liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wistus, Sofia
Alternative names
Publications (10 of 17) Show all publications
Muhrman, K., Nordmark, S. & Nyström, S. (2018). Från individ till verksamhetsutveckling – för att minska skolavhopp: Slutrapport från utvärderingen av #jagmed. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Från individ till verksamhetsutveckling – för att minska skolavhopp: Slutrapport från utvärderingen av #jagmed
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [no]

Följande slutrapport redovisar resultaten från utvärderingen av mål, resultat och effekter i projektet #jagmed. Vi som har haft i uppdrag att göra utvärderingen är universitetslektor Sofia Nordmark, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, universitetslektor Karolina Muhrman och universitetslektor Sofia Nyström (projektledare), Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet. Inom ramen för utvärderingsuppdraget har tidigare en uppstartsrapport och en halvtidsrapport presenterat tillvägagångssätt och processer i #jagmed (Nordmark & Nyström, 2017) och en halvtidsrapport (Muhrman, Nordmark & Nyström, 2017).

Utvärderingsarbetet inleddes 2016 med inläsning av projektdokument, planer och program. Därefter utvecklades designen för utvärderingen genom urval och precisering av frågeställningar. Kontakter etablerades med läns- och delprojekt och en första datainsamling i form interaktiva workshopar på länsnivå, samt en omgång med intervjuer i de fem projekt som valts ut för fördjupningsstudier genomfördes. Under 2017 genomfördes en enkätundersökning för samtliga projektmedarbetare, en andra omgång av interaktiva workshopar på länsnivå samt två omgångar med intervjuer av projektledare och projektmedarbetare, i de fem fördjupningsprojekten. Under våren 2018 genomfördes en andra enkätundersökning, en tredje omgång med workshopar på länsnivå, ytterligare en intervjuomgång med fördjupningsprojekten samt avslutande intervjuer med de regionala projektledarna. I denna rapport presenteras utvärderingens sammantagna resultat.

Rapporten inleds med en beskrivning av utvärderingsuppdragets syfte och frågeställningar. Därefter följer en bakgrundsöversikt till #jagmed-projektet, samt tidigare forskning och litteratur kring studieavbrott, skolavhopp, organisering av insatser för att motverka studieavbrott och organisering av utvecklingsprojekt. I rapportens tredje del presenteras de metoder och tillvägagångssätt som har använts för utvärderingen samt en tidsaxel över utvärderingens datainsamling. Vi beskriver också hur återkoppling av resultat har skett under utvärderingen samt vilka avstämningspunkter som har skett med uppdragsgivare och lokala projekt. Därefter följer ett avsnitt där resultat och analys av det insamlade materialet presenteras utifrån syftet med utvärderingen. Avslutningsvis diskuteras resultat och effekter av #jagmed och några avslutande slutsatser kring vad som varit framgångsfaktorer och hinder för projektens arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 126
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156234 (URN)
Available from: 2019-04-08 Created: 2019-04-08 Last updated: 2019-04-17Bibliographically approved
Muhrman, K., Nordmark, S. & Nyström, S. (2017). Halvtidsrapport: - diskussion kring projektens arbete, resultat och effekter vid halvtid. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Halvtidsrapport: - diskussion kring projektens arbete, resultat och effekter vid halvtid
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Följande halvtidsrapport syftar till att redogöra för hur arbetet går med projekten inom #jagmed, samt att utvärdera och diskutera de mål, resultat och effekter som har uppnåtts i projekten så här långt. Denna rapport bygger till vissa delar på den uppstartsrapport som Nordmark och Nyström levererade i januari 2017. Vi som har i uppdrag att utvärdera projektet #jagmed är universitetslektor Sofia Nordmark, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, universitetslektor Karolina Muhrman och universitetslektor Sofia Nyström (projektledare), Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet.

