande och handledning som en nödvändig interaktion.

Abstract [en]

One of the overarching goals of Swedish upper secondary education is to foster students to become citizens in a democratic society. It is, therefore, essential that the students learn to take responsibility for planning and carrying through their studies. The aim of this study is to investigate whether students have any influence on central teaching matters such as the choice of subject matter and working methods and what types of knowledge and learning students and teachers, respectively, request in situations where either of these groups is in charge of the contents.

The study is based on field work, interviews and document analysis and it is carried out in one upper secondary vocational class.

The results demonstrate that the syllabi are very important for the contents of teaching. The students‘ opportunities to influence the choice are expressed, for instance, in asking for tutoring, in deciding the level of task difficulty, and in constructing advance questions. The conditions for influencing the quality of knowledge and learning vary with the legitimacy of the subject, the study competence of the students, and their possibilities to interact with the teacher. The students‘ possibilities to take responsibility and to be supervised by the teacher, as well as a variation as regards group composition, working methods, and decision making are important factors for the students to be motivated for and interested in schoolwork. There seems to be several factors that are important for the students‘ possibilities to influence, e.g., crowding of contents, and insufficient basic knowledge, and the students also comment on the need of teaching and tutoring in order for them to get further in their studies.

In conclusion, the results of the study are discussed in relation to John Dewey’s educational philosophy, i. e. the national curriculum, experiences - the point of departure of the contents of teaching, freedom and opportunities to grow, and tutoring - the necessary interaction.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för beteendevetenskap, 2006. p. 178
Series
Linköping Studies in Education and Psychology, ISSN 1102-7517 ; 107
Keywords
upper secondary education, vocational education, student influence, student participation, democratic schooling, experience-based education, experience-based learning, elevinflytande, elevansvar, demokratisk skolning, gymnasieskola, yrkesinriktat program, omvårdnadsprogram, erfarenhetsbaserad undervisning, erfarenhetsbaserat lärande
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-6439 (URN)91-85523-72-0 (ISBN)
Public defence
2006-05-19, Sal I:101, Hus Ingvar, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2006-05-09 Created: 2006-05-09 Last updated: 2020-03-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications