liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 35) Show all publications
Grahn, W. & Wilson, R. J. (Eds.). (2018). Gender and heritage: performance, place and politics. London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Gender and heritage: performance, place and politics
2018 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

Gender and Heritage brings together a group of international scholars to examine the performance, place and politics of gender within heritage. Through a series of case studies, models and assessments, the significance of understanding and working with concepts of gender is demonstrated as a dynamic and reforming agenda. Demonstrating that gender has become an increasingly important area for heritage scholarship, the collection argues that it should also be recognised as a central structuring device within society and the location where a critical heritage studies can emerge.

Drawing on contributions from around the world, this edited collection provides a range of innovative approaches to using gender as a mode of enquiry. From the politics of museum displays, the exploration of pedagogy, the role of local initiatives and the legal frameworks that structure representation, the volume’s diversity and objectives represent a challenge for students, academics and professionals to rethink gender. Rather than featuring gender as an addition to wider discussions of heritage, this volume makes gender the focus of concern as a means of building a new agenda within the field.

This volume, which addresses how we engage with gender and heritage in both practice and theory, is essential reading for scholars at all levels and should also serve as a useful guide for practitioners.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018. p. 274
Series
Key Issues in Cultural Heritage
Keywords
Genus, Könsroller, Kulturarv, Socialantropologi
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145414 (URN)9781138208148 (ISBN)9781138208162 (ISBN)9781315460093 (ISBN)
Available from: 2018-03-02 Created: 2018-03-02 Last updated: 2018-04-04Bibliographically approved
Grahn, W. (2018). Genusgranskning av BA-programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, (KSM­­­­­). Campus Norrköping, Linköpings universitet, den 2018 11 01. Linköping
Open this publication in new window or tab >>Genusgranskning av BA-programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, (KSM­­­­­). Campus Norrköping, Linköpings universitet, den 2018 11 01
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att sammanfatta denna utvärdering av KSM-programmet utifrån genusperspektiv så är programmet inte vare sig så genusmedvetet eller har anlagt genusperspektiv i den utsträckning som skulle vara önskvärd. Det mest framträdande utifrån genusperspektiv sett, att vissa studenter –och framför allt dem som ingår i seminariegrupp 3 på P4 –aldrig någon gång under de tre åren som programmet pågår får en grundläggande genomgång av vad genus och genusperspektiv är och kan vara. Visserligen kommer genus in i mer eller mindre avancerade och ofta också komprimerade formerunder de tre åren, vilket torde göra det svårt för de studenter som själva inte tidigare studerat genusvetenskap att på djupet kunna tillgodogöra sig detta. De nuvarande genomgångarna verkar helt enkelt för avancerade och för komprimerade för att kunna tas in. Helst borde en mer grundläggande genomgång ligga tidigt i utbildningen, så att studenterna kan få en chans att dekonstruera könsstereotypt tänkande under programmets gång. Här borde de delar av seminarieserierna i seminariegrupperna i P4 som innehåller genusmedveten litteratur, men som i dagsläget inte är obligatoriska för alla, formas till en grundläggande, allmän och obligatorisk kurs i genus. I nuläget finns i programmet en lättillgänglig och helt utmärkt del som behandlar HBTQ-frågor. Detta är naturligtvis viktigt och bra. Men HBTQ-frågor är bara en del av de genusperspektiv som skulle kunna appliceras på området. Men, som sagts ovan, skulle ett liknade behövas när det gäller genusperspektiv i allmänhet, t ex utifrån seminariegruppernas lättillgängliga genuslitteratur i P4. En stor svaghet med HBTQ-föreläsningen är dock att det är en gästföreläsare som håller i denna föreläsning, vilket borgar inte för en framtida kommande kontinuitet. Detsamma gäller den publika föreläsningen med Anja Hirdman. Här bör det i båda fallen vara personer som är knutna till KSM eller i vart fall LiU på långtidsbasis ta sig an detta. Med gästföreläsare vet inte den program-och/eller kursansvariga om det kommer att finnas någon lärare att tillgå för detta centrala moment nästkommande år. En kontinuitet i lärarbefattningarna är nödvändig. I nuläget verkar genus överlag vara en underkommunicerad kategori. Vid de två tillfällen då obligatoriska moment för alla där genus ingår så har genus kommit att i det första fallet kallas ”Omgivna av det förflutna -om att göra kulturarv”(P1) och i det andra fallet ”Att göra familj”(P4). Dessa rubriker säger ingenting per se om genus, utan det är först när man klickar fram texterna som det står klart. Genus borde artikuleras tydligare. Ytterligare en minuspoäng är att det inte heller verkar som om alla studenter får hjälp att grunda genusperspektiven ide empiriska områden som programmet behandlar. Hur begreppen och teorierna ska knytas till och omvandlas i de specifika konkreta empiriska sammanhang som studenterna kommer att möta i sitt kommande arbetsliv förfaller inte finnas många svar på och inte heller har seminarierna övningar som skulle kunna leda till en ökad förståelse av dessa mekanismer. Vad kultur i vid bemärkelse, samhället och medierna har med genus att göra förefaller minst sagt ligga i en dunkel skugga. Allt detta borde ingå i programmet på ett tidigt stadium och följas upp under programmet kontinuerligt. I seminariegrupp 1, i P4, får emellertid studenterna pröva att relatera genusmedvetenhet till en utställning, vilket med fördel skulle kunna integreras i en lättgänglig kurs i genus som jag talade om strax ovan, precis på det sätt detta integrerats i P4 seminariegrupp 1.Programmets förefaller framför allt att ha en förmåga att på ett konkret och grundläggande sätt knyta an till ”de Andra”. Inte bara till ”de sexuella Andra” som ovanvisats, utan även till ”de etniska Andra”. Flera bra artiklar på detta tema finns med. Men i ljuset av att genus i allmänhet inte har ett sådant fokus i programmet och att resonemangen sällan knyts till det samhälle som studenterna lever och verkar i, finns det en risk att detta framför allt blir en angelägenhet för just ”de Andra”, men inte nödvändigtvis för ”oss”. En sådan tolkning kan undvikas t ex genom att rikta sökarljuset mot studenterna själva och fokusera mer i början av studierna på genus i allmänhet och att studenterna får pröva att applicera teorierna på något välbekant, som t ex utställningar som nämnts ovan. En hel del av litteraturen känns inte up-to-date, i vart fall inte när det gäller genusperspektiv. Jag tänker här främst på den stora andel av androcentrisk litteratur och den som dessutom i flera fall måste be traktas som rent misogyn. Dessa delar uppfattar jag som obsoleta. De androcentriska arbetena är i många fall just skrivna för så pass länge sedan att det vid denna tidpunkt kanske inte fanns något som i dag kallas genusperspektiv eller genusmedvetenhet.

36Det kan också vara så när det gäller de äldre texterna att det inte funnits några kvinnor inom fältet som man skulle kunna referera till. Tänkvärt är dock att i Marx och Engels tankegångar visar de trots allt en medvetenhet om problemet, medan senare tiders tänkare inte alls tycks bekymra sig över saken. Här bör man naturligtvis väga betydelsen av varje enskild text mot det faktum att de saknar genusperspektiv. Men i nuläget torde det stå klart att alldeles för många misogyna idéer tillåts komma fram och att en viss begränsning borde göras. En ansats som jag saknar helt i detta program som har ett tydligt fokus på visuell och bildlig analys, är att inte någonstans står att läsa något om Bechdel-Walacetestet, som slagit igenom på stor front inom filmvärlden. Det börjar också att publiceras vetenskapliga artiklar på detta tema som borde tas upp på allvar i programmet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2018. p. 36
Keywords
genus, intergrering, undervisning
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-157165 (URN)
Available from: 2019-05-31 Created: 2019-05-31 Last updated: 2019-06-03Bibliographically approved
Grahn, W. (2018). The politics of heritage: how to achieve change. In: Wera Grahn and Ross J. Wilson (Ed.), Gender and heritage: performance, place and politics (pp. 255-268). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>The politics of heritage: how to achieve change
2018 (English)In: Gender and heritage: performance, place and politics / [ed] Wera Grahn and Ross J. Wilson, London: Routledge, 2018, p. 255-268Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018
Series
Key Issues in Cultural Heritage
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145415 (URN)9781138208148 (ISBN)9781138208162 (ISBN)9781315460093 (ISBN)
Available from: 2018-03-02 Created: 2018-03-02 Last updated: 2018-04-04Bibliographically approved
Just, E. & Grahn, W. (Eds.). (2017). Theories of Affect and Concepts in Generic Skills Education: Adventurous Encounters (1ed.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Open this publication in new window or tab >>Theories of Affect and Concepts in Generic Skills Education: Adventurous Encounters
2017 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