Under hösten 2016 har utvärderingsarbetet främst bestått av inläsning av projektdokument, planer och program, att utveckla designen för utvärderingen genom urval och preciserade frågeställningar, att etablera kontakter med läns- och delprojekt samt att genomföra en första datainsamling i form av en runda med interaktiva workshopar på länsnivå, samt en omgång med intervjuer i de utvalda fördjupningsprojekten. Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning för samtliga projektmedarbetare, samt en andra omgång med intervjuer av projektledare och projektmedarbetare, i de fem projekt som valts ut för fördjupningsstudier. Under hösten 2017 har utvärderingsarbetet bestått av en andra omgång av interaktiva workshopar på länsnivå, samt en tredje omgång med intervjuer i de fem fördjupningsprojekten.

Rapporten inleds med en beskrivning av utvärderingsuppdragets syfte och frågeställningar. Därefter följer en kort beskrivning av utvärderarnas arbete med bakgrundsöversikten till #jagmed-projektet, samt tidigare forskning och litteratur kring studieavbrott, skolavhopp, organisering av insatser för att motverka studieavbrott och organisering av utvecklingsprojekt. I rapportens tredje del presenteras val av metoder, tillvägagångssätt och en tidsplan för utvärderingens datainsamling, plan för återkoppling av resultat och avstämningspunkter med uppdragsgivare och lokala projekt. Därefter följer ett avsnitt där resultat presenteras utifrån syftet med utvärderingen. I den sista delen avslutas rapporten ed en diskussion kring resultat och effekter, samt avslutande rekommendationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 99
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143487 (URN)
Projects
Utvärderingen av #jagmed
Available from: 2017-12-11 Created: 2017-12-11 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Nordmark, S. & Larsson, A.-C. (2016). Empowering Dialogues: A Way to Democratise Knowledge Production? (1ed.). In: Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah (Ed.), Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia (pp. 75-89). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Empowering Dialogues: A Way to Democratise Knowledge Production?
2016 (English)In: Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia / [ed] Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, New York: Routledge, 2016, 1, p. 75-89Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter explores the use of dialogues as a research method to create democratic settings for knowledge production. Action Research could be understood as a specific form of democracy, namely deliberative democracy. Deliberative democracy focuses on ways in which opinions and definitions of problems and solutions are produced through dialogues, which should be characterised by a willingness to understand each other's arguments. This requires participants to have the ability to clarify and justify their opinions. In the chapter we draw on this specific understanding of democracy and discuss how different kinds of dialogues were used in a research and development project. The dialogues consisted of both occasional and regular meetings over time and had different purposes. We call these dialogues empowering dialogues since they contributed, in different ways, to building up participants’ capacities to empower themselves.

The use of a democratic setting for knowledge production in the project resulted in development of a different kind of knowledge that was more socially robust, making visible a wider range of voices and perspectives than what would have been produced without the dialogues. Another result of the project was that the researcher and the participants together identified and presented concrete proposals for social change. The chapter describes how dialogues, used as a method, created these results and problematises the conditions and opportunities for empowering dialogues and democratic settings in Action Research.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2016 Edition: 1
Series
Routledge Advances in Research Methods
Keywords
Empowering dialogues, Deliberative democracy, Action Research, Interactive Research, Knowledge Production
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122251 (URN)978-1-138-96122-7 (ISBN)978-1-315-65990-9 (ISBN)
Available from: 2015-10-26 Created: 2015-10-26 Last updated: 2015-11-03
Nordmark, S. & Nyström, S. (2015). Väntade och oväntade effekter av en kompetensutvecklingssatsning: En intervjustudie kring implementeringen av Kompetensväxeln. Linköping
Open this publication in new window or tab >>Väntade och oväntade effekter av en kompetensutvecklingssatsning: En intervjustudie kring implementeringen av Kompetensväxeln
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2015. p. 43
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121054 (URN)
Available from: 2015-09-04 Created: 2015-09-04 Last updated: 2015-09-17
Nordmark, S. (2014). Olika former av lärande: evidensbaserad praktik i socialt arbete (1ed.). In: Brita Hermelin (Ed.), Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring (pp. 47-54). Norrköping: CKS, Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Olika former av lärande: evidensbaserad praktik i socialt arbete
2014 (Swedish)In: Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring / [ed] Brita Hermelin, Norrköping: CKS, Linköpings universitet , 2014, 1, p. 47-54Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kunskapsbaserat arbete har förts fram som ett sätt för att säkerställa att kommunernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att visa brukare och politiker på vilka grunder verksamheterna organiseras. Krav på att arbeta kunskapsbaserat är särskilt framträdande i begreppet evidensbaserad praktik (EBP). En definition av EBP i socialtjänsten är att det sociala arbetet ska grundas i en sammanvägning av brukares erfarenheter, professionell expertis och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Socialstyrelsen driver arbete för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och kunskapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska genomföras lokalt i kommunerna (Avby et al. 2013; Bergmark och Lundström 2011a; Denvall och Johansson 2012).

Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har frågor uppkommit om vad som är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör användas i socialt arbete. Detta kapitel knyter an till denna forskningsdebatt och fokuserar specifikt på olika former av lärande och evidensbaserad praktik. Detta kapitel syftar till att förstå vad evidensbaserad praktik kan komma att innebära utifrån olika former för lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: CKS, Linköpings universitet, 2014 Edition: 1
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2014:1
Keywords
Evidensbaserat socialt arbete, Socialtjänst
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110434 (URN)978-91-7519-396-0 (ISBN)
Available from: 2014-09-11 Created: 2014-09-11 Last updated: 2014-09-22Bibliographically approved
Nordmark, S. (2014). Olika former av lärande: Evidensbaserad praktik i socialt arbete. In: Brita Hermelin (Ed.), Måluppfyllelse i välfärden: frågor om demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring (pp. 47-54). Linköping: Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
Open this publication in new window or tab >>Olika former av lärande: Evidensbaserad praktik i socialt arbete
2014 (Swedish)In: Måluppfyllelse i välfärden: frågor om demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring / [ed] Brita Hermelin, Linköping: Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier , 2014, p. 47-54Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kunskapsbaserat arbete har förts fram som ett sätt för att säkerställa att kommunernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att visa brukare och politiker på vilka grunder verksamheterna organiseras. Krav på att arbeta kunskapsbaserat är särskilt framträdande i begreppet evidensbaserad praktik (EBP). En definition av EBP i socialtjänsten är att det sociala arbetet ska grundas i en sammanvägning av brukares erfarenheter, professionell expertis och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Socialstyrelsen driver arbete för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och kunskapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska genomföras lokalt i kommunerna (Avby et al. 2013; Bergmark och Lundström 2011a; Denvall och Johansson 2012).

Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har frågor uppkommit om vad som är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör användas i socialt arbete. Detta kapitel knyter an till denna forskningsdebatt och fokuserar specifikt på olika former  av lärande och evidensbaserad praktik. Detta kapitel syftar till att förstå vad evidensbaserad praktik kan komma att innebära utifrån olika former för lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2014:1
Keywords
EBP Lärande Socialt arbete
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110068 (URN)
Available from: 2014-09-02 Created: 2014-09-02 Last updated: 2015-03-02Bibliographically approved
Nordmark, S. (2014). Pierre Bourdieu. In: Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund (Ed.), Sociologins teoretiker: (pp. 227-243). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Pierre Bourdieu
2014 (Swedish)In: Sociologins teoretiker / [ed] Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, p. 227-243Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014
Keywords
sociologisk teori, klass, Bourdieu, Pierre
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110066 (URN)9789140678638 (ISBN)
Available from: 2014-09-02 Created: 2014-09-02 Last updated: 2015-03-26Bibliographically approved
Wistus, S. (2010). Det motsägelsefulla partnerskapet: En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Det motsägelsefulla partnerskapet: En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet
2010 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
The Contradictory Partnership : A study of development partnerships as an organisational form within the EQUAL-programme
Abstract [en]

The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. The empirical material consists of quantitative and qualitative data such as interviews, participant observations and a questionnaire.

The theoretical approach is derived from theories on political governing and organisation theory focusing developmental work. Another theoretical orientation is a neo institutional approach to organisation where partnerships are understood as results of complex economic, political and social processes which alter and edit the idea of partnerships.

The results indicate that the idea of partnerships, as it is put forward in the EQUAL-programme documents, involves a number of positive values and prerequisites for successful and democratic development work. However, the findings show that partnership is not a quick fix to complex societal problems. Combining top-down and bottom-up strategies, democracy and effectiveness, development and planning and working in equal relations are all dilemmas that become visible when the idea of partnerships is put into practice. These dilemmas are discussed as contradictory elements in the idea of partnership and organising development.

Abstract [sv]

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera utvecklingspartnerskap som ett sätt att styra och organisera utvecklingsarbete. De studerade partnerskapen var verksamma inom Europeiska Socialfondens programsatsning EQUAL med syfte att motverka diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Det empiriska materialet är genererat ur kvalitativa intervjuer, deltagande observation och en enkätundersökning. De teoretiska utgångspunkterna är ett politiskt styrningsperspektiv och teorier om organisering av utveckling. Vidare används nyinstitutionell organisationsteori för att analysera partnerskapen i relation till en samhällskontext bestående av komplexa ekonomiska, politiska och sociala processer.

Resultaten visar att idén om partnerskap i programdokument för EQUAL förknippas med universellt positiva värden och förutsättningar för ett lyckat och demokratiskt utvecklingsarbete. Resultat från de studerade partnerskapen visar dock att partnerskap inte är en enkel lösning för att organisera utvecklingsarbete kring komplexa samhällsproblem. Att kombinera “top-down”- och “bottom-up” – strategier, demokrati och effektivitet, utveckling och styrning och att arbeta i jämlika relationer är dilemman som blir synliga när partnerskapsidén omsätts till praktik. Dessa dilemman diskuteras som motsägelsefulla beståndsdelar av idén om partnerskap som organiseringsform för utvecklingsarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010. p. 205 + bilagor 1-5
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 512Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 151
Keywords
Partnership, EQUAL, collaboration, development work, hierarchy, network, social exclusion, governance, Partnerskap, EQUAL, samverkan, organiseringsform, utvecklingsarbete, hierarki, nätverk, social exkludering, styrning
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54346 (URN)978-91-7393-422-0 (ISBN)
Public defence
2010-03-26, I:101, hus Ingvar, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Projects
NTG Partnerskap
Available from: 2010-03-25 Created: 2010-03-10 Last updated: 2020-02-19Bibliographically approved
Wistus, S. (2010). Partnerskap är lösningen - vems eller vad är problemet?. Paper presented at Arbetsliv i förändring - Tvärvetenskapligkonferenskring arbetslivoch arbetsmiljö. Malmö 19-21 maj 2010..
Open this publication in new window or tab >>Partnerskap är lösningen - vems eller vad är problemet?
2010 (Swedish)In: / [ed] Forum för arbetslivsforskning, 2010, p. 1-15Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Organisation, utveckling, inkludering, styrning
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56732 (URN)
Conference
Arbetsliv i förändring - Tvärvetenskapligkonferenskring arbetslivoch arbetsmiljö. Malmö 19-21 maj 2010.
Available from: 2010-06-02 Created: 2010-06-02
Wistus, S. (2009). Att organisera för lärande mellan forskning och utveckling – erfarenheter från NTG Partnerskap: – erfarenheter från NTG Partnerskap (1ed.). In: Lennart Svensson,Karin Sjöberg,Sven Jansson,Göran Brulin (Ed.), Lärande utvärdering: genom följeforskning (pp. 165-182). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att organisera för lärande mellan forskning och utveckling – erfarenheter från NTG Partnerskap: – erfarenheter från NTG Partnerskap
2009 (Swedish)In: Lärande utvärdering: genom följeforskning / [ed] Lennart Svensson,Karin Sjöberg,Sven Jansson,Göran Brulin, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 165-182Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit. Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009 Edition: 1
Keywords
interaktiv forskning, fou, lärande
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-19290 (URN)978-91-440561-7-3 (ISBN)914-40-561-7-6 (ISBN)
Available from: 2009-06-16 Created: 2009-06-16 Last updated: 2013-04-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications