liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 66) Show all publications
Hospers, G. J. & Syssner, J. (Eds.). (2018). Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (1ed.). Berlin, Münster: LIT Verlag
Open this publication in new window or tab >>Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies
2018 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

More and more places across the world are confronted with demographic shrinkage. This edited volume discusses how local communities in city and countryside have responded to the challenge of population decline. It is argued that formal strategies based on political and public sector decisions are only one way to deal with shrinkage. Informal adaptation strategies developed by civil society play an important role as well. To illustrate this, the book brings together a variety of theoretical perspectives, case studies and policy lessons from both urban and rural areas

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin, Münster: LIT Verlag, 2018. p. 145 Edition: 1
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152683 (URN)9783643908223 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2014708
Available from: 2018-11-13 Created: 2018-11-13 Last updated: 2018-11-14Bibliographically approved
Syssner, J. & Meijer, M. (2018). Informal and formal planning in rural areas. In: Gert-Jan Hospers and Josefina Syssner (Ed.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 100-111). Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag
Open this publication in new window or tab >>Informal and formal planning in rural areas
2018 (English)In: Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies / [ed] Gert-Jan Hospers and Josefina Syssner, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag, 2018, p. 100-111Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In recent years, several voices have argued that planning in shrinking communities require other strategies and methods than planning in growth areas. Several authors plea for alternative planning strategies for areas facing a long term population decline, or even for a paradigm shift in planning (Wiechmann, 2008; Hospers, 2014; Kempenaar et al., 2016). During the last decade, several planning theorists have successfully responded to the call for further studies on planning practices in a context of depopulation. Most of the studies presented have however been accomplished in an urban context. Since the spatial implications of shrinkage differ among urban and rural contexts, it is somewhat unclear what planning in a context of rurality and depopulation means. Who plan in these areas? What is being planned, and with what results? In this paper, we seek to add to previous knowledge on planning in rural, depopulating areas by responding to these questions. We will do so by presenting results from two case studies from the Swedish and Dutch countryside.

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag, 2018
Series
European Regions / Regionen in Europa ; Book 5
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152749 (URN)9783643908223 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2014-708
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Syssner, J. (2018). Mindre många: Om anpassning och utveckling i krympande kommuner (1ed.). Årsta: Dokument Press
Open this publication in new window or tab >>Mindre många: Om anpassning och utveckling i krympande kommuner
2018 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Världens befolkning växer. Enbart i Sverige har vi blivit närmare två miljoner fler sedan 1970-talet. Men det är storstäderna som ökar medan många små kommuner krymper. Och de krymper ojämnt. Centralorterna kan öka i invånarantal medan omlandet avfolkas. Det är i periferin, och i periferins periferi, som befolkningstalen stadigt minskar. Vad händer med de platser som bebos av allt färre människor? Hur påverkas civilsamhället när de unga blir färre och de gamla utgör en allt större andel av befolkningen? Och vad sker med välfärden? Hur är att det att vara politiker, att utveckla samhällsvisioner och tvingas anpassa verksamheten till nya förutsättningar?

I Mindre många berättar Josefina Syssner om det krympande Sverige, där visioner och planer för att hantera utebliven tillväxt saknas. Hon pekar på likheter och samband mellan krympande kommuner, både i Sverige och utomlands. Med sin egen och andras forskning i ryggen presenterar Josefina Syssner en rad strategier för att hantera många kommuners verklighet med minskande befolkningsunderlag. En ojämn befolkningsutveckling är ett faktum i både Sverige, Europa och hela världen. Många samhällen kommer framöver att präglas av befolkningsminskning. Vi måste skapa ett språk för hur dessa platser ska utvecklas.

De krympande platserna behöver en aktiv anpassningspolitik. Den bör vara transparent, långsiktig och tas fram i dialog med de människor berörs av den. De politiker och andra som leder kommuner med långvarig befolkningsminskning behöver både politiskt mod och innovationsförmåga för att möta en ny typ av samhällelig utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Årsta: Dokument Press, 2018. p. 168 Edition: 1
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152682 (URN)9789188369147 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2018-11-13 Created: 2018-11-13 Last updated: 2018-11-14Bibliographically approved
Olausson, A. & Syssner, J. (2018). Mot en ny lokal utvecklingspolitik?: Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mot en ny lokal utvecklingspolitik?: Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Svenska kommuner gör varje år åtskilliga insatser i syfte att främja den egna kommunens attraktivitet, konkurrenskraft eller tillväxtpotential. I forskningslitteraturen går dessa insatser ofta under benämningen lokal utvecklingspolitik. I denna rapport undersöks hur lokalt utvecklingsarbete egentligen går till. Vad gör kommunerna och med vilka metoder? Hur väcks utvecklingspolitiska initiativ? Och hur organiseras genomförandet av utvecklingspolitiken?

Rapporten bygger på ett interaktivt följeforskningsprojekt där författarna under tre år har följt lokala utvecklingsinitiativ i tio kommuner runt om i Sverige. De studerade kommunerna har under undersökningsperioden ingått i Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft, 2015-2018.

I de fyra resultatkapitlen beskrivs 1) hur kommunala företrädare strategiskt ser på kommunens roll och funktion i det lokala utvecklingsarbetet, 2) vilka metoder kommunerna utvecklar och arbetar med, 3) hur utvecklingsinsatser förankras och blir legitima under okonventionella policyprocesser samt 4) vilka roller utvecklingsprofessionella tjänstepersoner har i utvecklingspolitikens policyprocesser.

Resultaten i denna studie kan förstås i ljuset av en mer övergripande policyförändring som äger rum på det regionalpolitiska området. Tidigare har lokal och regional utvecklingspolitik varit direkt associerat med näringslivsutveckling och skapande av nya arbetstillfällen. Vi menar dock att en annan bredare form av utvecklingspolitik håller på att ta form, inte minst på den lokala nivån. Denna nya utvecklingspolitik fokuserar på samhällsutveckling i vid mening. Ofta betyder det att frågorna är svåra för kommunen att styra och att de inte enkelt kan inordnas under någon traditionell politisk sektor (förvaltning).

Med denna policyförändring för ögonen ser vi att kommunerna hittills har haft svårt att finna arbetssätt, metoder och organisationsformer som matchar den breda, interaktiva och tvärsektoriella utvecklingspolitiken. Resultaten visar att kommunerna uttrycker en tydlig diskrepans mellan hur de vill jobba och hur de tycker att de faktiskt jobbar. Vidare är metodutvecklingen på området fokuserad på intern organisations- och processutveckling. De utvecklingsinitiativ som studerats har ofta initierats och drivits av enskilda medarbetare som inte sällan saknat organisatoriska stödstrukturer för tvärsektoriellt och interaktivt arbete. Därtill har dessa medarbetare ibland mött legitimitetsproblem när deras arbete saknar förankring eller när olika legitimitetsgrunder har krockat med varandra.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 76
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2018:8
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153587 (URN)9789176851395 (ISBN)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Jonsson, R. & Syssner, J. (2018). New demography, old infrastructure: the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In: Gert-Jan Hospers and Josefina Syssner (Ed.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 31-44). Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien
Open this publication in new window or tab >>New demography, old infrastructure: the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden
2018 (English)In: Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies / [ed] Gert-Jan Hospers and Josefina Syssner, Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien , 2018, p. 31-44Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

 large minority of municipalities, especially in the rural parts of the vast Scandinavian country, face declining population numbers. Studies show that demographic decline has brought about severe challenges to these municipalities. Jonsson and Syssner argue that most of Swedish communities do not account for declining population numbers in the management of their fixed assets, like the maintenance of public buildings, water supply networks and sewage pipes. Jonsson and Syssner also shows that adaptation strategies for real estate are much more common than adaptation strategies for other types of assets. This is a worrying situation for shrinking rural areas, since this lack of adjustment ultimately may result in growing welfare differences in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien, 2018
National Category
International Migration and Ethnic Relations Globalisation Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144808 (URN)9783643908223 (ISBN)9783643958228 (ISBN)3643908229 (ISBN)
Available from: 2018-01-31 Created: 2018-01-31 Last updated: 2018-02-20Bibliographically approved
Syssner, J. (2018). Swedish destination management professionals’ expectations of local governments. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18, S24-S41
Open this publication in new window or tab >>Swedish destination management professionals’ expectations of local governments
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, ISSN 1502-2250, E-ISSN 1502-2269, Vol. 18, p. S24-S41Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The role of governmental actors in the management and development of destinations has been the topic of many previous studies. In short, local governmental actors are widely recognised as principal and influential stakeholders in processes of tourism development. This paper seeks to add to these studies, and to increase understanding of the governance of tourism destinations, by elucidating what expectations destination management professionals (DMPs) in five different destinations in Sweden have of local governments. Empirically, the paper gives an account of what DMPs understand as the main challenges in destination management, and how they conceptualise the role of local governments in relation to these challenges. The study suggests that DMPs hope that local governments will have the capacity to institutionalise the destination, to promote cluster initiatives, to integrate destination development in processes of strategic planning, and to ensure the provision and development of relevant knowledge. By way of conclusion, it is argued that that local governments meet with somewhat paradoxical expectations from DMPs, and that these expectations constitute an important precondition for the governance of tourism destinations.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
Local government, destination management professionals, tourism, governance, governance expectations, tourism challenges
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152743 (URN)10.1080/15022250.2017.1374880 (DOI)000452013200003 ()
Note

Funding agencies: Swedish Agency for Economic and Regional Growth; Centre for Municipality Studies, Linkoping University

Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Syssner, J., Häggroth, S. & Ramberg, U. (Eds.). (2017). Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har i två decennier verkat som ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. CKS bedriver forskning med målet att fördjupa strategiskt relevant kunskap för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom akademiska fora och genom samverkan med kommuner och regioner. Genom det långsiktiga stödet från Linköpings universitet och kommunerna i Östergötland har kännedom om CKS verksamhet spridits och vi har kunnat erfara att vi utvecklats i riktning mot att etablera oss som ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning.

I samband med att CKS fyller tjugo år vill vi stanna upp och reflektera över den brytningstid som vi uppfattar att svenska kommuner befinner sig i. Det finns en offentlig diskussion och debatt om vilken väg kommunerna ska ta och den debatten vill vi delta i. Detta är bakgrunden till denna antologi, till vilken ett 30-tal författare som alla har stor erfarenhet av kommunala frågor har bjudits in. Forskare, experter, journalister, politiker och tjänstepersoner skriver alla om frågor som rör kommunernas framtid.

Författarna behandlar olika frågor som i dag hamnar högt uppe på kommunernas agendor; förutsättningarna för lokal demokrati, spänningar mellan stad och land, global uppvärmning, lokal utveckling och näringslivsutveckling, migration och integration och effekterna av demografisk förändring. Genom att låta författarna diskutera och reflektera kring dessa frågor hoppas vi att den här antologin bidrar till en kunskapsbaserad, nyanserad och konstruktiv framtidsdiskussion. Vår förhoppning är att antologin ska komma att läsas av politiker, tjänstepersoner, experter, lärare, studenter, journalister och andra som är intresserade av de frågor som boken behandlar.

Tack

Den här antologin har kunnat förverkligas genom stöd och arbetsinsatser från många. Här har Anna Valentinsson, kommunikatör vid CKS och Johan Ekfeldt, som språkgranskat texterna, varit helt centrala. Ett stort tack vill vi också rikta till våra långsiktiga finansiärer; Linköpings universitet, kommunerna i Östergötland och Region Östergötland.

Norrköping 19 september 2017

Martin Klinthäll, föreståndare

Brita Hermelin, vetenskaplig ledare

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 242
Keywords
Kommunalförvaltning, Forskning, Sverige
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142783 (URN)9789176854204 (ISBN)
Note

Medförfattare till denna antologi

Hans Antonson, Mats Alvesson, Lina Bjerke, Erik Eriksson, Gissur Ó Erlingsson, Mattias Goldmann, Ulla-Karin Hellsten, Brita Hermelin, Mattias Hjerpe, Robert Hrelja, Karolina Isaksson, Kerstin Johansson, Robert Jonsson, Hans Knutsson, Markus Larsson, Anders Lidström, Kristin Linderoth. Ola Mattisson, Charlotta Mellander, Lisa Pelling, Siv Sandberg, Anna Sandborgh, Sofie Storbjörk, Anna Thomasson, Peyman Vahedi, Annika Wallenskog, Johan Wänström och Jörgen Ödalen

Available from: 2017-11-03 Created: 2017-11-03 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved
Syssner, J. (2017). Informal Planning in Depopulating Rural Areas: A resource-based view on informal planning practices. European Countryside, 9(3), 458-472
Open this publication in new window or tab >>Informal Planning in Depopulating Rural Areas: A resource-based view on informal planning practices
2017 (English)In: European Countryside, ISSN 1803-8417, E-ISSN 1803-8417, Vol. 9, no 3, p. 458-472Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Planning research has increasingly recognised that planning in depopulating areas differs from planning in growth areas. Several studies have sought to identify planning theories and strategies that are capable of meeting the challenges presented by depopulating areas. However, most of these studies and strategies are based on dense urban environments. This paper seeks to add to planning theory and practice by focusing on informal planning practices in rural depopulating areas. Starting from a resource-based view, the paper introduces an analytical framework that allows a systematic examination of the resources that are generated through informal planning practices in such areas.

Place, publisher, year, edition, pages
Brno: De Gruyter Open, 2017
Keywords
Planning; informality; informal planning; resource-based approach; resource-based theory
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142080 (URN)10.1515/euco-2017-0027 (DOI)
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2017-10-20 Created: 2017-10-20 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Syssner, J. (2017). Plan B: att hantera befolkningsminskning i kommuner. In: Så här ligger landet: tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling (pp. 162-167). Stockholm: Jordbruksverket
Open this publication in new window or tab >>Plan B: att hantera befolkningsminskning i kommuner
2017 (Swedish)In: Så här ligger landet: tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, Stockholm: Jordbruksverket , 2017, p. 162-167Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I den här texten argumenterar jag för att kommuner som krymper bör hantera sin befolkningsminskning på ett aktivt, öppet och långsiktigt sätt. De bör, menar jag, utveckla en lokal eller kommunal anpassningspolitik. I stället för att göra generella besparingar, vilket är fallet i många kommuner, så bör man formulera en idé och en strategi för hur man tänkt anpassa kommunens organisation och verksamhet till nya och annorlunda förutsättningar. Det handlar inte om att ge upp tanken på tillväxt eller om passivt acceptera att kommunen inte utvecklas åt det håll man vill. Det handlar i stället om att ta ansvar, om att göra det bästa av situationen, och om att tänka igenom hur man bäst erbjuder service till kommunens medborgare, trots att de blir färre och äldre. Det handlar om att hitta nya sätt att organisera samhällsservicen på! För människor på landsbygden är detta en helt central fråga, eftersom det ofta är just på landsbygden som befolkningsminskningen är allra mest kännbar.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jordbruksverket, 2017
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152755 (URN)
Available from: 2018-11-20 Created: 2018-11-20 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Syssner, J. (2017). Verksamhetsberättelse 2016: Centrum för kommunstrategiska studier CKS. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Verksamhetsberättelse 2016: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 63
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2017:3
Keywords
Kommunal planering, Sverige
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-139507 (URN)9789176855362 (ISBN)
Available from: 2017-08-07 Created: 2017-08-07 Last updated: 2018-01-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7607-7029

Search in DiVA

Show all publications