liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 65) Show all publications
Halvarsson Lundkvist, A. & Gustavsson, M. (2018). Conditions for Employee Learning and Innovation: Interweaving Competence Development Activities Provided by a Workplace Development Programme with Everyday Work Activities in SMEs. Vocations and Learning, 11(1), 45-63
Open this publication in new window or tab >>Conditions for Employee Learning and Innovation: Interweaving Competence Development Activities Provided by a Workplace Development Programme with Everyday Work Activities in SMEs
2018 (English)In: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 11, no 1, p. 45-63Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to investigate how the formal competence development activities provided by the Production Leap, a workplace development programme (WPDP), were interwoven with everyday work activities and to identify the conditions that enabled learning and employee-driven innovation that contributed to production improvement, in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Sweden. The study adopts a qualitative case approach and draws on evidence from research conducted in four manufacturing SMEs that participated in this Swedish WPDP. Funded by EU authorities, WPDPs provide competence development activities to SMEs in order to boost their production capabilities and/or promote innovation. The findings reveal that the competence development activities provided by the programme triggered learning in everyday work activities and fostered the development of different approaches to employee-driven innovation in the enterprises. The conclusion is that it is essential to consider that employee-driven innovations may take different forms and involve functions that can support innovative learning that goes beyond minor adjustments to the existing standards of production. Moreover, employee-driven innovation may impose new demands on management leadership skills. The findings provide important guidance for future WPDPs, for vocational education and training or university activities that are customised to SME contexts to promote production capabilities, and for SMEs that aim to strengthen employee-driven innovation.

Place, publisher, year, edition, pages
Dordrecht: Springer Netherlands, 2018
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-137495 (URN)10.1007/s12186-017-9179-6 (DOI)000426597000003 ()
Funder
VINNOVA, 2013-02430
Note

Funding agencies: Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) [Vinnova 2013-02430]

Available from: 2017-05-18 Created: 2017-05-18 Last updated: 2019-02-13Bibliographically approved
Ferm, L., Gustavsson, M. & Persson-Thunqvist, D. (2018). Elevers strategier för lärande av ett yrke på arbetsplatser (1ed.). In: Maria Gustavsson och Susanne Köpsén (Ed.), Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv: (pp. 101-117). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Elevers strategier för lärande av ett yrke på arbetsplatser
2018 (Swedish)In: Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv / [ed] Maria Gustavsson och Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 101-117Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148763 (URN)978-91-44-12141-3 (ISBN)
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2018-06-19Bibliographically approved
Gustavsson, M. & Köpsén, S. (2018). Inledning (1ed.). In: Maria Gustavsson och Susanne Köpsén (Ed.), Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv: (pp. 13-22). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv / [ed] Maria Gustavsson och Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 13-22Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148760 (URN)978-91-44-12141-3 (ISBN)
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2018-06-19Bibliographically approved
Halvarsson Lundkvist, A. & Gustavsson, M. (2018). Learning conditions for continuous improvement in a public service organization. Journal of Workplace Learning
Open this publication in new window or tab >>Learning conditions for continuous improvement in a public service organization
2018 (English)In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose – This study focuses on a transformation effort in a social welfare department of a Swedish municipality where continuous improvement, which is a Lean principle, was introduced in employees’everyday work via a workplace development programme (WPDP). The aim of this paper is to explore the conditions (internal and external) that enabled or constrained employee learning during the introduction of continuous improvement into employees’ everyday work in a WPDP-supported social welfare department.

Design/methodology/approach – This case study is based mainly on 22 semi-structured interviews with individuals holding different positions in the department and overarching municipality.

Findings – The findings show that multiple and emerging conditions, both internal and external, shaped a predominantly restrictive learning environment during the introduction of continuous improvement into the social welfare department. The major conditions identified were related to the initial implementation and top management’s steering and monitoring of the “Lean investment”, activities and support provided by the WPDP, activities and support provided by the internal Lean support team and first-line managers’ abilities to facilitate employee learning.

Originality/value – Apart from unique empirical material depicting an effort towards change under conditions far from favourable for employee learning, the value of this study lies in the attention given to the external dynamics that drive change in line with the concept of new public management in public service organizations, including a WPDP that supported the social welfare department.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
Keywords
Organizational change, learning environment, public service organization, workplace development programmes
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152661 (URN)10.1108/JWL-03-2018-0049 (DOI)
Available from: 2018-11-12 Created: 2018-11-12 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Abrandt Dahlgren, M., Gustavsson, M. & Fejes, A. (2018). Professional practice, education and learning: A sociomaterial perspective. Studies in Continuing Education, 40(3), 239-241
Open this publication in new window or tab >>Professional practice, education and learning: A sociomaterial perspective
2018 (English)In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126X, Vol. 40, no 3, p. 239-241Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150401 (URN)10.1080/0158037X.2018.1508174 (DOI)000442433800001 ()
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Tillmar, M., Gustavsson, M., Högberg, L., Rosell, E. & Svensson, L. (2018). Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör samhällskontraktet.

I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:

 • Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?
 • Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?
 • Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign, och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.

