liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hellberg, Kristina
Alternative names
Publications (10 of 18) Show all publications
Hallström, J., Elvstrand, H. & Hellberg, K. (2015). Gender and technology in free play in Swedish early childhood education. International journal of technology and design education, 25(2), 137-149
Open this publication in new window or tab >>Gender and technology in free play in Swedish early childhood education
2015 (English)In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, Vol. 25, no 2, p. 137-149Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the new Swedish curriculum for the preschool (2010) technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas to work with. The aim of this article is to investigate how girls and boys explore and learn technology as well as how their teachers frame this in free play in two Swedish preschools. The study is inspired by an ethnographic approach and is based on qualitative data collected through video-taped observations and informal talk with children and teachers in two preschools. It is concluded that girls and boys learn to approach and handle technology differently, thereby confirming rather than dissolving gender boundaries. The girls more often have a special purpose in building something they need in their play, that is, they mostly engage in technological construction as a sideline. The boys, on the other hand, more often award technological construction a central part in their play; building is an end in itself. Teachers are not so active in supporting free play involving technology among the older children, nor in giving boys and girls equal opportunities to explore and use material and toys which are not gender-stereotyped. One important implication is that in-service education needs to address not only experiments and construction but also gender issues and how teachers can create equal opportunities for boys and girls in the free play.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Science+Business Media B.V., 2015
Keywords
Preschool Technology education Free play Gender Sweden
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117417 (URN)10.1007/s10798-014-9274-z (DOI)000353406600001 ()
Available from: 2015-04-27 Created: 2015-04-27 Last updated: 2017-12-04
Maria, S., Elvstrand, H. & Kristina, H. (2015). Samverkan mellan hem och fritidshemska gynna skolresultaten. Venue (1), 1-5
Open this publication in new window or tab >>Samverkan mellan hem och fritidshemska gynna skolresultaten
2015 (Swedish)In: Venue, ISSN 2001-788X, no 1, p. 1-5Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I de nyligen publicerade Skolverkets allmänna råd om fritidshem betonas ett ökat samarbete mellan fritidshem och hemmet. Det innebär ökad delaktighet men också styrning och kontroll av såväl barn som kontakten med föräldrar/vårdnadshavare. På så sätt ska fritidshemmet komplettera skolans verksamhet och ge bättre skolresultat.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköpings universitet, 2015
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125608 (URN)
Available from: 2016-02-26 Created: 2016-02-26 Last updated: 2016-03-18Bibliographically approved
Jansson, M., Elvstrand, H. & Hellberg, K. (2014). Att göra medborgarkunskap: möjligheter, hinder och dilemman. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Att göra medborgarkunskap: möjligheter, hinder och dilemman
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är skriven inom ramen för projektet Samverkan, integration och kunskap (SIK), vid Linköpings universitet och är finansierad av Europeiska integrationsfonden. I projekten sker en analys av medborgarkunskap som fenomen. Analysen bygger på en kvalitativ studie av de projekt som under tidsperioden 2010-2013 beviljats med från Integrationsfonden för att arbeta med åtgärden medborgarkunskap. Det empiriska materialet i rapporten består av dokumentanalys, observationer av projektaktiviteter samt intervjuer med projektledare och projektmedarbetare. Studiens huvudresultat visar att medborgarkunskap är ett nytt och komplext utbildningsområde som det be-hövs ökas kunskap kring. Vidare behöver lärandeinnehållet i medborgarkunskap pro-blematiseras ytterligare speciellt gällande värdefrågor. Utan detta finns en uppenbar risk att fasta i stereotypa bilder och kategoriseringar gällande exempelvis gällande ”vi- och dom”. Avslutningsvis visar resultatet att det är svårt att tillvarata målgruppens del-aktighet vilket också är ett område där pedagogiska arbetsformer skulle behöva utveck-las och systematiseras.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 41
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-109675 (URN)978-91-7519-288-8 (ISBN)
Projects
Samverkan, integration och kunskap (SIK)
Available from: 2014-08-25 Created: 2014-08-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Hellberg, K. (2014). Att som lärare möta elevers olikheter i en specialpedagogisk kontext. In: Ann-Sofie Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg (Ed.), Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman (pp. 75-81). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Att som lärare möta elevers olikheter i en specialpedagogisk kontext
2014 (Swedish)In: Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman / [ed] Ann-Sofie Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2014, p. 75-81Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014
Keywords
Specialundervisning, Lärare
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114839 (URN)9789175192031 (ISBN)
Available from: 2015-03-05 Created: 2015-03-05 Last updated: 2015-03-05Bibliographically approved
Andersson, P. & Hellberg, K. (2014). Yrkeseleven (1ed.). In: Susanne Köpsén (Ed.), Lära till yrkeslärare: (pp. 131-154). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Yrkeseleven
2014 (Swedish)In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 131-154Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel ger en introduktion vad gäller kunskap om och för förståelse av elever i yrkesutbildning. Kapitlet behandlar rekrytering och deltagande men även sociala kategorier och funktionsnedsättningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 1
Keywords
yrkeselever, sociala kategorier, deltagande, rekrytering, funktionsnedsättning, Yrkesundervisning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-109339 (URN)9789144091891 (ISBN)
Available from: 2014-08-14 Created: 2014-08-14 Last updated: 2016-10-17Bibliographically approved
Hellberg, K. & Elvstrand, H. (2013). Children's participation in pre-school. In: : . Paper presented at ECER 2013, The European Conference on Educational Research 2013, Istanbul, Turkey, 10-13 september.
Open this publication in new window or tab >>Children's participation in pre-school
2013 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-107536 (URN)
Conference
ECER 2013, The European Conference on Educational Research 2013, Istanbul, Turkey, 10-13 september
Available from: 2014-06-14 Created: 2014-06-14 Last updated: 2015-06-02
Hellberg, K. (2013). Motstånd och förhandling på ett individuellt program för ungdomar med Aspergers syndrom. In: Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg (Ed.), Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] (pp. 61-71). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Motstånd och förhandling på ett individuellt program för ungdomar med Aspergers syndrom
2013 (Swedish)In: Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, p. 61-71Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013
Keywords
Professional ethics, Lärare etik och moral, Yrkesetik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-100921 (URN)978-91-7519-463-9 (ISBN)
Available from: 2013-11-15 Created: 2013-11-14 Last updated: 2014-10-14Bibliographically approved
Hellberg, K. & Thornberg, R. (2012). Bullying in school from the view of students with neuropsychiatric diagnoses. Paper presented at 40th Congress of Nordic Educational Research Association in Copenhagen, Denmark, March 8-10, 2012.
Open this publication in new window or tab >>Bullying in school from the view of students with neuropsychiatric diagnoses
2012 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
bullying, neuropsychiatric diagnoses, Asperger syndrome, disability
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77704 (URN)
Conference
40th Congress of Nordic Educational Research Association in Copenhagen, Denmark, March 8-10, 2012
Available from: 2012-05-25 Created: 2012-05-25 Last updated: 2016-05-04
Hellberg, K. & Kjellberg, A. (2012). Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Utifrån syftet har studien tre frågeställningar som är följande:

  1. Vilka strategier använder deltagarna för att hantera övergångsprocessen?
  2. Hur förhåller sig deltagarna till diagnosen och dess betydelse förövergångsprocessen?
  3. Vilka faktorer stödjer respektive hindrar övergångsprocessen?

Bakgrunden i rapporten innefattar en presentation av funktionshinderpolitiken i Sverige. Vidare återfinns en forskningsöversikt över studier som belyser utbildning och arbete för personer med ADHD och Aspergers syndrom och som är relevanta för studien. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio kvinnor och elva män i åldrarna 19–30 år som har ADHD eller Aspergers syndrom. Samtliga utom en deltagare har avslutat grundskolan med fullständiga betyg. Åtta har avslutat gymnasiet med fullständiga betyg och endast en person har genomgått universitetsutbildning. Sex deltagare har arbete varav två på öppna marknaden och fyra i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Av övriga deltagare är sex arbetslösa och uppbärande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kvalitativ analys har använts för att bearbeta data. Resultatet är indelat i tre delar. Resultatet i del ett innefattar två idealtyper ”pådrivarna” och ”accepterarna” som beskrivs som två olika strategier som deltagarna använder för att hantera övergångsprocessen. Del två beskriver hur deltagarna förhåller sig till sin diagnos och dess betydelse för övergångsprocessen. Den tredje delen visar faktorer som stödjer och hindrar övergångprocessen från skola till vidare studier och arbete. Fyra av faktorerna; socialt stöd, lärsituation, institutionella förutsättningar och samhälleligt stöd har såväl främjat som hindrat övergångsprocessen för deltagarna. Förekomsten av kognitivt stöd är en stödjande faktor, medan individuella förutsättningar visar sig vara en hindrande faktor.

I diskussionen tas upp att övergångsprocessen består av faktorer på såväl individ som på samhällsnivå, vilket leder till att det krävs en mångfald av aktörer som samverka för att underlätta övergångsprocessen för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom.

Fortsatt forskning inom området är nödvändigt med tanke på att  forskningsområdet är under utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 63
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2012:4
Keywords
Övergångsprocess, grundskola, gymnasium, universitet, arbete, unga vuxna, ADHD, Aspergers syndrom
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-84946 (URN)978-91-7519-785-2 (ISBN)
Available from: 2012-10-29 Created: 2012-10-29 Last updated: 2012-10-29Bibliographically approved
Thornberg, R. & Hellberg, K. (2011). Asperger syndrome, stigmatizing processes, and bullying in school. Paper presented at The 39th Congress of Nordic Educational Research Association in Jyväskylä, Finland, 10-12 March, 2011..
Open this publication in new window or tab >>Asperger syndrome, stigmatizing processes, and bullying in school
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75323 (URN)
Conference
The 39th Congress of Nordic Educational Research Association in Jyväskylä, Finland, 10-12 March, 2011.
Available from: 2012-02-24 Created: 2012-02-24 Last updated: 2016-05-04
Organisations

Search in DiVA

Show all publications