liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Goldkuhl, Göran
Publications (10 of 128) Show all publications
Goldkuhl, G. & Röstlinger, A. (2015). Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance. In: : . Paper presented at The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), February 3-4, Copenhagen, Denmark.
Open this publication in new window or tab >>Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance
2015 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper is concerned with inter-organisational information systems (IS) in e-government. Inter-organisational IS are usually considered to establish information exchange between public agencies. However, there may also exist other types of inter-organisational e-government. Different public agencies can cooperate on shared digital resources of diverse kinds (shared websites, shared IT components, shared back-office systems). This paper develops a conceptual framework on four different types of inter-organisational e-government. Study of inter-organisational information exchange is usually made by the aid of the concept of interoperability and the four defined levels of interoperability (legal, organisational, semantic and technical). When broadening the view to other types of inter-organisational e-government, besides information exchange, it is also necessary to broaden the concept of interoperability. This concept is in the paper replaced by the concept of co-governance dimension. A conceptual framework is formulated with seven co-governance dimensions: normative, regulatory, performative, relational, semantic, presentational and technical.

The four types of inter-organisational e-government and the seven co-governance dimensions are pivotal parts of a conceptual framework within a research project studying eight important digital resources in the Swedish public sector.

National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113670 (URN)
Conference
The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), February 3-4, Copenhagen, Denmark
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved
Karlsson, F., Goldkuhl, G. & Hedstrom, K. (2015). Practice-Based Discourse Analysis of InfoSec Policies. In: ICT SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY PROTECTION: . Paper presented at 30th IFIP TC 11International Information Security and Privacy Conference (SEC) (pp. 297-310). SPRINGER-VERLAG BERLIN, 455
Open this publication in new window or tab >>Practice-Based Discourse Analysis of InfoSec Policies
2015 (English)In: ICT SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY PROTECTION, SPRINGER-VERLAG BERLIN , 2015, Vol. 455, p. 297-310Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Employees poor compliance with information security policies is a perennial problem for many organizations. Existing research shows that about half of all breaches caused by insiders are accidental, which means that one can question the usefulness of information security policies. In order to support the formulation of practical, from the employees perspective, information security policies, we propose eight tentative quality criteria. These criteria were developed using practice-based discourse analysis on three information security policy documents from a health care organisation.

Place, publisher, year, edition, pages
SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2015
Keywords
Information security policy; Discourse analysis; Communicative analysis; Quality criteria
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123170 (URN)10.1007/978-3-319-18467-8_20 (DOI)000364779100020 ()978-3-319-18467-8 (ISBN)
Conference
30th IFIP TC 11International Information Security and Privacy Conference (SEC)
Available from: 2015-12-06 Created: 2015-12-04 Last updated: 2015-12-06
Goldkuhl, G., Persson, A. & Röstlinger, A. (2015). Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up. In: NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA: . Paper presented at 10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST) (pp. 55-70). SPRINGER-VERLAG BERLIN, 9073
Open this publication in new window or tab >>Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up
2015 (English)In: NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA, SPRINGER-VERLAG BERLIN , 2015, Vol. 9073, p. 55-70Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

To set up a new business can be a complex and demanding task in a highly regulated society. There is a need for many contacts with and applications for permits to different public authorities. There exists e-government support for new businesses, e.g. business link portals with information and services based on a life-event approach. This presented research contains formulation of a vision for a renewed e-government support for business set up (an assemblage information system; joined-up support for application processes; a reversed application process). This is characterized as visionary design research, which is argued to be a legitimate research approach. The paper articulates a visionary design research approach based on multi-grounding principles. Grounding of the emergent vision is done in theoretical pre-knowledge, internally through vision coherence and empirically in identified problematic situations, articulated goals and opinions/assessments from knowledgeable practitioners.

