liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Urban, Susanne
Publications (10 of 19) Show all publications
Slavnic, Z. & Urban, S. (2018). Meandering Rides of the Swedish Taxi Industry: Flourishing Entrepreneurship or Ethnic Segmentation. International Journal of Sociology and Social Policy, 38(7/8)
Open this publication in new window or tab >>Meandering Rides of the Swedish Taxi Industry: Flourishing Entrepreneurship or Ethnic Segmentation
2018 (English)In: International Journal of Sociology and Social Policy, ISSN 0144-333X, Vol. 38, no 7/8Article in journal (Refereed) In press
Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145106 (URN)
Available from: 2018-02-12 Created: 2018-02-12 Last updated: 2018-02-21
Schierup, C.-U. & Urban, S. (2016). Social exkludering: ett beskuret medborgarskap (3ed.). In: Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund (Ed.), Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden (pp. 57-78). Umeå: Borea
Open this publication in new window or tab >>Social exkludering: ett beskuret medborgarskap
2016 (Swedish)In: Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden / [ed] Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund, Umeå: Borea , 2016, 3, p. 57-78Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Borea, 2016 Edition: 3
Keywords
Immigration, Integrationspolitik, Bostadssegregation, Diskriminering på arbetsmarknaden, Socialt utslagna, Sociala rättigheter, Medborgarskap
National Category
Social Sciences Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127143 (URN)978-91-8914-090-5 (ISBN)
Available from: 2016-04-15 Created: 2016-04-15 Last updated: 2016-04-29Bibliographically approved
Klinthäll, M. & Urban, S. (2016). The strength of ethnic ties: Routes into the labour market in spaces of segregation. Urban Studies, 53(1), 3-16
Open this publication in new window or tab >>The strength of ethnic ties: Routes into the labour market in spaces of segregation
2016 (English)In: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 53, no 1, p. 3-16Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study analyses whether ethnic segregation leads to social isolation and lack of access to valuable informal channels into the labour market. We use a survey of Swedish-born young adults in Stockholm, whose parents were born either in Turkey (Stratum T) or in Sweden (Stratum S). Stratum T was randomly sampled, whereas Stratum S was sampled according to the residential distribution of Stratum T. Our results show that persons in Stratum T use informal contacts in order to find employment more often than Stratum S. Living in immigrant-dense areas increases the likelihood of finding employment through informal contacts. For Stratum T, co-ethnic contacts are more important than other contacts, in particular if they are neighbours. Access to ethnic networks and the use of ethnic contacts in the labour market differ between persons of Turkish, Kurdish and Assyrian/Syriac backgrounds. In contrast to the isolation thesis, this study shows that young adults in immigrant-dense neighbourhoods have access to and benefit more from informal channels in order to find ways into labour market.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2016
Keywords
employment, ethnicity, neighbourhood, second generation, segregation
National Category
International Migration and Ethnic Relations Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112710 (URN)10.1177/0042098014560498 (DOI)000366672500001 ()
Projects
Kompetens och kontakter
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2008-0854
Note

Funding agencies: Swedish Council for Working Life and Social Research [2008-0854]

Available from: 2014-12-09 Created: 2014-12-09 Last updated: 2017-12-05
Dahlstedt, M., Hertzberg, F., Urban, S. & Ålund, A. (Eds.). (2016). Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden (3ed.). Umeå: Borea
Open this publication in new window or tab >>Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari¬serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Borea, 2016. p. 389 Edition: 3
Keywords
Intregration av invandrare, Invandrarundervisning, Mångfald i skolan, Arbetsmarknad, Arbete, Sverige
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Work Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127030 (URN)978-91-8914-090-5 (ISBN)
Note

Medverkande författare

Aleksandra Ålund, Alireza Bethoui, Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Jenny Kallstenius, Catharina Lundqvist, Bolette Moldenhawer, Diana Mulinari, Ali Osman, Isak Reichel, Carl Ulrik Schierup, Caroline Tovatt och Mats Trondman.

