liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Werner, Ann
Publications (7 of 7) Show all publications
Bjurström, E., Fredriksson, M., Olsson, U. & Werner, A. (Eds.). (2012). Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs, är en antologi med tjugotre artiklar tillägnade Johan Fornäs på hans 60-årsdag den 7 mars 2012. Flera av artiklarna utgår från teman i Johan Fornäs böcker, medan andra på olika sätt behandlar ämnen relaterade till hans breda och mångfacetterade intresseområden. Boken är indelad i fyra tematiska delar, som behandlar olika praktiker: teoretiska, mediala, estetiska och litterära. Under rubriken ”teoretiska praktiker” diskuteras olika aspekter av hermeneutik, kulturalisering och kulturellt kapital. Under ”mediala praktiker” återfinns studier av samtida mediefenomen och deras relationer till demokrati och politik. ”Estetiska praktiker” innefattar bidrag som diskuterar kulturella praktikers funktion i den offentliga sfären. I den avslutande delen, ”litterära praktiker”, analyseras utvalda litterära texter och den diskurs som omger dem. Huvuddelen av artiklarna är skrivna på svenska, med undantag av tre engelska bidrag.

Late modern reflexions: Festschrift for Johan Fornäs is an anthology of more than twenty essays dedicated to Johan Fornäs on his 60th birthday 7th of mars 2012. Several of the articles included take Johan Fornäs’ books as their starting point, while others are related, in different ways, to his wide and diverse interests. The book is divided into four thematic parts, dealing with "Theoretical Practices", “Medial Practices”. “Aesthetic Practices” and “Literary Practices”. Articles included under ”Theoretical Practices” discuss different aspects of hermenutics, culturalization, and cultural capital. ”Medial Practices” offers studies of contemporary media phenomena, relating them to questions of democracy and politics.”Aesthetic Practices” include contributions that discuss the function of different cultural practices in the public sphere. The last section, ”Literary Practices”, takes a closer look at both select literary texts and the discourses surrounding them. Most of the Articles are written in Swedish, with the exception of three articles in English.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 262
Keywords
Late modernity, practice, hermeneutics, culturalization, capital, media, aesthetics, literature, Senmodernitet, praktiker, hermeneutik, kulturalisering, kapital, medier, estetik, litteratur
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74864 (URN)978-91-7519-945-0 (ISBN)
Available from: 2012-03-09 Created: 2012-02-10 Last updated: 2015-04-01Bibliographically approved
Werner, A. (2009). Girls consuming music at home Gender and the exchange of music through new media. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES, 12(3), 269-284
Open this publication in new window or tab >>Girls consuming music at home Gender and the exchange of music through new media
2009 (English)In: EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES, ISSN 1367-5494, Vol. 12, no 3, p. 269-284Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

During the past decades media technologies for producing and consuming popular music have gone through major changes. The digitalization of older media and so-called new media has transformed the landscape for music use. Technological developments in radio, television, the internet, computers, mobile phones and mp3 players shape the ways in which popular music is consumed today. This article examines two intersecting aspects of how todays media landscapes are interwoven into and shape teenage girls uses of popular music. First, it argues that media technologies shape the girls uses of music in the context of their everyday lives and the spaces they inhabit. Second, media technologies take part in the girls practices of gender. For example, through their relations with their brothers and new media technology in the home, the girls are negotiating how to be girls, daughters and sisters.

Keywords
gender, music, new media
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51287 (URN)10.1177/1367549409105364 (DOI)
Available from: 2009-10-26 Created: 2009-10-26 Last updated: 2009-10-26
Werner, A. (2009). Samla, lagra, kasta: Musiksamlande i digitalt format. In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda (pp. 252-260). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Samla, lagra, kasta: Musiksamlande i digitalt format
2009 (Swedish)In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, p. 252-260Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20377 (URN)978-91-7393-549-4 (ISBN)
Available from: 2009-09-09 Created: 2009-09-04 Last updated: 2009-09-09Bibliographically approved
Werner, A. (2009). Smittsamt: En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer. (Doctoral dissertation). Umeå: h:ström - Text & Kultur
Open this publication in new window or tab >>Smittsamt: En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer
2009 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Contagious : Teenage girls' uses of music
Abstract [sv]

Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. Med teoretiska utgångspunkter i feministiska kulturstudier undersöks både talet om musik och materiella praktiker som fildelning. Analysen är uppdelad i tre teman: i det första temat studeras betydelsen av nya medier och digitalisering för tjejernas musikbruk samt hur maktrelationer av genus, ålder och klass påverkar användandet av medier i hemmet. I avhandlingens andra tema studeras istället vilken roll känslor spelar i musikbruket och hur det känslosamma lyssnandet artikulerar genusnormer och heterosexualitet. I det tredje temat undersöks hur musiksmaken formas i de kompisnätverk tjejerna ingår i samt hur de normer kring smak som skapas speglar samhälleliga diskurser om mångfald och jämställdhet samtidigt som de skapar hierarkier bland tjejerna. Avslutningsvis knyts temana ihop i ett resonemang om hur ”smittande” överföring genom musikrelaterad medietekniker, känslor och smaker begränsas av olika barriärer som återskapar maktrelationer knutna till genus, ålder, klass, etnicitet och sexualitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: h:ström - Text & Kultur, 2009. p. 272
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 474
Series
Akademi, ISSN 1653-9575
Keywords
Music, gender, girls, media, cultural studies, intersectionality, media ethnography, bodies, emotions, Musik, genus, tjejer, medier, kulturstudier, intersektionalitet, medieetnografi, kropp, känslor
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-19831 (URN)978-91-7327-096-0 (ISBN)
Public defence
2009-06-12, TP 2, Täppan, Campus norrköping, Norrköping, 14:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2009-09-18 Created: 2009-08-11 Last updated: 2014-10-01Bibliographically approved
Werner, A. (2007). Cirkulation av populärmusik. Fildelning, MSN Messenger och MP3-spelare i ett föränderligt medielandskap. Svensk tidskrift för musikforskning, 91-106
Open this publication in new window or tab >>Cirkulation av populärmusik. Fildelning, MSN Messenger och MP3-spelare i ett föränderligt medielandskap
2007 (Swedish)In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, p. 91-106Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

   

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-40253 (URN)52755 (Local ID)52755 (Archive number)52755 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2017-12-13
Werner, A. (2007). Män vid DJ-bås. Arena (3), 42-45
Open this publication in new window or tab >>Män vid DJ-bås
2007 (Swedish)In: Arena, ISSN 1104-4209, no 3, p. 42-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

  

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-40255 (URN)52757 (Local ID)52757 (Archive number)52757 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2010-04-30
Werner, A. (2007). Nynaket. Kom ut (5-6), 16-17
Open this publication in new window or tab >>Nynaket
2007 (Swedish)In: Kom ut, ISSN 0280-8528, no 5-6, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-40324 (URN)52956 (Local ID)52956 (Archive number)52956 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2010-04-30
Organisations

Search in DiVA

Show all publications