liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nilsson, Peter
Publications (10 of 29) Show all publications
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2018). Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.


Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.


Human resource development vänder sig till studenter på högskole­utbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat utifrån tillgänglig forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 288 Edition: 2
Keywords
Personaladministration, Kompetensutveckling, Organisationsutveckling
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150358 (URN)9789144090962 (ISBN)
Available from: 2018-08-19 Created: 2018-08-19 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Nilsson, P. (2016). Ledarskapsutveckling (2ed.). In: Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 183-198). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapsutveckling
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 183-198Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
Keywords
Ledarskap
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125714 (URN)978-91-4411-191-9 (ISBN)
Available from: 2016-03-01 Created: 2016-03-01 Last updated: 2016-03-11Bibliographically approved
Wallo, A., Kock, H. & Nilsson, P. (2016). Setting the stage for innovation: towards a conceptual model of the HR-innovation link. International Journal of Human Resources Development and Management, 16(1/2), 100-120
Open this publication in new window or tab >>Setting the stage for innovation: towards a conceptual model of the HR-innovation link
2016 (English)In: International Journal of Human Resources Development and Management, ISSN 1465-6612, E-ISSN 1741-5160, Vol. 16, no 1/2, p. 100-120Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article shows that human resource management (HRM) and human resource development (HRD) activities play a potentially important role in facilitating innovation in organisations. Based on previous research, a conceptual model is presented that displays how an organisation's human resource (HR) function can facilitate innovation by securing and developing the HR supply chain to ensure the healthy and continuous flow of personnel and competence into, within, and out of the organisation (i.e., by securing the appropriate competences for the job and the organisation, by developing and retaining existing competences, and by transferring competences from employees who are leaving to those who remain in the organisation). This article argues that HR practitioners can set the stage for innovations by actively and strategically implementing HR activities that support the creation of an expansive learning environment in which both adaptive and developmental learning can occur.

Place, publisher, year, edition, pages
InderScience Publishers, 2016
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125990 (URN)10.1504/IJHRDM.2016.075375 (DOI)
Available from: 2016-03-11 Created: 2016-03-11 Last updated: 2017-11-30
Rönnqvist, D., Wallo, A., Nilsson, P. & Davidson, B. (2015). Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence. In: Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo (Ed.), Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education (pp. 131-143). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers
Open this publication in new window or tab >>Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence
2015 (English)In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

n/a

Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015
Series
Research on the Education and Learning of Adults ; 4
National Category
Work Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120969 (URN)9789463002424 (ISBN)9789463002431 (ISBN)9789463002448 (E-book) (ISBN)
Available from: 2015-09-01 Created: 2015-09-01 Last updated: 2015-09-21Bibliographically approved
Nilsson, P. (2014). Att utveckla ledarskap för lärande: är det möjligt?. In: Henrik Kock (Ed.), Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström (pp. 228-249). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla ledarskap för lärande: är det möjligt?
2014 (Swedish)In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 228-249Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

så här i inledningen av 2000-talet har organisationer inom både privat och offentlig sektor uppvisat ett intresse för frågor om lärande, förändring och innovation. Dessa tre besläktade processer sker ibland av en slump, men långt ifrån alltid. Vi vet utifrån forskning att vissa organisatoriska förutsättningar ökar sannolikheten för att lärande-, förändrings- och innovationsprocesser ska komma till stånd (Ellström, 2001, 2010a; Lundvall & Nielsen, 2007). En förutsättning som forskare lyft fram som viktigt för dessa tre processer i allmänhet, men lärande i synnerhet, är ledarskapskompetens (Antonacopoulou & Fitzgerald, 1996; Garavan, Barnicle & O’Suilleabhain, 1999). Chefer kan genom det ledarskap de utövar hindra eller möjliggöra medarbetares individuella lärande (E. Ellström, 2012), arbetsgruppers kollektiva lärande (Eraut, 2004; Yukl, 2009) samt organisatoriskt lärande (Ellström, 2010b; Yukl, 2009). Det är dock inte självklart för enskilda chefer hur de ska ta sig an att utöva ett ledarskap för lärande. Det är inte ens säkert att chefer ser det som sin arbetsuppgift att aktivt bidra till sina medarbetares lärande och utveckling. Erauts (2004) slutsats är därför att organisationer behöver rekrytera och utveckla chefer för att klara av ett sådant uppdrag. Han konstaterar också att dagens utvecklingsprogram för chefer sällan omfattar den typen av innehåll, men ger inget konkret förslag på alternativa utvecklingsprogram.

Syftet med denna text är att beskriva och diskutera möjligheterna och utmaningarna förorganisationer inom svenskt arbetsliv med att utveckla ett ledarskap för lärande. De specifika frågeställningarna är:

  • Kan ledarskap läras?
  • Vem kan lära sig ledarskap?
  • Var kan ledarskap läras?
  • Vilka effekter uppnås med ledarskapsutveckling?
  • Vad karaktäriserar effektiv ledarskapsutveckling?
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Keywords
Lärande, Ledarskap
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110872 (URN)978-91-7519-291-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-25 Created: 2014-09-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Wallo, A., Kock, H. & Nilsson, P. (2013). Facilitating innovation in organisations: The role of the HR function. In: : . Paper presented at the International HELIX Conference 2013.
Open this publication in new window or tab >>Facilitating innovation in organisations: The role of the HR function
2013 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Work Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130758 (URN)
Conference
the International HELIX Conference 2013
Available from: 2016-08-22 Created: 2016-08-22 Last updated: 2016-08-22
Kock, H., Nilsson, P. & Wallo, A. (2013). Ledningsteamets lärprocess bidrog till att lösa företagets kris. In: Martin Kreuger, Lucia Crevani & Kristina Larsen (Ed.), Leda mot det nya: en forskningsantologi om chefskap och innovation (pp. 188). Stockholm: VINNOVA
Open this publication in new window or tab >>Ledningsteamets lärprocess bidrog till att lösa företagets kris
2013 (Swedish)In: Leda mot det nya: en forskningsantologi om chefskap och innovation / [ed] Martin Kreuger, Lucia Crevani & Kristina Larsen, Stockholm: VINNOVA , 2013, p. 188-Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Chefers agerande kan både underlätta och förhindra innovation! Chefer på alla nivåer är avgörande för nytänkande inom organisationer. Samtidigt är det medarbetarnas kompetens som skapar mervärde inom organisationer och som kan hitta lösningar på problem och tillvarata möjligheter. I dag är nya produkter ofta ett resultat av långvarigt samspel mellan människor både inom och mellan organisationer. Därför menar vi att det behövs en annan´typ av ledarskap och kanske också medarbetarskap. Boken är skriven för dig som är chef, konsult eller har en HR-funktion. Vi hoppas att den ska väcka tankar kring vad man som chef kan göra för att möjliggöra förnyelse och bidra till organisationer innovationsförmåga. Kapitlen i boken baserar sig på resultat från Vinnovas forskningssatsning ”Chefskap: förutsättningar, former och resultat”. Chefskap har studerat inom elva olika forskningsprojekt. Det finns exempel på utmaningar när det gäller att leda arbete både inom och mellan organisationer. En handfull av projekten har haft innovation i fokus och de andra projekten presenterar tankar om chefskap som vi ser är viktiga för att kunna vara innovativ. Tidningen Chef vill göra svenskt arbetsliv bättre genom att utveckla Sveriges chefer och deras ledarskap. En del i detta har varit att bidra med redaktörskap för denna antologi. Enheten för Arbetsorganisation och ledning på Vinnova vill stärka svenska företags och organisationers innovationsförmåga. Rätt ledarskap och goda organisatoriskaförutsättningar är centralt för detta!

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: VINNOVA, 2013
Keywords
Creative ability in business, Leadership, Management, Organizational change, Kreativitet i arbetslivet, Ledarskap, Management, Organisationsförändringar
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-100893 (URN)978-91-87537-05-9 (ISBN)
Available from: 2013-11-14 Created: 2013-11-14 Last updated: 2014-10-21Bibliographically approved
Wallo, A., Kock, H. & Nilsson, P. (2012). Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis: Organisational learning in a top management team. In: : . Paper presented at The 4th HRM Workshop in Skövde, Sweden, 22-23 August 2012..
Open this publication in new window or tab >>Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis: Organisational learning in a top management team
2012 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124704 (URN)
Conference
The 4th HRM Workshop in Skövde, Sweden, 22-23 August 2012.
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2016-02-11
Wallo, A., Kock, H. & Nilsson, P. (2012). Accelerating and braking in times of economic crisis: Organisational learning in a top management team. European Journal of Training and Development, 36(9), 930-944
Open this publication in new window or tab >>Accelerating and braking in times of economic crisis: Organisational learning in a top management team
2012 (English)In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, E-ISSN 2046-9020, Vol. 36, no 9, p. 930-944Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this article is to present the results of a study of an industrial company's top management team (TMT) that fought to survive an economic crisis. Specifically, the article seeks to focus on describing the TMT's composition, group processes, and work during a period of high external pressure; analysing the TMT's work in terms of an organisational learning process; and discussing factors that may have enabled the TMT to make appropriate strategic decisions during the crisis.

Design/methodology/approach – The empirical foundation of this article is a longitudinal case study of a Swedish industrial company during the economic recession of the late 2000s. Data were collected through observations of meetings involving the TMT from 2009 to 2011 and through semi‐structured interviews with TMT managers.

Findings – Two empirical themes – “accelerating” and “braking” – illustrate actions taken by the TMT during the crisis. Accelerating involves activities aimed at accelerating the company out of the downturn, whereas braking involves activities aimed at reducing costs. The findings suggest that the TMT exhibited the ability to handle processes of exploration and exploitation during the crisis and that learning occurred at the individual, group, and organisational levels.

Practical implications – A practical implication of this study is the importance for TMTs to work simultaneously with processes of exploration and exploitation when fighting to survive an economic crisis and to designate time for learning processes in daily work.

Originality/value – The study contributes to the field by empirically showing the processes of organisational learning in practice and by highlighting the relevance of organisational learning research to understanding the performance and work of top management teams in organisations.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2012
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81001 (URN)10.1108/03090591211280973 (DOI)
Available from: 2012-09-05 Created: 2012-09-05 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Wallo, A., Nilsson, P. & Kock, H. (2011). Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis - Organisational learning in a top management team. Paper presented at The 1st ESREA-seminar in Linköping, Sweden, 10-11 November 2011..
Open this publication in new window or tab >>Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis - Organisational learning in a top management team
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75192 (URN)
Conference
The 1st ESREA-seminar in Linköping, Sweden, 10-11 November 2011.
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2012-02-20
Organisations

Search in DiVA

Show all publications