Available from: 2016-04-13 Created: 2016-04-13 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Urban, S. (2013). Restaurant work-experience as stepping stone into the rest of labour market.: Entries to and exits from the restaurant sector among young people of immigrant beckgrounds in Sweden.. Nordic Journal of Migration Research, 3(2)
Open this publication in new window or tab >>Restaurant work-experience as stepping stone into the rest of labour market.: Entries to and exits from the restaurant sector among young people of immigrant beckgrounds in Sweden.
2013 (English)In: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 3, no 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The restaurant sector is expected to provide start-up jobs for young persons in the labour market in Sweden. This study use data from the Swedish population and tax register, and follows the routes of employees in the sector from 2003 until 2008. The conclusion is that work experience in the restaurant sector can be considered an important stepping stone into other parts of the labour market. However, it is more common among individuals with foreign born parents to remain in the sector or become unemployed, whereas individuals with Swedish born parents are more likely to go on to other sectors.

Keywords
First and second generation, restaurant sector, labour market, Sweden
National Category
Sociology Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-92390 (URN)10.2478/v10202-012-0020-x (DOI)
Funder
FAS, Swedish Council for Working Life and Social Research, 2008-0854
Available from: 2013-05-10 Created: 2013-05-10 Last updated: 2017-12-06
Urban, S. (2012). University Education as a Compensation Strategy Among Second-Generation Immigrants. The international migration review, 46(4), 919-940
Open this publication in new window or tab >>University Education as a Compensation Strategy Among Second-Generation Immigrants
2012 (English)In: The international migration review, ISSN 0197-9183, E-ISSN 1747-7379, Vol. 46, no 4, p. 919-940Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to determine whether immigrants and their children use a compensation strategy that involves achieving higher than expected education, given their parents’ level of education and income. The study uses data for all individuals in Sweden who finished elementary school from 1990 to 1992. Parents’ level of education and income is in general positively associated with higher odds of having university education. However, some immigrant groups show the reverse pattern of the impact of parents’ income. The results support a compensation strategy developed in groups and families with low level of integration in the labor market.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Center for Migration Studies, 2012
Keywords
Compensation Strategies, Second-Generation Immigrants, Sweden, University education, High Education, Integration, Logistic Regression
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86743 (URN)10.1111/imre.12005 (DOI)000312812700006 ()
Projects
Kompetens och kontakter. Betydelsen av olika typer av sociala relationer för etablering på arbetsmarknaden bland unga med utländsk bakgrund
Funder
FAS, Swedish Council for Working Life and Social Research, Dnr 2008-0854
Available from: 2013-01-03 Created: 2013-01-03 Last updated: 2017-12-06
Urban, S., Holmberg, R., Ray, G., Boman, J., Lögdlund, U. & Johansson, C. (2011). Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna text är slutrapporten från den externa utvärderingen av ett projekt som i huvudsak bestod av så kallade jobb- och praktikverkstäder belägna i fyra stadsdelar i Norrköping och Linköping. Projektet finansierades delvis av Europeiska Socialfonden och pågick under perioden juli 2008 till juni 2011 i stadsdelarna Klockartorpet och Ringdansen i Norrköping samt Skäggetorp och Ryd i Linköping. Sammanlagt 318 personer deltog i projektet under perioden. Den viktigaste målsättningen för Tänk Om var att skapa förutsättningar för individer i de berörda stadsdelarna att få större inflytande över sin egen livssituation och möjlighet att försörja sig själva. 26 procent av alla deltagare fick arbete eller gick vidare till utbildning efter projekttidens slut. Rapportens slutsatser vilar på intervjuer, observationer, informella och formella samtal som gjordes från våren 2009 till slutet av 2010, samt ett flertal olika dokument. Sammanlagt utfördes 48 intervjuer och 18 deltagarobservationer.

Några särskilt viktiga lärdomar från projektet Tänk Om är följande.

  1. Det finns behov av en lokal plattform, möten för dialog. Många deltagare var nöjda med den sociala delen i jobb- och praktikverkstäderna. Många lärde känna nya människor och blev trygga i en grupp av människor de inte skulle ha pratat med annars. Behov av möten och dialoger mellan olika grupper finns troligen hos flera än de som är arbetslösa och har samhällsförsörjning. En vidareutveckling av en plattform för lokal dialog skulle även kunna ta tillvara på engagemang från andra boende, lokala föreningar, etcetera. Samtidigt med erbjudande om studiebesök och föreläsningar på olika tema skulle man kunna erbjuda större inflytande i lokala frågor.
  2. Det finns behov av ”personligt ombud light”, som processledarna har kallat sig. Människor som varit arbetslösa länge kan ha många olika problem. Det kan ta lång tid och behöva flera olika professioner för att kunna komma närmare arbetslivet. Att bygga nära kontakt med en representant för ”myndigheterna” kan underlätta vägen till olika vård och insatser som individen behöver. Erfarenheterna från Tänk Om visar också att sjukvården behöver bli mera lättillgänglig.
  3. Det finns kraft. Många som varit arbetslösa länge har fått jobb. Känslan är att dessa personer inte skulle ha fått det om de inte deltagit i Tänk Om. Deltagarna visade initiativförmåga och kraft både i att förändra sig själva, påverka lokalområdet och i att medverka i gruppens aktiviteter.