During the last few years, the concept of generic skills and competences has become widespread across universities. An introduction to generic competences is, as such, important because it enables redefinition of educational goals and may positively rearrange forms of interaction in classes. It also indicates that education should inspire students to develop and use critical and creative forms of thinking, feeling and doing. On the one hand, the need to promote generic skills can be seen as driven by neoliberal desire. On the other, however, generic competences can enable students to think, feel and act differently, but also respect and welcome various forms of life and ways of living. Responding to the growing need to reflect upon generic competences, this book contributes to the various ways of conceptualising generic skills and the methods in which they might be acquired. The volume engenders adventurous encounters between different theories, which predominantly come from the feminist conceptual framework, that result in appealing meanings of affect and concepts. It also experimentally explores and discusses ways in which theories of affect and concepts may complicate understanding of generic competences and inspire generic skills-oriented education. Consequently, this collection revitalizes the concept of generic skills, but also advocates daring pedagogical practices that invigorate the meaning of and approach to teaching and learning in present landscapes of higher education.

Place, publisher, year, edition, pages
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. p. 222 Edition: 1
Keywords
Affect, Concepts, Generic Skills Education, Gender Studies
National Category
Gender Studies Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140823 (URN)1-4438-9573-3 (ISBN)978-1-4438-9573-6 (ISBN)
Available from: 2017-09-12 Created: 2017-09-12 Last updated: 2017-09-20Bibliographically approved
Grahn, W. (2016). Att dra samman projektet. In: : . Paper presented at Sluttkonferanse Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland.
Open this publication in new window or tab >>Att dra samman projektet
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
cultural diversity, Sami. Norse, cultural heritage, kulturell diversitet, samisk, norrön. kulturarv
National Category
Archaeology Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130897 (URN)
Conference
Sluttkonferanse Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland
Projects
Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-09-05Bibliographically approved
Grahn, W. (2016). Intersectionality and Change: Challenges of the Authorized Heritage Discourse. In: : . Paper presented at Curatorial Challenges, Copenhagen, Denmark, 26-27 May 2016.
Open this publication in new window or tab >>Intersectionality and Change: Challenges of the Authorized Heritage Discourse
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The dominating discourses and configurations/representations within museums today are usually presenting the past in very reduces stereotyped manners, especially in relation to gender. Even if the contexts are different, the stories are often told in the same way they have always been narrated.

This way of narrating the past has broadly been identified as the Authorized Heritage Discourse (AHD) by the critical heritage scholar Laurajane Smith (2006). The AHD is conceived as an ‘official’ way of understanding heritage and is, according to Smith, a particular way of understanding heritage which stresses the importance of expertise knowledge, and privileges the cultural recollection of a limited social stratum, including a limited scope on gender relations and representations.

One way of challenging this AHD is to critically analyse the curatorial practices from an intersectional perspective (Crenshaw 1991, Lykke 2010, Grahn 2011). This means to ask questions of how exhibitions configure and shape our remembrance of the intertwined relations of social identities such as gender, class, age, sexuality, dis/ability etc., which this presentation will do. 