Place, publisher, year, edition, pages
SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2015
Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349 ; 9073
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122229 (URN)10.1007/978-3-319-18714-3_4 (DOI)000361977600004 ()978-3-319-18713-6 (ISBN)978-3-319-18714-3 (ISBN)
Conference
10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST)
Available from: 2015-10-26 Created: 2015-10-23 Last updated: 2018-09-03Bibliographically approved
Goldkuhl, G. & Lagsten, J. (2014). Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation.
Open this publication in new window or tab >>Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Intresset för innovation i offentlig sektor ökar på flera fronter. Policymakare talar om innovation i ökad utsträckning. Allt fler konkreta innovationsinsatser genomförs i statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner. Med detta ökande intresse följer behov av både kunskapsutveckling och kompetensutveckling. I denna rapport redovisar vi resultat från ett praktikinriktat forskningsprojekt som har arbetat integrerat med både kunskapsutveckling och kompetensutveckling avseende innovation i offentlig sektor. Under ett år (höst 2013 – vår 2014) har Linköpings universitet och Governo AB tillsammans bedrivit projektet "Action Innovation – gemensamt kunskapsbyggande för stärkt innovationskraft i offentliga verksamheter" med finansiellt stöd från VINNOVA (dnr 2013-02747). I detta projekt har 13 organisationer från offentlig sektor deltagit. Dessa organisationer har deltagit i två samlärandeprogram (under hösten respektive under våren) för att öka sina kunskaper om innovation samtidigt som bidrag till generell kunskaps-utveckling ges. Dessa samlärandeprogram har genomförts med stöd av metoden Action Innovation som utvecklats av Governo i tidigare VINNOVA-projekt. En huvudpoäng i upplägget är att medlemmar från en organisation går ut och studerar hur innovationsarbete går till i en annan organisation. Varje organisation har deltagit med 3-4 personer som då bildat ett undersökningsteam. Processen Action Innovation utgörs av tre gemensamma seminarier och mellanliggande arbete av intervjuer i besökt organisation och därpå följande analys och rapportskrivning. Kunskapsdelning sker på gemensamma seminarier genom "spegling" och dialog. I första undersökningstillfället studeras exempel på en innovation; i det andra studerades förutsättningar för innovationsarbete.

I forskningsprojektet har ingått att studera användningen av Action Innovation som metod för undersökningar och samlärande. Metoden består av olika kunskapsstöd som bl.a analysmodell, intervjuguide, undersökningsinstruktioner, rapportmall och presentations-mall. Metoden har successivt vidareutvecklats under projektet baserat på empiriska observationer och teoretisk analys. I rapporten beskrivs metoden Action Innovation. Redovisning sker av olika svårigheter och utmaningar som deltagarna haft och som föranlett vidareutveckling av metoden. Artikulering av bakomliggande lärprinciper för Action Innovation görs också. Förslag till fortsatt vidareutveckling av Action Innovation ges. Rapporten avslutas med reflektioner om innovationer i offentlig sektor. Dessa reflektioner har stimulerats av genomförda studier i Action Innovation.

Publisher
p. 89
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113660 (URN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-02-02Bibliographically approved
Goldkuhl, G. & Nordström, M. (2014). Challenges in IT service management: institution vs. improvisation. In: : . Paper presented at the 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen (pp. 1-15).
Open this publication in new window or tab >>Challenges in IT service management: institution vs. improvisation
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In many organisations the work of delivering IT services in order to maintain and improve the IT portfolio is a complex task. Different models for IT service management have been developed and they are widely in use. An ITSM model is a way of institutionalising processes, activities and roles of IT service delivery. This research studies the use of an ITSM model (an adaptation of ITIL) in a municipal IT department. A qualitative case study has been conducted. The adapted ITSM model has been investigated and compared with several instances of IT service deliveries. Six cases of IT service deliveries (of both failure and success character) have been studied. This inquiry uses a storytelling approach and a combination of different data sources (workshop discussions, interviews, documents, records and the functionality of used IT artefacts). The analysis of these cases is conducted in a theory-informed way. A conceptual model has been developed describing an ITSM model as an organisational institution manifested in different institutional carriers. Based on rich empirical data we have clarified positive and negative effects of both ITSM model compliance and deviation through improvisation. A dialectical model is developed showing a possible synthesis of ITSM model compliance and improvisation.