Rapporten tar upp och diskuterar projektets målsättningar och hur de omformulerades över tid, redogör för statistik kopplat till projektets kvantitativa mål, lyfter fram relationen mellan projektets organisation och deltagarnas perspektiv samt personalens balansgång mellan styrning och vägledning och för en diskussion kring denna typ av projekts möjligheter att bidra till lokal och strukturell omvandling. Avslutningsvis summeras projektets viktigaste lärdomar. I två bilagor finns separata rapporter, dels en med intervjuer med samverkande parter om samverkan, dels en intervjustudie med projektdeltagarna.

Utvärderingen har lyft fram att arbetssättet som utvecklats var lyckosamt på så sätt att många av deltagarna har fått arbete eller gått till utbildning. Jobbverksstäderna gav en trygg utgångspunkt för deltagarna. Man arbetade med ett helhetsperspektiv och strävade efter att kunna hjälpa deltagarna med i princip alla sina problem. Intensiv personlig kontakt upprättades och man hade ett längre och intensivare stöd än vad som annars är brukligt. Målsättningen angående antalet deltagare uppnåddes, medan andelen som gick till vidare till arbete eller studier efter projektet blev lägre än vad som angavs i ansökan.

Under projektets genomförande förflyttades målsättningarnas betoning från område till individ. Deltagarna blev inte heller dem som man förväntade sig. De huvudsakliga förklaringarna till att mål och metod förändrades uppgavs vara dels att en del av metoderna inte gick att genomföra på grund av organisatoriska eller juridiska hinder, dels på grund av lågkonjunkturen. Ett problem som framkom i detta projekt är att ett öppet och flexibelt arbetssätt kan göra så att målgrupp och målsättning blir otydlig. Eftersom mål och verksamhet skulle utformas i dialog med deltagarna kunde man inte fastställa vare sig mål eller verksamhet innan deltagaren var på plats. Samverkande aktörer blev därmed osäkra på vilka personer som de skulle remittera till projektet, eftersom de inte visste vad verksamheten innebar och vilken målsättning som skulle gälla för deras klient.

Arbetssättet var uppskattat av många deltagare och verkar ha fyllt en viktig funktion som en mellanstation eller skyddsnät på vägen mot arbetslivet. En nackdel var att arbetsuppgifterna var alltför omfattande för personalen. Arbetssättet betraktades inte som hållbart i längden. I sin roll som processledare balanserade de mellan styrning och coachning samt mellan att vara privat och professionell dialogpartner. Tillsammans med deltagarna utvecklades en kunskap om mångkulturell dialog som är svår att föra vidare. Det leder till frågan om hur de lärdomar som dragits från detta projekt ska kunna implementeras i andra verksamheter. Å ena sidan finns en risk att det arbetssätt som utvecklades är alltför resurskrävande för att rymmas inom ramen för parternas budget. Å andra sidan har man kunnat visa att verksamheterna gav önskade effekter för deltagarna. De metodologiska fördelarna som framkommit i projektet har i huvudsak riktats till de deltagande individerna. Samtidigt har samtliga deltagare från samverkande parter till processledare och deltagare i jobb- och praktikverkstäderna diskuterat och kommit närmare frågan om hur lokal social ekonomi kan stimuleras. Utvärderingens generella slutsats är att man inom Tänk Om har lyckats med många av sina ambitioner, men att man skulle ha kunnat uppnå mer långsiktiga resultat med en tydligare styrning och om det breddade samarbetet hade kunnat uppnås till fullo. Jag tror att det är kunskaper som kommer att komma väl till användning i det fortsatta lokala utvecklingsarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011. p. 145
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2011:3
Keywords
Socialt arbete, lokal utveckling, integration, arbetsmarknad, lokala arbetsmarknadsprojekt, Europeiska socialfonden, egenmakt, arbetslöshet, jobb- och praktikverkstäder, social ekonomi, lärande utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70822 (URN)978-91-7393-071-0 (ISBN)
Available from: 2011-09-19 Created: 2011-09-19 Last updated: 2012-06-27Bibliographically approved
Klinthäll, M. & Urban, S. (2010). Kartläggning av företagande bland personer med utländsk bakgrund i Sverige. In: Engstrand, Åsa-Karin (Ed.), Möjligheternas marknad: En antologi om företagare med utländsk bakgrund (pp. 107-130). Stockholm: Tillväxtverket
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av företagande bland personer med utländsk bakgrund i Sverige
2010 (Swedish)In: Möjligheternas marknad: En antologi om företagare med utländsk bakgrund / [ed] Engstrand, Åsa-Karin, Stockholm: Tillväxtverket , 2010, p. 107-130Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har en viktig roll i det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000 människor.