De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:

 • Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).
 • Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).
 • Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.
 • Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift. Det behövs en lång tidshorisont.
 • Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 99
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:2
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152297 (URN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2018-11-23Bibliographically approved
Gustavsson, M. & Persson-Thunqvist, D. (2018). Students’ Vocational Learning: Enabling Conditions for Putting Knowledge to Work. In: Simon McGrath, Martin Mulder, Joy Papier and Rebecca Suart (Ed.), Handbook of Vocational Education and Training: Developments in the Changing World of Work,: (pp. 1-18). Springer
Open this publication in new window or tab >>Students’ Vocational Learning: Enabling Conditions for Putting Knowledge to Work
2018 (English)In: Handbook of Vocational Education and Training: Developments in the Changing World of Work, / [ed] Simon McGrath, Martin Mulder, Joy Papier and Rebecca Suart, Springer, 2018, p. 1-18Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The purpose of this chapter is to contribute knowledge about school-related and workplace-related conditions that enable students’  vocational learning during workplace-based learning within vocational education. The research underpinning the chapter draws on evidence from a research project on students’  vocational learning in the industrial vocational education program at six different Swedish upper secondary schools. The theoretical concept of recontextualization contributes to uncovering the dynamic conditions that enable students’  vocational learning as they bring knowledge from the school context to the workplace context and back in vocational education programs. The argument is that both school- and workplace-related conditions must support putting knowledge to work in the workplace context. The ways in which different types of knowledge are put to use form the basis for examining how school-related and work-related conditions can support students in their vocational learning. The students’  ways of making sense of workplace-based learning as an extension of their educational program and of putting knowledge to work in the workplace are connected with their identity formation processes. Students use different learning strategies to bridge school-based and workplace-based knowledge that support changes in the workplace. The implications of this study are discussed in terms of potential changes in practices for vocational learning in the context of vocational education.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
Keywords
Vocational education · Workplace-based learning · Vocational students · Recontextualization
National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148764 (URN)10.1007/978-3-319-49789-1_52-1 (DOI)9783319497891 (ISBN)
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2018-06-19Bibliographically approved
Halvarsson Lundqvist, A. & Gustavsson, M. (2018). The role of brokers in a workplace development programme targeting SMEs. European Journal of Training and Development
Open this publication in new window or tab >>The role of brokers in a workplace development programme targeting SMEs
2018 (English)In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, E-ISSN 2046-9020Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose

The purpose of this paper is to investigate the development of a workplace development programme (WPDP) targeting small and medium sized manufacturing enterprises (SMEs) by focussing on the people who acted as brokers providing cross-boundary connections between its collaborating partners.

Design/methodology/approach

The material, from interviews with 32 individuals and 11 meetings, was analysed in a boundary-crossing framework, which provided tools to reveal how the roles of brokers at different levels (operative, strategic and national) of the WPDP affected its development.

Findings

The findings indicate that cross-boundary connections were made by persons who acted as brokers within and between different levels of the WPDP. The brokers who provided cross-boundary connections between different levels of the WPDP were found to play the most important role for the prompt development of the WPDP.

Originality/value

Apart from unique empirical material depicting the development of a collaborative venture between national and regional stakeholders of the manufacturing industry, the value of this study is the attention given to the people behind the policymaking of publicly funded national WPDPs, revealing the complex business of developing policy-driven competence development activities to employees in SMEs.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
Keywords
SME, Manufacturing industry, Programme development, Broker, Cross-boundary connections, Workplace development programme
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151603 (URN)10.1108/EJTD-04-2018-0037 (DOI)2-s2.0-85053333619 (Scopus ID)
Available from: 2018-09-27 Created: 2018-09-27 Last updated: 2019-03-18Bibliographically approved
Köpsén, S. & Gustavsson, M. (2018). Yrkesutbildning - avslutande ord. In: Maria Gustavsson och Susanne Köpsén (Ed.), Yrkesutbildning - mellan skola och arbetsliv: (pp. 195-204). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Yrkesutbildning - avslutande ord
2018 (Swedish)In: Yrkesutbildning - mellan skola och arbetsliv / [ed] Maria Gustavsson och Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 195-204Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I inledningskapitlet skisserades en modell som använts i denna bok, för att rama in ett helhetsperspektiv på yrkesutbildning som befinner sig mellan skola och arbetsliv. Bokens kapitel ger exempel på hur målsättningar formulerade på politisk nivå kommer till uttryck i yrkesutbildningens vardagspraktik, det vill säga hur yrkeslärare, yrkeselever och handledare dagligen hanterar yrkesutbildningens mångsidiga utbildningsuppdrag. Detta avslutande kapitel sammanfattar några av bokens huvudpoänger utifrån resonemang och slutsatser som presenterats i de olika kapitlen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-149040 (URN)9789144121413 (ISBN)
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Gustavsson, M. & Köpsén, S. (2018). Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Gymnasial yrkesutbildning utgör en viktig del av det svenska utbildningssystemet och har ett komplext samhälls- och utbildningsuppdrag. Arbetslivet och skolan kan ha skilda förväntningar och målsättningar som ibland är svårförenliga. Yrkesutbildningarna ska å ena sidan svara mot arbetsmarknadens behov av yrkeskunskaper och leda till arbete. De ska å andra sidan även ge en bred allmänutbildning för att främja ett livslångt lärande. Boken belyser balansakten mellan skola och arbetsliv: hur yrkeslärare, elever och handledare på arbetsplatser anpassar och balanserar de politiska kraven och det mångsidiga samhällsuppdraget på lokal nivå. Boken ger ett helhetsperspektiv på gymnasial yrkesutbildning och beskriver bland annat

 • yrkeslärares och handledares pedagogiska och didaktiska utmaningar
 • elevers strategier för lärande på arbetsplatsen
 • behovet av samverkan mellan olika kategorier lärare för ämnesintegrerad och yrkesrelaterad undervisning
 • yrkeslärares behov av kompetensutveckling i sitt yrkesämne.

Boken bidrar till praktiknära kunskap om gymnasial yrkesutbildning och hur balansakten mellan utbildning och arbetsliv kan förstås och utvecklas. Den är skriven för blivande och redan aktiva yrkeslärare, men vänder sig också till rektorer och skolledare som har ansvar för att samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar i yrkesutbildningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 234 Edition: 1
National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148759 (URN)9789144121413 (ISBN)
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2018-07-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2486-2663

Search in DiVA

Show all publications