liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alm, Charlotte
Publications (10 of 14) Show all publications
Paldanius, S. & Alm, C. (2009). Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar. In: Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter. Lena Sjöman (Ed.), Folkhögskolans praktiker i förändring (pp. 79-118). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar
2009 (Swedish)In: Folkhögskolans praktiker i förändring / [ed] Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter. Lena Sjöman, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 79-118Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56643 (URN)978-91-44-05547-3 (ISBN)
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27 Last updated: 2010-06-22
Paldanius, S. & Alm, C. (2008). Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?. In: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?
2008 (Swedish)In: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2008Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2008
Series
Årsbok om folkbildning, ISSN 1104-5094
Keywords
folkhögskoleanda, särart, forlkhögskolemässighet
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56644 (URN)91-974528-6-6 (ISBN)
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27 Last updated: 2013-07-08
Eckert, G., Alm, C., Jakobsson, E., Schröder, E. & Tyrberg, M. (2007). Externally Imposed Internally Driven Learning - A Paradox?. In: The 13th International Conference on Thinking,2007.
Open this publication in new window or tab >>Externally Imposed Internally Driven Learning - A Paradox?
Show others...
2007 (English)In: The 13th International Conference on Thinking,2007, 2007Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39475 (URN)48826 (Local ID)48826 (Archive number)48826 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Alm, C. (2007). The Role of Shyness and Self–Focused Attention for Attribution of Reactions in Social Situations to Internal and External Causes. Scandinavian Journal of Psychology, 48(6), 519-527
Open this publication in new window or tab >>The Role of Shyness and Self–Focused Attention for Attribution of Reactions in Social Situations to Internal and External Causes
2007 (English)In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 48, no 6, p. 519-527Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The hypothesis that shyness would be associated with attribution of emotional reactions to stable internal causes rather than to less stable internal and external causes was tested in Study 1 (N = 60). In Study 2 (N= 112) the hypothesis that the explanatory power of shyness would decrease once the effect of self-focused attention on attribution to stable internal causes had been controlled for was tested. The results confirmed both hypotheses. Shyness correlated positively with attribution to stable internal causes, but non-significant with attribution to less stable internal and external causes. Shyness explained a lesser portion of the variance in attribution to both of the internal causes when controlling for self-focus. Even though the findings indicate that self-focus is central to the social cognitive processes of shy individuals, they also suggest that self-focus cannot fully explain attribution to internal causes in general and shy individuals' attributional pattern in particular.

Keywords
Shyness, attribution, internal causes, external causes, emotional reactions, self-focused attention
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-13841 (URN)10.1111/j.1467-9450.2007.00607.x (DOI)
Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12 Last updated: 2017-12-13
Eckert, G., Alm, C., Estling, F., Jakobsson, E. & Tyrberg, M. (2006). Du kan väl spela psykolog. Att få en känsla av kontinuitet och progression. Ett nytt sätt att undervisa i samtals- och testmetod på ett psykologprogram.. In: Utvecklingskonferensen,2005 (pp. 110). Lund: CED, Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Du kan väl spela psykolog. Att få en känsla av kontinuitet och progression. Ett nytt sätt att undervisa i samtals- och testmetod på ett psykologprogram.
Show others...
2006 (Swedish)In: Utvecklingskonferensen,2005, Lund: CED, Lunds universitet , 2006, p. 110-Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: CED, Lunds universitet, 2006
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-34327 (URN)21322 (Local ID)21322 (Archive number)21322 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Alm, C. & Frodi, A. (2006). Tales from the shy: Interviews with self– and peer rated, shy and non–shy individuals concerning their thoughts, emotions, and behaviors in social situationsbehaviors in social situations.
Open this publication in new window or tab >>Tales from the shy: Interviews with self– and peer rated, shy and non–shy individuals concerning their thoughts, emotions, and behaviors in social situationsbehaviors in social situations
2006 (English)Article in journal (Refereed) Submitted
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-13843 (URN)
Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12
Alm, C. (2006). The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for Shyness. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for Shyness
2006 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[sv]
Betydelsen av attribution och självfokuserad uppmärksamhet för blyghet
Abstract [sv]

Syftet med denna avhandling var att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning blyga personer skiljer sig från icke-blyga personer med avseende på deras attributionsmönster. Resultaten från 3 kvantitativa och 1 kvalitativ studie visar en något annorlunda bild av hur blyghet relaterar till social kognition jämfört med tidigare forskning i området. Följande 4 huvudsakliga slutsatser drogs. (1) Blyga personer har inte nödvändigtvis en snedvriden social kognition eftersom de uppvisade en mindre aktörs–observatörsskillnad jämfört med icke-blyga personer. (2) Det är sannolikt att blyga och självfokuserade personer bedömer sina emotionella reaktioner som orsakade av stabila interna orsaker snarare än mindre stabila interna och externa orsaker. Om blyga personer är mindre självfokuserade så tenderar dessa personer ändå att uppvisa detta attributionsmönster. (3) Blyghet snarare än beteendemässig inhibition har betydelse för vilka orsaker som tillskrivs emotionella reaktioner medan blyghet och beteendemässig inhibition interagerar när det gäller i vilken grad fritt valda orsaker upplevs vara orsakade av interna respektive externa faktorer. En slutsats av dessa resultat är att fortsatt forskning bör fokusera hur människor i sin vardag förklarar sina egna och andra människors beteenden och reaktioner. (4) Mycket blyga personer kan uppleva identitetsförvirring samt kan ha en ambivalent önskan om att vara blyg samtidigt som blygheten försvinner. Trots att dessa resultat pekar på ganska allvarliga konsekvenser av att vara blyg så verkar blyghet generellt betraktas i ett ganska positivt ljus.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to investigate how and to what degree shy individuals differ from non-shy individuals regarding their attributional patterns. The results from 3 quantitative and 1 qualitative study paint a somewhat different picture of how shyness is associated with social cognition compared to previous research in the field. The following 4 main conclusions were drawn. (1) Being shy does not necessarily imply distorted social cognitions since shy people exhibited less of a self–other difference compared to non-shy people. (2) Being self-focused and shy means that emotional reactions are likely to be perceived as caused by stable internal causes rather than less stable internal and external causes. If shy people are self-focused to a lesser extent there is still a tendency for these individuals to exhibit this attributional pattern. (3) Shyness is more important than behavioral inhibition in determining ascriptions of causes to emotional reactions, whereas shyness and behavioral inhibition interact in determining people’s perceptions of the degree to which freely chosen causes are caused by internal and external factors, respectively. One conclusion of these findings is that future research needs to focus on how people in everyday life really explain their own and other people’s behaviors and reactions. (4) Very shy people can experience identity confusion as well as a conflicting wish to stay shy and to overcome shyness at the same time. Even though these results imply quite severe consequences of being shy, in general shyness seems to be viewed in quite a positive light.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2006. p. 82 + studies 1-4
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 356Linköping Studies in Education and Psychology, ISSN 1102-7517 ; 108
Keywords
Shyness, self-focused attention, behavioral inhibition, attribution, internal causes, external causes, Blyghet, självfokuserad uppmärksamhet, beteendemässig inhibition, attribution, interna orsaker, externa orsaker
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-6455 (URN)9185523739 (ISBN)
Public defence
2006-06-02, I:101, Ingvar, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12 Last updated: 2017-12-18Bibliographically approved
Alm, C. (2006). The Role of Shyness and Behavioral Inhibition for Attribution of Emotional Reactions and Ratings of Degree of Internality.
Open this publication in new window or tab >>The Role of Shyness and Behavioral Inhibition for Attribution of Emotional Reactions and Ratings of Degree of Internality
2006 (English)Article in journal (Refereed) Submitted
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-13842 (URN)
Available from: 2006-05-12 Created: 2006-05-12
Alm, C. & Lindberg, E. (2004). Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med kollektivtrafik: En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat från Norrköping och Stockholm.. Linköping: Statens väg och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med kollektivtrafik: En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat från Norrköping och Stockholm.
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

A questionnaire, including questions about perceived attractiveness, feelings of unsafety and different types of perceived risks connected to five different transport modes (car, city bus, tram, regional bus, and commuter train) was filled out by 58 persons at the city library in Gothenburg. The results showed that perceived risk and worry of being bothered, threatened or attacked might have a larger impact on perceived attractiveness than perceived risk and worry of being seriously injured in traffic accidents. Similar results were obtained in similar studies conducted in Norrköping and in Stockholm. Of the respondents in Gothenburg, 45 % stated that they avoid travelling with particularly tram during evenings and weekends, to the areas Angered or Bergsjön. The results obtained from the studies conducted in Gothenburg and in Stockholm also suggest that perceived risk and worry of being bothered, threatened or attacked affect feelings of unsafety. The results obtained from all three studies showed that certain circumstances, such as the bus stop etc being situated next to a park, contribute to a high degree to feelings of unsafety while walking to, or waiting at, a bus stop etc. When travelling with a public transport mode feelings of unsafety arise for example when the driver/personnel do not supervise their vehicle. In all three studies, women stated to a higher extent than men that different circumstances contribute to feelings of unsafety.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg och transportforskningsinstitut, 2004
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-24434 (URN)6540 (Local ID)6540 (Archive number)6540 (OAI)
Available from: 2009-10-07 Created: 2009-10-07
Alm, C. & Lindberg, E. (2003). Kollektivtrafik i storstad - undviker människor att resa på grund av otrygghet?. Linköping: Statens väg och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kollektivtrafik i storstad - undviker människor att resa på grund av otrygghet?
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

A questionnaire, including questions pertaining to perceived attractiveness, feelings of unsafety and different types of risks connected to different transport modes (car, city bus, tram, regional bus, commuter train and subway), was filled out by 59 respondents. The results showed that perceived attractiveness might be affected by perceived risks and worry of being bothered, threatened or attacked by fellow passengers to a higher extent than perceived risks and worry of being involved in traffic accidents. Different circumstances, for instance bus stop etc being remotely situated, were considered to contribute to feelings of unsafety when walking to and waiting at the bus stop etc. When travelling with different public transport modes the participants stated that they feel unsafe if for example the drivers/personnel do not supervise their vehicle. Women stated to a higher extent than men that different cirsumstances contribute to feelings of unsafety when walking to and waiting at the bus stop etc, as well as when travelling with different public transport modes. A majority of the respondents stated that they avoid travelling with the red subwayline during nighttime, especially during weekends. The respondents stated that they had a more positive attitude towards tram than towards regional bus and commuter train, which was not the case in a similar study conducted in Norrköping. This result might be explained by a successful introduction of a new tramwayline (Tvärbanan) in Stockholm.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg och transportforskningsinstitut, 2003
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-24431 (URN)6537 (Local ID)6537 (Archive number)6537 (OAI)
Available from: 2009-10-07 Created: 2009-10-07
Organisations

Search in DiVA

Show all publications