Keywords
Intersectionality, "authorised heritage discourse", cultural heritage, museums, exhibitions, Intersektionalitet, "authorised heritage discourse", kulturarv, museer, utställningar
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130886 (URN)
Conference
Curatorial Challenges, Copenhagen, Denmark, 26-27 May 2016
Funder
Danish National Research Foundation
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-09-05Bibliographically approved
Grahn, W. (2016). Representing the past of the South Sámi and Norse in a border­land. In: Lundgren Silje, Lundqvist Maja, Pernrud Björn (Ed.), Gränser, mobilitet och mobilisering: Nationell konferens för genusforskning. Paper presented at g16; gränser , mobilitet och mobilisering (pp. 55-55). Göteborg, Sweden, 1
Open this publication in new window or tab >>Representing the past of the South Sámi and Norse in a border­land
2016 (English)In: Gränser, mobilitet och mobilisering: Nationell konferens för genusforskning / [ed] Lundgren Silje, Lundqvist Maja, Pernrud Björn, Göteborg, Sweden, 2016, Vol. 1, p. 55-55Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper deals with how the past is being presented and interpretedtoday by cultural institutions. The area in focus in this paper is situatedin the borderland of the Norse and South Sámi territory in mid-Scan­dinavia, in the municipalities of Rendalen and Engerdal in Norway. Thepaper will examine how two of the main actors on the arena of culturalheritage are constructing the past: the institutions of cultural heritagemanagement responsible for the studied area and museums within thearea and the adjacent surroundings. The paper will contribute to thedevelopment of knowledge within these fields. Important research ques­tions that will be considered are: How are the official heritage institutionstoday presenting the past? Which particular pasts have been emphasized?How are they configured? Who’s past get to be included and who’s past isexcluded? How can this be understood?The methods used are fieldwork, including interviews and observati­ons. Moreover literature and documentary studies, the study of artefactsand the analysis of archaeological material have also been used.To analyse this material theories from Feminist technoscience, Inter­sectionality, Critical heritage studies and Postcolonial theory are used. 

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg, Sweden: , 2016
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140658 (URN)
Conference
g16; gränser , mobilitet och mobilisering
Projects
Cultural history, cultural heritage management and mediation in a South Sámi and Norse borderland
Available from: 2017-09-07 Created: 2017-09-07 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
Grahn, W. (2015). Šta nasljeđe i muzeji imaju sa rodom? [What has heritage and museums to do with gender?] (500ed.). In: Nataša Nelević (Ed.), Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore [Women and Heritage – Towards the Founding of Montenegrin Women's Museum]: . Paper presented at Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore, Cetinje, Montenegro, May 29, 2015 (pp. 49-54). Podgorica: NVO NOVA Centar za feminističku kulturu
Open this publication in new window or tab >>Šta nasljeđe i muzeji imaju sa rodom? [What has heritage and museums to do with gender?]
2015 (Serbian)In: Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore [Women and Heritage – Towards the Founding of Montenegrin Women's Museum], Podgorica: NVO NOVA Centar za feminističku kulturu , 2015, 500, p. 49-54Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Podgorica: NVO NOVA Centar za feminističku kulturu, 2015 Edition: 500
Keywords
gender, heritage, museums
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-131085 (URN)ISBN 978-9940-9151-5-5 (ISBN)
Conference
Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore, Cetinje, Montenegro, May 29, 2015
Projects
Rod i nasljeđe: Konferencija o inkluziji rodnih pristupa u upravljanje kulturnim nasljeđem u Crnoj Gori koji je realizovan uz podršku UNESCO-a/Program participacije
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2016-09-16Bibliographically approved
Grahn, W. (2014). Gender and heritage. In: : . Paper presented at Conference Association of Critical Heritage Studies (ACHS), Canberra, Australia December 2-4 2014.
Open this publication in new window or tab >>Gender and heritage
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
gender, cultural heritage, museums
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-115056 (URN)
Conference
Conference Association of Critical Heritage Studies (ACHS), Canberra, Australia December 2-4 2014
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2018-07-04
Grahn, W. (2013). The becoming heritage of a church. In: Theorizing the becoming heritage : . Paper presented at On the move, ACSIS kulturstudiekonferens Norrköping, 2013 June 11th-13th.
Open this publication in new window or tab >>The becoming heritage of a church
2013 (English)In: Theorizing the becoming heritage , 2013Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
becoming heritage, cultural heritage
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-115058 (URN)
Conference
On the move, ACSIS kulturstudiekonferens Norrköping, 2013 June 11th-13th
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2018-07-04
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2651-2552

Search in DiVA

Show all publications