Keywords
IT service management, ITIL, institution, institutional carrier, compliance, improvisation, situational adaptation, storytelling, dialectics
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113661 (URN)
Conference
the 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-03-02Bibliographically approved
Goldkuhl, G. & Perjons, E. (2014). Focus, goals and roles in e-service design – five ideal types of the design process. e-Service Journal, 9(2), 24-45
Open this publication in new window or tab >>Focus, goals and roles in e-service design – five ideal types of the design process
2014 (English)In: e-Service Journal, ISSN 1528-8226, E-ISSN 1528-8234, Vol. 9, no 2, p. 24-45Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

New technology means new opportunities for both the private and public sectors. Serviceoriented solutions based on e-services are no exception. Such solutions can support efficient and flexible collaboration between actors, as well as enable opportunities for the design of new and highly innovative services. However, service-oriented solutions also mean a number of challenges. In order to successfully design e-services, a number of strategic choices have to be made by the service provider organization, such as deciding on the roles to be played by the provider and customers in the design process, and deciding which focus should govern the design. For example, should the e-service design focus on fit into the provider’s IT architecture; should the e-service design focus on fit into the provider’s internal processes; or should the e-service design focus on the interactions with the customers? In this paper, we present five different ideal types of e-service design that can support such choices. The five types differ in their views on the main goals of the e-service design; their views on the service providers’ and customers’ roles and responsibilities in the design process; and their views on the focus of the e-service design process. We also present the benefits and drawbacks of the different ideal types, and describe how real cases of e-service design can be categorized according to these types.

Place, publisher, year, edition, pages
Indiana University Press, 2014
Keywords
e-service, e-service design, ideal types, innovation, co-design
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113662 (URN)10.2979/eservicej.9.2.24 (DOI)
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Goldkuhl, G. & Lagsten, J. (2014). In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning. In: : . Paper presented at the 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen (pp. 1-18).
Open this publication in new window or tab >>In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Innovations are usually conceived as new technical products aimed for commercial markets. However, the interest for innovations in the public sector is increasing and accompanying this interest follows a need for deeper knowledge about public sector innovation. A co-learning program among public sector organisations has been carried out in order to enhance innovation knowledge among public administrators. One of the main ideas of this learning program is that members from one organisation study innovation work in another organisation and then share their learnings to all participants of the learning program. In order to conduct such an inquiry the participants have used different innovation concepts structured in an innovation model. This supportive knowledge has been framed as a practical theory (following pragmatist epistemology) in this paper. The paper presents how this practical theory on public sector innovation has been continually improved during the learning program. The practical theory consists of three parts: An innovation concept, a description of the innovation process and the innovation context (internal and external preconditions). The development of the practical theory has been done following principles of multi-grounding (theoretical grounding, empirical grounding and internal grounding).

Keywords
Innovation, Public sector, Practical theory, Co-learning, Multi-grounding
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113659 (URN)
Conference
the 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-03-02Bibliographically approved
Goldkuhl, G. & Röstlinger, A. (2014). Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. In: : . Paper presented at The 11th Scandinavian Workshop on E-government (pp. 1-17).
Open this publication in new window or tab >>Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The reform agenda for public sector development, including e-government, contains simplification as a pivotal concern. It should be easier for the citizens to interact with different branches of the public sector. Administrative burdens should be relieved through the use of modern IT. One such constituent is egov portals (based on a life-event view) that should simplify for the citizen. This paper presents a diagnostic case study of the Swedish business link portal verksamt.se. Especially, the relations to back-office processes of municipalities have been studied. The results of this study reveal several dysfunctions of these simplification ambitions: Low integration between front-office and back-office IT; cumbersome back-office processes; decreased service to citizens from back-office administrators; a complex IT landscape for the citizens consisting of competing IT systems with redundancies and inconsistencies.