2008 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram och ansvara för ett nationellt program med fokus på företagare med utländsk bakgrund. Programmets övergripande mål är att främja den tillväxtpotential som finns hos den här kategorin företagare. Ett av programmets mål är att öka kunskapen om företagare med utländsk bakgrund. Som en del i kunskapsmålet har man publicerat antologin ”Möjligheternas marknad”.

Under denna föreläsning får vi lyssna till fyra av författarna, och deras olika infallsvinklar på temat. Det blir också diskussionsstund med kommentarer från en praktiker/företagare.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Tillväxtverket, 2010
Series
Info / Tillväxtverket ; 0167
Keywords
företagande, företagande bland personer med utländsk bakgrund, etniskt företagande, etniska enklaver
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57300 (URN)978-91-86341-52-7 (ISBN)
Projects
Kompetens och kontakter. Betydelsen av olika typer av sociala relationer för etablering på arbetsmarknaden bland unga med utländsk bakgrund
Available from: 2010-06-16 Created: 2010-06-16 Last updated: 2013-07-15Bibliographically approved
Klinthäll, M. & Urban, S. (2010). Köksingång till den svenska arbetsmarknaden?: Om företagande bland personer med utländsk bakgrund. In: Ådahl, Martin (Ed.), Lyckad invandring: Tio svenska forskare om hur man når framgångar (pp. 99-118). Stockholm: Fores
Open this publication in new window or tab >>Köksingång till den svenska arbetsmarknaden?: Om företagande bland personer med utländsk bakgrund
2010 (Swedish)In: Lyckad invandring: Tio svenska forskare om hur man når framgångar / [ed] Ådahl, Martin, Stockholm: Fores , 2010, p. 99-118Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fores, 2010
Keywords
Företagare med utländsk bakgrund, integration
National Category
Work Sciences International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-59575 (URN)9789197853224 (ISBN)
Projects
Kompetens och kontakter. Betydelsen av olika typer av sociala relationer för etablering på arbetsmarknaden bland unga med utländsk bakgrund.
Available from: 2010-09-21 Created: 2010-09-21 Last updated: 2010-10-21
Urban, S. (2009). Is the neighbourhood effect an economic or an immigrant issue? A study of the importance of the childhood neighbourhood for future integration into the labour market. Urban Studies, 46(3), 583-603
Open this publication in new window or tab >>Is the neighbourhood effect an economic or an immigrant issue? A study of the importance of the childhood neighbourhood for future integration into the labour market
2009 (English)In: Urban Studies, ISSN 0042-0980, Vol. 46, no 3, p. 583-603Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purported effects ]of concentrations of immigrants and poverty within cities on inclusion in the labour market are intensively discussed among politicians and researchers. This study uses a multilevel approach to analyse a large longitudinal dataset in Stockholm. The results confirm previous research that concludes that only a small fraction of socioeconomic output can be considered to be a result of neighbourhood origin. Moreover, it is concluded that economic characteristics of neighbourhoods have a larger impact than ethnic ones. Growing up in a wealthy area adds to the risk of having a low income at 24 and 25 years of age, but growing up in a poor area adds to the risk of being unemployed.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-18836 (URN)10.1177/0042098008100996 (DOI)
Note
This is an electronic version of an article published in: Susanne Urban, Is the neighbourhood effect an economic or an immigrant issue? A study of the importance of the childhood neighbourhood for future integration into the labour market, 2009, Urban Studies, (46), 3, 583-603. http://dx.doi.org/10.1177/0042098008100996 Copyright: Sage http://www.sagepub.com/ Available from: 2009-06-05 Created: 2009-06-05 Last updated: 2010-05-27
Organisations

Search in DiVA

Show all publications