National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113657 (URN)
Conference
The 11th Scandinavian Workshop on E-government
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-03-02Bibliographically approved
Goldkuhl, G. (2014). Möten mellan institution och situation i tjänstestyrning: studier av organisatorisk förmåga. In: Henrik Kock (Ed.), Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström (pp. 90-107). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Möten mellan institution och situation i tjänstestyrning: studier av organisatorisk förmåga
2014 (Swedish)In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 90-107Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Samtidigt som många hävdar att vi går mot ett ökat tjänstesamhälle, så har vi aldrig tidigare i historien varit så översköljda av ting, tekniska prylar och andra materiella artefakter (Castells, 1996). Det finns en till synes paradox i samhällsutvecklingen; en ökad tjänstefiering och en ökad tingifiering. Detta bidrag kan placeras mitt i denna ”paradox”; om hur tjänster formas, styrs och produceras avseende informationstekniska artefakter. Moderna organisationer är för sin verksamhet ofta helt beroende av olika IT-system. Det är helt enkelt så att många verksamhetskritiska uppgifter genomförs idag i och genom IT-system. Det blir därmed viktigt att dessa system är väl fungerande; både tekniskt och funktionellt. IT-system behöver successivt anpassas till nya förutsättningar i verksamheten. För detta krävs IT-relaterade tjänster av olika slag. Det kan handla om leverans/utbyte av tekniska komponenter, driftssupport, användarhandledning, felkorrigeringar i system, mindre ändringar, tillägg av nya funktioner, införande av nya programvaror eller nya releaser eller andra liknande insatser för att vidmakthålla och vidareutveckla verksamhetens samlade IT-portfölj.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Keywords
Informationsteknik, Tjänster, IT
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110867 (URN)978-91-7519-291-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-25 Created: 2014-09-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Goldkuhl, G., Eriksson, O., Persson, A. & Röstlinger, A. (2014). Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport)
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projekt RESONANS har bedrivits i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Uppsala universitet. Ekonomiskt stöd har erhållits från VINNOVA (dnr 2013-04936). Projektfokus har varit offentlig-gemensamma digitala resurser, dvs sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar. Projektet har drivits av frågor som: Hur sker samstyrning av sådana digitala resurser? Vilka möjligheter och restriktioner finns i samanvändning av digitala resurser? Inom projektet har en bred kartläggningsstudie genomförts över olika offentliggemensamma initiativ. Huvudparten av projektet har utgjorts av diagnostiska fallstudier av utvalda offentliggemensamma digitala resurser. Vi har studerat digitala resurser av olika typer (gemensam webbplats, gemensamma komponenter i webbplatser, gemensamma/likartade back-office system, informationsytbyte mellan förvaltningar). Följande åtta digitala resurser har studerats: 1177 Vårdguiden, ekonomiskt bistånd, e-recept, gemensam gymnasieantagning i Stockholms län, kommunala e-tjänsteplattformar, Ladok, Mina meddelanden/Min myndighetspost, verksamt.se. I projektet har vi analyserat fallstudierna utifrån sju sam-verkansdimensioner. En normativ dimension om mål och värden, en regulativ om regelverk, en relationell om aktörsrelationer och rollfördelning, en performativ om verksamhets-processer och digital funktionalitet, en semantisk om språkbruk (begriplighet och precision), en presentativ om digitala möten och användargränssnitt samt en teknisk om samband mellan digitala resurser/komponenter i digitala landskap. I denna rapport presenteras jämförande tväranalyser av de studerade digitala resurserna utifrån dessa sju samverkans-dimensioner. Utifrån vår analys av dessa samverkansdimensioner har vi formulerat arbetet med att utveckla den sammanhållna e-förvaltningen som en "sjukamp". En sjukamp i grenarna: målstyrning, funktionell lagstiftning, organisering av aktörsrelationer, design av verksamhetsprocesser och digital funktionalitet, språklig tillgänglighet, begriplighet och precision, organisering och design av digitala möten samt arkitektonisk design av digitala landskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 132
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113668 (URN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-02-02Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications